Допоможи підроздлам ЗС України, задіяним в обороні Кривого Рогу і Дніпропетровської області!
 
>>

НАКАЗ 21.05.2007 N 246 "Про затвердження Порядку проведення медичних оглядів працівників певних категорій". 2007

Інформація актуальна на 09.04.2018
завантажити документ, актуальний на поточний час

                                                          

МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ

Н А К А З

21.05.2007 N 246

Зареєстровано в Міністерстві

юстиції України

23 липня 2007 р.

за N 846/14113

Про затвердження Порядку проведення медичних

оглядів працівників певних категорій

{ Із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства

охорони здоров'я

№ 107 ( z0359-12 ) від 14.02.2012 }

Відповідно до статті 17 Закону України "Про охорону праці"

( 2694-12 ), керуючись Положенням про Міністерство охорони

здоров'я України, затвердженим Указом Президента України від

13.04.2011 № 467 ( 467/2011 ), Н А К А З У Ю: { Преамбула із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства

охорони здоров'я № 107 ( z0359-12 ) від 14.02.2012 }

1. Затвердити Порядок проведення медичних оглядів працівників

певних категорій, що додається.

2. Заступнику директора Департаменту організації та розвитку

медичної допомоги населенню Ждановій М.П.

та директору

Департаменту державного санітарно-епідеміологічного нагляду

Пономаренку А.М., Міністру охорони здоров'я Автономної Республіки

Крим, начальникам головних управлінь та управлінь охорони здоров'я

обласних, Київської та Севастопольської міських державних

адміністрацій:

{ Абзац другий пункту 2 виключено на підставі Наказу

Міністерства охорони здоров'я № 107 ( z0359-12 ) від 14.02.2012 }

- оперативну інформацію про хід виконання наказу та Порядку

проведення медичних оглядів працівників певних категорій надавати

щорічно МОЗ України до 1 березня за встановленою формою.

3. Заступнику директора Департаменту організації та розвитку

медичної допомоги населенню Ждановій М.П. та директору

Департаменту державного санітарно-епідеміологічного нагляду

Пономаренку А.М., Міністру охорони здоров'я Автономної Республіки

Крим, начальникам головних управлінь та управлінь охорони здоров'я

обласних, Київської та Севастопольської міських державних

адміністрацій, керівникам закладів охорони здоров'я,

підпорядкованих МОЗ України, та іншим центральним органам

виконавчої влади, головному державному санітарному лікарю

Автономної Республіки Крим, головним державним санітарним лікарям

областей, міст Києва і Севастополя, на водному, залізничному,

повітряному транспорті, об'єктів з особливим режимом роботи,

директорам науково-дослідних інститутів гігієнічного профілю МОЗ

та АМН України, ректорам вищих медичних навчальних закладів та

закладів післядипломної освіти МОЗ України: - узяти до керівництва та виконання затверджений цим наказом

Порядок проведення медичних оглядів працівників певних категорій; - забезпечити організацію навчання лікарів сучасним методам

проведення медичних оглядів.

4. Департаментам організації та розвитку медичної допомоги

населенню (Жданова М.П.) та державного санітарно-епідеміологічного

нагляду (Пономаренко А.М.) разом з Інститутом медицини праці

Академії медичних наук України, спеціалізованими

лікувально-профілактичними закладами, які мають право

встановлювати діагноз щодо професійних захворювань, організувати

навчання голів комісій з проведення медичних оглядів працівників,

а також лікарів-терапевтів з питань сучасних методів проведення

медичних оглядів.

5. Департаменту державного санітарно-епідеміологічного

нагляду (Пономаренко А.М.) подати в установленому порядку на

державну реєстрацію цей наказ до Міністерства юстиції України.

6. Визнати таким, що втратив чинність, наказ Міністерства

охорони здоров'я України від 31.03.94 N 45 ( z0136-94 ) "Про

затвердження Положення про порядок проведення медичних оглядів

працівників певних категорій", зареєстрований в Міністерстві

юстиції України 21.06.94 за N 136/345 (із змінами).

7. Визнати такими, що не застосовуються на території України,

додатки 1 і 2 до наказу Міністерства охорони здоров'я СРСР від 29

вересня 1989 року N 555 ( v0555400-89 ) "О совершенствовании

системы медицинских осмотров трудящихся и водителей индивидуальных

транспортных средств" (із змінами).

8. Контроль за виконанням наказу покласти на першого

заступника Міністра охорони здоров'я України, головного державного

санітарного лікаря України Бережнова С.П.

Міністр Ю.О.Гайдаєв

ПОГОДЖЕНО:  

Перший заступник Міністра

вугільної промисловості України Ю.Є.Зюков

Заступник Міністра з питань

надзвичайних ситуацій та у справах

захисту населення від наслідків

Чорнобильської катастрофи В.П.Бут

Перший заступник Міністра

промислової політики України Д.В.Колєсніков

Перший заступник Голови

Державного комітету України

з промислової безпеки, охорони

праці та гірничого нагляду Г.М.Суслов

Заступник Міністра

аграрної політики України В.К.Моцний

Заступник голови Федерації

профспілок України С.Я.Українець

В.о.

заступника Міністра

палива та енергетики України Ю.Я.Іоффе

Директор виконавчої дирекції

Фонду соціального страхування від

нещасних випадків на виробництві

та професійних захворювань України Ю.Є.Мельніков

Заступник Міністра праці та

соціальної політики України М.О.Солдатенко

Голова Державного комітету

ядерного регулювання України О.А.Миколайчук

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства

охорони здоров'я України

21.05.2007 N 246

Зареєстровано в Міністерстві

юстиції України

23 липня 2007 р.

за N 846/14113

ПОРЯДОК

проведення медичних оглядів працівників

певних категорій

{ Нумерацію розділів Порядку арабськими цифрами замінено

нумерацією римськими цифрами згідно з Наказом Міністерства

охорони здоров'я № 107 ( z0359-12 ) від 14.02.2012 }

{ У тексті Порядку та додатків до нього слова «лікувально-

профілактичні заклади» та «ЛПЗ» у всіх відмінках замінено

словами «заклади охорони здоров’я» у відповідних

відмінках згідно з Наказом Міністерства охорони здоров'я

№ 107 ( z0359-12 ) від 14.02.2012 }

I. Загальні положення

1.1. Порядок проведення медичних оглядів працівників певних

категорій (далі - Порядок), розроблений на виконання статті 17

Закону України "Про охорону праці" ( 2694-12 ), визначає процедуру

проведення попереднього (під час прийняття на роботу) та

періодичних (протягом трудової діяльності) медичних оглядів

працівників, зайнятих на важких роботах, роботах із шкідливими чи

небезпечними умовами праці або таких, де є потреба у професійному

доборі, щорічному обов'язковому медичному огляді осіб віком до 21

року.

1.2. Порядок призначений для: працівників, зайнятих на важких

роботах, роботах із шкідливими чи небезпечними умовами праці або

таких, де є потреба у професійному доборі, та осіб віком до 21

року підприємств, установ та організацій незалежно від форм

власності, виду економічної діяльності та їх філій, інших

відокремлених підрозділів; фізичних осіб - суб'єктів

підприємницької діяльності, які відповідно до законодавства

використовують найману працю (далі - роботодавці); осіб, які

забезпечують себе роботою самостійно; закладів державної

санітарно-епідеміологічної служби; закладів охорони здоров'я,

військово-лікарських та відповідних комісій міністерств та інших

центральних органів виконавчої влади, які здійснюють медичні

огляди працівників, спеціалізованих закладів охорони здоров'я, які

мають право встановлювати діагноз щодо професійних захворювань,

кафедр та курсів професійних захворювань вищих медичних навчальних

закладів III-IV рівнів акредитації (далі - закладів охорони

здоров'я); робочих органів виконавчої дирекції Фонду соціального

страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних

захворювань України (далі - робочі органи виконавчої дирекції

Фонду).

1.3. Обов'язкові попередній (під час прийняття на роботу) і

періодичні (протягом трудової діяльності) медичні огляди

проводяться для працівників, зайнятих на важких роботах, роботах

із шкідливими чи небезпечними умовами праці або таких, де є

потреба у професійному доборі, та щорічно для осіб віком до 21

року.

1.4. Попередній медичний огляд проводиться під час прийняття

на роботу з метою: - визначення стану здоров'я працівника і реєстрації вихідних

об'єктивних показників здоров'я та можливості виконання без

погіршення стану здоров'я професійних обов'язків в умовах дії

конкретних шкідливих та небезпечних факторів виробничого

середовища і трудового процесу; - виявлення професійних захворювань (отруєнь), що виникли

раніше при роботі на попередніх виробництвах, та попередження

виробничо зумовлених і професійних захворювань (отруєнь).

1.5. Періодичні медичні огляди проводяться з метою: - своєчасного виявлення ранніх ознак гострих і хронічних

професійних захворювань (отруєнь), загальних та виробничо

зумовлених захворювань у працівників; - забезпечення динамічного спостереження за станом здоров'я

працівників в умовах дії шкідливих та небезпечних виробничих

факторів і трудового процесу; - вирішення питання щодо можливості працівника продовжувати

роботу в умовах дії конкретних шкідливих та небезпечних виробничих

факторів і трудового процесу; - розробки індивідуальних та групових

закладів охорони здоров'я та реабілітаційних заходів працівникам,

що віднесені за результатами медичного огляду до групи ризику; - проведення відповідних оздоровчих заходів.

II. Загальні вимоги до проведення попереднього

та періодичних медичних оглядів працівників

2.1. Попередній (періодичні) медичний огляд працівників

проводиться закладами охорони здоров’я, що віднесені до другої,

першої, вищої акредитаційної категорії за результатами державної

акредитації відповідно до Порядку державної акредитації закладу

охорони здоров’я, затвердженого постановою Кабінету Міністрів

України від 15.07.97 № 765 ( 765-97-п ), а також спеціалізованими

закладами охорони здоров'я, які мають право встановлювати

остаточний діагноз щодо професійних захворювань, перелік яких

затверджено наказом МОЗ України від 25.03.2003 № 133 ( z0283-03 ),

зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 10.04.2003 за

№ 283/7604, вищими медичними навчальними закладами III - IV рівнів

акредитації, які мають кафедри та курси професійних захворювань та

проводять лабораторні, функціональні та інші дослідження і надають

медико-санітарну допомогу за спеціальностями, що передбачені

додатками 4 та 5 до пункту 2.6 цього Порядку. { Пункт 2.1 розділу II в редакції Наказу Міністерства охорони

здоров'я № 107 ( z0359-12 ) від 14.02.2012 }

2.2. Заклади державної санітарно-епідеміологічної служби

щорічно за заявкою роботодавця (його представника), за участю

представника первинної профспілкової організації або уповноваженої

працівниками особи визначають категорії працівників, які

підлягають попередньому (періодичним) медичному огляду та до 1

грудня складають Акт визначення категорій працівників, які

підлягають попередньому (періодичним) медичному огляду за формою,

зазначеною у додатку 1.

2.3. На підставі Акта визначення категорій працівників, які

підлягають попередньому (періодичним) медичному огляду,

роботодавець складає протягом місяця у чотирьох примірниках

поіменні списки працівників, які підлягають періодичним медичним

оглядам, за формою, зазначеною у додатку 2 на паперовому та

електронному носіях, узгоджує їх у санітарно-епідеміологічній

станції. Один примірник списку залишається на підприємстві (у

відповідальної за організацію медогляду посадової особи), другий -

надсилається до закладів охорони здоров’я, третій - до закладу

державної санітарно-епідеміологічної служби, четвертий - до

робочого органу виконавчої дирекції Фонду.

2.4. Для проведення попереднього (періодичних) медичного

огляду працівників роботодавець повинен укласти або вчасно

поновити договір з закладом охорони здоров'я та надати йому

список працівників, які підлягають попередньому (періодичним)

медичному огляду. Під час прийняття на роботу в разі переведення на іншу важку

роботу, роботу із шкідливими чи небезпечними умовами праці

роботодавець повинен видати направлення на обов'язковий попередній

медичний огляд працівника (далі - направлення) за формою,

зазначеною у додатку 3.

2.5. Роботодавець за рахунок власних коштів забезпечує

організацію проведення медичних оглядів, витрати на поглиблене

медичне обстеження працівника з підозрою на професійні та

виробничо зумовлені захворювання та їх медичну реабілітацію,

диспансеризацію працівників груп ризику розвитку професійних

захворювань.

2.6. Періодичність проведення медичних оглядів, фах лікарів,

які беруть участь у їх проведенні, перелік необхідних

лабораторних, функціональних та інших досліджень, медичні

протипоказання допуску до виконання робіт, пов'язані із впливом

виробничих факторів, визначені в Переліку шкідливих та небезпечних

факторів виробничого середовища і трудового процесу, при роботі з

якими обов'язкові попередній (періодичні) медичний огляд

працівників, наведеному в додатку, 4 та Переліку робіт, для

виконання яких є обов'язковим попередній (періодичні) медичний

огляд працівників, наведеному в додатку 5.

2.7. Періодичність проведення медичних оглядів у закладах

охорони здоров'я може змінюватися закладом державної

санітарно-епідемічної служби, виходячи з конкретної

санітарно-гігієнічної та епідемічної ситуації, але не рідше одного

разу на два роки.

2.8. Проведення попереднього (періодичних) медичного огляду

здійснюється комісією з проведення медичних оглядів закладів

охорони здоров'я (далі - Комісія). Комісію очолює заступник

головного лікаря або уповноважена головним лікарем особа, який має

підготовку з професійної патології. Комісія має право доповнювати види та обсяги необхідних

обстежень і досліджень з урахуванням специфіки дії виробничих

факторів і медичних протипоказань. До складу Комісії входять обов'язково терапевт, лікарі, які

пройшли підготовку з профпатології. При відсутності окремих

лікарів до проведення медичних оглядів залучаються на договірній

основі спеціалісти з інших закладів охорони здоров'я. Комісія

забезпечує проведення необхідних лабораторних, функціональних та

інших досліджень.

2.9. На підставі списку працівників, які підлягають

періодичним медоглядам, заклад охорони здоров'я складає

план-графік їх проведення, погоджує його з роботодавцем і закладом

державної санітарно-епідеміологічної служби. У плані-графіку вказуються строки проведення медоглядів,

лабораторні, функціональні та інші дослідження та лікарі, залучені

до їх проведення. Медогляд лікарями проводиться тільки за

наявності результатів зазначених досліджень.

2.10. Для проходження медичного огляду працівник пред'являє

до Комісії паспорт або інший документ, що посвідчує його особу, та

Медичну карту амбулаторного хворого, при попередньому медогляді

пред'являє направлення, видане роботодавцем за встановленою

формою.

2.11. Працівники, для яких є обов'язковим первинний і

періодичний профілактичні наркологічні огляди, повинні надати

Комісії сертифікат про проходження профілактичного наркологічного

огляду відповідно до. постанови Кабінету Міністрів України від

06.11.97 N 1238 ( 1238-97-п ) "Про обов'язковий профілактичний

наркологічний огляд і порядок його проведення" (із змінами).

2.12. Працівники, для яких є обов'язковими попередній та

періодичні психіатричні огляди, повинні надати Комісії, що

проводить медичний огляд, довідку про проходження попереднього

(періодичного) психіатричного огляду відповідно до Порядку

проведення обов'язкових попередніх та періодичних психіатричних

оглядів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від

27.09.2000 N 1465 ( 1465-2000-п ) (із змінами).

2.13. Працівники, зайняті на роботах, що потребують

професійного добору, повинні надати Комісії, яка проводить

медичний огляд, висновок психофізіологічної експертизи.

2.14. Працівники транспортних засобів проходять попередні

(періодичні) медичні огляди як працівники, зайняті на важких

роботах, роботах із шкідливими чи небезпечними умовами праці, з

урахуванням специфіки діяльності, шкідливих та небезпечних

факторів виробничого середовища і трудового процесу, окрім тих,

які підлягають оглядам відповідно до наказу МОЗ та МВС України від

05.06.2000 N 124/345 ( z0435-00 ) "Про затвердження Положення про

медичний огляд кандидатів у водії та водіїв транспортних засобів",

зареєстрованого в Мін'юсті 18.07.2000 за N 435/4656.

2.15. Окремі лабораторні, функціональні та інші дослідження,

які проводились під час перебування працівника в стаціонарі або в

період звернення працівника за медичною допомогою, можуть

ураховуватись при проведенні медоглядів, але не більше ніж за 3

місяці до проведення медогляду. При вирішенні питання про придатність до роботи конкретного

працівника при попередньому (під час прийняття на роботу)

медогляді Комісія керується медичними протипоказаннями,

визначеними в Переліку шкідливих та небезпечних факторів

виробничого середовища і трудового процесу, при роботі з якими

обов'язковий попередній (періодичні) медичний огляд працівників,

Переліку робіт, для виконання яких є обов'язковим попередній

(періодичні) медичний огляд працівників, Переліку загальних

медичних протипоказань до роботи із шкідливими та небезпечними

факторами виробничого середовища і трудового процесу, наведеному в

додатку 6. Питання придатності до роботи в кожному окремому випадку

вирішується індивідуально з урахуванням особливостей

функціонального стану організму (характеру, ступеня прояву

патологічного процесу, наявності хронічних захворювань), умов

праці та результатів додаткових методів обстеження. Кожен лікар, який бере участь в обстеженні пацієнта, дає

висновок щодо стану здоров'я працівника, підтверджує його

особистим підписом та особистою печаткою, бере участь в

остаточному обговоренні придатності обстежуваної особи до роботи в

обраній професії та в разі необхідності визначає

лікувально-оздоровчі заходи.

2.16. Результати попереднього (періодичних) медичного огляду

працівників і висновок Комісії про стан здоров'я заносяться до

Картки працівника, який підлягає попередньому (періодичним)

медичному огляду (далі - Картка працівника) за формою, зазначеною

у додатку 7, і до Медичної картки амбулаторного хворого (форма

025/о ( va302282-99 ), затверджена наказом МОЗ України від

27.12.99 N 302 ( v0302282-99 ) "Про затвердження форм облікової

статистичної документації, що використовується в поліклініках

(амбулаторіях)". { Абзац перший підпункту 2.16 розділу II із

змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства охорони здоров'я

№ 107 ( z0359-12 ) від 14.02.2012 } У Картці працівника зазначаються скарги працівника на стан

здоров'я, анамнез, результати медичного огляду, лабораторних,

функціональних та інших досліджень, діагноз, висновок про

професійну придатність працівника працювати за своєю професією. Картка працівника містить конфіденційну інформацію,

зберігається у закладі охорони здоров'я, що проводить медичний

огляд на підставі укладеного договору з роботодавцем протягом

трудової діяльності працівника, надається Комісії під час

проведення медичних оглядів. { Абзац третій підпункту 2.16 розділу

II із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства охорони

здоров'я № 107 ( z0359-12 ) від 14.02.2012 } На підставі Картки працівника Комісією видається працівнику

медична довідка про проходження попереднього (періодичного)

медичного огляду працівника за формою, зазначеною у додатку 8. У разі зміни місця роботи Картка працівника видається

працівнику під підпис для проходження медичного огляду за новим

місцем роботи. { Абзац п'ятий підпункту 2.16 розділу II в редакції

Наказу Міністерства охорони здоров'я № 107 ( z0359-12 ) від

14.02.2012 } Копія Картки працівника зберігається в архіві закладу охорони

здоров'я, що проводив медичний огляд на підставі укладеного

договору з роботодавцем протягом 15 років після звільнення

працівника. { Абзац шостий підпункту 2.16 розділу II із змінами,

внесеними згідно з Наказом Міністерства охорони здоров'я № 107

( z0359-12 ) від 14.02.2012 }

2.17. За результатами періодичних медичних оглядів (протягом

місяця після їх закінчення) Комісія оформляє Заключний акт за

результатами періодичного медичного огляду працівників (далі -

Заключний акт) за формою, зазначеною у додатку 9, який складається

у шести примірниках - один примірник залишається в закладі охорони

здоров'я, що проводив медогляд, інші надаються роботодавцю,

представнику профспілкової організації або вповноваженій

працівниками особі, профпатологу, закладу державної

санітарно-епідеміологічної служби, робочому органу виконавчої

дирекції Фонду.

2.18. У разі необхідності Комісія має право направити

працівника з підозрою на захворювання, а також працівника зі

стажем роботи більше 10 років на додаткові обстеження,

консультації та оздоровчі заходи в спеціалізовані

заклади охорони здоров'я, на кафедри та курси професійних

захворювань вищих медичних навчальних закладів і закладів

післядипломної освіти.

2.19. Якщо при проведенні періодичного медичного огляду

виникають підозри щодо наявності в працівника професійного

захворювання, заклад охорони здоров'я надсилає запит на складання

санітарно-гігієнічної характеристики умов праці працівника при

підозрі в нього професійного захворювання (отруєння) до державної

санітарно-епідеміологічної служби, що обслуговує територію, де

міститься підприємство, у відповідності до Порядку складання та

вимог до санітарно-гігієнічних характеристик умов праці,

затвердженого наказом МОЗ України від 13.12.2004 N 614

( z0260-05 ), зареєстрованого в Міністерстві юстиції України

23.02.2005 за N 260/10540, а також надсилає його в установленому

порядку до профпатолога міста, району, області, які направляють

хворого в спеціалізовані заклади охорони здоров'я, які мають право

встановлювати діагноз щодо професійних захворювань.

2.20. Термін зберігання Заключного акта 5 років.

2.21. Роботодавець зберігає за працівником на період

проходження медогляду місце роботи (посаду) і середній заробіток

та за результатами медичного огляду інформує працівника про

можливість (неможливість) продовжувати роботу за професією.

2.22. Контроль за організацією проведення попередніх та

періодичних медоглядів покладається на заклади державної

санепідслужби, за якістю проведення медоглядів - на органи охорони

здоров'я та спеціалізовані заклади охорони здоров'я, які мають

право встановлювати діагноз щодо професійних захворювань.

2.23. Науково-дослідні установи гігієнічного профілю разом із

закладами державної санепідслужби проводять вибіркову експертну

оцінку медичних оглядів працівників певних категорій відповідно до

визначених наказом МОЗ України та АМН України від 08.05.2002

N 166/32 ( v0166282-02 ) "Щодо закріплення за науково-дослідними

інститутами гігієнічного профілю галузей економіки та

адміністративних територій з питань гігієни праці та

профпатології" галузей економіки та адміністративних територій з

питань гігієни праці та профпатології.

2.24. Оперативна інформація за результатами проведення

попереднього (періодичних) медичних оглядів працівників, зайнятих

на важких роботах, роботах із шкідливими чи небезпечними умовами

праці за формою, зазначеною у додатку 10, надається закладами

охорони здоров'я та закладами державної санітарно-епідеміологічної

служби до закладів охорони здоров'я вищого рівня за

підпорядкуванням - Міністру охорони здоров'я Автономної Республіки

Крим, начальникам головних управлінь та управлінь охорони здоров'я

обласних, Київської та Севастопольської міських державних

адміністрацій, керівникам закладів охорони здоров'я,

підпорядкованих МОЗ України, а також іншим центральним органам

виконавчої влади, головному державному санітарному лікарю

Автономної Республіки Крим, головним державним санітарним лікарям

областей, міст Києва і Севастополя, на водному, залізничному,

повітряному транспорті, об'єктам з особливим режимом роботи,

Міністерству оборони України, Міністерству внутрішніх справ

України, Адміністрації Державної прикордонної служби України,

Службі безпеки України, Державному департаменту України з питань

виконання покарань та профпатологу міста, району, області.

2.25. Питання розслідування, обліку профзахворювань,

відшкодування шкоди, заподіяної здоров'ю або життю працівника при

виконанні ним трудових обов'язків, визначення ступеня втрати

працездатності, інвалідності, пенсійного забезпечення у зв'язку з

професійними захворюваннями регламентуються чинним законодавством

України.

2.26. Міністерства, інші центральні органи виконавчої влади

можуть з метою врахування особливостей галузі розробляти за

узгодженням з Міністерством охорони здоров'я України галузеві

нормативні акти щодо проведення медичних оглядів працівників

конкретних категорій.

2.27. Результати медичного огляду можуть бути оскаржені

роботодавцем або громадянином у закладах охорони здоров'я вищого

рівня або в судовому порядку.

III. Організація проведення медичних оглядів роботодавцем

Роботодавець:

3.1. Організовує лабораторні дослідження умов праці з

визначенням шкідливих та небезпечних факторів виробничого

середовища і трудового процесу на конкретних робочих місцях

працівників відповідно до гігієнічної класифікації праці за

показниками шкідливості та небезпечності факторів виробничого

середовища, важкості і напруженості трудового процесу з метою

визначення категорій працівників, які підлягають попередньому

(періодичним) медичному огляду, і подає ці дані відповідній

санітарно-епідеміологічній станції.

3.2. Повинен під час укладання трудового договору

поінформувати працівника під підписку про умови праці та про

наявність на його робочому місці небезпечних і шкідливих

виробничих факторів, які ще не усунуто, можливі наслідки їх впливу

на здоров'я та про права працівника на пільги і компенсації за

роботу в таких умовах відповідно до законодавства і колективного

договору. Працівнику не може пропонуватися робота, яка за медичним

висновком протипоказана йому за станом здоров'я. До виконання

робіт підвищеної небезпеки та тих, що потребують професійного

добору, допускаються особи за наявності висновку

психофізіологічної експертизи.

3.3. Погоджує план-графік проведення медичних оглядів

закладами охорони здоров'я.

3.4. Забезпечує своєчасну та організовану явку працівників на

медичні огляди та обстеження.

3.5. Здійснює контроль за проведенням медоглядів у строки,

погоджені з закладами охорони здоров'я, призначає відповідальних

осіб за організацію медогляду.

3.6. Відсторонює від роботи працівників, які не пройшли в

установлений термін медичні огляди, та не допускає до роботи

працівників, яким за медичним висновком така робота протипоказана

за станом здоров'я.

3.7. Забезпечує проведення відповідних оздоровчих заходів

Заключного акта у повному обсязі та усуває причини, що призводять

до професійних захворювань (отруєнь).

3.8. Забезпечує за свій рахунок позачерговий медичний огляд

працівників: - за заявою працівника, якщо він вважає, що погіршення стану

його здоров'я пов'язане з умовами праці; - за своєю ініціативою, якщо стан здоров'я працівника не дає

змоги йому виконувати свої трудові обов'язки.

3.9. Має право в установленому законодавством порядку

притягнути працівника, який ухиляється від проходження

обов'язкового медичного огляду, до дисциплінарної

відповідальності, та відсторонити його від роботи без збереження

заробітної плати.

3.10. Приймає на роботу неповнолітніх лише після попереднього

медичного огляду.

IV. Організація і проведення медоглядів

закладами охорони здоров'я

та санітарно-епідеміологічними закладами

4.1. Заклади охорони здоров'я: 4.1.1. Укладають договір з роботодавцем про проведення

попереднього (періодичних) медичного огляду працівників, зайнятих

на важких роботах, роботах із шкідливими чи небезпечними умовами

праці або таких, де є потреба у професійному доборі, щорічного

обов'язкового медичного огляду осіб віком до 21 року. 4.1.2. Видає наказ про створення комісії з проведення

медоглядів з визначенням часу, місця їх проведення, переліку

лікарів, обсягів лабораторних, функціональних та інших досліджень

згідно з Переліком шкідливих та небезпечних факторів виробничого

середовища і трудового процесу та Переліком робіт, для виконання

яких є обов'язковим попередній (періодичні) медичні огляди

працівників 4.1.3. Залучає до проведення медоглядів лікарів, які мають

підготовку з профпатології та обізнані з умовами праці

працівників, особливостями виробництва та шкідливими факторами

виробничого середовища, їх гігієнічною оцінкою й можливою

професійною патологією на даній дільниці, у цеху, на виробництві. 4.1.4. Визначає оздоровчі заходи (рекомендації) як щодо

кожного працівника, так і професійних груп, до яких входять:

динамічне обстеження та лікування, реабілітація, диспансерний

нагляд за станом здоров'я працівників груп ризику професійних

захворювань, тимчасове переведення за станом здоров'я на іншу

роботу, направлення на медико-соціально-експертну комісію (МСЕК),

військову-лікарську комісію (ВЛК) тощо. 4.1.5. Приймає рішення про профпридатність працівника, про що

робиться запис у Картці працівника.

4.2. Спеціалізовані заклади охорони здоров'я, які

мають право встановлювати діагноз щодо професійних захворювань,

кафедри та курси професійних захворювань вищих медичних навчальних

закладів та закладів післядипломної освіти:

4.2.1. Розробляють: а) нормативні і методичні документи з науково-організаційних

засад проведення медичних оглядів та профдобору, експертизи їх

якості та оцінки результатів; б) критерії визначення категорій працівників, які підлягають

медичним оглядам та профдобору; в) медико-біологічні показники та маркери розвитку

професійних захворювань (отруєнь) і критерії віднесення

захворювань до виробничо зумовлених; г) стандарти: - профілактики, ранньої діагностики та лікування

профзахворювань; - медичної реабілітації працівників з ризиком розвитку

профзахворювань та хворих на профзахворювання; ґ) методи: - вивчення віддалених наслідків дії на організм шкідливих чи

небезпечних факторів виробничого середовища і трудового процесу,

експертизи якості та оцінки результатів медичних оглядів. 4.2.2. Проводять поглиблене медичне обстеження працівників за

направленням головного спеціаліста з професійної патології

Автономної Республіки Крим, області, міста для уточнення діагнозу,

лікування, медичної реабілітації. 4.2.3. Проводять на підставі укладеного договору з

роботодавцем медичні огляди працівників підприємств з оформленням

результатів проведених медоглядів у відповідності до визначеного

порядку. Про терміни проведення медоглядів і їх результати

повідомляють заклади державної санепідслужби. 4.2.4. За результатами медоглядів здійснюють диспансеризацію

працівників групи ризику, а також з підозрою на профзахворювання,

їх лікування та реабілітацію. 4.2.5. Проводять підвищення кваліфікації фахівців з

професійної патології: навчання профпатологів, голів комісій з

проведення медоглядів працівників, лікарів-терапевтів та лікарів

інших спеціальностей, які проводять медичні огляди з питань

сучасних методів проведення медоглядів.

4.3. Заклади державної санітарно-епідеміологічної служби: 4.3.1. Здійснюють контроль за своєчасністю та повнотою

проведення медоглядів. 4.3.2. Погоджують списки працівників, які підлягають

періодичним медоглядам, та план-графік проведення медогляду

закладами охорони здоров'я. 4.3.3. Беруть участь: а) в ознайомленні лікарів закладів охорони здоров'я щодо

особливостей умов праці та можливого впливу шкідливих та

небезпечних факторів виробничого середовища і трудового процесу на

працівників; б) у складанні Заключного акта працівників за встановленою

Порядком формою; в) у розробці санітарно-протиепідемічних заходів; г) за результатами медоглядів, на запит закладів охорони

здоров'я, складає санітарно-гігієнічну характеристику умов праці

або інформаційну довідку про умови праці працівника при підозри в

нього професійного захворювання (отруєння); ґ) в експертній оцінці своєчасності, повноти якості

проведення медичних оглядів, виконанні оздоровчих заходів

Заключного акта разом з профпатологом. 4.3.4 У межах повноважень вирішують питання про тимчасове

призупинення медоглядів або притягнення до адміністративної

відповідальності роботодавців і керівників закладів охорони

здоров'я згідно з чинним законодавством. 4.3.5 Подають роботодавцю та, у разі потреби, органам

виконавчої влади та місцевого самоврядування, робочому органу

виконавчої дирекції Фонду пропозиції щодо профілактики професійних

захворювань (отруєнь), поліпшення умов праці.

Директор Департаменту

розвитку медичної допомоги М.П.Жданова

Директор Департаменту

державного санітарно-

епідеміологічного нагляду А.М.Пономаренко

Додаток 1

до пункту 2.2

Порядку проведення

медичних оглядів працівників

певних категорій

АКТ

визначення категорії працівників, які підлягають

попередньому (періодичним) медичному огляду

______________________________________________________

(найменування підприємства, відомча належність)

від "____" _____________ 200 р.

Лікарем з гігієні праці __________________________________________

(прізвище, ім'я, по батькові) __________________________________________________________________

(назва закладу державної санепідслужби)

за участю роботодавця ____________________________________________

(прізвище, ім'я, по батькові)

та представника профспілкової організації або уповноваженої

працівниками особи _______________________________________________

(прізвище, ім'я, по батькові)

визначено категорії працівників, які підлягають попередньому

(періодичним) медичному огляду в 200______ році.

----------------------------------------------------------------------- | N |Назва |Професія| Кількість | Назва |Назва робіт| Кількість | |з/п| цеху |(посада)|працівників|шкідливих та|і N пункту | осіб, які | | |(діль-| за ДК | за цією |небезпечних |та | підлягають | | |ниці) |003:2005| професією | факторів і |підпунктів | огляду | | | | |(тільки для|N пункту та |Переліку |(тільки для | | | | |періодичних| підпунктів |робіт, для |періодичних | | | | | медичних | Переліку |виконання | медичних | | | | | оглядів) |шкідливих та|яких є | оглядів) | | | | | |небезпечних |обов'язко- |------------| | | | | |факторів |вим |усього|у т. | | | | | |виробничого |попередній | | ч. | | | | | |середовища і|(періо- | |жінок| | | | | |трудового |дичні) | | | | | | | |процесу, при|медичний | | | | | | | |роботі з |огляд | | | | | | | |якими |працівників| | | | | | | |обов'язковий| | | | | | | | |попередній | | | | | | | | |(періодичні)| | | | | | | | |медичний | | | | | | | | |огляд | | | | | | | | |працівників | | | | |---+------+--------+-----------+------------+-----------+------+-----| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |---+------+--------+-----------+------------+-----------+------+-----| | | | | | | | | | |---------------------------------------------------------------------| |Усього | -----------------------------------------------------------------------

Лікар з гігієни праці __________ _____________________________

(підпис) (прізвище, ім'я, по батькові)

М.П.

Роботодавець __________ _____________________________

(підпис) (прізвище, ім'я, по батькові)

М.П.

Представник профспілкової

організації

(вповноважена особа) __________ _____________________________

(підпис) (прізвище, ім'я, по батькові)

М.П.

Директор Департаменту

розвитку медичної допомоги М.П.Жданова

Директор Департаменту

державного санітарно-

епідеміологічного нагляду А.М.Пономаренко

Додаток 2

до пункту 2.3 Порядку

проведення медичних оглядів

працівників певних категорій

ЗАТВЕРДЖЕНО

Роботодавець ___________________________

(найменування підприємства)

________ __________________

(підпис) (прізвище, ім'я

та по батькові)

М.П.

Дата ____________________

(число, місяць, рік)

СПИСОК

працівників, які підлягають періодичним медичним оглядам ________________________________________ у 200__ році

(найменування підприємства)

----------------------------------------------------------------------------------------------------------- |Табе- |Цех, |Прізвище,|Стать| Дата | Про- | Стаж | Дата | Назва |Назва робіт | Підлягає огляду(1)| |льний |діль-| ім'я, |(ч/ж)|і рік | фесія |роботи|остан-|шкідливих та| і N пункту | | | N |ниця | по | |народ-|(посада)| в |нього |небезпечних | та | | | з/п | |батькові | |ження | за ДК |даних | ог- |факторів і N| підпунктів | | | | | | | | 003: |умовах| ляду | пункту та | Переліку | | | | | | | | 2005 | | | підпунктів | робіт, для | | | | | | | | | | | Переліку | виконання | | | | | | | | | | |шкідливих та| яких є | | | | | | | | | | |небезпечних | обов'язко- |--------------------| | | | | | | | | |факторів |вим |лікарів|лабораторні,| | | | | | | | | |виробничого |попередній | | функціо- | | | | | | | | | |середовища і|(періодичні)| | нальні та | | | | | | | | | |трудового |медичний | | інші | | | | | | | | | |процесу, при|огляд | |дослідження | | | | | | | | | |роботі з |працівників | | (указати, | | | | | | | | | |якими обо- | | | які) | | | | | | | | | |в'язковий | | | | | | | | | | | | |попередній | | | | | | | | | | | | |(періодичні)| | | | | | | | | | | | |медичний | | | | | | | | | | | | |огляд | | | | | | | | | | | | |працівників | | | | |------+-----+---------+-----+------+--------+------+------+------------+------------+-------+------------| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |------+-----+---------+-----+------+--------+------+------+------------+------------+-------+------------| | | | | | | | | | | | | | -----------------------------------------------------------------------------------------------------------

(1) Графи 11 та 12 заповнюються комісією закладів охорони

здоров'я, що проводить медичний огляд.

Уповноважена

роботодавцем особа ____________ _____________________________

(підпис) (прізвище, ім'я, по батькові)

Погоджено:

Лікар з гігієни праці __________ _____________________________

(підпис) (прізвище, ім'я, по батькові)

М.П.

Дата ____________________

(число, місяць, рік)

Директор Департаменту

розвитку медичної допомоги М.П.Жданова

Директор Департаменту

державного санітарно-

епідеміологічного нагляду А.М.Пономаренко

Додаток 3

до пункту 2.4 Порядку

проведення медичних оглядів

працівників певних категорій

НАПРАВЛЕННЯ

на обов'язковий попередній медичний огляд працівника

Прізвище _________________________________________________________

Ім'я _____________________________________________________________

По батькові ______________________________________________________

Рік народження ___________________________________________________

Обрана професія (посада) за ДК 003:2005 __________________________

Характеристика умов праці: __________________________________________________________________

(назва шкідливих та небезпечних факторів і N пункту

та підпунктів Переліку шкідливих та небезпечних

факторів виробничого середовища і трудового процесу, при роботі з якими обов'язковий попередній (періодичні)

медичний огляд працівників)

__________________________________________________________________

(назва робіт і N пункту та підпунктів Переліку робіт,

для виконання яких є обов'язковим попередній

(періодичні) медичний огляд працівників)

Підпис уповноваженої

роботодавцем особи __________ ________________________

(підпис) (прізвище та ініціали)

Дата ____________________

(число, місяць, рік)

Зворотний бік

ЗАТВЕРДЖЕНО

Заступник головного лікаря

з лікувальної роботи __________ _________________

(підпис) (прізвище, ім'я

та по батькові)

М.П.

Прізвище _________________________________________________________

Ім'я _____________________________________________________________

По батькові ______________________________________________________

Рік народження ___________________________________________________

Працевлаштовується за професією (посадою) ________________________

Висновок медичної комісії

Придатний (не придатний) до роботи _______________________________

(прізвище, ім'я, по батькові)

за професією за ДК 003:2005 ______________________________________

(перелічити фактори виробничого середовища)

у несприятливих умовах праці.

Лікар-терапевт цехової (територіальної,

лікарняної) дільниці ________ ______________________

(підпис) (прізвище та ініціали) Особиста печатка

Заступник головного лікаря

з лікувальної роботи ________ ______________________

(підпис) (прізвище та ініціали)

Печатка закладів охорони здоров'я

Дата "____" _________________

Директор Департаменту

розвитку медичної допомоги М.П.Жданова

Директор Департаменту

державного санітарно-

епідеміологічного нагляду А.М.Пономаренко

Додаток 4

до пункту 2.6 Порядку

проведення медичних оглядів

працівників певних категорій

ПЕРЕЛІК

шкідливих та небезпечних факторів виробничого

середовища і трудового процесу, при роботі

з якими обов'язковий попередній (періодичні)

медичний огляд працівників

Загальні положення:

1. У медичних оглядах обов'язкова участь терапевта; фахівці

іншого медичного профілю залучаються до складу медичних комісій з

урахуванням характеру дії шкідливих та небезпечних факторів

виробничого середовища і трудового процесу на стан здоров'я

працівників.

2. Обов'язково враховуються перелік загальних медичних

протипоказань до роботи із шкідливими та небезпечними факторами

виробничого середовища і трудового процесу, додаткові

протипоказання у відповідності до конкретних виробничих факторів,

що приведені в цьому Переліку.

3. Працівникам, які підлягають попередньому (періодичним)

медичним оглядам, в обов'язковому порядку проводиться: дослідження

крові (Hb, лейкоцити, ШОЕ) та ЕКГ.

4. При попередньому медичному огляді обов'язково проводиться

рентгенографія органів грудної клітки у прямій проекції, а при

періодичному - флюорографія , за винятком пунктів цього додатка,

де вказана обов'язкова рентгенографія органів грудної клітки.

5. При проведенні попереднього (періодичних) медичних оглядів

жінок оглядає акушер-гінеколог з проведенням бактеріологічного (на

флору) і цитологічного (на атипічні клітини) дослідження. Строки

таких оглядів повинні збігатися зі строками періодичних медичних

оглядів, але не рідше ніж 1 раз на рік.

6. Речовини, які визначені в переліку значком "A", належать

до алергенів, значком "К" - до канцерогенів, значком "П" - до

подразнювальних, значком "Ф" - до тих, що володіють фіброгенною

дією, значком "Н" - до тих, що мають наркотичний ефект. За

необхідності уточнення віднесення конкретної хімічної речовини до

класу алергенів та канцерогенів слід керуватися гігієнічними

нормативами - Переліком промислових алергенів, затвердженим

наказом МОЗ України від 02.03.2007 за N 99 ( z0285-07 ),

зареєстрованим в Мін'юсті 28.03.2007 за N 285/13552, та Переліком

речовин, продуктів, виробничих процесів, побутових та природних

факторів, канцерогенних для людини, затвердженим наказом МОЗ

України від 13.01.2006 за N 7 ( z0100-06 ), зареєстрованим у

Мін'юсті 06.02.2006 за N 100/11974.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | N |Шкідливі та небезпечні фактори виробничого середовища| Періодичність | Фах лікарів, | Лабораторні, | Медичні | | з/п | і трудового процесу | оглядів у |що беруть участь | функціональні та | протипоказання | | | | закладі |у медичних оглядах| інші дослідження | (на доповнення | | | | охорони | | | до загальних | | | | здоров'я | | | медичних | | | | | | | протипоказань) | |----------+-----------------------------------------------------+---------------+------------------+-------------------+-------------------| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| |1. Хімічні речовини та їх сполуки та елементи | |-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| |1.1 |Неорганічні сполуки азоту (аміак, кислота азотна, |1 раз на 2 роки|оториноларинголог |загальний аналіз |1. Поширені | | |азоту оксиди, азоту діоксид (у перерахунку на NO ), | | |крові, |субатрофічні | | | 2 | | |ФЗД |зміни всіх | | |ін.) | | | |відділів ВДШ | | | | | | |2. Гіперпластичний | | | | | | |ларингіт | | | | | | |3. Хронічні | | | | | | |захворювання | | | | | | |бронхолегеневої | | | | | | |системи** | |----------+-----------------------------------------------------+---------------+------------------+-------------------+-------------------| |1.2 |Альдегіди аліфатичні (насичені, ненасичені) і |1 раз на рік |оториноларинголог |загальний аналіз |1. Хронічні | | | А К | |невропатолог |крові, |захворювання | | |ароматичні (формальдегід , ацетальдегід, акролеїн, | |дерматолог |ФЗД |бронхолегеневої | | |бензальдегід, фталевий альдегід та ін.) | |онколог | |системи** | | | | | | |2. Поширені | | | | | | |дистрофічні | | | | | | |розлади ВДШ | | | | | | |3. Алергічні | | | | | | |захворювання | |----------+-----------------------------------------------------+---------------+------------------+-------------------+-------------------| |1.3 |Альдегідів і кетонів галогенопохідні |1 раз на 2 роки|оториноларинголог |загальний аналіз |1. Хронічні | | |(хлорбензальдегід, фторацетон, хлорацетофенон і ін.) | |дерматолог |крові, |захворювання | | | | |офтальмолог |ФЗД |шкіри | | | | | | |2. Поширені | | | | | | |дистрофічні | | | | | | |розлади ВДШ | | | | | | |3. Алергічні | | | | | | |захворювання | | | | | | |4. Хронічні | | | | | | |захворювання | | | | | | |переднього | | | | | | |відрізка ока | |----------+-----------------------------------------------------+---------------+------------------+-------------------+-------------------| |1.4 |Аміни, аміди органічних кислот, анілін і інші похідні|1 раз на рік |оториноларинголог |загальний аналіз |1. Хронічні | | | А | |невропатолог |крові (за наявності|захворювання | | |(діметилформамід, діметилацетамід, капролактам та | |дерматолог |алергенної дії), |нервової системи | | |ін.) | |уролог |АЛТ*, АСТ*, |2. Хронічні | | | | |офтальмолог |білірубін крові*, |рецидивні | | | | | |ФЗД |захворювання | | | | | |загальний аналіз |шкіри | | | | | |сечі |3. Хронічні | | | | | | |захворювання | | | | | | |бронхолегеневої | | | | | | |системи** | | | | | | |4. Поширені | | | | | | |дистрофічні | | | | | | |розлади ВДШ | | | | | | |5. Алергічні | | | | | | |захворювання | | | | | | |6. Виражена | | | | | | |вегетативно- | | | | | | |судинна | | | | | | |дисфункція з | | | | | | |пароксизмальними | | | | | | |станами | | | | | | |7. Хронічні | | | | | | |захворювання | | | | | | |гепатобіліарної | | | | | | |системи | | | | | | |8. Хронічні | | | | | | |захворювання | | | | | | |сечовидільної | | | | | | |системи | |----------+-----------------------------------------------------+---------------+------------------+-------------------+-------------------| |1.5 | А,К |1 раз на рік |оториноларинголог |загальний аналіз |1. Алергічні | | |Берилій та його сполуки | |дерматолог |крові, ФЗД, |захворювання | | | | |офтальмолог |рентгенографія |2. Хронічні | | | | |(при роботі з |грудної клітки |захворювання | | | | |розчинними |(див. п. 3.1) |бронхолегеневої | | | | |сполуками) | |системи | | | | | | |3. Хронічні | | | | | | |рецидивні | | | | | | |захворювання | | | | | | |шкіри | | | | | | |4. Поширені | | | | | | |дистрофічні | | | | | | |розлади ВДШ | | | | | | |5. Гіперпластичний | | | | | | |ларингіт (при | | | | | | |роботі з | | | | | | |розчинними | | | | | | |сполуками | | | | | | |берилію) | | | | | | |6. Хронічні | | | | | | |захворювання | | | | | | |периферичного | | | | | | |відрізка ока | |----------+-----------------------------------------------------+---------------+------------------+-------------------+-------------------| |1.6 | Ф Ф |1 раз на 2 роки|оториноларинголог |рентгенографія |1. Поширені | | |Бор і його сполуки (бору карбід , нітрит і ін.) | | |грудної клітки |дистрофічні | | | | | |(див. п. 3.1, 3.4) |розлади ВДШ | | | | | | |2. Алергічні | | | | | | |захворювання | | | | | | |3. Хронічні | | | | | | |захворювання | | | | | | |бронхолегеневої | | | | | | |системи | |----------+-----------------------------------------------------+---------------+------------------+-------------------+-------------------| |1.6.1 |Бороводні |1 раз на рік |оториноларинголог |загальний аналіз |1. Поширені | | | | |дерматолог |крові, ФЗД, |дистрофічні | | | | | |білірубін крові*, |розлади ВДШ | | | | | |АЛТ*, АСТ* |2. Алергічні | | | | | | |захворювання | | | | | | |3. Хронічні | | | | | | |захворювання | | | | | | |бронхолегеневої | | | | | | |системи** | | | | | | |4. Хронічні | | | | | | |захворювання | | | | | | |гепатобіліарної | | | | | | |системи | |----------+--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| |1.7 |Галогени | |----------+--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| |1.7.1 | А А |1 раз на рік |оториноларинголог |ФЗД, |1. Поширені | | |Хлор, бром , йод , сполуки з воднем, оксиди | |дерматолог |загальний аналіз |дистрофічні | | | | |офтальмолог |крові |розлади ВДШ | | | | | | |2. Алергічні | | | | | | |захворювання ВДШ | | | | | | |3. Хронічні | | | | | | |захворювання | | | | | | |бронхолегеневої | | | | | | |системи** | | | | | | |4. Хронічні | | | | | | |рецидивні | | | | | | |захворювання | | | | | | |шкіри | | | | | | |5. Хронічні | | | | | | |захворювання | | | | | | |переднього | | | | | | |відрізка ока | |----------+-----------------------------------------------------+---------------+------------------+-------------------+-------------------| |1.7.2 |Фтор і його неорганічні сполуки |1 раз на рік |оториноларинголог |ФЗД, |1. Хронічний | | | | |дерматолог |рентгенографія |субатрофічний і | | | | |стоматолог |трубчастих кісток |атрофічний риніт. | | | | |офтальмолог |при стажі більше 5 |Гіперпластичний | | | | |невропатолог |років, 1 раз на 3 |ларингіт. Ерозія | | | | |хірург |роки зі збереженням|слизової оболонки | | | | | |усіх рентгенограм в|порожнини носа | | | | | |архіві, |2. Хронічні | | | | | |АЛТ*, |захворювання | | | | | |білірубін* |центральної і | | | | | | |периферичної | | | | | | |нервової системи | | | | | | |3. Хронічні | | | | | | |захворювання | | | | | | |бронхолегеневої | | | | | | |системи** | | | | | | |4. Хронічні | | | | | | |рецидивні | | | | | | |захворювання | | | | | | |шкіри | | | | | | |5. Захворювання | | | | | | |порожнини рота | | | | | | |6. Хронічні | | | | | | |захворювання | | | | | | |переднього | | | | | | |відрізка ока; | | | | | | |катаракта | | | | | | |7. Хронічні | | | | | | |захворювання | | | | | | |кістково-м'язової | | | | | | |системи з | | | | | | |ураженням | | | | | | |кісткової | | | | | | |структури | | | | | | |8. Хронічний | | | | | | |гепатит | | | | | | |9.Виразкова хвороба| |----------+-----------------------------------------------------+---------------+------------------+-------------------+-------------------| |1.7.3 |Фосгени |1 раз на рік |оториноларинголог |ФЗД |1. Хронічні | | | | | | |захворювання | | | | | | |бронхолегеневої | | | | | | |системи** | |----------+-----------------------------------------------------+---------------+------------------+-------------------+-------------------| |1.8 |Гідразин і його похідні (фенілгідразін та ін.) |1 раз на рік |дерматолог |загальний аналіз |1. Хронічні | | | | |невропатолог |крові |захворювання | | | | |оториноларинголог |білірубін крові, |гепатобіліарної | | | | | |АЛТ*, |системи * | | | | | |визначення рівня |2. Хронічні | | | | | |ксантуренової |рецидивні | | | | | |кислоти |захворювання | | | | | | |шкіри | | | | | | |3. Вегетативні | | | | | | |дисфункції | | | | | | |4. Гіпертрофічні | | | | | | |риніти та | | | | | | |ларингіти | | | | | | |5. Хронічні | | | | | | |захворювання | | | | | | |центральної та | | | | | | |периферичної | | | | | | |нервової системи | |----------+-----------------------------------------------------+---------------+------------------+-------------------+-------------------| |1.9 |Залізо та його оксиди |1 раз на рік |дерматолог |% НТЗ (насичення |1. Порушення | | | | |невропатолог |трансферину |вуглеводного | | | | |ендокринолог |залізом), цукор у |обміну | | | | |онколог |крові, білірубін |2. Хронічні | | | | | |крові, АЛТ*, |захворювання | | | | | |рентгенограма |гепатобіліарної | | | | | |органів грудної |системи** | | | | | |клітки (див. п. |3. Хронічні | | | | | |3.5) |захворювання | | | | | | |бронхолегеневої | | | | | | |системи** | | | | | | |4. Хронічні | | | | | | |захворювання | | | | | | |суглобів | | | | | | |5. Гіпогонадизм | |----------+-----------------------------------------------------+---------------+------------------+-------------------+-------------------| |1.10 | К |1 раз на 2 роки|оторинолариголог |ФЗД, загальний |1. Поширені | | |Кадмій і його сполуки | |невропатолог |аналіз крові, |дистрофічні | | | | |стоматолог* |аналіз сечі, |розлади ВДШ | | | | | |рентгенограма |2. Алергічні | | | | | |органів грудної |захворювання | | | | | |клітки (див. п. |3. Хронічні | | | | | |3.4, 3.1), АЛТ*, |захворювання | | | | | |АСТ* |бронхолегеневої | | | | | | |системи** | | | | | | |4. Хронічні | | | | | | |захворювання | | | | | | |нирок | | | | | | |5. Хронічні | | | | | | |захворювання | | | | | | |гепатобіліарної | | | | | | |системи | |----------+-----------------------------------------------------+---------------+------------------+-------------------+-------------------| |1.11 |Карбоніли металів: |1 раз на рік |оториноларинголог |загальний аналіз |1. Поширені | | | А,К А | |дерматолог |крові, ФЗД, |дистрофічні | | |нікелю , кобальту , заліза та ін. | | |рентгенограма |розлади ВДШ | | | | | |органів грудної |2. Алергічні | | | | | |клітки |захворювання | | | | | | |3. Хронічні | | | | | | |захворювання | | | | | | |гепатобіліарної | | | | | | |системи | |----------+-----------------------------------------------------+---------------+------------------+-------------------+-------------------| |1.12 |Кетони аліфатичні та ароматичні (ацетон, |1 раз на 2 роки|оториноларинголог |ФЗД, загальний |1. Поширені | | |метилетилкетон, ацетофенон та ін.) | |невропатолог |аналіз крові, |дистрофічні | | | | | |ГГТФ* |захворювання ВДШ | | | | | | |2. Алергічні | | | | | | |захворювання | | | | | | |3. Токсикоманія | | | | | | |4. Наркоманія | |----------+-----------------------------------------------------+---------------+------------------+-------------------+-------------------| |1.13 |Кислоти органічні (мурашина, оцтова, пропіонова, |1 раз на 2 роки|оториноларинголог |загальний аналіз |1. Поширені | | |масляна, валеріанова, капронова, щавлева, адипінова, | |дерматолог |крові, |дистрофічні | | |акрилова, нафтенова і ін.) та їх ангідриди | |офтальмолог |активність |розлади ВДШ, | | |Кислот органічних галогенопохідні (хлороцтова, | | |холінестерази |2. Алергічні | | |трихлороцтова, перфтормасляна, трихлорпропіонова та | | | |захворювання | | |ін.) та їх ангідриди | | | |3. Хронічні | | | | | | |захворювання | | | | | | |переднього | | | | | | |відрізка ока | |----------+-----------------------------------------------------+---------------+------------------+-------------------+-------------------| |1.13.1 | А | 1 раз на рік |як у |загальний аналіз |1. Алергічні | | |Кислота ізофталева | |п. 1.12 |крові, ФЗД |захворювання | | | А | | | |2. Хронічні | | |терефталева | | | |захворювання | | |фталевий ангідрид та його похідні | | | |периферичної | | | | | | |нервової системи | | | | | | |3. Хронічні | | | | | | |захворювання ВДШ, | | | | | | |бронхіальна | | | | | | |астма | | | | | | |4. Розповсюджені | | | | | | |захворювання усіх | | | | | | |відділів ВДШ: | | | | | | |гіперпластичний | | | | | | |ларингіт | | | | | | |5. Хронічні | | | | | | |захворювання | | | | | | |переднього | | | | | | |відрізка ока | |----------+-----------------------------------------------------+---------------+------------------+-------------------+-------------------| |1.14 | А |1 раз на рік |оториноларинголог |загальний аналіз |1. Хронічні | | |Кобальт та його неорганічні сполуки | |дерматолог |крові, |рецидивні, | | | | | |рентгенографія |захворювання | | | | | |органів грудної |органів дихання і | | | | | |клітки (див. п. |шкіри | | | | | |3.4, 3.1), ФЗД |2. Алергічні | | | | | | |захворювання | | | | | | |3. Захворювання | | | | | | |серцевого м'яза | |----------+-----------------------------------------------------+---------------+------------------+-------------------+-------------------| |1.14.1 |Ванадій |1 раз на рік |оториноларинголог |загальний аналіз |1. Хронічні | | | | |дерматолог |крові, |рецидивні, | | | | | |рентгенографія |захворювання | | | | | |грудної клітки |органів дихання і | | | | | |(див. п. 3.4, 3.1),|шкіри | | | | | |ФЗД |2. Алергічні | | | | | | |захворювання | | | | | | |3. Захворювання | | | | | | |серцевого м'яза | |----------+-----------------------------------------------------+---------------+------------------+-------------------+-------------------| |1.14.2 |Молібден, вольфрам, ніобій, тантал і їх сполуки |1 раз на 2 роки|оториноларинголог |загальний аналіз |1. Хронічні | | | | |дерматолог |крові, |рецидивні | | | | | |рентгенографія |захворювання | | | | | |органів грудної |органів дихання і | | | | | |порожнини, ФЗД |шкіри | | | | | | |2. Алергічні | | | | | | |захворювання | |----------+-----------------------------------------------------+---------------+------------------+-------------------+-------------------| |1.15 | А |1 раз на 2 роки|оториноларинголог |загальний аналіз |1. Поширені | | |Органічні сполуки кремнію (сілани) | |дерматолог |крові, ФЗД |дистрофічні | | | | |офтальмолог | |розлади ВДШ | | | | | | |2. Гіперпластичний | | | | | | |ларингіт | | | | | | |3. Хронічні | | | | | | |захворювання | | | | | | |бронхолегеневої | | | | | | |системи** | | | | | | |4. Алергічні | | | | | | |захворювання ** | | | | | | |5. Хронічні | | | | | | |захворювання | | | | | | |переднього | | | | | | |відрізка ока | |----------+-----------------------------------------------------+---------------+------------------+-------------------+-------------------| |1.16 |Марганець і його сполуки |1 раз на рік |невропатолог |загальний аналіз |1. Хронічні | | | | |оториноларинголог |крові, ФЗД, |захворювання | | | | |дерматолог |рентгенографія |нервової системи | | | | | |органів грудної |2. Поширені | | | | | |клітини (див. п. |дистрофічні | | | | | |3.1) |розлади ВДШ | | | | | | |3. Хронічні | | | | | | |захворювання | | | | | | |бронхолегеневої | | | | | | |системи** | | | | | | |4. Алергічні | | | | | | |захворювання | |----------+-----------------------------------------------------+---------------+------------------+-------------------+-------------------| |1.17 |Мідь та її сполуки |1 раз на рік |оториноларинголог |загальний аналіз |1. Поширені | | | А | |дерматолог |крові , АЛТ* та |дистрофічні | | |срібло, золото та їх сполуки | |офтальмолог |білірубін крові* |розлади ВДШ | | | | | |АСТ*, ФЗД |2. Алергічні | | | | | | |захворювання | | | | | | |3. Хронічні | | | | | | |захворювання | | | | | | |бронхолегеневої | | | | | | |системи** | | | | | | |4. Хронічні | | | | | | |захворювання | | | | | | |гепатобіліарної | | | | | | |системи** | | | | | | |5. Хронічні | | | | | | |захворювання | | | | | | |переднього | | | | | | |відрізка ока | |----------+-----------------------------------------------------+---------------+------------------+-------------------+-------------------| |1.18 |Метали лужні та їх сполуки (натрій, калій, рубідій, |1 раз на 2 роки|оториноларинголог |загальний аналіз |1. Поширені | | |цезій та їх гідроксиди) | |дерматолог |крові |дистрофічні | | |Метали лужноземельні (кальцій, стронцій, барій та їх | | | |розлади ВДШ | | |сполуки) | | | |2. Алергічні | | | | | | |захворювання | | | | | | |3. Хронічні | | | | | | |рецидивні | | | | | | |захворювання | | | | | | |шкіри | |----------+-----------------------------------------------------+---------------+------------------+-------------------+-------------------| |1.18.1 | Ф |1 раз на 2 роки|оториноларинголог |загальний аналіз |1. Хронічні | | |Метали рідкісноземельні (лантан, скандій, церій та | |дерматолог |крові, ФЗД |захворювання | | |їх сполуки) | | | |бронхолегеневої | | | | | | |системи** | |----------+-----------------------------------------------------+---------------+------------------+-------------------+-------------------| |1.18.2 |Літій та його сполуки |1 раз на рік |невропатолог |загальний аналіз |1. Хронічні | | | | |оториноларинголог |крові*, загальний |захворювання | | | | |дерматолог |аналіз сечі |центральної | | | | |офтальмолог | |нервової системи | | | | | | |2. Захворювання | | | | | | |зорового нерва та | | | | | | |сітківки | | | | | | |3. Поширені | | | | | | |дистрофічні | | | | | | |розлади ВДШ | | | | | | |4. Алергічні | | | | | | |захворювання | | | | | | |5. Хронічні | | | | | | |рецидивні | | | | | | |захворювання | | | | | | |шкіри | |----------+-----------------------------------------------------+---------------+------------------+-------------------+-------------------| |1.19 |Луги їдкі |1 раз на 2 роки|оториноларинголог |загальний аналіз |1. Поширені | | | | |дерматолог |крові |дистрофічні | | | | | | |розлади ВДШ | | | | | | |2. Алергічні | | | | | | |захворювання | | | | | | |3. Хронічні | | | | | | |рецидивні | | | | | | |захворювання | | | | | | |шкіри | | | | | | |4. Хронічні | | | | | | |захворювання | | | | | | |бронхолегеневої | | | | | | |системи* * | |----------+-----------------------------------------------------+---------------+------------------+-------------------+-------------------| |1.20 | К К |1 раз на рік |невропатолог |загальний аналіз |1. Поширені | | |Арсен і його неорганічні та органічні сполуки | |оториноларинголог |крові, |дистрофічні | | | | |дерматолог |ретикулоцити, |розлади ВДШ | | | | | |АЛТ*, білірубін |2. Алергічні | | | | | |крові*, АСТ* |захворювання | | | | | | |3. Хронічні | | | | | | |захворювання | | | | | | |бронхолегеневої | | | | | | |системи** | | | | | | |4. Хронічні | | | | | | |захворювання | | | | | | |нервової системи | | | | | | |5. Хронічні | | | | | | |рецидивні | | | | | | |захворювання | | | | | | |шкіри | | | | | | |6. Доброякісні | | | | | | |пухлини будь-якої | | | | | | |локалізації | | | | | | |7. Хронічні | | | | | | |захворювання | | | | | | |гепатобіліарної | | | | | | |системи | |----------+-----------------------------------------------------+---------------+------------------+-------------------+-------------------| |1.21 | А, К |1 раз на рік |оториноларинголог |загальний аналіз |1. Поширені та | | |Нікель і його сполуки | |дерматолог |крові, |ізольовані | | | | | |рентгенографія |дистрофічні | | | | | |грудної клітки |захворювання ВДШ | | | | | |(див. п. 3.1) і ФЗД|2. Гіперпластичний | | | | | | |ларингіт | | | | | | |3. Захворювання | | | | | | |органів дихання і | | | | | | |серцево-судинної | | | | | | |системи, що | | | | | | |перешкоджають | | | | | | |праці в протигазі | | | | | | |4. Алергічні | | | | | | |захворювання | | | | | | |5. Доброякісні | | | | | | |пухлини будь-якої | | | | | | |локалізації | | | | | | |(навіть в | | | | | | |анамнезі) | | | | | | |6. Хронічні | | | | | | |захворювання | | | | | | |бронхолегеневої | | | | | | |системи** | |----------+-----------------------------------------------------+---------------+------------------+-------------------+-------------------| |1.22 |Озон |1 раз на рік |оториноларинголог |загальний аналіз |1. Поширені | | | | | |крові |дистрофічні | | | | | | |розлади ВДШ | | | | | | |2. Алергічні | | | | | | |захворювання | | | | | | |3. Хронічні | | | | | | |захворювання | | | | | | |бронхолегеневої | | | | | | |системи** | |----------+-----------------------------------------------------+---------------+------------------+-------------------+-------------------| |1.23 |Органічні оксиди, пероксиди та гідропероксиди |1 раз на рік |оториноларинголог |загальний аналіз |1. Хронічні | | |(етилену, пропілену тощо) | |дерматолог |крові |захворювання | | |Пероксиди неорганічні (пергідроль) | | |АЛТ*, АСТ* |шкіри | | | | | | |2. Поширені | | | | | | |дистрофічні | | | | | | |розлади ВДШ | | | | | | |3. Алергічні | | | | | | |захворювання | | | | | | |4. Доброякісні | | | | | | |пухлини будь-якої | | | | | | |локалізації | | | | | | |5. Захворювання | | | | | | |гепатобіліарної | | | | | | |системи | |----------+-----------------------------------------------------+---------------+------------------+-------------------+-------------------| |1.24 | Ф |1 раз на 2 роки|невропатолог |ФЗД, |1. Хронічні | | |Олово і його неорганічні сполуки | | |рентгенографія |захворювання | | | | | |органів грудної |бронхолегеневої | | | | | |клітки |системи** | |----------+-----------------------------------------------------+---------------+------------------+-------------------+-------------------| |1.24.1 |Олово і його органічні сполуки |1 раз на рік |невропатолог | |1. Хронічні | | | | | | |захворювання ЦНС | |----------+-----------------------------------------------------+---------------+------------------+-------------------+-------------------| |1.25 | А |1 раз на рік |оториноларинголог |загальний аналіз |1. Поширені та | | |Платинові метали та їх сполуки (рутеній, родій, | |дерматолог |крові, ФЗД, |ізольовані | | |паладій, осмій, іридій, платина) | |офтальмолог |загальний аналіз |дистрофічні | | | | | |сечі |захворювання ВДШ | | | | | | |2. Алергічні | | | | | | |захворювання ВДШ | | | | | | |3. Хронічні | | | | | | |рецидивні | | | | | | |захворювання | | | | | | |бронхолегеневої | | | | | | |системи | | | | | | |4. Хронічні | | | | | | |рецидивні | | | | | | |захворювання | | | | | | |шкіри | | | | | | |5. Хронічні | | | | | | |захворювання | | | | | | |переднього | | | | | | |відрізка ока | |----------+-----------------------------------------------------+---------------+------------------+-------------------+-------------------| |1.26. |Ртуть та її неорганічні сполуки |1 раз на рік |невропатолог |визначення ртуті в |1. Хронічні | | | | |стоматолог |сечі |захворювання | | | | |дерматолог |АЛТ*, АСТ* |нервової системи | | | | | | |2. Хвороби зубів і | | | | | | |слизової оболонки | | | | | | |(хронічний | | | | | | |гінгівіт, | | | | | | |стоматит, | | | | | | |пародонтит) | | | | | | |3. Хвороби нирок | | | | | | |4. Хронічні | | | | | | |захворювання | | | | | | |органів травлення | | | | | | |5. Хронічні | | | | | | |захворювання | | | | | | |гепатобіліарної | | | | | | |системи | | | | | | |6. Хронічні | | | | | | |захворювання | | | | | | |шкіри | |----------+-----------------------------------------------------+---------------+------------------+-------------------+-------------------| |1.27 |Свинець, його неорганічні та органічні сполуки |1 раз на рік |невропатолог |кількість |1.Уміст гемоглобіну| | | | |офтальмолог |еритроцитів, |менш як 130 г/л | | | | | |ретикулоцитів, |у чоловіків і 120 | | | | | |еритроцитів з |г/л у жінок | | | | | |базофільною |2. Хронічні | | | | | |зернистістю, |захворювання | | | | | |дельта-АЛК |нервової системи | | | | | |(амінолевуленова |3. Хронічні | | | | | |кислота) та КП |захворювання | | | | | |(копропорфірин) у |печінки та нирок | | | | | |сечі, АЛТ та |4. Ретинопатія, | | | | | |білірубін крові* |звуження поля | | | | | | |зору | |----------+-----------------------------------------------------+---------------+------------------+-------------------+-------------------| |1.28 |Селен, телур та їх сполуки |1 раз на 2 роки|оториноларинголог |ФЗД, загальний |1. Хронічні | | | | |дерматолог |аналіз крові, АЛТ |захворювання | | | | |невропатолог |та білірубін крові |бронхолегеневої | | | | | | |системи ** | | | | | | |2. Хронічні | | | | | | |захворювання | | | | | | |гепатобіліарної | | | | | | |системи з | | | | | | |порушенням | | | | | | |функції печінки** | | | | | | |3. Хронічні | | | | | | |алергічні | | | | | | |захворювання | |----------+--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| |1.29 |Сірка та її сполуки | |----------+--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| |1.29.1 |Сірка елементарна |1 раз на 2 роки|оториноларинголог | загальний аналіз |1. Поширені | | |Оксиди сірки | |офтальмолог | крові, |субатрофічні | | |Ангідрид сірчаної та сірчистої кислот | |дерматолог | ФЗД |захворювання ВДШ | | |Кислота сірчана | | | |2. Хронічні | | | | | | |захворювання | | | | | | |бронхолегеневої | | | | | | |системи* | | | | | | |3. Алергічні | | | | | | |захворювання | | | | | | |4. Хронічні | | | | | | |захворювання | | | | | | |переднього | | | | | | |відрізка ока | |----------+-----------------------------------------------------+---------------+------------------+-------------------+-------------------| |1.29.2 |Сірководень |1 раз на 2 роки|оториноларинголог |загальний аналіз |1. Поширені | | | | |офтальмолог |крові, ФЗД |дистрофічні | | | | |невропатолог | |розлади ВДШ | | | | |дерматолог* | |2. Хронічні | | | | | | |захворювання | | | | | | |бронхолегеневої | | | | | | |системи ** | | | | | | |3. Алергічні | | | | | | |захворювання | | | | | | |4. Хронічні | | | | | | |захворювання | | | | | | |переднього | | | | | | |відрізка ока | |----------+-----------------------------------------------------+---------------+------------------+-------------------+-------------------| |1.29.3 |Сірковуглець |1 раз на рік |невропатолог |загальний аналіз |1. Хронічні | | | | |офтальмолог, |крові, глюкоза |захворювання | | | | | |крові, |нервової системи | | | | | |g-глютамілтранс- |2. Захворювання | | | | | |фераза (ГГТФ) |органів дихання і | | | | | | |серцево-судинної | | | | | | |системи, що | | | | | | |перешкоджають | | | | | | |праці в протигазі | | | | | | |3. Хронічні | | | | | | |захворювання | | | | | | |переднього | | | | | | |відрізка ока | | | | | | |4. Виражена | | | | | | |вегетативно- | | | | | | |судинна | | | | | | |дисфункція | | | | | | |5.Захворювання | | | | | | |ендокринної | | | | | | |системи | |----------+-----------------------------------------------------+---------------+------------------+-------------------+-------------------| |1.29.4 | А |1 раз на 2 роки|оториноларинголог |загальний аналіз |1. Поширені | | |Тетраметилтиурамдисульфід (тиурам Д) | |невропатолог |крові, АЛТ*, |дистрофічні | | | | |дерматолог |білірубін* |розлади ВДШ | | | | | | |2. Гіперпластичний | | | | | | |ларингіт | | | | | | |3. Хронічні | | | | | | |захворювання | | | | | | |бронхолегеневої | | | | | | |системи** | | | | | | |4. Алергічні | | | | | | |захворювання | | | | | | |5. Хронічні | | | | | | |захворювання | | | | | | |нервової системи | | | | | | |6. Хронічні | | | | | | |захворювання | | | | | | |гепатобіліарної | | | | | | |системи** | |----------+-----------------------------------------------------+---------------+------------------+-------------------+-------------------| |1.30 |Спирти аліфатичні одноатомні та багатоатомні, |1 раз на 2 роки|невропатолог |загальний аналіз |1. Хронічні | | |ароматичні та їх похідні (етиловий, пропіловий, | | |крові, АЛТ*, |захворювання | | |бутиловий, аліловий, бензиловий, етиленгліколь, | | |білірубін крові, |бронхолегеневої | | |пропіленгліколь, етилцеллозольв та ін.) | | |ГГТФ*, АСТ* |системи** | | | | | | |2. Алкоголізм | | | | | | |3. Токсикоманія | | | | | | |4. Хронічні | | | | | | |захворювання | | | | | | |гепатобіліарної | | | | | | |системи | | | | | | |5. Хронічні | | | | | | |захворювання | | | | | | |нервової системи | | | | | | |6. Анемія | |----------+-----------------------------------------------------+---------------+------------------+-------------------+-------------------| |1.30.1 |Спирт метиловий |1 раз на 2 роки|невропатолог |загальний аналіз |1. Захворювання | | | | |офтальмолог |крові, дослідження |зорового нерва та | | | | | |очного дна, ГГТФ* |сітківки | | | | | | |2. Хронічні | | | | | | |захворювання | | | | | | |бронхолегеневої | | | | | | |системи** | | | | | | |3. Хронічні | | | | | | |захворювання | | | | | | |нервової системи | | | | | | |4. Алкоголізм, | | | | | | |наркоманія | |----------+-----------------------------------------------------+---------------+------------------+-------------------+-------------------| |1.31 |Сурма та її сполуки |1 раз на 2 роки|невропатолог |загальний аналіз |1. Поширені | | | | |оториноларинголог |крові, ФЗД |дистрофічні | | | | |дерматолог | |розлади ВДШ | | | | |офтальмолог | |2. Алергічні | | | | | | |захворювання | | | | | | |3. Гіперпластичний | | | | | | |ларингіт | | | | | | |4. Хронічні | | | | | | |захворювання | | | | | | |бронхолегеневої | | | | | | |системи** | | | | | | |5. Хронічні | | | | | | |рецидивні | | | | | | |захворювання | | | | | | |шкіри | |----------+-----------------------------------------------------+---------------+------------------+-------------------+-------------------| |1.32 |Талій, індій, галій та їх сполуки |1 раз на 2 роки|невропатолог |загальний аналіз |1. Хронічні | | | | |оториноларинголог |крові, аналіз сечі |захворювання | | | | |дерматолог |на уміст цих |нервової системи | | | | |стоматолог |металів*, ФЗД |2. Поширені | | | | |офтальмолог | |дистрофічні | | | | | | |розлади ВДШ | | | | | | |3. Алергічні | | | | | | |захворювання | | | | | | |4. Катаракта | | | | | | |5. Хронічні | | | | | | |рецидивні | | | | | | |захворювання | | | | | | |шкіри | | | | | | |6. Хронічні | | | | | | |гінгівіти, | | | | | | |стоматити, | | | | | | |парадонтоз | | | | | | |7. Захворювання | | | | | | |периферичного | | | | | | |відрізка ока | |----------+-----------------------------------------------------+---------------+------------------+-------------------+-------------------| |1.33 | Ф Ф |1 раз на рік |оториноларинголог |ФЗД, див. п. 3.1 |1. Поширені | | |Титан , цирконій , гафній, германій та їх сполуки | | | |дистрофічні | | | | | | |розлади ВДШ | | | | | | |2. Алергічні | | | | | | |захворювання | | | | | | |3. Хронічні | | | | | | |захворювання | | | | | | |бронхолегеневої | | | | | | |системи** | |----------+-----------------------------------------------------+---------------+------------------+-------------------+-------------------| |1.34 |Монооксид вуглецю |1 раз на 2 роки|невропатолог |еритроцити, |1. Виражена | | |Вуглецю оксид (IV) | | |ретикулоцити, |вегетативно- | | |Вуглецю (II) оксид | | |карбоксигемоглобін |судинна | | | | | | |дисфункція | | | | | | |2. Хронічні | | | | | | |захворювання | | | | | | |нервової системи | |----------+-----------------------------------------------------+---------------+------------------+-------------------+-------------------| |1.35 |Вуглеводні ароматичні: |1 раз на рік |невропатолог |загальний аналіз |1. На роботу, яка | | | К | |дерматолог |крові, |пов'язана з | | |бензол та його похідні (толуол, ксилол, стирол, | | |ретикулоцити, |виробництвом | | |етилбензол, діетилбензол тощо) | | |тромбоцити, ГГТФ*, |бензолу, жінок не | | | | | |білірубін, АЛТ, |допускати | | | | | |АСТ |2. Уміст | | | | | | |гемоглобіну менше | | | | | | |130 г/л у | | | | | | |чоловіків і 120 | | | | | | |г/л у жінок; | | | | | | |лейкоцитів менше | | | | | | | 9 | | | | | | |4,4 х 10 г/л, | | | | | | |еритроцитів менш | | | | | | | 12 | | | | | | |3,5 х 10 г/л, | | | | | | |тромбоцитопенія | | | | | | |3. Хронічні | | | | | | |захворювання | | | | | | |гепатобіліарної | | | | | | |системи | | | | | | |4. Доброякісні | | | | | | |пухлини статевих | | | | | | |органів при | | | | | | |роботі з бензолом | | | | | | |5. Порушення | | | | | | |менструальної | | | | | | |функції, яка | | | | | | |супроводжується | | | | | | |дисфункціональними | | | | | | |матковими | | | | | | |кровотечами | | | | | | |6. Хронічні | | | | | | |захворювання | | | | | | |шкіри (псоріаз, | | | | | | |нейродерміт, | | | | | | |вітіліго) | | | | | | |Доброякісні | | | | | | |пухлини шкіри | | | | | | |7. Наркоманія | | | | | | |8. Токсикоманія | |----------+-----------------------------------------------------+---------------+------------------+-------------------+-------------------| |1.35.1 |Вуглеводні ароматичні: аміно- і нітросполуки та їх |1 раз на рік |невропатолог |загальний аналіз |1.Уміст гемоглобіну| | |похідні (анілін, м-, п-толуїдин, нітроамінобензоли, | |за показаннями: |крові, |менше як 130 г/л у | | |нітрохлорбензоли, нітро-, амінофеноли, | |онколог, |ретикулоцити, |чоловіків і 120 г/л| | | А | |дерматолог, |тільця Гейнца, |у жінок | | |тринітротолуол, фенілендіаміни , хлораніліни, | |офтальмолог |білірубін у крові, |2. Хронічні | | |анізидини, ніазон, ксилідини тощо) | |(для працюючих з |АЛТ, |захворювання | | | | |нітропохідними |біомікроскопія |гепатобіліарної | | | | |толуолу), уролог |(для працюючих з |системи | | | | | |нітропохідними |3. Катаракта (при | | | | | |толуолу) |роботі з | | | | | | |нітропохідними | | | | | | |толуолу) | | | | | | |4. Доброякісні | | | | | | |пухлини | | | | | | |будь-якої | | | | | | |локалізації | | | | | | |5. Алергічні | | | | | | |захворювання | |----------+-----------------------------------------------------+---------------+------------------+-------------------+-------------------| |1.35.1.1 |Ізоціанати |1 раз на рік |невропатолог |загальний аналіз |1. Хронічні | | | А | |офтальмолог |крові, ФЗД, |захворювання | | |(толуїлендиізоціанат та ін.) | |оториноларинголог,|рентгенографія |переднього відрізка| | | | |дерматолог |грудної клітки |ока | | | | | | |2. Поширені | | | | | | |дистрофічні розлади| | | | | | |ВДШ | | | | | | |3. Алергічні | | | | | | |захворювання | | | | | | |4. Хронічні | | | | | | |захворювання | | | | | | |бронхолегеневої | | | | | | |системи** | |----------+-----------------------------------------------------+---------------+------------------+-------------------+-------------------| |1.35.1.2 | К К |1 раз на рік |невропатолог |загальний аналіз |1. Захворювання | | |О-толуїдин , бензидин , | |уролог |крові, загальний |нирок і сечови- | | | К | | |аналіз сечі, |відних шляхів | | |в-нафтиламін | | |цистоскопія |2. Передракові | | | | | | |захворювання | | | | | | |сечовивідних шляхів| |----------+-----------------------------------------------------+---------------+------------------+-------------------+-------------------| |1.35.2 |Вуглеводнів ароматичних галогенопохідні (галоген у |1 раз на 2 роки|невропатолог |загальний аналіз |1. Поширені | | | Н | |оториноларинголог |крові, |дистрофічні розлади| | |бензольному кільці : хлорбензол, хлортолуол, | | |ретикулоцити, |ВДШ | | |бромбензол та ін.) | | |тромбоцити, ГГТФ, |2. Алергічні | | | | | |АЛТ*, білірубін* |захворювання | | | | | | |3. Хронічні | | | | | | |захворювання | | | | | | |бронхолегеневої | | | | | | |системи** | | | | | | |4. Уміст | | | | | | |гемоглобіну | | | | | | |менше 130 г/л у | | | | | | |чоловіків, 120 г/л | | | | | | |у жінок, лейкоцитів| | | | | | | 9 | | | | | | |менше 4,4 х 10 г/л,| | | | | | |зниження | | | | | | |тромбоцитів | | | | | | |5. Токсикоманія | | | | | | |6. Наркоманія | | | | | | |7. Захворювання | | | | | | |гепатобіліарної | | | | | | |системи | |----------+-----------------------------------------------------+---------------+------------------+-------------------+-------------------| |1.35.3 |Вуглеводнів ароматичних галогено-похідні (галоген у |1 раз на 2 роки|невропатолог |загальний аналіз |1. Поширені | | |боковому ланцюзі): бензил хлористий, бензотрихлорид, | |оториноларинголог |крові, |дистрофічні розлади| | |бензотрифторид, бензиліден хлористий та ін.) | |офтальмолог |ретикулоцити, |ВДШ | | | | |дерматолог |тромбоцити, ФЗД |2. Алергічні | | | | | | |захворювання | | | | | | |3. Хронічні | | | | | | |захворювання | | | | | | |бронхолегеневої | | | | | | |системи** | | | | | | |4. Хронічні | | | | | | |захворювання | | | | | | |переднього відрізка| | | | | | |ока | |----------+-----------------------------------------------------+---------------+------------------+-------------------+-------------------| |1.36 |Вуглеводні ароматичні поліциклічні та їх похідні |1 раз на рік |невропатолог |загальний аналіз |1. Поширені | | | К | |оториноларинголог |крові, |дистрофічні розлади| | |(нафталін, нафтоли, бенз/а/пірен , антрацен, | |дерматолог |ретикулоцити, |ВДШ | | | К | | |тромбоцити |2. Хронічні | | |бензантрон , бензантрацен, фенантрен, нафталани | | | |захворювання | | |хлоровані тощо) | | | |бронхолегеневої | | | | | | |системи* | | | | | | |3.Алергічні | | | | | | |захворювання | | | | | | |4. Уміст | | | | | | |гемоглобіну менше | | | | | | |130 г/л у чоловіків| | | | | | |і 120 г/л у жінок, | | | | | | |лейкоцитів | | | | | | |менше 4,5 х 10 г/л | | | | | | |5. Передпухлинні | | | | | | |захворювання | |----------+-----------------------------------------------------+---------------+------------------+-------------------+-------------------| |1.37 | А А |1 раз на рік |невропатолог |загальний аналіз |1. Поширені | | |Вуглеводні гетероциклічні (фуран , фурфурол , піридин| |оториноларинголог |крові, |дистрофічні розлади| | | | |дерматолог |ретикулоцити, |ВДШ | | |і його сполуки, піразол, піперидін, морфолін, | |офтальмолог |тромбоцити, |2. Хронічні | | | А А | | |білірубін у |захворювання | | |альтакс , каптакс та ін.) | | |крові*, АЛТ* |бронхолегеневої | | | | | | |системи** | | | | | | |3. Алергічні | | | | | | |захворювання | | | | | | |4. Хронічні | | | | | | |захворювання | | | | | | |гепатобіліарної | | | | | | |системи** | | | | | | |4. Уміст | | | | | | |гемоглобіну | | | | | | |менше як 130 г/л у | | | | | | |чоловіків та 120 | | | | | | |г/л у жінок, | | | | | | |тромбоцитопенія | | | | | | |6. Хронічні | | | | | | |захворювання шкіри | | | | | | |7. Гіперпластичний | | | | | | |ларингіт | | | | | | |8. Захворювання | | | | | | |переднього відрізка| | | | | | |ока | |----------+-----------------------------------------------------+---------------+------------------+-------------------+-------------------| |1.38 |Вуглеводні насичені та ненасичені: аліфатичні, |1 раз на 2 роки|невропатолог |загальний аналіз |1. Алергічні | | |аліциклічні терпени (метан, пропан, парафіни, | |дерматолог |крові |захворювання | | |етилен, пропілен, ацетилен, циклогексан та ін.) | |офтальмолог | |органів дихання і | | | | |оториноларинголог | |шкіри | | | | | | |2. Уміст | | | | | | |гемоглобіну | | | | | | |менше 130 г/л у | | | | | | |чоловіків та 120 | | | | | | |г/л у жінок; | | | | | | |лейкоцитів менше | | | | | | | 9 | | | | | | |4,5 х 10 л | | | | | | |3. Токсикоманія | | | | | | |4. Наркоманія | | | | | | |5. Захворювання | | | | | | |периферичного | | | | | | |відрізка ока | | | | | | |6. Хронічні | | | | | | |захворювання | | | | | | |периферичної | | | | | | |нервової системи | |----------+-----------------------------------------------------+---------------+------------------+-------------------+-------------------| |1.38.1 |Дивініл |1 раз на рік |оториноларинголог |лейкоцитарна |1. Алергічні | | | | |невропатолог |формула, ГГТФ * |захворювання | | | | |дерматолог | |органів дихання і | | | | | | |шкіри | | | | | | |2. Токсикоманія, | | | | | | |наркоманія | |----------+-----------------------------------------------------+---------------+------------------+-------------------+-------------------| |1.38.2 | А |1 раз на 2 роки|невропатолог |загальний аналіз |1. Алергічні | | |Камфора , скипідар | |оториноларинголог |крові, ФЗД, АЛТ |захворювання | | | | | | |2. Хронічні | | | | | | |захворювання | | | | | | |гепатобіліарної | | | | | | |системи** | |----------+-----------------------------------------------------+---------------+------------------+-------------------+-------------------| |1.38.3 |Вуглеводні аліфатичних галогенопохідних насичені |1 раз на рік |невропатолог |загальний аналіз |1. Хронічні | | |(дихлоретан, чотирьоххлористий вуглець, метилена | |офтальмолог |крові, білірубін |захворювання | | |хлорид, хлористий метил, хлороформ, брометил, | |дерматолог |крові*, АЛТ*, |гепатобіліарної | | |перфторизобутилен тощо) та ненасичені | |уролог |аналіз сечі |системи * | | |(трихлоретилен, хлоропрен) | | |ГГТФ* |2. Захворювання | | | | | | |органів дихання і | | | | | | |серцево-судинної | | | | | | |системи, що | | | | | | |перешкоджають праці| | | | | | |в протигазі | | | | | | |3. Хронічні | | | | | | |захворювання | | | | | | |переднього відрізка| | | | | | |ока | | | | | | |4. Хронічні | | | | | | |захворювання, у | | | | | | |тому числі | | | | | | |передпухлинні | | | | | | |захворювання шкіри | | | | | | |5. Хронічні | | | | | | |захворювання | | | | | | |сечовививідних | | | | | | |шляхів | | | | | | |6. Наркоманія | | | | | | |7. Токсикоманія | | | | | | |8.Полінейропатії | |----------+-----------------------------------------------------+---------------+------------------+-------------------+-------------------| |1.38.3.1 | К |1 раз на рік |невропатолог |загальний аналіз |1. Хронічні | | |Вінілхлорид | |офтальмолог |крові, |захворювання | | | | |дерматолог |рентгенографія |периферичної | | | | |оториноларинголог |кісток 1 раз на 3 |нервової системи | | | | |хірург |роки, |(при праці з | | | | | |білірубін крові, |вінілхлоридом) | | | | | |АЛТ*, ГГТФ* |2. Хвороба Рейно та| | | | | | |облітеруючий | | | | | | |ендартериїт | | | | | | |3. Передракові | | | | | | |хвороби | | | | | | |4. Хронічні | | | | | | |захворювання | | | | | | |гепатобіліарної | | | | | | |системи** | | | | | | |5. Алергічні | | | | | | |захворювання | | | | | | |6. Наркоманія | | | | | | |7. Токсикоманія | |----------+-----------------------------------------------------+---------------+------------------+-------------------+-------------------| |1.38.3.2 |Вуглеводні аліфатичних, ациклічних, аміно- і |1 раз на рік |оториноларинголог |загальний аналіз |1. Поширені | | | А, | |дерматолог |крові, ретикулоцити|субатрофічні зміни | | |нітросполук та їх похідні метиламін, етиленімін | | | |ВДШ. | | | А | | | |2. Гіперпластичний | | |гексаметилендіамін , | | | |ларингіт | | |циклогексиламін та ін.) | | | |3. Хронічні | | | | | | |захворювання | | | | | | |бронхолегеневої | | | | | | |системи** | | | | | | |4. Хронічні | | | | | | |захворювання шкіри.| | | | | | |Передракові | | | | | | |захворювання шкіри | | | | | | |5. Алергічні | | | | | | |захворювання | | | | | | |6. Уміст | | | | | | |гемоглобіну | | | | | | |менше 130 г/л у | | | | | | |чоловіків та 120 | | | | | | |г/л у жінок | |----------+-----------------------------------------------------+---------------+------------------+-------------------+-------------------| |1.39 |Фенол і його похідні (хлорфенол, крезол тощо) |1 раз на 2 роки|оториноларинголог |загальний аналіз |1. Хронічні | | | | |дерматолог |крові, білірубін |захворювання ВДШ | | | | |офтальмолог |крові*, АЛТ* |2. Алергічні | | | | | | |захворювання | | | | | | |3. Хронічні | | | | | | |захворювання | | | | | | |переднього відрізка| | | | | | |ока | | | | | | |4. Хронічні | | | | | | |захворювання | | | | | | |гепатобіліарної | | | | | | |системи | | | | | | |5. Хронічні | | | | | | |захворювання шкіри | |----------+--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| |1.40 |Фосфор і його сполуки | |----------+--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| |1.40.1 |Фосфор і його неорганічні сполуки (білий фосфор, |1 раз на рік |стоматолог |загальний аналіз |1. Хвороби | | |фосфін, фосфіди металів, галогеніди фосфору та ін.) | |невропатолог |крові, |порожнини рота | | | | |оториноларинголог |рентгенографія |2. Поширені | | |Червоний фосфор |1 раз на 2 роки|офтальмолог |щелеп (при роботі з|дистрофічні розлади| | | | | |білим фосфором) 1 |та алергічні | | | | | |раз на 3 роки при |захворювання ВДШ | | | | | |стажі більше 5 |3. Хронічні | | | | | |років, білірубін |захворювання | | | | | |крові, АЛТ*, |бронхолегеневої | | | | | |ФЗД |системи ** | | | | | | |4. Хронічні | | | | | | |захворювання | | | | | | |переднього відрізка| | | | | | |ока | | | | | | |5. Хронічні | | | | | | |захворювання | | | | | | |периферичної | | | | | | |нервової системи | | | | | | |6. Хронічні | | | | | | |захворювання | | | | | | |кістково-м'язової | | | | | | |системи з ураженням| | | | | | |кісткової структури| | | | | | |7. Хронічні | | | | | | |захворювання | | | | | | |гепатобіліарної | | | | | | |системи ** | |----------+-----------------------------------------------------+---------------+------------------+-------------------+-------------------| |1.40.2 |Органічні сполуки фосфору: трикрезилфосфат тощо |1 раз на рік |невропатолог |за показанням |1. Хронічні | | | | |оториноларинголог |активність |захворювання | | | | |офтальмолог |холінестерази, |периферичної | | | | | |АЛТ*, АСТ* |нервової системи | |----------+-----------------------------------------------------+---------------+------------------+-------------------+-------------------| |1.41 |Хінони та їх похідні (нафтохінони, бензахінони, |1 раз на 2 роки|оториноларинголог |загальний аналіз |1. Поширені | | |гідрохінон, антрахінон, пірокатехін) | |дерматолог |крові, |дистрофічні розлади| | | | |офтальмолог |ретикулоцити, |ВДШ | | | | | |тільця Гейнця, |2. Алергічні | | | | | |білірубін крові*, |захворювання | | | | | |АЛТ* |3. Хронічні | | | | | | |рецидивні | | | | | | |захворювання шкіри | | | | | | |4. Хронічні | | | | | | |захворювання | | | | | | |переднього відрізка| | | | | | |ока | | | | | | |5. Хронічні | | | | | | |захворювання | | | | | | |гепатобіліарної | | | | | | |системи ** | | | | | | |6. Хронічні | | | | | | |захворювання | | | | | | |сечовидільної | | | | | | |системи | |----------+-----------------------------------------------------+---------------+------------------+-------------------+-------------------| |1.42 | А |1 раз на рік |оториноларинголог |загальний аналіз |1. Поширені | | |Сполуки хрому(III) , | |1 раз |крові, ФЗД |дистрофічні розлади| | | АК | |на 3 місяці, | |і захворювання | | |сполуки хрому(IV) | |дерматолог | |дихальних шляхів | | | | |офтальмолог | |2. Алергічні | | | | | | |захворювання | | | | | | |3. Хронічні | | | | | | |захворювання | | | | | | |бронхолегеневої | | | | | | |системи** | | | | | | |4. Хронічні | | | | | | |захворювання | | | | | | |переднього відрізка| | | | | | |ока | | | | | | |5. Наявність | | | | | | |пухлини будь-якої | | | | | | |локалізації, навіть| | | | | | |в анамнезі | |----------+-----------------------------------------------------+---------------+------------------+-------------------+-------------------| |1.43 |Водню ціанід, ціаніди |1 раз на 2 роки|невропатолог |загальний аналіз |1. Захворювання | | | | |офтальмолог |крові, ФЗД |органів дихання і | | | | | | |серцево-судинної | | | | | | |системи, що | | | | | | |перешкоджають праці| | | | | | |в протигазі | | | | | | |2. Хронічні | | | | | | |захворювання | | | | | | |переднього відрізка| | | | | | |ока | | | | | | |3. Хронічні | | | | | | |захворювання ЦНС та| | | | | | |вегетативної | | | | | | |нервової системи | |----------+-----------------------------------------------------+---------------+------------------+-------------------+-------------------| |1.44 |Нітрити органічних кислот, ацетонітрил, бензонітрил |1 раз на рік |дерматолог, |загальний аналіз |1. Алергічні | | | А | |оториноларинголог |крові, ФЗД |захворювання | | |та ін. Акрилонітрил | |офтальмолог, | |2. Хронічні | | | | |невропатолог | |захворювання | | | | | | |периферичної | | | | | | |нервової системи | | | | | | |3. Поширені | | | | | | |дистрофічні зміни | | | | | | |ВДШ | | | | | | |4. Хронічні | | | | | | |захворювання | | | | | | |переднього відрізка| | | | | | |ока | |----------+-----------------------------------------------------+---------------+------------------+-------------------+-------------------| |1.45 | А |1 раз на 2 роки|оториноларинголог |загальний аналіз |1. Поширені | | |Цинк і його сполуки | | |крові, ФЗД |дистрофічні розлади| | | | | | |ВДШ | | | | | | |2. Алергічні | | | | | | |захворювання | | | | | | |3. Хронічні | | | | | | |захворювання | | | | | | |бронхолегеневої | | | | | | |системи ** | |----------+-----------------------------------------------------+---------------+------------------+-------------------+-------------------| |1.46 | Н |1 раз на 2 роки|оториноларинголог |загальний аналіз |1. Поширені | | |Ефіри складні (етилацетат, бутилацетат та ін.) | |невропатолог |крові, білірубін |дистрофічні розлади| | | | |офтальмолог |крові*, АЛТ*, АСТ*,|та алергічні | | | | |дерматолог |ГГТФ* |захворювання ВДШ | | | | | | |2. Хронічні | | | | | | |захворювання | | | | | | |периферичної | | | | | | |нервової системи | | | | | | |3. Хронічні | | | | | | |захворювання | | | | | | |бронхолегеневої | | | | | | |системи** | | | | | | |4. Хронічні | | | | | | |захворювання гепа- | | | | | | |тобіліарної системи| |----------+-----------------------------------------------------+---------------+------------------+-------------------+-------------------| |1.46.1 |Ефіри складні акрилової та метакрилової кислот: |1 раз на рік |оториноларинголог |загальний аналіз |1. Поширені | | |метилакрилат, метилметакрилат, бутилакрилат | |невропатолог |крові, білірубін |дистрофічні розлади| | | | |дерматолог |крові, АЛТ*, ФЗД, |ВДШ | | | | | |ГГТФ*,АСТ* |2. Алергічні | | | | | | |захворювання | | | | | | |3. Хронічні | | | | | | |захворювання | | | | | | |бронхолегеневої | | | | | | |системи ** | | | | | | |4. Хронічні | | | | | | |захворювання шкіри | | | | | | |5. Хронічні | | | | | | |захворювання | | | | | | |гепатобіліарної | | | | | | |системи** | | | | | | |6. Хронічні | | | | | | |захворювання | | | | | | |переднього відрізка| | | | | | |ока | | | | | | |7. Наркоманія | | | | | | |8. Токсикоманія | |----------+-----------------------------------------------------+---------------+------------------+-------------------+-------------------| |1.46.2 |Ефіри складні фталевої кислоти: дибутилфталат, |1 раз на рік |оториноларинголог |загальний аналіз |1. Поширені | | |диметилтерсифталат тощо. | |невропатолог |крові, ФЗД |дистрофічні розлади| | | | |офтальмолог | |ВДШ | | | | | | |2. Алергічні | | | | | | |захворювання | | | | | | |3. Хронічні | | | | | | |захворювання | | | | | | |бронхолегеневої | | | | | | |системи ** | | | | | | |4. Хронічні | | | | | | |захворювання | | | | | | |периферичної | | | | | | |нервової системи * | | | | | | |5. Хронічні | | | | | | |захворювання | | | | | | |переднього відрізка| | | | | | |ока (повік, | | | | | | |роговиці, | | | | | | |кон'юнктиви, | | | | | | |сльозовивідних | | | | | | |шляхів) | |-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| |2 Складні хімічні суміші, композиції, хімічні речовини визначеного призначення | |-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| |2.1 | К |1 раз на рік |невропатолог* |загальний аналіз |1. Хронічні | | |Барвники і пігменти органічні: (азобарвники | |дерматолог |крові, |рецидивні | | | К | | |ретикулоцити, |захворювання шкіри | | |бензидинові , фталеціанінові, хлортиазинові, | | |аналіз сечі, |2. Хронічні | | |антрахінові, ариліптанові | | |білірубін, АЛТ, |захворювання | | |тіоіндигоїдні поліефірні тощо) | | |АСТ |гепатобіліарної та | | |виробництво | | | |сечовивідної | | |застосування |1 раз на 2 роки| | |системи ** | | | | | | |3. Алергічні | | | | | | |захворювання | |----------+------------------------------------------------------------------------------------------------------------+-------------------| |2.2 |Пестициди | | |----------+------------------------------------------------------------------------------------------------------------+-------------------| |2.2.1 |Хлорорганічні (метоксихлор, гептахлор, хлориндан, |1 раз на рік |невропатолог |загальний аналіз |1. Хронічні | | |дихлор, гексахлорбензол, гексахлорциклогексан, | |оториноларинголог |крові, білірубін |захворювання | | |харнес, трофі тощо) | |офтальмолог |крові, АЛТ*, лужна |гепатобіліарної | | | | |дерматолог |фосфатаза, аналіз |системи ** | | | | |алерголог |сечі, ФЗД, |2. Алергічні | | | | | |ГГТФ*,АСТ*, |захворювання, у | | | | | |аудіограма |тому числі шкіри | | | | | | |3. Хронічні | | | | | | |захворювання | | | | | | |периферичної | | | | | | |нервової системи | | | | | | |4. Поширені | | | | | | |дистрофічні розлади| | | | | | |ВДШ | | | | | | |5. Неврит слухового| | | | | | |нерва | | | | | | |6. Хронічні | | | | | | |захворювання | | | | | | |переднього відрізка| | | | | | |ока | | | | | | |7. Хронічні | | | | | | |захворювання | | | | | | |бронхолегеневої | | | | | | |системи ** | | | | | | |8. Уміст | | | | | | |гемоглобіну менше | | | | | | |120 г/л у жінок і | | | | | | |130 г/л у чоловіків| | | | | | |9. Хронічні | | | | | | |захворювання | | | | | | |нирок** | |----------+-----------------------------------------------------+---------------+------------------+-------------------+-------------------| |2.2.2 |Фосфороорганічні (метафос, метилетилтіофос, |1 раз на рік |невропатолог |загальний аналіз |те саме, що й у п. | | |меркаптофос, метилмеркаптофос, карбофос, актелік, | |оториноларинголог |крові, активність |2.2.1 | | |рогор, дифос гліфосат, хлорофос, гліфосат гардона, | |дерматолог |холінестерази, | | | | А | |офтальмолог |білірубін крові *, | | | |валексон тощо) | | |АЛТ*, аналіз сечі, | | | | | | |ФЗД | | |----------+-----------------------------------------------------+---------------+------------------+-------------------+-------------------| |2.2.3 | А |1 раз на рік |невропатолог |загальний аналіз |ті самі, що й у п. | | |Ртутьорганічні (гранозан , меркурбензол тощо) | |офтальмолог* |крові, лужна |2.2.1, окрім п.п. | | | | |дерматолог |фасфотаза*, |5,7,8 | | | | |стоматолог |загальний аналіз | | | | | | |сечі, уміст ртуті в| | | | | | |сечі, АЛТ*, АСТ*, | | |----------+-----------------------------------------------------+---------------+------------------+-------------------+-------------------| |2.2.4 |Похідні карбомінових кислот (каратан, авадекс, |1 раз на рік |невропатолог |загальний аналіз |ті самі, що й у п. | | |дихлоральсечовина, метурин, бенлат, фундазол, | |дерматолог |крові, |2.2.1, окрім п. 5 | | |десмедифам, фенмедифам, карбендозим, фенурон, | |оториноларинголог |ретикулоцити, | | | | А А А, | |офтальмолог |тільця Гейнця, | | | |севін , манеб , дикрезил, ялан, ептам, карбатіон | | |метгемоглобін, | | | | А | | |білірубін та АЛТ*, | | | |цинеб тощо) | | |активність | | | | | | |холінестерази*, | | | | | | |аналіз сечі | | |----------+-----------------------------------------------------+---------------+------------------+-------------------+-------------------| |2.2.5 |Похідні хлорованих аліфатичних кислот (хлороцтова |1 раз на 2 |оториноларинголог |загальний аналіз |1. Хронічні поши- | | |кислота та ін.) |роки |дерматолог |крові, ФЗД |рені дистрофічні | | | | | | |захворювання ВДШ | | | | | | |2. Хронічні | | | | | | |захворювання | | | | | | |бронхолегеневої | | | | | | |системи ** | | | | | | |3. Алергічні | | | | | | |захворювання ** | |----------+-----------------------------------------------------+---------------+------------------+-------------------+-------------------| |2.2.6 |Похідні хлорбензойної кислоти (дикамба) |1 раз на 2 |невропатолог |загальний аналіз |ті самі, що й у п. | | | |роки |оториноларинголог |крові, аналіз сечі |2.2.1 | | | | |офтальмолог | | | | | | |дерматолог | | | | | | |алерголог | | | |----------+-----------------------------------------------------+---------------+------------------+-------------------+-------------------| |2.2.7 |Похідні хлорфеноксиоцтової кислоти (2,4-Д) |1 раз на рік |невропатолог |загальний аналіз |ті самі, що й у п. | | | | |оториноларинголог |крові, аналіз сечі |2.2.1 | | | | |офтальмолог | | | | | | |дерматолог | | | | | | |алерголог | | | |----------+-----------------------------------------------------+---------------+------------------+-------------------+-------------------| |2.2.8 |Похідні хлорфеноксимасляної кислоти |1 раз на рік |невропатолог |загальний аналіз |ті самі, що й у п. | | | | |оториноларинголог |крові, ретикулоцити|2.2.1 | | | | |офтальмолог | | | | | | |дерматолог | | | | | | |алерголог | | | |----------+-----------------------------------------------------+---------------+------------------+-------------------+-------------------| |2.2.9 |Галоїдзаміщені аніліди карбонових кислот |1 раз на рік |невропатолог |загальний аналіз |ті самі, що й у п. | | | | |оториноларинголог |крові, ретикулоцити|2.2.1. | | | | |офтальмолог | | | | | | |дерматолог | | | | | | |алерголог | | | |----------+-----------------------------------------------------+---------------+------------------+-------------------+-------------------| |2.2.10 |Похідні сечовини та гуанідину (дихлораль-сечовина, |1 раз на рік |невропатолог |загальний аналіз |ті самі, що й у п. | | |топсин-м) | |оториноларинголог |крові, аналіз сечі |2.2.1. | | | | |офтальмолог | |1. Захворювання | | | | |дерматолог | |щитоподібної залози| | | | |алерголог | | | | | | |ендокринолог* | | | |----------+-----------------------------------------------------+---------------+------------------+-------------------+-------------------| |2.2.11 |Похідні симтриазинів (атразин, прометрин) |1 раз на рік |невропатолог |загальний аналіз |1. Виражена | | | | | |крові, |вегетативно-судинна| | | | | |ретикулоцити, |дисфункція | | | | | |тромбоцити , |2. Хронічні орга- | | | | | |аналіз сечі |нічні і виражені | | | | | | |функціональні | | | | | | |захворювання ЦНС та| | | | | | |вегетативно- | | | | | | |нервової системи | | | | | | |3. Захворювання | | | | | | |нирок** | | | | | | |4. Тромбоцитопенія | |----------+-----------------------------------------------------+---------------+------------------+-------------------+-------------------| |2.2.12 |Гетероциклічні сполуки різних груп: зоокумарин, |1 раз на рік |невропатолог |загальний аналіз |1. Виражена | | |ратиндан, | | |крові, |вегетативно-судинна| | |морестан, пирамін, тіазон | | |ретикулоцити, |дисфункція | | | | | |тромбоцити, аналіз |2. Хронічні орга- | | | | | |сечі |нічні і виражені | | | | | | |функціональні | | | | | | |захворювання ЦНС та| | | | | | |вегетативно- | | | | | | |нервової системи | | | | | | |3. Захворювання | | | | | | |нирок* | | | | | | |4. Тромбоцитопенія | |----------+-----------------------------------------------------+---------------+------------------+-------------------+-------------------| |2.3 |Синтетичні мийні засоби (сульфанол, алкіламіди, |1 раз на 2 роки|оториноларинголог |загальний аналіз |1. Алергічні | | | А | |дерматолог |крові, ФЗД |захворювання | | |сульфат натрію і ін.) | | | |органів | | | | | | |2. Поширені | | | | | | |дистрофічні розлади| | | | | | |ВДШ | | | | | | |3. Хронічні | | | | | | |захворювання | | | | | | |бронхолегеневої | | | | | | |системи ** | |----------+--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| |2.4 |Синтетичні полімерні матеріали: смоли, лаки, клей, пластмаси, преспорошки, волокна, | | |мастилоохолоджувальні рідини, герметики, фарби, емалі | |----------+--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| |2.4.1 | А,Ф |1 раз на 2 роки|дерматолог |загальний аналіз |1. Алергічні | | |Амінопласти сечовино-формальдегідні (карбомідні) | |оториноларинголог |крові, ФЗД |захворювання | | |смоли: карбопласти | | | |органів дихання, | | |меламіно-формальдегідні смоли | | | |шкіри і ін. | | | | | | |2. Поширені | | | | | | |дистрофічні розлади| | | | | | |ВДШ | | | | | | |3. Хронічні | | | | | | |захворювання | | | | | | |бронхолегеневої | | | | | | |системи* | |----------+-----------------------------------------------------+---------------+------------------+-------------------+-------------------| |2.4.2 |Поліакрилати: поліметакрилат (оргскло, плексиглас), |1 раз на 2 роки|невропатолог |загальний аналіз |1. Алергічні | | |поліакрилонітрил, поліакриламід тощо (виробництво) | |оториноларинголог |крові, білірубін |захворювання | | | | |дерматолог |крові, АЛТ*, ФЗД |2. Хронічні | | | | | | |захворювання | | | | | | |бронхолегеневої | | | | | | |системи** | | | | | | |3. Хронічні | | | | | | |захворювання | | | | | | |периферичної | | | | | | |нервової системи | | | | | | |4. Поширені | | | | | | |дистрофічні зміни | | | | | | |ВДШ | | | | | | |5. Гіперпластичний | | | | | | |ларингіт | | | | | | |6. Хронічні | | | | | | |захворювання | | | | | | |гепатобіліарної | | | | | | |системи * | |----------+-----------------------------------------------------+---------------+------------------+-------------------+-------------------| |2.4.3 | А Ф |1 раз на 2 роки|дерматолог |загальний аналіз |1. Алергічні | | |Поліаміди (капрон , нейлон тощо), | | |крові, ФЗД |захворювання | | |виробництво | | | | | |----------+-----------------------------------------------------+---------------+------------------+-------------------+-------------------| |2.4.4 |Полівінілхлорид (ПВК, вінілпласти, перхлорвінілова | |невропатолог |загальний аналіз |Поширені | | |смола) | |оториноларинголог |крові, білірубін*, |дистрофічні розлади| | |дибутилфталат, хлористий виніл, етилацетат, | |дерматолог |АЛТ*, |ВДШ | | |поліметилметакрилат | |хірург |ФЗД |1. Алергічні | | | | | | |захворювання. | | | | | | |2. Хронічний | | | | | | |гіперпластичний | | | | | | |ларингіт | | | | | | |3. Хронічні | | | | | | |захворювання | | | | | | |бронхолегеневої | | | | | | |системи** | | | | | | |4. Передракові | | | | | | |захворювання, | | | | | | |доброякісні | | | | | | |пухлини | | | | | | |5. Облітеруючі | | | | | | |захворювання | | | | | | |артерій, | | | | | | |периферичний | | | | | | |агіоспазм | | | | | | |6. Хронічні | | | | | | |захворювання | | | | | | |периферичної | | | | | | |нервової системи | |----------+-----------------------------------------------------+---------------| |-------------------+-------------------| | |виробництво |1 раз на рік | |рентгенографія | | | | | | |кисті 1 раз на 3 | | | | | | |роки при стажі | | | | | | |більш 10 років | | |----------+-----------------------------------------------------+---------------| |-------------------+-------------------| | |застосування |1 раз на 2 роки| | | | |----------+-----------------------------------------------------+---------------+------------------+-------------------+-------------------| |2.4.5 |Поліолефіни (поліетилени, поліпропілени), гаряча |1 раз на рік |невропатолог |загальний аналіз |1. Алергічні | | |обробка | |оториноларинголог |крові |захворювання | | | | | | |2. Хронічні | | | | | | |захворювання | | | | | | |периферичної | | | | | | |нервової системи | |----------+-----------------------------------------------------+---------------+------------------+-------------------+-------------------| |2.4.6 |Полісилоксани |1 раз на рік |оториноларинголог |загальний аналіз |1. Поширені | | |виробництво та переробка | |дерматолог |крові |дистрофічні розлади| | | | | | |ВДШ | | | | | | |2. Алергічні | | | | | | |захворювання | |----------+-----------------------------------------------------+---------------+------------------+-------------------+-------------------| |2.4.7 |Полістироли |1 раз на 2 роки|оториноларинголог*|загальний аналіз |1.Уміст гемоглобіну| | |виробництво та | |невропатолог |крові, тромбоцити, |менше як 130 г/л у | | |переробка | |дерматолог |ФЗД |чоловіків і 120 г/л| | | | | | |у жінок, | | | | | | |лейкоцитів менш як | | | | | | |4,5 х 10 г/л, | | | | | | |тромбоцитопенія | | | | | | |2. Алергічні | | | | | | |захворювання при | | | | | | |роботі з | | | | | | |поліефірними | | | | | | |смолами і лаками, | | | | | | |при гарячому | | | | | | |пресуванні пластмас| |----------+-----------------------------------------------------+---------------+------------------+-------------------+-------------------| |2.4.8 |Поліуретани (пінополіуретан) виробництво та переробка|1 раз на 2 роки|оториноларинголог |загальний аналіз |1. Хронічні | | |монофенилуретан (монофеніл-2,4-толуілена ізоціанат) | |дерматолог |крові, ФЗД |захворювання | | |4,4-дифенілметандіізоціанат, поліізоціанат | |невропатолог | |бронхолегеневої | | | | | | |системи* | | | | | | |2. Поширені | | | | | | |дистрофічні | | | | | | |захворювання ВДШ | | | | | | |3. Алергічні | | | | | | |захворювання | |----------+-----------------------------------------------------+---------------+------------------+-------------------+-------------------| |2.4.9 |Поліефіри (лавсани та ін.) |1 раз на 2 роки|невропатолог |загальний аналіз |1. Алергічні | | |виробництво та переробка | |оториноларинголог,|крові, ФЗД |захворювання | | | | |дерматолог | |2. Хронічні | | | | | | |захворювання | | | | | | |бронхолегеневої | | | | | | |системи** | | | | | | |3. Поширені | | | | | | |дистрофічні | | | | | | |захворювання ВДШ | |----------+-----------------------------------------------------+---------------+------------------+-------------------+-------------------| |2.4.10 | А |1 раз на 2 роки|дерматолог |загальний аналіз |1. Поширені | | |Фенопласти (фенольна смола, 4-(1-метил-1-фенілетил)-| |оториноларинголог |крові, ФЗД |дистрофічні | | |фенол три пропеленфенол, бакелітовий лак і ін.) - | |офтальмолог | |захворювання ВДШ | | |виробництво та термічна переробка | | | |2. Гіперпластичний | | | | | | |ларингіт | | | | | | |3. Хронічні | | | | | | |захворювання | | | | | | |бронхолегеневої | | | | | | |системи* | | | | | | |4. Алергічні | | | | | | |захворювання | | | | | | |5. Хронічні | | | | | | |захворювання | | | | | | |переднього відрізка| | | | | | |ока | |----------+-----------------------------------------------------+---------------+------------------+-------------------+-------------------| |2.4.11 | Ф |1 раз на рік |дерматолог |загальний аналіз |1. Поширені | | |Фторопласти фторопласт -4 (політетрафторетилен, | |оториноларинголог |крові, ФЗД |дистрофічні | | |тефлон і ін.) | |невропатолог* | |захворювання ВДШ | | |виробництво та термічна переробка | | | |2. Алергічні | | | | | | |захворювання | | | | | | |3. Хронічні | | | | | | |захворювання | | | | | | |периферичної | | | | | | |нервової системи | | | | | | |4. Хронічні | | | | | | |захворювання | | | | | | |бронхолегеневої | | | | | | |системи** | | | | | | |5. Хронічні, часто | | | | | | |рецидивні | | | | | | |захворювання шкіри | |----------+-----------------------------------------------------+---------------+------------------+-------------------+-------------------| |2.4.12 | А |1 раз на 2 роки|дерматолог |загальний аналіз |1. Поширені | | |Фуранові полімери | |оториноларинголог |крові |дистрофічні розлади| | |фуран | | | |ВДШ | | | | | | |2. Хронічні | | | | | | |захворювання | | | | | | |бронхолегеневої | | | | | | |системи** | | | | | | |3. Алергічні | | | | | | |захворювання | | | | | | |4. Хронічні | | | | | | |захворювання | | | | | | |гепатобіліарної | | | | | | |системи** | | | | | | |5. Уміст | | | | | | |гемоглобіну | | | | | | |менш як 130 г/л у | | | | | | |чоловіків та 120 | | | | | | |г/л у жінок, | | | | | | |тромбоцитопенія | | | | | | |6. Хронічні | | | | | | |захворювання шкіри | | | | | | |7. Гіперпластичний | | | | | | |ларингіт | | | | | | |8. Захворювання | | | | | | |переднього відрізка| | | | | | |ока | |----------+-----------------------------------------------------+---------------+------------------+-------------------+-------------------| |2.4.13 | А | |дерматолог |загальний аналіз |1. Алергічні | | |Епоксидні полімери (епоксидні смоли, компаунди, клеї| |оториноларинголог |крові, ФЗД, АЛТ*, |захворювання | | |тощо) | | |АСТ*, |2. Хронічні | | |-----------------------------------------------------+---------------+------------------| |захворювання | | |епіхлоргідрин |1 раз на рік |невропатолог* | |гепатобіліарної | | |виробництво | | | |системи | | |-----------------------------------------------------+---------------+------------------| |3. Хронічні | | |застосування |1 раз на 2 роки| | |захворювання | | | | | | |бронхолегеневої | | | | | | |системи | |----------+-----------------------------------------------------+---------------+------------------+-------------------+-------------------| |2.4.14 |Синтетичні каучуки, латекси, гума (виробництво та |1 раз на рік |дерматолог |загальний аналіз |1. Алергічні | | |застосування) | |оториноларинголог,|крові, ФЗД, АЛТ |захворювання | | | | |невропатолог | | | |----------+-----------------------------------------------------+---------------+------------------+-------------------+-------------------| |2.5 | Н Н К |1 раз на рік |невропатолог* |загальний аналіз |1. Поширені | | |Суміш вуглеводнів нафти: бензин , гас , мазути , | |дерматолог |крові, ФЗД |дистрофічні | | | К | |оториноларинголог | |захворювання ВДШ | | |бітум , | | | |2. Гіперпластичний | | | К К | | | |ларингіт | | |асфальти , кам'яновугільні і нафтові смоли і пеки , | | | |3. Алергічні | | |мінеральні масла (нафтові і сланцеві) неочищені та | | | |захворювання | | | К | | | |4. Захворювання | | |неповністю очищені | | | |шкіри, | | | | | | |які пов'язані з | | | | | | |підвищеною | | | | | | |чутливістю до | | | | | | |сонячного світла | | | | | | |(сонячна екзема, | | | | | | |сонячний свербець | | | | | | |тощо) | | | | | | |5. Передракові | | | | | | |захворювання шкіри | | | | | | |(гіперкератози, | | | | | | |дискератози) | | | | | | |6. Жирна себорея, | | | | | | |захворювання | | | | | | |фолікулярного | | | | | | |апарату шкіри | | | | | | |7. Хронічні | | | | | | |захворювання | | | | | | |периферичної | | | | | | |нервової системи | |----------+-----------------------------------------------------+---------------+------------------+-------------------+-------------------| |2.6 |Добрива |1 раз на рік |дерматолог |загальний аналіз |1. Поширені | |2.6.1 | Ф | |оториноларинголог |крові, ФЗД |дистрофічні | | |Фосфорне добриво (амофос нітрофоска) | | | |захворювання ВДШ | | |виробництво, використання | | | |2. Алергічні | | | | | | |захворювання | | | | | | |3. Хронічні | | | | | | |захворювання | | | | | | |бронхолегеневої | | | | | | |системи | |----------+-----------------------------------------------------+---------------+------------------+-------------------+-------------------| |2.6.2 |Азотне добриво (нітрат амонію - аміачна селітра, |1 раз на 2 роки|дерматолог |загальний аналіз |1. Поширені | | |нітрати натрію, калію, кальцію) та інші | |оториноларинголог |крови, тільця |дистрофічні | | | | | |Гейнця, |захворювання ВДШ | | | | | |метгемоглобін, |2. Алергічні | | | | | |ЕКГ*, ФЗД |захворювання | | | | | | |3. Хронічні | | | | | | |рецидивні | | | | | | |захворювання шкіри | | | | | | |4. Хронічні | | | | | | |захворювання | | | | | | |бронхолегеневої | | | | | | |системи | | | | | | |5. Хронічні | | | | | | |захворювання | | | | | | |шлунково-кишкового | | | | | | |тракту та | | | | | | |гепатобіліарної | | | | | | |системи | |-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| |2.7 Фармакологічні засоби | |-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| |2.7.1 | А |1 раз на рік |дерматолог |загальний аналіз |1. Алергічні | | |Антибіотики | |оториноларинголог*|крові, ФЗД |захворювання | | |Виробництво та професійне | |невропатолог | |2. Хронічні | | |використання | |офтальмолог | |захворювання | | | | |уролог | |бронхолегеневого | | | | | | |апарату | | | | | | |3. Кандидоз, | | | | | | |мікози, | | | | | | |дисбактеріоз | | | | | | |4. Хронічні | | | | | | |захворювання | | | | | | |сечовивідних шляхів| | | | | | |5. Ревматизм, | | | | | | |системні | | | | | | |васкуліти | | | | | | |6. Хронічні | | | | | | |захворювання | | | | | | |переднього відрізка| | | | | | |ока | | | | | | |7. Піодермії | | | | | | |та інші | | | | | | |дерматози | |-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | А,К | |2.7.2 Протипухлинні препарати | |-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | |Виробництво |1 раз на 6 міс.|оториноларинголог |загальний аналіз |Уміст гемоглобіну | | | | |дерматолог |крові, тромбоцити |менш як 130 г/л у | | | | |офтальмолог | |чоловіків та 120 | | | | |невропатолог | |г/л у жінок, | | | | | | |лейкоцитів менш як | | | | | | | 9 | | | | | | |4,5 х 10 г/л, | | | | | | |тромбоцитопенія | | | | | | |Алергічні | | | | | | |захворювання | | | | | | |органів дихання і | | | | | | |шкіри | | | | | | |Піодермії | | | | | | |та інші дерматози | | | | | | |Усі види пухлин | | | | | | |Захворювання | | | | | | |переднього відрізка| | | | | | |ока | |----------+-----------------------------------------------------+---------------+------------------+-------------------+-------------------| | |Застосування |1 раз на рік |оториноларинголог |загальний аналіз |Алергічні | | | | |дерматолог |крові, тромбоцити |захворювання | | | | |офтальмолог |рентгенографія |Поширені | | | | |невропатолог |грудної клітки |дистрофічні | | | | | | |захворювання ВДШ | | | | | | |Усі види пухлин | |----------+-----------------------------------------------------+---------------+------------------+-------------------+-------------------| |2.7.3 | А |1 раз на рік |оториноларинголог |загальний аналіз |Алергічні | | |Сульфаніламіди | |дерматолог |крові, тільця |захворювання. | | | | |офтальмолог |Гейнця, аналіз |Поширені | | | | | |сечі, глюкоза |дистрофічні | | | | | |крові* |захворювання ВДШ | | | | | | |Хронічні | | | | | | |захворювання | | | | | | |переднього відрізка| | | | | | |ока | | | | | | |Уміст | | | | | | |гемоглобіну | | | | | | |менш як 130 г/л у | | | | | | |чоловіків та 120 | | | | | | |г/л у жінок, | | | | | | |лейкоцитів менш як | | | | | | | 9 | | | | | | |4,5 х 10 г/л | | | | | | |Піодермії та | | | | | | |інші дерматози | | | | | | |Захворювання | | | | | | |нирок | | | | | | |Цукровий діабет | |----------+------------------------------------------------------------------------------------------------------------+-------------------| |2.7.4 |Гормони | | |----------+------------------------------------------------------------------------------------------------------------+-------------------| | |Виробництво |1 раз на 6 міс.|дерматолог |загальний аналіз |1. Алергічні | | | | |офтальмолог |крові |захворювання | | | | |ендокринолог* | |2. Ендокринні | | | | | | |захворювання | | | | | | |3. Хронічні | | | | | | |захворювання | | | | | | |переднього відрізка| | | | | | |ока | |----------+-----------------------------------------------------+---------------+------------------+-------------------+-------------------| |2.7.5 | А |1 раз на рік |оториноларинголог*|загальний аналіз |1. Алергічні | | |Вітаміни | |дерматолог |крові |захворювання | | |Виробництво та професійне використання | |офтальмолог | |2. Поширені | | | | | | |дистрофічні | | | | | | |захворювання ВДШ | | | | | | |3. Хронічні | | | | | | |рецидивні | | | | | | |захворювання шкіри | | | | | | |4. Хронічні | | | | | | |захворювання | | | | | | |переднього відрізка| | | | | | |ока | |----------+-----------------------------------------------------+---------------+------------------+-------------------+-------------------| |2.7.6 | Н |1 раз на рік |невропатолог |ГГТФ* |1. Хронічні | | |Наркотики , психотропні препарати | |офтальмолог | |захворювання | | |виробництво | |оториноларинголог | |нервової системи, | | | | |дерматолог | |гіпотонія | | | | |нарколог | |2. Алергічні | | | | | | |захворювання | | | | | | |3. Хронічні | | | | | | |захворювання | | | | | | |переднього відрізка| | | | | | |ока | | | | | | |4. Хронічні | | | | | | |рецидивні | | | | | | |захворювання шкіри | | | | | | |5. Хронічні | | | | | | |захворювання | | | | | | |бронхолегеневої | | | | | | |системи** | | | | | | |6. Токсикоманія | | | | | | |7. Наркоманія | | | | | | |8. Хронічні | | | | | | |захворювання | | | | | | |гепатобіліарної | | | | | | |системи** | |----------+-----------------------------------------------------+---------------+------------------+-------------------+-------------------| |2.7.7 |Лікарські препарати, які не ввійшли до пп. 2.7.1 |1 раз на рік |невропатолог |загальний аналіз |1. Алергічні | | |- 2.7.6 | |офтальмолог |крові |захворювання | | |виробництво та професійне використання | |дерматолог | |2. Хронічні | | | | |оториноларинголог | |захворювання | | | | | | |нервової системи | | | | | | |3. Хронічні | | | | | | |захворювання | | | | | | |переднього відрізка| | | | | | |ока | | | | | | |4. Хронічні | | | | | | |рецидивні | | | | | | |захворювання шкіри | | | | | | |5. Хронічні | | | | | | |захворювання | | | | | | |бронхолегеневої | | | | | | |системи** | | | | | | |6. Поширені | | | | | | |дистрофічні | | | | | | |захворювання ВДШ | |-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| |3. Промислові аерозолі переважно фіброгенного та змішаного типу дії | |-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| |3.1 |Кремнію (IV) оксид кристалічний |1 раз на рік |оториноларинголог |рентгенографія |1. Поширені | | | К, Ф | |за показанням: |органів грудної |дистрофічні | | |(кварц, кристобаліт, тридиміт) | |дерматолог |порожнини згідно з |захворювання ВДШ | | |при вмісті в пилу більше 70% | |фтизіатр |роз'ясненням; ФЗД |2. Хронічні | | | | |онколог | |захворювання | | | | | | |бронхолегеневої | | | | | | |системи | | | | | | |3. Скривлення | | | | | | |носової | | | | | | |перегородки, яке | | | | | | |перешкоджає | | | | | | |носовому диханню | | | | | | |4. Хронічні, часто | | | | | | |рецидивні | | | | | | |захворювання шкіри | | | | | | |5. Алергічні | | | | | | |захворювання при | | | | | | |праці з аерозолями,| | | | | | |що мають алергенну | | | | | | |дію | | | | | | |6. Туберкульоз | | | | | | |легень | | | | | | |навіть у неактивній| | | | | | |фазі (при прийманні| | | | | | |на роботу) | |----------+-----------------------------------------------------+---------------+------------------+-------------------+-------------------| |3.2 |Кремнієвмісні, які містять аерозолі |1 раз на рік |оториноларинголог | як у п. 3.1 | як у п. 3.1 | | |вільного діоксиду кремнію 10% і | |фтизіатр* | | | | | Ф,К | | | | | | |більше | | | | | | |Кремнію діоксид аморфний у вигляді | | | | | | |аерозолю конденсації при умісті від | | | | | | |10 до 60% | | | | | | |Кремнію діоксид аморфного із складом | | | | | | |вільного діоксиду кремнію 10% | | | | | | | Ф | | | | | | |і менше | | | | | |----------+-----------------------------------------------------+---------------+------------------+-------------------+-------------------| |3.3 |Кремнію карбід (волокнисті |1 раз на 2 роки|оториноларинголог |ті ж, самі, що й у |як у п. 3.1 | | | Ф,А | |дерматолог |п. 3.1 | | | |кристали) | |фтизіатр | | | | |(карборунд) | | | | | |----------+------------------------------------------------------------------------------------------------------------+-------------------| |3.4 |Силікати та силікатовмісні: | | |----------+------------------------------------------------------------------------------------------------------------+-------------------| |3.4.1 |Азбест і азбестовмісі (азбесту більше |1 раз на рік |оториноларинголог |як у п. 3.1 |як у п.3.1 та | | | Ф,К | |дерматолог |зонографія плеври 1|гіперпластичний | | |10%) | | |раз на 5 років, |ларингіт | | | | | |після 10 років 1 | | | | | | |раз на 2 роки | | |----------+-----------------------------------------------------+---------------+------------------+-------------------+-------------------| |3.4.2 |Азбестоскладні (азбесту менше 10%) |1 раз на рік |так само, як |як у п.3.1 |ті самі, що й у | | | Ф,К | |у п.3.4.1 | |п.3.1 | | |(азбестобакеліт азбестогума і ін.) | | | | | |-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| |3.5 Інші силікатовмісні, у т.ч. ШМВР (штучні мінеральні волокнисті речовини): | |-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| |3.5.1 |Глина, шамот, боксити, нефелінові |1 раз на 2 роки|оториноларинголог |як у п.3.1 |як у п.3.1 | | |сієніти, дістенсилініти, олівін, | |дерматолог* | | | | |апатити, слюди, кремнію діоксид | |фтизіатр* | | | | |кристалічний при умісті у пилу від 10 | | | | | | |до 70%, дуніти, вапняки, барити, | | | | | | |інфузорна земля, туфи, пемзи перліт, | | | | | | | Ф | | | | | | |форстерит тощо | | | | | |----------+-----------------------------------------------------+---------------+------------------+-------------------+-------------------| |3.5.2 | ф ф |1 раз на рік |оториноларинголог,|як у п.3.1 |як у пп. 3.1, 1.9 | | |Цемент , хромомагнезит | |так як у п. 1.9 |як у п. 1.9 |алергічні | | | | | | |захворювання шкіри | | | | | | | | |----------+-----------------------------------------------------+---------------+------------------+-------------------+-------------------| |3.5.3 |ШМВР-штучні мінеральні волокнисті |1 раз на 2 |як у п.3.4.1 |як у п.3.1 |як у п.3.5.2 | | |речовини: скловолокно, вата |роки, при стажі| | | | | | Ф,А |більше 15 років| | | | | |мінеральна тощо |1 раз на рік | | | | |----------+-----------------------------------------------------+---------------+------------------+-------------------+-------------------| |3.5.4 |Аерозолі залізорудних і |1 раз на рік |оториноларинголог |як у п 3.1 |як у п.3.1,1.9 | | |поліметалічних концентратів, | |дерматолог |та п .1.9 | | | | ф | |також як у п.1.9 | | | | |металургійних агломератів | | | | | |----------+-----------------------------------------------------+---------------+------------------+-------------------+-------------------| |3.5.5 |Аерозолі металів (залізо, алюміній) і |1 раз на рік |оториноларинголог |як у п. 3.1, |як у пп. 3.1, 1.9 | | |їх сплавів, які утворились у процесі | |дерматолог |та у п. 1.9 | | | |сухого шліфування (отримання та | |та як у п. 1.9 | | | | |виробництво) металічних порошків | | | | | | | Ф | | | | | | |тощо | | | | | |----------+-----------------------------------------------------+---------------+------------------+-------------------+-------------------| |3.6 |Абразивні та абразивновмісні |1 раз на 2 роки|оториноларинголог |як у п.3.1 |як у п. 3.1 | | |(електрокорунди, карбід бору, | |дерматолог | | | | |ельбору, карбід кремнію тощо), у т. | | | | | | | Ф | | | | | | |ч. домішки зв'язуючих | | | | | |----------+------------------------------------------------------------------------------------------------------------+-------------------| |3.7 |Вуглецевий пил | | |----------+------------------------------------------------------------------------------------------------------------+-------------------| |3.7.1 | Ф |1 раз на 2 роки|оториноларинголог |як у п. 3.1 |як у п. 3.1 | | |Антрацит та інші викопні вугілля | |дерматолог* | | | | | | |фтизіатр* | | | |----------+-----------------------------------------------------+---------------+------------------+-------------------+-------------------| |3.7.2 |Вуглецевопородний пил з умістом |1 раз на 2 роки|як у п.3.6 |як у п.3.1 |як у п.3.1 | | | Ф | | | | | | |вільного діоксиду кремнію від 5 до 10% | | | | | |----------+-----------------------------------------------------+---------------+------------------+-------------------+-------------------| |3.7.3 |Кокси - кам'яновугільний, пековий, |1 раз на рік |як у п. 3.6 |як у п. 3.1 |як у п. 3.1 | | | Ф,К | | | |7. Гіперпластичний | | |нафтовий, сланцевий | | | |ларингіт | |----------+-----------------------------------------------------+---------------+------------------+-------------------+-------------------| |3.7.4 | ф |1 раз на 2 роки|як у п.3.6 |як у п.3.1 |як у п. 3.1 | | |Алмази природні та штучні | | | | | |----------+-----------------------------------------------------+---------------+------------------+-------------------+-------------------| |3.7.5 | Ф |1 раз на 2 роки|як у п.3.6 |як у п.3.1 |як у п. 3.1 | | |Алмаз металізований | | | | | |----------+-----------------------------------------------------+---------------+------------------+-------------------+-------------------| |3.7.6 | Ф,К |1 раз на 2 роки|як у п.3.6 |як у п.3.1 |як у п. 3.1 | | |Сажі чорні промислові | |дерматолог* | |7. Гіперпластичний | | | | | | |ларингіт | |----------+-----------------------------------------------------+---------------+------------------+-------------------+-------------------| |3.7.7 |Вуглецеві волокнисті матеріали на |1 раз на рік |оториноларинголог |як у п. 3.1 |як у п. 3.1, а | | |основі гідратцелюлозних і | |дерматолог | |також урахувати | | | Ф,К | | | |протипоказання для | | |поліакрилонітрильних волокон | | | |хімічних речовин, | | | | | | |що складають | | | | | | |вказані матеріали | |----------+-----------------------------------------------------+---------------+------------------+-------------------+-------------------| |3.7.8 |Вуглецевовмісні з полімерними |1 раз на рік |як у п.3.7.7 |як у п.3.1 |як у п.3.7.7 | | |скріплювачами, бактеріальним | | | | | | |забрудненням і у сполученні з іншими | | | | | | | Ф,А | | | | | | |шкідливими хімічними речовинами | | | | | |----------+-----------------------------------------------------+---------------+------------------+-------------------+-------------------| |3.8 |Руди поліметалічні, які містять |1 раз на рік |оториноларинголог |як у п 3.1 |як у п. 3.1, а | | |кольорові та рідкісноземельні метали, | |дерматолог | |також урахувати | | |що містять вільний діоксид кремнію | | | |протипоказання для | | | Ф,А,К | | | |металів, що входять| | |менше 10% | | | |до складу руд | |----------+-----------------------------------------------------+---------------+------------------+-------------------+-------------------| |3.8.1 |Підземний видобуток гематиту у |1 раз на рік |оториноларинголог |як у п. 3.1 |як у п. 3.1 та | | |сукупності з експозицією до радону | |дерматолог | |п.1.9, а також з | | | | | | |урахуванням | | | | | | |протипоказань п.5.1| |----------+------------------------------------------------------------------------------------------------------------+-------------------| |3.9. |Аерозолі, що утворюються при зварюванні | | |----------+------------------------------------------------------------------------------------------------------------+-------------------| |3.9.1 |Які містять марганець (20% і більш), |1 раз на рік |оториноларинголог |як у п. 3.1 та |як у пп. 3.1, | | |нікель, хром, залізо, сполуки фтору, | |дерматолог |як у п. 1.9 |1.9, а також | | |берилій, свинець і ін., у т.ч. у | |невропатолог | |урахувати | | |поєднанні з газовими компонентами | |та як у п. 1.9 | |протипоказання для | | | Ф,А,К | | | |шкідливих речовин -| | |(озон, оксид азоту та вуглецю) | | | |компонентів | | | | | | |зварювального | | | | | | |аерозолю | |----------+-----------------------------------------------------+---------------+------------------+-------------------+-------------------| |3.9.2 |Уміст менш 20% марганцю оксидів |1 раз на 2 роки|як у п. 3.9.1 |як у п. 3.1 та |як у пп. 3.1, 1.9, | | |заліза, алюмінію, магнію, титану, | |та як у п. 1.9 |як у п. 1.9 |а також урахувати | | |міді, цинку, молібдену, ванадію, | | | |протипоказання для | | |вольфраму та ін., у т.ч. у поєднанні | | | |шкідливих речовин -| | |з газовими компонентами (озон, оксид | | | |компонентів | | | Ф,К,А | | | |зварювального | | |азоту та вуглецю) | | | |аерозолю | |----------+-----------------------------------------------------+---------------+------------------+-------------------+-------------------| |3.10 |Пил рослинного і тваринного |1 раз на 2 роки|оториноларинголог |як у п. 3.1 |як у п.3.1 | | |походження (бавовни, льону, коноплі, | |дерматолог |загальний аналіз | | | |кенафу, джуту, зерна, тютюну, | |офтальмолог |крові | | | |деревини, торфу, хмелю, борошна, | | | | | | |паперу, вовни, пуху, натурального | | | | | | |шовку тощо, у т.ч. з бактеріальним | | | | | | | Ф,А | | | | | | |забрудненням) | | | | | |----------+--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| |4 |Біологічні фактори | |----------+--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| |4.1 |Гриби-продуценти, білково-вітамінні |1 раз на рік |дерматолог |загальний аналіз |1. Алергічні | | |концентрати (БВК), кормові дріжджі, | |оториноларинголог |крові, ФЗД, |захворювання | | | А | | |рентгенографія |2. Хронічні | | |комбікорма , виробництво та | | |органів грудної |захворювання | | |професійне використання | | |клітки |бронхолегеневої | | | | | | |системи** | | | | | | |3. Кандидоз та інші| | | | | | |мікози | |----------+-----------------------------------------------------+---------------+------------------+-------------------+-------------------| |4.2 | А |1 раз на рік |дерматолог |загальний аналіз |1. Алергічні | | |Ферментні препарати, біостимулятори | |оториноларинголог |крові, ФЗД, |захворювання | | | | | |рентгенографія |2. Хронічні | | | | | |грудної клітки |захворювання | | | | | | |бронхолегеневої | | | | | | |системи** | |----------+-----------------------------------------------------+---------------+------------------+-------------------+-------------------| |4.3 |Алергени для діагностики та |1 раз на рік |дерматолог |загальний аналіз |1. Алергічні | | |лікування, препарати крові, | |оториноларинголог |крові, ФЗД , |захворювання | | | А, | | |рентгенографія |2. Хронічні | | |імунобіологічні препарати, | | |органів грудної |захворювання | | |виробництво та професійне | | |клітки |бронхолегеневої | | |використання | | | |системи** | |----------+-----------------------------------------------------+---------------+------------------+-------------------+-------------------| |4.4 |Інфікований матеріал і матеріал, що |1 раз на рік |дерматолог |загальний аналіз |1. Алергічні | | |заражений паразитами | |оториноларинголог |крові, |захворювання | | | | |інфекціоніст |лабораторні |2. Хронічні | | | | | |дослідження на |захворювання | | | | | |гельмінтози , |бронхолегеневої | | | | | |рентгенографія |системи** | | | | | |органів грудної |3. Кандидоз та інші| | | | | |клітки |мікози | |-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| |4.5 Збудники інфекційних захворювань | |-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| |4.5.1 |Бруцельоз, туберкульоз, сибірка , бореліоз, туляремія|1 раз на рік |інфекціоніст |загальний |1. Загальні | | |лептоспіроз, орнітоз, кліщовий енцефаліт, сказ, КУ- | |невропатолог* |аналіз крові, |протипоказання | | |лихоманка, сап тощо (виробництво, контроль | |хірург, |рентгенографія |2. Особи з | | |продукції) | |уролог та інші |органів грудної |позитивною | | |Зооантропози | |спеціалісти в |клітки; |лабораторною | | | | |залежності від |специфічні реакції |діагностикою на | | | | |клінічних проявів |крові при |бруцельоз | | | | | |підозрі на |3. Особи віком | | | | | |профзахворювання, |до 18 | | | | | |дослідження крові |років, вагітні та | | | | | |за реакцією |матері, що годують | | | | | |Хеддельсона, при |немовлят | | | | | |позитивних | | | | | | |результатах або | | | | | | |при виявленні | | | | | | |симптомів з | | | | | | |підозрою на | | | | | | |бруцельоз | | | | | | |проводити | | | | | | |у подальшому | | | | | | |клінічне і повне | | | | | | |лабораторне | | | | | | |обстеження для | | | | | | |виключення | | | | | | |підтвердження | | | | | | |бруцельозу та | | | | | | |інших зоонозів | | |----------+-----------------------------------------------------+---------------+------------------+-------------------+-------------------| |4.5.2 |Збудник туберкульозу (професійний контакт з |1 раз на рік |фтизіатр |загальний аналіз |1. Загальні | | |туберкульозними хворими та інфікованими | | |крові, |протипоказання | | |біосередовищами) | | |рентгенографія |2. Хворі на | | | | | |органів грудної |туберкульоз будь- | | | | | |клітки, |якої форми | | | | | |специфічні реакції | | |-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| |5. Фізичні фактори | |-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| |5.1 |Іонізуюче випромінювання |1 раз на рік |гематолог |загальний аналіз |1.Уміст гемоглобіну| | |Радіоактивні речовини і | |невропатолог |крові, |менше 130 г/л у | | |джерела іонізуючих | |офтальмолог |тромбоцити, |чоловіків і 120 г/л| | | К | |оториноларинголог |ФЗД та |у жінок | | |випромінювань (персонал | |дерматолог |рентгенографія |2. Лейкоцитів менше| | |категорії А) | |хірург |органів грудної | 9 | | | | | |клітки, |4,5 х 10 г/ л, | | | | | |УЗД щитоподібної |тромбоцитів менше | | | | | |залози |180000 | | | | | |при роботі |3. Імунодефіцитні | | | | | |з радіоактивними |стани | | | | | |речовинами та |4. Облітеруючі | | | | | |інші за показаннями|захворювання | | | | | | |артерій, | | | | | | |ангіоспазми | | | | | | |периферичних судин | | | | | | |5. Передпухлинні | | | | | | |захворювання, | | | | | | |схильні до | | | | | | |переродження та | | | | | | |рецидивування; | | | | | | |злоякісні пухлини; | | | | | | |новоутворення (без | | | | | | |індивідуального | | | | | | |допуску) | | | | | | |6. Доброякісні | | | | | | |пухлини | | | | | | |та захворювання, | | | | | | |які заважають | | | | | | |носити спецодяг і | | | | | | |здійснювати туалет | | | | | | |шкіри | | | | | | |7. Хронічні | | | | | | |панкреатити, | | | | | | |гастроентерити і | | | | | | |коліти * | | | | | | |8. Променева | | | | | | |хвороба | | | | | | |II-IV ступеня | | | | | | |важкості або | | | | | | |наявність стійких | | | | | | |наслідків (при | | | | | | |променевій хворобі | | | | | | |I ступеня важкості,| | | | | | |працездатність | | | | | | |визначається | | | | | | |індивідуально) | | | | | | |9. Хронічні гнійні | | | | | | |захворювання | | | | | | |придаткових пазух | | | | | | |носа, хронічні | | | | | | |середні отити ** | | | | | | |(при атрофічних | | | | | | |процесах | | | | | | |працездатність | | | | | | |визначається | | | | | | |індивідуально) | | | | | | |10. Хронічні та | | | | | | |грибкові | | | | | | |захворювання шкіри | | | | | | |11. Гострота зору з| | | | | | |корекцією не менш | | | | | | |як 0,5 на одному | | | | | | |оці та 0,2 на | | | | | | |другому. Рефракція | | | | | | |скіаскопічно: | | | | | | |короткозорість при | | | | | | |нормальному очному | | | | | | |дні до 10 ОД, | | | | | | |далекозорість до 6 | | | | | | |ОД, астигматизм не | | | | | | |більш 3 ОД | | | | | | |12. Катаракта, | | | | | | |анофтальм | | | | | | |13. Захворювання | | | | | | |щитоподібної залози| |----------+------------------------------------------------------------------------------------------------------------+-------------------| |5.2 |Неіонізуюче випромінювання | | |----------+------------------------------------------------------------------------------------------------------------+-------------------| |5.2.1 |Лазерні випромінювання від лазерів III і IV |1 раз на рік |невропатолог |загальний аналіз |1. Хронічні | | |класу небезпеки | |офтальмолог |крові, |рецидивні | | | | |дерматолог |тромбоцити, |захворювання шкіри | | | | | |ретикулоцити, |2. Катаракта | | | | | |ЕКГ |3. Дегенеративно- | | | | | | |дистрофічні | | | | | | |захворювання | | | | | | |сітківки очей | | | | | | |4. Хронічні | | | | | | |захворювання | | | | | | |переднього відрізка| | | | | | |ока | |----------+-----------------------------------------------------+---------------+------------------+-------------------+-------------------| |5.2.2 |Електромагнітні поля частотою 1 КГц-300ГГц |1 раз на рік |невропатолог |загальний аналіз |1. Катаракта | | |(НЧ, СЧ, ВЧ, ДВЧ, УВЧ, НВЧ, НЗВЧ) | |офтальмолог |крові, тромбоцити |2. Дегенеративно- | | | | | | |дистрофічні | | | | | | |захворювання | | | | | | |сітківки очей | | | | | | |3. Виражена | | | | | | |вегетативно-судинна| | | | | | |дистонія | | | | | | |4. Функціональні | | | | | | |захворювання ЦНС та| | | | | | |вегетативної | | | | | | |нервової системи | |----------+-----------------------------------------------------+---------------+------------------+-------------------+-------------------| |5.2.3 |Постійні магнітні поля |1 раз на рік |невропатолог |загальний аналіз |1. Катаракта | | |Електромагнітні поля: | |офтальмолог |крові, тромбоцити, |2. Виражена | | |- промислової частоти 50 Гц | | | |вегетативно-судинна| | |- нижче 50 Гц | | | |дистонія | |----------+-----------------------------------------------------+---------------+------------------+-------------------+-------------------| |5.2.4 |Користувачі персональних електронно- |1 раз на рік |невропатолог |загальний аналіз |1. Виражені | | |обчислювальних машин (ПЕОМ) з відеотерміналом | |офтальмолог |крові, Hb, |нейроциркуляторні | | |(ВДТ) | |оториноларинголог |тромбоцити, |порушення | | | | | |визначення |2. Передопухлинний | | | | | |гостроти зору, |стан, схильний до | | | | | |характер зору |переродження і | | | | | | |рецидиву | | | | | | |3. Гострота зору з | | | | | | |корекцією не менш | | | | | | |як 0,5 на одному | | | | | | |оці і 0,2 на | | | | | | |другому | | | | | | |4. Аномалії | | | | | | |рефракції: | | | | | | |міопія 6,0 Д, | | | | | | |гіперметропія | | | | | | |більше 4,0 Д; | | | | | | |астигматизм більше | | | | | | |2,0 Д | | | | | | |5. Глаукома | | | | | | |6. Відсутність | | | | | | |бінокулярного зору | | | | | | |7. Виразний ністагм| | | | | | |8. Лагофтальм | | | | | | |9. Хронічні | | | | | | |захворювання повік,| | | | | | |кон'юнктиви, | | | | | | |рогівки, | | | | | | |сльозовивідних | | | | | | |шляхів | | | | | | |10. Захворювання | | | | | | |зорового нерва, | | | | | | |сітківки | |----------+--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| |5.3 |Вібрація | |----------+--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| |5.3.1 |Локальна вібрація |1 раз на рік |оториноларинголог |альгезіметрія, |1. Облітеруючі | | | | |невропатолог |холодова проба, |захворювання | | | | |хірург * |вібраційна |артерій, | | | | |ортопед* |чутливість |периферичний | | | | | |(палестезіометрія);|ангіодистонічний | | | | | |за показаннями: РВГ|синдром | | | | | |периферичних судин,|2. Виражена | | | | | |ЕНМГ, |вегетативно-судинна| | | | | |аудіометрія |дистонія | | | | | | |3. Аномалії жіночих| | | | | | |статевих органів | | | | | | |4. Хронічні | | | | | | |запальні | | | | | | |захворювання матки | | | | | | |і придатків* | | | | | | |5. Висока | | | | | | |і ускладнена | | | | | | |короткозорість | | | | | | |(вище 8,0 Д) | | | | | | |6. Не брати | | | | | | |на роботу | | | | | | |жінок при | | | | | | |перевищенні ГДР | | | | | | |вібрації за | | | | | | |санітарними нормами| | | | | | |на 3 дБА і більше | | | | | | |7. Гіпертонічна | | | | | | |хвороба на будь- | | | | | | |якій стадії | | | | | | |8. Ішемічна хвороба| | | | | | |серця в усіх | | | | | | |випадках | | | | | | |9. Виражений | | | | | | |ентероптоз, грижі, | | | | | | |випадіння прямої | | | | | | |кишки і жіночих | | | | | | |статевих органів | | | | | | |10. Поліневрити | | | | | | |різної етиології | |----------+-----------------------------------------------------+---------------+------------------+-------------------+-------------------| |5.3.2 |Загальна вібрація |1 раз на 2 |невропатолог |Вібраційна |Як у п. 5.3.1 та | | | |роки |оториноларинголог |чутливість |церебральні | | | | |хірург* |(палестезіометрія);|ангіодистонічні | | | | |офтальмолог* |за показаннями: |розлади | | | | |ортопед* |РВГ периферичних |Захворювання | | | | | |судин, РЕГ; |кістково-м'язової | | | | | |аудіометрія, |системи | | | | | |рентгенографія | | | | | | |опорно-рухового | | | | | | |апарата (хребта) | | |----------+-----------------------------------------------------+---------------+------------------+-------------------+-------------------| |5.4 |Виробничий шум |1 раз на 2 |оториноларинголог |аудіометрія, |1. Стійке зниження | | |- від 81 до 99 дБА |роки |невропатолог |дослідження |слуху, навіть на | | |- від 100 дБА і вище |1 раз на рік | |вестибулярного |одне вухо, будь- | | | | | |апарата (за |якої етіології | | | | | |показанням) |2. Отосклероз | | | | | | |та ін. хронічні | | | | | | |захворювання | | | | | | |слухового апарата з| | | | | | |несприятливим | | | | | | |прогнозом | | | | | | |3. Порушення | | | | | | |функції | | | | | | |вестибулярного | | | | | | |апарата будь-якої | | | | | | |етіології, у т.ч. | | | | | | |хвороба Меньєра | | | | | | |4. Гіпертонічна | | | | | | |хвороба на будь- | | | | | | |якій стадії | | | | | | |5. Виражена | | | | | | |вегетативно-судинна| | | | | | |дистонія | |----------+-----------------------------------------------------+---------------+------------------+-------------------+-------------------| |5.5 |Ультразвук (контактна передача) |1 раз на рік |невропатолог |вібраційна |1. Хронічні | | | | |офтальмолог |чутливість за |захворювання | | | | |хірург |показанням: |периферичної | | | | | |РВГ периферичних |нервової системи | | | | | |судин |2. Облітеруючі | | | | | | |захворювання | | | | | | |артерій, | | | | | | |периферичний | | | | | | |ангіоспазм | |----------+-----------------------------------------------------+---------------+------------------+-------------------+-------------------| | 5.6 |Інфразвук |1 раз на 2 |оториноларинголог |дослідження |1. Стійке зниження | | | |роки |невропатолог |вестибулярного |слуху, навіть на | | | | | |апарата, |одне вухо, будь- | | | | | |аудіометрія |якої етіології | | | | | | |2. Отосклероз | | | | | | |та ін. хронічні | | | | | | |захворювання | | | | | | |слухового апарата з| | | | | | |несприятливим | | | | | | |прогнозом | | | | | | |3. Порушення | | | | | | |функції | | | | | | |вестибулярного | | | | | | |апарата будь-якої | | | | | | |етіології, у т.ч. | | | | | | |хвороба Меньєра | | | | | | |4. Гіпертонічна | | | | | | |хвороба на будь- | | | | | | |якій стадії | |----------+-----------------------------------------------------+---------------+------------------+-------------------+-------------------| |5.7 |Підвищений атмосферний тиск |1 раз на рік |оториноларинголог |рентгенографія |1. Виражені вади | | |(робота в кесонах, водолазні роботи, робота в | |невропатолог |органів |розвитку опорно- | | |барокамерах) | |офтальмолог |грудної клітки, |рухового апарата та| | | | |хірург |дослідження |наслідки травми | | | | | |вестибулярного |2. Хронічний отит, | | | | | |апарата |атрофічні рубці | | | | | | |барабанних | | | | | | |перетинок, | | | | | | |хронічний | | | | | | |євстахіїт | | | | | | |3. Хронічні | | | | | | |захворювання ВДШ, | | | | | | |бронхолегеневого | | | | | | |апарата | | | | | | |4. Порушення | | | | | | |функції | | | | | | |вестибулярного | | | | | | |апарата, у т.ч. | | | | | | |хвороба Меньєра | | | | | | |5. Будь-яке | | | | | | |захворювання очей, | | | | | | |що веде до | | | | | | |стійкого порушення | | | | | | |функції зору; | | | | | | |гострота зору нижче| | | | | | |0,8 на одне око і | | | | | | |нижче 0,5 на друге | | | | | | |(без корекції) | | | | | | |6. Хронічні | | | | | | |захворювання | | | | | | |центральної та | | | | | | |периферичної | | | | | | |нервової системи | | | | | | |7. Хвороби серця | | | | | | |незалежно від | | | | | | |ступеня їх | | | | | | |компенсації | | | | | | |8. Грижі | | | | | | |зі схильністю | | | | | | |до защемлення | | | | | | |9. Поширене | | | | | | |варикозне | | | | | | |розширення вен, | | | | | | |геморой, | | | | | | |облітеруючі | | | | | | |захворювання судин | | | | | | |10. Гіпертонічна | | | | | | |хвороба на будь- | | | | | | |якій стадії | |----------+-----------------------------------------------------+---------------+------------------+-------------------+-------------------| |5.8 |Знижена температура повітря в приміщенні та робота на|1 раз на рік |невропатолог |за показанням: |1. Хронічні | | |відкритих площадках | |хірург |термометрія з |захворювання | | | | |оториноларинголог |холодовим |периферичної | | | | |дерматолог |навантаженням, |нервової системи | | | | | |РВГ |2. Облітеруючі | | | | | |периферичних |захворювання | | | | | |судин |периферичних судин | | | | | | |(ангіоспазм) | | | | | | |3. Виражене | | | | | | |варикозне | | | | | | |розширення вен, | | | | | | |тромбофлебіт | | | | | | |4. Хронічні | | | | | | |запальні | | | | | | |захворювання матки | | | | | | |і придатків* | | | | | | |5. Хронічний | | | | | | |простатит * | |----------+-----------------------------------------------------+---------------+------------------+-------------------+-------------------| |5.9 |Підвищена температура повітря в приміщенні та на |1 раз |невропатолог |загальний аналіз |1. Хронічні | | |відкритих площадках |протягом |дерматолог |крові, |рецидивні | | | |першого року, |за показанням: |терморезис- |захворювання шкіри | | | |потім 1 раз |офтальмолог |тентність |2. Виражена | | | |на 2 роки | |еритроцитів |вегетативно-судинна| | | | | | |дистонія | | | | | | |3. Гіпертонічна | | | | | | |хвороба на будь- | | | | | | |якій стадії | | | | | | |4. Алергічні | | | | | | |захворювання** | |----------+-----------------------------------------------------+---------------+------------------+-------------------+-------------------| |5.10 |Теплове випромінювання |1 раз |невропатолог |загальний аналіз |1. Хронічні | | | |протягом |дерматолог |крові, |рецидивні | | | |першого року, |офтальмолог |терморезис- |захворювання шкіри | | | |потім 1 раз | |тентність |2. Виражена | | | |на 2 роки | |еритроцитів, |вегетативно-судинна| | | | | | |дистонія | | | | | | |3. Гіпертонічна | | | | | | |хвороба на будь- | | | | | | |якій стадії | | | | | | |4. Катаракта | |-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| |6 . Фізичне перевантаження та перенапруження окремих органів і систем та інші фактори трудового процесу | |-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| |6.1.1 |Підняття та ручне переміщення вантажу (маса вантажу в|1 раз на рік |невропатолог |динамометрія, |1. Хронічні | | |кг) | |хірург |за показанням: |захворювання | | | | |уролог* |електронейро- |периферичної | | | | | |міографія та РВГ |нервової системи | | | | | |периферичних судин |2. Облітеруючі | | | | | | |захворювання | | | | | | |артерій, | | | | | | |периферичні | | | | | | |ангіоспазми | |----------+-----------------------------------------------------+---------------+------------------+-------------------|3. Виражене | | | | | | |варикозне | | | | | | |розширення вен | | | | | | |нижніх кінцівок, | | | | | | |тромбофлебіт, | | | | | | |трофічні | | | | | | |порушення, геморой | | | | | | |4. Виражений | |----------+-----------------------------------------------------+---------------+------------------+-------------------|ентероптоз, грижі, | |6.1.1.1 |Підняття і переміщення вантажу (постійно більш 2-х |1 раз на рік |як у п.6.1.1 |як у п.6.1.1 |випадання прямої | | |раз на годину) | | | |кишки | | |- чоловіки - більше 15 кг | | | |5. Аномалії жіночих| | |- жінки - більше 7 кг | | | |статевих органів. | | | | | | |Опущення | | | | | | |(випадання) жіночих| | | | | | |статевих органів | | | | | | |6. Хронічні | | | | | | |запальні | | | | | | |захворювання матки | |----------+-----------------------------------------------------+---------------+------------------+-------------------|і придатків ** | |6.1.1.2 |Підняття і переміщення вантажу при чергуванні з іншою|1 раз на рік |як у п. 6.1.1 |як у п .6.1.1 |7. Ішемічна хвороба| | |роботою (до 2 раз на годину) | | | |серця | | |- чоловіки - більше 30 кг | | | |8. Хронічні | | |- жінки - більше 10 кг | | | |захворювання | | | | | | |внаслідок травм і | | | | | | |вади розвитку | | | | | | |опорно-рухового | | | | | | |апарата незалежно | | | | | | |від ступеня | | | | | | |декомпенсації | |-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| |6.1.2 Сумарна маса вантажу (в кг), який переміщується протягом кожної години зміни | |-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| |6.1.2.1 |Підняття з робочої поверхні: |1 раз на рік |як у п.6.1.1 |як у п. 6.1.1 |як у п. 6.1.1 | | |чоловіки - більше 870 | | | | | | |жінки - більше 350 | | | | | |----------+-----------------------------------------------------+---------------+------------------+-------------------+-------------------| |6.1.2.2 |Підняття з підлоги: |1 раз на рік |як у п. 6.1.1 |як у п. 6.1.1 |як у п. 6.1.1 | | |чоловіки - більше 435 | | | | | | |жінки - більше 175 | | | | | |----------+-----------------------------------------------------+---------------+------------------+-------------------+-------------------| |6.1.2.3 |Періодичне тримання вантажу (деталей, інструменту |1 раз на рік |як у п.6.1.1 |як у п. 6.1.1 |як у п. 6.1.1 | | |тощо) вага прикладання зусилля (кг, сек) протягом | | | | | | |зміни | | | | | |----------+-----------------------------------------------------+---------------+------------------+-------------------+-------------------| | |1) однією рукою |1 раз на рік |як у п.6.1.1 |як у п.6.1.1 |як у п.6.1.1 | | |чоловіки - від 36001-70000 кгс | | | | | | |жінки - від 21601-42000 кгс | | | | | | |чоловіки - більше 70000 кгс | | | | | | |жінки - більше 42000 кгс | | | | | |----------+-----------------------------------------------------+---------------+------------------+-------------------+-------------------| | |2) двома руками |1 раз на |як у п.6.1.1 |як у п.6.1.1 |як у п.6.1.1 | | |чоловіки - від 70001-140000 кгс |2роки | | | | | |жінки - від 42001-84000 кгс | | | | | |----------+-----------------------------------------------------+---------------+------------------+-------------------+-------------------| |6.1.2.3.1 |чоловіки - більше 140000 кгс |1 раз на рік |як у п.6.1.1 |як у п.6.1.1 |як у п.6.1.1 | | |жінки - більше 84000 кгс | | | | | |----------+-----------------------------------------------------+---------------+------------------+-------------------+-------------------| |6.1.2.3.2 |з участю м'язів корпуса і ніг |1 раз на2 |як у п.6.1.1 |як у п.6.1.1 |як у п.6.1.1 | | |чоловіки - від 100001-200000 кгс |роки | | | | | |жінки - від 60001-120000 кгс | | | | | |----------+-----------------------------------------------------+---------------+------------------+-------------------+-------------------| |6.1.2.3.3 |чоловіки - більше 200000 кгс |1 раз на рік |як у п.6.1.1 |як у п.6.1.1 |як у п.6.1.1 | | |жінки - більше 120000 кгс | | | | | |----------+-----------------------------------------------------+---------------+------------------+-------------------+-------------------| |6.1.3 |Роботи пов'язані з: | |як у п.6.1.1 |як у п.6.1.1 |як у п.6.1.1 | | |- локальними м'язовими напруженнями переважно м'язів | | | | | | |костей і пальців рук (кількість рухів за зміну) | | | | | |----------+-----------------------------------------------------+---------------+------------------+-------------------+-------------------| | |чоловіки та жінки від |1 раз на 2 |як у п.6.1.1 |як у п.6.1.1 |як у п.6.1.1 | | |40001-60000 |роки | | | | | |більше 60000 |1 раз на рік | | | | |----------+-----------------------------------------------------+---------------+------------------+-------------------+-------------------| | |- регіональними м'язовими напруженнями переважно |1 раз на 2 |як у п.6.1.1 |як у п.6.1.1 |як у п.6.1.1 | | |м'язів рук і плечового пояса (кількість рухів за |роки | | | | | |зміну) | | | | | | |чоловіки та жінки від | | | | | | |20001-30000 | | | | | |----------+-----------------------------------------------------+---------------+------------------+-------------------+-------------------| | |більше 30000 |1 раз на рік |як у п.6.1.1 |як у п.6.1.1 |як у п.6.1.1 | |----------+-----------------------------------------------------+---------------+------------------+-------------------+-------------------| |6.1.4 |Роботи, що пов'язані з вимушеними нахилами корпуса |1 раз на 2 |як у п.6.1.1 |як у п.6.1.1 |як у п.6.1.1 | | |(за візуальною оцінкою більше 30 град. від вертикалі)|роки | | | | | |більше 100 разів за зміну | | | | | |----------+-----------------------------------------------------+---------------+------------------+-------------------+-------------------| |6.1.5 |Перебування у вимушеній робочій позі (на колінах, |1 раз на 2 |як у п.6.1.1 |як у п.6.1.1 |як у п.6.1.1 | | |навпочіпки та ін.): |роки | | | | | |до 25% часу зміни | | | | | | | | | | | | |----------+-----------------------------------------------------+---------------+------------------+-------------------+-------------------| | |більше 25% часу зміни |1 раз на рік |як у п.6.1.1 |як у п.6.1.1 |як у п.6.1.1 | |----------+-----------------------------------------------------+---------------+------------------+-------------------+-------------------| |6.2 |Зорово- напружені роботи: прецизійні, роботи з |1 раз на рік |офтальмолог |як у п.6.1.1 |як у п. 6.1.1 | | |оптичними приладами і спостереження за екраном | | | | | |----------+-----------------------------------------------------+---------------+------------------+-------------------+-------------------| |6.2.1 |Прецизійні роботи з об'єктом розрізнення до 0,3 мм |1 раз на рік |офтальмолог |визначення |1. Гострота зору з | | | | | |гостроти зору, |корекцією при | | | | | |скіаскопія, |попередньому | | | | | |рефрактометрія, |профогляді нижче | | | | | |визначення об'єму |1,0; при | | | | | |акомодації, |періодичних | | | | | |тонометрія, |медоглядах нижче | | | | | |визначення |0,8 на одному оці | | | | | |кольоровідчуття |та 0,5 на другому | | | | | | |оці | | | | | | |2. Аномалії | | | | | | |рефракції: | | | | | | |при попередньому | | | | | | |медогляді - міопія | | | | | | |вище 2,0 Д, | | | | | | |гіперметропія вище | | | | | | |2,0 Д, астиматизм | | | | | | |вище 1,0 Д; при | | | | | | |повторних | | | | | | |медоглядах: міопія | | | | | | |вище 8,0 Д, | | | | | | |гіперметропія вище | | | | | | |6,0 Д, астигматизм | | | | | | |3,0 Д | | | | | | |3. Відсутність | | | | | | |бінокулярного зору | | | | | | |4. Зниження | | | | | | |акомодації | | | | | | |нижче вікових норм | | | | | | |5. Лагофтальм | | | | | | |6. Хронічні | | | | | | |захворювання | | | | | | |переднього відрізка| | | | | | |очей (повіки, | | | | | | |кон'юнктивіти | | | | | | |роговиці, | | | | | | |сльозовивідні | | | | | | |шляхи) | | | | | | |7. Захворювання | | | | | | |зорового нерва, | | | | | | |сітківки | | | | | | |8. Глаукома | | | | | | |9. Епілепсія та | | | | | | |синкопальні стани | |----------+-----------------------------------------------------+---------------+------------------+-------------------+-------------------| |6.2.2 |Зорово-напружені роботи з об'єктом розрізнення від |1 раз на рік |офтальмолог |ті самі, що й |1. Гострота зору з | | |0,3 до 1 мм | | |у п. 6.2.1 |корекцією не нижче | | | | | | |як 0,5 Д на одне | | | | | | |око та 0,2 Д на | | | | | | |друге око | | | | | | |2. Аномалії | | | | | | |рефракції: | | | | | | |при попередньому | | | | | | |медогляді - міопія | | | | | | |вище 6,0 Д, | | | | | | |гіперметропія вище | | | | | | |4,0 Д, астиматизм | | | | | | |вище 2,0 Д; при | | | | | | |повторних | | | | | | |медоглядах: міопія | | | | | | |вище 10,0 Д, | | | | | | |гіперметропія вище | | | | | | |6,0 Д, астигматизм | | | | | | |4,0 Д | | | | | | |3. Відсутність | | | | | | |бінокулярного зору | | | | | | |4. Зниження | | | | | | |акомодації | | | | | | |нижче вікових норм | | | | | | |5. Лагофтальм | | | | | | |6. Захворювання | | | | | | |зорового нерва, | | | | | | |сітківки | | | | | | |7. Хронічні | | | | | | |захворювання | | | | | | |переднього відрізка| | | | | | |ока | | | | | | |8. Глаукома | |----------+-----------------------------------------------------+---------------+------------------+-------------------+-------------------| |6.2.3 |Зорово-напружені роботи, що пов'язані з безперервним |1 раз на рік |офтальмолог | |1. Гострота зору не| | |стеженням за екраном відеотерміналів (дисплеїв): | |невропатолог | |менше 0,5 Д на | | |менше 4 годин (за 8-годинну зміну) | | | |одному оці та 0,2 | | | | | | |на другому при | | | | | | |попередньому | | | | | | |профогляді; не | | | | | | |менше 0,4 на одному| | | | | | |оці та 0,2 Д на | | | | | | |другому оці при | | | | | | |повторних | | | | | | |періодичних | | | | | | |медоглядах | | | | | | |2. Аномалії | | | | | | |рефракції: | | | | | | |при попередньому | | | | | | |медогляді - міопія | | | | | | |не більше 8,0 Д, | | | | | | |гіперметропія не | | | | | | |більше 8,0 Д, | | | | | | |астиматизм не | | | | | | |більше 3,0 Д; при | | | | | | |попередньому | | | | | | |медогляді: міопія | | | | | | |не більше 8,0 Д, | | | | | | |астигматизм не | | | | | | |більше 4,0 Д при | | | | | | |повторному | | | | | | |періодичному | | | | | | |медогляді | | | | | | |3. Зниження | | | | | | |акомодації | | | | | | |нижче вікових норм | | | | | | |4. Порушення | | | | | | |кольоропочуття, | | | | | | |якщо колір несе | | | | | | |інформаційне | | | | | | |навантаження | | | | | | |5. Лагофтальм | | | | | | |6. Хронічні | | | | | | |запальні | | | | | | |або алергічні | | | | | | |захворювання | | | | | | |захисного апарата | | | | | | |та оболонок очного | | | | | | |яблука | | | | | | |7. Захворювання | | | | | | |зорового нерва, | | | | | | |сітківки | | | | | | |8. Наростаючий | | | | | | |офтальмотонус | | | | | | |9. Глаукома | | | | | | |10. Епілепсія та | | | | | | |синкопальні стани | |----------+-----------------------------------------------------+---------------+------------------+-------------------+-------------------| | |більш 4 годин (за 8-годинну зміну) |1 раз на рік |офтальмолог | |1. Гострота зору не| | | | |невропатолог | |менш 0,9 Д на | | | | | | |одному оці та 0,6 | | | | | | |на другому при | | | | | | |попередньому | | | | | | |медогляді; не менше| | | | | | |0,7 на одному оці | | | | | | |та 0,5 Д на другому| | | | | | |при повторному | | | | | | |періодичному | | | | | | |медогляді | | | | | | |2. Аномалії | | | | | | |рефракції: | | | | | | |міопія не більше | | | | | | |5,0 Д, | | | | | | |гіперметропія не | | | | | | |більш 2,0 Д, | | | | | | |астигматизм не | | | | | | |більше 1,5 Д при | | | | | | |попередньому | | | | | | |медогляді; міопія | | | | | | |не більше 6,0 Д, | | | | | | |гіперметропія не | | | | | | |більше 3,0 Д, | | | | | | |астигматизм не | | | | | | |більше 2,0 Д при | | | | | | |повторних | | | | | | |періодичних | | | | | | |медоглядах | | | | | | |3. Зниження | | | | | | |акомодації | | | | | | |нижче вікових норм | | | | | | |4. Порушення | | | | | | |кольоропочутя, якщо| | | | | | |колір несе | | | | | | |інформаційне | | | | | | |навантаження | | | | | | |5. Лагофтальм | | | | | | |6. Хронічні | | | | | | |запальні | | | | | | |або алергічні | | | | | | |захворювання | | | | | | |захисного апарата і| | | | | | |оболонок очного | | | | | | |яблука | | | | | | |7. Захворювання | | | | | | |зорового нерва, | | | | | | |сітківки | | | | | | |8. Наростаючий | | | | | | |офтальмотонус | | | | | | |9. Глаукома | | | | | | |10. Епілепсія та | | | | | | |сінкопальні стани | |----------+-----------------------------------------------------+---------------+------------------+-------------------+-------------------| |6.3 |Перенапруга голосового апарата (викладацька, |1 раз на 2 |оториноларинголог |ларингоскопія |1. Хронічні | | |дикторська, вокальна роботи, розмовні види роботи на |роки | | |захворювання, що | | |телефонній станції та ін.) | | | |пов'язані з | | | | | | |розладами функції | | | | | | |голосового апарата | | | | | | |(хронічний | | | | | | |ларингіт, фарингіт | | | | | | |та ін.) | ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

* Проведення цього дослідження обов'язкове при попередньому

медичному огляді та за показаннями при періодичному. ** За наявності захворювання питання про професійну

придатність вирішується індивідуально з урахуванням його перебігу

та стажу роботи.

Директор Департаменту

розвитку медичної допомоги М.П.Жданова

Директор Департаменту

державного санітарно-

епідеміологічного нагляду А.М.Пономаренко

Додаток 5

до пункту 2.6. Порядку

проведення медичних оглядів

працівників певних категорій

ПЕРЕЛІК

робіт, для виконання яких є обов'язковим

попередній (періодичні) медичний огляд працівників

Загальні положення

1. У медичних оглядах обов'язкова участь терапевта; фахівці

іншого медичного профілю залучаються до складу медичних комісій з

урахуванням характеру дії шкідливих та небезпечних факторів

виробничого середовища і трудового процесу на стан здоров'я

працівників.

2. Обов'язково враховується перелік загальних медичних

протипоказань до роботи із шкідливими та небезпечними факторами

виробничого середовища і трудового процесу і додаткові

протипоказання у відповідності до конкретних умов праці, що

наведені в цьому Переліку.

3. Працівникам, які підлягають попередньому (періодичним)

медичному огляду, в обов'язковому порядку проводяться: дослідження

крові (НВ, лейкоцити, ШОЕ) та ЕКГ.

4. При попередньому медичному огляді обов'язково проводиться

рентгенографія органів грудної клітки у прямій проекції, а при

періодичному - флюорографія, за винятком тих пунктів додатка, де

вказана обов'язкова рентгенографія грудної клітки.

5. При проведенні попереднього (періодичних) медичного огляду

жінок акушер-гінеколог здійснює бактеріологічне (на флору) і

цитологічне (на атипічні клітини) дослідження. Строки таких

оглядів повинні збігатися зі строками періодичних медичних

оглядів, але не рідше ніж 1 раз на рік.



* Проведення дослідження обов'язкове при попередньому

медичному огляді та за показаннями при періодичному. ** При наявності захворювання питання про професійну

придатність вирішується індивідуально з урахуванням їх перебігу та

стажу роботи. *** Роботами на висоті слід уважати всі роботи, які

виконуються на висоті 1,5 м від поверхні ґрунту, покриття або

робочого настилу, над якими здійснюються роботи з монтажних

пристосувань чи безпосередньо з елементів конструкції, обладнання,

машин, механізмів при їх установці, експлуатації, монтажу. **** Верхолазними визнавати усі роботи, коли основним засобом

забезпечення робітників від падіння з висоти в усі моменти роботи

і пересування є запобіжний пояс.

Директор Департаменту

розвитку медичної допомоги М.П.Жданова

Директор Департаменту

державного санітарно-

епідеміологічного нагляду А.М.Пономаренко

Додаток 6

до п. 2.15 Порядку

проведення медичних оглядів

працівників певних категорій

ПЕРЕЛІК

загальних медичних протипоказань до роботи

із шкідливими та небезпечними факторами виробничого

середовища і трудового процесу

1. Спадкові аномалії органів із вираженою недостатністю їх

функції(4). 2. Органічні захворювання центральної нервової системи зі

стійкими вираженими порушеннями функції. 3. Психічні захворювання та подібні їм стани, що підлягають

обов'язковому диспансерному нагляду в психоневрологічних

диспансерах, епілепсія та інші пароксизмальні розлади свідомості.

У разі виражених форм пограничних психічних захворювань питання

про придатність до певних робіт вирішується комісією

психоневрологічного закладу індивідуально(1). 4. Наркоманії, токсикоманії, хронічний алкоголізм(1). 5. Захворювання ендокринної системи, що супроводжуються

значними порушеннями функції (стадія декомпенсації). 6. Злоякісні новоутворення (після проведення лікування

питання може бути вирішене індивідуально при відсутності

абсолютних протипоказань). 7. Усі злоякісні хвороби системи крові. 8. Гіпертонічна хвороба III стадії та II стадії (кризовий

перебіг)(2). 9. Хвороби серця з недостатністю кровообігу(3,2), з стійкими

порушеннями ритму. 10. Хронічні захворювання легенів з дихальною і

легенево-серцевою недостатністю(3,2). 11. Бронхіальна астма тяжкого перебігу з розладами дихання та

кровообігу. 12. Активні форми туберкульозу будь-якої локалізації. 13. Виразкова хвороба шлунку, 12-палої кишки з хронічним

рецидивним перебігом та схильністю до ускладнень. 14. Цирози печінки та активні хронічні гепатити. 15. Хронічні хвороби нирок із проявами ниркової

недостатності(2). 16. Системні хвороби сполучної тканини. 17. Хвороби периферичної нервової та кістково-м'язової

системи зі стійкими розладами функції. 18. Вагітність та період лактації. 19. Звичне невиношування вагітності та аномалії плоду в

анамнезі у жінок дітородного періоду. 20. Глаукома декомпенсована. 21. Професійне захворювання є протипоказанням для роботи в

умовах із шкідливим та небезпечним фактором виробничого середовища

і трудового процесу, вплив якого призвів до його розвитку(2). 22. Не допускається залучення неповнолітніх до праці на

важких роботах і на роботах із шкідливими або небезпечними умовами

праці.

(1) Заключення психіатра, нарколога. (2) При періодичному медогляді питання про профпридатність

вирішується індивідуально. (3) Ступінь порушення функції органів (систем) установлюється

відповідним фахівцем з урахуванням лабораторно-інструментальних

методів дослідження. (4) Глухі від народження чи з дитинства можуть працювати

тільки в індивідуально створених умовах.

Директор Департаменту

розвитку медичної допомоги М.П.Жданова

Директор Департаменту

державного санітарно-

епідеміологічного нагляду А.М.Пономаренко

Додаток 7

до пункту 2.16 Порядку

проведення медичних оглядів

працівників певних категорій

КАРТКА

працівника, який підлягає попередньому

(періодичному) медичному огляду

1. Прізвище, ім'я, по батькові ___________________________________

2. Стать ч/ж __________________ __________________________________

3. Рік народження ________________________________________________

4. Місце проживання ______________________________________________

5. Місце роботи (назва підприємства) _____________________________

6. Цех, дільниця _________________________________________________

7. Професія (посада) за ДК 003:2005 ______________________________

8. Шкідливі та небезпечні виробничні фактори і трудового процесу* __________________________________________________________________

(перелічити всі фактори)

9. Підстава для попереднього (періодичного) медогляду* ___________

(указати конкретні пункти додатків 4,5)

10. Підлягає огляду _____________ раз ________ на ________________

11. Фахівцями (лікарями) _________________________________________

12. Лабораторні, функціональні та інші дослідження _______________

(перелічити)

Вага _____________, зріст ____________, АТ ______________________

Дані огляду спеціалістами комісії закладів охорони здоров'я ___________________________

1.1. Терапевт** __________________________________________________________________ __________________________________________________________________ __________________________________________________________________ __________________________________________________________________ __________________________________________________________________ __________________________________________________________________ __________________________________________________________________ __________________________________________________________________

____________ ________________________________

(підпис) (дата, прізвище та ініціали)

1.2. Невропатолог** __________________________________________________________________ __________________________________________________________________ __________________________________________________________________ __________________________________________________________________ __________________________________________________________________ __________________________________________________________________ __________________________________________________________________

____________ ________________________________

(підпис) (дата, прізвище та ініціали)

1.3. Окуліст** __________________________________________________________________ __________________________________________________________________ __________________________________________________________________ __________________________________________________________________

____________ ________________________________

(підпис) (дата, прізвище та ініціали)

1.4. ЛОР** __________________________________________________________________ __________________________________________________________________ __________________________________________________________________ __________________________________________________________________

____________ ________________________________

(підпис) (дата, прізвище та ініціали)

1.5. Хірург** __________________________________________________________________ __________________________________________________________________ __________________________________________________________________ __________________________________________________________________

____________ ________________________________

(підпис) (дата, прізвище та ініціали)

1.6. Гінеколог** __________________________________________________________________ __________________________________________________________________ __________________________________________________________________ __________________________________________________________________

____________ ________________________________

(підпис) (дата, прізвище та ініціали)

1.7. Інші фахівці** __________________________________________________________________ __________________________________________________________________ __________________________________________________________________ __________________________________________________________________

____________ ________________________________

(підпис) (дата, прізвище та ініціали)

2. Лабораторні дослідження __________________________________________________________________ __________________________________________________________________ __________________________________________________________________ __________________________________________________________________ __________________________________________________________________ __________________________________________________________________ __________________________________________________________________

3. Рентгенівські обстеження __________________________________________________________________ __________________________________________________________________ __________________________________________________________________ __________________________________________________________________

4. Функціональні та інші дослідження __________________________________________________________________ __________________________________________________________________ __________________________________________________________________ __________________________________________________________________ __________________________________________________________________ __________________________________________________________________ __________________________________________________________________

5. Діагнози __________________________________________________________________ __________________________________________________________________ __________________________________________________________________ __________________________________________________________________ __________________________________________________________________ __________________________________________________________________ __________________________________________________________________ __________________________________________________________________ __________________________________________________________________ __________________________________________________________________ __________________________________________________________________

* Згідно з Переліком шкідливих та небезпечних факторів

виробничого середовища і трудового процесу, при роботі з якими

обов'язкові попередні (періодичні) медичні огляди працівників, та

Переліком робіт, для виконання яких є обов'язковим попередній

(періодичні) медичні огляди працівників Пункти 1-12 заповнюються в ході підготовки до медоглядів

медичною сестрою або фельдшером закладів охорони здоров'я згідно

із списком працівників, які підлягають медичному огляду. ** Кожний лікар уносить скарги, анамнез, об'єктивний стан,

повний діагноз, який завіряється особистою печаткою лікаря ***Працівник власноручним підписом підтверджує наявність або

відсутність скарг на стан здоров'я на момент обстеження. При ризику розвитку алергічних та онкозахворювань

обов'язковий спадковий анамнез при попередньому медогляді.

ВИСНОВОК: Придатний для роботи за професією _________________

(назва професії за

ДК 003:2005)

Придатний тільки на період ________________________

за умови __________________________________________

(заповнюється тільки при періодичних

медичних оглядах)

Непридатний _______________________________________

(назва професії за ДК 003:2005

та причини)

Рекомендації комісії _____________________________________________ __________________________________________________________________ __________________________________________________________________ __________________________________________________________________

Підписи лікарів

Підпис голови комісії _______________________ __________________

(особистий підпис) (П.І.Б.)

М.П.

Дата заповнення картки

"____" _______________

Директор Департаменту

розвитку медичної допомоги М.П.Жданова

Директор Департаменту

державного санітарно-

епідеміологічного нагляду А.М.Пономаренко

Додаток 8

до пункту 2.16 Порядку

проведення медичних оглядів

працівників певних категорій

МЕДИЧНА ДОВІДКА

про проходження попереднього (періодичного)

медичного огляду працівника N _____

Видана _______________________ дійсна до _________________________

(дата, місяць, рік) (дата, місяць, рік)

Прізвище, ім'я, по батькові ___________________________ вік _____,

(повністю)

що влаштується (працює) за професією _____________________________

(найменування підприємства) __________________________________________________________________

(професія за ДК 003:2005)

Пройшов попередній/періодичний медогляд - відповідно до пунктів

Переліку шкідливих та небезпечних факторів виробничого середовища

і трудового процесу, при роботі з якими обов'язкові попередні

(періодичні) медичні огляди працівників, та Переліку робіт, для

виконання яких є обов'язковим попередній (періодичні) медичні

огляди працівників ____________

(непотрібне викреслити)

у комісії закладів охорони здоров'я _____________________________________________ району

(найменування закладів охорони здоров'я)

Висновок комісії про стан здоров'я _______________________________ __________________________________________________________________ __________________________________________________________________

Висновок комісії:

Придатний для роботи за професією ________________________________ __________________________________________________________________

(указати професію за ДК 003:2005)

Придатний тільки на період _____________ за умови ________________

(заповнюється при періодичних медичних оглядах)

Не придатний для роботи за професією _____________________________ __________________________________________________________________

(указати професію за ДК 003:2005 та причину)

Рекомендації комісії _____________________________________________ __________________________________________________________________ __________________________________________________________________ __________________________________________________________________

Голова комісії __________ _____________________________

(підпис) (прізвище, ім'я, по батькові) М.П.

Директор Департаменту

розвитку медичної допомоги М.П.Жданова

Директор Департаменту

державного санітарно-

епідеміологічного нагляду А.М.Пономаренко

Додаток 9

до пункту 2.17 Порядку

проведення медичних оглядів

працівників певних категорій

ЗАКЛЮЧНИЙ АКТ

за результатами періодичного медичного огляду

працівників ________________________________

(найменування підприємства, цех)

від "_____" ___________200 р.

Комісія в складі:

голови Комісії __________________________________________________,

(П.І.Б)

лікарів _________________________________________________________,

(П.І.Б. і фах)

представників роботодавця _______________________________________,

(П.І.Б., посада)

представників профкому підприємства (уповноваженої особи) __________________________________________________________________

(П.І.Б.)

за участю лікаря з гігієни праці __________________________________________________________________

(П.І.Б., назва СЕС)

установила:

------------------------------------------------------------------ | N |Кількість | Підлягало | Оглянуто | Процент | |з/п |працівників, які | огляду | (осіб) | виконання | | |підпадають під дію | за планом | | | | |шкідливих чи | (осіб) | | | | |небезпечних факторів|------------+------------+------------| | |виробничого |усього|жінок|усього|жінок|усього|жінок| | |середовища і | | | | | | | | |трудового процесу | | | | | | | |----+--------------------+------+-----+------+-----+------+-----| |1 |Усього працівників, | | | | | | | | |з них: | | | | | | | | |- осіб віком до 21 | | | | | | | | |року | | | | | | | | |- осіб пенсійного | | | | | | | | |віку, що працюють | | | | | | | | |- осіб, стаж роботи | | | | | | | | |яких більше 10 | | | | | | | | |років | | | | | | | |2 |Підпадають дії | | | | | | | | |шкідливих та | | | | | | | | |небезпечних факторів| | | | | | | | |виробничого | | | | | | | | |середовища і | | | | | | | | |трудового процесу: | | | | | | | |2.1 |хімічні речовини | | | | | | | | |(указати назви) | | | | | | | |2.2 |пил | | | | | | | |2.3 |шкідливі речовини | | | | | | | | |біологічного | | | | | | | | |походження (указати | | | | | | | | |назви) | | | | | | | |2.4 |шум | | | | | | | |2.5 |інфразвук | | | | | | | |2.6 |ультразвук | | | | | | | |2.7 |вібрація (загальна, | | | | | | | | |локальна) | | | | | | | |2.8 |неіонізуючі | | | | | | | | |випромінювання | | | | | | | | |(діапазон) | | | | | | | |2.9 |мікроклімат | | | | | | | |2.10|освітлення | | | | | | | |2.11|іонізуюче | | | | | | | | |випромінювання | | | | | | | |2.12|важкість праці | | | | | | | |2.13|напруженість праці | | | | | | | ------------------------------------------------------------------

Кількість не оглянутих _______ ____ у т.ч. жінок _______ _______

(усього) ( % ) (усього) (%)

Причини

3. При огляді виявлено*:

3.1. Кількість працівників з підозрою на профзахворювання

(отруєння) усього __________, з них кількість працівників, яким

підтверджено діагноз профзахворювання (отруєння), у тому числі

професійний рак _____________, з них жінок ______________

3.2. Кількість працівників, які вперше одержали інвалідність

з профзахворювання, ____

3.3. Кількість працівників, які потребують переведення на

іншу роботу внаслідок профзахворювання вперше _________________

3.4. Кількість працівників, які підлягають дообстеженню,

усього ____, з них жінок _____

3.5. Кількість працівників, у яких уперше виявлені загальні

захворювання, усього _____, з них жінок _________

3.6. Кількість працівників, які потребують тимчасового

переведення на іншу роботу за станом здоров'я, усього ________, з

них жінок __________

3.7. Кількість працівників, які потребують переведення на

іншу роботу за станом здоров'я, усього ________, з них жінок __________

3.8. Кількість працівників, яких необхідно направити на МСЕК,

усього ________

3.9. Кількість працівників, яким установлено діагноз

профзахворювання (отруєння) за останні 5 років усього ________, з

них жінок ____________

3.10. Кількість працівників, які підлягають направленню: 3.10.1. На амбулаторне лікування __________________ 3.10.2. На стаціонарне лікування ____________________ 3.10.3. На санаторно-курортне лікування ______________ 3.10.4. У спеціалізовані заклади охорони здоров'я __________, у т.ч. у профпатологічні ____________

3.11. Кількість працівників, які потребують дієтичного

харчування і лікувально-профілактичного харчування, _________

3.12. Кількість працівників, які перебувають на диспансерному

нагляді на кінець звітного року, усього _____________за формами

патології згідно з МКХ-10.

4. Перевірено результати виконання заходів попереднього

заключного акта від ____ року ____________________________________

(перелічити)

Невиконані санітарно-протиепідемічні заходи _________________ __________________________________________________________________

(перелічити)

Причини невиконання _________________________________________

(перелічити)

Лікар з гігієни праці _____________ ________________________

(підпис) (прізвище та ініціали)

_______________

(*) У пунктах 3.1-3.12 подаються списки працівників із

зазначенням П.І.Б., цеху (дільниці), професії, шкідливих і

небезпечних факторів виробничого середовища і трудового процесу,

стажу роботи в умовах їх дії, діагнозу.

5. За результатами медичного огляду комісія пропонує комплекс

оздоровчих заходів:

5.1. Роботодавцю.

5.2. Голові профспілкової організації.

5.3. Головному лікарю закладу охорони здоров'я, що

проводить диспансерний нагляд за працівниками підприємства.

А також санітарно-протиепідемічних заходів __________________ __________________________________________________________________

(перелічити всі заходи)

Підписи

Голова комісії Лікар Роботодавець Голова

з гігієни профспілкової

праці організації

або вповноважена

особа _______________ ____________ ________________ _____________

(підпис) (підпис) (підпис) (підпис)

(прізвище та (прізвище та (прізвище та (прізвище та

ініціали) ініціали) ініціали) ініціали)

Із заключним актом ознайомлені та одержали

1. Роботодавець. 2. Представник профспілкової організації або вповноважена

особа. 3. Заступник головного лікаря з лікувальної роботи. 4. Районний профпатолог. 5. Заклад державної санепідемслужби. 6. Представник робочого органу виконавчої дирекції Фонду

страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних

захворювань України.

Директор Департаменту

розвитку медичної допомоги М.П.Жданова

Директор Департаменту

державного санітарно-

епідеміологічного нагляду А.М.Пономаренко

Додаток 10

до пункту 2.24 Порядку

проведення медичних оглядів

працівників певних категорій

ОПЕРАТИВНА ІНФОРМАЦІЯ

за результатами проведення періодичних медичних

оглядів працівників, зайнятих на важких роботах,

роботах із шкідливими чи небезпечними умовами праці

за 200___ рік

___________________________________________________

(найменування закладу охорони здоров’я)

I. Кількість оглянутих працівників, які підлягали

періодичному медичному огляду ____________________________________

------------------------------------------------------------------ | N з/п | Найменування | Підлягало |Оглянуто|% виконання| | | показника | періодич- | осіб | | | | | ному медичному | | | | | | огляду, осіб | | | |-------+-----------------+-----------------+--------+-----------| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |-------+-----------------+-----------------+--------+-----------| |1 |Усього | | | | | |працівників | | | | |-------+-----------------+-----------------+--------+-----------| | |У т.ч. осіб зі | | | | | |стажем роботи | | | | | |понад 10 років | | | | |-------+-----------------+-----------------+--------+-----------| | |У т.ч. осіб до 21| | | | | |року | | | | |-------+-----------------+-----------------+--------+-----------| | |У т.ч. жінок | | | | |-------+-----------------+-----------------+--------+-----------| | |У т.ч. осіб | | | | | |пенсійного віку | | | | |-------+-----------------+-----------------+--------+-----------| |2 |У т.ч. підлягають| | | | | |дії шкідливих | | | | | |факторів | | | | |-------+-----------------+-----------------+--------+-----------| |2.1 |Хімічні речовини | | | | | |(у разі потреби | | | | | |розшифрувати) - | | | | | |усього | | | | |-------+-----------------+-----------------+--------+-----------| | |З них жінок | | | | |-------+-----------------+-----------------+--------+-----------| |2.1.2 |Пил - усього | | | | |-------+-----------------+-----------------+--------+-----------| | |З них жінок | | | | |-------+-----------------+-----------------+--------+-----------| |2.1.3 |Шкідливі речовини| | | | | |біологічного | | | | | |походження (у | | | | | |разі потреби | | | | | |розшифрувати) - | | | | | |усього | | | | |-------+-----------------+-----------------+--------+-----------| | |З них жінок | | | | |-------+-----------------+-----------------+--------+-----------| |2.1.4 |Шум - усього | | | | |-------+-----------------+-----------------+--------+-----------| | |З них жінок | | | | |-------+-----------------+-----------------+--------+-----------| |2.1.5 |Вібрація - усього| | | | |-------+-----------------+-----------------+--------+-----------| | |З них жінок | | | | |-------+-----------------+-----------------+--------+-----------| |2.1.6 |Неіонізуюче | | | | | |випромінювання - | | | | | |усього | | | | |-------+-----------------+-----------------+--------+-----------| | |З них жінок | | | | |-------+-----------------+-----------------+--------+-----------| |2.1.7 |Іонізуюче | | | | | |випромінювання - | | | | | |усього | | | | |-------+-----------------+-----------------+--------+-----------| | |З них жінок | | | | |-------+-----------------+-----------------+--------+-----------| |2.1.8 |Мікроклімат - | | | | | |усього | | | | |-------+-----------------+-----------------+--------+-----------| | |З них жінок | | | | |-------+-----------------+-----------------+--------+-----------| |2.1.9 |Важкість праці - | | | | | |усього | | | | |-------+-----------------+-----------------+--------+-----------| | |З них жінок | | | | |-------+-----------------+-----------------+--------+-----------| |2.1.10 |Атмосферний тиск | | | | | |- усього | | | | |-------+-----------------+-----------------+--------+-----------| |2.1.11 |Напруженість | | | | | |праці - усього | | | | |-------+-----------------+-----------------+--------+-----------| | |З них жінок | | | | ------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------ | |Результати періодичних медичних оглядів |Кількість осіб| | | | | |----+--------------------------------------------+--------------| |3 |Виявлено осіб з підозрою на професійне | | | |захворювання усього_______ | | | |у т. ч. професійний рак _______ | | |----+--------------------------------------------+--------------| |3.1 |У тому числі жінок | | |----+--------------------------------------------+--------------| |3.2 |Кількість осіб, яким уперше встановлено | | | |діагноз профзахворювання _______ | | | |у т.ч. професійний рак _______ | | |----+--------------------------------------------+--------------| |4 |Кількість осіб, у яких виявлені загальні | | | |захворювання усього | | |----+--------------------------------------------+--------------| |4.1 |У тому числі жінок | | |----+--------------------------------------------+--------------| |5 |Кількість осіб, які переведені на іншу | | | |роботу | | |----+--------------------------------------------+--------------| |5.1 |Підлягало | | |----+--------------------------------------------+--------------| |5.2 |Переведено | | |----+--------------------------------------------+--------------| |5.3 |Кількість осіб, які переведені на | | | |інвалідність у зв'язку з професійним | | | |захворюванням | | |----+--------------------------------------------+--------------| |6 |Кількість працівників, які пройшли | | | |обстеження та лікування в спеціалізованому | | | |профпатологічному закладі охорони здоров'я | | |----+--------------------------------------------+--------------| |7 |Узято на диспансерний облік за звітний | | | |період | | |----+--------------------------------------------+--------------| |8 |Знаходиться під диспансерним наглядом на | | | |кінець звітного періоду | | |----+--------------------------------------------+--------------| |9 |Кількість осіб, які підлягають лікуванню | | |----+--------------------------------------------+--------------| |9.1 |Стаціонарному | | |----+--------------------------------------------+--------------| |9.2 |Амбулаторному | | |----+--------------------------------------------+--------------| |10 |Кількість осіб, які підлягають оздоровленню | | |----+--------------------------------------------+--------------| |10.1|У санаторіях | | |----+--------------------------------------------+--------------| |10.2|Будинках відпочинку | | |----+--------------------------------------------+--------------| |10.3|Санаторіях-профілакторіях | | |----+--------------------------------------------+--------------| |10.4|Потребують дієтичного харчування | | |----+--------------------------------------------+--------------| |11 |Кількість оздоровлених осіб (за даними | | | |минулого року) | | |----+--------------------------------------------+--------------| |11.1|У стаціонарах | | |----+--------------------------------------------+--------------| |11.2|У санаторіях | | |----+--------------------------------------------+--------------| |11.3|У будинках відпочинку | | |----+--------------------------------------------+--------------| |11.4|У профілакторіях | | |----+--------------------------------------------+--------------| |11.5|Одержали дієтичне харчування | | ------------------------------------------------------------------

Керівник закладу Керівник закладу державної

охорони здоров'я санітарно-епідеміологічної служби

Директор Департаменту

розвитку медичної допомоги М.П.Жданова

Директор Департаменту

державного санітарно-

епідеміологічного нагляду А.М.Пономаренко

| >>
Законодавчий акт: НАКАЗ 21.05.2007 N 246 "Про затвердження Порядку проведення медичних оглядів працівників певних категорій". МОЗ України. 2007

= завантажити законодавчий акт, актуальний на поточний час =

НАКАЗ 21.05.2007 N 246 "Про затвердження Порядку проведення медичних оглядів працівників певних категорій". 2007

- Антимонопольний комітет - Верховний Суд України - Вищий адміністративний суд України - Вищий господарський суд - Вищий спеціалізований суд - Генеральна прокуратура України - ДА електронного урядування - Державіаслужба України - Державні утворення на території України (1917-1920) - Держатомрегулювання - Держаудитслужба України - Держкомтелерадіо України - Держкордонслужба України - Держнаглядохоронпраці України - Держспецзв’язок - Держспоживстандарт України - Держстат України - Держфінпослуг України - ДКА України - Закони України - Законодавство Української РСР - Кабінет Міністрів України - Кодекси України - Конституційний Суд України - МВС України - МЗС України - Міжнародні документи, ратифіковані Верховною Радою України - Міжнародні угоди України - Мін'юст України - Мінагрополітики України - Мінекономрозвитку України - Міненерговугілля України - Мінінфраструктури України - Мінкультури України - Мінмолодьспорт України - Міноборони України - Мінприроди України - Мінрегіон України - Мінсоцполітики України - Мінфін України - МІП - МНС України - МОЗ України - МОН України - МТОТ - Нацдержслужба України - Національне агентство з питань запобігання корупції - Національне антикорупційне бюро України - Національний банк України - Нацком.енергетики - Нацкомфінпослуг - Нацрада телерадіомовлення - НКРЗІ - НКЦПФР - Основний Закон України - Пенсійний фонд України - Постанови Верховної Ради України - Президент України - РНБО України - Розпорядження Голови ВР України - Розпорядження Кабінета Міністрів України - Служба безпеки України - Служба зовнішньої розвідки - Укрдержархів - Управління державної охорони - Фонд гарант.вкладів фізич.осіб - Фонд державного майна - Фонд соцстраху по безробіттю - Фундаментальне законодавство України - Центрвиборчком України -