>>

НАКАЗ від 19.03.2013 № 474/5 "Про затвердження Порядку виконання адміністративних стягнень у вигляді громадських робіт та виправних робіт". 2013

Інформація актуальна на 15.11.2016
завантажити документ, актуальний на поточний час

МІНІСТЕРСТВО ЮСТИЦІЇ УКРАЇНИ

НАКАЗ

19.03.2013  № 474/5

Зареєстровано в Міністерстві

юстиції України

21 березня 2013 р.

за № 457/22989

Про затвердження Порядку виконання адміністративних стягнень у вигляді громадських робіт та виправних робіт

{Із змінами, внесеними згідно з Наказами Міністерства юстиції

№ 1887/5 від 11.11.2014

№ 2265/5 від 11.11.2015}

Відповідно до статей 30-1, 31, 321-1, 322 Кодексу України про адміністративні правопорушення та з метою організації виконання адміністративних стягнень у вигляді громадських робіт та виправних робіт НАКАЗУЮ:

1.

Затвердити Порядок виконання адміністративних стягнень у вигляді громадських робіт та виправних робіт, що додається.

2. Визнати таким, що втратив чинність, наказ Державного департаменту України з питань виконання покарань від 25 лютого 2009 року № 35 «Про затвердження Інструкції про порядок виконання адміністративного стягнення у вигляді громадських робіт», зареєстрований у Міністерстві юстиції України 24 березня 2009 року за № 272/16288.

3. Департаменту взаємодії з органами влади Міністерства юстиції України (Зеркаль О.В.) подати цей наказ на державну реєстрацію відповідно до Указу Президента України від 03 жовтня 1992 року № 493 "Про державну реєстрацію нормативно-правових актів міністерств та інших органів виконавчої влади".

4. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

5. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Голови Державної пенітенціарної служби України генерал-лейтенанта внутрішньої служби Дуку О.О.

та начальників територіальних органів управління Державної пенітенціарної служби України.

Міністр

О. Лавринович


ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства

юстиції України

19.03.2013  № 474/5

Зареєстровано в Міністерстві

юстиції України

21 березня 2013 р.

за № 457/22989

ПОРЯДОК

виконання адміністративних стягнень у вигляді громадських робіт та виправних робіт

І. Порядок виконання адміністративного стягнення у вигляді громадських робіт

1.1. Виконання стягнення у вигляді громадських робіт покладається на кримінально-виконавчу інспекцію.

1.2. Виконання стягнення у вигляді громадських робіт здійснюється шляхом залучення порушників до суспільно корисної праці, види якої визначають органи місцевого самоврядування.

{Пункт 1.2 розділу I із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства юстиції № 1887/5 від 11.11.2014}

1.3. Громадські роботи порушники виконують у вільний від роботи чи навчання час.

1.4. Строк стягнення у вигляді громадських робіт обчислюється в годинах, протягом яких порушник виконував визначену суспільно корисну працю.

1.5. Громадські роботи виконуються не більш як чотири години на день, а неповнолітніми - дві години на день.

1.6. Щороку на початку року кримінально-виконавча інспекція надсилає запити (додаток 1) до органів місцевого самоврядування та власникам підприємств, установ, організацій або уповноваженим ними органам (далі - власники підприємств) щодо погодження переліку об’єктів та видів суспільно корисних робіт, на яких порушники відбуватимуть громадські роботи.

ІІ. Функції кримінально-виконавчої інспекції при виконанні адміністративного стягнення у вигляді громадських робіт

При виконанні постанов суду (судді) про застосування громадських робіт (далі - постанова суду) на кримінально-виконавчу інспекцію покладаються:

облік порушників;

роз’яснення порушникам порядку та умов відбування громадських робіт;

щорічне погодження з органами місцевого самоврядування та власниками підприємств видів суспільно корисних робіт та переліку об’єктів, на яких порушники відбуватимуть ці роботи;

контроль за відбуванням стягнення порушниками та виконанням обов’язків власником підприємства, установи, організації або уповноваженим ним органом за місцем відбування порушниками громадських робіт;

облік відпрацьованого порушниками часу;

проведення контрольних перевірок за місцем відбування порушниками громадських робіт;

з’ясування причин невиходу порушників на громадські роботи;

внесення до суду подань стосовно порушників, які ухиляються від відбування громадських робіт;

внесення до суду подань стосовно порушників, які втратили працездатність, призвані на строкову військову службу, взяті під варту, засуджені до кримінального покарання у виді позбавлення волі або обмеження волі або місцезнаходження яких невідоме.

{Розділ II доповнено новим абзацом згідно з Наказом Міністерства юстиції № 1887/5 від 11.11.2014}

ІІІ. Умови виконання постанов суду про застосування адміністративного стягнення у вигляді громадських робіт

3.1. Підставою для виконання стягнення у вигляді громадських робіт є постанова суду, яка набрала законної сили.

3.2. Порушники перебувають на обліку в кримінально-виконавчій інспекції за місцем проживання.

3.3. Постанова суду про застосування громадських робіт кримінально-виконавчою інспекцією приводиться до виконання не пізніше десятиденного строку з дня її отримання. Протягом десяти робочих днів порушник повинен приступити до відбування громадських робіт, крім випадків, коли цьому перешкоджають поважні причини (хвороба, відрядження, неотримання виклику тощо).

3.4. У день отримання постанови суду дані про порушника заносяться до журналу обліку порушників, на яких накладено адміністративне стягнення у вигляді громадських (виправних) робіт (далі - журнал обліку порушників) (додаток 2).

3.5. У триденний строк кримінально-виконавча інспекція надсилає до суду, який виніс постанову, повідомлення про прийняття постанови суду до виконання (додаток 3).

3.6. На кожного порушника в кримінально-виконавчій інспекції заводиться особова справа (додаток 4) та заповнюється облікова картка порушника, на якого накладено адміністративне стягнення у вигляді громадських робіт (далі - облікова картка) (додаток 5), в якій ведеться сумарний облік відпрацьованих порушником годин. Облікова картка зберігається в особовій справі порушника у конверті, який наклеюється на другу сторінку обкладинки особової справи.

3.7. В особовій справі зберігаються всі матеріали, пов’язані з виконанням стягнення, які підшиваються у хронологічній послідовності. Аркуші особової справи нумеруються і заносяться до опису.

3.8. Номери особової справи та облікової картки мають збігатися з номером реєстрації постанови суду в журналі обліку порушників.

3.9. Особові справи порушників зберігаються у спеціально відведеному місці окремо від особових справ осіб, засуджених до кримінального покарання у виді громадських робіт.

3.10. У разі надходження до кримінально-виконавчої інспекції одночасно двох і більше постанов суду стосовно одного й того самого порушника про застосування громадських робіт виконання їх здійснюється в послідовності відповідно до реєстрації у журналі обліку порушників. Щодо кожної постанови суду на порушника заводиться окрема особова справа.

3.11. Після отримання постанови суду порушнику надсилається виклик до кримінально-виконавчої інспекції (додаток 6). Неповнолітня особа викликається з батьками або особою, яка їх заміняє. З порушником проводиться бесіда, під час якої роз’яснюються порядок та умови виконання стягнення, наслідки ухилення від відбування громадських робіт, передбачені статтею 321-4 Кодексу України про адміністративні правопорушення.

Посадова особа кримінально-виконавчої інспекції складає довідку про проведену бесіду (додаток 7), в якій порушник власноруч зазначає про ознайомлення з порядком відбування громадських робіт.

Порушник заповнює анкету особи, до якої застосовано адміністративне стягнення у вигляді громадських (виправних) робіт (додаток 8), що долучається до його особової справи.

З метою здійснення контролю за відбуванням порушником громадських робіт кримінально-виконавча інспекція надсилає запит за його основним місцем роботи (навчання) щодо надання власником підприємства, установи, організації або уповноваженим ним органом (керівником навчального закладу) інформації про посаду, яку обіймає порушник, та правила внутрішнього трудового розпорядку підприємства, установи, організації (навчального закладу).

3.12. Якщо у призначений день порушник не з’явився за викликом до кримінально-виконавчої інспекції, то на наступний день кримінально-виконавча інспекція надсилає повторний виклик. Якщо порушник не з’явився до кримінально-виконавчої інспекції після двох викликів, то кримінально-виконавча інспекція надсилає запит до територіального адресно-довідкового підрозділу Державної міграційної служби України, служби дільничних інспекторів міліції з метою з’ясування факту проживання (перебування) порушника за вказаним у постанові суду місцем проживання.

3.13. Якщо за місцем, вказаним у постанові суду, порушник не проживає та встановлено інше місце його проживання, то до кримінально-виконавчої інспекції за встановленим місцем проживання порушника надсилається запит про перевірку цього факту. Кримінально-виконавча інспекція за новим місцем проживання у десятиденний строк проводить перевірку і в разі підтвердження факту проживання порушника робить запит його особової справи, після отримання якої у триденний строк надсилає підтвердження до кримінально-виконавчої інспекції, де порушник перебував на обліку.

У день надходження підтвердження про отримання особової справи порушника кримінально-виконавча інспекція, де порушник перебував на обліку, робить відповідний запис у журналі обліку порушників, на яких накладено адміністративне стягнення у вигляді громадських (виправних) робіт (додаток 2), про зняття особи з обліку цього підрозділу.

{Пункт 3.13 розділу III доповнено новим абзацом згідно з Наказом Міністерства юстиції № 1887/5 від 11.11.2014}

3.14. Особові справи і облікові картки порушників (завірені підписом посадової особи та печаткою кримінально-виконавчої інспекції) пересилаються через відповідний територіальний орган управління Державної пенітенціарної служби України (далі - ДПтС).

3.15. Якщо у постанові суду, що надійшла до кримінально-виконавчої інспекції, виявлені неточності, які перешкоджають виконанню адміністративного стягнення, то кримінально-виконавча інспекція протягом трьох днів інформує суд, який виніс постанову, для вжиття заходів щодо усунення виявлених неточностей.

3.16. Якщо після перевірки за місцем проживання порушника встановлено, що він за цим місцем не проживає, місцеперебування його невідоме та наявні підстави, що унеможливлюють виконання постанови суду, кримінально-виконавча інспекція вносить до суду, який виніс постанову, подання щодо вирішення питань, пов’язаних з виконанням постанови.

3.17. Усі питання, пов’язані з виконанням постанови про накладення адміністративного стягнення, відповідно до статті 304 Кодексу України про адміністративні правопорушення вирішуються судом, який виніс постанову.

3.18. Відповідно до визначеного органами місцевого самоврядування переліку об’єктів, на яких порушники відбувають громадські роботи, кримінально-виконавча інспекція у десятиденний строк з дня отримання постанови суду видає порушнику направлення (додаток 9) на один з цих об’єктів.

3.19. Власником підприємства, установи, організації або уповноваженим ним органом видається наказ або розпорядження про початок відбування порушником громадських робіт. У наказі (розпорядженні) повинно бути зазначено відомості про закріплення за порушником відповідальної особи, ознайомлення порушника із правилами техніки безпеки при виконанні стягнення. На строк громадських робіт власником підприємства, установи, організації або уповноваженим ним органом складається графік виходу на роботу особи, до якої застосовано адміністративне стягнення у вигляді громадських робіт (додаток 10), у якому зазначаються час та місце відбування цих робіт.

Витяг з наказу (розпорядження) та графік завіряються підписом керівника та печаткою підприємства і цього самого дня (або наступного дня) надсилаються до кримінально-виконавчої інспекції. Зазначені документи долучаються до особової справи порушника.

3.20. До відбутого строку громадських робіт зараховується тільки той час, протягом якого порушник виконував суспільно корисну працю на визначених об’єктах, що підтверджено повідомленням власника підприємства. Власником підприємства, установи, організації або уповноваженим ним органом заповнюється табель виходу на роботу особи, до якої застосовано адміністративне стягнення у вигляді громадських робіт (додаток 11), копія якого щомісяця надсилається до кримінально-виконавчої інспекції протягом відбуття порушником громадських робіт.

Інформація про кількість відпрацьованих порушником годин заноситься до облікової картки.

3.21. Не менше одного разу протягом строку відбування громадських робіт кримінально-виконавча інспекція проводить контрольну перевірку за місцем відбування порушником стягнення, за результатами якої складається акт перевірки відбування порушником адміністративного стягнення у вигляді громадських робіт (додаток 12) у двох примірниках, один з яких залишається на підприємстві (в установі, організації), а другий з відміткою про ознайомлення власника підприємства зберігається в особовій справі порушника.

3.22. Щодо порушників, які ухиляються від відбування громадських робіт, кримінально-виконавча інспекція надсилає подання про заміну невідбутої частини адміністративного стягнення у вигляді громадських робіт (додаток 13) та особову справу до суду для вирішення питання про заміну невідбутого строку громадських робіт штрафом або адміністративним арештом.

{Пункт 3.22 розділу III із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства юстиції № 1887/5 від 11.11.2014}

3.23. Стосовно порушників, які ухиляються від відбування громадських робіт і до яких згідно із статтею 32 Кодексу України про адміністративні правопорушення не може бути застосований адміністративний арешт, кримінально-виконавча інспекція надсилає подання до суду для вирішення питання по суті відповідно до статті 304 Кодексу України про адміністративні правопорушення.

3.24. У разі виникнення обставин, передбачених частиною третьою статті 321-1 Кодексу України про адміністративні правопорушення, кримінально-виконавча інспекція надсилає подання до суду для заміни громадських робіт штрафом (додаток 18).

{Розділ III доповнено новим пунктом згідно з Наказом Міністерства юстиції № 1887/5 від 11.11.2014}

IV. Обов’язки власника підприємства при виконанні адміністративного стягнення у вигляді громадських робіт

4.1. На власника підприємства за місцем відбування порушником громадських робіт відповідно до статті 321-3 Кодексу України про адміністративні правопорушення покладаються:

погодження з кримінально-виконавчою інспекцією переліку об’єктів, на яких порушники відбувають громадські роботи, та видів робіт, що можуть ними виконуватись;

контроль за виконанням порушниками визначених для них робіт;

своєчасне повідомлення кримінально-виконавчої інспекції про ухилення порушника від відбування громадських робіт;

ведення обліку та інформування кримінально-виконавчої інспекції про кількість відпрацьованих порушником годин.

4.2. У разі невиконання власником підприємства, установи, організації або уповноваженим ним органом обов’язків, передбачених статтею 321-3 Кодексу України про адміністративні правопорушення, кримінально-виконавча інспекція інформує про це орган місцевого самоврядування.

V. Підстави та порядок зняття порушників, які відбули адміністративне стягнення у вигляді громадських робіт, з обліку кримінально-виконавчої інспекції

5.1. Виконання стягнення у вигляді громадських робіт припиняється, а порушник знімається з обліку у зв’язку з:

відбуттям призначеної судом (суддею) кількості годин громадських робіт - за наявності табеля про відпрацьований час, завіреного підписом та печаткою власника підприємства;

заміною невідбутої частини громадських робіт штрафом або адміністративним арештом - за наявності постанови суду;

{Абзац третій пункту 5.1 розділу V із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства юстиції № 1887/5 від 11.11.2014}

скасуванням постанови із закриттям справи про адміністративне правопорушення - за наявності постанови суду;

наявністю підстав, що унеможливлюють виконання постанови суду, після отримання відповідного судового рішення;

смертю порушника - за наявності довідки органу державної реєстрації актів цивільного стану.

5.2. У день отримання документів, вказаних у пункті 5.1 цього розділу, посадова особа кримінально-виконавчої інспекції готує довідку про зняття порушника з обліку.

Зняття порушника з обліку здійснюється начальником підрозділу кримінально-виконавчої інспекції, про що ним накладається письмова резолюція на зазначену довідку.

5.3. Про дату та підстави для зняття порушника з обліку робиться відповідний запис у журналі обліку порушників та на титульному аркуші обкладинки його особової справи.

У журналі обліку порушників обов’язково вказується день закінчення виконання стягнення.

VІ. Порядок виконання адміністративного стягнення у вигляді виправних робіт

6.1. Виконання стягнення у вигляді виправних робіт покладається на кримінально-виконавчу інспекцію.

6.2. Виправні роботи відбуваються за місцем постійної роботи порушника.

6.3. На підставі постанови суду про застосування виправних робіт із заробітку порушника проводяться відрахування в дохід держави протягом строку відбування адміністративного стягнення в розмірі, визначеному постановою суду.

6.4. Відбування виправних робіт обчислюється часом, протягом якого порушник працював i з його заробітку проводилось відрахування. Кількість днів, відпрацьованих порушником, має бути не менше кількості робочих днів, що припадають на встановлений у постанові суду календарний строк стягнення.

VІІ. Функції кримінально-виконавчої інспекції при виконанні адміністративного стягнення у вигляді виправних робіт

При виконанні постанов суду (судді) про застосування виправних робіт (далі - постанова суду) на кримінально-виконавчу інспекцію покладаються:

облік порушників;

роз’яснення порушникам порядку та умов відбування виправних робіт;

направлення через центри зайнятості населення на роботу осіб, яким судом призначено стягнення у вигляді виправних робіт та які на час виконання постанови суду не працюють або були звільнені з роботи відповідно до законодавства про працю;

здійснення контролю за правильністю і своєчасністю відрахувань із заробітку порушників і перерахуванням відрахованих сум у дохід держави;

проведення не менше одного разу за час відбування виправних робіт контрольних перевірок за місцем роботи порушників;

контроль за відбуванням стягнення порушниками та виконанням обов’язків власником підприємства, установи, організації або уповноваженим ним органом за місцем роботи порушників;

внесення до суду подань стосовно порушників, які ухиляються від відбування виправних робіт;

внесення до суду подань стосовно порушників, які втратили працездатність, призвані на строкову військову службу, взяті під варту, засуджені до кримінального покарання у виді позбавлення волі або обмеження волі або місцезнаходження яких невідоме.

{Розділ VII доповнено новим абзацом згідно з Наказом Міністерства юстиції № 1887/5 від 11.11.2014}

VІІІ. Умови виконання постанов суду про застосування адміністративного стягнення у вигляді виправних робіт

8.1. Підставою для виконання стягнення у вигляді виправних робіт є постанова суду, яка набрала законної сили.

8.2. Порушники перебувають на обліку в кримінально-виконавчій інспекції за місцем постійної роботи порушника.

8.3. Постанова суду про застосування виправних робіт кримінально-виконавчою інспекцією приводиться до виконання не пізніше десятиденного строку з дня її отримання.

8.4. У день отримання постанови суду дані про порушника заносяться до журналу обліку порушників (додаток 2). У такому самому порядку реєструються особові справи, що надійшли з іншого підрозділу кримінально-виконавчої інспекції.

8.5. У триденний строк кримінально-виконавча інспекція надсилає до суду, який виніс постанову, повідомлення про прийняття постанови суду до виконання (додаток 3).

8.6. На кожного порушника кримінально-виконавчою інспекцією заводиться особова справа (додаток 4) та заповнюється облікова картка порушника, на якого накладено адміністративне стягнення у вигляді виправних робіт (додаток 14) (далі - облікова картка), у якій ведеться сумарний облік грошових сум, переказаних у дохід держави. Облікова картка зберігається в особовій справі порушника в конверті, який наклеюється на другу сторінку обкладинки особової справи.

8.7. В особовій справі зберігаються всі матеріали, пов’язані з виконанням стягнення, які підшиваються у хронологічній послідовності. Аркуші особової справи нумеруються і заносяться до опису.

8.8. Номери особової справи та облікової картки мають збігатися з номером реєстрації постанови суду в журналі обліку порушників.

8.9. Особові справи порушників зберігаються у спеціально відведеному місці окремо від особових справ осіб, засуджених до кримінального покарання у виді виправних робіт.

8.10. У разі надходження до кримінально-виконавчої інспекції одночасно двох і більше постанов суду стосовно одного й того самого порушника про застосування виправних робіт виконання їх здійснюється в послідовності відповідно до реєстрації у журналі обліку порушників. Щодо кожної постанови суду на порушника заводиться окрема особова справа.

8.11. Після отримання постанови суду порушнику надсилається виклик до кримінально-виконавчої інспекції (додаток 6). Неповнолітня особа викликається з батьками або особою, яка їх заміняє. З порушником проводиться бесіда, під час якої роз’яснюються порядок та умови виконання стягнення, наслідки ухилення від відбування виправних робіт, передбачені статтею 324 Кодексу України про адміністративні правопорушення.

Посадова особа кримінально-виконавчої інспекції складає довідку про проведену бесіду (додаток 15), у якій порушник власноруч зазначає про ознайомлення з порядком відбування виправних робіт.

Порушник заповнює анкету особи, до якої застосовано адміністративне стягнення у вигляді громадських (виправних) робіт (додаток 8), що долучається до його особової справи.

8.12. Посадова особа кримінально-виконавчої інспекції не пізніше десятиденного строку з дня реєстрації постанови суду, заздалегідь уточнивши місце роботи порушника, надсилає на підприємство копію постанови та повідомлення про щомісячне відрахування визначеної судом частини заробітної плати і перерахування утриманої суми в дохід держави (додаток 16).

8.13. Якщо встановлено, що за указаним у постанові суду місцем роботи порушник не працює, та установлено інше місце його роботи, то до кримінально-виконавчої інспекції за встановленим місцем роботи порушника надсилається запит про перевірку цього факту. Кримінально-виконавча інспекція за новим місцем роботи порушника у десятиденний строк проводить таку перевірку і в разі підтвердження факту робить запит його особової справи, після отримання якої у триденний строк надсилає підтвердження до кримінально-виконавчої інспекції, де порушник перебував на обліку.

У день надходження підтвердження про отримання особової справи порушника кримінально-виконавча інспекція, де порушник перебував на обліку, робить відповідний запис у журналі обліку порушників про зняття особи з обліку цього підрозділу.

{Пункт 8.13 розділу VIII доповнено новим абзацом згідно з Наказом Міністерства юстиції № 1887/5 від 11.11.2014}

8.14. Особові справи і копії облікових карток порушників (завірені підписом посадової особи та печаткою кримінально-виконавчої інспекції) пересилаються через відповідний територіальний орган управління ДПтС.

8.15. Відрахування із заробітної плати порушника відповідно до постанови суду починаються з наступного дня після надходження копії постанови суду та повідомлення на підприємство.

8.16. Відрахування проводяться з усієї суми заробітку порушника, без виключення з цієї суми податків та інших платежів і незалежно від наявності претензій до порушника за виконавчими документами, за кожний відпрацьований місяць при виплаті заробітної плати.

8.17. Утримані в дохід держави із заробітку порушників кошти підприємством перераховуються до державного бюджету.

8.18. Якщо порушник працює у фізичної особи - підприємця, то утримання коштів із його заробітку, їх перерахування у дохід держави здійснюються фізичною особою - підприємцем з подальшим направленням підтвердних документів до кримінально-виконавчої інспекції, яка долучає їх до особової справи порушника.

8.19. Якщо порушник є сам фізичною особою - підприємцем, то сума щомісячних утримань визначається, виходячи з прогнозованого прибутку. Кінцевий розрахунок здійснюється за підсумками року, виходячи з розміру отриманого фізичною особою - підприємцем прибутку. Для отримання відомостей про отриманий прибуток кримінально-виконавча інспекція робить запит до органів державної податкової служби за місцем проживання порушника і долучає їх до його особової справи.

8.20. Одержання утриманих коштів готівкою забороняється.

8.21. Посадові особи кримінально-виконавчої інспекції щомісяця відвідують органи Державної казначейської служби України з метою отримання виписок з поточних рахунків та копій платіжних доручень.

8.22. Отримані дані звіряються з відомостями, що надходять з бухгалтерій підприємств, i заносяться до облікової картки порушника. Копії відомостей платіжних доручень та виписок з поточних рахунків підшиваються до особової справи порушника.

8.23. У строк відбування стягнення зараховується час, протягом якого порушник не працював з поважних причин і йому відповідно до закону виплачувалась заробітна плата. До цього часу також зараховується час хвороби, час, наданий для догляду за хворим, і час, проведений у відпустці у зв’язку з вагітністю та пологами.

8.24. Не менше одного разу протягом строку виконання виправних робіт кримінально-виконавча інспекція проводить контрольну перевірку за місцем відбування порушником виправних робіт. За результатами перевірки складається акт перевірки виконання порушником адміністративного стягнення у вигляді виправних робіт (додаток 17) у двох примірниках, один з яких залишається на підприємстві, а другий з відміткою про ознайомлення власника підприємства зберігається в особовій справі порушника.

8.25. Якщо у постанові суду, що надійшла до кримінально-виконавчої інспекції, виявлені неточності, які перешкоджають виконанню адміністративного стягнення, то кримінально-виконавча інспекція протягом трьох днів інформує суд, який виніс постанову, для вжиття заходів щодо усунення виявлених неточностей.

8.26. Якщо порушник не працює, за місцем проживання, вказаним у постанові суду, не проживає, місцеперебування його невідоме та наявні підстави, що унеможливлюють виконання постанови суду, кримінально-виконавча інспекція вносить до суду, який виніс постанову, подання щодо вирішення питань, пов’язаних з виконанням постанови.

8.27. Усі питання, пов’язані з виконанням постанови суду про накладення адміністративного стягнення, відповідно до статті 304 Кодексу України про адміністративні правопорушення вирішуються судом, який виніс постанову.

8.28. Щодо порушників, які ухиляються від відбування виправних робіт, кримінально-виконавча інспекція надсилає до суду подання про заміну невідбутої частини адміністративного стягнення у вигляді виправних робіт (додаток 13) та особову справу порушника для вирішення питання про заміну невідбутого строку виправних робіт штрафом або адміністративним арештом.

8.29. Стосовно порушників, які ухиляються від відбування виправних робіт і відповідно до статті 32 Кодексу України про адміністративні правопорушення до них не може застосовуватись адміністративний арешт, кримінально-виконавча інспекція надсилає подання до суду для вирішення питання по суті відповідно до статті 304 Кодексу України про адміністративні правопорушення.

8.30. У разі виникнення обставин, передбачених частиною четвертою статті 322 Кодексу України про адміністративні правопорушення, кримінально-виконавча інспекція надсилає подання до суду для заміни виправних робіт штрафом (додаток 19).

{Розділ VIII доповнено новим пунктом згідно з Наказом Міністерства юстиції № 1887/5 від 11.11.2014}

ІХ. Обов’язки власника підприємства при виконанні адміністративного стягнення у вигляді виправних робіт

9.1. На власника підприємства за місцем відбування порушником виправних робіт відповідно до статті 324 Кодексу України про адміністративні правопорушення покладаються:

правильне і своєчасне проведення відрахувань із заробітку порушника в дохід держави і своєчасний переказ відрахованих сум у встановленому порядку;

трудове виховання порушника;

повідомлення кримінально-виконавчої інспекції про ухилення порушника від відбування стягнення.

9.2. У разі невиконання власником підприємства, установи, організації або уповноваженим ним органом обов’язків, передбачених статтею 324 Кодексу України про адміністративні правопорушення, кримінально-виконавча інспекція інформує про це орган місцевого самоврядування.

Х. Підстави та порядок зняття порушників, які відбули адміністративне стягнення у вигляді виправних робіт, з обліку кримінально-виконавчої інспекції

10.1. Виконання стягнення у вигляді виправних робіт припиняється, а порушник знімається з обліку у зв’язку з:

відбуттям призначеного судом (суддею) стягнення за наявності розрахункових відомостей про час, який було включено в строк відбування стягнення, заробіток та проведені з нього відрахування, завірених підписом та печаткою власника підприємства. У разі наявності таких даних затримка перерахування утриманих сум не є перешкодою для зняття порушника з обліку;

заміною невідбутої частини виправних робіт штрафом або адміністративним арештом - за наявності постанови суду;

скасуванням постанови із закриттям справи про адміністративне правопорушення - за наявності постанови суду;

наявністю підстав, що унеможливлюють виконання постанови суду, - після отримання відповідного судового рішення;

смертю порушника - за наявності довідки органу державної реєстрації актів цивільного стану.

10.2. У день отримання документів, вказаних у пункті 10.1 цього розділу, посадова особа кримінально-виконавчої інспекції готує довідку про зняття порушника з обліку.

Зняття порушника з обліку здійснюється начальником підрозділу кримінально-виконавчої інспекції, про що ним накладається письмова резолюція на зазначену довідку.

10.3. Про дату та підстави зняття порушника з обліку робиться відповідний запис у журналі обліку порушників та на титульному аркуші обкладинки особової справи порушника.

У журналі обліку порушників обов’язково вказується день закінчення виконання стягнення.

XI. Строки та умови зберігання документації

11.1. Установлюються такі строки зберігання документації:

три роки - для особових справ порушників, яких знято з обліку;

{Абзац другий пункту 11.1 розділу ХІ із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства юстиції № 2265/5 від 11.11.2015}

п’ять років - для журналів обліку порушників.

11.2. Обчислення строків зберігання особових справ проводиться з 1 січня року, наступного за роком закінчення їх провадження.

11.3. Особові справи порушників зберігаються у пачках.

11.4. Після закінчення строків зберігання особові справи підлягають знищенню.

В.о. директора Департаменту

взаємодії з органами влади

С.В. Мартиненко


Додаток 1

до Порядку виконання адміністративних

стягнень у вигляді громадських робіт

та виправних робіт

ЗАПИТ

Додаток 2

до Порядку виконання адміністративних

стягнень у вигляді громадських робіт

та виправних робіт

ЖУРНАЛ

обліку порушників, на яких накладено адміністративне стягнення у вигляді громадських (виправних) робіт

Додаток 3

до Порядку виконання адміністративних

стягнень у вигляді громадських робіт

та виправних робіт

ПОВІДОМЛЕННЯ

про прийняття постанови суду до виконання


Додаток 4

до Порядку виконання адміністративних

стягнень у вигляді громадських робіт

та виправних робіт

ДЕРЖАВНА КРИМІНАЛЬНО-ВИКОНАВЧА СЛУЖБА УКРАЇНИ

______________________________________________________________________

(найменування підрозділу кримінально-виконавчої інспекції)

______________________________________________________________________

ОСОБОВА СПРАВА № _____/20___ р.

Прізвище _____________________________________________________________________

Ім’я _________________________________________________________________________

По батькові ___________________________________________________________________

Дата народження "___"____________ _______ р.

Місце проживання ____________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

Номер тел. ___________

_____________________________________________________________________________

                                                                             (найменування суду, який виніс постанову)

"___" ___________________ 20___ р. за ст. _______ Кодексу України про адміністративні

правопорушення накладено адміністративне стягнення у вигляді _______________ годин

громадських робіт (місяців виправних робіт з відрахуванням ______ % із заробітку в дохід

держави).

Узятий(а) на облік "___" _______________ 20___ р.

Знятий(а) з обліку "___" ________________ 20___ р.

Підстави для зняття з обліку _____________________________________________________

Кількість аркушів у справі _______________________________________________________

                                                                                                                            (словами)

Строк зберігання - 1 рік.

Опис

документів, що містяться у справі

№ з/п

Короткий зміст документа

Аркуші справи (№№)

Примітка


Додаток 5

до Порядку виконання адміністративних

стягнень у вигляді громадських робіт

та виправних робіт

ОБЛІКОВА КАРТКА

порушника, на якого накладено адміністративне стягнення у вигляді громадських робіт

Прізвище, ім’я, по батькові ______________________________________________________

Дата народження "____" ___________ _____ р.

Місце проживання ____________________________________________________________

Місце основної роботи (навчання) _______________________________________________

                                                                                     (найменування підприємства, установи, організації, адреса)

_____________________________________________________________________________

____________________________________________________ "____" ___________ 20___ р.

                                                    (найменування суду)

за ст. __ Кодексу України про адміністративні правопорушення накладено адміністративне

стягнення у вигляді _________ годин громадських робіт.

Місце відбування громадських робіт

____________________________________________________________________________

                    (найменування підприємства, установи, організації, номер телефону відділу кадрів)

_____________________________________________________________________________

Узятий(а) на облік "____" _____________ 20___ р.

Відбування громадських робіт почато з "___" _____________ 20___ р.

Місяць

Кількість годин за графіком

Кількість відбутих годин, включених до строку відбування стягнення

Кількість годин, не включених до строку

Причини невключення

Дата надходження повідомлення

Примітки

1

2

3

4

5

6

7

Усього відпрацьовано ______ годин.

Знятий(а) з обліку "____" _______________ 20___ р.

Підстави: ____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

______________________________

(посада, найменування підрозділу

кримінально-виконавчої інспекції)

_____________________________

________

(підпис)

____________________

(прізвище, ініціали)


Додаток 6

до Порядку виконання адміністративних

стягнень у вигляді громадських робіт

та виправних робіт

ВИКЛИК

до кримінально-виконавчої інспекції

Додаток 7

до Порядку виконання адміністративних

стягнень у вигляді громадських робіт

та виправних робіт

ДОВІДКА

про проведену бесіду

{Додаток 7 із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства юстиції № 1887/5 від 11.11.2014}


Додаток 8

до Порядку виконання адміністративних

стягнень у вигляді громадських робіт

та виправних робіт

АНКЕТА

особи, до якої застосовано адміністративне стягнення у вигляді громадських (виправних) робіт

Прізвище ____________________________________________________________________

Ім’я, по батькові ______________________________________________________________

Чи змінював(ла) прізвище (зазначити попереднє прізвище) __________________________

Паспорт _____________________________________________________________________

Дата народження ________________, громадянство ________________________________

Місце народження ____________________________________________________________

Освіта _______________________, спеціальність ___________________________________

Місце роботи (навчання), посада ________________________________________________

_____________________________________________________________________________

Місце проживання ____________________________________________________________

Номер домашнього (робочого) телефону __________________________________________

Зареєстрований(а) за адресою ___________________________________________________

БЛИЗЬКІ ОСОБИ:

(чоловік, дружина, діти, батьки, рідні брати і сестри, дід, баба, онуки, усиновлювачі,

усиновлені, а також інші особи, які спільно проживають, пов’язані спільним побутом

і мають взаємні права та обов'язки)

____________________________________________________________________________

                       (ступінь споріднення, прізвище, ім`я, по батькові, роки народження, адреси проживання)

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

Інші відомості про особу, що мають значення для виконання адміністративного стягнення

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

Правильність зазначених вище даних підтверджую:

"___" ____________ 20__ р.

_____________

(підпис)

__________________

(прізвище, ініціали)


Додаток 9

до Порядку виконання адміністративних

стягнень у вигляді громадських робіт

та виправних робіт

НАПРАВЛЕННЯ


Додаток 10

до Порядку виконання адміністративних

стягнень у вигляді громадських робіт

та виправних робіт

Місце для штампа

ГРАФІК

виходу на роботу особи, до якої застосовано адміністративне стягнення у вигляді громадських робіт

Прізвище, ім’я, по батькові особи ________________________________________________

Період роботи: з ____ до ___________ 20__ р.

Число, місяць, рік

Кількість годин за графіком

Години праці

Об’єкти

Види робіт

1

2

3

4

5

17 серпня 2011 р.

4 години

З 8-00 до 12-00 години

Парк "Лісовий", вул. Сонячна, м. Донецьк

Прибирання парку

Відповідальна особа

____________________

(посада)

_________

(підпис)

________________

(прізвище, ініціали)

Керівник підприємства (установи, організації)

_________

(підпис)

________________

(прізвище, ініціали)

М. П.

"___" ___________________ 20___ р.


Додаток 11

до Порядку виконання адміністративних

стягнень у вигляді громадських робіт

та виправних робіт

ТАБЕЛЬ

виходу на роботу особи, до якої застосовано адміністративне стягнення у вигляді громадських робіт

Додаток 12

до Порядку виконання адміністративних

стягнень у вигляді громадських робіт

та виправних робіт

АКТ

перевірки виконання порушником адміністративного стягнення у вигляді громадських робіт

Додаток 13

до Порядку виконання адміністративних

стягнень у вигляді громадських робіт

та виправних робіт

ПОДАННЯ

про заміну невідбутої частини адміністративного стягнення у вигляді громадських робіт


Додаток 14

до Порядку виконання адміністративних

стягнень у вигляді громадських робіт

та виправних робіт

(Лицьовий бік)

ОБЛІКОВА КАРТКА

порушника, на якого накладено адміністративне стягнення у вигляді виправних робіт

Прізвище, ім’я, по батькові ______________________________________________________

_____________________________________________________________________________

Дата народження "___" ___________ ____ р.

Місце проживання ____________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

Місце роботи _________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

                                                   (адреса, номер телефону відділу кадрів, бухгалтерії)

"___" ________ 20___ р. судом __________________________________________________

______________________________ за ч. ____ ст. ____ КУпАП накладено адміністративне

стягнення у вигляді ____ місяців виправних робіт з відрахуванням із заробітку ________ %

у дохід держави.

Постанова набрала законної сили "___" ________________ 20___ р.

Копія постанови надійшла до кримінально-виконавчої інспекції "___" __________ 20___ р.

з ___________________________________________________________________________

                                (найменування суду, підрозділу кримінально-виконавчої інспекції)

____________________________________________________________________________

Узятий(а) на облік "___" _____________20___ р.

До відбуття стягнення залишилося _____ міс. _____ днів.

Розмір відрахувань __________ %.

Заходи заохочення (стягнення) __________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

___________________________

(посада, найменування підрозділу

кримінально-виконавчої інспекції)

________________________________

____________________________

______________

(підпис)

____________________

(прізвище, ініціали)

(Зворотний бік)

Відрахування почато з "___"_____________20___ р.

Місяць та рік

Кількість робочих днів за графіком підприємства (установи, організації)

Кількість робочих днів, включених до строку відбування стягнення

Кількість робочих днів, не включених до строку. Причини невключення

Заробіток

Утримано із заробітку

Перераховано

Дата перерахування, № аркуша документа, підшитого у справі

1

2

3

4

5

6

7

8

Підсумок: заробіток ______, утримано _______, перераховано ____.

Знятий(а) з обліку "___"_______________20___ р.

Підстави для зняття з обліку: ___________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

___________________________

(посада, найменування підрозділу

кримінально-виконавчої інспекції)

________________________________

____________________________

______________

(підпис)

____________________

(прізвище, ініціали)


Додаток 15

до Порядку виконання адміністративних

стягнень у вигляді громадських робіт

та виправних робіт

ДОВІДКА

про проведену бесіду

{Додаток 15 із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства юстиції № 1887/5 від 11.11.2014}

Додаток 16

до Порядку виконання адміністративних

стягнень у вигляді громадських робіт

та виправних робіт

ПОВІДОМЛЕННЯ

про щомісячне відрахування визначеної судом частини заробітної плати і перерахування утриманої суми в дохід держави

Додаток 17

до Порядку виконання адміністративних

стягнень у вигляді громадських робіт

та виправних робіт

АКТ

перевірки виконання порушником адміністративного стягнення у вигляді виправних робіт

Додаток 18

до Порядку виконання

адміністративних стягнень

у вигляді громадських робіт

та виправних робіт

ПОДАННЯ

про заміну невідбутої частини адміністративного стягнення у вигляді громадських робіт

{Порядок доповнено новим Додатком 18 згідно з Наказом Міністерства юстиції № 1887/5 від 11.11.2014}

Додаток 19

до Порядку виконання

адміністративних стягнень

у вигляді громадських робіт

та виправних робіт

ПОДАННЯ

про заміну невідбутої частини адміністративного стягнення у вигляді виправних робіт

{Порядок доповнено новим Додатком 19 згідно з Наказом Міністерства юстиції № 1887/5 від 11.11.2014}

Документи та файли

Сигнальний документ — f396961n291.doc
Сигнальний документ — f396961n292.doc
Сигнальний документ — f396961n293.doc
Сигнальний документ — f396961n303.doc
Сигнальний документ — f396961n321.doc
Сигнальний документ — f396961n296.doc
Сигнальний документ — f396961n297.doc
Сигнальний документ — f396961n298.doc
Сигнальний документ — f396961n299.doc
Сигнальний документ — f396961n323.doc
Сигнальний документ — f396961n301.doc
Сигнальний документ — f396961n302.doc
Сигнальний документ — f396961n331.doc
Сигнальний документ — f396961n333.doc

Публікації документа

| >>
Законодавчий акт: НАКАЗ від 19.03.2013 № 474/5 "Про затвердження Порядку виконання адміністративних стягнень у вигляді громадських робіт та виправних робіт". Мін'юст України. 2013

= завантажити законодавчий акт, актуальний на поточний час =

НАКАЗ від 19.03.2013 № 474/5 "Про затвердження Порядку виконання адміністративних стягнень у вигляді громадських робіт та виправних робіт". 2013

- Антимонопольний комітет - Верховний Суд України - Вищий адміністративний суд України - Вищий господарський суд - Вищий спеціалізований суд - Генеральна прокуратура України - ДА електронного урядування - Державіаслужба України - Державні утворення на території України (1917-1920) - Держатомрегулювання - Держаудитслужба України - Держкомтелерадіо України - Держкордонслужба України - Держнаглядохоронпраці України - Держспецзв’язок - Держспоживстандарт України - Держстат України - Держфінпослуг України - ДКА України - Закони України - Законодавство Української РСР - Кабінет Міністрів України - Кодекси України - Конституційний Суд України - МВС України - МЗС України - Міжнародні документи, ратифіковані Верховною Радою України - Міжнародні угоди України - Мін'юст України - Мінагрополітики України - Мінекономрозвитку України - Міненерговугілля України - Мінінфраструктури України - Мінкультури України - Мінмолодьспорт України - Міноборони України - Мінприроди України - Мінрегіон України - Мінсоцполітики України - Мінфін України - МІП - МНС України - МОЗ України - МОН України - МТОТ - Нацдержслужба України - Національне агентство з питань запобігання корупції - Національне антикорупційне бюро України - Національний банк України - Нацком.енергетики - Нацкомфінпослуг - Нацрада телерадіомовлення - НКРЗІ - НКЦПФР - Основний Закон України - Пенсійний фонд України - Постанови Верховної Ради України - Президент України - РНБО України - Розпорядження Голови ВР України - Розпорядження Кабінета Міністрів України - Служба безпеки України - Служба зовнішньої розвідки - Укрдержархів - Управління державної охорони - Фонд гарант.вкладів фізич.осіб - Фонд державного майна - Фонд соцстраху по безробіттю - Фундаментальне законодавство України - Центрвиборчком України -
- Законодавство Європейського співтовариства - Законодавство України - Міжнародне право -