<<
>>

Стаття 10

Інформація актуальна на 20.09.2016
завантажити документ, актуальний на поточний час

Контроль

(1) Судна, не рахуючи виключених статтею 3, під час знаходження у портах Сторони підлягають контролю, який здійснюється посадовими особами, належним чином уповноваженими цією Стороною з метою перевірки того, що усі моряки, які працюють на цих суднах і які за Конвенцією мають бути власниками дипломів, мають такі дипломи або відповідні пільгові дозволи.

Ці дипломи мають визнаватися, якщо немає очевидних підстав вважати, що диплом було отримано незаконним шляхом, або, що власник диплома не є тією особою, якій він був спочатку виданий.

(2) У випадку виявлення недоліків згідно з пунктом (1) чи порядком, зазначеним у Правилі I/4 - "Порядок контролю", посадова особа, яка здійснює контроль, негайно повідомляє у письмовому вигляді капітану судна та консулу або, якщо консула немає, найближчому дипломатичному представнику, або морським властям держави, під прапором якої судно має право плавання, для вжиття відповідних заходів. Таке повідомлення має містити докладні відомості про виявлені недоліки, а також підстави, які дозволяють Стороні вважати, що ці недоліки створюють небезпеку для людей, майна і оточуючого середовища.

(3) Якщо при здійсненні контролю згідно з пунктом (1) недоліки, згадані в пункті (3) Правила I/4, не усунені, і встановлено, що, беручи до уваги розмір і тип судна, довжину і характер його рейсу, цим створюється небезпека для людей, майна і оточуючого середовища, Сторона, яка здійснює контроль, вживає заходів, щоб судно не вийшло в море доти, доки такі вимоги не будуть виконані настільки, щоб вважати таку небезпеку усуненою. Про факти, що стосуються вжитих заходів, негайно повідомляють Генеральному секретарю.

(4) При здійсненні контролю згідно з цією статтею вживаються всі можливі заходи, щоб уникнути необґрунтованого затримання чи необґрунтованої відстрочки відходу судна. Якщо судно необґрунтовано затримано або його відхід необґрунтовано відстрочений, воно має право на компенсацію збитків та шкоди, що сталися через це.

(5) Ця стаття застосовується, оскільки це має бути необхідним для того, щоб суднам, що мають право плавати під прапором держави, яка не є Стороною, не створювати більш сприятливих умов, ніж суднам, що мають право плавати під прапором Сторони.

<< | >>
Законодавчий акт: Міжнародна конвенція про підготовку і дипломування моряків та несення вахти 1978 року "( Про приєднання до Конвенції див. Закон N 464/96-ВР від 01.11.96 )"{ Додатково див. Манільські поправки ( 896_052 ) від 25.06.2010 }. Міжнародна морська організація. 1978

= завантажити законодавчий акт, актуальний на поточний час =

Стаття 10

- АОВЦСЄ - Всесвітній поштовий союз - Всесвітня медична асоціація - Всесвітня митна організація - Всесвітня організація інтелектуальної власності - Всесвітня організація охорони здоров'я - Всесвітня психіатрична асоціація - Всесвітня туристична організація - Гаазька конференція з міжнародного приватного права - ГУАМ - Дунайська Комісія - Економічний Союз Бенілюкс - Європейська організація з безпеки аеронавігації (Євроконтроль) - Інтернет-корпорація з призначення доменних імен та номерів (ICANN) - Ліга арабських держав - Ліга Націй - Міжнародна асоціація академій наук (МААН) - Міжнародна асоціація органів страхового нагляду (МАОСН (IAIS)) - Міжнародна Асоціація Повітряного Транспорту (IATA) - Міжнародна гідрографічна організація (МГО) - Міжнародна комісія з цивільного стану (СІЕС) - Міжнародна конфедерація вільних профспілок - Міжнародна морська організація - Міжнародна організація виноградарства та виноробства (МОВВ) - Міжнародна організація кримінальної поліції (Інтерпол) - Міжнародна організація міграції (МОМ) - Міжнародна організація по боротьбі з відмиванням грошей (FATF) - Міжнародна організація праці - Міжнародна організація цивільної авіації (ІКАО) - Міжнародна організація цивільної оборони (ICDO) - Міжнародна торговельна палата - Міжнародне агентство з атомної енергії (МАГАТЕ) - Міжнародне агентство з питань відновлюваної енергії (IRENA) - Міжнародне епізоотичне бюро - Міжнародний банк реконструкції і розвитку (МБРР) - Міжнародний валютний фонд - Міжнародний військовий трибунал - Міжнародний інститут уніфікації приватного права (УНІДРУА) - Міжнародний комітет Червоного Хреста та Червоного напівмісяця - Міжнародний союз (асоціація) суддів - Міжнародний союз автомобільного транспорту - Міжнародний союз електрозв'язку - Міжнародний союз залізниць - Міжнародний союз патентної кооперації - Міжнародні правові акти ООН - Міжнародні суди - НАТО - Національна Асоціація членів комісій з регулювання комунальних підприємств - Об'єднаний інститут ядерних досліджень - Організація економічного співробітництва та розвитку - Організація об'єднаних націй з питань освіти, науки та культури (ЮНЕСКО) - Організація співробітництва залізничних шляхів (железных дорог) (ОСЖД) - Північна Екологічна Фінансова Корпорація (НЕФКО) - Рада економічної взаємодопомоги (РЕВ) - Рада з Міжнародних стандартів бухгалтерського обліку (IASB) - Рада Митного Співробітництва - Світова організація торгівлі (СОТ) - Співдружність незалежних держав (СНД) - Фундаментальне міжнародне право - Чорноморське Економічне Співробітництво (ЧЕС) - Чорноморський Банк Торгівлі та Розвитку (ЧБТР) -