НАКАЗ від 12.05.2016 № 506 "Про затвердження Переліку предметних спеціалізацій спеціальності 014 «Середня освіта (за предметними спеціалізаціями)», за якими здійснюється формування і розміщення державного замовлення та поєднання спеціальностей (предметних спеціалізацій) в системі підготовки педагогічних кадрів". 2017

Інформація актуальна на 25.11.2017
завантажити документ, актуальний на поточний час

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

НАКАЗ

12.05.2016  № 506

Зареєстровано в Міністерстві

юстиції України

31 травня 2016 р.

за № 798/28928

Про затвердження Переліку предметних спеціалізацій спеціальності 014 «Середня освіта (за предметними спеціалізаціями)», за якими здійснюється формування і розміщення державного замовлення та поєднання спеціальностей (предметних спеціалізацій) в системі підготовки педагогічних кадрів

Відповідно до пункту 10 частини першої статті 13 Закону України «Про вищу освіту», постанови Кабінету Міністрів України від 29 квітня 2015 року № 266 «Про затвердження переліку галузей знань і спеціальностей, за якими здійснюється підготовка здобувачів вищої освіти», наказу Міністерства освіти і науки України від 06 листопада 2015 року № 1151 «Про особливості запровадження переліку галузей знань і спеціальностей, за якими здійснюється підготовка здобувачів вищої освіти, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 29 квітня 2015 року № 266», зареєстрованого у Міністерстві юстиції України 25 листопада 2015 року за № 1460/27905, та з метою ефективного розміщення державного замовлення на підготовку фахівців галузі знань 01 «Освіта» НАКАЗУЮ:

1.

Затвердити Перелік предметних спеціалізацій спеціальності 014 «Середня освіта (за предметними спеціалізаціями)», за якими здійснюється формування та розміщення державного замовлення (далі – Перелік).

2. Установити, що:

1) вищі навчальні заклади, які здійснюють підготовку здобувачів вищої освіти ступеня молодшого бакалавра (освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста в системі вищої освіти) за спеціальностями 012 «Дошкільна освіта», 013 «Початкова освіта», 014 «Середня освіта» (Фізична культура), мають право здійснювати освітню діяльність за освітніми програмами, що передбачають здобуття додаткової спеціалізації з переліку, визначеного вищим навчальним закладом;

2) вищі навчальні заклади, які здійснюють підготовку здобувачів вищої освіти ступенів бакалавра та магістра (за освітньо-професійною програмою) за спеціальностями 012 «Дошкільна освіта», 013 «Початкова освіта», 014 «Середня освіта» (за предметними спеціалізаціями), 016 «Спеціальна освіта», мають право здійснювати освітню діяльність за освітніми програмами, що передбачають здобуття другої спеціальності (предметної спеціалізації) з цього самого переліку або спеціальностей 024 «Хореографія», 053 «Психологія», 227 «Фізична реабілітація», 231 «Соціальна робота» та/або додаткових спеціалізацій, визначених вищим навчальним закладом;

3) фахівцям, які здобули вищу освіту за ступенем молодшого бакалавра (освітньо-кваліфікаційним рівнем молодшого спеціаліста в системі вищої освіти), відповідно до підпункту першого пункту 2 цього наказу присвоюється кваліфікація, що складається з інформації про здобутий ступінь вищої освіти і спеціальність (предметну спеціалізацію), та професійна кваліфікація за спеціальністю (предметною спеціалізацією) і спеціалізацією (спеціалізаціями);

4) фахівцям, які здобули вищу освіту за ступенями бакалавра та магістра (за освітньо-професійною програмою), відповідно до підпункту другого пункту 2 цього наказу присвоюється кваліфікація, що складається з інформації про здобутий ступінь вищої освіти, спеціальність (предметну спеціалізацію), та професійна кваліфікація за спеціальностями (предметними спеціалізаціями) та/або спеціалізацією (спеціалізаціями);

5) підготовка здобувачів вищої освіти за ступенем магістра (за освітньо-науковою програмою) здійснюється за однією спеціальністю.

Таким фахівцям присвоюється кваліфікація, що складається з інформації про здобутий ступінь вищої освіти, спеціальність (предметну спеціалізацію), та професійна кваліфікація за спеціальністю (предметною спеціалізацією);

6) здобувачам вищої освіти, які вступили до вищого навчального закладу для здобуття ступеня магістра на умовах перехресного вступу, вищий навчальний заклад встановлює додаткові вимоги в частині строків навчання та виконання додаткового навчального плану впродовж першого року навчання. Фінансування навчання за державні кошти здійснюється в межах нормативного строку навчання. Підготовка таких здобувачів вищої освіти здійснюється за однією спеціальністю. Таким фахівцям, що здобули вищу освіту за ступенем магістра (за освітньо-професійною програмою та освітньо-науковою програмою), присвоюється кваліфікація, що складається з інформації про здобутий ступінь вищої освіти, спеціальність (предметну спеціалізацію), та професійна кваліфікація за спеціальністю (предметною спеціалізацією).

3. У разі поєднання спеціальностей (предметних спеціалізацій) кожна з них підлягає ліцензуванню у встановленому порядку. Ліцензований обсяг визначається за основною (першою) спеціальністю (предметною спеціалізацією).

У тому випадку, якщо підготовка фахівців з другої спеціальності (предметної спеціалізації) окремо не здійснюється, підготовка за такою спеціальністю (предметною спеціалізацією) провадиться в якості спеціалізації і акредитується як освітня програма за відповідним рівнем вищої освіти в межах ліцензованого обсягу, що не перебільшує обсягу з першої спеціальності (предметної спеціалізації) при їх поєднанні.

4. Управлінню ліцензування та акредитації (Шевцов А.Г.) забезпечити розгляд ліцензійних матеріалів вищих навчальних закладів щодо підготовки здобувачів вищої освіти за спеціальністю 014 «Середня освіта (за предметними спеціалізаціями)» відповідно до затвердженого Переліку та інших спеціалізацій за пропозиціями вищих навчальних закладів.

5.

Установити, що здобувачі вищої освіти, які вступили до вищих навчальних закладів у 2015 навчальному році і раніше за спеціальностями (напрямами), які передбачають присвоєння кваліфікації вчителя, продовжують навчання відповідно до обраних спеціальностей (напрямів), додаткових спеціальностей і спеціалізацій.

Здобувачі вищої освіти, які будуть прийняті, поновлені та переведені в 2016/2017 навчальному році на другий та наступні курси та в наступні роки на наступні курси, навчатимуться за спеціальністю (напрямом), додатковими спеціальностями і спеціалізаціями, за якими здійснювався набір на перший курс.

Підготовка фахівців за освітніми програмами відповідно до цього наказу запроваджується для здобуття ступеня молодшого бакалавра (освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста), бакалавра та магістра з 2016/2017 навчального року.

6. Департаменту вищої освіти (Шаров О.І.) забезпечити подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України у встановленому законодавством порядку.

7. Визнати таким, що втратив чинність, наказ Міністерства освіти і науки України від 13 травня 2014 року № 586 «Деякі питання поєднань напрямів (спеціальностей) з додатковими спеціальностями і спеціалізаціями, за якими здійснюється підготовка педагогічних працівників освітньо-кваліфікаційних рівнів бакалавра, спеціаліста, магістра», зареєстрований в Міністерстві юстиції України 05 червня 2014 року за № 594/25371.

8. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

9. Контроль за виконанням цього наказу покласти на першого заступника Міністра Совсун І.Р.

Міністр

Л. Гриневич


ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства освіти

і науки України

12.05.2016  № 506

ПЕРЕЛІК

предметних спеціалізацій спеціальності 014 «Середня освіта (за предметними спеціалізаціями)», за якими здійснюється формування та розміщення державного замовлення

Шифр

Предметні спеціалізації

014.01

Середня освіта (Українська мова і література)

014.02

Середня освіта (Мова і література (із зазначенням мови))

014.03

Середня освіта (Історія)

014.04

Середня освіта (Математика)

014.05

Середня освіта (Біологія)

014.06

Середня освіта (Хімія)

014.07

Середня освіта (Географія)

014.08

Середня освіта (Фізика)

014.09

Середня освіта (Інформатика)

014.10

Середня освіта (Трудове навчання та технології)

014.11

Середня освіта (Фізична культура)

014.12

Середня освіта (Образотворче мистецтво)

014.13

Середня освіта (Музичне мистецтво)

014.14

Середня освіта (Здоров’я людини)

Директор департаменту

вищої освіти

О.І. Шаров

|
Законодавчий акт: НАКАЗ від 12.05.2016 № 506 "Про затвердження Переліку предметних спеціалізацій спеціальності 014 «Середня освіта (за предметними спеціалізаціями)», за якими здійснюється формування і розміщення державного замовлення та поєднання спеціальностей (предметних спеціалізацій) в системі підготовки педагогічних кадрів". МОН України. 2017

= завантажити законодавчий акт, актуальний на поточний час =

НАКАЗ від 12.05.2016 № 506 "Про затвердження Переліку предметних спеціалізацій спеціальності 014 «Середня освіта (за предметними спеціалізаціями)», за якими здійснюється формування і розміщення державного замовлення та поєднання спеціальностей (предметних спеціалізацій) в системі підготовки педагогічних кадрів". 2017

- Антимонопольний комітет - Верховний Суд України - Вищий адміністративний суд України - Вищий господарський суд - Вищий спеціалізований суд - Генеральна прокуратура України - ДА електронного урядування - Державіаслужба України - Державні утворення на території України (1917-1920) - Держатомрегулювання - Держаудитслужба України - Держкомтелерадіо України - Держкордонслужба України - Держнаглядохоронпраці України - Держспецзв’язок - Держспоживстандарт України - Держстат України - Держфінпослуг України - ДКА України - Закони України - Законодавство Української РСР - Кабінет Міністрів України - Кодекси України - Конституційний Суд України - МВС України - МЗС України - Міжнародні документи, ратифіковані Верховною Радою України - Міжнародні угоди України - Мін'юст України - Мінагрополітики України - Мінекономрозвитку України - Міненерговугілля України - Мінінфраструктури України - Мінкультури України - Мінмолодьспорт України - Міноборони України - Мінприроди України - Мінрегіон України - Мінсоцполітики України - Мінфін України - МІП - МНС України - МОЗ України - МОН України - МТОТ - Нацдержслужба України - Національне агентство з питань запобігання корупції - Національне антикорупційне бюро України - Національний банк України - Нацком.енергетики - Нацкомфінпослуг - Нацрада телерадіомовлення - НКРЗІ - НКЦПФР - Основний Закон України - Пенсійний фонд України - Постанови Верховної Ради України - Президент України - РНБО України - Розпорядження Голови ВР України - Розпорядження Кабінета Міністрів України - Служба безпеки України - Служба зовнішньої розвідки - Укрдержархів - Управління державної охорони - Фонд гарант.вкладів фізич.осіб - Фонд державного майна - Фонд соцстраху по безробіттю - Фундаментальне законодавство України - Центрвиборчком України -