>>

ПОРЯДОК відбору та направлення працівників органів внутрішніх справ, військовослужбовців внутрішніх військ МВС України для участі в міжнародних операціях з підтримання миру і безпеки. 2003

Інформація актуальна на 10.04.2018
завантажити документ, актуальний на поточний час

                                                          

МІНІСТЕРСТВО ВНУТРІШНІХ СПРАВ УКРАЇНИ

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ МВС України

07.12.2003 N 1490

( z0277-04 )

Зареєстровано в Міністерстві

юстиції України

3 березня 2004 р.

за N 278/8877

ПОРЯДОК

відбору та направлення працівників органів

внутрішніх справ, військовослужбовців внутрішніх

військ МВС України для участі в міжнародних

операціях з підтримання миру і безпеки

{ Із змінами, внесеними згідно з Наказами Міністерства

внутрішніх справ

N 608 ( z0734-04 ) від 02.06.2004

N 544 ( z1033-13 ) від 03.06.2013 }

{ У заголовку та тексті Порядку слова "миротворча операція" та

"миротворча місія" в усіх відмінках замінено словами "операція

з підтримання миру і безпеки" у відповідних відмінках згідно з

Наказом Міністерства внутрішніх справ N 544 ( z1033-13 ) від

03.06.2013 }

{ У тексті Порядку:

слова "миротворчий персонал" у всіх відмінках замінено

словами "національний персонал" у відповідних відмінках; слова та абревіатуру "Департамент роботи з персоналом МВС" у

всіх відмінках замінено словами та абревіатурою "Департамент

кадрового забезпечення МВС" у відповідних відмінках; абревіатуру "ДРП МВС" замінено абревіатурою "ДКЗ МВС"; слова "Національна академія внутрішніх справ України" в усіх

відмінках замінено словами "Національна академія внутрішніх справ"

у відповідних відмінках; слова "роботи з персоналом" у всіх відмінках замінено словами

"кадрового забезпечення" у відповідних відмінках; слова "центральний апарат" у всіх відмінках замінено словом

"апарат" у відповідному відмінку; абревіатуру "УМВСТ" виключити; слова "навчальний заклад" у всіх відмінках замінено словами

"вищий навчальний заклад" у відповідних відмінках; слова "закордонне відрядження" в усіх відмінках замінено

словами "міжнародну операцію з підтримання миру і безпеки" у

відповідних відмінках; абревіатури "УРП/ВРП" замінено абревіатурами "УКЗ/ВКЗ"; абревіатуру "НАВСУ" замінено абревіатурою "НАВС"; абревіатуру "ДРЗ МВС" замінено абревіатурою "ДМЗ МВС"; абревіатуру "ДФРЕ" замінено абревіатурою "ДФЗБО"; слово та абревіатуру "Центру НАВСУ" в усіх відмінках замінено

абревіатурою "СМЦ НАВС"; слова "Департамент фінансових ресурсів та економіки" в усіх

відмінках замінено словами "Департамент фінансового забезпечення

та бухгалтерського обліку" у відповідних відмінках; слова "Департамент медичного забезпечення та реабілітації" в

усіх відмінках замінено словами "Управління медичного забезпечення

та реабілітації" у відповідних відмінках; слова та абревіатуру "Центр практичної психології ДРП МВС" у

всіх відмінках замінено словами та абревіатурою "Відділ

психологічного забезпечення ДКЗ МВС" у відповідних відмінках; слова "Департамент ресурсного забезпечення" замінено словами

"Департамент матеріального забезпечення"; слова "Управління міжнародних зв'язків Головного штабу" в

усіх відмінках замінено словами "Управління міжнародних зв'язків

МВС України" у відповідних відмінках; слова "Центр громадських зв'язків" у всіх відмінках замінено

словами та абревіатурою "Управління зв'язків з громадськістю МВС

України" у відповідних відмінках згідно з Наказом Міністерства внутрішніх справ N 544 ( z1033-13 ) від 03.06.2013 }

Участь працівників органів внутрішніх справ України,

військовослужбовців внутрішніх військ МВС України в міжнародних

операціях з підтримання миру і безпеки здійснюється відповідно до

Конституції України ( 254к/96-ВР ), Закону України "Про участь

України у міжнародних операціях з підтримання миру і безпеки"

( 613-14 ), актів Президента України, Кабінету Міністрів України,

міжнародних угод, інших законодавчих актів, нормативно-правових

актів МВС України та цього Порядку.

Діяльність працівників органів внутрішніх справ України,

військовослужбовців внутрішніх військ МВС України у міжнародних

операціях з підтримання миру і безпеки сприяє зростанню та

зміцненню авторитету України на міжнародному рівні, забезпечує

підвищення ефективності багатостороннього міжнародного

співробітництва у зонах конфліктів, які загрожують міжнародному

миру і безпеці, надає працівникам органів внутрішніх справ,

військовослужбовцям внутрішніх військ можливість розширити досвід

роботи в умовах міжнародного співробітництва.

Умови проходження служби в кожній конкретній місії

визначаються відповідними нормативними документами міжнародної

організації, яка здійснює керівництво місією.

РОЗДІЛ 1

Визначення чисельності та якісного складу національного

персоналу МВС України для участі в міжнародних

операціях з підтримання миру і безпеки

ДКЗ МВС України опрацьовує питання щодо визначення

чисельності та якісного складу працівників органів внутрішніх

справ, військовослужбовців внутрішніх військ МВС України, які

мають необхідні знання, практичні навички та досвід роботи для

направлення до місій, керуючись:

а) Конституцією України ( 254к/96-ВР ), Законом України "Про

участь України в міжнародних операціях з підтримання миру і

безпеки" від 28 квітня 1999 року N 613-XIV ( 613-14 ), Порядком

розгляду пропозицій щодо участі України в міжнародних операціях з

підтримання миру і безпеки, який затверджено Указом Президента

України від 1 лютого 2000 року N 153 ( 153/2000 ), іншими

нормативно-правовими актами, міжнародними договорами України, які

регламентують діяльність у цій сфері;

б) запитами міжнародної організації, яка здійснює керівництво

місією, з огляду на необхідність підтримання встановленої квоти

українського національного персоналу, з урахуванням планових

ротацій його складу або зміни чисельності згідно з оперативними

потребами місії;

в) вимогами міжнародної організації до кандидатів для участі

у певній операції з підтримання миру і безпеки.

РОЗДІЛ 2

Попередній відбір працівників органів внутрішніх

справ, військовослужбовців внутрішніх військ МВС

України для участі в міжнародних

операціях з підтримання миру і безпеки

З метою попереднього відбору працівників органів внутрішніх

справ, військовослужбовців внутрішніх військ МВС України для

участі в міжнародних операціях з підтримання миру і безпеки

структурні підрозділи МВС України здійснюють такі заходи:

2.1. Департамент кадрового забезпечення МВС

2.1.1. Відповідно до законодавства України,

нормативно-правових актів МВС України, інструкцій міжнародних

організацій, які здійснюють керівництво місіями, з урахуванням

рекомендацій Національної академії внутрішніх справ розробляє

критерії відбору кандидатів до місій. { Підпункт 2.1.1 пункту 2.1 розділу 2 із змінами, внесеними згідно

Наказом Міністерства внутрішніх справ N 544 ( z1033-13 ) від

03.06.2013 }

2.1.2. Забезпечує інформування особового складу органів та

підрозділів внутрішніх справ та внутрішніх військ про місії, у

яких бере участь Україна, порядок відбору та вимоги до кандидатів.

2.1.3. Погоджує списки осіб, які відповідають загальним

вимогам до працівників міжнародної поліції та бажають брати участь

у місіях.

2.1.4. Інформує підрозділи кадрового забезпечення за місцем

проходження служби кандидатів про результати їх попереднього

тестування.

2.1.5. Доручає підрозділам кадрового забезпечення МВС

України, головних управлінь, управлінь МВС України в Автономній

Республіці Крим, областях, містах Києві та Севастополі, на

транспорті (далі - ГУМВС, УМВС), вищих навчальних закладів МВС

України, Головного управління внутрішніх військ МВС України (далі

- ГУВВ), де проходять службу кандидати, спільно з підрозділами

внутрішньої безпеки та інспекціями з особового складу (для

військовослужбовців внутрішніх військ спільно з військовою

контррозвідкою Служби безпеки України) здійснити комплексне

вивчення кандидатів, які успішно склали попередні іспити, з метою

визначення можливості їх направлення для участі в операціях з

підтримання миру і безпеки. { Підпункт 2.1.5 пункту 2.1 розділу 2 в редакції Наказу

Міністерства внутрішніх справ N 544 ( z1033-13 ) від 03.06.2013 }

2.1.6.

Здійснює зв'язок з Міністерством закордонних справ

України, постійними представництвами України при міжнародних

організаціях та представництвами міжнародних організацій в

Україні, керівництвом українського національного персоналу в

місіях щодо змін у правилах та порядку відбору кандидатів для

участі в операціях з підтримання миру і безпеки, що затверджуються

міжнародними організаціями.

2.1.7. Інформує керівництво МВС України про нові місії,

перспективні плани ротацій та необхідність створення відповідного

кількісного резерву кадрів для участі в операціях з підтримання

миру і безпеки.

2.2. Спеціальний миротворчий центр Національної академії

внутрішніх справ

2.2.1. Розробляє систему тестування кандидатів щодо знання

робочої мови місії, вміння керувати транспортними засобами, що

використовуються в місії; за потреби - навичок користування

вогнепальною зброєю та проводить тестування на відповідність іншим

додатковим критеріям, висунутим до кандидатів.

2.2.2. За погодженням з ДКЗ МВС України складає списки осіб,

які викликаються на попереднє тестування.

2.2.3. Організовує попереднє тестування визначених ДКЗ МВС

України осіб з метою відбору найбільш підготовлених кандидатів для

першочергового направлення та створення резерву; дає рекомендації

з додаткової самопідготовки працівникам для успішного складання

іспитів. { Підпункт 2.2.3 пункту 2.2 розділу 2 із змінами, внесеними згідно

Наказом Міністерства внутрішніх справ N 544 ( z1033-13 ) від

03.06.2013 }

2.2.4. Про результати тестування інформує ДКЗ МВС України та

формує групи для проведення навчально-організаційного збору.

2.2.5. Розробляє та доводить до відома кандидатів, яких

зараховано до резерву другої черги, методичні вказівки та

практичні рекомендації для підвищення особистого рівня підготовки.

2.2.6. Планує методичне забезпечення та організацію

проведення навчально-організаційних зборів працівників органів

внутрішніх справ, військовослужбовців внутрішніх військ МВС

України, зарахованих до резерву; складає необхідний кошторис

витрат.

2.3. Підрозділи апарату МВС, ГУВВ, ГУМВС, УМВС, вищих

навчальних закладів МВС України

Після отримання з ДКЗ МВС України списку кандидатів, які

успішно склали попередні іспити щодо відповідності загальним

вимогам місій, або вказівки про формування чергової ротації

національного персоналу МВС України здійснюють комплексне вивчення

кандидатів у такому порядку:

2.3.1. Безпосередній начальник кандидата готує на нього

характеристику, у тексті якої відображає ставлення працівника до

роботи під час проходження ним служби, дає об'єктивну оцінку його

професійній майстерності, рівню фізичної підготовки, моральних та

інших особистих якостей.

2.3.2. Працівники підрозділів кадрового забезпечення

міського, районного, лінійного органу внутрішніх справ (в

подальшому - міськ-, рай-, лінорган), підрозділу, військової

частини внутрішніх військ, вищого навчального закладу, апарату МВС

України вивчають можливість направлення працівника органів

внутрішніх справ до місії.

2.3.3. Матеріали щодо вивчення кандидата розглядаються на

оперативній нараді за участю начальника структурного органу чи

підрозділу внутрішніх справ, його безпосереднього начальника,

працівників підрозділу кадрового забезпечення та

соціально-психологічної служби, на якій приймається рішення про

доцільність направлення кандидата для участі в операції з

підтримання миру і безпеки. Протокол оперативної наради та

матеріали вивчення направляються до управління (відділу) кадрового

забезпечення (далі - УКЗ/ВКЗ) ГУВВ, ГУМВС, УМВС, вищого

навчального закладу МВС України. { Підпункт 2.3.3 пункту 2.3 розділу 2 із змінами, внесеними згідно

Наказом Міністерства внутрішніх справ N 544 ( z1033-13 ) від

03.06.2013 }

2.3.4. Керівники підрозділів кадрового забезпечення апарату

МВС України, ГУВВ, ГУМВС, УМВС, вищих навчальних закладів МВС

України організовують вивчення матеріалів, надісланих начальниками

відповідних структурних підрозділів, та забезпечують:

соціально-психологічне вивчення працівника;

узгодження кандидатури працівника з інспекцією з особового

складу та підрозділом внутрішньої безпеки;

медичний огляд кандидата військово-лікарською комісією з

метою з'ясування його придатності до несення служби за кордоном

відповідно до кліматичних умов регіону, де проводиться операція з

підтримання миру і безпеки;

розгляд кандидатури та характеристики-рекомендації на нього

на кадровій комісії ГУВВ, ГУМВС, УМВС, вищого навчального закладу

МВС України, у ході якої приймається рішення про можливість

направлення працівника до міжнародної операції з підтримання миру

і безпеки. Витяг з протоколу разом з

характеристикою-рекомендацією, підписаною керівниками УКЗ/ВКЗ та

внутрішньої безпеки, передається на розгляд начальника ГУВВ,

ГУМВС, УМВС, ректора вищого навчального закладу МВС України. { Підпункт 2.3.4 пункту 2.3 розділу 2 із змінами, внесеними згідно

Наказом Міністерства внутрішніх справ N 544 ( z1033-13 ) від

03.06.2013 }

2.3.5. Начальники структурних підрозділів МВС України, ГУВВ,

ГУМВС, УМВС, ректори вищих навчальних закладів МВС України

приймають остаточне рішення і затверджують

характеристики-рекомендації та висновки про можливість направлення

кандидатів для участі в операціях з підтримання миру і безпеки. { Підпункт 2.3.5 пункту 2.3 розділу 2 із змінами, внесеними згідно

Наказом Міністерства внутрішніх справ N 544 ( z1033-13 ) від

03.06.2013 }

2.3.6. Керівники підрозділів кадрового забезпечення формують

виїзну справу кандидата, до якої включають:

а) особистий рапорт працівника на ім'я заступника заступника

Міністра внутрішніх справ України - керівника апарату з проханням

зарахувати його кандидатом для участі у міжнародних операціях з

підтримання миру і безпеки, який має бути погоджений з

безпосереднім керівником (начальником органу або підрозділу

внутрішніх справ, командиром військової частини внутрішніх військ

МВС України) та начальником ГУМВС, УМВС або його заступником -

куратором підрозділу, для працівників системи вищих навчальних

закладів МВС України - ректором або проректором вищого навчального

закладу, для працівників апарату МВС України - керівником

структурного підрозділу, для військовослужбовців внутрішніх військ

- командиром територіального командування, з'єднання внутрішніх

військ МВС України (далі - ТРК, з'єднання);

б) витяг з протоколу оперативної наради органу чи підрозділу

внутрішніх справ (управління апарату МВС України, військової

частини внутрішніх військ МВС України), на якій розглянуто та

рекомендовано для направлення до місії кандидатуру працівника;

в) протокол засідання колегії ГУМВС, УМВС, вищого навчального

закладу МВС України, територіального командування (в подальшому

ТРК), з'єднання;

г) характеристику-рекомендацію, яка готується і підписується

керівником структурного підрозділу (міськ-, рай-, ліноргану

внутрішніх справ, командиром військової частини внутрішніх військ

МВС України) і затверджується особисто начальником ГУМВС, УМВС,

структурного підрозділу апарату, ректором вищого навчального

закладу МВС України, для військовослужбовців внутрішніх військ -

командиром ТРК, з'єднання чи особою, яка його заміщує;

ґ) витяг з протоколу засідання кадрової комісії (атестаційної

комісії ТРК, з'єднання) про можливість направлення працівника до

міжнародної операції з підтримання миру і безпеки, довідку про

проходження служби за формою Ф-1, підписану керівником УРП (ВРП);

д) довідки про узгодження кандидатури з управлінням

(відділом) внутрішньої безпеки та інспекцією з особового складу

(для військовослужбовців внутрішніх військ - з військовою

контррозвідкою СБУ). Узгодження оформлюються як окремі документи

за підписом відповідних начальників відділів чи управлінь;

е) довідку про результати проходження кандидатом

військово-лікарської комісії;

є) довідку Центру психіатричної допомоги та професійного

психофізіологічного відбору відділу охорони здоров'я ГУМВС, УМВС

про результати психодіагностичного обстеження;

ж) довідку за результатами поглибленого

соціально-психологічного обстеження кандидата для участі в

операціях з підтримання миру і безпеки;

з) письмову згоду дружини/чоловіка кандидата на його

направлення для участі у міжнародній операції з підтримання миру і

безпеки;

и) витяг з особової справи з повним переліком стягнень та

заохочень за час проходження служби;

і) довідку щодо присвоєння останнього спеціального або

військового звання (дата та номер наказу), граничне звання за

займаною посадою. { Підпункт 2.3.6 пункту 2.3 розділу 2 із змінами, внесеними згідно

Наказом Міністерства внутрішніх справ N 544 ( z1033-13 ) від

03.06.2013 }

2.3.7. Зазначені документи формуються як виїзна справа

кандидата для участі в міжнародних операціях з підтримання миру і

безпеки та направляються до ДКЗ МВС України.

2.3.8. На посадових осіб, які залучаються до вивчення

кандидата та надання йому рекомендацій, покладається персональна

відповідальність за достовірність усіх матеріалів, які

направляються до МВС України.

РОЗДІЛ З

Відбір та спеціальна підготовка кандидатів для

направлення до місій

З метою належної підготовки кандидатів для направлення до

місій відповідні структурні підрозділи МВС України здійснюють такі

заходи:

3.1. Департамент кадрового забезпечення МВС

3.1.1. Готує необхідні службові доручення щодо організації та

проведення зборів кандидатів для направлення до місій. { Підпункт 3.1.1 пункту 3.1 розділу 3 із змінами, внесеними згідно

Наказом Міністерства внутрішніх справ N 544 ( z1033-13 ) від

03.06.2013 }

3.1.2. Організовує виклик кандидатів на збори.

3.1.3. Спільно з СМЦ НАВС забезпечує приймання та роботу

міжнародної екзаменаційної комісії в Україні. За підсумками

тестування готує списки кандидатів для розгляду Комісією МВС

України з відбору кандидатів до місій (далі - Комісія з відбору).

3.1.4. Здійснює загальну координацію заходів щодо відбору

кандидатів для направлення до місій та контроль за їх проведенням.

3.1.5. Доповідає керівництву МВС України про результати

відбору.

3.1.6. Організовує проведення засідання Комісії з відбору

кандидатів до місій.

3.2. Комісія МВС України з відбору кандидатів до місій { Пункт 3.2 розділу 3 із змінами, внесеними згідно Наказом

Міністерства внутрішніх справ N 544 ( z1033-13 ) від 03.06.2013 }

3.2.1. Комісія з відбору кандидатів до місій діє згідно з

Положенням про Комісію МВС України з відбору та направлення

працівників органів внутрішніх справ, військовослужбовців

внутрішніх військ МВС України для участі в міжнародних операціях з

підтримання миру і безпеки ( z0279-04 ), затвердженим наказом МВС

України від 07.12.2003 N 1490.

3.2.2. За підсумками тестування та результатами вивчення

виїзних справ, професійних, морально-психологічних, ділових

якостей Комісія з відбору розглядає кандидатів на засіданні та

затверджує склад груп для направлення до місій. { Підпункт 3.2.2 пункту 3.2 розділу 3 із змінами, внесеними згідно

Наказом Міністерства внутрішніх справ N 544 ( z1033-13 ) від

03.06.2013 }

3.3. СМЦ НАВС

3.3.1. Накопичує, вивчає, узагальнює та запроваджує в

практику навчально-методичні матеріали та інші документи щодо

діяльності місій.

3.3.2. Спільно з зацікавленими підрозділами МВС України та

НАВС розробляє навчальні програми та плани, розклад занять на час

проведення зборів кандидатів.

3.3.3. Спільно з ДКЗ МВС України готує відповідні документи

про проведення навчально-організаційних зборів кандидатів.

3.3.4. Спільно з ДКЗ МВС України та, за потреби, іншими

структурними підрозділами МВС України проводить попереднє

комплексне тестування працівників органів та підрозділів

внутрішніх справ, військовослужбовців внутрішніх військ МВС

України.

3.3.5. Спільно з ДКЗ МВС України та, за потреби, з іншими

структурними підрозділами МВС України забезпечує приймання та

роботу міжнародної комісії для проведення остаточного тестування

відібраних на попередньому тестуванні кандидатів.

3.3.6. Узагальнює дані про потреби матеріально-технічного

забезпечення відібраних кандидатів та направляє замовлення на

закупівлю матеріально-технічних ресурсів та послуг до Департаменту

матеріального забезпечення МВС України (далі - ДМЗ МВС). { Підпункт 3.3.6 пункту 3.3 розділу 3 із змінами, внесеними згідно

Наказом Міністерства внутрішніх справ N 544 ( z1033-13 ) від

03.06.2013 }

3.3.7. Спільно з ДМЗ МВС України забезпечує отримання

національним персоналом зброї, спеціальних засобів, форменого

одягу та іншого майна.

3.3.8. Щорічно розробляє та направляє до Департаменту

фінансового забезпечення та бухгалтерського обліку МВС України

(далі - ДФЗБО) проект кошторису доходів і видатків, пов'язаних з

участю МВС України в міжнародних операціях з підтримання миру і

безпеки.

3.3.9. Забезпечує митне оформлення майна національного

персоналу та контролює терміни його тимчасового вивезення за митну

територію України. ( Пункт 3.3 розділу 3 доповнено підпунктом

3.3.9 згідно з Наказом МВС N 608 ( z0734-04 ) від 02.06.2004 )

3.4. Управління медичного забезпечення та реабілітації МВС

України

3.4.1. Організовує згідно з нормативними документами медичний

огляд військово-лікарськими комісіями ГУМВС, УМВС працівників

органів внутрішніх справ, військовослужбовців внутрішніх військ

МВС України. Медичний огляд проводиться за місцем служби

(проживання) кандидатів з наступним затвердженням висновків

регіональних військово-лікарських комісій Центральною

військово-лікарською комісією МВС України (далі - ЦВЛК), до якої

надсилають експертну медичну документацію регіональні

військово-лікарські комісії (в подальшому ВЛК).

3.4.2. Організовує проведення центрами психіатричної допомоги

та професійного психофізіологічного відбору (далі - ЦПД та ППВ)

відділів охорони здоров'я ГУМВС, УМВС поглибленого

психодіагностичного та психофізіологічного обстеження кандидатів

до місій з метою визначення їх психоемоційної стійкості.

3.4.3. У разі необхідності організовує проведення ЦВЛК, ЦПД

та ППВ МВС України додаткового обстеження та повторного медичного

огляду кандидатів для направлення в місії.

3.4.4. У разі потреби забезпечує проведення профілактичних

щеплень кандидатів для направлення в місії.

3.4.5. Організовує проведення тестування кандидатів на посади

лікарів миротворчих підрозділів МВС України.

3.4.6. Доповідає Комісії з відбору кандидатів свої зауваження

про результати медичного огляду окремих кандидатів.

3.4.7. Контролює організацію надання медичної допомоги

національному персоналу лікарями миротворчих підрозділів МВС

України за місцем дислокації.

3.4.8. У разі потреби забезпечує застосування

лікувально-реабілітаційних заходів щодо національного персоналу

після його повернення з місії.

3.5. Відділ психологічного забезпечення ДКЗ МВС

3.5.1. Організовує комплексне психологічне тестування

провідними фахівцями відділів (секторів) психологічного

забезпечення УКЗ/ВКЗ ГУМВС, УМВС, вищих навчальних закладів МВС

України, психологами ГУВВ МВС України кандидатів за місцем

проходження служби щодо з'ясування їх можливої поведінки в

екстремальних умовах, типу поведінки в конфліктній ситуації та в

незнайомому оточенні, психологічної витривалості тощо та

підготовку письмових висновків і рекомендацій щодо можливості

використання кандидатів у місіях. { Підпункт 3.5.1 пункту 3.5 розділу 3 із змінами, внесеними згідно

Наказом Міністерства внутрішніх справ N 544 ( z1033-13 ) від

03.06.2013 }

3.5.2. Здійснює комплексне психологічне тестування кандидатів

із числа працівників структурних підрозділів МВС України.

3.5.3. Контролює якість отриманих з місць висновків та

рекомендацій за результатами психологічного тестування кандидатів,

затверджує і направляє їх до ДКЗ МВС України.

3.5.4. За потреби здійснює повторну психодіагностику,

висновки за результатами якої направляє до ДКЗ МВС України.

3.5.5. Доповідає свої зауваження та висновки щодо результатів

психологічного тестування Комісії з відбору кандидатів.

3.6. Департамент матеріального забезпечення МВС України

3.6.1. Відповідно до надісланих ДКЗ МВС України вимог

міжнародних організацій, які керують місіями, Департамент

матеріального забезпечення МВС України (далі - ДМЗ МВС України)

надає керівництву МВС України пропозиції щодо забезпечення

ротаційних груп та підрозділів необхідним майном та озброєнням.

3.6.2. На підставі наданих СМЦ НАВС замовлень проводить

тендерні торги та закуповує в межах виділеного цільового

фінансування шляхом укладання договорів (контрактів), у тому числі

зовнішньоекономічних, матеріально-технічні ресурси, необхідні для

забезпечення повноцінної діяльності національного персоналу.

Спільно з СМЦ НАВС забезпечує отримання національним персоналом

зброї, спеціальних засобів, форменого одягу та іншого майна.

3.6.3. За потреби розробляє, затверджує зразки та укладає

договори на виготовлення нових зразків майна та спецзасобів

(удосконалює штатне майно) для оснащення національного персоналу

згідно із замовленнями СМЦ НАВС.

( Пункт 3.6.4 виключено на підставі Наказу МВС N 608

( z0734-04 ) від 02.06.2004 )

3.6.4. Вирішує організаційні питання, пов'язані з вивезенням

за кордон та ввезенням в Україну службового майна, зброї,

боєприпасів та спеціальної техніки (засобів), забезпечує

оформлення необхідних для цього документів.

3.7. Департамент фінансового забезпечення та бухгалтерського

обліку МВС України

3.7.1. Розглядає проект кошторису доходів і видатків,

пов'язаних з участю МВС України в міжнародних операціях з

підтримання миру і безпеки, включає його до проекту зведеного

кошторису, здійснює узгодження і захист у відповідних інстанціях.

3.7.2. У разі потреби складає і вносить зміни до кошторису та

плану асигнувань із загального фонду бюджету відповідно до

законодавства України і подає їх на затвердження керівництву МВС

України.

3.7.3. Відповідно до затверджених кошторисів доходів та

видатків за рахунок коштів загального та спеціального фонду

здійснює фінансування видатків, пов'язаних з участю МВС України в

міжнародних операціях з підтримання миру і безпеки.

3.8. Національна академія внутрішніх справ

У межах виділених для участі МВС України в міжнародних

операціях з підтримання миру і безпеки коштів забезпечує

проведення фінансування заходів, пов'язаних:

а) з підготовкою, оснащенням та відправкою працівників

органів внутрішніх справ, військовослужбовців внутрішніх військ

МВС України для участі в операціях з підтримання миру і безпеки

згідно з рішеннями Кабінету Міністрів України та відповідними

наказами і розпорядженнями керівництва МВС України;

б) з перебуванням в Україні виїзних міжнародних

екзаменаційних комісій з тестування рівня готовності працівників

органів внутрішніх справ, військовослужбовців внутрішніх військ

МВС України для участі в операціях з підтримання миру і безпеки;

в) з виплатою гривневого та валютного грошового утримання

працівникам органів внутрішніх справ, військовослужбовцям

внутрішніх військ МВС України, які беруть участь у операціях з

підтримання миру і безпеки.

РОЗДІЛ 4

Організація направлення працівників органів

внутрішніх справ, військовослужбовців внутрішніх

військ МВС України для участі в операціях

з підтримання миру і безпеки

З метою своєчасного направлення груп відібраних кандидатів до

місій відповідні структурні підрозділи МВС України здійснюють:

4.1. Управління міжнародних зв'язків МВС України

Організовує оформлення відповідних виїзних документів для

направлення національного персоналу до місій.

4.2. Департамент кадрового забезпечення

4.2.1. Узгоджує питання направлення до місій працівників

органів внутрішніх справ, військовослужбовців внутрішніх військ

МВС України з МЗС України, постійними представництвами України при

міжнародних організаціях, що здійснюють керівництво місіями,

представництвами цих організацій в Україні.

4.2.2. Спільно з СМЦ НАВС проводить заключний інструктаж

групи, що виїжджає до місії. { Підпункт 4.2.2 пункту 4.2 розділу 4 із змінами, внесеними згідно

Наказом Міністерства внутрішніх справ N 544 ( z1033-13 ) від

03.06.2013 }

4.3. Управління зв'язків з громадськістю МВС України

Забезпечує висвітлення в засобах масової інформації

відомостей про відправку групи до місії та міжнародну діяльність

національного персоналу Міністерства внутрішніх справ України.

4.4. СМЦ НАВС

Готує і спільно з ДКЗ МВС України проводить заключні

організаційні збори кандидатів до місій. За результатами зборів

інформує ДКЗ МВС України.

РОЗДІЛ 5

Забезпечення діяльності національного персоналу

з числа працівників органів внутрішніх справ,

військовослужбовців внутрішніх військ МВС України

в операціях з підтримання миру і безпеки

З метою належного забезпечення діяльності працівників органів

внутрішніх справ, військовослужбовців внутрішніх військ МВС

України в операціях з підтримання миру і безпеки та підтримання

морально-психологічного стану особового складу на високому рівні

відповідні структурні підрозділи МВС України мають такі

повноваження:

5.1. Департамент кадрового забезпечення

5.1.1. Веде облік персоналу з числа працівників органів

внутрішніх справ, військовослужбовців внутрішніх військ МВС

України, які перебували та перебувають у місіях або є кандидатами

для направлення до місій.

5.1.2. Спільно з СМЦ НАВС аналізує діяльність національного

персоналу в місіях з метою вдосконалення системи відбору та

підготовки кадрів, забезпечення його ефективної діяльності в

місіях, а також ефективність використання працівників на місцях

після повернення з місій.

5.1.3. За інформацією СМЦ НАВС та Комісії з відбору

кандидатів до місій готує накази про призначення командирів

національного персоналу та направлення працівників органів

внутрішніх справ, військовослужбовців внутрішніх військ МВС

України для участі в місіях, продовження строку перебування в

місіях та повернення з місій. { Підпункт 5.1.3 пункту 5.1 розділу 5 в редакції Наказу

Міністерства внутрішніх справ N 544 ( z1033-13 ) від 03.06.2013 }

5.1.4. На підставі клопотань керівників національного

персоналу вносить пропозиції керівництву МВС України щодо

заохочення або накладення стягнень на працівників органів

внутрішніх справ, військовослужбовців внутрішніх військ МВС

України, які проходять службу в місіях, та готує відповідні

накази.

5.1.5. У разі надходження запиту від міжнародної організації,

яка здійснює керівництво місією, приймає рішення щодо можливості

продовження терміну перебування в місії певним працівникам, яке

оформляється наказом МВС України.

5.1.6. За потреби дострокового відкликання працівника

національного персоналу МВС України з місії вживає необхідних

заходів до з'ясовування причин відкликання та повернення

працівника до України.

5.1.7. Спільно з компетентними структурними підрозділами МВС

України вносить пропозиції керівництву МВС України щодо

вдосконалення правової бази участі національного персоналу в

місіях.

5.1.8. За потреби спільно з Головним штабом, ДФЗБО, ДМЗ, НАВС

та іншими структурними підрозділами МВС України розробляє проекти

нормативно-правових документів, необхідних доповнень та змін до

законодавства про участь України і, зокрема, МВС України в

операціях з підтримання миру і безпеки. { Підпункт 5.1.8 пункту 5.1 розділу 5 із змінами, внесеними згідно

Наказом Міністерства внутрішніх справ N 544 ( z1033-13 ) від

03.06.2013 }

5.2. Департамент фінансового забезпечення та бухгалтерського

обліку

5.2.1. Забезпечує контроль за правильним застосуванням діючих

умов оплати праці та інших соціальних виплат.

5.2.2. Здійснює контроль за правильним і цільовим

використанням фінансових ресурсів, додержанням фінансової,

розрахункової і кошторисної дисципліни.

5.2.3. За потреби спільно з ДКЗ, Головним штабом, ДМЗ, НАВС

та іншими структурними підрозділами МВС України розробляє проекти

нормативно-правових документів, необхідних доповнень та змін до

законодавства про участь МВС України в міжнародних операціях з

підтримання миру і безпеки.

5.3. Управління медичного забезпечення та реабілітації

5.3.1. Здійснює обслуговування сімей працівників МВС України,

що перебувають у операціях з підтримання миру і безпеки, на час їх

перебування у місії. За членами їх сімей зберігається

обслуговування в медичних закладах системи МВС України за останнім

місцем служби. { Підпункт 5.3.1 пункту 5.3 розділу 5 із змінами, внесеними згідно

Наказом Міністерства внутрішніх справ N 544 ( z1033-13 ) від

03.06.2013 }

5.3.2. Надає медичну допомогу працівникам за останнім місцем

служби (проживання) під час перебування національного персоналу

МВС України у короткочасних відпустках на території України.

5.4. НАВС

5.4.1. Відповідно до законодавства України та

нормативно-правових актів МВС України забезпечує збереження

грошового утримання працівників органів внутрішніх справ на час їх

перебування в складі національного персоналу, вирішує питання їх

страхового забезпечення. { Підпункт 5.4.1 пункту 5.4 розділу 5 із змінами, внесеними згідно

Наказом Міністерства внутрішніх справ N 544 ( z1033-13 ) від

03.06.2013 }

5.4.2. Разом із зацікавленими структурними підрозділами МВС

України, міністерствами та іншими центральними органами виконавчої

влади України бере участь у розробленні та вдосконаленні правової

бази з питань грошового, майнового, матеріально-технічного та

страхового забезпечення національного персоналу МВС України.

5.4.3. Забезпечує кадрове супроводження проходження служби

національним персоналом МВС України та спостереження за

дотриманням службової дисципліни членами національного персоналу

під час перебування в місії.

РОЗДІЛ 6

Порядок продовження строку перебування національного

персоналу МВС України в міжнародних операціях з

підтримання миру і безпеки

{ Назва розділу 6 в редакції Наказу Міністерства внутрішніх справ

N 544 ( z1033-13 ) від 03.06.2013 }

У разі службової необхідності або запиту керівництва місії

термін перебування окремих працівників національного персоналу МВС

України у місії може бути продовжений.

Питання продовження терміну перебування працівника органів

внутрішніх справ, військовослужбовця внутрішніх військ МВС України

у місії вирішується керівництвом МВС України в кожному окремому

випадку персонально. Для цього ДКЗ МВС України готується доповідна

записка керівництву МВС України, у якій відображаються ділові

якості працівника, рекомендації командира національного персоналу

та підстави для прийняття рішення щодо подальшого перебування

працівника національного персоналу МВС України у місії. { Абзац

другий розділу 6 із змінами, внесеними згідно Наказом Міністерства

внутрішніх справ N 544 ( z1033-13 ) від 03.06.2013 }

6.1. Підстави для продовження терміну перебування в місії

Рішення щодо продовження терміну перебування працівника в

місії приймається заступником Міністра внутрішніх справ України за

наявності:

6.1.1. Звернення міжнародної організації, яка здійснює

керівництво місією, щодо продовження терміну перебування члена

національного персоналу у зв'язку з особливими обставинами

(проведення виборів, закриття місії, зміни в кадровій політиці

місії тощо).

6.1.2. Персонального запиту компетентного органу міжнародної

організації, яка здійснює керівництво місією.

6.1.3. Подання командира національного персоналу з

обґрунтуванням необхідності продовження терміну перебування в

місії та позитивної характеристики з місця проходження служби в

місії. { Підпункт 6.1.3 пункту 6.1 розділу 6 із змінами, внесеними згідно

Наказом Міністерства внутрішніх справ N 544 ( z1033-13 ) від

03.06.2013 }

6.1.4. Особистого рапорту члена національного персоналу на

ім'я заступника Міністра внутрішніх справ України.

6.2. Вимоги до членів національного персоналу, стосовно яких

вирішуються питання продовження терміну перебування в місії

6.2.1. Сумлінне виконання функціональних обов'язків.

6.2.2. Активна участь у діяльності національного персоналу.

6.2.3. Спроможність за своїми особистими, діловими і

моральними якостями, фізичною підготовкою та станом здоров'я

продовжувати виконувати завдання місії.

РОЗДІЛ 7

Порядок повторного направлення працівників органів

внутрішніх справ, військовослужбовців внутрішніх

військ МВС України для участі в операціях

з підтримання миру і безпеки

З метою забезпечення зростаючих вимог з боку міжнародних

організацій до кандидатів для участі в операціях з підтримання

миру і безпеки працівники органів внутрішніх справ,

військовослужбовці внутрішніх військ МВС України, які мають досвід

роботи в місіях, можуть бути направлені до місії повторно.

7.1. Підстави для повторного направлення

Рішення щодо повторного направлення працівників органів

внутрішніх справ, військовослужбовців внутрішніх військ МВС

України до місії приймається заступником Міністра внутрішніх справ

України за рекомендаціями Комісії з відбору за таких підстав:

7.1.1. Наявність рапорту особи, що бажає взяти участь у

місії, який подається на ім'я заступника Міністра внутрішніх справ

України.

7.1.2. Відповідність якісних характеристик працівника до

вимог міжнародної організації, яка здійснює керівництво місією.

7.1.3. Наявність позитивних відгуків керівництва місії та

позитивної характеристики командира національного персоналу за час

попереднього перебування працівника в місії.

7.1.4. Наявність позитивних характеристик за місцем

проходження служби в системі МВС України.

7.1.5. Успішне складання відповідних тестів згідно з вимогами

міжнародних організацій.

7.1.6. Відсутність медичних протипоказань.

7.1.7. Згода дружини або чоловіка кандидата.

7.1.8. Додатковою підставою для повторного направлення є:

- можливість цільового призначення на одну з керівних посад у

місії;

- наявність запиту міжнародної організації щодо цільового

направлення груп або окремих працівників, які мають досвід роботи

в місіях.

7.2. Вимоги до працівників органів внутрішніх справ,

військовослужбовців внутрішніх військ МВС України для повторного

направлення в місію

7.2.1. Сумлінне виконання службових обов'язків під час

проходження служби в місії.

7.2.2. Активна участь у діяльності національного персоналу

під час перебування в місії.

7.2.3. Стан здоров'я, що відповідає умовам перебування в

місії.

7.2.4. Перебування в Україні після повернення з попередньої

місії, як правило, не менше 6 місяців.

РОЗДІЛ 8

Повернення працівників органів внутрішніх справ,

військовослужбовців внутрішніх військ МВС України

з місії

{ Назва розділу 8 із змінами, внесеними згідно Наказом

Міністерства внутрішніх справ N 544 ( z1033-13 ) від 03.06.2013 }

Після закінчення строку перебування в місії члени

національного персоналу повертаються до України в порядку,

установленому керівництвом місії. При цьому структурні підрозділи

МВС України здійснюють такі заходи: { Абзац перший розділу 8 із

змінами, внесеними згідно Наказом Міністерства внутрішніх справ

N 544 ( z1033-13 ) від 03.06.2013 }

8.1. Департамент кадрового забезпечення

8.1.1. За інформацією від командира національного персоналу

про прибуття ротаційної групи з місії, спільно з СМЦ НАВС, ГУВВ

МВС України, за потреби, організує зустріч членів національного

персоналу.

8.1.2. Організує зустріч ротаційної групи з керівництвом МВС

України.

8.1.3. Збирає копії підсумкових звітів про проходження служби

в місії та копії характеристик командира національного персоналу

на всіх членів групи для долучення їх до виїзних справ

працівників.

8.1.4. Готує наказ по особовому складу МВС України про

повернення національного персоналу, який розсилається до СМЦ НАВС,

ГУВВ, ГУМВС, УМВС, вищих навчальних закладів МВС України для

призначення працівників на посади не нижче тих, які вони займали

до участі в міжнародних операціях з підтримання миру і безпеки,

нарахування пільгової вислуги років та надання невикористаних за

час перебування в міжнародних операціях чергових відпусток з метою

психологічної та фізичної реабілітації. { Підпункт 8.1.4 пункту 8.1 розділу 8 вредакції Наказу

Міністерства внутрішніх справ N 544 ( z1033-13 ) від 03.06.2013 }

8.2. Управління міжнародних зв'язків Збирає в працівників закордонні службові паспорти для їх

подальшого передавання до МЗС України.

8.3. СМЦ НАВС 8.3.1. Спільно з ДКЗ МВС України, за потреби, проводить

зустріч ротаційної групи в пункті прибуття. 8.3.2. Спільно з ДМЗ МВС України організовує повернення

зброї, спеціальних засобів та іншого майна, що підлягають

централізованій утилізації або повторному використанню. 8.3.3. Збирає оригінали підсумкових звітів про проходження

служби в місії та оригінали характеристик командира національного

персоналу на всіх членів групи для долучення їх до особових справ

працівників. 8.3.4. Відряджає працівників до ГУВВ, ГУМВС, УМВС, вищих

навчальних закладів МВС України за попереднім місцем служби,

звільнивши їх від посад перемінного складу СМЦ НАВС. Копія наказу

направляється до МВС України, ГУМВС, УМВС, вищих навчальних

закладів МВС України за попереднім місцем служби працівників.

Начальник ДРП МВС України

генерал-майор міліції М.Н.Курко

| >>
Законодавчий акт: ПОРЯДОК відбору та направлення працівників органів внутрішніх справ, військовослужбовців внутрішніх військ МВС України для участі в міжнародних операціях з підтримання миру і безпеки. МВС України. 2003

= завантажити законодавчий акт, актуальний на поточний час =

ПОРЯДОК відбору та направлення працівників органів внутрішніх справ, військовослужбовців внутрішніх військ МВС України для участі в міжнародних операціях з підтримання миру і безпеки. 2003

- Антимонопольний комітет - Верховний Суд України - Вищий адміністративний суд України - Вищий господарський суд - Вищий спеціалізований суд - Генеральна прокуратура України - ДА електронного урядування - Державіаслужба України - Державні утворення на території України (1917-1920) - Держатомрегулювання - Держаудитслужба України - Держкомтелерадіо України - Держкордонслужба України - Держнаглядохоронпраці України - Держспецзв’язок - Держспоживстандарт України - Держстат України - Держфінпослуг України - ДКА України - Закони України - Законодавство Української РСР - Кабінет Міністрів України - Кодекси України - Конституційний Суд України - МВС України - МЗС України - Міжнародні документи, ратифіковані Верховною Радою України - Міжнародні угоди України - Мін'юст України - Мінагрополітики України - Мінекономрозвитку України - Міненерговугілля України - Мінінфраструктури України - Мінкультури України - Мінмолодьспорт України - Міноборони України - Мінприроди України - Мінрегіон України - Мінсоцполітики України - Мінфін України - МІП - МНС України - МОЗ України - МОН України - МТОТ - Нацдержслужба України - Національне агентство з питань запобігання корупції - Національне антикорупційне бюро України - Національний банк України - Нацком.енергетики - Нацкомфінпослуг - Нацрада телерадіомовлення - НКРЗІ - НКЦПФР - Основний Закон України - Пенсійний фонд України - Постанови Верховної Ради України - Президент України - РНБО України - Розпорядження Голови ВР України - Розпорядження Кабінета Міністрів України - Служба безпеки України - Служба зовнішньої розвідки - Укрдержархів - Управління державної охорони - Фонд гарант.вкладів фізич.осіб - Фонд державного майна - Фонд соцстраху по безробіттю - Фундаментальне законодавство України - Центрвиборчком України -