>>

НАКАЗ від 28.03.2018 № 925/5 "Про затвердження Порядку виплати грошового забезпечення та компенсаційних виплат особам рядового і начальницького складу Державної кримінально-виконавчої служби України". 2018

МІНІСТЕРСТВО ЮСТИЦІЇ УКРАЇНИ

НАКАЗ

28.03.2018  № 925/5


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
28 березня 2018 р.
за № 377/31829

Про затвердження Порядку виплати грошового забезпечення та компенсаційних виплат особам рядового і начальницького складу Державної кримінально-виконавчої служби України

Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 30 серпня 2017 року № 704 «Про грошове забезпечення військовослужбовців, осіб рядового і начальницького складу та деяких інших осіб», з метою визначення порядку та умов виплати грошового забезпечення особам рядового і начальницького складу Державної кримінально-виконавчої служби України НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Порядок виплати грошового забезпечення та компенсаційних виплат особам рядового і начальницького складу Державної кримінально-виконавчої служби України, що додається.

2. Визнати таким, що втратив чинність, наказ Міністерства юстиції України від 09 лютого 2018 року № 326/5 «Про затвердження Інструкції про порядок виплати грошового забезпечення особам рядового і начальницького складу Державної кримінально-виконавчої служби України», зареєстрований у Міністерстві юстиції України 13 лютого 2018 року за № 164/31616.

3. Департаменту фінансового забезпечення та бухгалтерського обліку (Данилов О.О.) подати цей наказ на державну реєстрацію відповідно до Указу Президента України від 03 жовтня 1992 року № 493 «Про державну реєстрацію нормативно-правових актів міністерств та інших органів виконавчої влади».

4. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування та застосовується з 01 березня 2018 року.

5. Контроль за виконанням цього наказу покласти на в.о. Державного секретаря, директора Департаменту персоналу Сову Н.П.

Міністр

П. ПетренкоЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
юстиції України
29.03.2018  № 925/5


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
28 березня 2018 р.
за № 377/31829

ПОРЯДОК
виплати грошового забезпечення та компенсаційних виплат особам рядового і начальницького складу Державної кримінально-виконавчої служби України

І. Загальні положення

1. Цей Порядок розроблено відповідно до Законів України «Про Державну кримінально-виконавчу службу України», «Про Національну поліцію», постанов Кабінету Міністрів України від 30 серпня 2017 року № 704 «Про грошове забезпечення військовослужбовців, осіб рядового і начальницького складу та деяких інших осіб» (далі - Постанова № 704), від 17 липня 1992 року № 393 «Про порядок обчислення вислуги років, призначення та виплати пенсій і грошової допомоги особам офіцерського складу, прапорщикам, мічманам, військовослужбовцям надстрокової служби та військової служби за контрактом, особам начальницького і рядового складу органів внутрішніх справ, поліцейським та членам їхніх сімей», від 15 червня 1994 року № 414 «Про види, розміри і порядок надання компенсації громадянам у зв’язку з роботою, яка передбачає доступ до державної таємниці», від 11 серпня 1995 року № 648 «Про умови оплати праці осіб, які працюють в гірських районах», від 07 лютого 2001 року № 104 «Про порядок і норми грошового та матеріального забезпечення військовослужбовців Збройних Сил, Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації, інших військових формувань, осіб начальницького складу органів внутрішніх справ, Державної кримінально-виконавчої служби, відряджених до державних органів, установ та організацій», від 17 липня 2003 року № 1078 «Про затвердження Порядку проведення індексації грошових доходів населення», від 03 січня 2013 року № 2 «Про встановлення надбавок до посадових окладів державних експертів з питань таємниць та фахівців, які залучаються до підготовки рішень та висновків державних експертів з питань таємниць», від 14 вересня 2016 року № 623 «Про затвердження Порядку виплати грошового забезпечення поліцейських, зарахованих у розпорядження».

2. Цей Порядок визначає механізм виплати грошового забезпечення особам рядового і начальницького складу Державної кримінально-виконавчої служби України (далі - особи рядового і начальницького складу).

3. Грошове забезпечення осіб рядового і начальницького складу складається з посадового окладу, окладу за спеціальним званням, щомісячних (підвищення посадового окладу, надбавки, доплати, які мають постійний характер, премії) та одноразових додаткових видів грошового забезпечення.

4. Грошове забезпечення виплачується особам рядового і начальницького складу, які:

займають штатні посади в Адміністрації Державної кримінально-виконавчої служби України, міжрегіональних управліннях з питань виконання кримінальних покарань та пробації Міністерства юстиції, органах пробації, установах виконання покарань, слідчих ізоляторах, воєнізованих формуваннях, навчальних закладах та закладах охорони здоров’я, на підприємствах установ виконання покарань, інших підприємствах, в установах і організаціях, створених для забезпечення виконання завдань Державної кримінально-виконавчої служби України (далі - органи та установи);

навчаються у навчальних закладах Державної кримінально-виконавчої служби України;

перебувають у розпорядженні керівників Адміністрації Державної кримінально-виконавчої служби України, міжрегіональних управлінь з питань виконання кримінальних покарань та пробації Міністерства юстиції.

5. Виплата грошового забезпечення осіб рядового і начальницького складу здійснюється за місцем їх служби в межах асигнувань, затверджених кошторисом відповідного органу або установи на грошове забезпечення.

Особам рядового і начальницького складу, які проходять службу в державних підприємствах Державної кримінально-виконавчої служби України, грошове забезпечення виплачується за рахунок і в межах коштів відповідних підприємств.

6. Грошове забезпечення визначається залежно від посади, спеціального звання, тривалості, інтенсивності та умов проходження служби, кваліфікації, наукового ступеня і вченого звання особи рядового чи начальницького складу.

7. За час відсутності особи рядового чи начальницького складу на службі без поважних причин (прогул) грошове забезпечення не виплачується.

Підставою для припинення виплати грошового забезпечення особі рядового чи начальницького складу є наказ органу або установи із зазначенням строку, на який припиняється виплата грошового забезпечення.

8. При виплаті грошового забезпечення за неповний місяць розмір виплати за кожний календарний день визначається шляхом ділення суми грошового забезпечення, належного за повний місяць, на кількість календарних днів цього місяця.

9. Підставою для виплати грошового забезпечення особі рядового чи начальницького складу є наказ:

органу або установи про призначення на штатну посаду, яка відноситься до його номенклатури, про присвоєння спеціального звання, встановлення конкретного розміру посадового окладу (тарифного розряду за посадою), підвищень до посадових окладів, надбавок та доплат, премії, одноразових додаткових видів грошового забезпечення;

навчального закладу про зарахування на навчання;

про зарахування у розпорядження;

про усунення від виконання службових обов’язків за посадою, відсторонення від виконання службових повноважень.

10. Посадовий оклад, оклад за спеціальним званням, підвищення посадового окладу, надбавки та доплати, інші виплати особам рядового і начальницького складу виплачуються (припиняються):

із дня підписання наказу про призначення на штатну посаду, зарахування на навчання до навчального закладу, присвоєння спеціального звання або з дня, зазначеного в наказі;

до дня підписання наказу про звільнення з посади чи служби, відрахування, закінчення навчання або про скасування встановлених надбавок та доплат, інших виплат або до дня, зазначеного в наказі.

11. У разі виникнення в особи рядового або начальницького складу права на отримання (зміну розмірів) будь-якого з видів грошового забезпечення зазначені виплати проводяться з дня набуття особою такого права.

Якщо в період, за який виплачується грошове забезпечення, в особи рядового або начальницького складу виникає (втрачається) право на отримання посадового окладу, окладу за спеціальним званням та додаткових видів грошового забезпечення в інших розмірах, за час із дня набуття (втрати) цього права грошове забезпечення визначається відповідно до пункту 9 цього розділу.

12. Особам рядового і начальницького складу, які відбувають у відрядження (відпустку), дозволяється здійснювати виплату грошового забезпечення раніше встановленого строку, у тому числі за наступні місяці.

Належне грошове забезпечення при вибутті у відрядження чи відпустку може бути виплачене не раніше ніж за три дні до дня вибуття у відрядження чи відпустку, не враховуючи вихідні та святкові дні.

13. Особам рядового і начальницького складу за час перебування в службових відрядженнях зберігається грошове забезпечення в розмірі, що вони одержували на день вибуття у відрядження, з розрахунку посадового окладу, установленого за основною штатною посадою, окладу за спеціальним званням, щомісячних додаткових видів грошового забезпечення (підвищення посадового окладу, надбавки, доплати, які мають постійний характер), премії, встановленої відповідно до глави 13 розділу II цього Порядку.

14. Особам рядового і начальницького складу, які відповідно до законодавства України мають право на відпустку зі збереженням грошового забезпечення, виплата грошового забезпечення здійснюється в розмірі, що вони одержували на день вибуття у відпустку, з розрахунку посадового окладу, установленого за основною штатною посадою, окладу за спеціальним званням, щомісячних додаткових видів грошового забезпечення (підвищення посадового окладу, надбавки, доплати, які мають постійний характер) та премії, встановленої відповідно до глави 13 розділу II цього Порядку.

Особам рядового і начальницького складу, яким відповідно до законодавства України надано додаткові відпустки без збереження грошового забезпечення, за час перебування в таких додаткових відпустках грошове забезпечення не виплачується.

15. У разі переведення по службі, пов’язаного iз переїздом до іншого населеного пункту, у тому числі у разі відбуття до навчальних закладів iз увільненням від посади, грошове забезпечення за попереднім місцем служби виплачується включно по дату звільнення з посади, що передує даті відбуття до нового місця служби, зазначену в наказі.

16. Індексація грошового забезпечення особам рядового і начальницького складу здійснюється в порядку та розмірах, установлених законодавством.

17. Грошове забезпечення особам рядового і начальницького складу виплачується за поточний місяць - раз на місяць до 10 числа (з урахуванням пункту 11 цього розділу).

18. Особам начальницького складу, відрядженим до органів державної влади, на підприємства, в установи, організації, до Верховної Ради України, органів місцевого самоврядування або сформованих ними органів із залишенням на службі, а також направленим для проходження служби в інші правоохоронні органи, якщо вони до дня відрядження (прикомандирування, направлення) не отримали грошове забезпечення за поточний місяць, виплата належного грошового забезпечення здійснюється включно по дату звільнення з посади, що передує даті відбуття до нового місця служби, зазначену в наказі по особовому складу.

Грошове забезпечення (заробітна плата) цим особам виплачується за місцем відрядження, служби (прикомандирування) у порядку та розмірах, визначених законодавством.

19. Оплата праці працівників, які працюють за трудовими договорами в Державній кримінально-виконавчій службі України та призначені на посади осіб рядового чи начальницького складу, до присвоєння їм спеціальних звань здійснюється за кодом економічної класифікації видатків 2111 «Заробітна плата» за умовами, що визначені нормативно-правовими актами для працівників відповідних галузей економіки, які не мають спеціальних звань, а за посадами, за якими не може бути визначено посадовий оклад у галузях економіки, - виходячи з посадового окладу, встановленого за займаною штатною посадою, але не менше законодавчо визначеного мінімального розміру заробітної плати.

20. Грошове забезпечення, не виплачене особі рядового чи начальницького складу своєчасно або виплачене у меншому розмірі, ніж належало, виплачується за весь період, що передував моменту звернення за одержанням недоотриманого грошового забезпечення, протягом якого вказана особа мала на нього право, але не більше ніж за три роки, що передували зверненню за одержанням грошового забезпечення.

Виплата одноразових додаткових видів грошового забезпечення здійснюється, якщо звернення про їх отримання надійшли до закінчення трьох років з дня виникнення права на їх отримання.

21. Грошове забезпечення, виплачене за правилами і нормами згідно із законодавством, яке діяло на момент виплати, поверненню не підлягає.

22. Для розрахунку одноразових додаткових видів грошового забезпечення та компенсаційних виплат (допомога для оздоровлення, матеріальна допомога для вирішення соціально-побутових питань, одноразова грошова допомога при звільненні зі служби, грошова компенсація за невикористані дні відпусток) до місячного грошового забезпечення включається премія (встановлена відповідно до глави 13 розділу II цього Порядку) в середньому розмірі за повні дванадцять календарних місяців служби підряд за місцем проходження служби, а за менший період служби - в середньому розмірі за повні календарні місяці служби за місцем проходження служби.

23. За виконання службових обов’язків понад установлений службовий час, у вихідні, святкові та неробочі дні грошове забезпечення додатково не виплачується.

Особам рядового і начальницького складу, які виконували службові обов’язки у вихідні, святкові та неробочі дні, крім осіб, які несуть службу за затвердженими в установленому порядку графіками змінності служби, відповідний час для відпочинку (у порядку компенсації) надається протягом двох наступних місяців.

24. Встановлення надбавок, доплат, підвищень посадових окладів, преміювання та надання допомог для оздоровлення, матеріальних допомог для вирішення соціально-побутових питань особам начальницького складу, які перебувають на посадах (виконують обов’язки) керівників Адміністрації Державної кримінально-виконавчої служби України, міжрегіональних управлінь з питань виконання кримінальних покарань та пробації Міністерства юстиції, начальників установ виконання покарань, слідчих ізоляторів, навчальних закладів, а також установ і організацій, створених для забезпечення виконання завдань Державної кримінально-виконавчої служби України, здійснюється за погодженням із Державним секретарем Міністерства юстиції України у порядку, встановленому Міністерством юстиції України.

25. Особам рядового і начальницького складу, які відповідно до законодавства України мають право на відпустку зі збереженням грошового забезпечення, виплата грошового забезпечення здійснюється в розмірі, що вони одержували на день вибуття у відпустку, з розрахунку посадового окладу, установленого за основною штатною посадою, окладу за спеціальним званням, щомісячних додаткових видів грошового забезпечення (підвищення посадового окладу, надбавки, доплати, які мають постійний характер) та премії, встановленої відповідно до глави 13 розділу II цього Порядку.

Особам рядового і начальницького складу, яким відповідно до законодавства України надано додаткові відпустки без збереження грошового забезпечення, за час перебування в таких додаткових відпустках грошове забезпечення не виплачується.

26. Особам рядового і начальницького складу на період відпустки у зв’язку з вагітністю та пологами зберігається грошове забезпечення за останньою основною займаною посадою, яку вони займали до надання зазначеної відпустки.

27. Особи рядового і начальницького складу з числа жінок користуються всіма пільгами, передбаченими законодавством з питань соціального захисту жінок, охорони материнства і дитинства.

За період виконання обов’язків за посадою на умовах неповного службового часу (неповний робочий день або неповний робочий тиждень), встановленого наказом органу або установи на підставі рапорту особи рядового чи начальницького складу з числа жінок відповідно до законодавства, грошове забезпечення виплачується пропорційно відпрацьованому службовому часу.

28. Особам рядового і начальницького складу за час перебування їх у відпустці для догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку, а в установлених законодавством випадках - до шести років грошове забезпечення не виплачується.

ІІ. Грошове забезпечення осіб рядового і начальницького складу

1. Посадовий оклад

1. Посадовий оклад (тарифний розряд) особам рядового і начальницького складу встановлюється залежно від займаної штатної посади відповідно до наказу Міністерства юстиції України від 13 березня 2018 року № 685/5 «Про затвердження схем тарифних розрядів за посадами осіб рядового і начальницького складу Державної кримінально-виконавчої служби України», зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 13 березня 2018 року за № 289/31741 (далі - Наказ № 685/5).

2. Особам рядового і начальницького складу, призначеним на посаду, за якою посадовий оклад (тарифний розряд за посадою) встановлено від мінімального розміру до максимального, конкретний розмір посадового окладу (тарифний розряд) встановлюється або змінюється (підвищується чи знижується) в межах зазначених розмірів наказом органу або установи (а начальнику підлеглого органу або установи - наказом відповідного органу управління вищого рівня) залежно від складності, обсягу, досвіду роботи і ставлення до виконання службових обов’язків.

3. За рядовим і начальницьким складом із числа осіб, віднесених до першої або другої категорії, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, а з числа учасників ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС, віднесених до третьої категорії, що призначені у зв’язку зі скороченням штатів або проведенням організаційних заходів на посаду з меншим посадовим окладoм, на новій посаді зберігається посадовий оклад за попередньою посадою, але не більше одного року.

2. Оклад за спеціальним званням

1. Особам рядового і начальницького складу встановлюється оклад за спеціальним званням у розмірі, визначеному додатком 14 до Постанови № 704 (з урахуванням пункту 4 Постанови № 704), крім курсантів навчальних закладів Державної кримінально-виконавчої служби України, прийнятих iз числа цивільних осіб.

2. Оклад за спеціальним званням виплачується особам рядового і начальницького складу в порядку, встановленому пунктом 10 розділу І цього Порядку.

3. Підвищення посадового окладу

1. Особам рядового і начальницького складу, які проходять службу на території населених пунктів, яким згідно з чинним законодавством надано статус гірських, посадовий оклад підвищується на 25 відсотків.

2. Підвищення посадового окладу обчислюється від посадового окладу та утворює новий розмір посадового окладу, на який нараховуються надбавки, доплати, премії.

4. Надбавка за вислугу років

1. Особам рядового і начальницького складу (крім курсантів навчальних закладів Державної кримінально-виконавчої служби України, зарахованих на навчання з числа цивільних осіб) виплачується надбавка за вислугу років у розмірах, визначених додатком 16 до Постанови № 704, із дня виникнення права на її отримання.

2. Обчислення стажу служби для виплати надбавки за вислугу років особам рядового і начальницького складу здійснюється в порядку, встановленому Міністерством юстиції України, на підставі висновків відповідних комісій, які оголошуються наказами відповідних органів або установ при первинному його встановленні.

3. Особам рядового і начальницького складу, яким відповідно до цієї Порядку передбачено підвищення посадового окладу, надбавка за вислугу років нараховується з підвищеного посадового окладу та окладу за спеціальним званням.

5. Надбавка за особливості проходження служби

1. Особам рядового і начальницького складу за рішенням керівника органу чи установи в межах кошторисних призначень встановлюється надбавка за особливості проходження служби у розмірі до 50 відсотків посадового окладу з урахуванням окладу за спеціальним званням та надбавки за вислугу років.

2. Розмір надбавки за особливості проходження служби визначається залежно від якості, складності, обсягу та важливості виконуваних обов’язків особою рядового або начальницького складу за посадою. У разі несвоєчасного або неякісного виконання завдань надбавка скасовується або розмір її зменшується.

3. Розмір надбавки, визначеної пунктом 1 цієї глави, встановлюється особам рядового і начальницького складу індивідуально наказом органу або установи на підставі мотивованого подання керівника структурного підрозділу, а начальникам цих органів або установ - наказом відповідного органу управління вищого рівня.

4. Особам рядового і начальницького складу, зазначеним у пункті 1 цієї глави, залежно від якості, складності, обсягу та важливості виконуваних обов’язків розмір надбавки за особливості проходження служби може збільшуватись до 100 відсотків посадового окладу з урахуванням окладу за спеціальним званням та надбавки за вислугу років.

Перелік посад (підрозділів), за якими встановлюється і виплачується надбавка за особливості проходження служби в розмірі до 100 відсотків посадового окладу з урахуванням окладу за спеціальним званням та надбавки за вислугу років, визначається Міністерством юстиції України.

6. Надбавка фахівцям, які залучаються до підготовки рішень та висновків державних експертів з питань таємниць

1. Виплата надбавки особам начальницького складу, які залучаються до підготовки рішень та висновків державних експертів з питань таємниць, здійснюється з дати підписання наказу про встановлення надбавки або дати, зазначеної в наказі, яка не повинна передувати даті підписання наказу.

2. Особі начальницького складу, яка залучається до підготовки рішень і висновків державних експертів з питань таємниць та входить до складу утвореної державним експертом з питань таємниць експертної комісії, завдання якої визначені пунктом 2 постанови Кабінету Міністрів України від 03 січня 2013 року № 2 «Про встановлення надбавок до посадових окладів державних експертів з питань таємниць та фахівців, які залучаються до підготовки рішень та висновків державних експертів з питань таємниць», встановлюється надбавка за фактично виконану роботу в розмірі до 20 відсотків посадового окладу.

Конкретний розмір надбавки визначається наказом Міністерства юстиції України залежно від обсягу, складності та тривалості роботи.

7. Надбавка за службу в умовах режимних обмежень

1. Особам рядового і начальницького складу, які за умовами своєї професійної діяльності постійно працюють з відомостями, що становлять державну таємницю (далі - особи, які працюють в умовах режимних обмежень), виплачується надбавка за службу в умовах режимних обмежень до посадових окладів залежно від ступеня секретності інформації:

з відомостями та їх носіями, що мають ступінь секретності «особливої важливості», - 20 відсотків;

з відомостями та їх носіями, що мають ступінь секретності «цілком таємно», - 15 відсотків;

з відомостями та їх носіями, що мають ступінь секретності «таємно», - 10 відсотків.

2. Надбавка за службу в умовах режимних обмежень виплачується лише за наявності дозволу в органі чи установі на провадження діяльності, пов’язаної з державною таємницею, наданого відповідно до законодавства про державну таємницю.

3 Надбавка за службу в умовах режимних обмежень установлюється особам рядового і начальницького складу за займаною посадою наказом органу або установи на підставі мотивованого подання керівників структурних підрозділів, погодженого з відповідним режимно-секретним органом та фінансовою службою, а начальникам органів або установ та їхнім заступникам - наказом відповідного органу управління вищого рівня, погодженим із відповідним режимно-секретним органом та фінансовою службою.

Надбавка за службу в умовах режимних обмежень виплачується особі рядового чи начальницького складу з дня призначення на посаду, яку включено до номенклатури посад (або погоджено з відповідними органами згідно із законодавством), що підлягають оформленню на допуск до державної таємниці, але не раніше дати оформлення допуску до державної таємниці та дати видання відповідного наказу.

4. У разі призначення особи рядового чи начальницького складу на іншу посаду або покладення на неї тимчасового виконання обов’язків надбавка за службу в умовах режимних обмежень перевстановлюється з дотриманням вимог пункту 3 цієї глави.

5. Виплата надбавки за роботу в умовах режимних обмежень припиняється:

із дня призначення на посаду, за якою вона не встановлена;

із дня припинення допуску до державної таємниці або скасування такого допуску.

6. Поновлення виплати надбавки за службу в умовах режимних обмежень здійснюється в порядку її встановлення.

8. Надбавка за почесні звання

1. Особам рядового і начальницького складу виплачується надбавка за почесні звання України, СРСР, союзних республік СРСР:

заслужений - у розмірі 10 відсотків посадового окладу;

народний - у розмірі 15 відсотків посадового окладу.

2. Надбавка за почесні звання «заслужений» і «народний» виплачується особам рядового і начальницького складу в разі, якщо виконання ними службових обов’язків згідно з посадами збігається за профілем з почесним званням.

3. У разі призначення особи рядового чи начальницького складу на іншу посаду або покладення на неї тимчасового виконання обов’язків надбавка за почесне звання перевстановлюється з дотриманням вимог пункту 2 цієї глави.

4. Надбавка за почесне звання встановлюється наказом органу або установи на підставі засвідченої копії посвідчення про наявність почесного звання.

5. Особам рядового і начальницького складу, які мають почесні звання та займають посади, що за профілем не збігаються з наявним почесним званням (у тому числі особам, які перебувають у розпорядженні, та тим, які увільнені від посад), допущеним до тимчасового виконання обов’язків за посадами, які за профілем збігаються з наявним почесним званням, ця надбавка виплачується за період тимчасового виконання обов’язків за посадами.

6. Виплата надбавки припиняється з дня, наступного за днем звільнення з посади, або із дня тимчасового виконання обов’язків за посадами, які за профілем не збігаються з наявним почесним званням.

9. Надбавка за спортивні звання

1. Особам рядового і начальницького складу установлюється надбавка до посадового окладу за наявність спортивного звання:

заслужений тренер, заслужений майстер спорту, майстер спорту міжнародного класу - у розмірі 10 відсотків;

майстер спорту - у розмірі 5 відсотків.

2. За наявності двох і більше звань надбавка до посадового окладу виплачується за одним (вищим) званням.

3. Надбавка за спортивні звання виплачується особам рядового і начальницького складу в разі, якщо їх діяльність відповідає за профілем спортивним званням.

4. Надбавка за спортивні звання встановлюється особам рядового чи начальницького складу за займаною посадою наказом керівника органу або установи на підставі рапорту керівника відповідного структурного підрозділу цього органу або установи та засвідченої копії посвідчення про наявність спортивного звання або іншого документа, що підтверджує його наявність.

5. При призначенні особи рядового чи начальницького складу на іншу посаду або покладенні на неї тимчасового виконання обов’язків вказана надбавка перевстановлюється з дотриманням вимог цієї глави.

10. Надбавка за кваліфікаційну категорію

1. Особам рядового і начальницького складу, які займають посади медичного та фармацевтичного персоналу, що мають кваліфікаційну категорію, присвоєну в установленому порядку, виплачується надбавка за кваліфікаційну категорію у відсотках до посадового окладу в розмірах:

3 відсотки - за другу кваліфікаційну категорію;

5 відсотків - за першу кваліфікаційну категорію;

7 відсотків - за вищу кваліфікаційну категорію.

2. Особам рядового і начальницького складу надбавка за кваліфікаційну категорію виплачується з дня присвоєння (підвищення, пониження) у встановленому порядку кваліфікаційної категорії, призначення на відповідні посади і до дня звільнення з цих посад або підписання наказу про зняття кваліфікаційної категорії у зв’язку із закінченням установленого строку переатестації.

11. Доплата за науковий ступінь

1. Особам рядового і начальницького складу виплачується доплата за науковий ступінь доктора філософії (кандидата наук) або доктора наук з відповідної спеціальності, якщо діяльність за профілем відповідає науковому ступеню, у розмірі відповідно 5 і 10 відсотків посадового окладу.

2. За наявності двох наукових ступенів доплата встановлюється за одним (вищим) науковим ступенем.

3. Доплата за науковий ступінь встановлюється наказом органу або установи на підставі засвідченої копії відповідного диплома та рапорту особи рядового або начальницького складу.

4. Особам рядового і начальницького складу, які до дня призначення на посаду мали науковий ступінь, зазначена доплата виплачується з дня призначення на посаду, профіль діяльності за якою збігається з науковим ступенем.

5. Особам рядового і начальницького складу, які займають посади, що за профілем діяльності збігаються з науковим ступенем, і яким присуджено науковий ступінь у період виконання обов’язків за цими посадами, у тому числі вперше, зазначена доплата виплачується з дати набрання чинності наказом Міністерства освіти і науки України про затвердження рішення спеціалізованої вченої ради щодо присудження наукових ступенів доктора філософії (кандидата наук) або доктора наук та видачі відповідного диплома на підставі рішення атестаційної колегії згідно з Порядком присудження наукових ступенів, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 24 липня 2013 року № 567.

12. Доплата за вчене звання

1. Особам рядового і начальницького складу, які займають посади, пов’язані з педагогічною або науковою діяльністю і мають вчене звання доцента (старшого наукового співробітника), доплата за вчене звання виплачується у розмірі 5 відсотків посадового окладу, професора - 10 відсотків посадового окладу.

За наявності двох або більше вчених звань доплата встановлюється за одним (вищим) званням.

2. Доплата за вчене звання встановлюється наказом органу або установи на підставі копії відповідного атестата або іншого документа, що підтверджує наявність вченого звання, та рапорту особи рядового або начальницького складу.

3. Особам рядового і начальницького складу, які до дня призначення на посаду мали вчене звання, зазначена доплата виплачується з дня призначення на посаду, пов’язану з педагогічною або науковою роботою.

4. Особам рядового і начальницького складу, які займають посади, пов’язані з педагогічною та науковою роботою, і які одержали вчене звання в період виконання обов’язків за цими посадами, у тому числі вперше, зазначена доплата здійснюється у разі присвоєння вченого звання з дати прийняття рішення атестаційною колегію Міністерства освіти і науки України щодо затвердження відповідно до законодавства рішення вчених рад про присвоєння вчених звань.

13. Порядок преміювання осіб рядового і начальницького складу

1. Керівники органів і установ мають право преміювати осіб рядового і начальницького складу відповідно до їх особистого внеску в загальні результати служби.

2. Преміювання осіб рядового і начальницького складу здійснюється згідно з положенням про преміювання, що затверджується в кожному органі та установі, в межах фонду преміювання, утвореного у розмірі не менше ніж 10 відсотків посадових окладів та економії фонду грошового забезпечення з урахуванням фактичних обсягів фінансування, затверджених для бюджетних установ у кошторисах, а також фінансових можливостей підприємств установ виконання покарань.

3. Премія виплачується разом iз виплатою грошового забезпечення в поточному місяці за результатами оперативно-службової діяльності за минулий місяць.

4. Виплата премії особам рядового і начальницького складу та позбавлення їх премії здійснюються згідно з наказами.

Накази про преміювання осіб рядового і начальницького складу видаються на підставі поданих рапортів (заяв) керівників структурних підрозділів щодо преміювання осіб рядового і начальницького складу, погоджених з фінансовим підрозділом у частині дотримання фонду преміювання, а керівників органів і установ - відповідного керівника органу управління вищого рівня. У рапортах з клопотанням про встановлення премії, позбавлення (зменшення) премії та у відповідних наказах про преміювання зазначаються конкретні причини, визначені затвердженими показниками, що стали підставою для цього.

У випадку допущення особами рядового або начальницького складу порушень чи проступків, які впливають на розмір премії, до наказу вносяться відповідні зміни та проводиться перерахунок премії в наступному місяці.

5. За виконання службових обов’язків особами рядового і начальницького складу в нічний час основний розмір премії збільшується з розрахунку 20 відсотків посадового окладу за кожну годину служби в нічний час.

При цьому годинна ставка обчислюється шляхом ділення місячного посадового окладу на кількість робочих годин у цьому місяці, виходячи з норми тривалості службового часу в годинах на місяць при 40-годинному робочому тижні.

Службою в нічний час вважається виконання особами рядового і начальницького складу службових обов’язків із 22:00 години до 6:00 години.

Під виконанням службових обов’язків у нічний час слід розуміти:

несення служби у складі наряду чергової частини, караулу, зміни, патруля, контрольного пункту, поста, оперативно-пошукової групи, групи швидкого реагування;

виконання функцій з контролю за роботою органів та установ, а також сил і засобів, залучених для несення служби;

участь у навчаннях та перевірках.

Особам, які несуть службу в нічний час, надається перерва для відпочинку та харчування тривалістю не більше двох годин. Перерва для відпочинку і харчування не включається в робочий час.

Особам добового наряду під час чергування почергово надаються перерви для вживання їжі та короткочасного відпочинку. Загальна тривалість такої перерви становить 4 години (2 години вдень і 2 години вночі), які не враховуються в робочий час.

Підставами для несення служби в нічний час є:

графіки нарядів чергувань, затверджені керівниками органів та установ;

письмові накази органів та установ про залучення окремих осіб рядового і начальницького складу до несення служби в нічний час. У наказі зазначаються причини, що викликали необхідність залучення осіб до служби в нічний час, та перелік таких осіб, тривалість служби.

Облік фактичного часу служби в нічний час шляхом оформлення довідки обліку несення особами рядового і начальницького складу служби в нічний час за формою, визначеною у додатку 1 до цього Порядку.

6. Керівники органів і установ мають право позбавляти осіб рядового і начальницького складу премії повністю або частково за той розрахунковий період, у якому допущено або виявлено порушення чи проступок, у тому числі за:

порушення службової дисципліни;

невихід на службу без поважних причин;

порушення статутних правил несення служби у варті, добовому наряді, під час патрулювання та чергування;

незадовільні показники службової діяльності;

викривлення фінансової, бюджетної та статистичної звітності.

7. Премія не виплачується повністю особам рядового і начальницького складу в разі:

повідомлення їм про підозру у вчиненні кримінального правопорушення;

звільнення зі служби через службову невідповідність, у разі набрання законної сили рішенням суду щодо притягнення до відповідальності за вчинення адміністративного правопорушення, пов’язаного з корупцією, або кримінального правопорушення, у зв’язку із реалізацією дисциплінарного стягнення у вигляді звільнення зі служби (за місяць, в якому видано наказ про звільнення);

відсторонення від виконання службових обов’язків (посад) у порядку, визначеному у главі 21 цього розділу.

14. Порядок виплати допомоги для оздоровлення

1. Особам рядового і начальницького складу один раз на рік надається допомога для оздоровлення в розмірі місячного грошового забезпечення.

2. Виплата допомоги для оздоровлення особам рядового і начальницького складу здійснюється на підставі наказу органу або установи, а начальникам цих органів або установ - наказу відповідного органу управління вищого рівня згідно з рапортами цих осіб з урахуванням пункту 24 розділу I цього Порядку.

3. До місячного грошового забезпечення, з якого визначається розмір допомоги для оздоровлення, включаються посадовий оклад, оклад за спеціальним званням, щомісячні додаткові види грошового забезпечення, які мають постійний характер, на які має право особа рядового чи начальницького складу на день підписання наказу про надання цієї допомоги, та премія, розрахована відповідно до пункту 22 розділу І цього Порядку.

4. Особам, які прибули для подальшого проходження служби на посадах рядового і начальницького складу органів і установ кримінально-виконавчої служби зi Збройних Сил України, Державної служби України з надзвичайних ситуацій, Міністерства внутрішніх справ України, Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації України, Служби безпеки України, Служби зовнішньої розвідки України, Державної спеціальної служби транспорту України, інших утворених відповідно до законодавства України військових формувань та правоохоронних органів, допомога для оздоровлення в році їх прибуття виплачується тільки в разі підтвердження невиплати допомоги для оздоровлення за попереднім місцем служби.

Розмір допомоги для виплати вказаним у цьому пункті особам визначається згідно з пунктом 3 цієї глави пропорційно кількості повних календарних місяців служби з дня призначення на посаду до кінця поточного року.

5. Особам, прийнятим на службу з числа цивільних осіб (за винятком випускників навчальних закладів Державної кримінально-виконавчої служби України, а також вищих навчальних закладів інших міністерств і центральних органів виконавчої влади відповідно до укладених угод про підготовку кадрів), яким присвоєні спеціальні звання, допомога для оздоровлення виплачується з дня присвоєння спеціального звання.

Розмір допомоги для виплати вказаним у цьому пункті особам визначається згідно з пунктом 3 цієї глави пропорційно кількості повних календарних місяців служби з дня призначення на посаду до кінця поточного року.

6. Під час виплати допомоги особам рядового і начальницького складу, які перебували в розпорядженні керівника органу чи установи, та тим, які на день підписання наказу про надання цієї допомоги увільнені від посад, до місячного грошового забезпечення, з якого визначається допомога, включаються посадовий оклад, оклад за спеціальним званням, щомісячні додаткові види грошового забезпечення, які мають постійний характер і які отримували особи рядового чи начальницького складу за останніми штатними посадами, що ними займалися, та премія, розрахована відповідно до пункту 22 розділу І цього Порядку.

7. Особам рядового і начальницького складу, які перебувають у відпустці для догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку, а в дозволених законодавством випадках - до шести років, допомога для оздоровлення не виплачується.

Допомога для оздоровлення надається особам рядового і начальницького складу в році, у якому вони стали до виконання обов’язків за посадою після прибуття з відпустки для догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку, а в дозволених законодавством випадках - до шести років, у розмірах, встановлених пунктом 3 цієї глави.

15. Порядок виплати матеріальної допомоги для вирішення соціально-побутових питань

1. Особам рядового і начальницького складу один раз на рік може надаватись матеріальна допомога для вирішення соціально-побутових питань у розмірі, що не перевищує їх місячного грошового забезпечення.

2. Виплата матеріальної допомоги особам рядового і начальницького складу здійснюється за місцем проходження служби на підставі наказу органу або установи, а начальникам цих органів або установ - наказу відповідного органу управління вищого рівня згідно з рапортами цих осіб з урахуванням пункту 24 розділу I цього Порядку.

Наказ видається на підставі мотивованого рапорту цієї особи, погодженого керівником структурного підрозділу та фінансовою службою відповідного органу або установи.

3. До місячного грошового забезпечення, з якого визначається розмір матеріальної допомоги, включаються посадовий оклад, оклад за спеціальним званням, щомісячні додаткові види грошового забезпечення, які мають постійний характер та на які має право особа рядового чи начальницького складу на день підписання наказу про надання цієї допомоги, та премія, розрахована відповідно до пункту 22 розділу І цього Порядку.

4. Під час виплати матеріальної допомоги особам рядового і начальницького складу, які перебувають у розпорядженні керівника органу чи установи, та тим, які на день підписання наказу про надання цієї допомоги увільнені від посад, до місячного грошового забезпечення, з якого визначається матеріальна допомога, включаються посадовий оклад, оклад за спеціальним званням, щомісячні додаткові види грошового забезпечення, які мають постійний характер та які отримували особи рядового чи начальницького складу за останніми штатними посадами, що ними займалися, та премія, розрахована відповідно до пункту 22 розділу І цього Порядку.

5. Особам рядового і начальницького складу, які перебувають у відпустці для догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку, а в дозволених законодавством випадках - до шести років, матеріальна допомога не надається. Матеріальна допомога виплачується особам рядового і начальницького складу в році, в якому вони стали до виконання обов’язків за посадою після прибуття з відпустки для догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку, а в дозволених законодавством випадках - до шести років, і визначається згідно з пунктом 3 цієї глави.

6. Особам, які прибули для подальшого проходження служби на посадах рядового і начальницького складу органів і установ кримінально-виконавчої служби зi Збройних Сил України, Державної служби України з надзвичайних ситуацій, Міністерства внутрішніх справ України, Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації України, Служби безпеки України, Служби зовнішньої розвідки України, Державної спеціальної служби транспорту України, інших утворених відповідно до законодавства України військових формувань та правоохоронних органів, матеріальна допомога в році їх прибуття може виплачуватись тільки в разі підтвердження невиплати матеріальної допомоги за попереднім місцем служби.

Розмір матеріальної допомоги для виплати вказаним у цьому пункті особам визначається згідно з пунктом 3 цієї глави пропорційно кількості повних календарних місяців служби з дня призначення на посаду до кінця поточного року.

7. Особам, прийнятим на службу з числа цивільних осіб (у тому числі випускникам навчальних закладів Державної кримінально-виконавчої служби України, а також вищих навчальних закладів інших міністерств і центральних органів виконавчої влади відповідно до укладених угод про підготовку кадрів), яким присвоєні спеціальні звання, матеріальна допомога може надаватись пропорційно кількості повних календарних місяців служби з дня присвоєння спеціального звання до кінця поточного року.

8. Матеріальна допомога для вирішення соціально-побутових питань виплачується лише за наявності економії фонду грошового забезпечення.

16. Грошове забезпечення слухачів, курсантів, ад’юнктів та докторантів

1. Слухачам і курсантам навчальних закладів Державної кримінально-виконавчої служби України, а також вищих навчальних закладів інших міністерств і центральних органів виконавчої влади відповідно до укладених угод про підготовку кадрів за період навчання виплачуються:

слухачам із числа осіб рядового і начальницького складу, які перед зарахуванням на навчання перебували на службі, - оклад за останньою штатною посадою, яку вони займали в органах і установах до зарахування на навчання, оклад за спеціальним званням і додаткові види грошового забезпечення постійного характеру, які вони отримували за попереднім місцем проходження служби на день зарахування на навчання (крім премії);

курсантам навчальних закладів, зарахованим на навчання з числа цивільних осіб, - посадовий оклад, встановлений відповідно до Наказу № 685/5.

2. Курсантам, які мають тільки відмінні та відмінні і добрі оцінки, за результатами чергової екзаменаційної сесії встановлюється підвищення посадового окладу у таких відсотках:

тільки відмінні - 50 відсотків;

добрі та відмінні - 25 відсотків.

Підвищення посадового окладу за результатами чергової екзаменаційної сесії утворює новий розмір посадового окладу.

За результатами успішного навчання курсантів підвищення посадових окладів встановлюються наказом керівника навчального закладу Державної кримінально-виконавчої служби України з 01 числа місяця, що настає після чергової екзаменаційної сесії, на період до:

визначення результатів наступної чергової екзаменаційної сесії;

відрахування з навчання;

закінчення навчання.

3. Курсантам із числа дітей-сиріт і дітей, які в період навчання залишилися без піклування батьків, посадовий оклад, встановлений згідно із законодавством, виплачується з 01 числа місяця, наступного за місяцем, у якому вони залишилися без батьків, на підставі документів (копій документів), які підтверджують відсутність батьків або ухилення батьків від утримання дітей.

4. Слухачам курсів підвищення кваліфікації на період навчання зберігається грошове забезпечення в розмірі, який вони отримували за основною штатною посадою до зарахування на курси, та виплачується за місцем проходження служби.

Преміювання слухачів курсів підвищення кваліфікації здійснюється на загальних підставах відповідно до глави 13 цього розділу.

Перерахунок грошового забезпечення слухачам курсів підвищення кваліфікації здійснюється у разі зміни в період навчання надбавки за вислугу років, присвоєння чергового спеціального звання або збільшення розмірів посадового окладу та окладу за спеціальним званням відповідно до чинного законодавства.

5. Слухачам і курсантам навчальних закладів Державної кримінально-виконавчої служби України за час перебування у канікулярних відпустках виплачується грошове забезпечення (посадовий оклад), який вони одержували під час навчання.

6. За час перебування на стажуванні або практиці в органах і установах із призначенням на посаду слухачам і курсантам за місцем стажування (практики) виплачуються:

курсантам навчальних закладів, зарахованим на навчання з числа цивільних осіб, - посадовий оклад за посадою, на яку вони призначені на період стажування (практики), з урахуванням підвищень, а також додаткових видів грошового забезпечення у разі їх установлення;

слухачам із числа осіб рядового і начальницького складу в разі призначення їх на період стажування на вищу посаду, ніж ту, яку вони займали в органах та установах до зарахування на навчання, - посадовий оклад за вищою посадою з урахуванням підвищень, оклад за спеціальним званням, а також додаткові види грошового забезпечення постійного характеру (крім премії), які вони отримували до зарахування на навчання, у розмірах, не менших, ніж до стажування.

7. Випускникам навчальних закладів Державної кримінально-виконавчої служби України, які перед зарахуванням на навчання перебували на службі в органах та установах і мали спеціальні звання рядового й начальницького складу, за період із дня, наступного після закінчення навчального закладу, і до дня, з якого вони стануть до виконання обов’язків за посадою (але не більше строку відпустки без урахування часу проїзду до місця служби), навчальним закладом виплачуються посадовий оклад, оклад за спеціальним званням і додаткові види грошового забезпечення постійного характеру, які вони отримували на день закінчення навчального закладу (крім премії).

Випускникам, які були зараховані на навчання з числа цивільних осіб, за період із дня, наступного після закінчення навчальних закладів, і до дня, з якого вони стануть до виконання обов’язків за посадою (але не більше строку відпустки без урахування часу проїзду до місця служби), грошове забезпечення виплачується навчальним закладом із розрахунку посадового окладу за 13 тарифним розрядом відповідно до Наказу № 685/5, окладу за спеціальним званням і надбавки за вислугу років.

8. Випускникам навчальних закладів Державної кримінально-виконавчої служби України, яким після закінчення навчального закладу надається чергова відпустка, виплачується допомога для оздоровлення:

слухачам із числа осіб рядового і начальницького складу, які перед зарахуванням на навчання перебували на службі, - у розмірі місячного грошового забезпечення, яке вони отримували на день закінчення навчального закладу;

зарахованим на навчання з числа цивільних осіб - у розмірі місячного грошового забезпечення з розрахунку посадового окладу за 13 тарифним розрядом відповідно до Наказу № 685/5, окладу за спеціальним званням і надбавки за вислугу років.

Виплата допомоги для оздоровлення зазначеним у цьому пункті особам рядового і начальницького складу здійснюється тим органом, установою або навчальним закладом Державної кримінально-виконавчої служби України, на підставі наказу керівника якого надається чергова відпустка.

9. Особам начальницького складу, зарахованим до ад’юнктури чи докторантури вищих навчальних закладів і наукових установ, у тому числі інших міністерств і центральних органів виконавчої влади, виплачується посадовий оклад за останньою штатною посадою, яку вони займали до зарахування на навчання.

Особам начальницького складу, які рекомендовані вищим навчальним закладом безпосередньо після його закінчення до ад’юнктури, виплачуються:

тим, які перед зарахуванням на навчання до навчального закладу перебували на службі в органах та установах, - посадовий оклад, який вони одержували на день закінчення вищого навчального закладу;

тим, які були зараховані на навчання до навчального закладу з числа цивільних осіб, - посадовий оклад за 13 тарифним розрядом відповідно до Наказу № 685/5.

Особам начальницького складу, зарахованим до ад’юнктури чи докторантури, виплачується посадовий оклад не вище:

зарахованим до докторантури вищих навчальних закладів - окладу керівника кафедри, до штату якої вони призначені (прикріплені);

зарахованим до докторантури наукових установ - окладу керівника відділу (підрозділу), до якого вони прикріплені;

зарахованим до ад’юнктури вищих навчальних закладів - окладу заступника керівника кафедри, до штату якої вони призначені (прикріплені);

зарахованим до ад’юнктури наукових установ - окладу старшого наукового співробітника відділу (підрозділу), до штату якого вони призначені (прикріплені).

10. Особам начальницького складу, зарахованим до ад’юнктури чи докторантури вищих навчальних закладів і наукових установ, у тому числі інших міністерств і центральних органів виконавчої влади, зазначених у пункті 9 цієї глави, крім посадового окладу, виплачуються оклад за спеціальним званням та додаткові види грошового забезпечення постійного характеру (крім премії), які вони отримували до зарахування до ад’юнктури чи докторантури.

11. Виплата грошового забезпечення особам начальницького складу, зарахованим до ад’юнктури чи докторантури вищих навчальних закладів Державної кримінально-виконавчої служби України здійснюється цими вищими навчальними закладами, а зарахованим до ад’юнктури чи докторантури вищих навчальних закладів інших міністерств і центральних органів виконавчої влади:

тим, хто перед зарахуванням до ад’юнктури чи докторантури перебував на службі в органах та установах Державної кримінально-виконавчої служби України, - за місцем попередньої служби;

тим, хто був зарахований на навчання з числа цивільних осіб, - навчальним закладом, який рекомендував їх до ад’юнктури чи докторантури.

12. Особам рядового і начальницького складу, відрахованим із вищих навчальних закладів, ад’юнктури чи докторантури вищих навчальних закладів і наукових установ Державної кримінально-виконавчої служби України, інших міністерств і центральних органів виконавчої влади, з дня відрахування до призначення на посаду виплачується грошове забезпечення згідно з главою 18 цього розділу.

13. Особам рядового і начальницького складу, які поєднують службу з навчанням у вищих навчальних закладах, ад’юнктурі чи докторантурі, за час перебування у відпустці у зв’язку з навчанням виплачуються посадовий оклад за штатною посадою, оклад за спеціальним званням, встановлені додаткові види грошового забезпечення постійного характеру та премія, встановлена згідно з главою 13 цього розділу.

17. Порядок виплати грошового забезпечення особам рядового і начальницького складу за час хвороби

1. Особам рядового і начальницького складу, у тому числі тим, хто перебуває в розпорядженні, за весь період безперервного перебування на лікуванні в лікувальних закладах, але не більше чотирьох місяців з дня вибуття з органу або установи (крім випадків, коли чинним законодавством передбачено більш тривалі терміни перебування на лікуванні), а також тим, які через хворобу або необхідність догляду за хворими членами сім’ї тимчасово звільнені від служби на підставі листків звільнення від службових обов’язків з тимчасової непрацездатності (інших документів, виданих згідно із законодавством), зберігається виплата грошового забезпечення, яке складається з окладів за спеціальними званнями, окладів за останніми штатними посадами, які вони займали на день вибуття на лікування, надбавок за вислугу років, інших щомісячних додаткових видів грошового забезпечення, у тому числі й установлених на загальних підставах, визначених у главі 13 цього розділу.

2. Особам рядового і начальницького складу, зазначеним у пункті 1 цієї глави, після чотирьох місяців безперервного перебування на лікуванні (якщо перебування на лікуванні продовжено за висновком військово-лікарської комісії) продовжується виплата грошового забезпечення у разі відсутності рішення відповідного керівника, до чиєї номенклатури належить посада, про виведення їх у розпорядження або про звільнення зі служби.

3. Особам рядового і начальницького складу, які перебувають на лікуванні в лікувальних закладах у зв’язку з пораненням, контузією чи каліцтвом, отриманими під час виконання службових обов’язків, грошове забезпечення виплачується за весь період перебування на лікуванні до дня, з якого вони стануть до виконання обов’язків за посадами, або до дня звільнення з посади включно.

18. Порядок виплати грошового забезпечення особам рядового і начальницького складу за час перебування в розпорядженні

1. У разі проведення організаційно-штатних змін особи рядового і начальницького складу можуть зараховуватися в розпорядження керівників органів та установ на строк не більше двох місяців.

2. Виплата грошового забезпечення особам рядового і начальницького складу, що перебувають у розпорядженні, проводиться з розрахунку посадового окладу за останньою основною штатною посадою, окладу за спеціальним званням, надбавки за вислугу років, щомісячних додаткових видів грошового забезпечення постійного характеру та премії, розрахованої відповідно до пункту 22 розділу І цього Порядку.

3. Грошове забезпечення особі рядового чи начальницького складу, зарахованій у розпорядження внаслідок прийняття рішення керівником органу або установи щодо її звільнення з посади у зв’язку з виконанням дисциплінарного стягнення, якщо до закінчення визначеного строку виконання дисциплінарного стягнення або протягом десяти днів з дати ухвалення висновку про службову невідповідність не вирішено питання про подальше проходження нею служби, виплачується в розмірі, установленому за посадою, яку займала особа рядового чи начальницького складу до дати зарахування в розпорядження, з розрахунку посадового окладу, окладу за спеціальним званням та надбавки за вислугу років.

4. Грошове забезпечення у разі скорочення штатних посад, що займають особи рядового і начальницького складу, які перебувають у відпустці для догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку (шестирічного віку - за медичними показаннями) та зараховані у розпорядження, якщо немає можливості перемістити таких осіб на вакантні посади, не виплачується до закінчення відпустки для догляду за дитиною.

5. Особам, які перебувають у розпорядженні і не виходять на службу без поважних причин, грошове забезпечення не виплачується.

Підставою для припинення виплати грошового забезпечення особі рядового чи начальницького складу є наказ органу або установи із зазначенням строку, на який припиняється виплата грошового забезпечення.

6. Днем зарахування в розпорядження вважається день підписання відповідного наказу або дата, зазначена у цьому наказі, яка не повинна передувати дню підписання наказу.

7. У разі відрахування особи рядового чи начальницького складу з навчальних закладів Державної кримінально-виконавчої служби України, ад’юнктури чи докторантури днем зарахування їх у розпорядження вважається день, наступний за днем видання наказу відповідного навчального закладу про відрахування.

19. Порядок виплати грошового забезпечення за час тимчасового виконання обов’язків за посадою

1. Особам рядового і начальницького складу, крім зазначених у пунктах 8, 9 цієї глави, призначеним в установленому порядку наказом органу або установи до тимчасового виконання обов’язків за посадою строком до чотирьох місяців у тому самому органі або установі, за час виконання обов’язків за цією посадою виплачується оклад за посадою, за якою здійснюється тимчасове виконання обов’язків, з урахуванням пункту 4 цієї глави.

2. Строк тимчасового виконання обов’язків за невакантною посадою не обмежується, якщо цю посаду займає особа рядового чи начальницького складу, що перебуває у відпустці для догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку, а в дозволених законодавством випадках - до шести років.

У разі безперервного тимчасового виконання особою рядового чи начальницького складу обов’язків за посадою понад чотири місяці виплата грошового забезпечення за тимчасове виконання обов’язків за посадою припиняється і здійснюється за останньою штатною посадою.

3. Строк тимчасового виконання обов’язків за посадою обчислюється з дня, з якого особа стала до виконання обов’язків за посадою, але не раніше дня видання наказу про її призначення на тимчасове виконання обов’язків за посадою, та до дня звільнення з посади включно.

До цього строку не зараховуються періоди перебування у відпустці, службовому відрядженні (якщо воно не пов’язане з виконанням обов’язків за посадою, за якою здійснюється тимчасове виконання обов’язків), на навчанні, лікуванні.

4. Посадові оклади особам рядового і начальницького складу за час тимчасового виконання обов’язків за посадами виплачуються з дотриманням таких умов:

особі рядового чи начальницького складу, призначеній до тимчасового виконання обов’язків за невакантною посадою, оклад за цією посадою виплачується, якщо особа рядового чи начальницького складу, яка постійно займає посаду, а також її штатні заступники і помічники незалежно від їх функціональних обов’язків тимчасово вибули з органу чи установи або в установленому порядку звільнені від службових обов’язків;

особам рядового та начальницького складу, які обіймають посади заступників і помічників керівників усіх найменувань незалежно від їх функціональних обов’язків у разі тимчасового виконання обов’язків за невакантними посадами безпосередніх керівників, виплачується оклад за основною посадою. У разі тимчасового виконання зазначеними особами обов’язків за вакантною посадою безпосереднього керівника виплачується оклад за посадою, за якою здійснюється тимчасове виконання обов’язків, з дотриманням вимог, визначених у пунктах 1-3 цієї глави;

у разі тимчасового виконання обов’язків за посадою, за якою встановлено оклад (тарифний розряд) від мінімального розміру до максимального, оклад за цією посадою виплачується в розмірі, встановленому наказом керівника установи залежно від складності та обсягу роботи, але не нижче розміру раніше встановленого окладу за займаною посадою.

5. За періоди перебування осіб рядового чи начальницького складу, призначених до тимчасового виконання обов’язків за посадами, у відпустці зі збереженням грошового забезпечення, службовому відрядженні (якщо воно не пов’язане з виконанням обов’язків за посадою, за якою здійснюється тимчасове виконання обов’язків), на навчанні, лікуванні виплачується оклад за основною посадою.

6. Різниця в окладах за основною посадою і посадою, що тимчасово виконується, виплачується одночасно з виплатою грошового забезпечення за поточний місяць, а особам, відрядженим до нового місця служби (навчання) або звільненим зі служби, - під час вибуття з органу або установи.

7. Виплата щомісячних додаткових видів грошового забезпечення (крім одноразових), що обчислюються від посадового окладу, здійснюється, виходячи з посадового окладу за посадою, обов’язки за якою виконуються тимчасово.

8. Особам рядового чи начальницького складу, призначеним до тимчасового виконання обов’язків за посадами в інших органах або установах, оклад за посадою, обов’язки за якою виконуються тимчасово, не виплачується.

9. Особам рядового і начальницького складу, що перебувають у розпорядженні керівника органу чи установи, призначеним наказом відповідного органу або установи на тимчасове виконання обов’язків за невакантними посадами, посадовий оклад за такою посадою не виплачується.

10. Особам рядового і начальницького складу, що перебувають у розпорядженні керівника органу чи установи, допущеним наказом керівника відповідного органу або установи до тимчасового виконання обов’язків за вакантними посадами (в межах номенклатури посад), за час фактичного виконання обов’язків за цими посадами, але не більше ніж за два місяці, виплачується оклад за посадою, за якою здійснюється тимчасове виконання обов’язків, з урахуванням абзацу четвертого пункту 4 цієї глави.

11. Преміювання осіб рядового і начальницького складу, призначених в установленому порядку наказом органу або установи до тимчасового виконання обов’язків за вакантними (невакантними посадами), здійснюється у порядку, визначеному главою 13 цього розділу.

20. Виплата грошового забезпечення особам рядового і начальницького складу у зв’язку із проведенням організаційно-штатних змін

1. У разі проведення організаційно-штатних змін (повністю або частково) особам рядового і начальницького складу, призначеним на посади за новим штатом, оклади за цими посадами виплачуються з дня підписання наказу про призначення на посаду, якщо в ньому не вказана інша дата, яка не повинна передувати даті підписання цього наказу.

2. Особі рядового чи начальницького складу, посада якої скорочена у зв’язку з організаційно-штатними змінами (повністю або частково), грошове забезпечення виплачується включно до дня призначення на іншу посаду або до дня звільнення зі служби в розмірі, визначеному за останньою штатною посадою, яку вона займала на дату її скорочення.

Розмір щомісячної премії встановлюється рішенням керівника органу або установи у порядку, встановленому главою 13 цього розділу.

21. Виплата грошового забезпечення особам рядового і начальницького складу, які відсторонені від виконання службових обов’язків (посад) та які перебувають під вартою або домашнім арештом

1. Особа рядового чи начальницького складу вважається відстороненою від виконання службових обов’язків з дати видання відповідного наказу до дня видання наказу про допуск до виконання службових обов’язків за займаною посадою або на період, зазначений в наказі про відсторонення.

2. Особам рядового чи начальницького складу, які відсторонені від виконання службових обов’язків (посади), виплачуються посадовий оклад, оклад за спеціальним званням, надбавка за вислугу років та щомісячні додаткові види грошового забезпечення (крім премії).

Рішення про відсторонення особи рядового чи начальницького складу від посади можуть приймати начальники, яким надано право прийняття на службу або призначення на посаду, шляхом видання письмового наказу.

3. Особам рядового чи начальницького складу, відстороненим від виконання службових обов’язків у зв’язку зі складенням щодо них протоколу про корупційне адміністративне правопорушення, з наступного після відсторонення від виконання службових повноважень дня за період, протягом якого вони не перебували на посаді, виплачуються оклад за спеціальним званням та надбавка за вислугу років.

У разі закриття провадження у справі про адміністративне корупційне правопорушення у зв’язку з відсутністю події або складу адміністративного правопорушення сума грошового забезпечення, яка не була виплачена особі рядового чи начальницького складу внаслідок відсторонення від виконання службових повноважень, відшкодовується в порядку, передбаченому Законом України «Про запобігання корупції».

4. Особам рядового чи начальницького складу, стосовно яких застосовано запобіжні заходи у кримінальному провадженні у виді домашнього арешту чи тримання під вартою, виплата грошового забезпечення припиняється з дня винесення ухвали суду про застосування запобіжного заходу.

У разі якщо до осіб рядового чи начальницького складу, відсторонених від посад, які перебували під вартою чи під домашнім арештом, застосовано інший запобіжний захід, із дня прибуття до органу або установи і до дня отримання органом або установою копії обвинувального вироку суду, який набрав законної сили, виплачуються оклад за спеціальним званням і надбавка за вислугу років.

5. У разі ухвалення судом виправдувального вироку, закриття кримінального провадження особі рядового чи начальницького складу, яка була відсторонена від посади, поновлюється виплата посадового окладу та встановлених на час домашнього арешту або тримання під вартою щомісячних додаткових видів грошового забезпечення (у тому числі премії), яких вона не отримувала у зв’язку з відстороненням від посади, з дня, з якого вона стала до виконання обов’язків за посадою.

За час вимушеного прогулу внаслідок незаконних дій виплачуються всі види грошового забезпечення (в тому числі премія), які були визначені на день відсторонення від посади у зв’язку із перебуванням під домашнім арештом або триманням під вартою.

Грошове забезпечення, яке втратили особи рядового і начальницького складу внаслідок незаконних дій, відшкодовується їм відповідно до Закону України «Про порядок відшкодування шкоди, завданої громадянинові незаконними діями органів дізнання, досудового слідства, прокуратури і суду».

22. Порядок виплати грошового забезпечення особам рядового і начальницького складу в разі звільнення зі служби

1. Днем звільнення зі служби вважається день видання наказу про звільнення або дата, зазначена в наказі про звільнення, яка не повинна передувати даті звільнення.

День звільнення вважається останнім днем служби.

Грошове забезпечення виплачується до дня звільнення зі служби включно.

2. За невикористані дні відпусток особам рядового або начальницького складу, які звільняються зі служби, виплачується грошова компенсація відповідно до чинного законодавства.

Виплата грошової компенсації за невикористані дні відпусток проводиться, виходячи з розміру місячного грошового забезпечення, право на отримання якого особа рядового чи начальницького складу має відповідно до чинного законодавства, на день звільнення із служби з врахуванням пункту 22 розділу I цього Порядку. При цьому одноденний розмір грошового забезпечення визначається шляхом ділення розміру місячного грошового забезпечення на 30 календарних днів.

Кількість днів для виплати грошової компенсації за невикористані дні відпусток вказується в наказі про звільнення.

3. У разі звільнення осіб рядового і начальницького складу зі служби проводиться відрахування з грошового забезпечення надмірно нарахованої частини чергової відпустки за час невідпрацьованої частини календарного року. Кількість днів надмірно нарахованої частини чергової відпустки вказується в наказі про звільнення.

У разі звільнення осіб рядового і начальницького складу зі служби розрахунок суми грошового забезпечення, яка підлягає відрахуванню за надмірно нараховану частину чергової відпустки, здійснюється, виходячи з розміру грошового забезпечення, яке отримала особа рядового або начальницького складу за дні чергової відпустки.

23. Виплата грошового забезпечення у разі смерті (загибелі) особи рядового чи начальницького складу

1. У разі смерті (загибелі) особи рядового чи начальницького складу членам її сім'ї (в разі їх відсутності - її батькам та утриманцям або за спільною згодою одному з них) виплачується в установленому законодавством порядку грошове забезпечення повністю за той місяць, у якому сталася смерть, а також проводяться інші виплати, право на які виникло на день смерті.

2. Особам, зазначеним у пункті 1 цієї глави, виплачується грошова компенсація за дні невикористаної чергової відпустки, право на отримання якої виникло в особи рядового чи начальницького складу до дня її смерті (загибелі).

Утримання з належних виплат за використані дні відпустки з осіб, зазначених у пункті 1 цієї глави, не проводиться.

III. Компенсаційні виплати

1. Виплата одноразової грошової допомоги при звільненні зі служби

1. Особам рядового і начальницького складу, які звільняються зі служби за станом здоров’я (через хворобу), виплачується одноразова грошова допомога в розмірі 50 відсотків місячного грошового забезпечення за кожний повний календарний рік служби.

У разі звільнення зі служби за віком, у зв’язку із скороченням штатів або проведенням організаційних заходів одноразова грошова допомога в розмірі 50 відсотків місячного грошового забезпечення за кожний повний календарний рік служби виплачується за наявності календарної вислуги 10 років і більше.

2. Особам рядового і начальницького складу, які звільняються зі служби за власним бажанням та мають календарну вислугу 10 років і більше, виплачується одноразова грошова допомога в розмірі 25 відсотків місячного грошового забезпечення за кожний повний календарний рік служби.

3. Особам рядового і начальницького складу при звільненні зі служби за службовою невідповідністю, у зв’язку з обвинувальним вироком суду, що набрав законної сили, одноразова грошова допомога не виплачується.

4. Особам рядового і начальницького складу у разі повторного їх звільнення зі служби одноразова грошова допомога виплачується за період їх календарної служби з дня останнього зарахування на службу без урахування періоду попередньої служби, за винятком тих осіб, які під час попереднього звільнення не набули права на отримання такої допомоги.

5. Строк календарної служби для визначення розміру одноразової грошової допомоги обчислюється згідно з пунктами 1, 2 постанови Кабінету Міністрів України від 17 липня 1992 року № 393 «Про порядок обчислення вислуги років, призначення та виплати пенсій і грошової допомоги особам офіцерського складу, прапорщикам, мічманам, військовослужбовцям надстрокової служби та військової служби за контрактом, особам начальницького і рядового складу органів внутрішніх справ, поліцейським та членам їхніх сімей».

У разі звільнення осіб рядового і начальницького складу зі служби, які мають право на отримання грошової допомоги, до вислуги років для виплати їм одноразової грошової допомоги зараховується також період строкової військової служби.

6. До місячного грошового забезпечення осіб рядового і начальницького складу, які мають право на отримання одноразової грошової допомоги, з якого нараховується ця грошова допомога, включаються:

для осіб рядового і начальницького складу, що звільняються з посад, на які вони були призначені, - посадовий оклад, оклад за спеціальним званням, надбавка за вислугу років, щомісячні додаткові види грошового забезпечення (надбавки, доплати), встановлені на день звільнення зі служби, та премія, розрахована відповідно до пункту 22 розділу І цього Порядку;

для осіб рядового і начальницького складу, які на день звільнення зі служби перебували в розпорядженні керівника відповідного органу або установи, - посадовий оклад, оклад за спеціальним званням, надбавка за вислугу років на день звільнення зі служби, інші щомісячні додаткові види грошового забезпечення, що отримували особи рядового і начальницького складу за останньою штатною посадою відповідно до чинного законодавства, та премія, розрахована відповідно до пункту 22 розділу І цього Порядку.

7. Особам рядового і начальницького складу, які отримують посадові оклади в підвищених розмірах, одноразова грошова допомога в разі звільнення виплачується з урахуванням підвищених посадових окладів.

8. Строк календарної служби для визначення розміру одноразової грошової допомоги зазначається в наказі про звільнення особи рядового або начальницького складу, якій передбачена виплата цієї допомоги.

2. Щомісячна грошова допомога

1. Особам рядового і начальницького складу, які звільнені зі служби за віком, станом здоров’я чи у зв’язку із скороченням штатів або проведенням організаційних заходів без права на пенсію, протягом одного року після звільнення зі служби виплачується щомісячна грошова допомога у розмірі окладу за спеціальним званням.

Зазначена щомісячна грошова допомога встановлюється наказом органу або установи на підставі заяви особи рядового чи начальницького складу, звільненої зі служби.

2. Виплата щомісячної грошової допомоги здійснюється щомісяця в строки, встановлені для виплати грошового забезпечення особам рядового і начальницького складу Державної кримінально-виконавчої служби України, починаючи з місяця, наступного за місяцем звільнення зі служби, особисто отримувачу або на його рахунок в банківській установі.

У разі смерті особи, якій призначено щомісячну грошову допомогу, її виплата припиняється з місяця, що настає за місяцем, у якому особа померла. Суми допомоги, що недоотримані у зв’язку зі смертю особи, виплачуються рівними частинами дружині (чоловіку), дітям, батькам та утриманцям або за спільною згодою - одному з них.

3. Особам рядового і начальницького складу, які в період отримання щомісячної грошової допомоги:

знову прийняті (призвані) на службу або поновлені на службі (посаді), - виплата допомоги припиняється з місяця, що настає за місяцем прийняття (призову) на службу або поновлення на службі (посаді);

були зареєстровані в установленому порядку в державній службі зайнятості, - виплата допомоги припиняється з місяця, що настає за місяцем реєстрації;

набули право на пенсію, зокрема від органів соціального захисту населення, виплата допомоги припиняється з місяця, що настає за місяцем призначення пенсії.

Якщо виплату пенсії припинено відповідно до законодавства протягом одного року після звільнення, виплата допомоги поновлюється з місяця, що настає за місяцем припинення виплати пенсії.

4. Про прийняття (призов) на службу або поновлення на службі (посаді), реєстрацію в державній службі зайнятості, призначення пенсії особа рядового чи начальницького складу, якій виплачувалася щомісячна грошова допомога, зобов’язана у тижневий строк повідомити органу (установі), який (яка) здійснює її виплату.

IV. Оформлення та видача грошового атестата

1. У разі переміщення (вибуття, прибуття) осіб рядового або начальницького складу органів та установ, курсантів та слухачів навчальних закладів Державної кримінально-виконавчої служби України право на отримання грошового забезпечення дає грошовий атестат за формою згідно з додатком 2 до цього Порядку.

2. Грошовий атестат видається в усіх випадках переміщення по службі особи рядового чи начальницького складу до іншого органу або установи, у тому числі у разі направлення до навчальних закладів та наукових установ на навчання, для подальшого проходження служби до військових формувань і правоохоронних органів, а також у разі відрядження до державних органів із залишенням на службі.

Якщо грошовий атестат за будь-яких обставин під час вибуття не було видано, фінансовий підрозділ органу або установи, де отримувала грошове забезпечення особа рядового чи начальницького складу, зобов’язаний протягом 14 календарних днів після вибуття особи рядового чи начальницького складу надіслати цей документ до її нового місця служби.

3. Грошовий атестат видається особі рядового чи начальницького складу під підпис у журналі реєстрації грошових атестатів за формою згідно з додатком 3 до цього Порядку.

Номер грошового атестата повинен відповідати порядковому номеру запису у журналі реєстрації грошових атестатів.

У грошовому атестаті особа рядового чи начальницького складу своїм підписом підтверджує правильність записів щодо проведених розрахунків.

4. Грошовий атестат заповнюється розбірливо, підписується керівником органу або установи (особою, ним уповноваженою), звідки звільняється (переводиться) особа рядового чи начальницького складу, керівником відповідного фінансового підрозділу та скріплюється печаткою.

Грошовий атестат без печатки, підписів керівника відповідного органу або установи, керівника фінансового підрозділу цього органу або установи, особи рядового чи начальницького складу та з виправленнями, некоректно заповнений або заповнений олівцем вважається недійсним і як підстава для зарахування на грошове забезпечення не приймається.

5. У разі отримання органом або установою грошового атестата особи рядового чи начальницького складу, яка переведена до нового місця служби, фінансовий підрозділ цього органу або установи надсилає підтвердження про його отримання до попереднього місця служби цієї особи.

Відповідальна посадова особа органу чи установи, який (яка) видав(ла) грошовий атестат, після отримання підтвердження про отримання грошового атестата робить відмітку про його отримання в журналі реєстрації грошових атестатів.

6. Особі рядового чи начальницького складу, звільненій зі служби з правом на пенсію, грошовий атестат особисто не видається, а після оформлення надсилається підрозділом органу чи установи, уповноваженим на організацію пенсійного забезпечення та соціального захисту осіб рядового і начальницького складу, разом з іншими документами, перелік яких визначено Порядком подання та оформлення документів для призначення (перерахунку) пенсій відповідно до Закону України «Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб», затвердженим постановою правління Пенсійного фонду України від 30 січня 2007 року № 3-1, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 15 лютого 2007 року за № 135/13402.

Директор Департаменту
фінансового забезпечення
та бухгалтерського обліку -
головний бухгалтер
О.О. Данилов


Додаток 1
до Порядку виплати грошового
забезпечення особам рядового
і начальницького складу
Державної кримінально-виконавчої
служби України
(пункт 5 глави 13 розділу ІІ)

ДОВІДКА
обліку несення особами рядового і начальницького складу служби в нічний час


Додаток 2
до Порядку виплати грошового
забезпечення особам рядового
і начальницького складу
Державної кримінально-виконавчої
служби України
(пункт 1 розділу III)

ГРОШОВИЙ АТЕСТАТДодаток 3
до Порядку виплати грошового
забезпечення особам рядового
і начальницького складу
Державної кримінально-виконавчої
служби України
(пункт 3 розділу IV)

ЖУРНАЛ
реєстрації грошових атестатів

№ з/п

Дата видачі грошового атестата

Інформація про особу рядового або начальницького складу, якій оформлено грошовий атестат

Підпис про отримання грошового атестата

Примітка

прізвище, ім’я, по батькові

займана посада

спеціальне звання

місце вибуття

__________
Примітки:


1. У разі отримання підтвердження органом або установою, до якого (якої) вибула особа рядового або начальницького складу, зазначаються номер та дата супровідного листа цього органу або установи.
2. При надсиланні грошового атестата територіальним органам Пенсійного фонду України зазначаються номер та дата супровідного листа органу або установи, який (яка) надсилає матеріали для призначення пенсії особі рядового або начальницького складу.

| >>
Законодавчий акт: Мін'юст України. НАКАЗ від 28.03.2018 № 925/5 "Про затвердження Порядку виплати грошового забезпечення та компенсаційних виплат особам рядового і начальницького складу Державної кримінально-виконавчої служби України", 2018

= завантажити законодавчий акт =

НАКАЗ від 28.03.2018 № 925/5 "Про затвердження Порядку виплати грошового забезпечення та компенсаційних виплат особам рядового і начальницького складу Державної кримінально-виконавчої служби України". 2018

  1. Мін'юст України. НАКАЗ від 28.03.2018 № 925/5 "Про затвердження Порядку виплати грошового забезпечення та компенсаційних виплат особам рядового і начальницького складу Державної кримінально-виконавчої служби України", 2018
  2. Мін'юст України. НАКАЗ від 09.02.2018 № 326/5 "Про затвердження Інструкції про порядок виплати грошового забезпечення особам рядового і начальницького складу Державної кримінально-виконавчої служби України", 2018
  3. НАКАЗ від 09.02.2018 № 326/5 "Про затвердження Інструкції про порядок виплати грошового забезпечення особам рядового і начальницького складу Державної кримінально-виконавчої служби України"
  4. Мін'юст України. НАКАЗ від 16.04.2018 № 1171/5 "Про внесення зміни до Порядку обчислення стажу служби для виплати надбавки за вислугу років особам рядового і начальницького складу Державної кримінально-виконавчої служби України", 2018
  5. НАКАЗ від 16.04.2018 № 1171/5 "Про внесення зміни до Порядку обчислення стажу служби для виплати надбавки за вислугу років особам рядового і начальницького складу Державної кримінально-виконавчої служби України"
  6. Мінфін України. НАКАЗ від 17.07.2018 № 616 "Про затвердження Порядку виплати грошового забезпечення особам рядового та начальницького складу податкової міліції", 2018
  7. НАКАЗ від 17.07.2018 № 616 "Про затвердження Порядку виплати грошового забезпечення особам рядового та начальницького складу податкової міліції"
  8. МВС України. Наказ МВС України від 20.07.2018 № 623 "Про затвердження Інструкції про порядок виплати грошового забезпечення та одноразової грошової допомоги при звільненні особам рядового і начальницького складу служби цивільного захисту", 2018
  9. Мін'юст України. НАКАЗ від 10.09.2012 № 1341/5 "Про затвердження Порядку обчислення стажу служби для виплати надбавки за вислугу років особам рядового і начальницького складу Державної кримінально-виконавчої служби України", 2012
  10. НАКАЗ від 10.09.2012 № 1341/5 "Про затвердження Порядку обчислення стажу служби для виплати надбавки за вислугу років особам рядового і начальницького складу Державної кримінально-виконавчої служби України"
- Антимонопольний комітет - Верховний Суд України - Вищий адміністративний суд України - Вищий господарський суд - Вищий спеціалізований суд - Генеральна прокуратура України - ДА електронного урядування - Державіаслужба України - Державні утворення на території України (1917-1920) - Держатомрегулювання - Держаудитслужба України - Держкомтелерадіо України - Держкордонслужба України - Держнаглядохоронпраці України - Держспецзв’язок - Держспоживстандарт України - Держстат України - Держфінпослуг України - ДКА України - Закони України - Законодавство Української РСР - Кабінет Міністрів України - Кодекси України - Конституційний Суд України - МВС України - МЗС України - Міжнародні документи, ратифіковані Верховною Радою України - Міжнародні угоди України - Мін'юст України - Мінагрополітики України - Мінекономрозвитку України - Міненерговугілля України - Мінінфраструктури України - Мінкультури України - Мінмолодьспорт України - Міноборони України - Мінприроди України - Мінрегіон України - Мінсоцполітики України - Мінфін України - МІП - МНС України - МОЗ України - МОН України - МТОТ - Нацдержслужба України - Національне агентство з питань запобігання корупції - Національне антикорупційне бюро України - Національний банк України - Нацком.енергетики - Нацкомфінпослуг - Нацрада телерадіомовлення - НКРЗІ - НКЦПФР - Основний Закон України - Пенсійний фонд України - Постанови Верховної Ради України - Президент України - РНБО України - Розпорядження Голови ВР України - Розпорядження Кабінета Міністрів України - Служба безпеки України - Служба зовнішньої розвідки - Укрдержархів - Управління державної охорони - Фонд гарант.вкладів фізич.осіб - Фонд державного майна - Фонд соцстраху по безробіттю - Фундаментальне законодавство України - Центрвиборчком України -