<<
>>

НАКАЗ від 18.10.2018 № 106 "Про утворення комісії з розгляду питань щодо надання допомоги особам, позбавленим особистої свободи незаконними збройними формуваннями, окупаційною адміністрацією та/або органами влади Російської Федерації на тимчасово окупованих територіях України та/або території Російської Федерації у зв’язку з громадською або політичною діяльністю таких осіб, а також підтримки зазначених осіб та членів їх сімей". МТОТ. 2018

Документ актуальний на 02.11.2018
завантажити документ, актуальний на поточний час

МІНІСТЕРСТВО З ПИТАНЬ ТИМЧАСОВО ОКУПОВАНИХ ТЕРИТОРІЙ ТА ВНУТРІШНЬО ПЕРЕМІЩЕНИХ ОСІБ УКРАЇНИ

НАКАЗ

18.10.2018  № 106

Зареєстровано в Міністерстві

юстиції України

30 жовтня 2018 р.

за № 1230/32682

{Наказ втратив чинність на підставі Наказу Міністерства у справах ветеранів, тимчасово окупованих територій та внутрішньо переміщених осіб № 44 від 21.02.2020}

Про утворення комісії з розгляду питань щодо надання допомоги особам, позбавленим особистої свободи незаконними збройними формуваннями, окупаційною адміністрацією та/або органами влади Російської Федерації на тимчасово окупованих територіях України та/або території Російської Федерації у зв’язку з громадською або політичною діяльністю таких осіб, а також підтримки зазначених осіб та членів їх сімей

{Із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства з питань

тимчасово окупованих територій та внутрішньо переміщених осіб

№ 56 від 11.06.2019}

Відповідно до пункту 6 Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для здійснення заходів щодо захисту і забезпечення прав та інтересів, соціальної реабілітації осіб, позбавлених особистої свободи незаконними збройними формуваннями, окупаційною адміністрацією та/або органами влади Російської Федерації на тимчасово окупованих територіях України та/або території Російської Федерації у зв’язку з громадською або політичною діяльністю таких осіб, а також підтримки зазначених осіб та членів їх сімей, у тому числі відшкодування витрат, пов’язаних з їх відвідуванням, надання особам, позбавленим особистої свободи, та членам їх сімей правової допомоги, медичних та соціальних послуг, а також деокупаційних заходів, здійснення виплат державних стипендій імені Левка Лук’яненка, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 18 квітня 2018 року № 328 (зі змінами) НАКАЗУЮ:

{Преамбула в редакції Наказу Міністерства з питань тимчасово окупованих територій та внутрішньо переміщених осіб України № 56 від 11.06.2019}

1.

Утворити комісію з розгляду питань щодо надання допомоги особам, позбавленим особистої свободи незаконними збройними формуваннями, окупаційною адміністрацією та/або органами влади Російської Федерації на тимчасово окупованих територіях України та/або території Російської Федерації у зв’язку з громадською або політичною діяльністю таких осіб, а також підтримки зазначених осіб та членів їх сімей.

2. Затвердити такі, що додаються:

Посадовий склад комісії з розгляду питань щодо надання допомоги особам, позбавленим особистої свободи незаконними збройними формуваннями, окупаційною адміністрацією та/або органами влади Російської Федерації на тимчасово окупованих територіях України та/або території Російської Федерації у зв’язку з громадською або політичною діяльністю таких осіб, а також підтримки зазначених осіб та членів їх сімей;

Положення про комісію з розгляду питань щодо надання допомоги особам, позбавленим особистої свободи незаконними збройними формуваннями, окупаційною адміністрацією та/або органами влади Російської Федерації на тимчасово окупованих територіях України та/або території Російської Федерації у зв’язку з громадською або політичною діяльністю таких осіб, а також підтримки зазначених осіб та членів їх сімей.

3. Відділу правового забезпечення (Павловський А.Б.) забезпечити подання цього наказу в установленому порядку на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

4. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

5. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.

Т.в.о. Міністра

Ю.І. Куркчі

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства з питань

тимчасово окупованих

територій та внутрішньо

переміщених осіб України

18 жовтня 2018 року № 106

ПОСАДОВИЙ СКЛАД

комісії з розгляду питань щодо надання допомоги особам, позбавленим особистої свободи незаконними збройними формуваннями, окупаційною адміністрацією та/або органами влади Російської Федерації на тимчасово окупованих територіях України та/або території Російської Федерації у зв’язку з громадською або політичною діяльністю таких осіб, а також підтримки зазначених осіб та членів їх сімей

Голова Комісії - перший заступник Міністра з питань тимчасово окупованих територій та внутрішньо переміщених осіб України;

заступник голови Комісії - начальник Управління з питань Автономної Республіки Крим та міста Севастополя Міністерства з питань тимчасово окупованих територій та внутрішньо переміщених осіб України;

секретар Комісії - начальник Відділу з питань осіб, позбавлених особистої свободи Міністерства з питань тимчасово окупованих територій та внутрішньо переміщених осіб України;

члени Комісії:

заступник начальника Управління з питань внутрішньо переміщених осіб та гуманітарного співробітництва - начальник відділу з питань внутрішньо переміщених осіб Міністерства з питань тимчасово окупованих територій та внутрішньо переміщених осіб України;

представник Міністерства юстиції України;

представник Міністерства соціальної політики України;

представник Міністерства внутрішніх справ України;

представник Служби безпеки України (за згодою).

Начальник Відділу

правового забезпечення

А.Б. Павловський

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства з питань

тимчасово окупованих

територій та внутрішньо

переміщених осіб України

18 жовтня 2018 року № 106

Зареєстровано в Міністерстві

юстиції України

30 жовтня 2018 р.

за № 1230/32682

ПОЛОЖЕННЯ

про комісію з розгляду питань щодо надання допомоги особам, позбавленим особистої свободи незаконними збройними формуваннями, окупаційною адміністрацією та/або органами влади Російської Федерації на тимчасово окупованих територіях України та/або території Російської Федерації у зв’язку з громадською або політичною діяльністю таких осіб, а також підтримки зазначених осіб та членів їх сімей

І. Загальні положення

1. Це Положення визначає основні завдання, повноваження та склад комісії з розгляду питань щодо надання допомоги особам, позбавленим особистої свободи незаконними збройними формуваннями, окупаційною адміністрацією та/або органами влади Російської Федерації на тимчасово окупованих територіях України та/або території Російської Федерації у зв’язку з громадською або політичною діяльністю таких осіб, а також підтримки зазначених осіб та членів їх сімей (далі - Комісія), а також порядок організації її роботи.

2. Комісія у своїй діяльності керується Конституцією України, законом України про Державний бюджет України на відповідний рік, постановами Кабінету Міністрів України від 08 червня 2016 року № 376 «Деякі питання Міністерства з питань тимчасово окупованих територій та внутрішньо переміщених осіб» та від 18 квітня 2018 року № 328 «Про затвердження Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для здійснення заходів щодо захисту і забезпечення прав та інтересів, соціальної реабілітації осіб, позбавлених особистої свободи незаконними збройними формуваннями, окупаційною адміністрацією та/або органами влади Російської Федерації на тимчасово окупованих територіях України та/або території Російської Федерації у зв’язку з громадською або політичною діяльністю таких осіб, а також підтримки зазначених осіб та членів їх сімей, у тому числі відшкодування витрат, пов’язаних з їх відвідуванням, надання особам, позбавленим особистої свободи, та членам їх сімей правової допомоги, медичних та соціальних послуг, а також деокупаційних заходів здійснення виплат державних стипендій імені Левка Лук’яненка», а також цим Положенням.

{Пункт 2 розділу I із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства з питань тимчасово окупованих територій та внутрішньо переміщених осіб України № 56 від 11.06.2019}

ІІ. Склад Комісії

1. Комісія складається з голови, заступника голови, секретаря та членів Комісії.

2. Персональний склад Комісії затверджується наказом МТОТ.

3. Голова Комісії здійснює загальне керівництво діяльністю Комісії, головує на її засіданнях, контролює виконання покладених на Комісію завдань і функцій.

4. У разі відсутності голови Комісії його обов’язки тимчасово виконує заступник голови Комісії, який в такому разі є головуючим на її засіданнях.

5. Секретарем Комісії призначається представник структурного підрозділу МТОТ, до функціональних завдань якого віднесено питання осіб, позбавлених особистої свободи.

6. Секретар Комісії готує необхідні матеріали для роботи Комісії, забезпечує оповіщення членів Комісії про дату, час та місце проведення засідань Комісії, веде та оформлює протокол засідання Комісії.

7. У разі відсутності секретаря Комісії його обов’язки тимчасово виконує за дорученням інший член Комісії.

ІІІ. Організація роботи Комісії

1. Формою роботи Комісії є засідання, що скликаються її головою у разі потреби, але не рідше ніж один раз на квартал.

2. Засідання Комісії вважається правоможним, якщо в ньому бере участь не менше двох третин від загального складу Комісії.

3. Рішення Комісії вважається прийнятим, якщо за нього проголосувало більше половини загального складу Комісії.

4. Рішення Комісії оформлюється протоколом, який підписується головою, заступником голови, секретарем та всіма членами Комісії, які брали участь у засіданні.

На підставі рішень Комісії, передбачених підпунктами 1 і 2 пункту 1 розділу IV цього Положення, МТОТ видає відповідний наказ.

5. Наказ МТОТ може бути оскаржений відповідно до чинного законодавства України.

IV. Завдання та повноваження Комісії

1. Основними завданнями Комісії є:

1) встановлення підстав та прийняття рішення щодо надання бюджетних коштів у розмірі, встановленому законодавством, для забезпечення надання професійної правової допомоги (в тому числі заходів, спрямованих на забезпечення можливості її надання) для захисту і забезпечення прав та інтересів осіб, позбавлених особистої свободи незаконними збройними формуваннями, окупаційною адміністрацією та/або органами влади Російської Федерації на тимчасово окупованих територіях України та/або території Російської Федерації у зв’язку з громадською або політичною діяльністю таких осіб, а також підтримки зазначених осіб та членів їх сімей, у тому числі відшкодування витрат, пов’язаних з їх відвідуванням;

2) прийняття рішення про фінансування заходів із соціальної реабілітації осіб, позбавлених особистої свободи незаконними збройними формуваннями, окупаційною адміністрацією та/або органами влади Російської Федерації на тимчасово окупованих територіях України та/або території Російської Федерації у зв’язку з громадською або політичною діяльністю таких осіб;

{Підпункт 3 пункту 1 розділу IV виключено на підставі Наказу Міністерства з питань тимчасово окупованих територій та внутрішньо переміщених осіб України № 56 від 11.06.2019}

3) розгляд інших питань, що стосуються рішень, які можуть бути прийняті відповідно до цього Положення.

2. Для прийняття рішення, передбаченого підпунктом 1 пункту 1 цього розділу, особа, позбавлена особистої свободи, член сім’ї, близький родич або законний представник в інтересах такої особи звертаються до МТОТ з письмовим зверненням, в якому зазначаються реквізити їх особових рахунків, відкритих в банківських установах України у порядку, встановленому законодавством. До звернення додаються:

1) копії документів, що посвідчують особу та підтверджують громадянство України заявника;

2) відомості або документи, що підтверджують факт та обставини позбавлення особи особистої свободи незаконними збройними формуваннями, окупаційною адміністрацією та/або органами влади Російської Федерації на тимчасово окупованих територіях України та/або території Російської Федерації у зв’язку з громадською або політичною діяльністю такої особи в поточному році;

3) інші документи та/або інформація, які заявник вважає за потрібне додати до звернення.

3. Для прийняття рішення, передбаченого підпунктом 2 пункту 1 цього розділу, Рада міністрів Автономної Республіки Крим, обласні, Київська та Севастопольська міські державні адміністрації за зареєстрованим місцем проживання особи, яка потребує соціальної реабілітації, або за місцем фактичного проживання такої особи, якщо вона є внутрішньо переміщеною особою, а в разі реєстрації місця проживання та фактичного місця проживання такої особи на тимчасово окупованих територіях у Донецькій та Луганській областях, Автономної Республіки Крим та міста Севастополя - відповідно Донецька, Луганська або Херсонська обласні державні адміністрації звертаються до МТОТ з письмовим зверненням, в якому зазначаються:

загальні відомості про особу, яка потребує соціальної реабілітації (прізвище, ім’я, по батькові, громадянство, дата і місце народження);

види соціальної реабілітації, яких потребує особа;

визначений обсяг фінансування заходів із соціальної реабілітації осіб, позбавлених особистої свободи незаконними збройними формуваннями, окупаційною адміністрацією та/або органами влади Російської Федерації на тимчасово окупованих територіях України та/або території Російської Федерації у зв’язку з громадською або політичною діяльністю таких осіб.

До звернення додається оформлене протоколом рішення регіональної комісії (ради) із соціальної реабілітації постраждалих осіб.

4. Підставами для відмови в наданні бюджетних коштів є:

1) вчинення особою, яка звернулася або в інтересах якої звернулися, дій, які спрямовані, сприяли та/або сприяють окупації частини території України, втраті контролю органами державної влади над частиною території України, забезпеченню та підтримці діяльності незаконних органів (посадових осіб), утворених на тимчасово окупованій території, незаконних збройних формувань, окупаційної адміністрації чи будь-яких інших органів та формувань на таких територіях, порушенню правового режиму тимчасово окупованої території України, порушенню прав та свобод людини та громадянина, порушенню норм міжнародного гуманітарного права;

2) відсутність громадянства України в особи, позбавленої особистої свободи;

3) неподання/подання не в повному обсязі документів, відомостей, передбачених цим Положенням, або подання їх неналежною особою.

5. Комісія має право:

1) вивчати документи, відомості, інформацію, надіслані до Комісії;

2) приймати рішення про надання або про відмову в наданні бюджетних коштів у випадках, передбачених законодавством, а також цим Положенням;

3) одержувати в установленому порядку безоплатно від міністерств, інших центральних і місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ і організацій інформацію, необхідну для виконання покладених на неї завдань;

4) залучати в разі потреби до роботи Комісії відповідальних працівників міністерств, інших центральних і місцевих органів виконавчої влади, провідних вчених і фахівців установ, підприємств та організацій, запрошувати представників інститутів громадянського суспільства;

5) здійснювати взаємодію та обмін інформацією з міністерствами, іншими центральними і місцевими органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування, громадськими об’єднаннями, підприємствами, установами і організаціями, в тому числі міжнародними організаціями, які провадять діяльність у сфері захисту прав людини;

6) розглядати інші питання та приймати рішення відповідно до компетенції.

Начальник Відділу

правового забезпечення

А.Б. Павловський


Публікації документа

 • Урядовий кур'єр від 02.11.2018 — № 206
 • Офіційний вісник України від 13.11.2018 — 2018 р., № 87, стор. 107, стаття 2901, код акта 92085/2018

= завантажити законодавчий акт, актуальний на поточний час =
<< | >>

МТОТ:

 1. відшкодування фактичних витрат на копіювання або друк документів, що надаються за запитом на інформацію, розпорядником якої є Міністерство з питань тимчасово окупованих територій та внутрішньо переміщених осіб України. МТОТ. 2019 рікк
 2. НАКАЗ від 15.04.2019 № 43 "Про затвердження Розміру фактичних витрат на копіювання або друк документів, що надаються за запитом на інформацію, розпорядником якої є Міністерство з питань тимчасово окупованих територій та внутрішньо переміщених осіб України, та Порядку відшкодування цих витрат". МТОТ. 2019 рікк
 3. НАКАЗ від 11.06.2019 № 56 "Про внесення змін до наказу Міністерства з питань тимчасово окупованих територій та внутрішньо переміщених осіб України від 18 жовтня 2018 року № 106". МТОТ. 2019 рікк
 4. НАКАЗ від 12.04.2018 № 36 "Про затвердження форм списків осіб, яких було незаконно позбавлено особистої свободи, щодо яких прийнято рішення про виплату одноразової грошової допомоги". МТОТ. 2018 рікк
 5. МЕМОРАНДУМ про взаєморозуміння та співпрацю між Міністерством з питань тимчасово окупованих територій та внутрішньо переміщених осіб України та Офісом державного міністра Грузії з питань примирення і громадянської рівності 17.05.2018. МТОТ. 2018 рікк
 6. НАКАЗ від 24.03.2017 № 39 "Про затвердження Переліку та обсягів товарів, дозволених для переміщення до/з гуманітарно-логістичних центрів та через лінію зіткнення". МТОТ. 2017 рікк
 7. НАКАЗ від 11.04.2017 № 45 "Про внесення змін до наказу Міністерства з питань тимчасово окупованих територій та внутрішньо переміщених осіб України від 24 березня 2017 року № 39". МТОТ. 2017 рікк
 8. НАКАЗ від 02.03.2017 № 30 "Про затвердження Порядку особистого прийому громадян у Міністерстві з питань тимчасово окупованих територій та внутрішньо переміщених осіб України". МТОТ. 2017 рікк
 9. НАКАЗ від 27.09.2017 № 95 "Про внесення змін до Переліку та обсягів товарів, дозволених для переміщення до/з гуманітарно-логістичних центрів та через лінію зіткнення". МТОТ. 2017 рікк
 10. МЕМОРАНДУМ про взаєморозуміння та співпрацю між Міністерством з питань тимчасово окупованих територій та внутрішньо переміщених осіб України та Міністерством з питань внутрішньо переміщених осіб з окупованих територій, розміщення і біженців Грузії від 30.03.2017. МТОТ. 2017 рікк
- Антимонопольний комітет - Верховний Суд України - Вищий адміністративний суд України - Вищий господарський суд - Вищий спеціалізований суд - Генеральна прокуратура України - ДА електронного урядування - Державіаслужба України - Державні утворення на території України (1917-1920) - Держатомрегулювання - Держаудитслужба України - Держкомтелерадіо України - Держкордонслужба України - Держнаглядохоронпраці України - Держспецзв’язок - Держспоживстандарт України - Держстат України - Держфінпослуг України - ДКА України - Закони України - Законодавство Української РСР - Кабінет Міністрів України - Кодекси України - Конституційний Суд України - МВС України - МЗС України - Міжнародні документи, ратифіковані Верховною Радою України - Міжнародні угоди України - Мін'юст України - Мінагрополітики України - Мінекономрозвитку України - Міненерговугілля України - Мінінфраструктури України - Мінкультури України - Мінмолодьспорт України - Міноборони України - Мінприроди України - Мінрегіон України - Мінсоцполітики України - Мінфін України - МІП - МНС України - МОЗ України - МОН України - МТОТ - Нацдержслужба України - Національне агентство з питань запобігання корупції - Національне антикорупційне бюро України - Національний банк України - Нацком.енергетики - Нацкомфінпослуг - Нацрада телерадіомовлення - НКРЗІ - НКЦПФР - Основний Закон України - Пенсійний фонд України - Постанови Верховної Ради України - Президент України - РНБО України - Розпорядження Голови ВР України - Розпорядження Кабінета Міністрів України - Служба безпеки України - Служба зовнішньої розвідки - Укрдержархів - Управління державної охорони - Фонд гарант.вкладів фізич.осіб - Фонд державного майна - Фонд соцстраху по безробіттю - Фундаментальне законодавство України - Центрвиборчком України -