<<
>>

Стаття IV. Підписання, ратифікація, прийняття, схвалення і приєднання

1. Цей Протокол відкритий для підписання в штаб-квартирі Організації з 1 червня 1978 року по 31 травня 1979 року і потім залишається відкритим для приєднання. Держави можуть стати Сторонами цього Протоколу шляхом:

a) підписання без застереження про ратифікацію, прийняття або схвалення; або

b) підписання з умовою про ратифікацію, прийняття або схвалення з наступною ратифікацією, прийняттям або схваленням; або

c) приєднання.

2. Ратифікація, прийняття, схвалення або приєднання здійснюється шляхом здачі на зберігання документа про це Генеральному секретарю Організації.

<< | >>
Законодавчий акт: Міжнародна морська організація. Протокол 1978 року до Міжнародної конвенції по запобіганню забрудненню з суден 1973 року (укр/рос) " Лондон, 17 лютого 1978 року"( Про зміни і доповнення до Протоколу див. Поправки ( 896_018 ) від 07.09.84 ( 896_019 ) від 05.12.85 ( 896_021 ) від 01.12.87 ( 896_022 ) від 17.10.89 ( 896_024 ) від 16.03.90 ( 896_023 ) від 16.11.90 ( 896_025 ) від 06.03.92 ( 896_026 ) від 06.03.92 ), 1978

= завантажити законодавчий акт =

Стаття IV. Підписання, ратифікація, прийняття, схвалення і приєднання

 1. Стаття 39. Підписання, ратифікація, прийняття, схвалення, приєднання
 2. Стаття 13. Підписання, ратифікація, прийняття, схвалення і приєднання
 3. Стаття 33 Підписання, ратифікація, прийняття, затвердження, приєднання
 4. Стаття 47 - Підписання, ратифікація, прийняття, затвердження чи приєднання
 5. Стаття 36. Підписання, ратифікація, прийняття, затвердження і приєднання
 6. Стаття 31 Підписання, ратифікація, прийняття, затвердження, приєднання.
 7. Стаття 21. Підписання, ратифікація, прийняття, затвердження і приєднання
 8. Стаття 17 Підписання, ратифікація, прийняття, затвердження та приєднання
 9. Стаття 27. Підписання, ратифікація, прийняття, затвердження або приєднання
 10. Стаття XXVI - Підписання, ратифікація, прийняття, затвердження чи приєднання
 11. Стаття 16. Підписання, прийняття і приєднання
 12. Стаття 26 Ратифікація, прийняття, затвердження та приєднання
- АОВЦСЄ - Всесвітній поштовий союз - Всесвітня медична асоціація - Всесвітня митна організація - Всесвітня організація інтелектуальної власності - Всесвітня організація охорони здоров'я - Всесвітня психіатрична асоціація - Всесвітня туристична організація - Гаазька конференція з міжнародного приватного права - ГУАМ - Дунайська Комісія - Економічний Союз Бенілюкс - Європейська організація з безпеки аеронавігації (Євроконтроль) - Інтернет-корпорація з призначення доменних імен та номерів (ICANN) - Ліга арабських держав - Ліга Націй - Міжнародна асоціація академій наук (МААН) - Міжнародна асоціація органів страхового нагляду (МАОСН (IAIS)) - Міжнародна Асоціація Повітряного Транспорту (IATA) - Міжнародна гідрографічна організація (МГО) - Міжнародна комісія з цивільного стану (СІЕС) - Міжнародна конфедерація вільних профспілок - Міжнародна морська організація - Міжнародна організація виноградарства та виноробства (МОВВ) - Міжнародна організація кримінальної поліції (Інтерпол) - Міжнародна організація міграції (МОМ) - Міжнародна організація по боротьбі з відмиванням грошей (FATF) - Міжнародна організація праці - Міжнародна організація цивільної авіації (ІКАО) - Міжнародна організація цивільної оборони (ICDO) - Міжнародна торговельна палата - Міжнародне агентство з атомної енергії (МАГАТЕ) - Міжнародне агентство з питань відновлюваної енергії (IRENA) - Міжнародне епізоотичне бюро - Міжнародний банк реконструкції і розвитку (МБРР) - Міжнародний валютний фонд - Міжнародний військовий трибунал - Міжнародний інститут уніфікації приватного права (УНІДРУА) - Міжнародний комітет Червоного Хреста та Червоного напівмісяця - Міжнародний союз (асоціація) суддів - Міжнародний союз автомобільного транспорту - Міжнародний союз електрозв'язку - Міжнародний союз залізниць - Міжнародний союз патентної кооперації - Міжнародні правові акти ООН - Міжнародні суди - НАТО - Національна Асоціація членів комісій з регулювання комунальних підприємств - Об'єднаний інститут ядерних досліджень - Організація економічного співробітництва та розвитку - Організація об'єднаних націй з питань освіти, науки та культури (ЮНЕСКО) - Організація співробітництва залізничних шляхів (железных дорог) (ОСЖД) - Північна Екологічна Фінансова Корпорація (НЕФКО) - Рада економічної взаємодопомоги (РЕВ) - Рада з Міжнародних стандартів бухгалтерського обліку (IASB) - Рада Митного Співробітництва - Світова організація торгівлі (СОТ) - Співдружність незалежних держав (СНД) - Фундаментальне міжнародне право - Чорноморське Економічне Співробітництво (ЧЕС) - Чорноморський Банк Торгівлі та Розвитку (ЧБТР) -