Допоможи підроздлам ЗС України, задіяним в обороні Кривого Рогу і Дніпропетровської області!
 
>>

ПОЛОЖЕННЯ про центральну, міжрегіональну комісії та комісію слідчого ізолятора з питань визначення особам, засудженим до довічного позбавлення волі та позбавлення волі на певний строк, виду колонії, порядок направлення для відбування покарання осіб, засуджених до довічного позбавлення волі, позбавлення волі на певний строк, арешту й обмеження волі, та їх переведення. 2017

Інформація актуальна на 10.03.2017
завантажити документ, актуальний на поточний час

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ

Міністерства юстиції України

27.02.2017  № 680/5

Зареєстровано в Міністерстві

юстиції України

28 лютого 2017 р.

за № 266/30134

ПОЛОЖЕННЯ

про центральну, міжрегіональну комісії та комісію слідчого ізолятора з питань визначення особам, засудженим до довічного позбавлення волі та позбавлення волі на певний строк, виду колонії, порядок направлення для відбування покарання осіб, засуджених до довічного позбавлення волі, позбавлення волі на певний строк, арешту й обмеження волі, та їх переведення

І.

Загальні положення

1. Це Положення, розроблене відповідно до Кримінально-виконавчого кодексу України, Положення про визначення особам, засудженим до довічного позбавлення волі та позбавлення волі на певний строк, виду колонії, порядок направлення для відбування покарання осіб, засуджених до довічного позбавлення волі, позбавлення волі на певний строк, арешту й обмеження волі, та їх переведення (далі - Положення про визначення виду колонії), встановлює завдання, функції, права, обов’язки і порядок діяльності комісій слідчих ізоляторів, міжрегіональних та центральної комісій Міністерства юстиції України.

2.

Комісії у своїй діяльності керуються Конституцією і законами України, актами Президента України і Кабінету Міністрів України, наказами Міністерства юстиції України, а також Положенням про визначення виду колонії.

3. У цьому Положенні терміни вживаються в таких значеннях:

близькі родичі та члени сім'ї - чоловік, дружина, батько, мати, вітчим, мачуха, син, дочка, пасинок, падчерка, рідний брат, рідна сестра, дід, баба, прадід, прабаба, внук, внучка, правнук, правнучка, усиновлювач чи усиновлений, опікун чи піклувальник, особа, яка перебуває під опікою або піклуванням, а також особи, які спільно проживають, пов'язані спільним побутом і мають взаємні права та обов'язки, у тому числі особи, які спільно проживають, але не перебувають у шлюбі;

запит на наряд - документ, в якому зазначаються прізвище, ім’я, по батькові особи (осіб), засудженої(их) до довічного позбавлення волі, позбавлення волі на певний строк, арешту чи обмеження волі, яка (які) підлягає(ють) направленню до установи виконання покарань або переведенню для відбування покарання з однієї установи виконання покарань до іншої, та інша інформація про засудженого, необхідна для визначення установи, в якій особа має відбувати покарання;

зона діяльності міжрегіонального управління - адміністративно-територіальні одиниці, на територію яких поширюються повноваження відповідного міжрегіонального управління з питань виконання кримінальних покарань та пробації Міністерства юстиції (далі - міжрегіональне управління);

комісія слідчого ізолятора (далі - комісія СІЗО) - колегіальний орган, що утворюється у кожному слідчому ізоляторі Державної кримінально-виконавчої служби України, який визначає рівень безпеки виправної колонії, де засуджена до довічного позбавлення волі та позбавлення волі на певний строк особа відбуватиме покарання згідно з обвинувальним вироком суду;

міжрегіональна комісія - колегіальний орган, що утворюється в міжрегіональному управлінні, який здійснює направлення для відбування покарання осіб, засуджених до довічного позбавлення волі, позбавлення волі на певний строк, арешту чи обмеження волі, їх переведення для відбування покарання з однієї установи виконання покарань до іншої та розглядає скарги на рішення комісій СІЗО;

наряд - рішення, що видається підрозділом по контролю за виконанням судових рішень для направлення особи (осіб), засудженої(их) до довічного позбавлення волі, позбавлення волі на певний строк, арешту чи обмеження волі, яка (які) підлягає(ють) направленню до установи виконання покарань або переведенню для відбування покарання з однієї установи виконання покарань до іншої;

педагогічна рада - постійно діючий колегіальний орган виховної колонії, головним завданням якого є розгляд питань та надання пропозицій адміністрації виховної колонії щодо організації соціально-виховної та психологічної роботи із засудженими, удосконалення навчально-виховного процесу;

підрозділ по контролю за виконанням судових рішень - структурний підрозділ центрального органу виконавчої влади, його територіальних органів, слідчих ізоляторів, на який згідно з функціональними обов’язками покладено здійснення контролю за виконанням судових рішень;

протокол комісії - документ, у якому фіксуються перебіг та результати проведення засідання комісії, прийняті рішення за результатами обговорення винесених на розгляд питань;

спостережна комісія - орган, діяльність якого передбачена постановою Кабінету Міністрів України від 01 квітня 2004 року № 429;

установа виконання покарань - арештні доми, кримінально-виконавчі установи (виправні центри, виправні колонії), спеціальні виховні установи (виховні колонії), слідчі ізолятори у випадках, передбачених Кримінально-виконавчим кодексом України;

центральна комісія - колегіальний орган, що утворюється у Міністерстві юстиції України, який розглядає скарги на рішення міжрегіональних комісій, здійснює направлення для відбування покарання окремо визначених осіб, засуджених до довічного позбавлення волі, позбавлення волі на певний строк, арешту чи обмеження волі, їх переведення для відбування покарання з однієї установи виконання покарань до іншої.

ІІ.

Порядок формування, склад та повноваження комісій

1. Комісія СІЗО утворюється у кількості не менше п’яти осіб керівником міжрегіонального управління, у підпорядкуванні якого знаходиться відповідний слідчий ізолятор (далі - СІЗО).

До складу комісії СІЗО обов’язково включаються начальник СІЗО, начальники підрозділів СІЗО, які відповідно до функціональних обов’язків здійснюють організацію контролю за виконанням судових рішень, медичної служби, оперативної роботи.

Керівник міжрегіонального управління затверджує склад комісії СІЗО, призначає її голову і заступника голови. Головою комісії СІЗО, як правило, призначається начальник СІЗО.

Комісія СІЗО відповідно до покладених на неї завдань визначає рівень безпеки виправної колонії, де особа, засуджена до довічного позбавлення волі та позбавлення волі на певний строк, відбуватиме покарання згідно з обвинувальним вироком суду, відповідно до вимог Кримінального та Кримінально-виконавчого кодексів України.

2. Міжрегіональна комісія утворюється керівником міжрегіонального управління у кількості не менше семи осіб.

До складу міжрегіональної комісії обов’язково включаються начальники підрозділів контролю за виконанням судових рішень, медичної служби та оперативної роботи міжрегіонального управління.

Керівник міжрегіонального управління затверджує склад міжрегіональної комісії, призначає голову і заступника голови комісії. Головою міжрегіональної комісії, як правило, призначається перший заступник керівника міжрегіонального управління.

Міжрегіональна комісія відповідно до покладених на неї завдань:

розглядає питання та здійснює направлення для відбування покарання осіб, засуджених до довічного позбавлення волі, позбавлення волі на певний строк, арешту та обмеження волі, із СІЗО до установ виконання покарань в межах зони діяльності міжрегіонального управління;

розглядає питання та здійснює переведення засуджених до довічного позбавлення волі, позбавлення волі на певний строк, арешту та обмеження волі для відбування покарання з однієї установи виконання покарань до іншої в межах зони діяльності міжрегіонального управління без зміни рівня безпеки згідно з вимогами статей 50, 57, 93 Кримінально-виконавчого кодексу України;

розглядає питання та здійснює направлення засуджених, яким обмеження волі призначено відповідно до статті 82 Кримінального кодексу України, до виправних центрів в межах зони діяльності міжрегіонального управління;

направляє матеріали на розгляд центральної комісії з питань зміни умов тримання засуджених до позбавлення волі шляхом переведення їх до виправних колоній іншого рівня безпеки згідно з вимогами статей 100, 101, 147 Кримінально-виконавчого кодексу України;

здійснює розгляд скарг громадян, засуджених, ув’язнених, державних органів або громадських об’єднань на рішення комісій СІЗО та наряди підрозділу міжрегіонального управління, який здійснює контроль за виконанням судових рішень;

здійснює іншу діяльність у межах повноважень та покладених завдань.

3.

Центральна комісія утворюється Міністром юстиції України у кількості не менше дев’яти осіб.

До складу центральної комісії обов’язково входять заступник Міністра юстиції України, на якого згідно з розподілом обов’язків покладено координацію та контроль за діяльністю Державної кримінально-виконавчої служби, директор Департаменту Державної кримінально-виконавчої служби України, керівники підрозділів, які здійснюють організацію оперативної роботи, медичного забезпечення, контролю за виконанням судових рішень.

Міністр юстиції України затверджує склад центральної комісії та призначає голову і заступника голови комісії. Головою центральної комісії, як правило, призначається заступник Міністра юстиції України, на якого згідно з розподілом обов’язків покладено координацію та контроль за діяльністю Державної кримінально-виконавчої служби України.

Секретар центральної комісії обирається з числа присутніх членів комісії більшістю голосів членів комісії.

Основними завданнями центральної комісії є:

розгляд питань зміни умов тримання засуджених до позбавлення волі шляхом переведення їх до виправних колоній іншого рівня безпеки згідно з вимогами статей 100, 101, 147 Кримінально-виконавчого кодексу України;

розгляд питань про переведення засуджених з однієї установи виконання покарань до іншої за межами зони діяльності одного міжрегіонального управління згідно з вимогами статей 57, 93 Кримінально-виконавчого кодексу України;

розгляд клопотань міжрегіональних управлінь щодо переведення засуджених з однієї установи виконання покарань до іншої за межами зони діяльності одного міжрегіонального управління за наявності реальної загрози життю чи здоров’ю засудженого, ускладнення оперативної обстановки в установі, в якій відбуває покарання засуджена особа, для попередження настання негативних наслідків, надзвичайних подій, на виконання нормативно-правових актів Уряду чи Міністерства юстиції України, з інших виключних обґрунтованих підстав;

розгляд скарг засуджених до позбавлення волі, близьких родичів і членів сім’ї та адвокатів засудженої особи на рішення міжрегіональної комісії та наряди підрозділу по контролю за виконанням судових рішень Міністерства юстиції України про направлення до кримінально-виконавчої установи;

підготовка вказівок, роз'яснень та методичних рекомендацій комісіям СІЗО та міжрегіональним комісіям щодо визначення рівнів безпеки виправних колоній особам, засудженим до позбавлення волі, їх розподілу і переведення та з інших питань діяльності зазначених комісій. Рішення, вказівки центральної комісії з питань діяльності комісій СІЗО чи міжрегіональних комісій набирають чинності з моменту їх підписання та є обов'язковими для виконання;

інша діяльність у межах повноважень та покладених на неї завдань.

ІІІ. Повноваження голови, заступника, секретаря та членів комісій, припинення повноважень

1. Голова комісії:

здійснює керівництво діяльністю комісії, організовує проведення її засідань;

діє від імені комісії, представляє її в органах державної влади та громадських об'єднаннях;

підписує протоколи та витяги з протоколів засідань комісії;

контролює своєчасність та повноту формування облікових справ за засіданнями комісії;

забезпечує контроль за виконанням прийнятих комісією рішень.

2. Заступник голови комісії:

здійснює повноваження голови комісії у разі його відсутності;

сприяє голові комісії у виконанні покладених обов’язків з організації роботи комісії;

у разі відсутності голови комісії або за рішенням комісії підписує витяги з протоколу засідання комісії;

організовує виконання розпоряджень та вказівок голови комісії;

організовує роботу з виготовлення та видачі витягів з протоколу засідань комісії.

3. Секретар комісії:

забезпечує підготовку засідань комісії та матеріалів з питань, що виносяться на її розгляд;

забезпечує повідомлення членів комісії про час і місце скликання засідання та питання, які виносяться на розгляд;

підписує протоколи та витяги з протоколів засідань комісії;

організовує формування матеріалів облікових справ за засіданнями та у ході виконання рішень комісії;

оформляє протокол засідання комісії та витяги з нього;

здійснює облік та реєстрацію витягів з протоколу;

організовує своєчасне інформування уповноважених та заінтересованих осіб про рішення, прийняті комісією за результатами розгляду запитів, звернень, інших ініціативних документів.

4. Члени комісії:

беруть участь у засіданнях комісії;

у межах функціональних повноважень надають висновки, пропозиції;

підписують протоколи та витяги з протоколів засідань комісії.

5. Повноваження члена комісії припиняються у разі:

затвердження нового складу комісії;

звільнення із займаної посади (переведення), що була підставою для включення особи до складу комісії;

визнання особи за рішенням суду недієздатною, померлою, безвісти відсутньою;

відсторонення від виконання обов’язків за функціональною посадою;

притягнення до дисциплінарної відповідальності за вчинення дисциплінарного проступку, пов’язаного з неналежним виконанням обов’язків як члена комісії;

постановлення судом обвинувального вироку відносно особи - члена комісії за вчинення корисливого та/або умисного злочину;

притягнення до кримінальної відповідальності за всі злочини у сфері службової діяльності, вчинення корупційного правопорушення або притягнення до адміністративної відповідальності за вчинення правопорушення, пов’язаного з корупцією;

тривалого захворювання (більше ніж два місяці), що перешкоджає здійсненню повноважень члена комісії;

смерті особи.

ІV. Діяльність комісій

1. У своїй діяльності комісії керуються Конституцією України та законами України, указами Президента України і постановами Верховної Ради України, прийнятими відповідно до Конституції та Законів України, актами Кабінету Міністрів України та Міністерства юстиції України, іншими актами законодавства, Положенням про Міністерство юстиції України, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 02 липня 2014 року № 228, вироком суду, а також цим Положенням та матеріалами про особу засудженого.

2. Формою роботи комісій є засідання. Засідання скликаються залежно від потреби прийняття рішення, надходження заяв, скарг, запитів, але не рідше одного разу на місяць та не пізніше ніж протягом 30 днів з дня надходження звернення.

3. У виняткових випадках, коли вирішення питання потребує більш ґрунтовного та детального вивчення обставин, отримання додаткових доказів, документів чи пояснень, необхідних для прийняття міжрегіональною та центральною комісіями рішень, строк розгляду питання може бути продовжено, але не більше ніж на 15 календарних днів. У разі прийняття такого рішення відповідна комісія письмово повідомляє про це уповноважений орган, заявника з наданням обґрунтованого роз’яснення.

4. За наявності обставин, визначених у пункті 3 цього розділу, міжрегіональна та центральна комісії можуть запросити до участі у засіданні заявника, уповноваженого представника органу, якими ініційоване питання, що підлягає розгляду та прийняттю за ним рішення відповідною комісією.

5. Міжрегіональна та центральна комісії мають право залучати спеціалістів органів, установ виконання покарань, СІЗО та інших установ для розгляду і вирішення питань, що належать до їх компетенції.

6. Засідання комісії вважається правомочним, якщо на ньому присутні не менше ніж дві третини її складу. Рішення комісії приймається простою більшістю голосів присутніх членів комісії з урахуванням висновків її членів. У разі рівного розподілу голосів голос головуючого є вирішальним.

Член комісії у разі незгоди з рішенням, прийнятим комісією, має право у письмовій формі викласти свою окрему думку, яка додається до протоколу засідання комісії.

7. У разі відсутності будь-кого з членів комісії (крім голови, його заступника та секретаря комісії) його обов’язки виконує особа, яка згідно з функціональними обов’язками по службі її заміщає. Підстави відсутності члена комісії вносяться до протоколу. У разі відсутності секретаря комісії комісія обирає секретаря засідання з числа присутніх членів комісії.

8. Голови, їх заступники та члени комісій є персонально відповідальними за законність прийнятого рішення.

9. При прийнятті рішення про переведення засуджених осіб у зв’язку із припиненням діяльності або реорганізацією (закриттям) установи виконання покарань може бути організовано виїзне засідання комісії.

V. Рішення комісій, протоколи засідань, облікові справи

1. Рішення комісій оформлюються протоколами (додатки 1, 2), які підписуються усіма присутніми на засіданні членами комісії.

2. Протокол комісії веде секретар.

3. Матеріали засідання комісії формуються в облікові справи, які прошиваються, а сторінки нумеруються. Облікова справа обов’язково має містити протокол засідання комісії та документи, що стосуються прийнятих на засіданні рішень.

4. Про прийняте комісією рішення уповноваженим органам, установам чи заінтересованим особам надається витяг з протоколу засідання комісії (додаток 3), а засудженому - оголошується під підпис.

5. До облікової справи долучається реєстр видачі витягів з протоколу. У реєстрі зазначаються порядковий номер витягу, дата його надання, номер рішення за протоколом, щодо якого надано витяг, прізвище, ім’я по батькові засудженого (ув’язненого), щодо якого постановлено таке рішення; прізвище, ім’я по батькові, посада, серія та номер документа, що посвідчує особу, якій надано витяг; прізвище, ім’я, по батькові, посада особи, яка надала такий витяг; підпис особи, яка надала витяг, та підпис особи, яка отримала витяг.

6. Про оголошення засудженому під підпис прийнятого комісією рішення до облікової справи долучається копія витягу з протоколу з відповідною відміткою та підписами засудженого й особи, якою здійснено оголошення рішення.

7. Рішення про переведення невідкладно оголошується засудженому під підпис на витягу з протоколу, який долучається до матеріалів його особової справи. У разі відмови засудженого від підписання витягу з протоколу особа, яка здійснила оголошення рішення, вчиняє відповідний запис на витягу з протоколу, який скріплює своїм підписом.

8. Витяг з протоколу засідання комісії СІЗО про встановлення рівня безпеки виправної колонії співучасникам засудженого долучається до матеріалів його особової справи.

9. Копія протоколу засідання комісії СІЗО надсилається до міжрегіональної комісії, а копія протоколу міжрегіональної комісії - до центральної комісії невідкладно, але не пізніше двох робочих днів з дати проведення засідання.

VІ. Оскарження рішень комісій

1. Особа, відносно якої прийнято рішення комісією, або особа, яка подала скаргу в разі незгоди з прийнятим рішенням, оскаржує його за власним бажанням до вищої комісії згідно із цим Положенням чи до суду у порядку, передбаченому законодавством України.

2. Скарга на рішення комісії подається протягом року з дня його прийняття, але не пізніше одного місяця з часу ознайомлення з прийнятим рішенням.

3. Скарги на рішення подаються через комісію, яка ухвалила відповідне рішення. Отримавши скаргу, комісія, рішення якої оскаржується, невідкладно, але не пізніше двох робочих днів готує відповідні матеріали за скаргою, копію протоколу про прийняття рішення, яке оскаржується, та надсилає їх до комісії, уповноваженої на розгляд відповідної скарги.

4. Рішення комісії СІЗО за власним рішенням особи може бути оскаржене до міжрегіональної комісії.

5. Рішення міжрегіональної комісії може бути оскаржене до центральної комісії.

6. Рішення центральної комісії може бути оскаржене до суду у порядку, передбаченому законодавством України.

7. Подання скарг на рішення комісій особами, які відбувають покарання у виді позбавлення волі, здійснюється у порядку, встановленому статтею 113 Кримінально-виконавчого кодексу України.

8. Подання скарг на рішення комісій іншими уповноваженими особами здійснюється у порядку, передбаченому Законом України «Про звернення громадян».

9. За результатами розгляду скарги уповноваженою комісією приймається рішення:

про залишення рішення без змін;

про скасування рішення комісії та постановлення нового.

10. Звернення з питань організації та здійснення діяльності комісії розглядаються посадовими особами, до функцій яких входить контроль за діяльністю відповідної комісії.

VІІ. Контроль за діяльністю комісій

1. Контроль за діяльністю комісії СІЗО покладається на заступника начальника міжрегіонального управління, на якого згідно з функціональними обов’язками покладено здійснення організації діяльності з контролю за виконанням кримінальних покарань.

2. Контроль за діяльністю міжрегіональної комісії покладається на керівника міжрегіонального управління.

3. Контроль за діяльністю центральної комісії покладається на заступника Міністра юстиції України, який згідно з розподілом обов’язків координує та контролює діяльність Державної кримінально-виконавчої служби.

Директор Департаменту

публічного права

Л.М. Кравченко

Додаток 1

до Положення про центральну,

міжрегіональну комісії та комісію

слідчого ізолятора з питань визначення

особам, засудженим до довічного

позбавлення волі та позбавлення волі

на певний строк, виду колонії, порядок

направлення для відбування покарання

осіб, засуджених до довічного

позбавлення волі, позбавлення волі

на певний строк, арешту й обмеження

волі, та їх переведення

(пункт 1 розділу V)

ПРОТОКОЛ

комісії слідчого ізолятора

Додаток 2

до Положення про центральну,

міжрегіональну комісії та комісію

слідчого ізолятора з питань визначення

особам, засудженим до довічного

позбавлення волі та позбавлення волі

на певний строк, виду колонії, порядок

направлення для відбування покарання

осіб, засуджених до довічного

позбавлення волі, позбавлення волі

на певний строк, арешту й обмеження

волі, та їх переведення

(пункт 1 розділу V)

ПРОТОКОЛ

Додаток 3

до Положення про центральну,

міжрегіональну комісії та комісію

слідчого ізолятора з питань визначення

особам, засудженим до довічного

позбавлення волі та позбавлення волі

на певний строк, виду колонії, порядок

направлення для відбування покарання

осіб, засуджених до довічного

позбавлення волі, позбавлення волі

на певний строк, арешту й обмеження

волі, та їх переведення

(пункт 4 розділу V)

ВИТЯГ

з протоколу

Документи та файли

Сигнальний документ — f465157n132.doc
Сигнальний документ — f465157n129.doc
Сигнальний документ — f465157n130.doc

| >>
Законодавчий акт: ПОЛОЖЕННЯ про центральну, міжрегіональну комісії та комісію слідчого ізолятора з питань визначення особам, засудженим до довічного позбавлення волі та позбавлення волі на певний строк, виду колонії, порядок направлення для відбування покарання осіб, засуджених до довічного позбавлення волі, позбавлення волі на певний строк, арешту й обмеження волі, та їх переведення. Мін'юст України. 2017

= завантажити законодавчий акт, актуальний на поточний час =

ПОЛОЖЕННЯ про центральну, міжрегіональну комісії та комісію слідчого ізолятора з питань визначення особам, засудженим до довічного позбавлення волі та позбавлення волі на певний строк, виду колонії, порядок направлення для відбування покарання осіб, засуджених до довічного позбавлення волі, позбавлення волі на певний строк, арешту й обмеження волі, та їх переведення. 2017

- Антимонопольний комітет - Верховний Суд України - Вищий адміністративний суд України - Вищий господарський суд - Вищий спеціалізований суд - Генеральна прокуратура України - ДА електронного урядування - Державіаслужба України - Державні утворення на території України (1917-1920) - Держатомрегулювання - Держаудитслужба України - Держкомтелерадіо України - Держкордонслужба України - Держнаглядохоронпраці України - Держспецзв’язок - Держспоживстандарт України - Держстат України - Держфінпослуг України - ДКА України - Закони України - Законодавство Української РСР - Кабінет Міністрів України - Кодекси України - Конституційний Суд України - МВС України - МЗС України - Міжнародні документи, ратифіковані Верховною Радою України - Міжнародні угоди України - Мін'юст України - Мінагрополітики України - Мінекономрозвитку України - Міненерговугілля України - Мінінфраструктури України - Мінкультури України - Мінмолодьспорт України - Міноборони України - Мінприроди України - Мінрегіон України - Мінсоцполітики України - Мінфін України - МІП - МНС України - МОЗ України - МОН України - МТОТ - Нацдержслужба України - Національне агентство з питань запобігання корупції - Національне антикорупційне бюро України - Національний банк України - Нацком.енергетики - Нацкомфінпослуг - Нацрада телерадіомовлення - НКРЗІ - НКЦПФР - Основний Закон України - Пенсійний фонд України - Постанови Верховної Ради України - Президент України - РНБО України - Розпорядження Голови ВР України - Розпорядження Кабінета Міністрів України - Служба безпеки України - Служба зовнішньої розвідки - Укрдержархів - Управління державної охорони - Фонд гарант.вкладів фізич.осіб - Фонд державного майна - Фонд соцстраху по безробіттю - Фундаментальне законодавство України - Центрвиборчком України -
- Законодавство Європейського співтовариства - Законодавство України - Міжнародне право -