Допоможи підроздлам ЗС України, задіяним в обороні Кривого Рогу і Дніпропетровської області!
 

НАКАЗ N 46 від 31.03.94 "Про затвердження Переліку важких робіт і робіт із шкідливими і небезпечними умовами праці, на яких забороняється застосування праці неповнолітніх". 1994

Інформація актуальна на 08.04.2018
завантажити документ, актуальний на поточний час

                                                          

МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ

Н А К А З

N 46 від 31.03.94 Зареєстровано в Міністерстві

м.Київ юстиції України

28 липня 1994 р.

за N 176/385

Про затвердження Переліку важких робіт і робіт із

шкідливими і небезпечними умовами праці, на яких

забороняється застосування праці неповнолітніх

На виконання Закону України "Про охорону праці" ( 2694-12 )

та постанови Кабінету Міністрів України від 27 січня 1993 р. N 64

( 64-93-п ) "Про заходи щодо виконання Закону України "Про охорону

праці" Н А К А З У Ю:

1. Затвердити Перелік важких робіт і робіт із шкідливими і

небезпечними умовами праці, на яких забороняється застосування

праці неповнолітніх (надалі - Перелік), що додається.

2. Встановити, що: 2.1. Застосування праці неповнолітніх у виробництвах,

професіях і на роботах з важкими та шкідливими умовами праці (за

Переліком) забороняється на всіх підприємствах, установах і

організаціях незалежно від форм власності і видів їх діяльності. 2.2. Прийом на навчання за професіями, вказаними у Переліку,

допускається за умови досягнення особами 18-річного віку на момент

закінчення навчання. 2.3.

При проходженні виробничої практики (виробничого

навчання) особи, які не досягли 18-річного віку і навчаються у

професійно-навчальних закладах можуть знаходитися у виробництвах,

професіях і на роботах, включених до Переліку, не більш як 4

години за умов суворого дотримання діючих санітарних норм і

правил, а також, правил і норм по охороні праці.

3. Вважати таким, що не застосовується, Список виробництв,

професій і робіт з важкими та шкідливими умовами праці, на яких

забороняється застосування праці осіб молодше 18 років,

затверджений постановою колишнього Держкомітету СРСР по праці і

соціальних питаннях і Президії ВЦРСП від 10.09.80 N 283/п-9.

Міністр Ю.П.Спіженко

ЗАТВЕРДЖЕНО

наказом Міністерства охорони

здоров'я України

від 31.03.94 N 46

Перелік

важких робіт і робіт із шкідливими і небезпечними

умовами праці, на яких забороняється застосування

праці неповнолітніх

1. Гірничі роботи, будівництво метрополітенів, тунелів і

підземних споруд спеціального призначення

Підземні роботи

Робітники всіх професій, зайняті на підземних роботах

Відкриті гірничі роботи і поверхня шахт

та розрізів діючих і тих, що будуються Бурильник шпурів

Вагонетник повітряно-канатної дороги

Вибірник породи

Вивантажувач на відвалах* ————————————————————— *) Дозволено допуск до роботи з 17 років за умови механізації

трудових процесів

Гідромоніторник, зайнятий на всіх видах робіт, крім обслуговування

гідромоніторів з дистанційним управлінням

Гірник підземний

Гірник по запобіганню та гасінню пожеж

Доставщик кріпильних матеріалів у шахту

Коваль-бурозаправник* ——————————————————— *) Дозволено допуск до роботи з 17 років

Кріпильник, зайнятий виготовленням звичайних та складних видів

кріплення та заготівлею кріпильного лісу

Лампівник, зайнятий заправкою лужних акумуляторів* ——————————————————— *) Дозволено допуск до роботи з 17 років

Люковий, зайнятий на підкатці та відкатці вручну

Машиніст бурової установки

Машиніст вантажної машини

Машиніст відвалоутворювача

Машиніст відвального мосту

Машиніст відвального плуга

Машиніст землесосної установки

Машиніст конвейєра* ——————————————————— *) Дозволено допуск до роботи з 17 років

Машиніст пересувача колії

Машиніст підйомної машини

Машиніст повітряно-канатної дороги

Машиніст скреперної лебідки

Машиніст установки по бурінню стволів шахт з повним перерізом

Оборник гірничих виробіток

Підривник

Прохідник

Прохідник на поверхневих роботах

Роздавальник вибухових матеріалів

Сигналіст

Чистильник

Шлюзівник

Збагачення, агломерація, брикетування Апаратник готування брикетної суміші

Апаратник збагачення

Апаратник згущувачів* ——————————————————— *) Дозволено допуск до роботи з 17 років

Вивантажувач пилу

Випалювач, зайнятий на випалюванні руд і концентратів кольорових

та рідких металів; на переробці шламів, що містять в собі золото

Грохотовщик

Грохотовщик-шурувальник

Доводник

Доводник концентратів, що містять у собі алмази

Дозувальник гарячого повороту

Дозувальник, зайнятий на агломераційних фабриках

Дозувальник реагентів

Долотозаправник

Драгер

Дробильник

Завантажувач-вивантажувач вагранок і печей, зайнятий на

розвантаженні гарячого агломерату

Завантажувач, зайнятий на збагаченні, агломерації та брикетуванні

Контролер вуглеприймання

Контролер, зайнятий на збагаченні та брикетуванні* ————————————————————— *) Дозволено допуск до роботи з 17 років, крім робіт по

виробництву ртуті і ніобієвого концентрату

Концентраторник* ——————————————————— *) Дозволено допуск до роботи з 17 років

Кочегар сушильних печей і барабанів

Машиніст брикетного преса

Машиніст змішувальних барабанів

Машиніст млинів

Машиніст млинів, зайнятий на агломераційних та золотовидобувних

фабриках обслуговуванням дезінтеграторів, на дробленні кварцу,

кварциту, руди та флюсів, мідних шлаків, марганцю, недогарка, пеку

Машиніст по обслуговуванню силосів та вугільної башти

Машиніст сортування

Машиніст сушильної установки

Моторист вапнувача та омаслювача, зайнятий на профілактиці

змерзання та промерзання руд і порід із застосуванням вапна та

нафтопродуктів

Моторист живильника, зайнятий на сушінні сульфідних концентратів

Оператор по обслуговуванню пилогазоуловлювальних установок

Оператор пульта управління

Оператор пульта управління, зайнятий на: сушінні сульфідних

концентратів; збагаченні, розсортуванні та брикетуванні вугілля

Пробуторник малолітражної драги

Розчиняльник реагентів, зайнятий на збагачувальних і

дробильно-сортувальних фабриках

Розчиняльник-регенераторник ціанплаву

Сепараторник, зайнятий на збагачувальних і дробильно-сортувальних

фабриках

Сортувальник, зайнятий: на вибиранні міді зі шлаку; на сортуванні

дросів в електролізних цехах

Стрічковий прибиральник, зайнятий на збагаченні та брикетуванні

Сушильник, зайнятий сушінням концентратів на збагачувальних і

дробильно-сортувальних фабриках

Фільтрувальник, зайнятий на збагаченні і розсортуванні вугілля і

сланцю*) ——————————————————— *) Дозволено допуск до роботи з 17 років

Цементаторник гідромідьустановки

Центрифугівник, зайнятий на збагаченні, розсортуванні,

брикетуванні вугілля

Чистильник

Шламівник

Шламівник-басейник

Шліхтувальник

Шлюзувальник

Видобуток і збагачення будівельних матеріалів Вибійник

Готувальник реактивної води

Кільщик плит і блоків

Лебідчик, зайнятий на скребковій установці

Машиніст глинорізної машини

Машиніст каменерізної машини

Наваловідбійник

Приймальник руди і азбесту

Реакторник

Різальник по каменю

Різальник траншей

Робітники всіх професій, зайняті безпосередньо на видобутку та

збагаченні азбесту

Розсівальник

Виробництво вугільної та графітованої продукції Випалювач

Дозувальник

Змішувач

Машиніст млина

Прожарювач

Просочувач

2.

Геологорозвідувальні та топографо-геодезичні роботи Каротажник

Машиніст підйомника каротажної та перфораторної станції

Машиніст шурфопрохідного агрегату

Моторист самохідної каротажної та перфораторної станції

Перфораторник

Підривник

Промивальник проб

Робітники, зайняті на геологознімальних, геологопошукових і

геофізичних роботах у гірських, тайгових, тундрових, пустельних і

напівпустельних районах, а також у морських і сейсмічних партіях

та на радіометричній і еманаційній зйомках. Примітка. Дозволяється допуск з 17 років до робіт у

геологознімальних, геологопошукових і геофізичних партіях у

гірських районах осіб, які постійно мешкають у цих регіонах.

3. Металургійні виробництва

Чорна металургія

Загальні професії чорної металургії Вивантажувач на відвалах

Відпальник прецизійної сталі та сплавів (катанки, стрічки дроту)

Гартівник

Готувальник заправних вогнетривких матеріалів і термічних сумішей

Завантажувач термічних печей, зайнятий на завантаженні та

вивантаженні ручним способом

Кантувальник-укладальник зайнятий на роботах з гарячим металом

Клеймувальник гарячого металу, зайнятий на маркіруванні гарячих

бандажів

Ковшовий

Контролер у виробництві чорних металів, зайнятий безпосередньо на

гарячих ділянках робіт

Маркірувальник, зайнятий на гарячих ділянках робіт

Машиніст-транспортувальник гарячого металу, зайнятий

обслуговуванням всіх машин і механізмів, що працюють: у гарячих

прольотах; на гарячих ділянках; на транспортуванні металу, труб,

агломерату і коксу в гарячому стані

Мідник, зайнятий безпосередньо в металургійних цехах

Нагрівальник металу

Наждачник

Обмазувальник листів і труб

Обробник поверхневих пороків металу

Оператор обдирних верстатів

Оператор поста управління

Оператор поста управління агрегатами об'ємного гартування рейок

Посадчик металу

Правильник прокату і труб, зайнятий на виправленні гарячого металу

Прибиральник відходів металургійного виробництва

Прибиральник гарячого металу

Пультівник електроплавильної печі

Різальник гарячого металу, при відсутності дистанційного

управління з пульта

Слюсар-ремонтувальник, зайнятий на гарячих ділянках робіт

Терміст прокату і труб

Шихтувальник, зайнятий виконання робіт вручну

Шлаковик

Шліфувальник

Доменне виробництво Бункерний доменного цеху

Верховий доменної печі

Водопровідник доменної печі

Газівник доменної печі

Горновий десульфурації чавуну

Горновий доменної печі

Грануляторник доменного шлаку

Кантувальник-укладальник

Машиніст вагона-вагів

Машиніст підйомника

Машиніст розливної машини

Машиніст шихтоподачі

Наладчик автоматизованих вагона-вагів

Оператор поста управління системи шихтоподачі

Прибиральник відходів металургійного виробництва

Скіповий

Транспортувальник шихти

Сталеплавильне виробництво Машиніст гідроочистки та змазування виливниць

Машиніст дистрибутора (оператор конвертера)

Машиніст завалочної машини

Машиніст заправної машини

Машиніст наносних установок

Міксеровий

Набивник блоків

Набирач стопорів

Оператор завантаження конвертера

Оператор логоскопа

Оператор машин безперервного лиття заготовок

Оператор пароежекторної установки вакуумування металу

Оператор пульта управління

Оператор систем гідравліки та охолодження машини безперервної

розливки заготовок

Підготовник сумішей до розливки плавок

Підготовник сталерозливних канав

Плавильник розкислювачів

Плавильник синтетичних шлаків

Розливальник сталі

Сталевар на всіх видах виробництв

Прокатне виробництво Вальцювальник по збиранню та перевалці клітей

Вальцювальник профілезгинального агрегату

Вальцювальник стана гарячої прокатки

Вальцювальник стана холодної прокатки

Варильник пеку

Виготовлювач-наладчик прес-проводок

Випробувач металу

Готувальник розділової пасти

Листобійник

Машиніст ведучого мотора прокатного стана

Машиніст зливколамача

Машиніст машини вогневого зачищення

Машиніст преса

Машиніст реверсивної парової машини прокатного стана

Машиніст сталеструминної машини

Машиніст фрезерно-зачисної машини

Оператор лінії обробки рейок

Оператор поста управління стана гарячої прокатки

Оператор поста управління стана холодної прокатки

Оператор профілезгинального агрегату

Оператор свердлильного агрегату і преса

Плакувальник полімерних матеріалів на метал

Полірувальник листів та стрічок

Пресувальник колес і бандажів

Пресувальник-прошивник рейкових скріплень

Різальник холодного металу

Роздирач пакетів

Слюсар-провідник

Талькировник листів та стрічок

Укладальник прокату, зайнятий на гарячих ділянках робіт

Трубне виробництво Асфальтувальник труб

Вальцювальник калібрувального стана

Вальцювальник спінінг-машини (обкатної)

Вальцювальник стана гарячого прокату труб

Вальцювальник стана пічного зварювання труб

Вальцювальник стана холодного прокату труб

Вальцювальник трубоформувального стана

Волочильник труб, зайнятий на немеханізованих станах

Електрозварник листів та стрічок

Електрозварник по приварюванню кінців бурильних труб

Електрозварник труб на стані

Заварник труб і балонів

Загратознімач

Заливальник-труболиварник

Зварник пічного зварювання труб

Калібрувальник труб на пресі

Коваль на молотах і пресах

Машиніст формувальної машини

Оператор поста управління стана гарячого прокату труб

Паяльщик труб

Пресувальник гарячих труб

Пресувальник на випробуванні труб і балонів

Різальник труб і заготовок

Розбортовувач вініпластових та поліетиленових труб

Стержньовий машинного формування

Стержньовий ручного формування

Труболиварник-формувальник

Чистильник

Феросплавне виробництво Апаратник вакуум-термічної печі

Апаратник відпалу хрому

Апаратник по виробництву ванадію

Горновий феросплавних печей

Конвертерник

Машиніст розливної машини

Плавильник, зайнятий на виливці п'ятиокису ванадію

Плавильник феросплавів

Прожарювач

Пультовщик конвертера

Розбивач феросплавів

Флюсовар

Чистильник феросплавів

Виробництво вогнетривів Бігунщик змішувальних бігунів

Вивантажувач вогнетривких матеріалів та виробів з печей

Випалювач на печах

Випробувач карборундових стержнів

Вогнетривник

Завантажувач сировини та напівфабрикату, зайнятий обслуговуванням

обертових та шахтових печей, а також тунельних сушил

Знімач-укадальник заготовок, маси та готових виробів

Машиніст електролафета

Машиніст пневмотранспорту

Машиніст скіпового підйомника

Машиніст тельфера

Машиніст холодильника

Металізаторник стержнів

Оправник вогнетривких виробів

Плавильник вогнетривкої сировини

Просіювач порошків на механічних ситах

Розливальник-загладжувач піномаси

Садчик у печі та на тунельні вагони

Складач маси на мішалках

Укладальник шахт внутрішніх газогенераторів кільцевих печей

Формувальник вогнетривких виробів

Чистильник димоходів, лежаків і топок

Шихтувальник-дозувальник

Шліфувальник-різальник вогнетривких виробів

Коксохімічне виробництво

Робітники всіх професій, зайняті безпосередньо в

коксохімічному виробництві

Кольорова металургія

Загальні професії

Агломератник, зайнятий у виробництвах спікання мідних,

нікелевих, свинцевих та інших кольорових руд, концентратів,

сміття, глинозему

Випалювач, зайнятий: на дистиляції цинку; у рафінувальних

цехах і відділеннях (міді); у виробництвах силуміну та кремнію,

глинозему, олова, вуглекислого та хлористого літію, твердих

сплавів та електродної продукції та дорогоцінних металів; на

вторинній переробці кольорових металів

Горновий на агломерації і випалі, зайнятий у виробництвах

спікання мідних, нікелевих, свинцевих та інших кольорових руд,

концентратів, сміття

Дозувальник, зайнятий: на спіканні мідних, нікелевих,

свинцевих та інших кольорових руд, концентратів і сміття; у

виробництвах глинозему, бабітів та свинцевих сплавів (біля

ватержакетних печей)

Електрослюсар-контактник, зайнятий у цехах електролізу

алюмінію, магнію, титану та рідкісних металів

Завантажувач шихти, зайнятий: в дробильно-шихтовому

відділенні: сушінням сульфідних концентратів; випалом руд і

концентратів кольорових та рідкісних металів; на плавленні мідних,

нікелевих руд, відходів та сміття кольорових металів;

обслуговуванням колошникової площадки; у виробництві олова; на

виливанні та вторинній обробці кольорових металів

Заливник металу, зайнятий у цехах електролізу алюмінію,

магнію, титану та рідкісних металів

Збагачувач відходів Змішувач, зайнятий на спіканні мідних, нікелевих, свинцевих

та інших кольорових руд, концентратів і сміття, а також у

виробництві електродної продукції Контролер продукції кольорової металургії, зайнятий: в цехах

електролізу алюмінію, магнію, титану та рідкісних металів; у

виробництві силуміну та кремнію Ліфтер, зайнятий обслуговуванням підйомних ліфтів при роботі

на колошниковій площадці Машиніст дробильно-помольно-сортувальних механізмів Машиніст млинів, зайнятий у виробництві глинозему, солей

стронцію, кадмію, фторидів рідкісних земель, твердих сплавів та

електродної продукції Машиніст просіювальних установок, зайнятий: в

дробильно-шихтовому відділенні; на просіюванні вугілля, коксу,

металічної сурми, мідних шлаків; у виробництвах спікання мідних,

нікелевих, свинцевих та інших кольорових руд, концентратів і

сміття, силуміну, кремнію, твердих сплавів, бабітів та свинцевих

сплавів Монтажник на ремонті ванн, зайнятий: у виробництвах мідного

купоросу, кобальту і сульфату нікелю; в цехах (виробничих

ділянках) електролізу кольорових металів Монтажник на ремонті печей, зайнятий на гарячих роботах Паяльщик по вініпласту, зайнятий ремонтом ванн: у

виробництвах мідного купоросу, кобальту і сульфату нікелю; в

гідрометалургії цинку і кадмію; на електролізі кольорових металів Плавильник Прожарювач, зайнятий: на спіканні мідних, нікелевих,

свинцевих та інших кольорових руд, концентратів і сміття; в цехах

електролізу алюмінію, магнію, титану та рідкісних металів; у

виробництвах глинозему, твердих сплавів та електродної продукції Просочувач, зайнятий у виробництвах твердих сплавів та

електродної продукції Регулювальник електродів Спікальник твердосплавних виробів Сушильник, зайнятий сушінням: піритних концентратів при

плавленні мідних і нікелевих руд, відходів і сміття кольорових

металів; порошку у виробництвах мідного купоросу, кобальту і

сульфату нікелю, сульфідних концентратів; фторокису берилію; в

цехах електролізу кольорових металів та афінажу благородних

металів, у виробництвах твердих сплавів і дорогоцінних металів; при вторинній переробці кольорових металів

Транспортерник

Фільтрувальник (фільтровник), зайнятий у виробництві: мідного

купоросу, кобальту і сульфату нікелю; гідрометалургії цинку та

кадмію, глинозему; силуміну та кремнію; електролізу кольорових

металів Флотатор, зайнятий у цехах електролізу алюмінію, магнію,

титану та рідкісних металів Футерувальник-шамотник на ремонті ванн, зайнятий: у

виробництвах мідного купоросу, кобальту і сульфату нікелю; в цехах

електролізу алюмінію, магнію, титату та рідкісних металів Хлоропровідник Центрифугівник, зайнятий у виробництвах мідного купоросу,

кобальту і сульфату нікелю Чистильник продукції, зайнятий в основних технологічних цехах Шихтувальник, зайнятий: на спіканні мідних, нікелевих,

свинцевих та інших кольорових руд, концентратів і сміття; на

плавленні мідних, нікелевих руд, відходів та сміття кольорових

металів; в цехах електролізу алюмінію, магнію, титату та

рідкісних металів, у виробництвах металевої та п'тисірчистої

сурми, твердих сплавів, електродної продукції та дорогоцінних

металів; на вторинній переробці кольорових металів

Виробництво кольорових та рідкісних металів,

виробництво порошків із кольорових металів

Анодник у виробництві алюмінію, зайнятий в цехах електролізу

алюмінію

Апаратник виготовлення штучного шеєліту, зайнятий в

гідрометалургії цинку і кадмію

Апаратник-гідрометалург, зайнятий: у виробництвах глинозему,

мідного купоросу, кобальту, сульфату нікелю, металевої та

п'ятисірчистої сурми; в гідрометалургії цинку і кадмію; в цехах

електролізу алюмінію, магнію, титану, рідкісних та кольорових

металів

Апаратник готування електроліту Апаратник готування каталізатора Апаратник готування сірчанокислого глинозему Апаратник карбонізації Апаратник каустифікації Апаратник на плазмових установках Апаратник по відокремленню рідкоземельних елементів методом

іонного обміну Апаратник розкладання Апаратник теплообмінника і топки Апаратник у виробництві дорогоцінних металів, зайнятий на

переробці шламів, що містять у собі золото та афінажі благородних

металів Апаратник у виробництві металевих порошків Апаратник у виробництві металевих порошків, зайнятий на

готуванні гідрату нікелю Апаратник у виробництві титану та рідкісних металів,

зайнятий: у виробництвах вуглекислого та хлористого літію,

бромистого та йодистого літію, літію, титану, цирконію; виконанням

робіт по сплавленню концентратів з лугами; на гідрометалургійних

операціях і операціях відновлення та одержання металу Відбійник ртуті Вибивник титанової губки Виливальник-заливальник металу, зайнятий в цехах електролізу

алюмінію, магнію, титану, рідкісних та кольорових металів Дозувальник Завантажувач лугу, зайнятий у виробництві глинозему Завантажувач порошків Замірювач контактів і температури Згущувач Електролізник водних розчинів, зайнятий у виробництві:

мідного купоросу, кобальту і сульфату нікелю, цинку сульфатизуючим

способом; металевої та п'ятисірчистої сурми; а також у цехах та

виробничих дільницях електролізу кольорових металів та

гідрометалургії цинку і кадмію Електролізник розплавлених солей Катодник, зайнятий: в цехах електролізу алюмінію, магнію,

титану, рідкісних та кольорових металів; у виробництві металевої

та п'ятисірчистої сурми Класифікаторник порошків з алмазів та надтвердих матеріалів Конвертерник, зайнятий плавленням мідних, нікелевих руд,

відходів і сміття кольорових металів Конденсаторник Ливарник металів та сплавів, зайнятий: в цехах електролізу

алюмінію, магнію, титану, рідкісних металів; у виробництві

металевої та п'ятисірчистої сурми Машиніст штирьового крана Монтажник реакційних апаратів Оброблювач вторинних шламів Оброблювач матричних листів, зайнятий у виробництві

електролізу кольорових металів Оброблювач титанової губки Пічовий на вальцпечах, зайнятий одержанням оксиду цинку Пічовий по відновленню нікелевого порошку Пічовий по відновленню та дистиляції титану та рідкісних

металів Пічовий по відновленню термічним способом Пічовий по виробництву триоксиду сурми Пічовий по переробці рідкоземельних матеріалів і матеріалів,

що містять в собі титан Пічовий у виробництві цинкового пилу Плавильник барієвого електроліту Плавильник електронно-променевого плавлення Полірувальник металевої пудри Прибиральник шлаку та оборотних матеріалів, зайнятий на

збиранні обпаленого агломерату Промивальник-сушильник, зайнятий: у виробництвах мідного

купоросу, кобальту і сульфату нікелю; безпосередньо на сушінні

порошку Раймувальник дистиляційних печей Рафінувальник ртуті Репульпаторник Розливальник кольорових металів та сплавів, зайнятий: на

плавленні мідних та нікелевих руд, відходів і сміття кольорових

металів; в цехах і відділеннях рафінування міді; у виробництві

дорогоцінних металів; на вторинній переробці кольорових металів,

на литті кольорових металів Розливальник ртуті Розмелювач, зайнятий: у виробництвах мідного купоросу,

кобальту і сульфату нікелю; розмелом мідних шлаків та у

виробництві дорогоцінних металів; на вторинній переробці

кольорових металів Транспортувальник Хлораторник Хлораторник по готуванню двохлористого олова Цементаторник, зайнятий у виробництві електролізу кольорових

металів Шламівник електролітних ванн

Обробка кольорових металів тиском

Варильник ливарних мастил

Відпальник кольорових металів

Волочильник

Готувальник технічних жирів

Завальцювальник

Каширувальник-красильник фольги

Нагрівальник кольорових металів

Оператор потокової автоматичної лінії

Правильник на машинах

Пресувальник на гідропресах, зайнятий на пресуванні гарячого

металу

Прокатник гарячого металу Трубопрокатник Флюсовар Шабрувальник кольорових металів

Виробництво твердих і тугоплавких металів і сплавів,

порошків чорних металів та виробів порошкової металургії

Апаратник електрохімічного виробництва танталу

Апаратник карбідізації

Апаратник на готуванні суміші та розчинів

Апаратник окислення молібденових відходів

Апаратник печей відновлення

Апаратник у виробництві твердих і тугоплавких металів і

сплавів

Заготівник хімічних напівфабрикатів тугоплавких металів

Коваль-штампувальник на ротаційних машинах

Обробник прутків сормайту

Обробник твердосплавних виробів

Пічовий відновлення оксидів заліза

Пічовий відпалу залізних порошків

Чистильник металу, виливок, виробів та деталей

Шліфувальник виробів з твердих і тугоплавких сплавів

Виробництво електродної продукції

Верстатник на механічній обробці електродної продукції

Завантажувач-вивантажувач випалювальних і графітувальних

печей

Пекоплавильник Слюсар електродної продукції Стендовник, зайнятий сортуванням електродної продукції в

цехах основного виробництва Формувальник електродної і анодної маси Хлораторник електродної продукції Чистильник електродної продукції

Виробництво напівпровідникових матеріалів

Апаратник відновлення напівпровідникових матеріалів

Апаратник по виробництву та хімічному очищенню

напівпровідникових матеріалів

Апаратник по одержанню високочистих матеріалів для

напівпровідникового виробництва

Апаратник по хімічній обробці напівпровідникових матеріалів Плавильник, зайнятий одержанням полі- та монокристалів Плавильник циклонної установки, зайнятий у виробництві

германієвих концентратів

4.

Виробництво і передача електроенергії та

теплоенергії (енергетичне господарство)

Ремонт устаткування

Електромонтер по ремонту повітряних ліній електропередач,

зайнятий на роботі без знімання напруги або на висоті

Електромонтер по ремонту та монтажу кабельних ліній Котлочист Слюсар по ремонту устаткування котельних та

пилоприготувальних цехів Слюсар по ремонту устаткування паливоподачі Слюсар-ремонтник, зайнятий ремонтом устаткування машинних

цехів теплових та гідроелектростанцій

Теплові електростанції

Електромонтер головного щита управління електростанції

Електромонтер по обслуговуванню електрообладнання

електростанцій

Машиніст блочної системи управління агрегатами

(котел-турбіна)

Машиніст газотурбінних установок Машиніст енергоблока Машиніст котлів Машиніст млинів, зайнятий розмелюванням палива Машиніст-обхідник по золовидаленню Машиніст-обхідник по котельному устаткуванню Машиніст-обхідник по турбінному устаткуванню Машиніст паливоподачі Машиніст парових турбін Машиніст пилових насосів, зайнятий у цехах пилоприготування

(у цехах по розмелюванню палива) Машиніст сушильних агрегатів, зайнятий у цехах

пилоприготування (у цехах по розмелюванню палива) Машиніст центрального теплового щита управління котлами Машиніст центрального теплового щита управління паровими

турбінами Моторист багерної (шламової) насосної Моторист, зайнятий на паливоподачі Слюсар по контрольно-вимірювальних приладах і автоматиці,

зайнятий у діючих цехах теплових електростанцій та підстанцій Слюсар по обслуговуванню обладнання електростанцій Шурувальник палива

Теплові мережі

Слюсар по обслуговуванню теплових мереж, зайнятий

обслуговуванням підземних теплопроводів і споруд

Атомні електростанції

Робітники, безпосередньо зайняті на експлуатації та ремонті

устаткування у зоні іонізуючих випромінювань

5. Добування і переробка торфу

Варильник торфомаси

Готувальник розчинів та сумішей

Кар'єрник

Машиніст брикетного преса

Машиніст машин по добуванню та переробці кускового торфу

Машиніст машин по добуванню та переробці фрезерного торфу

Машиніст машин по підготовці торфяних родовищ до експлуатації Машиніст прибиральної машини Машиніст торфодобувного екскаватора Машиніст фрезагрегату Торфоробочий, зайнятий: роботою на причіпних навісних

механізмах при підготовці та ремонту торфових полів, причепленням

та відчепленням механізмів, обслуговуванням протипожежних

агрегатів; зведенням лісу з одночасним корчуванням пнів на

торфових масивах, звалюванням дерев, відкряженням та складанням

деревини в штабелі, обробкою ділової деревини та пнів циркульними

та маятниковими пилами; на перегонці, пересуванні та установці на

робоче місце насосної, екскаватора, проміжних опор конвейєра,

натяжної станції, торфодобувних агрегатів і механізмів

6. Буріння свердловин, видобування нафти і газу

Буріння свердловин

Вишкомонтажник

Вишкомонтажник-електромонтер

Вишкомонтажник-зварник

Готувальник бурового розчину

Електромонтер по обслуговуванню бурових

Машиніст бурової установки

Машиніст підйомника по випробуванню свердловин

Машиніст по цементажу свердловин

Моторист бурової установки

Моторист цементно-піскозмішувального агрегату

Моторист цементувального агрегату

Обпресувальник труб

Оператор по дослідженню свердловин

Оператор по цементажу свердловин

Робітники всіх професій, зайняті на бурінні свердловин у морі Слюсар по обслуговуванню бурових (крім слюсарів, які працюють

у механічних майстернях і цехах) Установник бурильних замків

Видобування нафти і газу

Бурильник капітального ремонту свердловин

Бурильник плавучого бурильного агрегату в морі

Дизеліст плавучого бурильного агрегату у морі

Машиніст насосної станції по закачуванню робочого агента у

пласт

Машиніст парової пересувної депарафінізованої установки Машиніст пересувного компресора Машиніст промивального агрегату Оператор збезводнюючої та знесолюючої установки Оператор по видобуванню нафти і газу Оператор по гідравлічному розриву пластів Оператор по дослідженню свердловин Оператор по збору газу Оператор по підготовці свердловин до капітального та

підземного ремонту Оператор по підземному ремонту свердловин Оператор по підтримці пластового тиску Оператор по хімічній обробці свердловин Робітники всіх професій, зайняті на видобуванні нафти і газу

в морі Робітники всіх професій, зайняті на видобуванні сірчистої

нафти, нафтового газу, що містить сірку в кількості від 0,5 і вище

вагових процентів Слюсар по монтажу основ морських бурових і естакад

7. Переробка нафти, газу сланцю та вугілля,

вироблення синтетичних нафтопродуктів, нафтових масел і

мастил; магістральні нафтопроводи, газопроводи та нафтобази

Електрослюсар по ремонту обладнання нафтобаз

Завантажувач-вивантажувач печей

Коксоочищувач

Коксорозвантажувач

Лінійний трубопровідник

Машиніст по моторних випробуваннях палива

Машиніст технологічних компресорів

Машиніст технологічних насосів

Монтер по захисту підземних трубопроводів від корозії

Оглядач нафтоналивних ємкостей

Оператор газорозподільної станції (ГРС)

Оператор магістральних газопроводів

Оператор технологічних установок

Оператор товарний

Приборист

Робітники всіх професій, зайняті на переробці,

транспортуванні та зберіганні сірчистої нафти, нафтового газу, що

містить сірку, та продуктів їх переробки із вмістом від 0,5 і вище

вагових процентів сірки

Слюсар по ремонту і обслуговуванню технологічних установок

(крім слюсарів, що працюють у майстернях).

8. Хімічні виробництва

Забороняється застосування праці осіб, які не досягли

18-річного віку, у виробництвах і на роботах, що відносяться до

хімічного виробництва, де відповідно до діючого законодавства

робітнику надано право на додаткову відпустку та скорочений

робочий день (встановлена додаткова відпустка тривалістю 12

робочих днів або одночасно - як додаткова відпустка незалежно від

її тривалості, так і скорочений робочий день).

У виробництвах і на роботах, що відносяться до хімічної

промисловості, де встановлена додаткова відпустка тривалістю 6

робочих днів, праця осіб молодше 18 років може застосовуватися з

дозволу керівника підприємства, організації за погодженням з

технічним інспектором праці профспілки та санітарною інспекцією,

які обслуговують це підприємство або організацію.

9. Нафтохімічні виробництва

Виробництво та переробка гумових сумішей

Загальні професії виробництва і переробки гумових сумішей

Апаратник готування гумових клеїв та покриття

Вальцювальник гумових сумішей

Вирубник заготовок та виробів

Вулканізаторник, зайнятий на гарячій вулканізації гумових

сумішей

Закрійник гумових виробів і деталей Каландрівник гумових сумішей Машиніст гумозмішувача Машиніст каландра Машиніст стрейнера Намазувальник деталей Перекочувач тканини і прокладки Підготовник сировини Пресувальник-вулканізаторник Ремонтувальник гумових виробів Різальник еластомерів і гуми Складач-навішувач каучуку та інгредієнтів Стиковник смуг Термопластикаторник Фарбувальник гумових виробів Холодильник гумових сумішей

Виробництво гумово-технічних виробів,

гумового взуття та гумових виробів широкого вжитку

Апаратник виготовлення гумових ниток

Апаратник приготування латексної суміші

Виготовлювач молдінгів

Випробувач гумових виробів

Гофрувальник трубок

Знімач свинцевої оболонки з рукавів

Клеїльник полімерних, гумових деталей та виробів

Клеїльник ебонітових виробів

Нормалізаторник

Підготовлювач камер та рукавів

Пресувальник-освинцювальник рукавів

Чистильник обладнання і пристосування

Штампувальник гумового взуття

Виробництво, відновлення та ремонт шин

Апаратник вулканізації

Балансувальник шин

Виймальник варильних камер

Випробувач гумових виробів

Встановлювач камер

Грануляторник

Заготівельник шиноремонтних матеріалів

Збирач безбандажних шин

Збирач браслетів та брекерів

Збирач відновлених покришок

Збирач покришок

Збирач шинопневматичних муфт

Каландрувальник на обрізуванні металокордного полотна

Клеїльник полімерних, гумових деталей та виробів

Контролер шинного виробництва

Навішувач заготовок

Машиніст автокамерного агрегату

Машиніст просочувального агрегату

Ремонтувальник гумових виборів

Стиковник текстилю на пресі

Фліперовник бортових кілець

Формувальник покришок

Виробництво синтетичного каучуку та

продуктів нафтохімії

Робітники всіх професій, зайняті обслуговуванням

технологічного устаткування на основних технологічних операціях

Виробництво технічного вуглецю

Робітники всіх професій, зайняті на основних технологічних

операціях

Виробництво регенерату

Робітники всіх професій, зайняті на основних технологічних

операціях

Виробництво азбестових технічних виробів

Робітники всіх професій, зайняті на основних технологічних

операціях

10. Мікробіологічні виробництва

Виробництво цукрів методом гідролізу нехарчової

рослинної сировини

Варильник

Кислотник

Нейтралізаторник

Робітник, зайнятий обслуговуванням відстійників і

теплообмінників

Виробництво кормового білка

(кормові дріжджі, білково-вітамінні концентрати, кормобактерії,

білковий концентрат метанового бродіння)

Оператор приготування розчинів живильного середовища і солей

Оператор озонаторної установки

Оператор установки вітамінізації дріжджів

Сепараторник біомаси, зайнятий у виробництві кормового білка

Сушильник, зайнятий у виробництві кормового білка

Виробництво спирту етилового

Апаратник перегонки та ректифікації спирту

Апаратник середоваріння

Виробництво фурфуролу та його похідних

Робітники всіх професій, безпосередньо зайняті на основних

технологічних операціях виробництва: фурфуролу, тетрагідрофурону,

тетрагідрофурилового та фурилового спиртів, синтетичних смол,

лаків, пластмас і полімерних матеріалів на основі фурфуролу

Виробництво кормових антибіотиків, вітамінів

та амінокислот

Робітники всіх професій, безпосередньо зайняті на всіх

технологічних стадіях виробництв антибіотиків, вітамінів і

амінокислот, що утворюються мікробіологічним синтезом

Виробництво ферментних препаратів

Робітники всіх професій, безпосередньо зайняті на

роботах з живими мікроорганізмами і готовим продуктом у

виробництві всіх ферментних препаратів глибинним та поверхневим

способами

Виробництво біологічних засобів захисту

рослин, добрив, інсектицидних та інших бактеріальних

препаратів

Робітники всіх професій, зайняті на основних технологічних

стадіях виробництва: вірусних препаратів, дендробациліну,

нітрагіну, поліміцину, тилазину, трихотеціну, фітобактеріоміцину,

фосфоробактерину, ентобактерину

Виробництво ксилози, ксиліту, ксилітану

Апаратник дегідратації

Апаратник кристалізації та центрифугування

Апаратник фільтрації

Виробництво розчинників (ацетон, бутанол)

Апаратник ферментації затору

Оператор готування затору

Виробництво преміксів

Робітники всіх професій, зайняті на технологічних операціях

виробництва преміксів

Виробництво карбонізованого лігніну,

активного вугілля, нітролігніну та його похідних

Робітники всіх професій, зайняті на основних технологічних

операціях у виробництвах продуктів переробки лігніну

11. Виробництво медикаментів, медичних, бактерійних і

біологічних препаратів та матеріалів Апаратники, зайняті на основних технологічних стадіях

виробництва, крім апаратника приготування зуболікарських

матеріалів Виготовлювач кетгуту Вирощувач грибниці Віварник, крім зайнятого на роботах з неінфікованими

тваринами Готувальник сумішей і мас медичного призначення Дозувальник медичних препаратів Закатник Запаювальник ампул Капілярник Комплектувальник напівфабрикатів медичних виробів Кріпильник мандрен Лаборант виробництва бактерійних препаратів Машиніст сублімаційних установок Машиніст-таблетувальник Монтажник Наповнювач ампул Переглядач ампул з ін'єкційними розчинами Плавильник Препаратор виробництва біосинтетичних лікувальних засобів Препаратор виробництва скловидного тіла Промивник гідроксалу Різальник ампул і трубок Різальник сировини Розливальник стерильних розчинів Розмелювач вірусної тканини та бактерійної маси Середовар Стабілізаторник-дефібринувальник крові Стерилізаторник матеріалів і препаратів Формувальник медичних препаратів, напівфабрикатів та виробів Шліфувальник кетгуту Шламівник

Виробництво вітамінів

Робітники всіх професій, зайняті на основних технологічних

операціях, крім калібрувальника драже та віджимальника вітамінних

соків

12. Машинобудування і металообробка

Ливарне виробництво

Вагранник

Вибивальник виливок

Гідропіскоструминник

Гідрочистильник

Завальник шихти у вагранки та печі

Заварник виливок

Заливальник металу

Заливальник свинцево-олов'янистих сплавів

Землероб

Ливарник вакуумного та відцентрово-вакуумного литва

Ливарник металів та сплавів

Ливарник методом направленої кристалізації

Ливарник на машинах литва під тиском

Модельник по моделях з епоксидних смол

Наждачник

Обпилювач фасонних виливок

Плавильник металу і сплавів

Плавильник металу на вакуумних печах

Прибиральник в ливарних цехах, зайнятий на прибиранні горілої

землі у тунелях

Складач фторисних присадок Сортувальник виливок Сортувальник шихти Сушильник стержнів, форм, землі та піску Формувальник машинного формування Формувальник оболонкових форм Формувальник ручного формування, зайнятий формуванням крупних

виробів вагою понад 10 кг Чистильник металу, відливок, виробів і деталей, зайнятий

обслуговуванням галтувальних барабанів, дробоструминних машин, на

роботах із сухим піском та металічними ошурками

Зварювальні роботи

Газозварник

Газорізальник

Електрогазозварник

Електрозварник на автоматичних і напівавтоматичних машинах

Електрозварник ручного зварювання

Зварник на електронно-променевій зварювальній установці

Зварник термітного зварювання

Котельні, холодноштампувальні, волочильні

та давильні роботи

Вальцювальник, зайнятий на гарячому вальцюванні металу

Волочильник, зайнятий на волочінні свинцевого дроту, трубок і

дротиків

Завальцювальник, зайнятий на завальцюванні кінців свинцевих

труб в гарячому стані

Згинальник труб Давильник Котельник Правильник вручну Різальник металу на ножицях і пресах, зайнятий на подачі

металовиробів вручну Штампувальник, зайнятий штампуванням деталей із свинцю Штампувальник методом вибуху Штампувальник на падаючих молотах

Ковальсько-пресові та термічні роботи

Бандажник

Гартівник (крім зайнятого на електричних та газових печах

закритого типу або без висувних подів)

Ізолювальник в термообробці Коваль на молотах і пресах Коваль ручного кування Коваль-штампувальник Коваль-штампувальник на ротаційних машинах Машиніст на молотах, пресах і маніпуляторах, зайнятий на

обробці гарячого металу Нагрівальник (зварник) металу Напайник, зайнятий: наварюванням інструменту і стеліту;

напайкою різців Пакувальник-цементувальник Правильник на машинах, зайнятий на правленні гарячого металу Прокатник куль Пружинник, зайнятий на гарячих роботах завивкою дротика

діаметром понад 15 мм Ресорник на обробці гарячого металу Розкатник, зайнятий розкачуванням кілець в гарячому стані Синильник Терміст, зайнятий на ваннах Терміст на печах (крім зайнятого на електричних та газових

печах закритого типу або без висувних подів) Терміст на установках СВЧ (струму високої частоти)

Механічна обробка металів та інших матеріалів

Доводник-притиральник, зайнятий на роботі з хромовою пастою Заточувальник, зайнятий на сухому заточуванні абразивними

кругами Накатник полірувальних кругів Полірувальник, зайнятий на роботах з хромовою пастою та

абразивом сухим способом Робітники-верстатники, зайняті оборобкою металу різанням та

металообробних верстатах із одночасним підігріванням виробів

плазмою

Металопокриття і фарбування

Алюмініювальник

Бакелітник (просочувач), зайнятий просоченням литва і

відливок

Воронильник Гальваник Готувальник електроліту і флюсу Зганяльник-змивальник фарби і лаків, зайнятий обробкою

деталей: пофарбованих нітрофарбами; фарбами, що містять в собі

свинець, світніми фарбами, фарбами на органічних розчинниках Коригувальник ванн Лакувальник жерсті та труб Лудильник гарячим способом Маляр, зайнятий на роботах: з фарбами, що містять в собі

свинець, світніми фарбами; з грунтами і фарбами на органічних

розчинниках; в закритих обмежених приміщеннях (відсіки суден,

циліндри); по фарбуванню, ошкрябуванню суден в доках; по обчищенню

поверхні металевих корпусів надбудов суден та підводної частини

корпусу від іржі, місцевої окалини, обростань, металевих та

дерев'яних поверхонь суден від старого лакофарбового покриття Металізатор Мийник-сушильник металу, зайнятий сушінням деталей,

пофарбованих: нітрофарбами; фарбами, що містять в собі свинець,

світніми фарбами, фарбами на органічних розчинниках Наплавник пластмаси Освинцювальник, зайнятий освинцюванням гарячим способом ( не

гальванічним) Оцинковник гарячим способом Робітники, зайняті на операціях доводки із застосуванням

свинцю Травильник

Слюсарні та слюсарно-складальні роботи

Випробувач двигунів

Паяльщик, зайнятий на роботах із свинцем та сплавами, що

містять у собі свинець

Свердляр-пневматик

Емалювання

Випалювач емалі

Відпальник виробів

Готувальник емалевих порошків, зайнятий на роботах вручну

Емалювальник, зайнятий нанесенням на вироби емалі методом занурення та пульверизатором

Мельник емалевих матеріалів

Обробник емалевих виробів

Плавильник емалі

Фритовник

Вторинна переробка металів

Випалювач відходів металу

Електролізник, зайнятий на рафінуванні олова

Електролізник по зніманню олова з жерсті

Копровник по обробленню брухту та відходів металу, зайнятий

на роботах вручну

Плавильник вторинного олова Різальник металу на ножицях і пресах Роздільник брухту та відходів металу Сепараторник

Виробництво металічних електродів

Брикетувальник, який виконує роботу на пресах з ручним

управлінням

Завантажувач та вивантажувач з печей Обмазувальник електродів, який виконує роботу вручну Прожарювач на печах Розварювач силікатноі брили, зайнятий варінням в полуменевих

печах Складач обмазки Сушильник компонентів обмазки та флюсів Флюсовник

Виробництво медичного інструменту і устаткування

Дозувальник ртуті

Збирач суцільнометалічних растрів, виготовлених із свинцю

Виробництво і ремонт годинників

Лакувальник деталей годинників, зайнятий на роботах з

пульверизатором із застосуванням нітрофарб

Малювальник світніми фарбами Травильник фольги

Виробництво металевих канатів, сіток,

пружин, щіток і ланцюгів

Випробувач металевих канатів і ланцюгів

Волочильник дроту

Ланцюговиготовлювач

Машиніст по навиванню канатів

Намотувач основи з дроту

Виробництво синтетичних алмазів

та виробів із алмазів

Наладчик установок для синтезу алмазів, надтвердих матеріалів Наповнювач контейнерів Оператор установок синтезу алмазів і надтвердих матеріалів Спікальник інструментів з алмазів і надтвердих матеріалів

Виробництво абразивів

Апаратник по виготовленню шліфувальної шкурки

Бакелізаторник

Балансувальник-заливальник абразивних кругів, зайнятий

заливкою свинцем абразивних виробів

Вальцювальник маси на вулканітовій зв'язці Виготовлювач абразивних дисків та полірувальних виробів,

зайнятий на вирізуванні шліфдисків Вулканізаторник кругів на вулканітовій зв'язці Готувальник абразивних порошків, паст і мастик Завантажувач-вивантажувач абразивних виробів у періодичні

випалювальні печі Завантажувач печей опору Завантажувач-розвантажувач сушильних печей Заготівник абразивної маси Заготівник бакелітової, вулканітової та епоксидної маси Збагачувач шліфзерна та шліфпорошків Контролер абразивних матеріалів та виробів, зайнятий у цехах

по виробництву електрокорунду, карбіду кремнію, карбіду бору і

абразивних виробів Кочегар-випалювач, зайнятий обслуговуванням періодичних і

тунельних печей Ламальник поду Обдувальник абразивних виробів, зайнятий роботою в закритій

камері Перегонник печей і трансбордерних установок Плавильник абразивних матеріалів Плавильник карбіду кремнію Подинник Постановник-вивантажувач абразивних виробів Прожарювач зерна і шліфпорошків Регенераторник абразивів Розбирач печей опору Розпилювач необпалених кругів і брусків Розсівальник шліфзерна і шліфпорошків Сортувальник абразивних матеріалів Сортувальник куска на печах опору Сушильник абразивних виробів, зайнятий сушінням шліфшкурки Сушильник шліфзерна, щліфпорошків і шихтових матеріалів Токар по обробці абразивних виробів Формувальник абразивних виробів на керамічній зв'язці Формувальник абразивних виробів на бакелітовій, вулканітовій

та епоксидній зв'язках Чистильник абразивних виробів

Жерстяно-банкове і трубне виробництво

Верстатник жерстяно-банкового обладнання

Готувальник ущільнювальних розчинів і паст

Електролізник по зніманню олова з жерсті

Лакувальник туб

Оброблювач заготовок для туб

Сортувальник жерсті та виробів, зайнятий сортуванням жерсті

вручну

Чистильник

13. Суднобудування і судноремонт

Арматурник залізобетонних суден

Бетонник

Збирач дерев'яних суден, зайнятий на роботах з

пневмоінструментом

Збирач-добудовник судновий

Збирач залізобетонних суден

Збирач корпусів металевих суден

Збирач пластмасових суден

Згинальник судновий

Ізолювальник судновий

Котельник судновий

Мідник по виготовленню суднових виробів

Рубач судновий

Слюсар-механік по випробуванню установок і апаратури

Слюсар-судноремонтник*)

Суднокорпусник-ремонтник*) ————————————————————— *) Дозволено допуск до роботи юнаків з 17 років, крім

зварювальних робіт і робіт в обмеженому просторі суден

Такелажник судновий Щогловик-антенник судновий

14. Виробництво і ремонт літальних апаратів,

двигунів та їх обладнання

Випробувач деталей та приладів, зайнятий випробуванням у

термобарокамерах

Випробувач-механік двигунів Герметизаторник, зайнятий герметизацією швів внутрішніх

поверхонь Графітувальник Доводник Машиніст висотно-компресорної установки Металізатор Монтажник радіо- та спеціального обладнання літальних

апаратів, зайнятий на роботах з паянням сплавами, що містять в

собі свинець Радист-радіолокаторник Регулювальник-настроювач тренажерів Слюсар-випробувач Слюсар-збирач літальних апаратів, зайнятий розбиранням

літальних апаратів Слюсар по аеродинамічних випробуваннях Слюсар по ремонту авіадвигунів Талькіровник листів і стрічок

15. Електротехнічна промисловість

Слюсарно-складальні та загальні професії

електротехнічного виробництва

Варильник електроізоляційних лаків, смол і мастик

Випробувач електричних машин, апаратів та приладів, зайнятий

на роботі з напругою понад 600 В

Дистилювальник ртуті Збирач ртутних випрямлячів Контролер збирання електричних машин, апаратів та приладів,

зайнятий на роботі з напругою понад 600 В Лакорозводник Лакувальник електроізоляційних виробів та матеріалів Паяльщик пакетів конденсаторів Просочувач електротехнічних виробів Формувальник ртурних випрямлячів

Виробництво ізоляційних матеріалів

Апаратник-сушильник

Клеїльник міканітів

Робітники, зайняті на готуванні електроізоляційної маси із

застосуванням бутанолу, метанолу та ароматичних вуглеводнів

Робітники, зайняті у виробництві ізоляційних матеріалів із

застосуванням розчинників бензольного ряду, кремнійорганічних

лаків і компаундів

Електровугільне виробництво

Виготовлювач мікрофонних порошків

Випалювач електровугільних виробів

Доводник вугільних шайб

Завантажувач-вивантажувач печей випалу і графітації

Запресувальник гнотів

Мішальник вугільних мас

Обв'язувач електровугільних виробів

Пресувальник електровугільних виробів

Прожарювач електровугільного виробництва

Розмелювач-дозувальник вугільних мас

Чистильник електровугільних виробів

Кабельне виробництво

Апаратник на виготовленні мікропроводів у скляній ізоляції

Бронеобмотувальник проводів

Бронювальник кабелів

Варильник кабельної маси

Вулканізаторник кабельних виробів

Електросушильник кабелів

Емалювальник дроту

Знімач оболонок з кабельних виробів, зайнятий зніманням

тільки свинцевих оболонок

Ізолювальник жил кабеля Ізолювальник проводів, зайнятий на роботах із скловолокном із

застосуванням кремнійорганічних лаків і фторопластом в гарячому

стані Контролер кабельних виробів напругою понад 20 кВ Лакувальник проводів і кабелів Монтер кабельного виробництва, зайнятий на роботах з паянням

припоями, що містять в собі свинець Обпресувальник кабелів свинцем або алюмінієм, зайнятий

освинцюванням кабелів Обпресувальник кабелів та проводів пластикатами та гумою,

зайнятий обпресуванням гумою, хлорвініловою та поліетиленовою

ізоляцією і фторопластом в гарячому стані Оператор дротового прокатного стана Просіювач сипких матеріалів Просочувач кабелів і проводів Термообробник проводів і кабелів

Заготівельно-ізоляційні

та намотувально-обмотувальні роботи

Ізолювальник, зайнятий на роботах із застосуванням

склоізоляції

Намотувальник катушок для електроприладів і апаратури,

зайнятий на роботах з використанням скловолокна та

кремнійорганічних лаків

Намотувальник катушок і секцій електромашин, зайнятий на

роботах з використанням скловолокна та кремнійорганічних лаків

Намотувальник катушок трансформаторів, зайнятий на роботах з

використанням скловолокна та кремнійорганічних лаків

Обмотувальник елементів електричних машин, зайнятий на

роботах із застосуванням скловолокна та кремнійорганічних лаків

Виробництво хімічних джерел струму

Автоклавник-сушильник акумуляторних пластин у виробництві

свинцевих акумуляторів

Апаратник по окисленню кадмію Випробувач-формувальник, зайнятий випробуванням акумуляторів Готувальник активних мас Готувальник розчинів та електролітів Електродник безламельних акумуляторів та елементів Електродник ламельних акумуляторів та елементів Заварник пасти Заливальник смолкою Збирач гальванічних елеменів і батарей, зайнятий збиранням

марганцевих елементів Збирач лужних акумуляторів і батарей, зайнятий збиранням

акумуляторів Збирач ртутно-цинкових, магнієвих та інших джерел струму Збирач свинцевих акумуляторів і батарей Ізолювальник елементного виробництва Ливарник виробів із свинцевих сплавів Машиніст механічного або флотаційного збагачення руди Машиніст млина Мішальник сухої маси (для свинцевих акумуляторів) Намазувальник акумуляторних пластин, зайнятий намазуванням

свинцевих акумуляторних пластин Намазувальник електропроводного шару, зайнятий намазуванням

біполярного шару Намазувальник пасти Обв'язувач агломератів Плавильник свинцевих сплавів Робітники, зайняті на транспортуванні, пакуванні та

прибиранні у виробництві свинцевих акумуляторів Робітники, зайняті у виробництві елементів джерел струму із

застосуванням ртуті та ії сполук Робітники, зайняті у виробництві окисло-ртутних і

хлористо-свинцевих елементів Робітники, зайняті у млино-мішальних та пресових відділеннях

у виробництві марганцево-цинкових елементів Розрубник акумуляторних пластин Фільтрпресувальник Шприцювальник 16. Радіотехнічне та електронне виробництва

Загальні професії електронної техніки Апаратник вакуум-апаратів Вакуумник Випробувач деталей та приладів, зайнятий роботами на

електроустановках з напругою понад 36 В Графітувальник Заготівник хімічних напівфабрикатів, зайнятий на роботах із

застосування токсичних хімічних матеріалів Збагачувач мікропорошків Лакувальник радіодеталей Металізатор Оператор еліонних процесів Оператор установок піскоструминної очистки Пресувальник виборів електронної техніки Рентгенгоніометрист Рентгеномеханік Травильник прецизійного травлення Фарбувальник приладів і деталей, зайнятий покриванням

люмінесцентних ламп фарбами Шліфувальник електрокерамічних виробів

Виробництво напівпровідникових приладів,

інтегральних схем, мікросхем, мікромодулів та

квантових приладів

Апаратник на плазмових установках

Апаратник по вирощуванню монокристалів і стрічок

Заварник напівпровідникових приладів

Збирач квантових приладів

Наладчик-монтажник випробувального устаткування, зайнятий

роботою на високовольтних установках і установках надвисоких

частот

Оператор вакуумно-напилювальних процесів Оператор дифузійних процесів Оператор по нарощуванню епітаксіальної плівки Ливарник металів та сплавів

Виробництво радіодеталей

Загальні професії

Готувальник розчинів і сумішей, зайнятий готуванням

композицій епоксидної смоли

Калібрувальник магнітопроводів Наладчик технологічного обладнання Намотувач магнітопроводів Різальник магнітопроводів Срібляр

Виробництво резисторів

Збирач резисторів, зайнятий на технологічних лініях

Оператор-намазувальник

Виробництво конденсаторів

Заварник ізоляторів, зайнятий роботою на обладнанні з

газовими пальниками

Полімеризаторник Просочувач, зайнятий просочуванням радіодеталей

Виробництво радіокераміки та феритів

Верстатник по обробці кераміки, зайнятий на роботах сухим

способом

Випалювач радіокераміки, п'єзокераміки та феритів Готувальник ливарних мас Ливарник радіокераміки та феритів Монтажник елементів пам'яті на феритах Сортувальник сировини, матеріалів та виробів

Виробництво селенових і купоросних

випрямлячів

Апаратник по регенерації селену

Апаратник по регенерації сірки

Апаратник-сірнильник

Варильник селену

Вимірювальник випрямлячів та елементів

Формувальник селенових елементів

Виробництво радіоапаратури і апаратури

провідного зв'язку

Монтажник радіоапаратури та приладів, зайнятий на роботах з

паянням виробів сплавами, що містять у собі свинець (крім зайнятих

паянням "хвилею припою")

Виробництво електровакуумних приладів

і технохімічні роботи; п'єзотехнічні виробництва

Виробництво електровакуумних приладів

Заварник на високочастотному індукторі

Заливальник цоколів

Збирач-монтажник у виробництві кольорових кінескопів

Монтажник-установник зовнішньої арматури

Наладчик-монтажник випробувального обладнання, зайнятий в

електровакуумному виробництві

Оператор по захистних покриттях у виробництвах масок

кольорових кінескопів

Технохімічні роботи

Аквадировник, зайнятий: нанесенням аквадагу вручну

пульверизатором; на роботах із застосуванням плавікової кислоти

Алундировник Відпальник-вакуумник Заготівник газозбирача, зайнятий на роботах по плавленню та

сублімації барію, плавленню магнію з алюмінієм Карбідувальник Карбонізатор Люмінофорник-екранувальник Магнезувальник-вакуумник Матирувальник-вакуумник Оксидувальник-вакуумник, зайнятий оксидуванням катодів

Виробництво постійних литих магнітів

і магнітних систем

Заливальник магнітних сплавів на печах-кристалізаторах

Збирач-настроювач магнітних систем

Оператор на бормашині по попередній обробці литих магнітів

П'єзотехнічні виробництва

Штучне вирощування та обробка п'єзокварцу

Зарядник автоклавів

Оператор по вирощуванню кристалів п'єзокварцу

Шліфувальник п'єзокварцевих пластин і кристалів

Обробка водорозчинних кристалів і п'єзокераміки

Апаратник по кристалізації

Поляризатор

Срібляр п'єзотехнічних виробів

17. Промисловість будівельних матеріалів

Загальні професії

Завантажувач-вивантажувач випалювальних печей, зайнятий у

виробництвах: виробів будівельної кераміки; теплоізоляційних

матеріалів

Наладчик обладнання залізобетонного виробництва Наладчик обладнання керамічного виробництва Наладчик обладнання у виробництві азбестових технічних

виробів Наладчик обладнання у виробництві стінових та в'язких

матеріалів Наладчик обладнання у виробництві теплоізоляційних матеріалів Розмелювач, зайнятий у виробництвах: залізобетонних і

бетонних виробів і конструкцій; теплоізоляційних матеріалів

Виробництво цементу

Аспіраторник

Вивантажувач шахтових печей

Завантажувач сушильних барабанів

Машиніст (випалювач) обертових печей

Машиніст вугільних млинів

Машиніст кальцинаторів

Машиніст сировинних млинів

Машиніст цементних млинів

Насипальник цементу

Пакувальник цементу

Футерувальник-каменяр

Виробництво азбестоцементних виробів

Гідротерміст

Машиніст листоформувальної машини

Машиніст трубної машини

Оператор автоматизованої лінії по виготовленню листових

азбестоцементних виробів

Оператор хвилерівно-стопорного агрегату Рекуператорник Різальник азбестоцементних і азбестосилітових виробів Розбирач азбестоцементних виробів Хвилерівник азбестоцементних листів

Виробництво залізобетонних і бетонних

виробів і конструкцій

Машиніст бетоноукладача

Машиніст навивальних та намотувальних машин

Машиніст обладнання конвейєрних та потокових ліній

Машиніст самохідної газорозчиномішалки

Машиніст установки по випробуванню залізобетонних виробів і конструкцій

Машиніст формувального агрегата

Моторист бетонорозмішувальних установок

Моторист передавального моста

Оператор пульта управління обладнання залізобетонного

виробництва Оператор установок по тепловій обробці бетону Різальник бетонних і залізобетонних виробів Розмелювач Формувальник залізобетонних виробів і конструкцій

Виробництво стінових та в'язких матеріалів

Варильник гіпсу

Вивантажувач вапна із печей

Вивантажувач сировини, палива і добавок

Випалювач вапна

Випалювач стінових та в'язких матеріалів

Виставник

Гасильник вапна

Готувальник розчинів і мас

Дробильник

Завантажувач-вивантажувач сировини, палива та стінових

виробів

Знімач-укладальник у виробництві стінових та в'язких

матеріалів

Ливарник гіпсових форм Мельник Мельник вапна Оператор стана по прокатці гіпсобетонних панелей Пічник, зайнятий у виробництві цегли, ремонтом печей та сушил Пропарник стінових матеріалів Розподілювач силікатної маси Садчик Сушильник виробів Формувальник у виробництві стінових та в'язких матеріалів

Обробка каменю та виробництво

каменеливарних виробів

Заливальник каменеливарних виробів

Каменовар

Каменерозпилювач

Каменотес

Наладчик обладнання по обробці каменю

Тунельник

Формувальник каменеливарного виробництва

Фрезерувальник каменю

Шліфувальник-полірувальник виробів із каменю

Виробництво м'якої покрівлі та гідроізоляційних

матеріалів

Апаратник збезводнювання бітуму

Апаратник на просочувальних агрегатах

Завантажувач варильних котлів

Оператор вузла посипки та охолодження

Оператор турбозмішувача

Оператор трубочастої печі

Розливальник мастил

Виробництво теплоізоляційних матеріалів

Бітумник Вагранник Випалювач сировини Випалювач у виробництві теплоізоляційних виробів Дробильник

Виробництво асфальтової мастики і плитки

Дозувальник подрібненого каменю і бітуму

Знімач-укладальник асфальтових плиток, зайнятий на ручному

зніманні та укладанні

Моторист установки по перекачуванню бітуму Формувальник асфальтових плит

Обробка слюди

Лаковар

Машиніст сушильних агрегатів

Намотувальник електроізоляційних виробів

Просочувач слюдопластових матеріалів

18. Виробництво керамічних виробів

Загальні професії

Аерографник, що працює із свинцевими глазурями

Виготовлювач капів

Випалювач матеріалів

Готувальник ангобу і глазурі

Готувальник мас

Завантажувач-вивантажувач сушил

Знімач-укладальник фарфорових, фаянсових та керамічних

виробів, зайнятий на ручному зніманні та складанні

Ливарник гіпсових форм Оправник-чистильник Просіювач порошків Ставильник-вибірник виробів із печей Ставильник-вибірник фарфорових, фаянсових та керамічних

виробів на вагонетках Сушильник, зайнятий в тунельних та камерних сушилах Фільтрпресувальник Формувальник капселів Фритовник

Виробництво виробів будівельної кераміки

Випалювач виробів будівельної кераміки

Глазуровник виробів будівельної кераміки, зайнятий виконанням

робіт вручну

Завантажувач дробильно-помольного устаткування Збирач хімапаратури та хімобладнання Знімач-укладальник фарфорових, фаянсових та керамічних

виробів Кантувальник керамічних труб Ливарник санітарно-будівельних виробів на стенді Сушильник фарфорових, фаянсових, керамічних виробів та

сировини

Виробництво електрокерамічних виробів

Вибивальник виробів із гіпсових форм

Випалювач електрокерамічних виробів

Оправник електрокерамічних виробів, зайнятий на роботі сухим

способом

Формувальник електрокерамічних виробів

19. Виробництво фарфорових і фаянсових виробів

Випалювач фарфорових і фаянсових виробів

Глазуровник, який працює з глазурями, що містять в собі

свинець

Мийник, зайнятий промивкою сирих матеріалів Ракліст Травильник фарфорових і фаянсових виробів Трамбувальник вогнеприпасів з карборунду Трафаретник, зайнятий на роботах із свинцевою фольгою

20. Виробництво скла та виробів із скла

Загальні професії

Апаратник промивки, зайнятий відмиванням гартівника

Бортовий

Варильник рідкого скла

Видувальник скловиробів

Випалювач крокусу

Випалювач у виробництві скла

Витягальник з виробки скляних труб і дроту

Витягальник трубок з кварцевого скла

Відкладач виробів до опічок

Відломлювач склад від машин

Відпальник скловиробів

Гартівник скла

Дробильник-розмелювач

Засипальник шихти

Знімач гарячих виробів

Каменяр (пічник)-черговий біля печей

Кварцедув

Кварцеплавильник

Машиніст машин витягування скла

Молировник скла

Набирач скломаси

Наладчик скляних автоматів і напівавтоматів

Настелювач скла

Обробник видувних виробів

Оператор видувного напівавтомата

Оператор склоформуючих машин

Повертальник

Правильник при склоформуючій та опалювальній машині

Пресувальник гарячого скла

Різальник на вогні

Різальник скловиробів, зайнятий різанням стовщеного та

дзеркального скла, литого скла і гарячого скла

Свердляр скловиробів Складальник шихти Скловар Склодув Срібляр Сушильник сировини і матеріалів Травильник скла плавиковою кислотою Фацетник Фідерник Формотримач Формувальник деталей із скла Форсунник скловарних печей Хальмувальник Шліфувальник скловиробів, зайнятий обробкою великогабаритних

виробів

Виробництво будівельного, технічного

столового, господарсько-побутового, тарного

і медичного скла

Вакуумник термосних колб

Вакуумник триплекса і блоків

Вибірник

Витягальник

Відпалювач скловиробів

Відрізувач стрічки скла

Гранулювальник

Завантажувач печей

Запайщик колб і посудин

Заварник скляних виробів

Іризаторник

Ливарник скла

Машиніст прокатної машини

Намазувальник целулоїду

Обмазувальник заслонів

Обробник склоблоків

Обробник триплекса та склопакетів

Опалювач на карусельній машині

Оператор склоформуючих машин

Просіювач

Фарбувальник дзеркал

Фарбовар

Виробництво електровакуумного скла

Лакувальник форм

Виробництво приладів із скла

Вакуумник

Відливальник

Дистиляторник ртуті

Готувальник розчинів

Наповнювач приладів рідиною

Виробництво скловолокна, базальтового волокна,

скловолокнистих матеріалів та виробів із них

Робітники всіх професій, зайняті на основних технологічних

операціях (крім: контролера виробництва скловолокна, модельника,

монтувальника склометалізованої нитки. знімача оптичних

характеристик)

Виробництво полімерних будівельних матеріалів

та виробів

Робітники всіх професій, безпосередньо зайняті на основних

технологічних стадіях виробництва

21. Будівельні, монтажні та ремонтно-будівельні

роботи

Арматурник, зайнятий безпосередньо на будівельному майданчику Асфальтобетонник Асфальтобетонник-варильник Бетонник Бруківник Вапногасильник Гідромоніторник Шляховий робітник, зайнятий на плінтовці каменю і колці

шашки*) —————————————————— *) Дозволено допускати до роботи юнаків з 17 років

Електромонтер-лінійник по монтажу повітряних ліній високої

напруги та контактної мережі Землекоп *) ————————————————— *) Дозволено допускати юнаків з 17 років до роботи по I

і II розряду, крім робіт у виїмках глибиною понад 2 метри

Ізолювальник-плівочник, зайнятий на роботах з

поліхлорвініловими, бакелітовими та іншими шкідливими основами Каменотес Каменяр, зайнятий на роботах: по укладанню модульної цегли;

при температурі навколишнього повітря нижче -25 С; що потребують

застосування запобіжного пояса Кесонник-апаратник Кесонник-електромонтажник Кесонник-прохідник Кесонник-слюсар Кислототривник-гумувальник Кислототривник-вініпластник Копровий Лицювальник синтетичними матеріалами Маляр будівельний, зайнятий на пульверизаційному фарбуванні

із застосуванням нітрофарб, нітроемалей, а також на роботах з

асфальтовими лаками Машиністи, зайняті управлінням машинами, установками і

механізмами, що застосовуються при виконанні будівельних,

будівельно-монтажних та ремонтно-будівельних робіт Монтажник зв'язку - антенник, зайнятий паянням свинцем,

роботою з гарячим бітумом, антисептуванням опор і роботою на

висоті Монтажник зв'язку - кабельник Монтажник зв'язку - лінійний, зайнятий паянням свинцем,

роботою з гарячим бітумом, антисептуванням опор і роботою на

висоті Монтажник зв'язку - спаювач, зайнятий: паянням свинцем;

спаюванням кабелів у поліетиленових і поліхлорвінілових оболонках;

роботою з гарячим бітумом, антисептуванням опор; роботою на висоті Монтажник зовнішніх трубопроводів Монтажник по монтажу сталевих і залізобетонних конструкцій Монтер колії Паркетник, зайнятий на роботах з гарячими мастиками,

синтетичними клеями та смолами Паяльщик по свинцю (свинцевопаяльщик) Піскоструминник Покрівельник рулонних покрівель і покрівель з штучних

матеріалів, зайнятий на покриванні з рулонних матеріалів Прохідник Річковий робітник на експлуатації та обслуговуванні

несамохідних плавучих снарядів та інших плавучих засобів Річковий робітник на підводно-технічних, габіонових і

фашинних роботах, що виконуються з поверхні Робітники, зайняті на роботах: із застосуванням монтажного

пістолета; по розбиранню будинків; по герметизації швів з мастикою

герметик Такелажник на монтажі Тесляр, зайнятий на заготівлі кріпильного лісу*) —————————————————— *) Дозволено допускати до роботи юнаків з 17 років

Трубоклад промислових залізобетонних труб Трубоклад промислових цегляних труб Футерувальник (кислототривник) Штукатур, зайнятий насіканням бетонних поверхонь вручну або з

пневмоінструментом і нанесенням розчину та затиранням

механізованим способом, а також при торкретуванні в закритих

ємкостях

22. Лісозаготовчі роботи, лісосплав

та підсочка лісу

Лісозаготовчі роботи

Верстатник шпалорізального верстата

Випалювач деревного вугілля

Возій лісу

Дроворуб

Звальщик лісу

Корувальник

Лебідчик на трелюванні лісу

Лебідчик на штабелюванні та вантаженні лісу

Лісоруб

Машиніст-кранівник

Машиніст парової машини і локомобіля

Монтажник трелювального та вантажного обладнання

Навальник-звальщик лісоматеріалів

Обрубувач сучків

Оператор сучкорізальної установки

Пилоправ

Пиляр

Розкряжувач

Тракторист на трелюванні та вивезенні лісу

Трелювальник

Чокіровник

Штабелювальник деревини

Лісосплав

Бонівник, крім зайнятих виконання робіт при будівництві та

ремонті бонів на березі

Вивантажувач деревини з води Запанщик Лебідчик на лісосплаві Машиніст з'єднувальної (сортувальної) машини Робітник на лісосплаві, крім зайнятих виконанням нескладних

допоміжних і підготовчих робіт на сплаві Сортувальник деревини на воді, зайнятий на поданні деревини

до запанних воріт і пропусканні через них, підганянні та заведенні

пучків у коридор розмелювального верстата, розмелюванні пучків із

зніманням ощепини, прийнятті плотів з установкою у місцях

вивантаження, розшлаговці та розбиранні плотів із зніманням

такелажу Сплавщик, зайнятий на сплавленні деревини, розбиранні заторів

і заломів, скочуванні деревини З'єднувач плотів Формувальник плотів

Підсочка лісу

Апаратник лісохімічної установки

Вздимник, зайнятий на роботах по підсочуванню лісу із

хімічним впливом

23. Деревообробні виробництва

Загальні професії деревообробних виробництв

Заточувальник деревообробного інструменту

Мельник

Оздоблювач виробів, з деревини, зайнятий на роботах із

застосуванням: лаків і фарб, що містять в собі метанол, етанол,

бензол, толуол, ксилол, стирол, складні спирти; поліхлорвінілових,

свинцевих та анілінових фарб; грунтовок, що містять в собі

перелічені вище токсичні речовини; а також на пульверизаційному

фарбуванні із застосування нітролаків і нітрофарб; на чищенні та

прибиранні пульверизаційних кабін від перелічених вище речовин; на

шліфуванні та поліруванні на верстатах лакових покрить з

зазначеними вище речовинами

Оператор на автоматичних та напівавтоматичних лініях в

деревообробці, зайнятий лакуванням, шліфуванням і поліруванням

лакової плівки

Пропарювач-проварювач деревини Укладальник пиломатеріалів, деталей та виробів з деревини,

зайнятий: укладанням вручну пиломатеріалів, обапола, деревного

борошна; розміщенням фанери Шліфувальник по дереву, зайнятий на шліфуванні деталей,

оклеєних синтетичними клеями, на верстатах типу ШСПС

(шліфувально-стрічковий з пересувним столом)

Лісопиляння і деревообробка

Верстатник-розпилювач

Рамник

Сепараторник, зайнятий: на обслуговуванні борошноуловлюючої

установки або вибивного апарата; на набиванні деревного борошна в

мішки; на пакуванні, зважуванні, перенесенні та укладанні мішків

та управлінням процесом просіювання деревного борошна на

просіювальних апаратах

Склеювач блоків, заготовок і будівельних конструкцій,

зайнятий на роботах із застосуванням синтетичних клеїв

Виробництво деревних плит

Машиніст змішувального агрегату, зайнятий на роботах із

застосуванням синтетичних клеїв

Оператор високочастотної установки, який веде процес прогріву

стружки, просоченої синтетичними смолами

Пресувальник деревних і кострових плит, зайнятий веденням

процесу гарячого пресування деревностружкових та

деревноволокнистих плит у пресах різних типів

Термообробник деревноволокнистих плит

Виробництво фанери

Апаратник виробництва бакелітової плівки

Апаратник по виробництву синтетичних клеючих смол

Вентильовий гідравлічного преса

Збирач, зайнятий на роботах із застосуванням синтетичних

клеїв

Збирач фанерних труб Лагодильник шпона і фанери, зайнятий на роботах із

застосуванням синтетичних клеїв Лущильник шпона Просочувач шпона, зайнятий на просочувальних машинах, у

ваннах і апаратах Склеювач блоків, заготовок та будівельних конструкцій,

зайнятий склеюванням щитів із застосуванням синтетичних клеїв Склеювач фанерних труб, зайнятий на роботах із застосуванням

синтетичних клеїв Сушильник, зайнятий на роботах із застосуванням синтетичних

клеїв Сушильник шпона і фанери, зайнятий на сушінні шпона і фанери

в сушилках, що обігріваються топковими газами

Виробництво меблів

Апаратник по виготовленню сечовино-меламінової плівки

Лицювальник деталей меблів

Набирач струганого та лущеного шпона, зайнятий на роботах із

застосуванням синтетичних клеїв

24. Виробництво целюлози, паперу, картону

та виробів з них

Апаратник готування хімічних розчинів

Апаратник по вилуговуванню фібри

Апаратник по готуванню хлористого цинку

Апаратник скипидарової установки

Апаратник слюдиніту, зайнятий у виробництві електротехнічного

паперу і слюдиніту

Апаратник талевої установки Вальцювальник фібрових трубок Варильник бавовни Варильник ганчір'я Варильник хімічної деревної маси Варильник целюлози Вибільник Випалювач слюди, зайнятий у виробництві електротехнічного

паперу і слюдиніту Випарювальник лугів Готувальник емульсії Гравер валів Деревопар Дефібрерник Дифузорник целюлози Друкар міліметрівки Завантажувач балансів у дефібрери Завантажувач колчеданових, сірчаних печей і турм Завантажувач сульфату Заготівник клапанів Закрійник-різальник Знімач целюлози, паперу, картону та виробів з них Каландрівник целюлозно-паперового виробництва Кислотник Клеїльник паперу, картону та виробів з них, зайнятий у

виробництві технічних паперів, шпалер і ротаплівки Клеїльник фібри та литих паперових виробів Лаборант, зайнятий у виробництві: сульфітної та сульфатної

целюлози, хімічної деревної маси, білильних розчинів, пергаменту,

фібри, електротехнічного паперу і слюдиніту; технічного паперу,

шпалер і ротаплівки; сульфітного спирту Лакувальник фібрових виробів Машиніст агрегату штучного оксамиту Машиніст бітумірувальної машини Машиніст гофрувального агрегату, зайнятий у виробництві

технічних паперів і шлапер Машиніст машини для покривання паперу поліетиленовою плівкою Машиніст машини довговолокнистих паперів Машиніст мийних машин Машиніст папероробної (картоноробної) машини (сіткар) Машиніст паперофарбувальної машини (фарбар) Машиніст папкової машини Машиніст пергаментної машини Машиніст преспата (сіткар) Машиніст рубальної машини Машиніст шпалерно-друкарської машини Мийник фібри Міксовник Набивач малюнків на шпалери Накатник машини для покривання паперу поліетиленовою плівкою Накатник папероробної (картоноробної) машини Накатник пергаментної машини Накатник преспата Намотувальник матеріалів і напівфабрикатів, зайнятий у

виробництві електротехнічного паперу і слюдиніту Обмурівник кислотних резервуарів Обпиловник фібри Оздоблювач литих паперових виробів Оператор очисного обладнання Пресувальник папероробної (картоноробної) машини Промивач целюлози Просочувач паперу та паперових виробів, зайнятий

просочуванням стрічок, литих паперових виробів, ротаплівки,

світлочутливого та копіювального паперу, фібри Регенераторник сірчистої кіслоти Різальник паперу і картону, целюлози Робітники всіх професій, зайняті у виробництві хлору і

діоксиду хлору Робітники, зайняті ремонтом, профілактикою та обслуговуванням

технологічного обладнання у виробництвах: сульфітної та сульфатної

целюлози, хімічної деревної маси, білильних розчинів, пергаменту,

фібри, паперових мішків (ділянка склеювання та випробування

мішків), литих паперових виробів, електротехнічного паперу і

слюдиніту; технічного паперу, шпалер і ротаплівки; сульфітного

спирту Робітник на подаванні хімікатів Розвантажувач дифузорів Розмелювач Складач пасти Содовщик Сортувальник паперового виробництва, зайнятий на сортуванні

ротаплівки, ганчір'я та макулатури Сушильник папероробної (картоноробної) машини Сушильник паперу, картону, фібри та виробів з них, зайнятий у

виробництві фібри та литих паперових виробів Сушильник пергаментної машини Сушильник преспата Сушильник рівничної машини Укладальник-пакувальник, зайнятий: на маркіруванні фібри

сирцю; у виробництві технічного паперу, шпалер і ротаплівки Фарбоскладач Фарбувальник картону і фібру Фібровник Хлорщик

Лісохімічне виробництво

Робітники всіх професій, зайняті у виробництвах: генераторго

газу з деревини; деревного вугілля та рідини; оцтово-кальцієвого

порошку; оцтової, пропіонової, масляної та мурашиної кислоти;

оцтовокислого та мурашинокислого натрію, деревно-спиртових

продуктів; складних ефірів оцтової кислоти-етилацетату і

бутилацетату, формаліну; карбюризатора; деревно-вугільних

брикетів: дерево-смоляних антиокислювачів, антиполімеризаторів та

флотаційних масел; екстракційної каніфолі, соснового флотаційного

масла, абієтинової смоли та препарату СНВ; окситерпенової смоли,

лаків та меблевих оздоблювальних матеріалів; ефірів та

модифікованої каніфолі; камфори; смолопереробки; енергохімічної

переробки деревини

Виробництво і переробка сульфітних лугів

Робітники всіх професій, зайняті у виробництвах: ваніліну,

дріжджів (кормових); ливарних закріплювачів; вуглекислоти; спирту

25. Текстильна промисловість

Первинна обробка бавовни, льону та інших

луб'яних культур

Апаратник приготування трести

Готувальник трести

Завантажувач сировини

Контролер кіп, зайнятий на переважуванні та відкочуванні кіп

Машиніст очісного обладнання

Оператор джинного обладнання

Оператор лінтерного обладнання

Оператор потокової лінії по виготовленню волокна

Пакувальник кіп

Прасувальник

Пресувальник сировини та волокна

Протравлювач бавовняного насіння

Смолильник клоччя

Сортувальник сировини та волокна

Укладальник сировини

Чистильник (відходів виробництва, бавовни-сирцю)

Чистильник обладнання

Загальні професії виробництва текстилю

Апаратник запарювання

Апаратник мерсеризації

Аппаратник парафінування тканини

Аппаратник термообробки тканини

Бахромник, зайнятий на прішіванні бахроми до килимів при

ручному подаванні килимів

Варильник апрету Вибільник Виготовлювач парафінових кілець Вигрібальник костриці, зайнятий вибиранням відходів з-під

машин Вигрібальник очосу Відварник Відтискувач Декатирувальник Заготівник хімічних розчинів і фарб Заливальник голково-платинних виробів Змішувальник волокна Каландрівник Обпалювач Оператор ворсувального обладнання Оператор промивного обладнання Оператор розпушувально-тіпальною машини Оператор стригального обладнання Оператор чесальних машин Пресувальник відходів Пресувальник волокна (лляне виробництво) Пресувальник волокна (конопледжутове виробництво) Пресувальник готової продукції та відходів Пресувальник молетів Прибиральник виробництва приміщень Ракліст Ремонтник технологічного обладнання, зайнятий на паянні гребнях

Ремонтник берд, зайнятий роботою із свинцевими припоями

Різальник матеріалів та виробів, зайнятий на різанні волокна

та килимів вручну і настилу полотна електроножем Розпрямлювач, зайнятий на роботі вручну Розпрямлювач, зайнятий розбиранням мотків мокрої пряжі на

швілях Розроблювач відходів Ставильник, зайнятий заміною котушок на гардинно-тюлевих та

мереживних машинах Сушильник Травильник валів Укладальник-вибиральник мокрого товару та пряжі вручну Чистильник вентиляційних установок Чистильник-гострильник чесальних апаратів Чистильник обладнання Фарбарі пряжі, тканини, бавовни, синтетичних волокон,

коврових основ, красильник-просочувальник Шліхтовар Шліхтувальник

Шовкомотальне виробництво

Відварник коконних відходів

Запарювач коконів

Кокономотальник

Мийник полотен

Набивник одонків

Пров'язувальник мотків, зайнятий на роботах із застосуванням

розчинників

Розроблювач коконних відходів

Бавовняне виробництво

Апаратник запаювання

Апаратник каустикації

Апаратник просочування

Вибільник ковдр

Змішувальник волокна

Обчісувальник барабанів

Сушильник

Лляне виробництво

Вибільник

Відварник

Збирач мокрих відходів

Оздоблювач волокна

Вовняне виробництво

Апаратник хлорування та станірування

Емульсіровник

Заварник

Запарювач вовняних виробів

Заправник текстильного обладнання

Змішувальник волокна, зайнятий на змішуванні волокна вручну

Карбонізаторник

Мийник вовни

Оператор чесальник апаратів

Пресувальник готової продукції та відходів

Пресувальник тканини

Сортувальник немитої вовни

Стригальник

Сукновал

Флотаторник

Шовкове виробництво

Варильник хімічних сполук для варіння відходів

Відварник

Запарювач крученого шовку

Запарювач тканини

Оператор круглочесальної машини

Оператор чесального апарата

Промивальник сировини

Розроблювач сировини

Різальник матеріалів та виробів (коконів, ворсової тканини)

Стригальник ворсу

Конопледжутове виробництво

Готувальник волокна

Готувальник просочувальної сполуки

Оператор канатозавивальних та мотузяних машин

Оператор канатної машини

Оператор м'яльно-чесальної машини

Оператор просочувального обладнання

Оператор прядильно-завивальної машини

Оператор трясильної машини

Виробництво вати

Апаратник просочування

Вибільник

Вивантажувач бавовни

Вигрібальник пуху та відпадків

Відварник

Оператор мийно-віджимального агрегату

Оператор чесально-дублювального агрегату

Обчісувальник барабанів

Проклеювач ватиліну

Різальник матеріалів та виробів (автопрокладок), зайнятий на

роботі з електроножем

Стерилізаторник вати Сушильник

Виробництво нетканих матеріалів

Машиніст клейового агрегату

Оператор стригального обладнання

Приклеювач

Термоусадник

Сіткоплетільне виробництво

Апаратник запарювання

Оператор витягальної машини

Валяльно-повстяне виробництво

Апаратник апретування

Апаратник запарювання

Валяльник

Варильник шубного клаптя

Велюрник

Виготовлювач основи валяльно-повстяних виробів

Декатирувальник

Звалювальник

Знімач взуття з колодок

Кіслотувальник

Машиніст обсадувальної машини

Мийник вовни

Насадник взуття

Ообробник валяльно-повстяних виробів

Оператор промивального обладнання

Оператор стригального обладнання

Пресувальник валяльноповстяних виробів; шкурок

Протравлювач шкурок

Сортувальник сировини, матеріалів та виробів

Чистильник тканини, виробів, зайнятий на чищенні шкурок

Трикотажне виробництво

Апаратник валки виробів

Апаратник просочування

Вибільник

Відварник

Кислотувальник

Обробник ворсу

Оператор стригального обладнання

Різальник матеріалів та виробів (поліуретану)

Комплектувальник пряжі, тканини та виробів, зайнятий

укладанням полотна, пряжі в котли вручну

Шліфувальник полотна

Виробництво текстильної галантереї

Апаратник апретування

Апаратник запарявання, зайнятий запарюванням і пресуванням

металевих шпуль з пряжею

Вибільник Машиніст вишивальної машини "Пантограф" Машиніст плунжерної машини Набивальник наконечників на шнур, зайнятий на автоматах із

застосуванням ацетону Різальник матеріалів та виробів, зайнятий різанням

ізоляційної стрічки із проклеюванням на машині

Переробка вторинної сіровини

Відварник, зайнятий відваренням шубного клаптя

Емульсіровник, зайнятий переробкою вторинної сировини

Звалювальник будівельної повсті

Пресувальник, зайнятий на пресуванні вторинної сіровини

Робітники, зайняті: вибиванням вторінної сировини; миттям

ганчір'я

Розроблювач сировини Сортувальник, зайнятий сортуванням вторинної сіровини і

макулатури

Ремізо-бердове виробництво

Виготовлювач берд, зайнятий розрізуванням берд на дисковій

пилці та на спаюванні свинцем та застосуванням кислоти

Виготовлювач реміз, зайнятий лакуванням реміз Смолильник берд

26. Легка промисловість

Загальні професії виробництв легкої

промисловості

Апаратник знежирювання

Вирубник деталей

Віджимальник

Клеїльник, зайнятий на роботах з клеями на органічних

розчинниках

Обрізувач матеріалів, зайнятий обрізуванням ножем вручну та

на машинах з відкритим різальним пристроєм

Обробник виробів, зайнятий на пульверизаційному фарбуванні із

застосуванням нітрофарб і нітролаків

Розтягувач шкір та овчин на рами, зайнятий на ручних роботах Складач апретур, емульсій та лаків Складач хімічних розчинів Стругаль шкіряно-хутрової сіровини та напівфабрикатів Сушильник, зайнятий в камерних сушилках Шершувальник, зайнятий на роботі на наждачних кругах

Шкіряне та шкірсировинне виробництва

Апаратник готування дубільних екстрактів

Апаратник дублення

Апаратник знезолювання, м'якшення

Апаратник зоління

Апаратник м'якшення шкіряних напівфабрикатів та хутряних

шкурок

Апаратник промивання міздри, шерсті, щетини та волосу Апретурник, зайнятий на пульверизаційному покриванні шкір

апретурою із застосуванням нітрофарб, органічних розчинників та

полімерів Вистелювач шкіряно-хутрової сировини та голини Гартувальник чепрака і технічної шкіри Жирувальник шкір Консервувальник шкіряно-хутрової сировини Лаковар Лакувальник машиніст відживального обладнання Машиніст двоїльної машини Міздрильник Намазувальник шкір волосозгінною сумішшю Оббілувач сировини Обробник шкіряно-хутрової сировини Прокатник шкір Розвідник шкір Сортувальник Чистильник виробів, напівфабрикатів та матеріалів, зайнятий

чищенням шкір на машинах Чистильник лиця голини

Виробництво шкіряного взуття

Вивертальник, зайнятий на вивертанні халяв чобіт вручну*) ———————————————— *) Дозволено допуск до роботи з 17 років

Вставляльник деталей, виробів та фурнітури, зайнятий на

вставлянні задників та підносків із застосуванням органічних

розчинників Затяжчик взуття, зайнятий на юхтовому взутті Збирач взуття Збирач низу взуття, зайнятий на операції вшивання ранта Знімач взуття з колодок, зайнятий на ручній роботі Намазувальник деталей, зайнятий намазуванням деталей взуття

клеями на органічних розчинниках та намазуванням сліду взуття

нарячим варом Обробник виробів, зайнятий на роботі із застосуванням

органічних розчинників Обробник підошв Формувальник деталей та виробів Фрезурувальник взуття

Хутрове та овчинно-шубне виробництво

Апаратник водно-хімічної обробки

Апаратник дублення

Дублювальник деталей та виробів

Консервувальник шкіряно-хутрової сировини

Машиніст промивної машини

Мийник міздри та волосу

Міздрильник

Обробник хутряних шкурок

Розпилювач хутра (шкурок) та повсті

Розчісувальник хутряних шкурок

Сортувальник виробів, напівфабрикатів та матеріалів, зайнятий

сортуванням шкурок, пофарбованих чорним аніліном

Термообробник хутярних шкурок Фарбувальник хутра та шубної овчини Чистільник виробів, напівфабрикатів та матеріалів

Шкіргалантерейне виробництво

Оздоблювач виолбів, зайнятий на пульверизаційному фарбуванні

із застосуванням нітрофарб

Пошивник шкіргалантерейних виробів, зайнятий на пошитті

виробів жорстокої конструкції на кутопрошивній машині

Розкрійник матеріалів Формувальник деталей та виробів

Шорно-сідельне виробництво

Витянальник шкір

Збирач шорно-сідельних виробів

Знімач шорно-сідельних виробів, зайнятий на ручній роботі

Обробник виробів, зайнятий на обдиранні шайб ленчика на сідлі

корундовими кругами та обпилюванні їх вручну

Посадчік ремінців Робітники всіх професій, зайняті на виготовленні виробів із

штучного хутра (крім швеї-ручниці), скловати, скловолокна,

азбестової тканини Розкрійник Сортувальник деталей та виробів

Виробництво технічних виробів із шкури

Знімач сукальних рукавів

Рифельник

Різальник матеріалів та виробів

Розтягувач шкіряних смуг

Щетино-щіткове виробництво

Варильник щетини і волосу

Машиніст чесальних та мішальних машин

Мийник щетини і волосу

Обробник щетино-волосяних матеріалів та виробів, зайнятий

обрізанням щіток та панзлів за допомогою бритви

Різальник матеріалів та виробів (волоса)

Дубильно-екстрактове виробництво

Апаратник всіх фахів, якій зайнятий на основних технологічних

операціях в дубильно-екстрактовому виробництві

Завантажувач хімічної сировини в апарати Зливальник-розливальник Плавильник нафталіну та фенолів Сульфітувальник Чистильник випарних апаратів

Швейне виробництво

Клеїльник, зайнятий на роботі з токсичними речовинами

Розкрійник, зайнятий на стрічкових машинах з відкритим

різальним пристроєм

Термообробник швейних виробів

Парашутне виробництво

Мийник, зайнятий на роботі з бензином, ацетоном, спирт-спіритом

Укладальник виробів (парашутів)

Виробництво штучної шкіри

Апаратник диспергування пігментів і барвників

Апаратник змішування

Апаратник конденсації

Апаратник промивки, зайнятий промиванням текстовініту, замші

та штучної шкіри при зніманні рулонів вручну

Апаратник рекуперації Апаратник синтезу Вальцювальник Вальнювальник гусових сумішей Варник ганчір'я Вирубник заготовок та виробів Відбивальник малюнка Вулканізаторник Грунтувальник Каландрівник Контролер технологічного процесу Машиніст агрегату виготовлення штучної шкіри Машиніст гумозмішувача Машиніст каландра Машиніст преспата (сіточник) Різальник матеріалів, зайнятий на роботі електроножем, на

обрізних та різальних машинах з відкритим різальним пристроєм Фарбувальник Фарботер

27. Харчова промисловість

Загальні професії виробництва харчової продукції

Апаратник випарювання, зайнятий: у виробництві виварювальної

солі; на готуванні виннокислотної сировини та виннокам'яної

кислоти

Апаратник дозування, зайнятий у виробництві синтетичних

миючих засобів

Апаратник змішування, зайнятий у виробництві синтетичних

миючих засобів

Апаратник коагуляції, зайнятий у виробництві пектину Апаратник кристалізації, зайнятий у виробництві

виннокислотної сировини та виннокам'яної кислоти, молочного цукру Апаратник нейтралізації, зайнятий у виробництві виннокам'яної

кислоти Апаратник одержання вуглекислоти Апаратник очістки гапзу, зайнятий у виробництві виннокам'яної

кислоти Апаратник перегонки, зайнятий у виробництвах рослинних маесл,

спирту Апаратник підготовки сировини та відпускання напівфабрикатів

і продукції, зайнятий у виробництві синтетичних миючих засобів Апаратник рафінації жирів та масел Апаратник розкладання, зайнятий у виробництві виннокислотної

сировини та виннокам'яною кислоти Апаратник сульфування, зайнятий у виробництві: синтетичних

миючих засобів; сухого окисленого крохмалю та сухих кукурудзяних

кормів і масел Апаратник сушіння, зайнятий у виробництві виннокислотної

сировини тв виннокам'яної кислоти; синтетичних миючих засобів Апаратник фільтрації, зайнятий: на фільтруванні місцели; у

виробництві виннокислотної сировини та виннокам'яної кислоти;

рослинних масел Арпаратник центрифугування, зайнятий у виробництвах:

цукрово-пісковому та цукрово-рафінадному; виннокам'яної кислоти;

виварювальної солі; пухо-пір'яної сировини Бондар-закупорювач Буротоукладальник, зайнятий у виробництві кухонної солі Вальцювальник сировини та напівфабрикатів Варильник, зайнятий на роботах з ручним завантаженням та

вивантаженням Вибивальник м'якої тари Дозувальник харчової продукції, зайнятий: на роботах з

кіслотами, есенцією при відсутності автоматичного дозатора; біля

вимірників крохмального молочка; у модіфікованого крохмалю;

ферментативного та делікатесного соусу і готування спецій Завантажувач-вивантажувач, зайнятий у виробництвах

синтетичних миючих засобів: маргарину та майонезу; парфюмерному;

виннокам'яної кислоти; фурфуролу, а також на завантаженні та

вивантаженні коптильних камер, обжарювальник печей Завантажувач-вивантажувач харчової продукції, зайнятий

засипанням борошна та цукру вручну; бавовняного насіння Заготовлювач льоду Заливальник-розливальник, зайнятий: розвантаженням фляг у

виробництві молока; розливанням пива у бочки; у виробництвах

маргарину, майонезу та оцту Контролер харочової продукції, зайнятий на розливі пива Машиніст дробильних установок Машиніст насосних установок, зайнятий у виробництві

виварювальної солі Машиніст очисних машин Машиніст протиральних машин Машиніст рушальних установок Машиніст розливальної машини, зайнятий у парфюмерному

виробництві; у виробництві оцту Машиніст розмелювального обладнання, зайнятий: роботою з

цукровою пудрою, какао, порошком амонію; у виробництві пектину,

розмелом грибниці; розмелом рибного борошна Машиніст тістозмішувальних машин Мельник, зайнятий у виробництві віннокіслотної сировини та

виннокам'яної кислоти Наладчик обладнання у виробництві харчової продукції,

зайнятий у виробництві сирого кукурудзяного крохмалю Насікальник молольних каменів Обсмажувальник харчових продуктів, зайнятий: обслуговуванням;

на обробці напівфабрикатів, продуктів, зерна, крупи, бобових ,

кави; на обсмажування риби і рибопродукції Обробник морського звіра Обробник харчової продкуції і тари Підготовлювач харочової сировини та матеріалів, зайнятий:

промиванням сировини для консервів; промиванням тушок та потроху

птиці; промиванням соленої риби; у декстриновому виробництві; на

просіванні сухого молока Приймальник-здавальник харчової продукції, зайнятий: у

виробництві пива при роботі у підвальних приміщеннях; прийманням

рідини у парфюмерному виробництві; у лікеро-горілчаному

виробництві; у виробництві синтетичних миючих засобів Робітники всіх професій, зайнятий у виробництві дріжджів Складач сумішей Сортувальник у виробництві харчової продукції, зайнятий

розбиранням: покривного листа; мішків на тароремонтних

підприємствах Сушильник харчової продукції, зайнятий: обслуговуванням

камерних сушилок; сушінням фосфатидів, солоду, бобів, фруктів в

канальних сушилках, сушінням у шарових та карусельних сушилках;

печах, на апаратах Бенно-Шильда та на чотиристрічкових сушілках

"КСА" і "ПКС" - напівфабрикатів-концентратів, зерна і крупи:

сушінням дикорослих плодів та ягід - на вогневих сушилках;

сушінням риби, агару, агарового студня, кримсу, трепангу,

галамургії, мідії та гребінця, морською капусти - в печах та

сушильних апаратах; сушінням виварювальної солі Фасувальник, зайнятий: розливанням парфюмерних рідин;

розфасуванням вручну сипкої косметики; у виробництві миючих

засобів Фільтрувальник, зайнятий: фільтруванням парфюмерних рідин; у

патоковому виробництві; на фільтропресуванні жиру і барди Холодильщик харчової продукції, зайнятий: у виробництвах

маргарину і майонезу; на берегових обробних підприємствах рибної

промисмовості - охолоджуванням жиру

Виробництво вина, спирту та лікеро-горілчаної

продукції, пива та безалкогольних напоїв

Апаратник перегонки та ректифікації спирту, зайнятий у

виробництві пектину

Машиніст дробильних установок, зайнятий дробленням солоду Обробник відходів виробництва вина Обробник сусла і соків Обробник технологічних емкостей і тари Осмолювач бочок Регулювальник полей фільтрації Робітники, безпосередньо зайняті у виробництві вина, спирту,

лікерно-горілчаноюї продукції та пива Солодовник

Хлібопекарне виробництво

Завантажувач-вивантажувач харчової продукції

Пекар, зайнятий безпосередньо біля печей

Полімеризаторник металевих форм та листів

Тістовод, зайнятий обслуговуванням тістомісильних машин

періодичної дії з підкатними діжами емністю понад 330 л

Макаронне виробництво

Різальник напівфабрикату довготрубчастих макарон

Кондитерське виробництво

Апаратник по обробці сирого пектину

Виготовлювач таблеток

Глянсувальник карамелі та драже, зайнятий на роботах з ручним

завантаженням і вивантаженням маси

Екстрагувальник пектину Карамельник, зайнятий обобленням мас вручну Коагулювальник пектину Халвомісильник, зайнятий замісом вручну

Крохмале-патокове виробництво

Апаратник-екстракторник кукурудзяного зерна

Апаратник одержання декстрину

Апаратник одержання сірчистої кіслоти

Апаратник осадження глютену

Апаратник рафінування крохмалю

Виробництво цукру

Апаратник обробки рафінадних голів

Вибивник рафінадних голів

Роздільник рафінаду

Виробництво сушених плодів та овочів,

харчових концентратів, кавопродуктів та прянощів

Апаратник виготовлення живильних середовищ

Апаратник по обробці та купажуванню оцту

Оператор розпилювальної сушилки

Робітники, зайняті на готуванні спецій

Складач суміші

Ферментаторник

Тютюново-махоркове та ферментаційне виробництво

Робітники всіх професій, зайняті в тютюново-махорковому та

ферментаційному виробництвах

Ефіромасляне виробництво

Апаратник ферментації ефіромасляної сировини

Виробництво чаю

Машиніст чаєскручувальних машин

Машиніст чаєсушильних машин

Пресувальник плиткового чаю

Пропарювач лао-ча

Ферментировник чаю

Парфюмерно-косметичне виробництво

Апаратник готування косметичних засобів, зайнятий на

виготовленні сипкої косметики

Апаратник готування парфюмерних композицій та рідин Варильник косметичної маси, зайнитий у виробництві кремів з

ртутним преципітатом

Масложирове виробництво

Апаратник гідратації

Апаратник-екстракторник

Апаратник етаноламінової установки

Апаратник миловаріння

Апаратник розщеплення жирів

Водневик

Гідрогенізаторник

Готувальник розчинів барвників

Жаровник

Заготовлювач основи для миючих засобів

Каталізаторник

Ланолінщик

Регенераторник

Розварювальник саломаси

Складач суміші миючих засобів

Видобуток і виробництво кухонної солі

Робітники всіх професій, зайняті на підземних роботах

Борошномельне-елеваторне,

круп'яне та комбікормове виробництво

Апаратник борошномельного виробництва

Апаратник комбікормового виробництва

Апаратник круп'яного виробництва

Апаратник обробки зерна

Зашивальник м'якої тари

Машиніст зернових вантажно-розвантажувальних машин

Мельник

Моторист механічної лопати

Обмолотник

Силосник

Тракторист

Укладальник-пакувальник

М'ясна та молочна промисловість

Виробництво м'ясних продуктів

Апаратник виробництва бульйонних кубиків

Апаратник виробництва технічної продукції

Апаратник виробництва харчових жирів

Апаратник хімічної обробки технічної сировини

Апаратник термічної обробки ковбасних виробів

Апаратник термічної обробки м'ясопродуктів

Апаратник термічної обробки субпродуктів

Боєць худоби

Виготовлювач натуральної ковбасної оболонки

Виготовлювач струн

Готувальник кормів

Жіловик м'яса і субпродуктів

Засолювач м'яса та м'ясопродуктів

Кормач

Обвалювальник м'яса, зайнятий на обвалюванні великих частин

туш і голів велікої рогатої худоби

Обробник ветсанбраку Обробник ковбасних виробів Підсобний робітник, зайнятий вивезенням утилю, крові, кишок

та їх відходів Плавильник харчового жиру Прймальник худоби Різальник м'ясопродуктів, зайнятий на роботах з ручним

завантаженням сировини Робітники, зайняті на санітарних бойнях Робітники, зайняті у виробництві альбуміну Робітники, зайняті у виробництві клею та желатину Робітники, зайняті у виробництві мастил Робітники, зайняті у виробництві технічних фабрикатів Робітники, зайняті у шкіроконсервовальному виробництві Розбирач субпродуктів Розпилювач м'ясопродуктів Санітар ветерінарний Фаршомісильник

Птахопереробка

Апаратник регенерації воскомаси

Апаратник сушіння яєчної маси

Виготовлювач пір'яно-пухових виробів

Готувальник кормів

Дозувальник, зайнятий дозуванням пір'я

Змішувач, зайнятий складанням суміші пір'я

Машиніст пір'яно-пухообробних машин

Меланжист, зайнятий на виконанні операцій вручну

Обробник кроликів

Обробник птиці

Приймальник пір'яно-пухової сировини

Приймальник-сортувальник живої птиці та кроликів

Птахівник, зайнятий чищенням кліток

Складач пір'яно-пухової суміші

Сушильник пір'яно-пухової сировини

Сушильник шкурок кроликів

Маслоробне, сироварне та молочне виробництво

Апаратник виробництва кисломолочних та дитячих молочних

продуктів

Апаратник виробництва молочного цукру Апаратник виробництва плавленого сиру Апаратник виробництва сухих молочних продуктів Апаратник нанесення полімерного та парафінового покриття на

сири Апаратник згущення молока та іншої молочної сировини Варильник глазурі Вафельник, зайнятий обслуговуванням тунельних конвейєрних

напівавтоматичних печей Виготовлювач морозива, зайнятий на ручних роботах Виготовлювач сичужного порошку та харчового пепсину Дефростатник молочних продуктів, зайнятий на дефростанції

вручну Заколювач морозива Коптильник ковбасного сиру Маслотоп, що зайнятий на перетоплюванні масел у відкритих

котлах Мийник сиру Сепараторник молока та молочної сировини, зайнятий на

немеханізованих ділянках Сиророб, зайнятий у виробництві крупних сирів Сиросол Складач суміші плавленого сиру, зайнятий на немеханізованних

дільницях Сушильник молочного цукру

Рибна промисловість

Флот рибної промисловості

Плавсклад і робітники всіх професій ( крім юнг та учнів) на

морських, річкових та охерних суднах усіх видів флоту рибної

промисловості, на плавучих заводах і базах, холодильниках, доках і

майстернях

Примітка. На роботах на річкових та озерних суднах флоту

рибної промисловості як матроси без суміщення професій на

транспортних несамохідних та буксирних суднах праця підлітків

допускається

Добування, обробка та переробка риби, крабів,

морського авіра та морепродуктів

Апаратник вітамінізації жиру

Апаратник гідролізації жиру та печінки

Апаратник екстрагування

Апаратник одержання пату

Апаратник опромінювання жиру

Апаратник пастеризації та апаратник стерилізації, зайняті на

берегових обробних підприємствах рибної промисловості

Вибільник агарових драглів Виготовлювач знаряддя лову Віджимальник, зайнятий обслуговуванням ручних пресів на

берегових рибообробних підприємствах Машиніст машин і механізмів внутрішніх водоймищ Машиніст рибопромислових машин та механізмів Обробник крабів Обробник морепродуктів, зайнятий: на обробленні креветок,

трепанга, гребішка, кальмара та інших морепродуктів; на

заморожуванні та розморожуванні морепродуктів Обробник морського авіра Обробник риби Оператор коптильної установки Пресувальник рибного борошна Приймальник плавзасобів Рибовод Риболов прибережного лову Робітники, зайняті: обслуговуванням коптильних камер; на

обробці китів на берегових кітокомбінатах

Виробництво консервів

Апаратник пастеризації

Апаратник стерилізації консервів

Апаратник сульфітування овочів та фруктів

Машиніст розливально-наповнювальних автоматів

Машиніст закатних машин

Підготовник харчової сировини

28. Поліграфічне виробництво

Формні процеси

Відливальник

Вулканізаторник друкарських форм

Гальванотипіст

Гравер друкарських форм, зайнятий на роботах зі сплавами, що

містять свинець

Збирач форм для флексографічного друку Нотогравер Перебивач форм глібокого друку Полірувальник формних циліндрів глибокого друку Складач вручну Складач на складальних рядковідливних машинах Стереотипник Травильник кліше Травільник форм глибокого друку Фотоцинкограф Шліфувальник літоофсетних форм

Друкарські процеси

Бронзувальник

Друкар глибокого друку

Друкар металографічних відбитків

Друкар металографського друку

Наладчик на друкарських машинах, зайнятий на бронзувальних

машинах, машинах металографічного та глибокого друку

Брошурувально-палітурні та обробні процеси

Друкар-тиснильник, зайнятий тисненням гарячим способом

Машиніст лакувально-гумірувальної машини

Машиніст різальних машин

Шрифтове виробництво

Гравер шрифту

Комплектувальник шрифтової продукції

Обробник шрифтової продукції

Загальні професії

Акліматизаторник, зайнятий в цехах металографського та

глибокого друку

Відливальник валків Контролер напівфабрикатів і готової продукції, зайнятий

контролем шрифтоливарної продукції та друкарського сплаву, форм

металографського та глибокого друку Наладчік поліграфічного обладнання, постійно зайнятий

наладкою: обладнання у складальних, стереотипних, шрифтоливарних

цехах (на ділянках); обладнання на травильних ділянках;

обладнання в цехах (на ділянках) глибокого друку; металографських

та бронзувальних машин Оператор фарбової станції Препаратор Приймальник на машинах і агрегатах на бронзувальних машинах,

машинах металографського та глибокого друку Фарботер

29. Транспорт

Загальні професії всіх видів транспорту

Електромонтер контактної мережі

Комплектувальник виробів та інструменту, зайнятий

комплектуванням рейок та скріплень

Приймальник (приймально-здавальник) нафтоналивних вантажів Робітники, зайняті на обробці балюстрад Робітники, зайняті у виробництві консистентних мастил Слюсар-електрик по ремонту електрообладнання

Залізничний транспорт і метрополітен

Бригадир (звільнений) по поточному утріманню та ремонту колії

та штучних споруджень

Водій дрезини Діспетчер вагоноперекидача Діспетчер локомотивний Дорожний майстер по поточному утриманню колії та земляного

полотна Дренажник Екіпірувальник Електромонтер контактної мережі Електромонтер-релейник Електромонтер тягової підстанції Енергодиспетчер Кондуктор, головний вантажних поїздів Кондуктор вантажних поїздів Кочегар паровозів і депо Круговоротник Майстер Майстер дільниці енергопостачання Майстер пункту технічного обслуговування вагонів Машиніст автомоториси Машиніст ескалатора Машиніст елктровоза Машиніст аумпфового агрегату Машиніст колійних машин і механізмів Машиніст крана (кранівник) Машиніст мийної установки Машиніст мотовоза Машиніст моторовагонного поїзда Машиніст паровоза Машиніст піскоподавальної установки Машиніст поворотної та піднімальногї машин моста Машиніст промивально-пропарювальної станції Машиніст тепловоза Механік-бригадир пасажирського поїзда Механік рефрижераторного поїзда Мийник-прибиральник рухомого складу Монтер колії, зайнятий на: немеханізованому навантаженні,

вивантаженні, перенесенні та заміні шпал, переводних, мостових та

охоронних брусів, рейок, хрестовин та інших елементів стрілочних

переводів; підбивальнні шпал електрошпалопідбійками; укладання

рейок в пакети; копанні глибоких та мокрих прорізів, установленні

та розбиранні в них кріплень, плануванні дна і трамбуванні;

очищенні стрілочних переводів Моторист поворотного круга Моторист шлакоприбиральної установки Наладчик дефектоскопного вагона Наладчик колійних машин та механізмів, крім працюючого у

ремонтних майстернях Наладчик колійно-вимірювальних вагонів Носій Обхідник колій та штучних споруд Оглядач вагонів Оглядач-ремонтник вагонів Оператор дефектоскопного візка Оператор по колійних вимірах Оператор поста централізації Оператор при черговому по станції Оператор пункту технічного огляду вагонів Оператор сортувальної гірки Пломбувальник вагонів і контейнерів, зайнятий на роботах по

наливанню та зливанню сірчистої нафти Поїзний (вузловий) діспетчер Поїзний електромеханік Пробивальник-продувальник труб Провідник пасажирського вагона Провідник по супроводженню вантажів Провідник по супроводженню локомотивів та пасажирських

вагонів у неробочому стані Провідник службово-технічного вагона Промивальник котлів паравозів Промивальник-пропарювач цистерн Регулювальник швидкості руху вагонів Робітники, зайняті на безвідчіплювальному ремонті вагонів Робітники, зайняті на відновних роботах Робітники, зайняті на очищенні вагоноуповільнювачів

сортувальних гірок Сигналіст Складач поїздів Слюсар-електрик по обслуговуванню та ремонту секалаторів Станційний (маневровий) диспетчер Черговий по залізничній станції Черговий по парку Черговий по переїзду Черговий по посту Черговий по роз'їзду Черговий по сортувальній гірці Черговий стрілочного поста Шлаківник, зайнятий чищенням топок та піддувал паравозів

Морський флот

Береговий боцман

Плавсклад усіх видів флоту

Робітники комплексних бригад (докери-механізатори,

докери-кранівники), які виконують вантажно розвантажувальні роботи

в морських портах

Річковий флот

Плавсклад усіх видів флоту*) ——————————————— *) Дозволено допускати до роботи з 17 років за

професіями: матрос, моторист-матрос, рульовий (кормовий), рульовий

моторист, кухар, радіооператор, слюсар-судноремонтник, зайнятий на

слюсарних роботах у цехах

Портовий робітник Портовий робітник-кранівник

Цивільна авіація

Авіаційний механік по планеру та двигунах, зайнятий на

обслуговуванні літальних апаратів

Авіаційний механік (технік) по парашутах та

аварійнорятувальних засобах

Авіаційний механік (технік) по приладах і електрообладнанню Авіаційний механік (технік) по радіообладнанню Аеродромний робітник Електромеханік по обслуговуванню світлотехнічного обладнання

систем забезпечення польотів Електромеханік по випробуванню та ремонту електрообладнання Мийник літальних апаратів Оператор водомаслостанції Прожекторист Робітники льотного-підйомного складу цивільної авіації Укладальник виробів

Автомобільний транспорт і шосейні дороги

Машиніст автогрейдера

Машиніст автогудонатора

Машиніст укладальника асфальтобетону

Монтувальник шин

Міський електротранспорт

Водій трамвая

Водій тролейбуса

Монтер шляху, зайнятий: на захищенні місць виробництва робіт

сигнальними знаками (башмаками); монтажем, демонтажем та ремонтом

конструкцій верхнього спорудження шляху

30. Зв'язок

Антенник-щогловик

Водій аеросаней

Електромонтер лінійних споруд телефонного зв'язку та

радіофікації

Електромонтер по обслуговуванню електроустановок Електромонтер станційного радіообладнання Електромонтер станційного телевізійного обладнання Каьельник-спайник Провідник-електромонтер поштових вагонів Радіооператор Робітники, зайняті на підземних об'єктах зв'язку Робітники, зайняті на роботах, пов'язаних із застосуванням

свинцю (паяння, виготовлення муфт, рукавиць та інших виробів із

свинцю, здиранню свинцю з кабеля вручну, прокладка, протягання,

перемотка та обслуговування каьелів у свинцевій оболонці); а також

зайняті ремонтом і зварюванням кабелів в поліетиленових та

поліхлорвінілових оболонках Робітники, зайняті на роботах по ремонту і профілактиці

обладнання у підсилювальних пунктах, що не обслуговуються Робітники, зайняті обслуговуванням високочастотних установок

на передавальних радіо-, радіотелевізійних, радіорелейних станціях

(центрах) і станціях космічного зв'язку Робітники зв'язку та союздруку, зайняті прийманням,

видаванням, обробкою та сортуванням посилок, мішків та пачок з

кореспонденцією та періодичною пресою, ящиків з товарамі

додаткового асортименту, а також обміном цих відправлень з

підприємствами зв'язку, поштовими вагонами, аеропортами та

пароплавами (теплоходами) Робітники, які обслуговують каналізаційні споруди зв'зку Примітка. На роботах електромонтера по влаштуванню,

обслуговуванню та ремонту, внутрішньої проводки і абонентських

установок в радіотрансляційній та телефонній мережах праця

підлітків допускається

31. Сільське господарство

Консервувальник пантів

Коняр, зайнятий обслуговуванням жеребців-плідників

Причіплювач на причіпних сільскогосподарських машинах

Твариннік, зайнятий обслуговуванням бугаїв-плідників

Робітники, зайняті на грензаводах

Робітники, зайняті на плантаціях опійного маку

Робітники, зайняті на роботах в колодязях, гноївзбірниках,

цістернах та інших ємкостях

Робітники, зайняті роботою всередині теплиць Робітники, зайняті поліванням бавовни ручним способом Робітники, зайняті прибиранням, транспортуванням та первинною

обробкою тютюну Санітар ветеринарний Примітка. Допускається застосування праці осіб не молодше 17

років (юнаків) на самохідних сільскогосподарських машинах за

наявності у них посвідченни на право керування цими машинамі,

виданого у встановленому порядку. Випускники середніх

загальноосвітніх навчально-виховних закладів (юнаки), які

закінчили курс трудового навчання з професії механізатора і

одержали у встановленому порядку відповідне посвідчення на право

керування самохідними сільскогосподарськими машинамі, можуть

допускатися до роботи на вказаних машинах до досягнення 17-річного

віку під керівництвом досвідчених механіхаторів-наставників за

умови суворого дотримання діючих санітарних норм і правил та

гігієнічних нормативів

32. Виробництво художніх та ювелірних виробів,

музичних інструментів

Загальні професії

Випалювач малювального вугілля, зайнятий завантаженням та

вивантаженням реторт в електропіч

Лакувальник художних виробів, лакувальник підносів та

лакувальник-фарбувальник музичних інструментів - всі, зайняті на

роботах із застосуванням сечовини-формальдегідних емалей, фарб, що

містять у собі свинець, а також на пульверизаційному фарбуванні із

застосуванням нітролаків, нітрофарб та нітроемалей

Ливарник художніх виробів Регенераторник дорогоцінних металів Фарбувальник, зайнятий на роботах з фарбами, що містять в

собі свинець, а також на пульверизаційному фарбуванні із

застосуванням нітролаків, нітрофарб та нітроемалей

Ювелірно-філігранне виробництво

Заготівник черні

Чорнильник ювелірних та художніх виробів

Виробництво художніх виробів з металу

Формувальник художнього литва, зайнятий формуванням великих

виробів вагою понад 10 кг

Виробництво художніх виробів з дерева,

капокореня та берести

Полірувальник художніх виробів, зайнятий пульверизаційним

фарбуванням із застосуванням нітролаків

Травильник

Гранувальне виробництво

Огранник вставок для юлелірних та художніх виробів

Промивальник брильянтів та алмазів

Виробництво художніх виробів з каменю

Обпилювач каменю, зайнятий виконанням робіт на циркульній та

стрічковій пилках

Полірувальник художніх виробів, зайнятий на обробці

матеріалів з твердих порід

Розпилювач каменю, зайнятий розпилюванням каміння на

циркульній та стрічковій пилках

Токар по каменю, зайнятий обробкою виробів вагою понад 10 кг

Виробництво художніх виробів з кості та рогу

Пральник рогових пластин

Розмелювач рогової стружки

Розпилювач кості та рогу, зайнятий виконанням робіт на

циркульній пилці

Виробництво скульптурних виробів

Чеканник скульптурного виробництва, зайнятий виконанням

зварювальних робіт

Виробництво грунтового полотна і картону

Готувальник грунтових сполук, зайнятий перетиранням сухих

цинкових білил, приготуванням синтетичних емульсій

Виробництво музичних інструментів

Гнутяр деталей музичних інструментів, зайнятий виконанням

робіт на пропарювальних агрегатах та гартівних печах

Обробник перламутру, зайнятий на роботах абразивними кругами

сухим способом

33. Заклади, підприємства та організації культури

Кіностудії, телестудії, радіотелецентри,

будинки звукорадіомовлення, кінокопіювальне виробництво,

кінопрокат, кінолабораторії Бутафор, зайнятий аульверизаційним фарбуванням із застосуванням

нітрофарб, світних фарб та інших аналогічних фарб Красильник Маляр по обробці декорацій, зайнятий пульверизаційним

фарбуванням із застосуванням нітрофарб, нітролаків, світних фарб Монтажник негатива, зайнятий виконанням робіт із

застосуванням органічних розчинників та кіноклеїв Монтажник позитива, зайнятий виконання робіт із застосуванням

органічних розчинників та кіноклеїв Піротехнік Полівальник магнітних доріжок Фарботер, зайнятий виготовленним фарб для мультиплікаціі, із

застосуванням свинцевого глету і крону

Виробництво грамплатівок

Млиново-вальцьовий цех

Апаратник варіння

Апаратник підготовки сировини та відпускання продукції,

зайнятий у млинково-вильцьових цехах

Вальцювальник

Пресовий цех

Обробник виробів з пластмас, зайнятий шліфуванням виробів з

пластмас сухим способом

Культурно-освітні установи

Робітник по догляду за хижими тваринами

Рекламно-оформлювальні та макетні роботи

Виконавець художньо-оформлювальних робіт, зайнятий виконанням

робіт із застосуванням дихлоретану, поліефірних смол, світних

фарб, а також пульверизаційним фарбуванням із застосуванням

нітрофарб

Макетник театрально-постановочних макетів, зайнятий

пульверизаційним фарбуванням із застосуванням нітрофарб, світних

фарб та інших аналогічних фарб

34. Комунальне господарство та побутове обслуговування

Водопровідно-каналізаційне господарство Каменяр, зайнятий ремонтом каналізаційних споруд Коагулювальник Озонаторник Оператор на аеротенках Оператор на біофільтрах Оператор на відстійниках, зайнятий на каналізаційних спорудах Оператор на гратах Оператор на емшерах Оператор на метантенках Оператор на мулових площадках Оператор на пісколовках та жироловках Оператор на фільтрах, зайнятий на каналізаційних спорудах Оператор очисних споруд Оператор полів зрошення і фільтрації Оператор споруджень по видавленню осаду Оператор установки по сушінню осаду Оператор хлораторної установки Слюсар-ремонтник, зайнятий ремонтом хлораторного та

озонаторного обладнання Примітка. На роботах оператором, який обслуговує обладнання з

дистаційним управлінням, застосування праці підлітків допускається

Газове господарство

міст, селищ та населених пунктів

Апаратник випарної установки

Електрогазозварник-вріжчик

Машиніст газороздавальної станції

Операторгазгольдерної станції

Слюсар по експлуатації та ремонту газового устаткування

Пральні

Віджимальник білизни на центрифугах

Готувальник пральних розчинів

Оператор пральних машин

Сортувальник, зайнятий сортуванням брудної білизни

Сушильник, зайнятий на роботі в спецпральні

Лазні

Лазник, зайнятий прочищенням трапів

Санітарна очистка міст

Робітник по благоустрою, зайнятий роботою на звалищах

побутового сміття: на зливних станціях; на прочищенні зливної

каналізації

Похоронне обслуговування

Катафальник

Машиніст кремаційної печі

Санітар похоронного обслуговування

Хімічна чистка та фарбування одягу

Апаратник знежірення

Плямовивідник

Сушильник

Фарбувальник

Чистильник, зайнятий чищенням розчинниками

35. Заклади охорони здоров'я

медико-соціальної експертизи, ветеринарні установи,

медичні науково-дослідні та навчальні заклади

підприємства по виробництву бактерійних і вірусних

препаратів та фармацевтичні фабрики

Заклади охорони здоров'я

та медико-соціальної експертизи

Виїзний медичний персонал станції (відділень) швидкої та

невідкладної медичної допомоги Робітники аптечних складів, зайняті на роботах з отруйними та

сильнодіючими речовинами Робітники, зайняті в бароопераційних, багатомісних

барокамерах Робітники, зайняті в дитячих психіатричних,

психоневрологічних закладах та закладах для розумово відсталих

дітей і дітей з фізичними вадами Робітники, зайняті в лепрозних (протилепрозних) закладах,

палатах, ізоляторах, кабінетах і пунктах Робітники, зайняті в патологоанатомічних відділеннях,

прозекторських, моргах та віваріях Робітники, зайняті в рентгенівських (в тому числі

флюорографічних) рентгенорадіологічних установах та структурних

підрозділах Робітники, зайняті на готуванні сірководневих вод Робітники, зайняті на консервації крові, трупних органів і

тканин Робітники, зайняті обслуговуванням приміщень сірководневих,

сірчистих, вуглецевих, нафталанових і радонових ванн Робітники, зайняті обслуговуванням туберкульозних,

інфекційних, шкіро-венеричних та психічно хворих; хворих, які

страждають хронічним алкоголізмом та наркоманією Робітники, зайняті підвезенням, підігріванням, готуванням та

відпусканням грязей, озокериту та миттям брезентів Робітники, зайняті у відділеннях (палатах) анестезіології:

реанімації та інтенсивної терапії Середній та молодший медичний персонал зайнятий в

приміщеннях сірководневих, сірчистих, вуглесірководневих,

нафталанових і радонових ванн Середній та молодший медичний персонал судово-медичної

експертизи

Медичні науково-дослідні та навчальні

заклади, лабораторії закладів охорони здоров'я

Робітники, зайняті в лабораторіях (відділеннях) особливо

небезпечних інфекцій, бактеріологічних, вірусологічних, глибоких

мікозів та експериментального сифілісу, на роботах з отруйними та

силінодіючими речовинами

Робітники, зайняті в лабораторіях по консервації трупних

тканин, органів, крові, патоморфологічних лабораторіях (відділах,

відділеннях), віваріях, вольєрах

Фармацевтичні фабрики (виробництва)

Робітникі, зайняті на роботах з отруйними та сильнодіючими

речовинами

Підприємство по виробництву бактерійних

та вірусних препаратів

Робітники, зайняті доглядом за продуцентами і титражними

тваринами

Робітники, зайняті на роботах з інфікованим матеріалом, а

також доглядом за хворими тваринами

Робітники, зайняті у виробництві бакрерійних та вірусних

препаратів

Ветеринарні установи

Робітники, зайняті на роботах з інфекційним або підозрілим

щодо інфекції матеріалом, а також по догляду за хворими тваринами

та їх лікуванню у ветеринарних установах

36. Виробництво навчально-наочного приладдя

Мисливець промисловий

Робітники, зайняті в цехах, де провадиться обробка трупів, а

також зайняті підношенням, обробкою трупного матеріалу

Робітники, зайняті на вологому препаруванні, мацерації та на

мікрозрізах

Робітники, зайняті на роботах по гістології, гітології,

ембріології та патології

37. Загальні професії всіх галузей народного

господарства

Автоклавник

Акумуляторник, зайнятий зарядженням та ремонтом свинцевих

акумуляторів

Антикоразійник, зайнятий обсмолюванням чанів та інших великих

ємностей

Апаратник гашення вапна Апаратник приготування хімічних розчинів Апаратник хлорування Бункеровник Варильник асфальтової маси Варильник бітуму Варильник, зайнятий на варінні антисептиків Варильник смолки Випробувач балонів Вогнетривник, зайнятий на ремонті топок печей, котлів, ковшів

та іншого обладнання Водій автомобіля Водолаз Возій, зайнятий вивезенням нечистот і твердих осадів з

вигрібних ям і трупів тварин Газівник Газогенераторник Газорізальник Газозварник Газорятувальник Генераторник ацетиленової установки Гумувальник металовиробів Дезактиваторник Дезінфектор Дефектоскопіст рентгено-гамма-графування Дозиметрист Електродник Електрозварник Електромеханік по ліфтах, зайнятий ремонтом і технічним

обслуговуванням ліфтів Електромонтер по обслуговуванню електроустаткування,

зайнятий: безпосередньо в металургійних та хімічних виробництвах,

цехах і на виробничих ділянках; у пральнях Електромонтер по ремонту електроустаткування, зайнятий

ремонтом устаткування: безпосередньо в металургійних та хімічних

виробництвах, цехах і на виробничих ділянках, у пральнях Зарядник вогнегасників Зливальник-розливальник, зайнятий: зливанням зрідженого газу;

на роботах з нафтопродуктами Каменяр (пічник) черговий біля печей, зайнятий на гарячому

ремонті виробничих печей та котлів Клеєвар Колорист Лаборант хімічного аналізу, зайнятий: на аналізах,

дослідженні та випробуванні сильнодіючих на організм людини

речовин Лебідчик Ливарник пластмас Мастильник, зайнятий змазуванням: рухомих частин обладнання;

автомобільного транспорту; деталей та вузлів вагонів на

залізничних станціях, технологічного устаткування у виробництві

текстилю Машиніст автомобілепідіймача Машиніст вагоноперекидача, вагоноштовхача Машиніст вентиляційної та аспіраційної установок Машиніст газогенераторної станції Машиніст газодувних машин Машиніст двигунів внутрішнього згорання Машиніст ексгаустера Машиніст екскаватора Машиніст компресорних установок Машиніст (кочегар) котельної, зайнятий обслуговуванням

парових та водогрійних котлів Машиніст крана (кранівник) Машиніст мийних машин, зайнятий: миттям тари з-під

нафтопродуктів і хімікатів; промиванням деталей, вузлів і моторів,

які працюють на етильованому бензині; миттям асенізаційних машин;

а також зайнятий дезинфекцією посуду Машиніст перевантажувачів (пневматичного, гідравлічного,

плавучого) Машиніст підйомника Машиніст повітророздільних установок Машиніст по пранню та ремонту спецодягу, зайнятий на ремонті,

чищенні та пранні спецодягу, забрудненого отруйними речовинами,

каналізаційною рідиною, а також у спецпральні Машиніст скрепера (скреперист) Машиніст холодильних установок Машиніст холодильної установки по заморожуванню грунтів Машиніст штабелеформуючої машини Моторист електродвигунів, зайнятий обслуговуванням

високовольтних електродвигунів Наповнювач балонів, зайнятий наповненням балонів зрідженим

газом та рідким хлором Нейтралізаторник ціаністих розчинів Обхідник водопровідно-каналізаційної мережі, зайнятий

обслуговуванням обладнання в підземних камерах і тунелях Опалювач, кочегар технологічних печей та кочегар виробничих

печей, зайняті обслуговуванням котлів і печей, які працюють на

твердому паливі при ручному завантаженні Оператор заправних станцій Паяльщик, зайнятий на виготовленні ртутного припою та паянні

цим припоєм Підсобний робітник, безпосередньо зайнятий: на розливанні та

прокатуванні гарячого металу; на ділянках плавлення та обробки

свинцю, берилію та їх сплавів, а також де застосовуються у

відкритому вигляді хімічні речовини I, II, III класів небезпеки;

на всіх видах транспорту при обробці небезпечних і токсичних

вантажів Пресувальник Пресувальник виробів з пластмас Прибиральник виробничих приміщень, зайнятий: в металургійних

та хімічних цехах; на гарячих ділянках робіт; у виробництвах

пластмасових виробів; у поліграфічному виробництві; у приміщеннях

обробки бавовни, вовни та переробки вторинної сировини; на

ділянках, де застосовуються у відкритому вигляді хімічні речовини

I, II, III класів небезпеки Прибиральник службових приміщень, зайнятий прибиранням

загальних туалетів Приймальник балонів Радіомонтер-приймальник телевізійних антен Регенераторник відпрацьованого масла Робітники, безпосередньо зайняті на заводських ходових

випробуваннях локомотивів та моторвагонних поїздів Робітники, безпосередньо зайняті на регулюванні,

настроюванні, випробуванні та обслуговуванні генераторів

електромагнітних полів радіочастот Робітники, безпосередньо зайняті біля гарячої плити,

кондитерських печей та електрожарових шаф Робітники, зайняті на всіх видах робіт із застосуванням

пневматичного інструмента Робітники, зайняті на всіх видах робіт, пов'язаних із

застосуванням відкритої ртуті Робітники, зайняті на обслуговуванні водолазних та підводних

робіт Робітники, зайняті на основних технологічних операціях у

виробництві склопластиків та виробів із них (крім контролера та

знімача оптичних характерістик) Робітники, зайняті на основних технологічних стадіях і на

обслуговуванні технологічного устаткування у виробництвах

синтетичних жирозамінників, детергентів і тонких миючих засобів Робітники, зайняті на пристрілюванні та відстрілюванні зброї Робітники, зайняті на просочуванні деревини антисептиками та

вогнезахисними речовинами Робітники, зайняті на роботах із застосуванням етилової

рідини Робітники, зайняті на роботах із застосуванням оптичних

квантових генераторів Робітники, зайняті на роботах з пеком Робітники, зайняті на роботах з радіоактивними речовинами та

джерелами іонізуючих випромінювань Робітники, зайняті на роботах по видаленню нечистот з

вигрібних та помійних ям вручну; по очищенню промислової

каналізаційної мережі та пасток Робітники, зайняті на роботах по транспортуванню, готуванню

та застосуванню отрутохімікатів Робітники, зайняті обслуговуванням спеціалізованих складів з

паливне-мастильними та вибуховими матеріалами, отрутохімікатами,

кислотами та лугами, хлором та хлорним вапном Робітники, зайняті роботою безпосередньо в боксах,

інсектаріях, віваріях Робітники, зайняті роботою на висоті Робітники, зайняті торгівлею та зберіганням вина, спирту і

лікеро-горілчаної продукції та пива Робітники, зайняті у виробництвах і на роботах, пов'язаних з

виготовленням, зберіганням, транспортуванням і застосуванням

вибухонебезпечних речовин Робітники, постійно заняті на роботах із застосуванням лаку

N67 Складальник-пакувальник лаків та фарб, зайнятий складанням

лаків, фарб і шпаклівок: що містять в собі бензол, метанол та їх

деривати (коілол, толуол, складні спирти); на основі ефірів,

целюлози, епоксидних смол, поліуретанових сполук, а також

складанням фарб, що містять в собі свинець, і фарб "сурман" Слюсар аварійно-відновних робіт Слюсар по експлуатації та ремонту підземних газопроводів Слюсар по ремонту автомобілів, зайнятий: на монтажі та

демонтажі шин; ремонтом автомобілів, що перевозять асенізаційні

вантажі, гниюче сміття та отрутохімікати; ремонтом автомобілів, що

працюють на етильованому бензині Слюсар-ремонтник, зайнчтий на випробуванні та ремонті

фреонових та аміачних компресорів і холодильних установок Слюсар-ремонтник, зайнятий ремонтом: технологічного

обладнання на моторовипробувальних станціях, що працюють на

етильованому бензині в підземних камерах, тунелях і всередині

суден; в металургійних та хімічних виробництвах, цехах та на

виробничих ділянках; у виробництвах пластмасових виробів; у

спецпральнях; на гарячих дільницях робіт; каналізаційних споруд Слюсар-сантехнік, який обслуговує каналізаційну мережу та

спецпральні Стропальник Такелажник Транпортерник, зайнятий: у тунелях ливарних цехів; на гарячих

дільницях робіт; обслуговуванням шнеків, стрічкових, черв'ячних та

інших транспортерів у борошномельно-елеваторному та комбікормовому

виробництвах Транспортувальник, зайнятий: у ливарних, металургійних та

хімічних виробництвах, цехах і на виробничих дільницях; в

лісопилянні; на транспортуванні хімікатів Укладальник-пакувальник Чистильник вентиляційних установок, зайнятий на обчищенні та

ремонті вентиляційних та пілоуловлюючих систем Чистильник, зайнятий на обчищенні котлів, танків, цистерн,

чанів, нафтоналивних суден та інших емностей від жиру, гракси,

нафтопродуктів та хімпродуктів Чистильник (сажотрус), зайнятий чищенням труб, печей і

газоходів Шихтувальник Шліфувальниу, зайнятий на роботах із застосуванням абразивних

кругів сухим способом Всі види робіт, пов'язані з підніманням та переміщенням

вантажів вище норм, встановлених для підлітків, а також самостійні

роботи на електроустаткуванні Примітка. Якщо до переліку занесені професії робітників під

загальним найменуванням, наприклад: вальцювальник стана холодного

прокату труб, сталевар, бурильник ручного буріння свердловин та

інші, то заборона застосування праці осіб, які не досягли

18-річного віку, поширюється на підручних, помічників та старших

робітників цих професій.

|
Законодавчий акт: НАКАЗ N 46 від 31.03.94 "Про затвердження Переліку важких робіт і робіт із шкідливими і небезпечними умовами праці, на яких забороняється застосування праці неповнолітніх". МОЗ України. 1994

= завантажити законодавчий акт, актуальний на поточний час =

НАКАЗ N 46 від 31.03.94 "Про затвердження Переліку важких робіт і робіт із шкідливими і небезпечними умовами праці, на яких забороняється застосування праці неповнолітніх". 1994

- Антимонопольний комітет - Верховний Суд України - Вищий адміністративний суд України - Вищий господарський суд - Вищий спеціалізований суд - Генеральна прокуратура України - ДА електронного урядування - Державіаслужба України - Державні утворення на території України (1917-1920) - Держатомрегулювання - Держаудитслужба України - Держкомтелерадіо України - Держкордонслужба України - Держнаглядохоронпраці України - Держспецзв’язок - Держспоживстандарт України - Держстат України - Держфінпослуг України - ДКА України - Закони України - Законодавство Української РСР - Кабінет Міністрів України - Кодекси України - Конституційний Суд України - МВС України - МЗС України - Міжнародні документи, ратифіковані Верховною Радою України - Міжнародні угоди України - Мін'юст України - Мінагрополітики України - Мінекономрозвитку України - Міненерговугілля України - Мінінфраструктури України - Мінкультури України - Мінмолодьспорт України - Міноборони України - Мінприроди України - Мінрегіон України - Мінсоцполітики України - Мінфін України - МІП - МНС України - МОЗ України - МОН України - МТОТ - Нацдержслужба України - Національне агентство з питань запобігання корупції - Національне антикорупційне бюро України - Національний банк України - Нацком.енергетики - Нацкомфінпослуг - Нацрада телерадіомовлення - НКРЗІ - НКЦПФР - Основний Закон України - Пенсійний фонд України - Постанови Верховної Ради України - Президент України - РНБО України - Розпорядження Голови ВР України - Розпорядження Кабінета Міністрів України - Служба безпеки України - Служба зовнішньої розвідки - Укрдержархів - Управління державної охорони - Фонд гарант.вкладів фізич.осіб - Фонд державного майна - Фонд соцстраху по безробіттю - Фундаментальне законодавство України - Центрвиборчком України -