<<
>>

Стаття 14

Інформація актуальна на 20.09.2016
завантажити документ, актуальний на поточний час

Набуття чинності

(1) Конвенція набуває чинності після закінчення дванадцяти місяців від дати, коли не менше двадцяти п'яти держав, загальний торговельний флот яких становить не менше п'ятидесяти відсотків від валової регістрової місткості світового торговельного флоту суден 100 регістрових тонн і більше, або підпишуть її без застережень про ратифікацію, прийняття чи затвердження, або здадуть на зберігання відповідні документи про ратифікацію, прийняття, затвердження чи приєднання відповідно до статті 13.

(2) Генеральний секретар інформує усі держави, що підписали Конвенцію чи приєдналися до неї, про дату набуття нею чинності.

(3) Документ про ратифікацію, прийняття, затвердження чи приєднання, що зданий на зберігання протягом дванадцяти місяців, згаданих в пункті (1), набуває чинності в дату набуття чинності Конвенцією або в дату, що настає після закінчення трьох місяців з моменту здачі на зберігання такого документа, залежно від того, яка дата настане пізніше.

(4) Документ про ратифікацію, прийняття, затвердження чи приєднання, зданий на зберігання після дати набуття чинності Конвенцією, набуває чинності через три місяці від дати його здачі на зберігання.

(5) Документ про ратифікацію, прийняття, затвердження чи приєднання, зданий на зберігання після дати, в яку поправка до Конвенції вважається прийнятою на підставі статті 12, стосується Конвенції з такою поправкою.

<< | >>
Законодавчий акт: Міжнародна конвенція про підготовку і дипломування моряків та несення вахти 1978 року "( Про приєднання до Конвенції див. Закон N 464/96-ВР від 01.11.96 )"{ Додатково див. Манільські поправки ( 896_052 ) від 25.06.2010 }. Міжнародна морська організація. 1978

= завантажити законодавчий акт, актуальний на поточний час =

Стаття 14

- АОВЦСЄ - Всесвітній поштовий союз - Всесвітня медична асоціація - Всесвітня митна організація - Всесвітня організація інтелектуальної власності - Всесвітня організація охорони здоров'я - Всесвітня психіатрична асоціація - Всесвітня туристична організація - Гаазька конференція з міжнародного приватного права - ГУАМ - Дунайська Комісія - Економічний Союз Бенілюкс - Європейська організація з безпеки аеронавігації (Євроконтроль) - Інтернет-корпорація з призначення доменних імен та номерів (ICANN) - Ліга арабських держав - Ліга Націй - Міжнародна асоціація академій наук (МААН) - Міжнародна асоціація органів страхового нагляду (МАОСН (IAIS)) - Міжнародна Асоціація Повітряного Транспорту (IATA) - Міжнародна гідрографічна організація (МГО) - Міжнародна комісія з цивільного стану (СІЕС) - Міжнародна конфедерація вільних профспілок - Міжнародна морська організація - Міжнародна організація виноградарства та виноробства (МОВВ) - Міжнародна організація кримінальної поліції (Інтерпол) - Міжнародна організація міграції (МОМ) - Міжнародна організація по боротьбі з відмиванням грошей (FATF) - Міжнародна організація праці - Міжнародна організація цивільної авіації (ІКАО) - Міжнародна організація цивільної оборони (ICDO) - Міжнародна торговельна палата - Міжнародне агентство з атомної енергії (МАГАТЕ) - Міжнародне агентство з питань відновлюваної енергії (IRENA) - Міжнародне епізоотичне бюро - Міжнародний банк реконструкції і розвитку (МБРР) - Міжнародний валютний фонд - Міжнародний військовий трибунал - Міжнародний інститут уніфікації приватного права (УНІДРУА) - Міжнародний комітет Червоного Хреста та Червоного напівмісяця - Міжнародний союз (асоціація) суддів - Міжнародний союз автомобільного транспорту - Міжнародний союз електрозв'язку - Міжнародний союз залізниць - Міжнародний союз патентної кооперації - Міжнародні правові акти ООН - Міжнародні суди - НАТО - Національна Асоціація членів комісій з регулювання комунальних підприємств - Об'єднаний інститут ядерних досліджень - Організація економічного співробітництва та розвитку - Організація об'єднаних націй з питань освіти, науки та культури (ЮНЕСКО) - Організація співробітництва залізничних шляхів (железных дорог) (ОСЖД) - Північна Екологічна Фінансова Корпорація (НЕФКО) - Рада економічної взаємодопомоги (РЕВ) - Рада з Міжнародних стандартів бухгалтерського обліку (IASB) - Рада Митного Співробітництва - Світова організація торгівлі (СОТ) - Співдружність незалежних держав (СНД) - Фундаментальне міжнародне право - Чорноморське Економічне Співробітництво (ЧЕС) - Чорноморський Банк Торгівлі та Розвитку (ЧБТР) -