Допоможи підроздлам ЗС України, задіяним в обороні Кривого Рогу і Дніпропетровської області!
 <<
>>

Стаття 3

Інформація актуальна на 20.09.2016
завантажити документ, актуальний на поточний час

Сфера застосування

1. Якщо в цій Конвенції не передбачено іншого, ця Конвенція застосовується до затонулих суден у районі дії Конвенції.

2.

Держава-учасниця може поширити застосування цієї Конвенції на затонуле судно, яке знаходиться в межах її території, у тому числі в територіальному морі, з дотриманням положень пункту 4 статті 4. У такому разі вона відповідно повідомляє Генеральному секретарю під час висловлення своєї згоди на обов'язковість для неї цієї Конвенції чи будь-коли після цього. Зроблене державою-учасницею повідомлення про застосування цієї Конвенції до затонулих суден, що знаходяться в межах її території, у тому числі в територіальному морі, не зачіпає прав та обов'язків цієї держави вживати заходів стосовно затонулих суден, що знаходяться на її території, у тому числі в територіальному морі, інших, ніж установлення місцезнаходження, позначення та видалення відповідно до цієї Конвенції. Положення статей 10, 11 й 12 цієї Конвенції не застосовуються до вжитих таким чином заходів, інших, ніж ті, які згадано в статтях 7, 8 та 9 цієї Конвенції.

3. Якщо держава-учасниця зробила повідомлення відповідно до пункту 2, "район дії Конвенції" причетної держави повинен охоплювати територію, у тому числі територіальне море, цієї держави-учасниці.

4. Зроблене відповідно до викладеного вище пункту 2 повідомлення, якщо його було зроблено до набрання цією Конвенцією чинності для цієї держави, починає діяти для цієї держави з моменту набрання чинності. Якщо повідомлення робиться після набрання цією Конвенцією чинності для цієї держави-учасниці, воно починає діяти через шість місяців після отримання повідомлення Генеральним секретарем.

5. Держава-учасниця, що зробила повідомлення відповідно до пункту 2, може відкликати його будь-коли шляхом надіслання Генеральному секретарю повідомлення про відкликання. Таке повідомлення про відкликання починає діяти через шість місяців після його отримання Генеральним секретарем, якщо в повідомленні не зазначається пізнішої дати.

<< | >>
Законодавчий акт: Найробійська міжнародна конвенція про видалення затонулих суден 2007 року " Офіційний переклад"Держави - учасниці цієї Конвенції,. Міжнародна морська організація. 2007

= завантажити законодавчий акт, актуальний на поточний час =

Стаття 3

- АОВЦСЄ - Всесвітній поштовий союз - Всесвітня медична асоціація - Всесвітня митна організація - Всесвітня організація інтелектуальної власності - Всесвітня організація охорони здоров'я - Всесвітня психіатрична асоціація - Всесвітня туристична організація - Гаазька конференція з міжнародного приватного права - ГУАМ - Дунайська Комісія - Економічний Союз Бенілюкс - Європейська організація з безпеки аеронавігації (Євроконтроль) - Інтернет-корпорація з призначення доменних імен та номерів (ICANN) - Ліга арабських держав - Ліга Націй - Міжнародна асоціація академій наук (МААН) - Міжнародна асоціація органів страхового нагляду (МАОСН (IAIS)) - Міжнародна Асоціація Повітряного Транспорту (IATA) - Міжнародна гідрографічна організація (МГО) - Міжнародна комісія з цивільного стану (СІЕС) - Міжнародна конфедерація вільних профспілок - Міжнародна морська організація - Міжнародна організація виноградарства та виноробства (МОВВ) - Міжнародна організація кримінальної поліції (Інтерпол) - Міжнародна організація міграції (МОМ) - Міжнародна організація по боротьбі з відмиванням грошей (FATF) - Міжнародна організація праці - Міжнародна організація цивільної авіації (ІКАО) - Міжнародна організація цивільної оборони (ICDO) - Міжнародна торговельна палата - Міжнародне агентство з атомної енергії (МАГАТЕ) - Міжнародне агентство з питань відновлюваної енергії (IRENA) - Міжнародне епізоотичне бюро - Міжнародний банк реконструкції і розвитку (МБРР) - Міжнародний валютний фонд - Міжнародний військовий трибунал - Міжнародний інститут уніфікації приватного права (УНІДРУА) - Міжнародний комітет Червоного Хреста та Червоного напівмісяця - Міжнародний союз (асоціація) суддів - Міжнародний союз автомобільного транспорту - Міжнародний союз електрозв'язку - Міжнародний союз залізниць - Міжнародний союз патентної кооперації - Міжнародні правові акти ООН - Міжнародні суди - НАТО - Національна Асоціація членів комісій з регулювання комунальних підприємств - Об'єднаний інститут ядерних досліджень - Організація економічного співробітництва та розвитку - Організація об'єднаних націй з питань освіти, науки та культури (ЮНЕСКО) - Організація співробітництва залізничних шляхів (железных дорог) (ОСЖД) - Північна Екологічна Фінансова Корпорація (НЕФКО) - Рада економічної взаємодопомоги (РЕВ) - Рада з Міжнародних стандартів бухгалтерського обліку (IASB) - Рада Митного Співробітництва - Світова організація торгівлі (СОТ) - Співдружність незалежних держав (СНД) - Фундаментальне міжнародне право - Чорноморське Економічне Співробітництво (ЧЕС) - Чорноморський Банк Торгівлі та Розвитку (ЧБТР) -