<<
>>

Глава V

Інформація актуальна на 20.09.2016
завантажити документ, актуальний на поточний час

Спеціальні вимоги для танкерів

Правило V/1

Обов'язкові мінімальні вимоги для підготовки і кваліфікації капітанів, осіб командного і рядового складу нафтових танкерів

1.

Особи командного і рядового складу, які мають виконувати особливі обов'язки, що стосуються вантажу і вантажних пристроїв нафтових танкерів, та нести відповідальність, пов'язану з виконанням таких обов'язків на нафтових танкерах як члени екіпажу, до того, як розпочати виконання таких обов'язків, повинні пройти на березі відповідну протипожежну підготовку і:

(а) протягом певного строку пройти стажування на судні для набуття надійних навичок по безпечній експлуатації; або

(b) пройти затверджені курси для роботи на нафтових танкерах, які охоплюють основні правила безпеки та заходи перестороги для запобігання забрудненню, і вивчити порядок додержання таких правил і заходів, будову різних типів нафтових танкерів, види вантажів, їх небезпечні властивості, вантажні пристрої, загальний порядок вантажних операцій і термінологію, пов'язану з нафтовими танкерами.

2. Капітани, старші механіки, старші помічники капітана, другі механіки та інші особи, якщо вони є, які несуть безпосередню відповідальність за навантаження, вивантаження, заходи перестороги під час перевезення вантажу і поводження з ним, додатково до положень пункту 1 повинні:

(а) мати належний досвід, що відповідає їхнім обов'язкам на нафтових танкерах; і

(b) пройти курси підготовки за спеціальною програмою щодо виконання обов'язків, які, зокрема, охоплюють питання безпеки танкерів, заходи безпеки і системи пожежогасіння, заходи відвернення і контролю забруднення, практику експлуатації і обов'язки, що випливають із відповідних законів і правил.

3.

Протягом двох років після набуття чинності цією Конвенцією для Сторони можна вважати, що моряк відповідає вимогам пункту 2(b), якщо він пропрацював на відповідній посаді на нафтовому танкері не менше одного року із попередніх п'яти років.

Правило V/2

Обов'язкові мінімальні вимоги для підготовки капітанів, командного і рядового складу танкерів-хімовозів

1. Особи командного і рядового складу, які мають виконувати особливі обов'язки, що стосуються вантажу і вантажних пристроїв хімовозів, та нести відповідальність, пов'язану з виконанням таких обов'язків, але які раніше не працювали на танкерах-хімовозах членами екіпажу, до того, як розпочати виконання таких обов'язків, повинні пройти на березі відповідну протипожежну підготовку, і

(а) протягом певного строку пройти стажування на судні для набуття надійних навичок по безпечній експлуатації; або

(b) пройти затверджені курси для роботи на танкерах-хімовозах, які охоплюють основні правила безпеки та заходи перестороги по запобіганню забрудненню, та вивчити порядок додержання таких правил і заходів, будову різних типів танкерів-хімовозів, види вантажів, їх небезпечні властивості, вантажні пристрої, загальний порядок вантажних операцій і термінологію, пов'язану з танкерами-хімовозами.

2. Капітани, старші помічники капітана, старші і другі механіки та інші особи, якщо такі є, що несуть безпосередню відповідальність за навантаження, вивантаження, заходи перестороги під час перевезення вантажу і поводження з ним, додатково до положень пункту 1 повинні:

(а) мати належний досвід, що відповідає їхнім обов'язкам на танкерах-хімовозах; і

(b) пройти курс підготовки за спеціальною програмою щодо виконання обов'язків, які, зокрема, охоплюють питання безпеки танкерів-хімовозів, заходи безпеки і системи пожежогасіння, заходи відвернення і контролю забруднення, практику експлуатації і обов'язки, що випливають із відповідних законів і правил.

3.

Протягом двох років після набуття чинності цією Конвенцією для Сторони можна вважати, що моряк відповідає вимогам пункту 2(b), якщо він пропрацював на відповідній посаді на танкерах-хімовозах не менше одного року з попередніх п'яти років.

Правило V/3

Обов'язкові мінімальні вимоги для підготовки і кваліфікації капітанів, осіб командного і рядового складу танкерів-газовозів

1. Особи командного і рядового складу, які мають виконувати особливі обов'язки, що стосуються вантажу і вантажних пристроїв танкерів-газовозів, і нести відповідальність, пов'язану з виконанням таких обов'язків, але які раніше не працювали на танкерах-газовозах членами екіпажу, до того, як розпочати виконання таких обов'язків, повинні пройти на березі відповідну протипожежну підготовку і:

(a) протягом певного періоду пройти стажування на судні для набуття належних навичок по безпечній експлуатації; або

(b) пройти затверджені курси для роботи на танкерах-газовозах, що охоплюють основні правила безпеки і заходи перестороги для запобігання забрудненню, та вивчити порядок додержання таких правил і заходів, будову різних типів танкерів-газовозів, види вантажів, їх небезпечні властивості, вантажні пристрої, загальний порядок вантажних операцій і термінологію, пов'язану з танкерами-газовозами.

2. Капітани, старші помічники капітанів, старші і другі механіки та інші особи, якщо вони є, які несуть безпосередню відповідальність за навантаження, розвантаження, заходи перестороги під час перевезення вантажу і поводження з ним, додатково до положення пункту 1 повинні:

(a) мати належний досвід, що відповідає їхнім обов'язкам на танкерах-газовозах; і

(b) пройти курси підготовки за спеціальною програмою щодо виконуваних обов'язків, які, зокрема, охоплюють питання безпеки танкерів-газовозів, заходи безпеки і системи пожежогасіння, заходи відвернення і контролю забруднення, практику експлуатації і обов'язки, що випливають з відповідних законів і правил.

3. Протягом двох років після набуття чинності цією Конвенцією для Сторони можна вважати, що моряк відповідає вимогам пункту 2(b), якщо він відпрацював на відповідній посаді на танкері-газовозі не менше одного року з попередніх п'яти років.

<< | >>
Законодавчий акт: Міжнародна конвенція про підготовку і дипломування моряків та несення вахти 1978 року "( Про приєднання до Конвенції див. Закон N 464/96-ВР від 01.11.96 )"{ Додатково див. Манільські поправки ( 896_052 ) від 25.06.2010 }. Міжнародна морська організація. 1978

= завантажити законодавчий акт, актуальний на поточний час =

Глава V

- АОВЦСЄ - Всесвітній поштовий союз - Всесвітня медична асоціація - Всесвітня митна організація - Всесвітня організація інтелектуальної власності - Всесвітня організація охорони здоров'я - Всесвітня психіатрична асоціація - Всесвітня туристична організація - Гаазька конференція з міжнародного приватного права - ГУАМ - Дунайська Комісія - Економічний Союз Бенілюкс - Європейська організація з безпеки аеронавігації (Євроконтроль) - Інтернет-корпорація з призначення доменних імен та номерів (ICANN) - Ліга арабських держав - Ліга Націй - Міжнародна асоціація академій наук (МААН) - Міжнародна асоціація органів страхового нагляду (МАОСН (IAIS)) - Міжнародна Асоціація Повітряного Транспорту (IATA) - Міжнародна гідрографічна організація (МГО) - Міжнародна комісія з цивільного стану (СІЕС) - Міжнародна конфедерація вільних профспілок - Міжнародна морська організація - Міжнародна організація виноградарства та виноробства (МОВВ) - Міжнародна організація кримінальної поліції (Інтерпол) - Міжнародна організація міграції (МОМ) - Міжнародна організація по боротьбі з відмиванням грошей (FATF) - Міжнародна організація праці - Міжнародна організація цивільної авіації (ІКАО) - Міжнародна організація цивільної оборони (ICDO) - Міжнародна торговельна палата - Міжнародне агентство з атомної енергії (МАГАТЕ) - Міжнародне агентство з питань відновлюваної енергії (IRENA) - Міжнародне епізоотичне бюро - Міжнародний банк реконструкції і розвитку (МБРР) - Міжнародний валютний фонд - Міжнародний військовий трибунал - Міжнародний інститут уніфікації приватного права (УНІДРУА) - Міжнародний комітет Червоного Хреста та Червоного напівмісяця - Міжнародний союз (асоціація) суддів - Міжнародний союз автомобільного транспорту - Міжнародний союз електрозв'язку - Міжнародний союз залізниць - Міжнародний союз патентної кооперації - Міжнародні правові акти ООН - Міжнародні суди - НАТО - Національна Асоціація членів комісій з регулювання комунальних підприємств - Об'єднаний інститут ядерних досліджень - Організація економічного співробітництва та розвитку - Організація об'єднаних націй з питань освіти, науки та культури (ЮНЕСКО) - Організація співробітництва залізничних шляхів (железных дорог) (ОСЖД) - Північна Екологічна Фінансова Корпорація (НЕФКО) - Рада економічної взаємодопомоги (РЕВ) - Рада з Міжнародних стандартів бухгалтерського обліку (IASB) - Рада Митного Співробітництва - Світова організація торгівлі (СОТ) - Співдружність незалежних держав (СНД) - Фундаментальне міжнародне право - Чорноморське Економічне Співробітництво (ЧЕС) - Чорноморський Банк Торгівлі та Розвитку (ЧБТР) -