<<
>>

Глава II

Інформація актуальна на 20.09.2016
завантажити документ, актуальний на поточний час

Капітан-палубна команда

Правило II/1

Основні принципи несення ходової навігаційної вахти

1. Для безперервного забезпечення певного рівня безпеки під час несення ходової навігаційної вахти Сторони мають звертати увагу власників і операторів суден, капітанів і вахтового персоналу на дотримання наступних принципів, що містяться у цьому Правилі.

2.

Капітан кожного судна зобов'язаний забезпечувати належну організацію безпечної ходової навігаційної вахти. Вахтові помічники капітана, під загальним керівництвом капітана, несуть відповідальність за безпечне судноводіння під час своєї вахти, особливо у ті моменти, коли вони вживають заходів по уникненню зіткнень або посадки на мілину.

3. На всіх суднах мають братися до уваги викладені нижче основні принципи, які, проте, цим не вичерпуються.

4. Організація вахти

(а) Склад вахти в будь-який момент має бути достатнім і відповідати умовам і обставинам з обов'язковим забезпеченням належного нагляду.

(b) При визначенні складу вахти на ходовому мостку, включаючи осіб рядового складу, мають, зокрема, враховуватися такі фактори: (і) безперервна присутність вахтового персоналу на ходовому мостку; (іі) стан погоди, видимість, а також світлий або темний час доби; (ііі) близькість навігаційних небезпек, які можуть вимагати від вахтового помічника виконання додаткових штурманських обов'язків; (iv) використання і технічний стан навігаційних засобів, таких як радіолокатор або радіонавігаційні засоби, а також будь-яке інше обладнання, що впливає на безпеку плавання; (v) наявність на судні авторульового; (vi) будь-які незвичайні додаткові обов'язки ходової навігаційної вахти, що можуть бути викликані особливими обставинами виробничої діяльності судна.

5.

Придатність до виконання обов'язків

Вахта має бути організована таким чином, щоб втома як командного, так і рядового складу не впливала на ефективність несення вахти. Служба має бути організована таким чином, щоб особовий склад першої при відході в рейс і наступних змінних вахт одержував достатній відпочинок і був придатний до несення вахти у всіх інших відношеннях.

6. Судноводіння

(а) Майбутній рейс має плануватися заздалегідь з врахуванням всієї наявної інформації з попередньою проробкою можливих шляхів прямування.

(b) Під час ходової вахти для забезпечення плавання по заданому шляху належить через достатньо часті проміжки часу перевіряти курс, місце перебування, швидкість судна, використовуючи з цією метою будь-які наявні навігаційні засоби.

(c) Вахтовий помічник капітана повинен знати розташування всіх суднових навігаційних засобів і засобів забезпечення безпеки та вміти користуватися ними, беручи до уваги їхні експлуатаційні можливості.

(d) вахтовий помічник не може брати на себе і йому не можна доручати виконання будь-яких обов'язків, що заважають забезпеченню безпеки плавання судна.

7. Навігаційне обладнання

(а) Вахтовий помічник зобов'язаний забезпечити максимально ефективне використання всього наявного у його розпорядженні навігаційного обладнання;

(b) під час використання радіолокатора вахтовий помічник повинен мати на увазі необхідність постійного додержання положень щодо використання радіолокатора, які містяться у застосовуваних Правилах запобігання зіткненням суден в морі;

(c) в разі необхідності вахтовий помічник капітана повинен рішуче користуватися кермом, судновими машинами і звуковою сигнальною апаратурою.

8. Зобов'язання і відповідальність вахтового помічника

(а) Вахтовий помічник капітана зобов'язаний: (і) нести вахту на ходовому мостку і не залишати його ні за яких обставин без належної заміни; (іі) продовжувати нести відповідальність за безпеку плавання судна, незважаючи на присутність на ходовому мостку капітана доти, доки капітан не повідомить йому, що взяв на себе таку відповідальність, і не переконається в тому, що його розпорядження зрозуміле; (ііі) в разі виникнення будь-яких сумнівів щодо вибору заходів забезпечення безпеки довести це до відома капітана; (iv) не передавати вахту змінному помічнику, якщо є підстави вважати, що останній, очевидно, не здатний належним чином виконувати свої обов'язки, та сповістити про це капітана.

(b) Після заступання на вахту переконатися у зчисленому або дійсному місці розташування судна, прямуванні заданим шляхом, курсом і швидкістю і врахувати будь-які навігаційні небезпеки, очікувані за час несення вахти.

(с) Належним чином фіксувати усі дії, розпочаті під час вахти, що мають відношення до плавання судна.

9.

Спостереження

Крім здійснення належного спостереження в цілях всебічної оцінки обстановки і ризику зіткнення, посадки на мілину або інших навігаційних небезпек, до обов'язків спостерігача входить виявлення суден чи літаків, що зазнають лиха, осіб, які зазнали корабельної аварії, аварійних суден та уламків. Під час спостерігання належить додержуватись такого:

(а) спостерігач повинен мати можливість повністю приділяти свою увагу спостеріганню; йому не слід доручати ніяких обов'язків, які можуть завадити йому виконувати своє основне завдання;

(b) обов'язки спостерігача і рульового різні; рульовий, що стоїть за кермом, не повинен вважатися спостерігачем; це положення не поширюється на малі судна за умови безперешкодного кругового огляду з місця рульового і відсутності погіршення видимості в нічний час або яких-небудь інших перешкод здійсненню належного спостереження. Вдень вахтовий помічник капітана може лишатися єдиним спостерігачем, проте такі випадки можливі лише за умови, що: (і) обстановка ретельно оцінена і точно встановлено, що всі вимоги безпеки дотримані; (іі) повністю враховані всі супутні фактори, включаючи, але не обмежуючись: - стан погоди - видимість - інтенсивність судноплавства - близькість навігаційних небезпек - забезпечення уваги, необхідної під час плавання в районах, де діють системи розділення руху, або поблизу них; (ііі) є можливість негайного підсилення вахти на містку у випадку, коли цього вимагає обстановка, що змінилася.

10. Плавання з лоцманом на борту

Присутність лоцмана на борту і виконання ним своїх обов'язків не звільняють капітана судна чи вахтового помічника капітана від їх обов'язків і відповідальності за безпеку судна. Капітан і лоцман повинні обмінюватися інформацією щодо плавання, місцевих умов і особливостей даного судна. Капітан і вахтовий помічник повинні працювати у тісному контакті з лоцманом і стежити за місцем розташування судна і його поведінкою.

11.

Охорона морського середовища

Капітан і вахтовий помічник капітана повинні чітко уявляти собі серйозні наслідки як експлуатаційного, так і аварійного забруднення морського середовища та вживати всіх можливих заходів попередження для запобігання такому забрудненню, особливо в тих випадках, де це передбачено відповідними міжнародними і портовими правилами.

Правило II/2

Обов'язкові мінімальні вимоги для дипломування капітанів

і старших помічників капітана суден валовою місткістю 200 регістрових тонн і більше

Капітан і старший помічник капітана суден валовою місткістю 1600 регістрових тонн і більше

1. Кожний капітан і старший помічник капітана морських суден валовою місткістю 1600 регістрових тонн і більше повинен мати відповідний диплом.

2. Кожний кандидат на одержання диплома повинен:

(а) відповідати вимогам Адміністрації щодо стану здоров'я, особливо зору і слуху;

(b) відповідати вимогам, що пред'являються до дипломованого вахтового помічника капітана суден валовою місткістю 200 регістрових тонн і більше, і мати схвалений стаж роботи на судні на такій посаді: (і) для одержання диплома старшого помічника капітана - не менше 18 місяців; проте зазначений термін може бути скорочений до 12 місяців в разі проходження спеціальної підготовки, яку Адміністрація вважає еквівалентною, принаймні, шестимісячному стажу роботи на посаді вахтового помічника капітана; (іі) для одержання диплома капітана - не менше 36 місяців; однак, зазначений термін може бути скорочений до 24 місяців, якщо кандидат має стаж роботи на судні на посаді старшого помічника капітана не менше 12 місяців або якщо кандидат пройшов спеціальну підготовку, яку Адміністрація вважає еквівалентною такій службі;

(c) скласти відповідний іспит, що відповідає вимогам Адміністрації. До екзаменаційних питань слід включати матеріал, викладений у Додатку до цього Правила, однак Адміністрації надається право змінювати зазначені екзаменаційні вимоги для дипломування капітанів і старших помічників капітанів суден обмежених розмірів, які здійснюють прибережне плавання, беручи до уваги безпеку інших суден, що можуть плавати в тих самих водах.

Капітан і старший помічник капітана суден валовою місткістю від 200 до 1600 регістрових тонн

3. Кожний капітан і старший помічник капітана морського судна валовою місткістю від 200 до 1600 регістрових тонн повинен мати відповідний диплом.

4. Кожний кандидат на одержання диплома повинен:

(а) відповідати вимогам Адміністрації щодо стану здоров'я, особливо зору та слуху;

(b)(і) для одержання диплома старшого помічника капітана відповідати вимогам, що ставляться до вахтового помічника капітана суден валовою місткістю 200 регістрових тонн і більше; (іі) для одержання диплома капітана відповідати вимогам, що ставляться до вахтового помічника капітана суден валовою місткістю 200 регістрових тонн і більше та мати підтверджений стаж роботи на судні на цій посаді не менше 36 місяців; однак зазначений термін може бути скорочений до 24 місяців, якщо кандидат має стаж роботи на судні на посаді старшого помічника капітана не менше 12 місяців або якщо він пройшов спеціальну підготовку, яку Адміністрація вважає еквівалентною такій службі;

(c) скласти відповідний іспит, що відповідає вимогам Адміністрації. До екзаменаційних питань належить включити матеріал, викладений у Додатку до цього Правила, однак Адміністрації надається право змінювати зазначені екзаменаційні вимоги для дипломування капітанів і старших помічників капітанів суден, які здійснюють прибережне плавання, вилучивши з екзаменаційних вимог той матеріал, який незастосовний щодо зазначеного плавання або суден, беручи до уваги безпеку інших суден, які можуть плавати в тих самих водах.

Загальне 5. Рівень вимог до знань, зазначених у різних розділах Додатка, може мінятися залежно від того, чи видається диплом капітана чи старшого помічника капітана або залежно від того, чи застосовні диплом або дипломи до суден місткістю 1600 брутто-регістрових тонн і більше або до суден місткістю від 200 до 1600 брутто-регістрових тонн.

Додаток до Правила II/2

Мінімальні знання, необхідні для одержання дипломів капітана або старшого помічника капітана суден валовою місткістю 200 регістрових тонн і більше

1. Нижче наводиться програма екзаменаційних вимог, що ставляться до кандидатів на одержання дипломів капітана або старшого помічника капітана суден валовою місткістю 200 регістрових тонн і більше.

Мета програми - розширити і поглибити обсяг матеріалу, який міститься у Правилі II/4 "Обов'язкові мінімальні вимоги для дипломування вахтових помічників капітана суден валовою місткістю 200 регістрових тонн і більше". Беручи до уваги той факт, що капітан несе повну відповідальність за безпеку судна, його пасажирів, екіпажу і вантажу та що старший помічник капітана повинен бути в будь-який момент готовий взяти на себе таку відповідальність, іспити із зазначених предметів мають виявити здатність кандидатів засвоїти всю доступну інформацію, що впливає на забезпечення безпеки судна.

2. Судноводство і визначення місця розташування судна

(а) Планування рейсу і плавання в будь-яких умовах: (і) із застосуванням підходящих методів прокладання океанських шляхів; (іі) у стиснутих водах; (ііі) у кригах; (iv) в умовах обмеженої видимості; (v) в районах систем розділення руху; (vi) в районах із сильними припливами.

(b) Визначення місця розташування: (і) астрономічними методами, в тому числі з використанням Сонця, зірок, Місяця і планет; (іі) з використанням берегових орієнтирів, включаючи вміння брати пеленги берегових знаків і навігаційних захисних засобів, таких як маяки, знаки та буї, а також з використанням відповідних морських карт, повідомлень мореплавцям та інших посібників для перевірки точності зроблених визначень місця розташування; (ііі) з використанням усіх сучасних радіонавігаційних засобів, як цього вимагає Адміністрація, звертаючи особливу увагу на знання принципів роботи таких засобів, їх недоліків, джерел помилок, на вміння виявляти неправильні показання, на володіння методами корекції для одержання точного визначення місцезнаходження.

3. Несення вахти

(а) Показати ґрунтовні знання змісту, застосування і цілей Міжнародних правил запобігання зіткненням суден в морі, включаючи Додатки, що стосуються безпеки судноводіння.

(b) Показати знання Правила II/1 - "Основні принципи несення ходової навігаційної вахти".

4. Радіолокаційне устаткування

Продемонструвати, використовуючи радіолокаційний тренажер, а при відсутності такого - маневрений планшет, знання основ радіолокатора і вміння користуватися ним, а також уміння розшифровувати і аналізувати одержану інформацію, включаючи:

(а) фактори, що впливають на роботу і точність;

(b) увімкнення і робота з блоком індикатора;

(c) виявлення неправильних показань, помилкових ехосигналів, засвітки від морської поверхні і т.п.;

(d) відстань і пеленг;

(e) виявлення небезпечних ехосигналів;

(f) курс і швидкість інших суден;

(g) час і відстань найкоротшого зближення з суднами, що прямують пересічними і зустрічними курсами, або тими, що обганяють;

(h) виявлення змін курсу і швидкості інших суден;

(і) вплив змін курсу та/або швидкості свого судна;

(j) застосування Міжнародних правил запобігання зіткненням суден у морі.

5. Гіро- і магнітні компаси

Уміння визначати і корегувати поправки гіро- і магнітних компасів, а також знання засобів корекції таких поправок.

6. Метеорологія та океанографія

(а) Продемонструвати уміння розуміти і читати синоптичну карту та прогнозувати погоду з врахуванням місцевих особливостей.

(b) Знання основних особливостей різних погодних систем, включаючи тропічні циклони і вміння уникати їхнього центра і небезпечних чвертей.

(с) Знання океанських течій.

(d) Уміння користуватися усіма необхідними навігаційними посібниками по припливах і течіях, включаючи посібники, що видаються англійською мовою.

(e) Уміння розраховувати елементи припливів.

7. Маневрування і керування судном

Маневрування і керування судном у будь-яких умовах, включаючи:

(а) маневрування при наближенні до лоцманського судна або станції з урахуванням погоди, стану припливу, дистанції вибігу і тормозного шляху;

(b) керування судном під час плавання у річках, естуаріях і т.п. з урахуванням впливу течії, вітру і стиснених вод на керованість;

(c) маневрування на мілководді з урахуванням зменшення кліренсу через ефект просідання*, бортової та кільової качки;

----------------------

*Просідання: зменшення кліренсу під кілем судна, яке спостерігається під час руху судна і викликане як зануренням корпусу, так і зміною дифференту; ефект просідання посилюється на мілководді і зменшується із зменшенням швидкості судна.

(d) взаємодія між суднами, що рухаються, а також взаємодія власного судна з прилеглими берегами (канальний ефект);

(e) швартовка та відшвартовка при різних вітрах і течіях з використанням буксирів та без них;

(f) вибір якірної стоянки; постановка на один чи на два якоря на стисненій якірній стоянці та фактори, що впливають на вибір необхідної довжини якірного ланцюга;

(g) ситуація "якір не тримає", очищення якоря;

(h) постановка у сухий док пошкодженого і непошкодженого судна;

(і) керування судном у штормових умовах, включаючи надання допомоги судну або літаку, що зазнають біди, і буксировку; засоби утримання некерованого судна у безпечному становищі відносно хвилі, зменшення дрейфу і використання масла;

(j) запобіжні заходи при маневруванні під час спускання рятувальних шлюпок чи плотів у штормову погоду;

(k) способи приймання потерпілих на борт судна з рятувальних шлюпок чи плотів;

(l) уміння визначати маневрові елементи основних типів суден з урахуванням особливостей їх двигунів, звертаючи особливу увагу на тормозні шляхи і діаметр циркуляції при різних осадках і швидкостях;

(m) важливість плавання із зменшеною швидкістю для уникнення пошкоджень, заподіяних попутною хвилею свого судна;

(n) практичні заходи, яких вживають під час плавання у кригах або в умовах обледеніння судна;

(o) користування системами розділення руху і маневрування під час плавання в них.

8. Остійність судна**, його будова і боротьба за живучість

--------------------

**Капітанам і старшим помічникам капітанів малих суден належить добре знати основні вимоги до остійності таких суден.

(а) Розуміння основних принципів будови судна, теорії і факторів, що впливають на диференти та остійність, а також заходів, яких вживають для забезпечення безпечного диференту та остійності.

(b) Знання впливу пошкодження і наступного затоплення якого-небудь відсіку на посадку та остійність судна, а також контрзаходів, які підлягають прийняттю.

(с) Показати вміння користуватися таблицями остійності, посадки та напруження, діаграмами і лічильними пристроями для розрахунку напружень, включаючи знання про навантажування вантажів і баластировку для збереження напружень корпусу в допустимих межах.

(d) Загальне знання основних конструктивних вузлів судна і назв різних частин.

(e) Знання рекомендацій IMKO, що стосуються відстійності суден.

9. Суднові силові установки

(а) Принципи роботи суднових силових установок.

(b) Суднові допоміжні механізми.

(с) Загальне знання морських технічних термінів.

10. Обробка і укладання вантажів

(а) Укладання і кріплення вантажів на судні, включаючи знання вантажних пристроїв.

(b) Вантажно-розвантажувальні операції, звертаючи особливу увагу на навантаження і розвантаження важких вантажів.

(с) Міжнародні правила і рекомендації, що стосуються перевезення вантажів, особливо Міжнародний кодекс морського перевезення небезпечних вантажів (МКМ ПНВ).

(d) Перевезення небезпечних вантажів. Заходи запобігання, що вживаються під час навантаження і розвантаження, та забезпечення їх охоронності під час плавання.

(e) Практичне знання змісту і застосування діючих посібників щодо безпеки танкерів.

(f) Практичне знання вантажних трубопроводів та насосних пристроїв, що звичайно застосовуються на суднах.

(g) Терміни і визначення, що використовуються для описання властивостей звичайних нафтових вантажів, таких як нафта-сирець та продукти її переробки, лигроїн.

(h) Правила запобігання забрудненню; прийняття баласту, очищення танків від рідин та газів.

(і) Навантаження зверху залишків.

11. Протипожежна безпека і засоби гасіння пожежі

а) Організація учбових пожежних тривог.

b) Види і хімічна природа загорання.

c) Системи пожежогасіння.

d) Вивчення схваленого курсу протипожежної підготовки.

e) Знання правил, що стосуються протипожежних засобів.

12. Дії в аварійній обстановці

(а) Заходи перестороги при змушеній навмисній посадці судна на мілину.

(b) Заходи, що вживаються до і після посадки на мілину.

(c) Зняття судна з мілини за сторонньою допомогою та власними силами.

(d) Заходи, що вживаються після зіткнення.

(e) Тимчасове закриття течі.

(f) Заходи по захисту і безпеці пасажирів і команди при аваріях.

(g) Локалізація наслідків пошкодження та рятування судна під час пожежі або вибуху.

(h) Залишення судна.

(і) Аварійне керування, встановлення і застосування тимчасового рульового управління та способи установки тимчасового керма там, де це можливо.

(j) Рятування людей із судна, що зазнає лиха або гине.

(k) Дії по тривозі "людина за бортом".

13. Медична допомога

Належне вміння застосовувати на практиці зміст таких посібників:

(а) Міжнародного медичного посібника для суден або відповідних національних посібників;

(b) Медичного розділу Міжнародного зведення сигналів;

(c) Посібника по наданню першої допомоги при виникненні нещасних випадків, пов'язаних з перевезенням небезпечних вантажів.

14. Морське право

(а) Знання міжнародного морського права в рамках міжнародних угод і конвенцій в тій мірі, в якій вони стосуються конкретних обов'язків і відповідальності капітана, особливо з питань забезпечення безпеки і охорони морського середовища. Особливу увагу належить звертати на знання: (і) суднових свідоцтв та інших документів, наявність яких на судні передбачена міжнародними конвенціями, порядок їх отримання та термін дії; (іі) обов'язків, що випливають із відповідних вимог Міжнародної конвенції про вантажну марку; (ііі) обов'язків, що випливають із відповідних вимог Міжнародної конвенції по охороні людського життя на морі; (iv) обов'язків, що випливають із міжнародних конвенцій по запобіганню забрудненню з суден; (v) морських санітарних декларацій, вимог Міжнародних санітарних правил; (vi) обов'язків, що випливають із Конвенції про Міжнародні правила запобігання зіткненню суден у морі; (vii) обов'язків, що випливають з інших міжнародних документів, які стосуються забезпечення безпеки судна, пасажирів, екіпажу та вантажу.

(b) Обсяг знань національного морського законодавства встановлюється на розсуд Адміністрації, однак має бути передбачене знання національних документів, спрямованих на виконання міжнародних угод і конвенцій.

15. Керівництво особовим складом та обов'язки щодо його підготовки

Уміння керувати особовим складом, організовувати його роботу і підготовку.

16. Зв'язок

(а) Уміння передавати й приймати повідомлення за допомогою світлових сигналів по азбуці Морзе та користуватися Міжнародним зведенням сигналів. У тих випадках, коли кандидата екзаменували з цих питань при отриманні дипломів на попередні посади, він може не складати таких іспитів при отриманні диплома капітана.

(b) Знання порядку користування радіотелефонним зв'язком та уміння користуватися радіотелефоном, особливо для передачі повідомлень про лихо, про безпеку, термінових і навігаційних повідомлень.

(c) Знання порядку подачі сигналів про лихо радіотелеграфом, як передбачається Регламентом радіозв'язку.

17. Рятування людей засобами власного судна

Належне знання правил використання рятувальних засобів (Міжнародна конвенція по охороні людського життя на морі), організація навчань по залишенню судна; використання рятувальних шлюпок, рятувальних плотів та інших рятувальних засобів.

18. Пошук і рятування

Належне знання Посібника IMKO для торговельного судна щодо пошуку та рятування (МЕРСАР).

19. Демонстрація професійних навичок

(а) Судноводіння

Продемонструвати уміння користуватися секстаном, пеленгаторами, азимутальним дзеркалом та нанести місце розташування судна на карту, прокласти курс, взяти пеленг.

(b) Міжнародні правила запобігання зіткненню суден у морі (і) використання макетів суден, які несуть приписані вогні або знаки, або вогникового тренажера; (іі) маневровий планшет або радіолокаційний тренажер.

(c) Радіолокатор (і) радіолокаційний тренажер; або (іі) маневровий планшет.

(d) Боротьба з вогнем

Проходження затвердженого курсу протипожежної підготовки.

(e) Зв'язок

Зоровий і звуковий практичний тест.

(f) Рятування людей

Спускання і керування рятувальною шлюпкою та уміння користуватися іншими рятувальними засобами, включаючи надягання рятувальних жилетів.

Правило II/3

Обов'язкові мінімальні вимоги для дипломування вахтових помічників капітана і капітанів суден валовою місткістю менше 200 регістрових тонн

1. Судна, не зайняті у прибережному плаванні

(а) Кожний капітан, який працює на морському судні валовою місткістю менше 200 регістрових тонн, не зайнятому у прибережному плаванні, повинен мати диплом, що визнається Адміністрацією, для роботи на посаді капітана суден валовою місткістю від 200 до 1600 регістрових тонн.

(b) Кожний вахтовий помічник капітана, який працює на морському судні валовою місткістю менше 200 регістрових тонн, не зайнятому у прибережному плаванні, повинен мати відповідний диплом для роботи на суднах валовою місткістю 200 регістрових тонн і більше.

2. Судна, зайняті у прибережному плаванні

(а) Капітан (і) Кожний капітан морського судна валовою місткістю менше 200 регістрових тонн, зайнятого у прибережному плаванні, повинен мати відповідний диплом. (іі) Кожний кандидат на отримання диплома повинен: (1) бути не молодше 20 років; (2) мати підтверджений стаж роботи на судні на посаді вахтового помічника капітана не менше 12 місяців; (3) відповідати вимогам Адміністрації щодо належних професійних знань для роботи на зазначених суднах, включаючи питання, викладені в Доповненні до цього Правила.

(b) Вахтовий помічник капітана (і) Кожний вахтовий помічник капітана морського судна валовою місткістю менше 200 регістрових тонн, зайнятого у прибережному плаванні, повинен мати відповідний диплом. (іі) Кожний кандидат на отримання такого диплома повинен: (1) бути не молодше 18 років; (2) відповідати вимогам Адміністрації щодо стану здоров'я, особливо зору і слуху; (3) відповідати вимогам Адміністрації щодо: - успішного проходження спеціальної підготовки, що включає достатній період відповідної роботи на судні, встановлений Адміністрацією; або - мати підтверджений стаж роботи на судні у складі палубної команди протягом не менше трьох років; (4) відповідати вимогам Адміністрації щодо належних професійних знань для роботи на зазначених суднах, включаючи питання, викладені в Доповненні.

3. Підготовка

Підготовка для отримання необхідних знань і практичного досвіду має базуватися на Правилі II/1 - "Основні принципи несення ходової навігаційної вахти" та відповідних міжнародних правилах і рекомендаціях.

4. Виключення

Якщо Адміністрація вважає, що у зв'язку з розміром судна і умовами плавання застосування вимог цього Правила та Доповнення до нього в усій їх повноті не є необхідними чи доцільними, то вона може в певній мірі звільнити капітана і вахтового помічника капітана такого судна або класу суден від відповідності ряду вимог, беручи до уваги безпеку інших суден, які можуть плавати у тих же водах.

Доповнення до Правила II/3

Мінімальні знання, необхідні для отримання диплома вахтових помічників капітана і капітанів суден валовою місткістю менше 200 регістрових тонн

1. (а) Знання такого: (і) плавання з використанням берегових орієнтирів і, в необхідній мірі, з використанням мореходної астрономії; (іі) Міжнародних правил запобігання зіткненню суден у морі; (ііі) Міжнародного кодексу морського перевезення небезпечних вантажів; (iv) магнітного компаса; (v) радіотелефонії і візуальної сигналізації; (vi) заходи протипожежної безпеки і засобів гасіння пожежі; (vii) заходи по рятуванню людей власного судна; (viii) порядку дій в аварійних випадках; (ix) маневрування судна; (x) остійності судна; (xi) метеорології; (xii) суднових силових установок малих суден; (xiii) першої допомоги; (xiv) процедур пошуку і рятування; (xv) заходи по запобіганню забрудненню морського середовища.

(b) На доповнення до вимог, зазначених у підпункті(а), мати достатні навички правильного використання всіх навігаційних засобів і устаткування, встановленого на відповідних суднах.

(с) Рівень знань з питань, зазначених у підпунктах (а) і (b), має бути достатнім для забезпечення належного виконання вахтовим помічником капітана своїх обов'язків.

2. Кожний капітан морського судна валовою місткістю менше 200 регістрових тонн повинен, крім відповідності вимогам, викладеним у пункті 1, відповідати вимогам Адміністрації щодо необхідних знань для належного і безпечного виконання всіх обов'язків капітана.

Правило II/4

Обов'язкові мінімальні вимоги для дипломування вахтових помічників капітанів суден валовою місткістю 200 регістрових тонн і більше

1. Кожний вахтовий помічник капітана морського судна валовою місткістю 200 регістрових тонн і більше повинен мати відповідний диплом.

2. Кожний кандидат на отримання диплома повинен:

(а) бути не молодше 18 років;

(b) відповідати вимогам Адміністрації щодо стану здоров'я, особливо зору і слуху;

(c) мати підтверджений стаж роботи на судні у складі палубної команди не менше трьох років, із яких не менше шести місяців несення вахти на мостику під керівництвом дипломованого вахтового помічника капітана. Адміністрація, однак, може замінити частину цього стажу, але не більше двох років, на курс спеціальної підготовки, за умови, що, на думку Адміністрації, така підготовка, принаймні, рівноцінна за своєю значущістю тому відрізку стажу, який вона заміняє;

(d) відповідати вимогам Адміністрації щодо теоретичних знань і практичних навичок, необхідних для виконання своїх обов'язків, що підтверджується складанням відповідного іспиту.

3. Дипломи для роботи без обмежень

До іспиту для отримання дипломів без обмеження району плавання включається перевірка теоретичних знань і практичних навичок кандидата з питань, викладених у Доповненні до цього Правила.

4. Дипломи з обмеженням

До іспиту для отримання дипломів для роботи на суднах, зайнятих у прибережному плаванні, Адміністрація може не включати такі питання з перелічених у Доповненні, беручи до уваги безпеку інших суден, які можуть плавати у тих же водах:

(а) мореходна астрономія;

(b) радіонавігаційні системи у тих районах, які ними не охоплюються.

5. Рівень знань

(а) Вахтовий помічник капітана повинен мати достатній рівень знань з питань, зазначених у Доповненні, для забезпечення належного несення вахти. При визначенні необхідного рівня знань Адміністрація має брати до уваги зміст кожного розділу Доповнення.

(b) Підготовка для отримання теоретичних знань і практичних навичок має грунтуватися на Правилі II/1 - "Основні принципи ходової навігаційної вахти" та на відповідних міжнародних правилах і рекомендаціях.

Доповнення до Правила II/4

Мінімальні знання, необхідні для отримання диплома вахтового помічника капітана суден валовою місткістю 200 регістрових тонн і більше

1. Морехідна астрономія

Уміння використовувати небесні тіла для визначення місця розташування судна і поправки компаса.

2. Плавання з використанням наземних і берегових орієнтирів

(a) Уміння визначити місце розташування судна за допомогою: (і) берегових орієнтирів; (іі) навігаційних захисних засобів, включаючи маяки, знаки та буї; (ііі) зчислення з урахуванням вітрів, припливів, течій і швидкості по обертах машини у хвилину та по лагу.

(b) Належне знання і практичні навички користування морськими навігаційними картами і посібниками, такими як лоції, таблиці припливів, повідомлення мореплавцям, навігаційні попередження, що передаються по радіо, та інформація про шляхи плавання.

3. Судноводіння з використанням радіолокатора

Знання принципів радіолокації, уміння користуватися радіолокатором та розшифровувати й аналізувати отриману інформацію, включаючи таке:

(a) фактори, що впливають на роботу і точність;

(b) увімкнення і робота з блоком індикатора;

(с) виявлення неправильних показань, хибних ехосигналів, засвічення від морської поверхні та ін.;

(d) відстань і пеленг;

(е) виявлення небезпечних ехосигналів;

(f) курс і швидкість інших суден;

(g) час і відстань найкоротшого зближення із суднами, що йдуть зустрічними курсами, курсами, що пересікаються, або суднами, що обганяють;

(h) виявлення змін курсу і/або швидкості інших суден;

(і) вплив змін курсу і/або швидкості свого судна;

(j) застосування Міжнародних правил запобігання зіткненню суден у морі.

4. Несення вахти

(а) Показати належні знання змісту, застосування і цілей Міжнародних правил запобігання зіткненню суден у морі, включаючи Положення, що стосується безпеки судноводіння.

(b) Показати знання Правила II/1 - "Основні принципи несення ходової навігаційної вахти".

5. Радіонавігаційні системи

Відповідати вимогам Адміністрації щодо уміння визначити місце розташування судна за допомогою радіонавігаційних засобів.

6. Радіопеленгатори й ехолоти

Уміння користуватися зазначеним устаткуванням та правильно застосовувати отриману інформацію.

7. Метеорологія

Знання суднових метеорологічних приладів та уміння користуватися ними. Знання характеристик різноманітних систем погоди, порядку передачі повідомлень і систем записування, а також уміння користуватися наявною інформацією.

8. Гіро- і магнітні компаси

Знання принципів дії гіро- і магнітних компасів, включаючи поправки і корекцію. Уявлення про периферійні системи гірокомпаса; уміння користуватися та обслуговувати основні типи гірокомпасів.

9. Авторульовий

Знання різних систем цих приладів та їх використання.

10. Радіотелефон і візуальна сигналізація

(a) Уміння передавати і приймати повідомлення за допомогою світлових сигналів по азбуці Морзе.

(b) Уміння користуватися Міжнародним зведенням сигналів.

(с) Знання порядку користування радіотелефонним зв'язком та уміння користуватися радіотелефоном, особливо для передачі повідомлень про лихо, про безпеку, термінових і навігаційних повідомлень.

11. Протипожежна безпека і засоби пожежогасіння

(a) Організація учбових пожежних тривог.

(b) Види і хімічна природа загорання.

(с) Системи пожежогасіння.

(d) Проходження затвердженого курсу протипожежної підготовки.

12. Рятування людей засобами власного судна

Організація навчань по залишенню судна; використання рятувальних шлюпок, рятувальних плотів та інших рятувальних засобів і їх спорядження, включаючи переносні радіостанції та аварійні радіобуї, знання способів виживання на морі.

13. Дії в аварійній обстановці

Знання питань, перелічених у відповідному додатку діючого видання МОП/IMKO "Документ для керівництва".

14. Маневрування і керування судном

Знання:

(a) впливу різних значень дедвейту, осадки, диференту, швидкості та кліренсу під кільом на діаметр циркуляції і гальмувальний шлях;

(b) впливу вітру і течії на керованість судном;

(с) маневрування під час тривоги "людина за бортом";

(d) впливу просідання, мілководдя та подібних явищ;

(e) належних дій при постановці на якір і швартовці.

15. Остійність судна

(а) Практичні знання й уміння користуватися таблицями остійності, диферентування і напруг, діаграмами і лічильними пристроями для розрахунку напруг.

(b) Знання основних дій, що здійснюються у випадку часткової втрати плавучості.

16. Англійська мова

Достатнє знання англійської мови, яке дозволяє вахтенному помічнику капітана користуватися картами та іншими морськими посібниками, розуміти метеорологічну інформацію і повідомлення щодо безпеки суден та їх експлуатації, а також уміння ясно висловлювати свої думки під час зв'язку з іншими суднами чи берегом. Уміння розуміти і використовувати Стандартний морський словник IMKO.

17. Конструкція судна

Загальне знання основних структурних вузлів судна та найменувань його різних частин.

18. Обробка і укладання вантажів

Знання методів безпечної обробки і укладання вантажів та впливу цих факторів на безпеку судна.

19. Медична допомога

Практичне застосування медичних довідників і рекомендацій, що передаються по радіо, включаючи уміння вживати на цій основі дійових заходів при нещасних випадках або захворюваннях, типових для суднових умов.

20. Пошук і рятування

Знання посібника IMKO для торговельного судна по пошуку і рятуванню (МЕРСАР).

21. Запобігання забрудненню морського середовища

Знання запобіжних заходів, що підлягають додержанню для запобігання забрудненню морського середовища.

Правило II/5

Обов'язкові мінімальні вимоги по підтриманню і вдосконаленню знань і навичок капітанів і вахтових помічників капітанів

1. Кожний дипломований капітан або вахтовий помічник капітана, що служить на морі чи збирається повернутися на морську службу після перерви, повинен, щоб підтвердити свою відповідність такій службі, через регулярні проміжки часу, які не перевищують п'яти років, подавати Адміністрації свідоцтва: (а) щодо стану здоров'я, особливо зору і слуху;

(b) щодо професійної придатності: (і) шляхом підтвердження стажу роботи на судні на посаді капітана або вахтового помічника капітана протягом не менше одного року за останні п'ять років; або (іі) шляхом підтвердження стажу роботи, пов'язаної з виконанням обов'язків, що відповідають виду диплома і вважаються рівноцінними морській службі, передбаченій у пункті 1(b)(і); або (ііі) шляхом: - проходження встановленої перевірки; або - успішного закінчення затверджених курсів; або - роботи на судні на посаді понадштатного вахтового помічника капітана (дублера) протягом не менше трьох місяців безпосередньо перед зайняттям посади відповідно до наявного диплома.

2. Адміністрація повинна після консультації із заінтересованими особами або організаціями скласти чи сприяти складанню програми курсів перепідготовки і підвищення кваліфікації (факультативних або обов'язкових) для капітанів і вахтових помічників капітанів, які перебувають на морській службі, і, особливо, для тих, що повертаються на морську службу. Адміністрація повинна забезпечити можливість усім зазначеним особам пройти підготовку на відповідних курсах залежно від їх досвіду роботи і виконуваних обов'язків. Такі курси мають бути затверджені Адміністрацією та враховувати зміни, що відбулися в галузі судноплавства і внесені у відповідні міжнародні правила і рекомендації з питань охорони людського життя на морі і морського середовища.

3. Кожний капітан і вахтовий помічник капітана повинен для продовження роботи на морських суднах, щодо яких вироблені спеціальні міжнародні вимоги з питань підготовки екіпажу, успішно пройти відповідні затверджені курси підготовки.

4. Адміністрація повинна забезпечити всі судна, що підпадають під її юрисдикцію, матеріалами, які містять останні зміни у міжнародних угодах з питань охорони людського життя на морі і морського середовища.

Правило II/6

Обов'язкові мінімальні вимоги до рядового складу, який несе ходову навігаційну вахту

1. Мінімальні вимоги до рядового складу, який несе ходову навігаційну вахту на морському судні валовою місткістю 200 регістрових тонн і більше, викладені у пункті 2. Ці вимоги не є вимогами до дипломованого матроса 1 класу*, а також, за винятком випадків, коли це стосується суден обмежених розмірів, не є вимогами, яким повинен відповідати матрос, який є єдиним рядовим членом ходової навігаційної вахти. Адміністрація може вимагати додаткової підготовки і кваліфікації від матроса, який є єдиним членом ходової навігаційної вахти.

---------------

* Мається на увазі Конвенція про видачу матросам свідоцтв про кваліфікацію 1946 р. або будь-які наступні конвенції МОП.

2. Кожна особа рядового складу, яка входить до складу ходової навігаційної вахти на морському судні валовою місткістю 200 регістрових тонн і більше, повинна:

(а) бути не молодше 16 років;

(b) відповідати медичним вимогам Адміністрації щодо стану здоров'я, особливо зору і слуху;

(с) відповідати вимогам Адміністрації щодо: (і) стажу роботи на морському судні, включаючи період не менше ніж шість місяців, пов'язаний з виконанням обов'язків на ходовій навігаційній вахті; або (іі) успішного проходження спеціальної підготовки або на березі, або на судні, включаючи достатній період роботи на судні, який встановлений Адміністрацією і становить не менше ніж два місяці;

(d) мати практичний досвід або підготовку, що включають: (і) основні принципи пожежогасіння, надання першої допомоги, індивідуальні способи виживання, а також питання, що стосуються небезпеки для здоров'я і особистої безпеки; (іі) уміння розуміти накази і бути зрозумілим для вахтового помічника капітана з питань, пов'язаних з виконанням своїх обов'язків; (ііі) уміння стояти за кермом і виконувати команди, що подаються на кермо, а також достатнє для виконання своїх обов'язків знання гіро- і магнітних компасів; (iv) уміння вести належне візуальне і слухове спостереження та доповідати приблизний напрям звукового сигналу, джерела світла чи іншого об'єкта в градусах або румбах; (v) знайомство з переходом з автоматичного керування судном на ручне і навпаки; (vi) уміння користуватися відповідними системами внутрішнього зв'язку та аварійної сигналізації; (vii) знання сигналів лиха, що подаються піротехнічними засобами; (viii) знання своїх обов'язків в аварійній обстановці; (ix) знання суднової термінології та визначень стосовно своїх обов'язків.

3. Практичний досвід, робота або підготовка, передбачені підпунктами 2(с) і (d), можуть досягатися шляхом виконання обов'язків, пов'язаних з несенням ходової навігаційної вахти, але лише у тому випадку, коли вони виконувалися під безпосереднім керівництвом капітана, вахтового помічника капітана або кваліфікованою особою рядового складу.

4. Адміністрація зобов'язана забезпечити видачу встановленого документа кожному моряку, який завдяки практичному досвіду або підготовці отримує відповідно до цього Правила право працювати матросом у складі ходової навігаційної вахти, або своєчасне підтвердження вже наявного документа.

5. Адміністрація може вважати, що моряк задовольняє вимоги цього Правила, якщо він прослужив на відповідній посаді у складі палубної команди протягом не менше одного року за п'ять років, що передували набуттю чинності Конвенцією для цієї Адміністрації.

Правило II/7

Основні принципи несення вахти в порту

1. Капітан кожного судна, яке безпечно пришвартоване до причалу або стоїть у нормальній обстановці на якорі в порту, повинен організувати несення вахти, достатньої для забезпечення безпеки.

2. Під час організації такої вахти необхідно взяти до уваги положення "Рекомендації по принципах та інструкції для вахтових помічників капітана, які несуть вахту в порту" та "Рекомендації по принципах та інструкції для вахтових механіків, які несуть вахту в порту", прийнятих Міжнародною конференцією по підготовці і дипломуванню моряків 1978 р.

Правило II/8

Обов'язкові мінімальні вимоги, які ставляться до вахти в порту на суднах, що перевозять небезпечні вантажі

1. На судні, що перевозить навалом або наливом небезпечні вантажі, включаючи вибухові, легкозаймисті, отруйні, шкідливі для здоров'я чи забруднюючі навколишнє середовище, капітан повинен забезпечити несення надійної палубної і машинної вахт, які складаються з осіб командного і рядового складу, що перебувають у постійній готовності, навіть у тих випадках, коли судно безпечно пришвартоване або знаходиться на якорній стоянці в порту.

2. На судні, що перевозить небезпечні вантажі інакше ніж навалом або наливом, включаючи вибухові, легкозаймисті, отруйні, шкідливі для здоров'я чи забруднюючі навколишнє середовище, капітан при організації надійної вахти повинен повністю врахувати характер, кількість, упаковку і спосіб укладання небезпечного вантажу, а також особливі умови на борту, на прилеглій акваторії і березі.

3. При організації вахт належить повністю враховувати "Рекомендації по принципах та інструкції для вахтових помічників капітана, які несуть вахту в порту" та "Рекомендації по принципах та інструкції для вахтових механіків, які несуть вахту в порту", прийняті Міжнародною конференцією по підготовці і дипломуванню моряків 1978 р.

<< | >>
Законодавчий акт: Міжнародна конвенція про підготовку і дипломування моряків та несення вахти 1978 року "( Про приєднання до Конвенції див. Закон N 464/96-ВР від 01.11.96 )"{ Додатково див. Манільські поправки ( 896_052 ) від 25.06.2010 }. Міжнародна морська організація. 1978

= завантажити законодавчий акт, актуальний на поточний час =

Глава II

- АОВЦСЄ - Всесвітній поштовий союз - Всесвітня медична асоціація - Всесвітня митна організація - Всесвітня організація інтелектуальної власності - Всесвітня організація охорони здоров'я - Всесвітня психіатрична асоціація - Всесвітня туристична організація - Гаазька конференція з міжнародного приватного права - ГУАМ - Дунайська Комісія - Економічний Союз Бенілюкс - Європейська організація з безпеки аеронавігації (Євроконтроль) - Інтернет-корпорація з призначення доменних імен та номерів (ICANN) - Ліга арабських держав - Ліга Націй - Міжнародна асоціація академій наук (МААН) - Міжнародна асоціація органів страхового нагляду (МАОСН (IAIS)) - Міжнародна Асоціація Повітряного Транспорту (IATA) - Міжнародна гідрографічна організація (МГО) - Міжнародна комісія з цивільного стану (СІЕС) - Міжнародна конфедерація вільних профспілок - Міжнародна морська організація - Міжнародна організація виноградарства та виноробства (МОВВ) - Міжнародна організація кримінальної поліції (Інтерпол) - Міжнародна організація міграції (МОМ) - Міжнародна організація по боротьбі з відмиванням грошей (FATF) - Міжнародна організація праці - Міжнародна організація цивільної авіації (ІКАО) - Міжнародна організація цивільної оборони (ICDO) - Міжнародна торговельна палата - Міжнародне агентство з атомної енергії (МАГАТЕ) - Міжнародне агентство з питань відновлюваної енергії (IRENA) - Міжнародне епізоотичне бюро - Міжнародний банк реконструкції і розвитку (МБРР) - Міжнародний валютний фонд - Міжнародний військовий трибунал - Міжнародний інститут уніфікації приватного права (УНІДРУА) - Міжнародний комітет Червоного Хреста та Червоного напівмісяця - Міжнародний союз (асоціація) суддів - Міжнародний союз автомобільного транспорту - Міжнародний союз електрозв'язку - Міжнародний союз залізниць - Міжнародний союз патентної кооперації - Міжнародні правові акти ООН - Міжнародні суди - НАТО - Національна Асоціація членів комісій з регулювання комунальних підприємств - Об'єднаний інститут ядерних досліджень - Організація економічного співробітництва та розвитку - Організація об'єднаних націй з питань освіти, науки та культури (ЮНЕСКО) - Організація співробітництва залізничних шляхів (железных дорог) (ОСЖД) - Північна Екологічна Фінансова Корпорація (НЕФКО) - Рада економічної взаємодопомоги (РЕВ) - Рада з Міжнародних стандартів бухгалтерського обліку (IASB) - Рада Митного Співробітництва - Світова організація торгівлі (СОТ) - Співдружність незалежних держав (СНД) - Фундаментальне міжнародне право - Чорноморське Економічне Співробітництво (ЧЕС) - Чорноморський Банк Торгівлі та Розвитку (ЧБТР) -