Допоможи підроздлам ЗС України, задіяним в обороні Кривого Рогу і Дніпропетровської області!
 

НАКАЗ від 10.06.2020 № 1925/5 "Про затвердження Положення про функціональну підсистему запобігання надзвичайним ситуаціям в установах виконання покарань та слідчих ізоляторах Державної кримінально-виконавчої служби України єдиної державної системи цивільного захисту". 2020

Інформація актуальна на 03.07.2020
завантажити документ, актуальний на поточний час

МІНІСТЕРСТВО ЮСТИЦІЇ УКРАЇНИ

НАКАЗ

10.06.2020  № 1925/5

Зареєстровано в Міністерстві

юстиції України

16 червня 2020 р.

за № 532/34815

Про затвердження Положення про функціональну підсистему запобігання надзвичайним ситуаціям в установах виконання покарань та слідчих ізоляторах Державної кримінально-виконавчої служби України єдиної державної системи цивільного захисту

Відповідно до статті 9 Кодексу цивільного захисту України, пункту 7 Положення про єдину державну систему цивільного захисту, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 09 січня 2014 року № 11, постанови Кабінету Міністрів України від 11 березня 2015 року № 101 "Про затвердження типових положень про функціональну і територіальну підсистеми єдиної державної системи цивільного захисту" НАКАЗУЮ:

1.

Затвердити Положення про функціональну підсистему запобігання надзвичайним ситуаціям в установах виконання покарань та слідчих ізоляторах Державної кримінально-виконавчої служби України єдиної державної системи цивільного захисту, що додається.

2.

Заступнику Міністра юстиції України Висоцькій О. в межах компетенції забезпечити контроль за готовністю підпорядкованих сил і засобів функціональної підсистеми до дій, спрямованих на запобігання і реагування на надзвичайні ситуації.

3. Сектору з питань цивільного захисту (Цап В.) подати цей наказ на державну реєстрацію відповідно до Указу Президента України від 03 жовтня 1992 року № 493 "Про державну реєстрацію нормативно-правових актів міністерств та інших органів виконавчої влади".

4. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

5. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.

Міністр

Д. Малюська

ПОГОДЖЕННЯ:

Голова Державної служби України

з надзвичайних ситуацій

Міністр охорони здоров'я України

Заступник командувача (зі служби)

Головного управління

Національної гвардії України

генерал-майор

Голова Національної поліції України

Міністр внутрішніх справ України

М. Чечоткін

М. Степанов

М. Миколенко

І. Клименко

А. Аваков

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства

юстиції України

10 червня 2020 року № 1925/5

Зареєстровано в Міністерстві

юстиції України

16 червня 2020 р.

за № 532/34815

ПОЛОЖЕННЯ

про функціональну підсистему запобігання надзвичайним ситуаціям в установах виконання покарань та слідчих ізоляторах Державної кримінально-виконавчої служби України єдиної державної системи цивільного захисту

I.

Загальні положення

1. Це Положення визначає мету, завдання, організацію управління, склад сил і засобів, порядок їх взаємодії і діяльності функціональної підсистеми запобігання та реагування на надзвичайні ситуації в установах виконання покарань та слідчих ізоляторах Державної кримінально-виконавчої служби України (далі - ДКВС) єдиної державної системи цивільного захисту (далі - функціональна підсистема).

2. У цьому Положенні терміни вживаються в таких значеннях:

засуджені і особи, узяті під варту, - підозрювані і обвинувачені особи щодо яких застосовано запобіжний захід - тримання під вартою, засуджені особи, які відбувають такі покарання, як арешт, обмеження волі, позбавлення волі на певний строк та довічне позбавлення волі;

об'єкти функціональної підсистеми - майно, території і об'єкти установ виконання покарань та слідчих ізоляторів ДКВС;

персонал - особи рядового і начальницького складу, спеціалісти, які не мають спеціальних звань та інші працівники, які працюють за трудовими договорами в ДКВС;

функціональна підсистема - складова частина єдиної державної системи цивільного захисту, до складу якої входять органи управління ДКВС, підпорядковані їм сили цивільного захисту, установи виконання покарань та слідчі ізолятори ДКВС, які виконують завдання цивільного захисту.

Інші терміни вживаються у значені, наведеному у Кодексі цивільного захисту України, Законах України "Про Державну кримінально-виконавчу службу України", "Про правовий режим воєнного стану", "Про правовий режим надзвичайного стану", Положенні про єдину державну систему цивільного захисту, затвердженому постановою Кабінету Міністрів України від 09 січня 2014 року № 11, інших нормативно-правових актах України, які регламентують діяльність центральних органів виконавчої влади щодо реалізації державної політики у сфері цивільного захисту.

II.

Мета і завдання функціональної підсистеми

1. Метою створення функціональної підсистеми є запобігання виникненню надзвичайних ситуацій, захист персоналу, засуджених і осіб, узятих під варту, об'єктів функціональної підсистеми від надзвичайних ситуацій, зменшення втрат від їх наслідків, у мирний час та особливий період.

2. Завданнями функціональної підсистеми є:

організація та здійснення заходів цивільного захисту на об'єктах функціональної підсистеми;

забезпечення готовності підпорядкованих сил і засобів функціональної підсистеми до дій, спрямованих на запобігання виникненню та реагування на надзвичайні ситуації або небезпечні події;

здійснення заходів щодо запобігання виникненню надзвичайних ситуацій або небезпечних подій на об'єктах функціональної підсистеми, мінімізації їх можливих наслідків;

організація та проведення моніторингу і прогнозування виникнення надзвичайних ситуацій та їх розвитку, визначення ризиків виникнення надзвичайних ситуацій на об'єктах функціональної підсистеми;

прогнозування і оцінка наслідків надзвичайних ситуацій, а також визначення на основі прогнозу потреби в силах, засобах, матеріальних і фінансових ресурсах;

здійснення своєчасного і достовірного інформування органів управління функціональної підсистеми, персоналу, засуджених і осіб, узятих під варту, об'єктів функціональної підсистеми, заінтересованих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, сил цивільного захисту і сил реагування на надзвичайні ситуації про загрозу виникнення або виникнення надзвичайних ситуацій на об'єктах функціональної підсистеми;

проведення рятувальних та інших невідкладних робіт з ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій на об'єктах функціональної підсистеми;

планування заходів цивільного захисту;

розроблення та здійснення заходів, спрямованих на забезпечення сталого функціонування об'єктів функціональної підсистеми в умовах особливого періоду і надзвичайного стану, додержання правового режиму надзвичайного чи воєнного стану у разі їх введення в Україні або в окремих її місцевостях;

навчання персоналу щодо поведінки та дій у разі виникнення надзвичайної ситуації на об'єктах функціональної підсистеми;

здійснення заходів щодо укриття у захисних спорудах цивільного захисту персоналу та засуджених і осіб, узятих під варту, які перебувають на об'єктах функціональної підсистеми;

організація та проведення навчань (тренувань) з підготовки органів управління функціональної підсистеми та підпорядкованих їм сил цивільного захисту до дій у разі виникнення надзвичайних ситуацій;

розроблення та виконання галузевих програм і планів, спрямованих на запобігання надзвичайним ситуаціям, забезпеченням реалізації планів з питань цивільного захисту об'єктів функціональної підсистеми;

організація і здійснення якісної комунікації та взаємодії з органами управління цивільного захисту та органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування й населенням щодо загроз виникнення та/або ходу проведення аварійно-рятувальних та інших невідкладних робіт;

участь в межах повноважень у розробленні відповідних положень, інструкцій щодо виконання заходів техногенної безпеки на об'єктах функціональної підсистеми, здійснення постійного контролю за їх дотриманням;

участь в межах повноважень у розробленні нормативно-правових актів, а також норм, правил та стандартів з питань запобігання виникненню надзвичайних ситуацій і зменшення можливих втрат;

створення, поновлення, збереження і раціональне використання відомчого резерву матеріальних ресурсів, необхідних для запобігання і реагування на надзвичайні ситуації.

3. Завдання відповідно до функціонального спрямування:

видання інформаційно-методичних матеріалів з питань цивільного захисту для персоналу органів управління та об'єктів функціональної підсистеми;

інформування засуджених та осіб, узятих під варту, щодо поведінки та дій під час загрози і виникнення надзвичайних ситуацій;

збір і аналітичне опрацювання інформації про надзвичайну ситуацію;

оповіщення персоналу, засуджених і осіб, узятих під варту, на об'єктах функціональної підсистеми про загрозу виникнення та виникнення надзвичайної ситуації, своєчасне і достовірне їх інформування про фактичну обстановку і вжиті заходи;

захист персоналу, засуджених і осіб, узятих під варту, на об'єктах функціональної підсистеми при виникненні надзвичайних ситуацій;

участь у проведенні евакуації персоналу, засуджених і осіб, узятих під варту, в зоні надзвичайної ситуації, організація та здійснення (за потреби) заходів евакуації з об'єктів функціональної підсистеми;

вжиття заходів щодо послаблення можливих наслідків надзвичайних ситуацій у випадку їх виникнення;

розроблення організаційно-розпорядчих документів щодо забезпечення запобігання виникненню надзвичайних ситуацій, захисту персоналу, засуджених і осіб, узятих під варту, майна, територій і об'єктів функціональної підсистеми, здійснення постійного контролю за їх дотриманням;

реалізація повноважень Міністерства юстиції України у створенні, утриманні, поповненні та відпуску матеріальних цінностей з відомчого матеріального резерву, призначеного для запобігання і реагування на загрозу або виникнення надзвичайних ситуацій в органах управління та об'єктах функціональної підсистеми;

надання допомоги підрозділам Державної служби України з надзвичайних ситуацій щодо забезпечення їх доступу на територію об'єктів функціональної підсистеми, де виникла надзвичайна ситуація або інша небезпечна подія;

здійснення інших заходів щодо захисту економічних і майнових інтересів органів управління та об'єктів функціональної підсистеми;

інші завдання, визначені законодавством.

III. Структура і діяльність функціональної підсистеми

1. Безпосереднє керівництво функціональною підсистемою здійснює Міністр юстиції України через Департамент з питань виконання кримінальних покарань.

2. До складу функціональної підсистеми входять органи управління та підпорядковані їм сили цивільного захисту об'єктів функціональної підсистеми, які виконують завдання із запобігання і реагування на загрозу або виникнення надзвичайних ситуацій та ліквідації їх наслідків на об'єктах функціональної підсистеми.

3. Постійно діючими органами управління функціональної підсистеми є:

на державному рівні - Міністерство юстиції України, Департамент з питань виконання кримінальних покарань та їх структурні підрозділи (уповноважені особи) з питань цивільного захисту;

на регіональному рівні - Департамент з питань виконання кримінальних покарань, міжрегіональні управління з питань виконання кримінальних покарань Міністерства юстиції та їх структурні підрозділи (уповноважені особи) з питань цивільного захисту;

на об'єктовому рівні - керівництво установ виконання покарань, слідчих ізоляторів та уповноважені особи з питань цивільного захисту.

4. Для забезпечення управління, координації дій органів управління та підпорядкованих їм сил цивільного захисту функціональної підсистеми, здійснення цілодобового чергування і забезпечення збору, оброблення, узагальнення та аналізу інформації про обстановку функціонують:

на державному рівні - відділ організації охорони, збору, аналізу та узагальнення оперативної інформації (чергова частина) державної установи "Генеральна дирекція Державної кримінально-виконавчої служби України";

на регіональному рівні - відділи оперативного чергування міжрегіональних управлінь з питань виконання кримінальних покарань Міністерства юстиції; відділ збору та аналізу оперативної інформації у центральному регіоні Департаменту з питань виконання кримінальних покарань;

на об'єктовому рівні - чергові служби, відділи режиму та охорони, відділи нагляду та безпеки об'єктів функціональної підсистеми.

5. Під час ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру управління визначеними силами реагування на надзвичайні ситуації здійснюється з пунктів управління в місцях постійної дислокації. При необхідності можуть створюватись рухомі пункти управління.

6. Для управління функціональною підсистемою в режимах повсякденного функціонування та підвищеної готовності використовуються телекомунікаційні мережі загального користування, мережа зв'язку спеціального призначення та державна система урядового зв'язку.

7. З метою запобігання виникненню надзвичайних ситуацій, мінімізації їх можливих наслідків, організації узгодженого реагування сил цивільного захисту на небезпечні події та надзвичайні ситуації між оперативно-черговими (черговими, диспетчерськими) службами територіальних органів центральних органів виконавчої влади, місцевих органів виконавчої влади, їх силами, а також органами управління та об'єктами функціональної підсистеми, організовується обмін інформацією про загрозу виникнення або виникнення небезпечної події чи надзвичайної ситуації, заходи реагування та хід ліквідації її наслідків у сфері відповідальності відповідної чергової служби.

8. До сил цивільного захисту функціональної підсистеми належать:

спеціалізовані професійні аварійно-рятувальні служби (у разі утворення);

об'єктові аварійно-рятувальні служби (у разі утворення);

об'єктові формування цивільного захисту;

галузеві та об'єктові спеціалізовані служби цивільного захисту (у разі утворення);

державні пожежно-рятувальні підрозділи (частини), що забезпечують відомчу пожежну охорону (у разі утворення);

добровільні формування цивільного захисту (у разі утворення).

Організаційна структура формувань цивільного захисту, їх кількісний та якісний склад визначаються керівниками об'єктів функціональної підсистеми за погодженням з органами управління функціональної підсистеми на регіональному рівні.

Забезпечення формувань цивільного захисту необхідними матеріально-технічними засобами, засобами індивідуального захисту та приладами відповідно до встановлених норм здійснюється відповідно до розрахунків у порядку, передбаченому чинним законодавством.

Залучення сил цивільного захисту до дій за призначенням здійснюється згідно з планами реагування на надзвичайні ситуації, планами взаємодії органів управління та сил цивільного захисту у разі виникнення надзвичайних ситуацій, планами локалізації і ліквідації наслідків аварійних ситуацій і аварій, а також планами цивільного захисту на особливий період.

9. Функціональна підсистема залежно від масштабів і особливостей надзвичайної ситуації, що прогнозується або виникла, діє в таких режимах:

повсякденного функціонування;

підвищеної готовності;

надзвичайної ситуації;

надзвичайного стану.

Режими діяльності функціональної підсистеми встановлюються відповідно до статей 11 - 15 Кодексу цивільного захисту України, заходи з їх реалізації визначаються відповідно до Положення про єдину державну систему цивільного захисту, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 09 січня 2014 року № 11.

10. Основними заходами, що здійснюються функціональною підсистемою, є:

1) у режимі повсякденного функціонування:

здійснення планових заходів щодо запобігання виникненню надзвичайних ситуацій на об'єктах функціональної підсистеми, забезпечення безпеки та захисту персоналу, засуджених і осіб, узятих під варту, які перебувають на об'єктах функціональної підсистеми, від таких ситуацій, а також заходів щодо підготовки до дій за призначенням органів управління та сил цивільного захисту функціональної підсистеми;

планування заходів цивільного захисту;

організація та проведення заходів, спрямованих на виконання завдань із захисту персоналу, засуджених і осіб, узятих під варту, які перебувають на територіях об'єктів функціональної підсистеми, а також майна, територій і об'єктів функціональної підсистеми від надзвичайних ситуацій, зменшення втрат від їх наслідків, у мирний час та особливий період;

участь у розробленні і виконанні державних цільових програм, спрямованих на запобігання виникненню надзвичайних ситуацій і зменшення можливих втрат та розроблення і виконання галузевих програм і планів заходів, спрямованих на захист персоналу, засуджених і осіб, узятих під варту, а також територій від надзвичайних ситуацій та запобігання їх виникненню і зменшення можливих втрат;

забезпечення спостереження, здійснення контролю за станом навколишнього природного середовища та небезпечних процесів, що можуть призвести до виникнення надзвичайних ситуацій на об'єктах функціональної підсистеми і прилеглих до них територіях;

прогнозування обстановки, погіршення якої може призвести до виникнення надзвичайних ситуацій;

здійснення заходів щодо підготовки до дій за призначенням органів управління, сил цивільного захисту функціональної підсистеми;

підготовка керівного складу та фахівців, діяльність яких пов'язана з організацією і здійсненням заходів цивільного захисту, навчання персоналу діям у разі виникнення надзвичайних ситуацій на об'єктах функціональної підсистеми;

інформування засуджених та осіб, узятих під варту, щодо поведінки та дій під час загрози і виникнення надзвичайних ситуацій;

створення і поновлення матеріальних резервів для запобігання виникненню надзвичайних ситуацій та ліквідації їх наслідків;

підтримання у готовності систем оповіщення;

інші завдання, визначені законодавством;

2) у режимі підвищеної готовності:

здійснення оповіщення Державної служби України з надзвичайних ситуацій, органів управління відповідної територіальної підсистеми єдиної державної системи цивільного захисту, органів управління, об'єктів та сил цивільного захисту функціональної підсистеми, а також персоналу, засуджених і осіб, узятих під варту на об'єктах функціональної підсистеми, про загрозу виникнення (виникнення) на них надзвичайної ситуації та інформування їх про дії у можливій зоні надзвичайної ситуації;

формування оперативних груп з реагування на надзвичайні ситуації та ліквідації їх наслідків, здійснення ними заходів з виявлення причин погіршення обстановки та підготовки пропозицій щодо її нормалізації, встановлення (за потреби) цілодобового чергування таких оперативних груп;

посилення спостереження та контролю за гідрометеорологічною обстановкою на об'єктах функціональної підсистеми і прилеглих до них територій, де виникла загроза геологічних та гідрогеологічних явищ і процесів;

здійснення постійного прогнозування загрози виникнення надзвичайних ситуацій та масштабів їх наслідків;

уточнення (корегування у разі потреби) планів реагування на надзвичайні ситуації відповідних рівнів;

здійснення заходів, спрямованих на виконання завдань із захисту персоналу, засуджених і осіб, узятих під варту, які перебувають на територіях об'єктів функціональної підсистеми, а також майна, територій і об'єктів функціональної підсистеми від надзвичайних ситуацій, зменшення втрат від їх наслідків у мирний час та особливий період;

приведення у готовність до дій за призначенням наявних сил і засобів цивільного захисту, залучення у разі потреби додаткових сил і засобів;

3) у режимі надзвичайної ситуації:

здійснення оповіщення Державної служби України з надзвичайних ситуацій, органів управління відповідної територіальної підсистеми єдиної державної системи цивільного захисту, органів управління, об'єктів та сил цивільного захисту функціональної підсистеми, а також персоналу, засуджених і осіб, узятих під варту на об'єктах функціональної підсистеми, про загрозу виникнення (виникнення) на них надзвичайної ситуації та інформування їх про дії в умовах надзвичайної ситуації у можливій зоні такої ситуації;

призначення керівника робіт з ліквідації наслідків надзвичайної ситуації та утворення (за потреби) спеціальної комісії з ліквідації наслідків надзвичайної ситуації;

визначення зони надзвичайної ситуації, прогнозування зони можливого поширення надзвичайної ситуації та масштабів можливих наслідків;

введення в дію відповідних планів реагування на надзвичайні ситуації;

організація в межах компетентності робіт з локалізації і ліквідації наслідків надзвичайної ситуації, залучення для цього необхідних сил і засобів функціональної підсистеми;

виконання заходів в межах компетентності з організації і здійснення захисту персоналу, засуджених і осіб, узятих під варту, які перебувають на об'єктах функціональної підсистеми;

участь у проведенні евакуаційних заходів із зони надзвичайної ситуації, організація та здійснення заходів евакуації з об'єктів функціональної підсистеми (у разі потреби);

організація і здійснення радіаційного, хімічного, біологічного, інженерного та медичного захисту особового складу та осіб, узятих під варту, що перебувають на територіях і об'єктах функціональної підсистеми, від наслідків надзвичайної ситуації;

здійснення безперервного контролю за розвитком надзвичайної ситуації та обстановкою на об'єктах функціональної підсистеми і прилеглих до них територій;

інформування органів управління цивільного захисту, персоналу, засуджених і осіб, узятих під варту, які перебувають на об'єктах функціональної підсистеми про розвиток надзвичайної ситуації та заходи, що здійснюються для її ліквідації;

виконання інших передбачених законодавством заходів у відповідності до ситуації;

4) у режимі надзвичайного стану (у разі його введення) функціональна підсистема функціонує відповідно до вимог Кодексу цивільного захисту України та з урахуванням особливостей, що визначаються відповідно до вимог Закону України "Про правовий режим надзвичайного стану", інших нормативно-правових актів з питань цивільного захисту;

5) в особливий період функціональна підсистема функціонує відповідно до вимог Кодексу цивільного захисту України та з урахуванням особливостей, що визначаються відповідно до вимог Законів України "Про правовий режим воєнного стану", "Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію", інших нормативно-правових актів з питань цивільного захисту.

Підготовка функціональної підсистеми до виконання завдань в умовах особливого періоду здійснюється завчасно у мирний час.

Переведення функціональної підсистеми у режимі функціонування в умовах особливого періоду здійснюється відповідно до актів Президента України, Кабінету Міністрів України, плану цивільного захисту Міністерства юстиції України на особливий період, а також іншого законодавства України.

11. Функціональна підсистема провадить свою діяльність відповідно до планів основних заходів цивільного захисту функціональної підсистеми на рік. Ліквідація наслідків надзвичайних ситуацій здійснюється згідно з планами реагування на надзвичайні ситуації відповідного рівня.

12. З метою планування та організації діяльності функціональної підсистеми на відповідному рівні розробляються:

у Міністерстві юстиції України - план основних заходів цивільного захисту Міністерства юстиції України на рік;

у Департаменті з питань виконання кримінальних покарань разом із міжрегіональними управліннями з питань виконання кримінальних покарань Міністерства юстиції - плани реагування функціональної підсистеми на надзвичайні ситуації;

в установах виконання покарань, слідчих ізоляторах ДКВС - плани реагування на надзвичайні ситуації за чисельності особового складу (персоналу) більш як 50 осіб. Інструкції щодо дій у разі загрози або виникнення надзвичайних ситуацій розробляються за чисельності персоналу 50 осіб і менше.

13. На об'єктах функціональної підсистеми, які належать до об'єктів підвищеної небезпеки (за наявності) відповідно до Кодексу цивільного захисту України та Закону України "Про об'єкти підвищеної небезпеки" розробляються плани локалізації і ліквідації наслідків аварій.

14. Заходи цивільного захисту в особливий період здійснюються відповідно до планів цивільного захисту на особливий період, що розробляються в Міністерстві юстиції України, Департаменті з питань виконання кримінальних покарань разом із міжрегіональними управліннями з питань виконання кримінальних покарань Міністерства юстиції та в установах виконання покарань, слідчих ізоляторах ДКВС, які продовжують роботу у воєнний час та віднесені до відповідних категорій цивільного захисту.

15. Органи управління функціональної підсистеми здійснюють збір, аналіз, оброблення, зберігання та передачу інформації з питань цивільного захисту та надають населенню через засоби масової інформації оперативну та достовірну інформацію про загрозу виникнення та/або виникнення надзвичайних ситуацій з визначенням меж їх поширення і наслідків, а також про способи та методи захисту від них.

Оприлюднення інформації про наслідки надзвичайних ситуацій здійснюється відповідно до законодавства про інформацію.

Інформування з питань цивільного захисту здійснюється за формами та у строки, встановлені Державною службою України з надзвичайних ситуацій.

16. Керівництво проведенням аварійно-рятувальних та інших невідкладних робіт під час ліквідації наслідків надзвичайної ситуації об'єктового рівня на об'єктах функціональної підсистеми, та управління силами цивільного захисту функціональної підсистеми, що залучаються до таких робіт, здійснює керівник робіт з ліквідації наслідків надзвичайної ситуації, який діє відповідно до статті 75 Кодексу цивільного захисту України.

17. Роботи, пов'язані з реагуванням на надзвичайну ситуацію об'єктового рівня або усуненням загрози її виникнення, виконують сили цивільного захисту об'єкту функціональної підсистеми, де виникла така ситуація, з наданням (за потреби) їм необхідної допомоги силами цивільного захисту функціональної підсистеми, адміністративно-територіальної одиниці, на території якої розташовано такий об'єкт функціональної підсистеми, відповідними підрозділами Державної служби України з надзвичайних ситуацій, Національної поліції України, Національної гвардії України, Міністерства охорони здоров'я України тощо в межах повноважень, визначених законодавством.

У разі виникнення надзвичайної ситуації місцевого, регіонального та державного рівня до виконання зазначених робіт залучаються сили цивільного захисту територіальної підсистеми єдиної державної системи цивільного захисту, її ланки.

Залучення сил цивільного захисту до ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій здійснюється органами управління, яким підпорядковані такі сили, відповідно до планів реагування на надзвичайні ситуації.

У разі потреби до ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій за рішенням керівника робіт з ліквідації наслідків надзвичайної ситуації залучаються додаткові сили цивільного захисту.

18. До виконання робіт із запобігання виникненню надзвичайних ситуацій на об'єктах функціональної підсистеми та ліквідації їх наслідків можуть залучатися на добровільних або договірних засадах громадські об'єднання за наявності в учасників, які залучаються до таких робіт, відповідного рівня підготовки у порядку, визначеному керівництвом такого об'єднання або керівником робіт з ліквідації наслідків надзвичайної ситуації.

19. Сили цивільного захисту функціональної підсистеми укомплектовуються особовим складом (персоналом) та забезпечуються засобами цивільного захисту з урахуванням необхідності проведення робіт у автономному режимі протягом не менше трьох діб.

20. У функціональній підсистемі з метою своєчасного запобігання і ефективного реагування на надзвичайні ситуації, залежно від обставин, масштабу, характеру та можливого розвитку надзвичайної ситуації, на державному, регіональному, місцевому та об'єктовому рівнях організовується і здійснюється взаємодія між органами управління цивільного захисту, об'єктами функціональної підсистеми Міністерства юстиції України та територіальними органами центральних органів виконавчої влади, місцевими органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування, а також їх силами.

21. У функціональній підсистемі взаємодія організовується та здійснюється з питань:

визначення органів управління, які безпосередньо залучаються до ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій, склад і кількість сил і засобів реагування на них;

погодження порядку здійснення спільних дій сил цивільного захисту під час ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій з визначенням основних завдань, місця, часу і способів їх виконання;

організації управління спільними діями органів управління та сил цивільного захисту під час виконання завдань за призначенням;

всебічного забезпечення спільних заходів, що здійснюватимуться органами управління та підпорядкованими їм силами цивільного захисту, у тому числі взаємного надання допомоги транспортними, інженерними, матеріальними, технічними та іншими засобами;

інших передбачених законодавством заходів цивільного захисту відповідно до ситуації.

22. З метою запобігання виникненню надзвичайних ситуацій, мінімізації їх можливих наслідків, організації узгодженого реагування сил цивільного захисту на небезпечні події та надзвичайні ситуації між оперативно-черговими (черговими) службами, що діють у сфері Міністерства юстиції України, та оперативно-черговими (черговими) службами Державної служби України з надзвичайних ситуацій організовується обмін інформацією про загрозу або виникнення надзвичайної ситуації та стан ліквідації її наслідків у сфері відповідальності відповідної чергової служби.

23. Взаємодія під час здійснення заходів щодо запобігання і реагування на загрозу або виникнення надзвичайних ситуацій та ліквідації їх наслідків організовується через спеціально призначені оперативні групи з реагування на надзвичайні ситуації або представників, які залучаються до здійснення таких заходів у сфері Міністерства юстиції України.

IV. Фінансування функціональної підсистеми

Забезпечення фінансування функціональної підсистеми здійснюється за рахунок бюджетних коштів у межах бюджетних призначень, затверджених на ці цілі на відповідний період, інших джерел фінансування, не заборонених законодавством України.

Завідувач Сектору

з питань цивільного захисту

В. Цап

|
Законодавчий акт: НАКАЗ від 10.06.2020 № 1925/5 "Про затвердження Положення про функціональну підсистему запобігання надзвичайним ситуаціям в установах виконання покарань та слідчих ізоляторах Державної кримінально-виконавчої служби України єдиної державної системи цивільного захисту". Мін'юст України. 2020

= завантажити законодавчий акт, актуальний на поточний час =

НАКАЗ від 10.06.2020 № 1925/5 "Про затвердження Положення про функціональну підсистему запобігання надзвичайним ситуаціям в установах виконання покарань та слідчих ізоляторах Державної кримінально-виконавчої служби України єдиної державної системи цивільного захисту". 2020

- Антимонопольний комітет - Верховний Суд України - Вищий адміністративний суд України - Вищий господарський суд - Вищий спеціалізований суд - Генеральна прокуратура України - ДА електронного урядування - Державіаслужба України - Державні утворення на території України (1917-1920) - Держатомрегулювання - Держаудитслужба України - Держкомтелерадіо України - Держкордонслужба України - Держнаглядохоронпраці України - Держспецзв’язок - Держспоживстандарт України - Держстат України - Держфінпослуг України - ДКА України - Закони України - Законодавство Української РСР - Кабінет Міністрів України - Кодекси України - Конституційний Суд України - МВС України - МЗС України - Міжнародні документи, ратифіковані Верховною Радою України - Міжнародні угоди України - Мін'юст України - Мінагрополітики України - Мінекономрозвитку України - Міненерговугілля України - Мінінфраструктури України - Мінкультури України - Мінмолодьспорт України - Міноборони України - Мінприроди України - Мінрегіон України - Мінсоцполітики України - Мінфін України - МІП - МНС України - МОЗ України - МОН України - МТОТ - Нацдержслужба України - Національне агентство з питань запобігання корупції - Національне антикорупційне бюро України - Національний банк України - Нацком.енергетики - Нацкомфінпослуг - Нацрада телерадіомовлення - НКРЗІ - НКЦПФР - Основний Закон України - Пенсійний фонд України - Постанови Верховної Ради України - Президент України - РНБО України - Розпорядження Голови ВР України - Розпорядження Кабінета Міністрів України - Служба безпеки України - Служба зовнішньої розвідки - Укрдержархів - Управління державної охорони - Фонд гарант.вкладів фізич.осіб - Фонд державного майна - Фонд соцстраху по безробіттю - Фундаментальне законодавство України - Центрвиборчком України -