<<
>>

Стаття 12

Інформація актуальна на 20.09.2016
завантажити документ, актуальний на поточний час

Поправки

(1) До Конвенції можуть бути внесені поправки шляхом однієї чи двох таких процедур:

(а) поправки після розгляду в Організації: (і) будь-яка запропонована Стороною поправка подається Генеральному секретарю, який потім розсилає її усім членам Організації, усім Сторонам і Генеральному директору Міжнародного бюро праці не менше ніж за шість місяців до її розгляду; (іі) подана і розіслана таким чином поправка передається на розгляд Комітету з безпеки на морі Організації; (ііі) Сторони, незалежно від того, чи є вони членами Організації чи ні, мають право на участь в роботі Комітету з безпеки на морі під час розгляду і схвалення ним поправок; (iv) поправки схвалюються більшістю у дві третини Сторін, що присутні і голосують в Комітеті з безпеки на морі, склад якого розширений, як це передбачено підпунктом (а)(ііі) (далі - розширений Комітет з безпеки на морі), за умови, що в момент голосування присутні не менше однієї третини Сторін.

(v) схвалені таким чином поправки направляються Генеральним секретарем усім Сторонам для прийняття; (vi) поправки до статті вважається прийнятою в дату, в яку вона прийнята двома третинами Сторін; (vii) поправка до Додатка вважається прийнятою: 1. Після закінчення двох років від дати, у яку вона направлена Сторонам для прийняття, або 2. Після закінчення іншого строку, який не повинен бути менше одного року, якщо він установлюється більшістю у дві третини Сторін, що присутні і голосують у розширеному Комітеті з безпеки на морі під час її схвалення;

проте, поправка вважається не прийнятою, якщо протягом установленого терміну більше однієї третини Сторін чи Сторін, загальний торговельний флот яких становить не менше п'ятидесяти відсотків від валової регістрової місткості світового торговельного флоту суден 100 регістрових тонн і більше, заявлять Генеральному секретарю, що вони заперечують проти такої поправки; (viii) поправка до статті набуває чинності для тих Сторін, які її прийняли, після закінчення шести місяців від дати, в яку вона вважається прийнятою, а для кожної Сторони, яка прийме її після цієї дати - після закінчення шести місяців від дати її прийняття такою Стороною; (ix) поправка до Додатка набуває чинності для всіх Сторін після закінчення шести місяців від дати, в яку вона вважається прийнятою, за винятком тих, які зробили заяву згідно з підпунктом (а)(vii) про те, що вони заперечують проти такої поправки і не відкликали такої заяви. До встановленої дати набуття чинності поправкою Сторона може повідомити Генеральному секретарю, що вона звільняє себе від введення в дію такої поправки на термін, що не перевищує одного року, починаючи від дати набуття нею чинності, або на такий більший термін, який може бути встановлений більшістю у дві третини Сторін, що присутні і голосують у розширеному Комітеті з безпеки на морі під час схвалення поправки; або

(b) поправки шляхом скликання Конференції: (і) на прохання Сторони, яку підтримали не менше ніж одна третина Сторін, Організація скликає, після консультації з Генеральним директором Міжнародного бюро праці або разом з ним, Конференцію Сторін для розгляду поправок до Конвенції; (іі) поправка, схвалена на такій Конференції більшістю у дві третини Сторін, що присутні і голосують, направляється Генеральним секретарем усім Сторонам для прийняття; (ііі) якщо Конференція не прийме іншого рішення, поправка вважається прийнятою і набуває чинності відповідно до умов процедури, передбачених для цієї мети відповідно в підпунктах (а)(vi) і (а)(viii) або в підпунктах а(vii) і а(ix), причому посилання в цих підпунктах на розширений Комітет з безпеки на морі означають посилання на Конференцію.

(2) Заява про прийняття поправки чи про заперечення проти неї чи повідомлення згідно з пунктом (I)(а)(ix) подається у письмовому вигляді Генеральному секретарю, який сповіщає усі Сторони про такі подання і про дату їх отримання.

(3) Генеральний секретар сповіщає всі Сторони про будь-які поправки, що набувають чинності, і про дату набуття чинності кожною з цих поправок.

<< | >>
Законодавчий акт: Міжнародна конвенція про підготовку і дипломування моряків та несення вахти 1978 року "( Про приєднання до Конвенції див. Закон N 464/96-ВР від 01.11.96 )"{ Додатково див. Манільські поправки ( 896_052 ) від 25.06.2010 }. Міжнародна морська організація. 1978

= завантажити законодавчий акт, актуальний на поточний час =

Стаття 12

- АОВЦСЄ - Всесвітній поштовий союз - Всесвітня медична асоціація - Всесвітня митна організація - Всесвітня організація інтелектуальної власності - Всесвітня організація охорони здоров'я - Всесвітня психіатрична асоціація - Всесвітня туристична організація - Гаазька конференція з міжнародного приватного права - ГУАМ - Дунайська Комісія - Економічний Союз Бенілюкс - Європейська організація з безпеки аеронавігації (Євроконтроль) - Інтернет-корпорація з призначення доменних імен та номерів (ICANN) - Ліга арабських держав - Ліга Націй - Міжнародна асоціація академій наук (МААН) - Міжнародна асоціація органів страхового нагляду (МАОСН (IAIS)) - Міжнародна Асоціація Повітряного Транспорту (IATA) - Міжнародна гідрографічна організація (МГО) - Міжнародна комісія з цивільного стану (СІЕС) - Міжнародна конфедерація вільних профспілок - Міжнародна морська організація - Міжнародна організація виноградарства та виноробства (МОВВ) - Міжнародна організація кримінальної поліції (Інтерпол) - Міжнародна організація міграції (МОМ) - Міжнародна організація по боротьбі з відмиванням грошей (FATF) - Міжнародна організація праці - Міжнародна організація цивільної авіації (ІКАО) - Міжнародна організація цивільної оборони (ICDO) - Міжнародна торговельна палата - Міжнародне агентство з атомної енергії (МАГАТЕ) - Міжнародне агентство з питань відновлюваної енергії (IRENA) - Міжнародне епізоотичне бюро - Міжнародний банк реконструкції і розвитку (МБРР) - Міжнародний валютний фонд - Міжнародний військовий трибунал - Міжнародний інститут уніфікації приватного права (УНІДРУА) - Міжнародний комітет Червоного Хреста та Червоного напівмісяця - Міжнародний союз (асоціація) суддів - Міжнародний союз автомобільного транспорту - Міжнародний союз електрозв'язку - Міжнародний союз залізниць - Міжнародний союз патентної кооперації - Міжнародні правові акти ООН - Міжнародні суди - НАТО - Національна Асоціація членів комісій з регулювання комунальних підприємств - Об'єднаний інститут ядерних досліджень - Організація економічного співробітництва та розвитку - Організація об'єднаних націй з питань освіти, науки та культури (ЮНЕСКО) - Організація співробітництва залізничних шляхів (железных дорог) (ОСЖД) - Північна Екологічна Фінансова Корпорація (НЕФКО) - Рада економічної взаємодопомоги (РЕВ) - Рада з Міжнародних стандартів бухгалтерського обліку (IASB) - Рада Митного Співробітництва - Світова організація торгівлі (СОТ) - Співдружність незалежних держав (СНД) - Фундаментальне міжнародне право - Чорноморське Економічне Співробітництво (ЧЕС) - Чорноморський Банк Торгівлі та Розвитку (ЧБТР) -