<<
>>

Стаття 13. Підписання, ратифікація, прийняття, схвалення і приєднання

1. Ця Конвенція відкрита для підписання в штаб-квартирі Організації з 15 січня 1974 р. по 31 грудня 1974 р. і потім буде відкрита для приєднання до неї. Держави можуть стати Сторонами цієї Конвенції шляхом:

a) підписання без застереження про ратифікацію, прийняття або схвалення;

b) підписання з застереженням про ратифікацію, прийняття або схвалення з наступною ратифікацією, прийняттям або схваленням; або

c) приєднання.

2. Ратифікація, прийняття, схвалення або приєднання здійснюються шляхом здачі на зберігання відповідного документа Генеральному секретарю Організації.

3. Генеральний секретар Організації інформує всі держави, що підписали цю Конвенцію або приєдналися до неї, про будь-яке підписання або про здачу на зберігання будь-якого нового документа про ратифікацію, прийняття, схвалення або приєднання і про дату його здачі на зберігання.

<< | >>
Законодавчий акт: Міжнародна морська організація. Міжнародна конвенція по запобіганню забрудненню з суден 1973 року (укр/рос) "( Зміни і доповнення до Конвенції див. у Протоколі"( 995_829 ) від 17.02.78 ), 1973

= завантажити законодавчий акт =

Стаття 13. Підписання, ратифікація, прийняття, схвалення і приєднання

 1. Стаття 39. Підписання, ратифікація, прийняття, схвалення, приєднання
 2. Стаття IV. Підписання, ратифікація, прийняття, схвалення і приєднання
 3. Стаття 33 Підписання, ратифікація, прийняття, затвердження, приєднання
 4. Стаття 47 - Підписання, ратифікація, прийняття, затвердження чи приєднання
 5. Стаття 36. Підписання, ратифікація, прийняття, затвердження і приєднання
 6. Стаття 31 Підписання, ратифікація, прийняття, затвердження, приєднання.
 7. Стаття 21. Підписання, ратифікація, прийняття, затвердження і приєднання
 8. Стаття 17 Підписання, ратифікація, прийняття, затвердження та приєднання
 9. Стаття 27. Підписання, ратифікація, прийняття, затвердження або приєднання
 10. Стаття XXVI - Підписання, ратифікація, прийняття, затвердження чи приєднання
 11. Стаття 16. Підписання, прийняття і приєднання
 12. Стаття 26 Ратифікація, прийняття, затвердження та приєднання
 13. Стаття 23 Ратифікація, прийняття, затвердження та приєднання
 14. Стаття 58 Підписання, ратифікація та приєднання
 15. Стаття 18 Підписання, ратифікація та приєднання
 16. Стаття 13 Підписання, ратифікація та приєднання
 17. Стаття 35 Підписання, ратифікація і приєднання
 18. Стаття 61 Ратифікація, прийняття або схвалення
 19. Стаття 52. Ратифікація, прийняття або схвалення
 20. 1. Повноваження делегатів підписує Глава Держави або Глава Уряду або Міністр закордонних справ відповідної країни. Вони складаються в правильній і належній формі. Повноваження делегатів, яким дозволяється підписувати Акти (уповноважені), повинні визначати значення такого підписання (підписання за умови ратифікації або схвалення, підписання "ad refendum", остаточне підписання). За відсутності такого визначення підпис розглядається як такий, що означає ратифікаці
- АОВЦСЄ - Всесвітній поштовий союз - Всесвітня медична асоціація - Всесвітня митна організація - Всесвітня організація інтелектуальної власності - Всесвітня організація охорони здоров'я - Всесвітня психіатрична асоціація - Всесвітня туристична організація - Гаазька конференція з міжнародного приватного права - ГУАМ - Дунайська Комісія - Економічний Союз Бенілюкс - Європейська організація з безпеки аеронавігації (Євроконтроль) - Інтернет-корпорація з призначення доменних імен та номерів (ICANN) - Ліга арабських держав - Ліга Націй - Міжнародна асоціація академій наук (МААН) - Міжнародна асоціація органів страхового нагляду (МАОСН (IAIS)) - Міжнародна Асоціація Повітряного Транспорту (IATA) - Міжнародна гідрографічна організація (МГО) - Міжнародна комісія з цивільного стану (СІЕС) - Міжнародна конфедерація вільних профспілок - Міжнародна морська організація - Міжнародна організація виноградарства та виноробства (МОВВ) - Міжнародна організація кримінальної поліції (Інтерпол) - Міжнародна організація міграції (МОМ) - Міжнародна організація по боротьбі з відмиванням грошей (FATF) - Міжнародна організація праці - Міжнародна організація цивільної авіації (ІКАО) - Міжнародна організація цивільної оборони (ICDO) - Міжнародна торговельна палата - Міжнародне агентство з атомної енергії (МАГАТЕ) - Міжнародне агентство з питань відновлюваної енергії (IRENA) - Міжнародне епізоотичне бюро - Міжнародний банк реконструкції і розвитку (МБРР) - Міжнародний валютний фонд - Міжнародний військовий трибунал - Міжнародний інститут уніфікації приватного права (УНІДРУА) - Міжнародний комітет Червоного Хреста та Червоного напівмісяця - Міжнародний союз (асоціація) суддів - Міжнародний союз автомобільного транспорту - Міжнародний союз електрозв'язку - Міжнародний союз залізниць - Міжнародний союз патентної кооперації - Міжнародні правові акти ООН - Міжнародні суди - НАТО - Національна Асоціація членів комісій з регулювання комунальних підприємств - Об'єднаний інститут ядерних досліджень - Організація економічного співробітництва та розвитку - Організація об'єднаних націй з питань освіти, науки та культури (ЮНЕСКО) - Організація співробітництва залізничних шляхів (железных дорог) (ОСЖД) - Північна Екологічна Фінансова Корпорація (НЕФКО) - Рада економічної взаємодопомоги (РЕВ) - Рада з Міжнародних стандартів бухгалтерського обліку (IASB) - Рада Митного Співробітництва - Світова організація торгівлі (СОТ) - Співдружність незалежних держав (СНД) - Фундаментальне міжнародне право - Чорноморське Економічне Співробітництво (ЧЕС) - Чорноморський Банк Торгівлі та Розвитку (ЧБТР) -