>>

ІНСТРУКЦІЯ з порядку обліку і звітності служби психологічного забезпечення оперативно-службової діяльності органів внутрішніх справ України. 2004

Інформація актуальна на 10.04.2018
завантажити документ, актуальний на поточний час

                                                          

МІНІСТЕРСТВО ВНУТРІШНІХ СПРАВ УКРАЇНИ

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ МВС України

28.07.2004 N 842

( z1365-04 )

Зареєстровано в Міністерстві

юстиції України

27 жовтня 2004 р.

за N 1374/9973

ІНСТРУКЦІЯ

з порядку обліку і звітності служби

психологічного забезпечення оперативно-службової

діяльності органів внутрішніх справ України

{ Із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства

внутрішніх справ

N 652 ( z1311-13 ) від 08.07.2013 }

{ У тексті Інструкції слова "центрів практичної психології при

головних управліннях МВС України в Автономній Республіці Крим, місті Києві та Київській області, управліннях МВС України в областях, місті Севастополі та на транспорті" замінено словами "відділів (відділень, секторів) психологічного забезпечення управлінь (відділів) кадрового забезпечення головних управлінь, управлінь МВС України в Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві та Севастополі, на транспорті"; слова "заступниками начальників ГУМВС, УМВС, ГУВВ, ДСО та проректорами навчальних закладів у системі МВС України по роботі з персоналом, заступниками начальників органів, підрозділів внутрішніх справ по роботі з персоналом" замінено словами "начальниками управлінь (відділів) кадрового забезпечення ГУМВС, УМВС, ГУВВ, ДДСО та проректорами навчальних закладів МВС України з кадрового забезпечення та міжнародної діяльності"; слова "Центру практичної психології при МВС України" замінено словами "відділу психологічного забезпечення УСГПР ДКЗ МВС України"; слова "ЦПП при МВС України" замінено словами "ВПЗ УСГПР ДКЗ МВС України"; слова "ЦПП при ГУМВС, УМВС" замінено словами "В(С)ПЗ У(В)КЗ ГУМВС, УМВС" згідно з Наказом Міністерства внутрішніх справ N 652 ( z1311-13 ) від 08.07.2013 }

1.

Загальні положення

1.1. Звіти про виконану роботу готуються керівниками відділів

(відділень, секторів) психологічного забезпечення управлінь

(відділів) кадрового забезпечення головних управлінь, управлінь

МВС України в Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві

та Севастополі, на транспорті (далі - В(С)ПЗ У(В)КЗ ГУМВС, УМВС),

підрозділів психологічного забезпечення внутрішніх військ МВС

України, Державної служби охорони при МВС України та навчальних

закладів МВС України (далі - структурні підрозділи СПЗ) і

затверджуються начальниками управлінь (відділів) кадрового

забезпечення ГУМВС, УМВС, ГУВВ, ДДСО та проректорами навчальних

закладів МВС України з кадрового забезпечення та міжнародної

діяльності.

1.2. Звіти за квартал, півріччя, 9 місяців, рік направляються

до відділу психологічного забезпечення УСГПР ДКЗ МВС України (далі

- ВПЗ УСГПР ДКЗ МВС України) до 1 числа наступного після звітного

періоду місяця. Електронною поштою звіти направляються до 25 числа

останнього місяця звітного періоду.

1.3. Річний звіт про виконану роботу складається з описової

частини та форми звітності психологів структурних підрозділів

служби психологічного забезпечення оперативно-службової діяльності

органів внутрішніх справ України (додається), в яких містяться

таблиці статистичних даних. За квартал, півріччя, дев'ять місяців

подаються тільки форми звітності психологів структурних

підрозділів служби психологічного забезпечення

оперативно-службової діяльності органів внутрішніх справ України

(далі - форми звітності) щодо показників роботи служби.

Статистичні дані подаються по наростаючій.

1.4. В(С)ПЗ У(В)КЗ ГУМВС, УМВС звітують за формами звітності

відповідно до таблиць 1 - 4, практичні психологи в міських,

районних, лінійних органах, стройових та спеціальних підрозділах

внутрішніх справ (таблиці 5 - 7), підрозділи психологічного

забезпечення внутрішніх військ МВС України (таблиці 8 - 10),

підрозділи психологічного забезпечення та окремі посади психологів

Державної служби охорони при МВС України (таблиці 11 - 13) та

підрозділи психологічного забезпечення навчальних закладів МВС

України (таблиці 14 - 16).

1.5. В(С)ПЗ У(В)КЗ ГУМВС, УМВС, структурні підрозділи СПЗ

подають звіти до ВПЗ УСГПР ДКЗ МВС України відповідно до

підрозділів 1.2, 1.3 цієї Інструкції. Практичні психологи міських, районних, лінійних органів,

стройових та спеціальних підрозділів внутрішніх справ надають

звіти до В(С)ПЗ У(В)КЗ ГУМВС, УМВС. Психологи училищ професійної

підготовки працівників міліції звітують начальникам В(С)ПЗ У(В)КЗ

ГУМВС, УМВС або підрозділам психологічного забезпечення навчальних

закладів МВС України відповідно до затвердженої штатної структури.

Практичні психологи підрозділів психологічного забезпечення

Державної служби охорони при МВС України, а також підрозділи

психологічного забезпечення внутрішніх військ МВС України надають

звіти до керівних підрозділів служби психологічного забезпечення

Державної служби охорони при МВС України або внутрішніх військ МВС

України відповідно. Звіти практичних психологів вищезазначених

категорій подаються до відповідних структурних підрозділів СПЗ у

встановлені керівниками структурних підрозділів СПЗ терміни.

2. Описова частина звіту містить:

2.1. Загальний стан виконання плану роботи з психологічного

забезпечення оперативно-службової діяльності, невиконані пункти

плану, аналіз причин невиконання.

2.2. Робота з кадрового забезпечення служби: 2.2.1. Аналіз кадрового забезпечення служби. 2.2.2. Кількість посад, які згідно з наказами МВС України

необхідно ввести в структурних підрозділах СПЗ. 2.2.3. Кількість введених та заміщених посад. Окремо

зазначається кількість та відсоток посад, укомплектованих

працівниками служби психологічного забезпечення

оперативно-службової діяльності органів внутрішніх справ України

(далі - працівники СПЗ) з психологічною освітою за профілем МВС

України, психологічною цивільною освітою, практичним досвідом

роботи в органах внутрішніх справ України. 2.2.4.

Проведена робота щодо направлення до навчальних

закладів МВС України кандидатів з числа цивільної молоді

на навчання за спеціальністю "практична психологія" і психологів

органів та підрозділів внутрішніх справ для підвищення

кваліфікації. 2.2.5. Робоче навантаження на одного фахівця-психолога. 2.2.6. Пропозиції щодо поліпшення кількісного та якісного

складу служби, рівня фахової підготовки психологів. 2.2.7. Якщо відбуваються кадрові перестановки або зміни

в штатній структурі підрозділу СПЗ, дана інформація надсилається

до ВПЗ УСГПР ДКЗ МВС України разом з поточним звітом.

2.3. Відповідність наявної матеріально-технічної бази

структурного підрозділу СПЗ до Табеля належності матеріального

забезпечення, засобів зв'язку, обчислювальної та організаційної

техніки, допоміжних технічних засобів відділів (відділень,

секторів) психологічного забезпечення управлінь (відділів)

кадрового забезпечення головних управлінь, управлінь МВС України в

Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві та Севастополі,

на транспорті та служби психологічного забезпечення Державної

служби охорони при МВС України, Головного Управління внутрішніх

військ МВС України.

2.4. Організаційно-методична робота: 2.4.1. Аналіз організаційної роботи з працівниками

структурного підрозділу СПЗ (далі - психологи). 2.4.2. Проведення з психологами нарад, тематичних тренінгів,

семінарів, навчально-методичних зборів. 2.4.3. Виїзди до регіональних та територіальних органів

внутрішніх справ України з метою надання практичної допомоги,

перевірки роботи психологів, узагальнення досвіду. 2.4.4. Навчання психологів, методична робота з ними, інші

форми підвищення фахового рівня.

2.5. Здійснення професійного психологічного відбору

кандидатів на службу в органи внутрішніх справ України (далі -

кандидати): 2.5.1. Загальна кількість кандидатів, стосовно яких здійснено

професійно-психологічний відбір. 2.5.2. Кількість і відсоток негативних висновків

щодо кандидатів, які пройшли психологічний відбір. 2.5.3. Окремо вказати кількість кандидатів до вступу

в училища професійної підготовки, кількість і відсоток негативних

висновків та кандидатів, які поновлюються в органи внутрішніх

справ України, указавши кількість та відсоток негативних висновків

стосовно даних кандидатів. 2.5.4. Кількість не охоплених відбором кандидатів, причини

відсутності відбору. 2.5.5. Кількість та відсоток зарахованих на службу

кандидатів, які отримали негативний висновок за результатами

відбору. 2.5.6. Якісний аналіз ефективності професійно-психологічного

відбору кандидатів, питома вага осіб, які були зараховані

на службу в органи внутрішніх справ України (вираховується

від кількості кандидатів, яких було охоплено відбором,

до кількості кандидатів, яких було прийнято на службу). 2.5.7. Окремо вказати причини того, що кандидати на службу,

які успішно пройшли відбір, не були прийняті на службу. 2.5.8. Пропозиції щодо поліпшення роботи

з професійно-психологічного відбору кандидатів.

2.6. Здійснення професійно-психологічного відбору кандидатів

на навчання до навчальних закладів МВС України: 2.6.1. Загальна кількість кандидатів, стосовно яких здійснено

професійно-психологічний відбір. 2.6.2. Кількість і відсоток негативних висновків

щодо кандидатів. 2.6.3. Кількість і відсоток не охоплених відбором кандидатів,

причини відсутності відбору. 2.6.4. Якісний аналіз результатів здійснення

професійно-психологічного відбору, у тому числі кількісний

та відсотковий склад за групами придатності до навчання "А", "Б",

"В", та питома вага кандидатів з перших двох груп, які вступили

до навчальних закладів МВС України.

2.7. Психологічна підтримка під час адаптації працівників

органів внутрішніх справ України до умов навчання та службової

діяльності (далі - працівники): 2.7.1. Число та відсоток (від загальної кількості нового

прийому) молодих працівників органів і підрозділів внутрішніх

справ (далі - молоді працівники), яким надано психологічну

підтримку з метою їх адаптації до умов службової діяльності

при призначенні на посади. 2.7.2. Число та відсоток працівників (від загальної кількості

особового складу органів і підрозділів внутрішніх справ), яким

надано психологічну підтримку при переведенні на іншу посаду

та які включені до резерву кадрів на висунення. 2.7.3. Кількість та відсоток (від загальної кількості

особового складу органів і підрозділів внутрішніх справ нового

прийому) молодих працівників, звільнених на першому році служби,

та кількість працівників, звільнених з негативних мотивів. 2.7.4. Питома вага працівників (від загальної кількості

особового складу органів і підрозділів внутрішніх справ нового

прийому), стосовно яких, при прийомі на службу в органи

і підрозділи внутрішніх справ психологом надано негативний

висновок. 2.7.5. Число та відсоток курсантів, слухачів навчальних

закладів МВС України, з якими проводилася робота щодо підвищення

їх основних пізнавальних психічних процесів (повторні заняття

та тренінги враховуються на загальних умовах), та кількість

наданих рекомендацій з комплектування навчальних груп. 2.7.6. Число проведених психодіагностичних обстежень

працівників при підборі наставників. 2.7.7. Кількість психологічних консультацій викладачам,

наставникам, слухачам та молодим працівникам з питань адаптації

та наставництва, а також відсоток плинності серед молодих

працівників (на першому році служби), у тому числі

за психологічними показниками. 2.7.8. Кількість здійснених додаткових психологічних

обстежень для встановлення психологічної сумісності молодого

працівника та наставника, а також питома вага охоплених додатковою

психодіагностикою (вираховується від загальної кількості молодих

працівників та наставників).

2.8. Індивідуальна робота з працівниками та первинна

психопрофілактика: 2.8.1. Число та відсоток (від наявної кількості особового

складу) працівників, яким була надана психологічна консультація,

та основні питання, за якими надавалась допомога. 2.8.2. Кількість працівників та членів їх сімей, з якими

проведено індивідуальні психологічні консультації та яким була

надана індивідуальна психологічна допомога (указати за чиєю

ініціативою - психолога, працівника, керівництва або інших осіб

проводилась ця робота). 2.8.3. Аналіз основних підстав надання психологічної допомоги

(конфліктність у колективі або сім'ї, негативні емоційні стани,

різке погіршення результативності роботи, ознаки девіантної

поведінки тощо). 2.8.4. Кількість працівників, охоплених заходами

психокорекції, та їх питома вага від наявної кількості особового

складу органів внутрішніх справ України. 2.8.5. Загальна кількість працівників, охоплених

експрес-діагностикою, та відсоток, який становлять дані працівники

від наявної кількості особового складу органу (підрозділу)

внутрішніх справ. 2.8.6. Причини здійснення експрес-діагностики в кількісному

співвідношенні. 2.8.7. Число та відсоток від штатної чисельності працівників,

з якими проводилися планові та спеціальні психодіагностичні заходи

(повторні обстеження враховуються на загальних підставах),

чисельність та відсоток від штатної чисельності працівників, які

входять до групи посиленої психологічної уваги, кількість

та результативність заходів, що проводилися з ними. 2.8.8. Число працівників, які застосовували зброю на поразку,

та кількість здійснених психологом реабілітаційних заходів з цією

категорією працівників. 2.8.9. Число працівників, віднесених до групи посиленої

психологічної уваги, та їх питома вага від наявної чисельності

особового складу органів внутрішніх справ України, а також

кількість працівників, направлених до Центрів психіатричної

допомоги та професійного психофізіологічного відбору відділів

(служб) охорони здоров'я при ГУМВС, УМВС, і причини направлення.

2.9. Психологічне супроводження службової діяльності: 2.9.1. Кількість проведених поглиблених психологічних

обстежень при формуванні резерву кадрів на висунення

та призначення на керівні посади. 2.9.2. Кількість здійснених поліграфних опитувань. 2.9.3. Робота з відбору кандидатів до міжнародних миротворчих

місій, зокрема загальна чисельність та відсоток охоплених

(не охоплених) відбором кандидатів, причини, кількість і відсоток

негативних висновків. 2.9.4. За наявності спеціального поліграфного обладнання

та відповідної підготовки психологів зазначаються кількість

і результати скринінгових обстежень, розслідувань надзвичайних

подій серед особового складу органів внутрішніх справ України. 2.9.5. Ефективність проведення відбору.

2.10. Заходи з підтримання належного соціально-психологічного

клімату: 2.10.1. Загальна характеристика соціально-психологічного

клімату в підпорядкованих органах і підрозділах внутрішніх справ. 2.10.2. Стан соціально-психологічного клімату в колективах

органів і підрозділів внутрішніх справ. 2.10.3. Кількість проведених комплексних заходів, які

включали соціологічні, соціометричні і соціонічні дослідження

в колективах, за результатами яких психологами було підготовлено

конкретні пропозиції та рекомендації, ужито практичних заходів

щодо підтримання належного соціально-психологічного клімату. 2.10.4. Кількість та відсоток від загальної кількості

підпорядкованих органів, підрозділів внутрішніх справ, охоплених

проведеними заходами. 2.10.5. Окремо зазначається кількість нереалізованих

рекомендацій та причини цього, кількість та відсоток органів,

підрозділів внутрішніх справ, не охоплених проведеними заходами. 2.10.6. У разі низького рейтингу керівництва органу

або підрозділу до статистичних даних поточного звіту додатково

додаються опис проблеми в колективі, ужиті заходи з оптимізації

стану, надані рекомендації керівництву та заходи реагування на

інформацію психологів. 2.10.7. Повторні перевірки, їх питома вага серед охоплених

перевіркою органів (підрозділів) внутрішніх справ, динаміка змін

соціально-психологічного клімату в колективах після здійснення

заходів.

2.11. Суїцидальна активність в органах і підрозділах

внутрішніх справ: 2.11.1. Первинна психопрофілактика відхилень у поведінці

працівників. 2.11.2. Кількість суїцидів та суїцидальних спроб, рівень

суїцидальної активності серед особового складу органів внутрішніх

справ України. 2.11.3. У звітах В(С)ПЗ У(В)КЗ ГУМВС, УМВС окремо

зазначається рівень суїцидальної активності серед населення

регіону. 2.11.4. Робота з профілактики випадків самогубств, у тому

числі спільно з центрами психіатричної допомоги та професійного

психофізіологічного відбору відділів (служб) охорони здоров'я

при ГУМВС, УМВС. 2.11.5. Аналіз виконання спільного плану психопрофілактичної

роботи з центрами психіатричної допомоги та професійного

психофізіологічного відбору відділів (служб) охорони здоров'я

при ГУМВС, УМВС.

2.12. Залучення психологів до проведення службових

розслідувань: 2.12.1. Участь психолога в службових розслідуваннях, вивченні

причин і обставин надзвичайних подій серед особового складу

органів внутрішніх справ України. 2.12.2. Кількість надзвичайних подій серед особового складу

органів внутрішніх справ України, а також кількість надзвичайних

подій, у розслідуванні яких брали участь психологи, кількість

підготовлених висновків, рекомендацій керівництву, ефективність їх

використання і впровадження.

2.13. Здійснення професійно-психологічної підготовки 2.13.1. Загальна кількість занять з професійно-психологічної

підготовки особового складу органів внутрішніх справ України,

проведених особисто психологами, їх тематика і тривалість

в академічних годинах. 2.13.2. Робота з організаційно-методичного забезпечення

професійно-психологічної підготовки працівників. 2.13.3. Кількість проведених психологами тематичних тренінгів

з працівниками. 2.13.4. Участь психологів у проведенні інших занять. 2.13.5. Консультування психологами працівників, які проводять

заняття з професійно-психологічної підготовки. 2.13.6. Участь психологів в інструктажах працівників, які

заступають на службу, інші форми роботи.

2.14. Психологічна підтримка оперативних заходів та слідчих

дій: 2.14.1. Відображається особиста участь психолога

в психологічному забезпеченні оперативних заходів та слідчих дій

(окремо зазначається кількість наданих консультацій працівникам

оперативних та слідчих підрозділів, підготовлених психологічних

портретів, кількість рекомендацій з проведення спеціальних

операцій, опитувань затриманих, конкретна робота щодо надання

психологічної допомоги потерпілим, проведення психологічних

експертиз).

2.15. Науково-дослідна діяльність. Зазначаються основні

напрямки та результати науково-дослідної діяльності психолога,

підвищення кваліфікації та перепідготовки.

2.16. У заключній частині висновку в довільній формі дається

загальна оцінка ефективності вжитих заходів з психологічного

забезпечення службової діяльності працівників, аналіз проблем,

що існують у колективах органів і підрозділів внутрішніх справ,

шляхів їх вирішення та пропозиції щодо активізації роботи служби

психологічного забезпечення.

Начальник Департаменту

роботи з персоналом МВС України

генерал-майор міліції М.Н.Курко

Додаток

до п.1.3. Інструкції з порядку

обліку і звітності служби

психологічного забезпечення

оперативно-службової

діяльності органів

внутрішніх справ України

ФОРМИ

звітності психологів структурних підрозділів

служби психологічного забезпечення

оперативно-службової діяльності органів

внутрішніх справ України

Форми звітності психологів Центрів практичної

психології при ГУМВС, УМВС

Таблиця 1

Кадрове забезпечення

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |ГУМВС,|Потрібно ввести посад | Уведено посад | Заміщено посад |Працівників з фаховою освітою | | УМВС | за наказами МВС | | | | | | України, з них | | | | | |----------------------------+--------------------------------+--------------------------------+--------------------------------| | |ЦПП|органи,|"Беркут",|усього| ЦПП | органи,|"Беркут",|усього| ЦПП | органи,|"Беркут",|усього| ЦПП | органи,|"Беркут",|усього| | | |підроз-|"Сокіл" | | |підроз- |"Сокіл" | | |підроз- |"Сокіл" | | |підроз- |"Сокіл" | | | | | діли | | | | діли | | | | діли | | | | діли | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |------+--------+---------+------+------+--------+---------+------|------+--------+---------+------| | | | | | |к-ть|%|к-ть|% |к-ть|% |к-ть|%|к-ть|%|к-ть|% |к-ть|% |к-ть|%|к-ть|%|к-ть|% |к-ть|% |к-ть|%| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |------+---+-------+---------+------+----+-+----+---+----+----+----+-+----+-+----+---+----+----+----+-+----+-+----+---+----+----+----+-| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Таблиця 2

Матеріально-технічне забезпечення та організація

роботи служби

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ |ГУМВС,| Матеріальна база | Організаційна робота з психологами | | УМВС | | | |------+-------------------------------------------------------------------+-------------------------------------------------| | |кількі-|кількість |кількість|кількість |кількість|кількість|кіль- |прове- |прове- |проведе-|кількість| кількість | | | сть |автомати- | кімнат |психотре- |комп'юте-|комп'юте-|кість |дено |дено |но |проведе- |нормативних та| | |окремих|зованих |психоло- |нінгових |рних |рних |службо-|нарад |темати-|семіна- |них пере-| методичних | | |службо-|робочих |гічного |комплексів|класів |полігра- |вих | |чних |рів |вірок | документів | | | вих |місць |розванта-| |професій-|фів |автомо-| |тренін-| |діяльнос-| | | |кабіне-| |ження | |но-психо-| |білів | |гів | |ті пси- | | | | тів | | | |логічного| | | | | |хологів | | | | | | | | відбору | | | | | | | | |------+-------+----------+---------+----------+---------+---------+-------+-------+-------+--------+---------+--------------| | | | | | | | | | | | | | | ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Таблиця 3

Професійно-психологічний відбір, індивідуальна

робота, психопрофілактична робота

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |ГУМВС,| Відбір на службу |Відбір на навчання | Заходи адаптації до умов службової |Індивідуальна робота з працівниками ОВС | |УМВС | |до вищих навчальних | діяльності | та первинна психопрофілактика | | | |закладів МВС України| | | | | | | | | | |-----------------------------+--------------------+-----------------------------------------------+----------------------------------------------------------| | |усього |негатив- |усього |усього |негатив- |охоплено |звільнено |кількість|додаткова |надано психологічну допомогу |група посиленої|направлено | | |охоплено |них |прийнято|охоплено |них |молодих |на першому |консуль- |психодіагно-| |психологічної |до ЦПД та | | |кандидатів|висновків|на |кандидатів|висновків|працівни-|році |тацій |стика | |уваги |ППВ | | | | |службу | | |ків ОВС |служби |наставни-| | | |(кількість)| | | | | | | | | |ків | |------------------------------| |-----------| | | | | | | | | | | |консульта-|заходів |здійснено| | | | | | | | | | | | | |ції |психоко- |експрес- | | | | | | | | | | | | | | |рекції та|діагнос- | | | | | | | | | | | | | | |регуляції|тику пра-| | | | | | | | | | | | | | | |цівників | | | | | | | | | | | | | | | |ОВС | | | | |----------+---------+--------+----------+---------+---------+--------------| |------------+----------+---------+---------+---------------| | | |к-ть| % |к-ть| % |к-ть| %|к-ть| % |к-ть| % |к-ть| % |к-ть|%|за не- | |к-ть| % |к-ть| % |к-ть| % |к-ть| % |к-ть | % | | | | | | | | | | | | | | | | | |гатив- | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |ними | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |мотива-| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ми | | | | | | | | | | | | | |------+----+-----+----+----+----+---+----+-----+----+----+----+----+----+-+-------| |----+-------+----+-----+----+----+----+----+-------+-------| | ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Таблиця 4

Психологічне супроводження служби.

Психологічне супроводження оперативно-службової

діяльності

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ | Перелік | Психологічне | Вивчення та підтримка | Суїцидів і | Службові | Психологічна |Психологічна підтримка| | міських, | супроводження службової | соціально-психологічного клімату | спроб |розслідування | підготовка |оперативних заходів | | районних, | діяльності | | | | |та слідчих дій | | лінійних | | | | | | | | органів та | | | | | | | | галузевих | | | | | | | |служб ГУМВС,| | | | | | | | УМВС | | | | | | | | |------------------------------+------------------------------------------------+-----------------+--------------+-----------------+----------------------| | |кіль- |кіль-|кіль-|кіль-|кіль-|чисе-|% від|здій-| стан |низь-|заве-|спроб|учас-|розгля-|участь|кіль-|кіль-|кільк|безпо-|скла- |проведе-| | |кість |кість|кість|кість|кість|льні-|зага-|снено|соціально-психологічного|кий |рше- |і за-|ть |нуто |психо-|кість|кість|ість |серед-|дено |но пси- | | |погли-|пог- |пог- |полі-|кон- |сть |льної|вив- | клімату в колективі |рей- |них |махів|пси- |заяв та|лога в|заня-|кон- |прове| ня |психо-|хологіч-| | |блених|либ- |либ- |гра- |вуль-|пра- |чисе-|чень | |тинг |(кі- |(кі- |холо-| скарг |служ- |ть, |суль-|дених|участь|логіч-|них екс-| | |психо-|лених|лених|фіч- |та- |ців- |льно-|соці-|------------------------|кері-|лькі-|лькі-|га в |психо- |бових |про- |та- |темат|психо-|них |пертиз | | |логіч-|пси- |пси- |них |цій, |ників|сті |аль- |опти-|пози-|нес-|негав- |вника|сть) |сть) |служ-|логами |розс- |веде-|цій, |ичних|лога в|порт- |(кількі-| | |них |холо-|холо-|опи- |нада-|в |орга-|но- |маль-|тивн |тій-|ний | | | |бових|(кількі|ліду- |них |нада-|трені|захо- |ретів | сть) | | |обсте-|гіч- |гіч- |тува-|них |ОВС, |ну, |пси- |ний | ий |кий | | | | |розс-| сть) |ваннях|пси- |них |нгів |дах |(кільк| | | |жень |них |них |нь |кері-|які |під- |холо-| | | | | | | |ліду-| |(кіль-|холо-|пси- | з |(кіль-|ість) | | | | при |обс- |обс- | |вни- |брали|роз- |гіч- | | | | | | | |ван- | |кість)|гом |холо-|праці|кість)| | | | |пере- |теже-|теже-| |кам |учас-|ділу |ного | | | | | | | |нях | | | |гом |вника| | | | | |міщен-|нь |нь | |щодо |ть у |внут-|клі- | | | | | | | |само-| | | |пра- | ми | | | | | |ні на |при |при | |орга-|вив- |ріш- |мату | | | | | | | |губ- | | | |ців- | ОВС | | | | | |керів-|пере-|фор- | |ніза-|ченні|ніх |в ор-| | | | | | | |ств | | | |никам| | | | | | |ні |міще-|мува | |ції | |справ|ганах| | | | | | | |та | | | |ОВС, | | | | | | |посади|нні |нні | |про- | | |(під-| | | | | | | |спроб| | | |які | | | | | | | |на |резе-| |фесі-| | |роз- | | | | | | | |(кі- | | | |про- | | | | | | | |інші |рву | |йної | | |ді- | | | | | | | |лькі-| | | |води-| | | | | | | |поса-|на | |дія- | | |лах) | | | | | | | |сть) | | | |ли | | | | | | | |ди |вису-| |льно-| | |внут-| | | | | | | | | | | |заня-| | | | | | | | |нення| |сті | | |ріш- | | | | | | | | | | | |ття | | | | | | | | | | |коле-| | |ніх | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |ктиву| | |справ| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |(кі- | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |лькі-| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |сть) | | | | | | | | | | | | | | | | | |------------+------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+----+-------+-----+-----+-----+-----+-------+------+-----+-----+-----+------+------+--------| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |------------+------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+----+-------+-----+-----+-----+-----+-------+------+-----+-----+-----+------+------+--------| |УСЬОГО: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Таблиця 5

Форми статистичної звітності роботи психологів

структурних підрозділів служби психологічного

забезпечення

Кадрове та матеріально-технічне забезпечення

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ |Посада,|Перелік | Кадровий склад служби | Матеріальна база | |звання,|органів |---------------------------------------------------------+------------------------------------------| |П.І.Б. |та |потрібно|уведено |заміщено|у тому числі| навантаження на |кількість| кількість |наявність кімнат| |психо- |підрозді-| ввести | | | фахівцями |одного психолога | окремих |автоматизованих|психокорекції та| |лога |лів, |посад за|--------+--------+------------| (кількість |службових| робочих місць |регуляції | | |закріпле-|наказами|к-сть| %|к-сть| %|к-сть| % |працівників ОВС) |кабінетів| | | | |них за | МВС |-----+--+-----+--+-----+------| | | | | | |психоло- |України | | | | | | | | | | | | |гом | | | | | | | | | | | | | |---------+--------+-----+--+-----+--+-----+------+-----------------+---------+---------------+----------------| | | | | | | | | | | | | | | ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Таблиця 6

Професійно-психологічний відбір, індивідуальна

робота, психопрофілактична робота

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |Посада,|Перелік | Відбір на службу | Відбір на |Заходи адаптації до умов службової |Індивідуальна робота з працівниками органів | |звання,|оганів | |навчання до вищих| діяльності | внутрішніх справ та первинна психопрофілактика | |П.І.Б. |та під- | | навчальних | | | |психо- |розді- | | закладів МВС | | | |лога |лів, за-| | України | | | | |кріпле- | | | | | | |них за | | | | | | |психоло-| | | | | | |гом | | | | | | | |--------------------------+-----------------+------------------------------------------+--------------------------------------------------| | | | усього |негатив-| усього | усього |негатив-|охоплено|звільнено на |кількі-|додаткова | надано психологічну | група |направлено | | | |охоплено|них |прийнято|охоплено|них |молодих |першому році |сть |психодіаг-| допомогу |посиленої|до ЦПД та | | | |кандида-|виснов- |на |кандида-|виснов- |праців- | служби |консу |ностика | |психоло- |ППВ | | | |тів |ків |службу |тів |ків |ників | |льтацій| | |гічної |(кількість) | | | | | | | | |ОВС | |настав-| | |уваги | | | | | | | | | | | |ників | |---------------------------| | | | | | | | | | | | | | |консуль-| заходів |здійсне-| | | | | | | | | | | | | | |тацій |психоко- |но | | | | | | | | | | | | | | | |рекції та|експрес-| | | | | | | | | | | | | | | |регуляції|діагнос-| | | | | | | | | | | | | | | | |тики | | | | | | | | | | | | | | | | |праців- | | | | | | | | | | | | | | | | |ників | | | | | | | | | | | | | | | | |ОВС | | | | | |--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------------| |----------+--------+---------+--------+---------| | | | |к-ть| % |к-ть| % |к-ть| % |к-ть| % |к-ть| % |к-ть| % |к-ть|%| за | |к-ть | % |к-ть| % |к-ть| % |к-ть| % |к-ть|% | | | | | | | | | | | | | | | | | | |негати-| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |вними | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |мотива-| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |ми | | | | | | | | | | | | | |-------|--------|----+---+----+---+----+---+----+---+----+---+----+---+----+-+-------+-------+-----+----+----+---+----+----+----+---+----+----+------------| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |-------+--------+----+---+----+---+----+---+----+---+----+---+----+---+----+-+-------+-------+-----+----+----+---+----+----+----+---+----+----+------------| |Усього | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Таблиця 7

Психологічне супроводження служби.

Психологічне супроводження оперативно-службової

діяльності

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ | Перелік | Психологічне | Вивчення та підтримка | Суїцидів і | Службові | Психологічна |Психологічна підтримка| | міських, | супроводження службової | соціально-психологічного клімату | спроб |розслідування | підготовка |оперативних заходів | | районних, | діяльності | | | | |та слідчих дій | | лінійних | | | | | | | | органів та | | | | | | | | галузевих | | | | | | | |служб ГУМВС,| | | | | | | | УМВС | | | | | | | | |------------------------------+------------------------------------------------+-----------------+--------------+-----------------+----------------------| | |кіль- |кіль-|кіль-|кіль-|кіль-|чисе-|% від|здій-| стан |низь-|заве-|спроб|учас-|розгля-|участь|кіль-|кіль-|кіль-|безпо-|скла- |проведе-| | |кість |кість|кість|кість|кість|льні-|зага-|снено|соціально-психологічного|кий |рше- |і за-|ть |нуто |психо-|кість|кість|кість|серед-|дено |но пси- | | |погли-|пог- |пог- |полі-|кон- |сть |льної|вив- | клімату в колективі |рей- |них |махів|пси- |заяв та|лога в|заня-|кон- |про- | ня |психо-|хологіч-| | |блених|либ- |либ- |гра- |вуль-|пра- |чисе-|чень | |тинг |(кі- |(кі- |холо-| скарг |служ- |ть, |суль-|веде-|участь|логіч-|них екс-| | |психо-|лених|лених|фіч- |та- |ців- |льно-|соці-|------------------------|кері-|лькі-|лькі-|га в |психо- |бових |про- |та- |них |психо-|них |пертиз | | |логіч-|пси- |пси- |них |цій, |ників|сті |аль- |опти-|пози-|нес-|негав- |вника|сть) |сть) |служ-|логами |розс- |веде-|цій, |тема-|лога в|порт- |(кількі-| | |них |холо-|холо-|опи- |нада-|в |орга-|но- |маль-|тивн |тій-|ний | | | |бових|(кількі|ліду- |них |нада-|тич- |захо- |ретів | сть) | | |обсте-|гіч- |гіч- |тува-|них |ОВС, |ну, |пси- |ний | ий |кий | | | | |розс-| сть) |ваннях|пси- |них |них |дах |(кіль-| | | |жень |них |них |нь |кері-|які |під- |холо-| | | | | | | |ліду-| |(кіль-|холо-|пси- |тре- |(кіль-|кість)| | | | при |обс- |обс- | |вни- |брали|роз- |гіч- | | | | | | | |ван- | |кість)|гом |холо-|нін- |кість)| | | | |пере- |теже-|теже-| |кам |учас-|ділу |ного | | | | | | | |нях | | | |гом |гів з| | | | | |міщен-|нь |нь | |щодо |ть у |внут-|клі- | | | | | | | |само-| | | |пра- |пра- | | | | | |ні на |при |при | |орга-|вив- |ріш- |мату | | | | | | | |губ- | | | |ців- |ців- | | | | | |керів-|пере-|фор- | |ніза-|ченні|ніх |в ор-| | | | | | | |ств | | | |никам|ника-| | | | | |ні |міще-|мува | |ції | |справ|ганах| | | | | | | |та | | | |ОВС, |ми | | | | | |посади|нні |нні | |про- | | |(під-| | | | | | | |спроб| | | |які |ОВС | | | | | | |на |резе-| |фесі-| | |роз- | | | | | | | |(кі- | | | |про- | | | | | | | |інші |рву | |йної | | |ді- | | | | | | | |лькі-| | | |води-| | | | | | | |поса-|на | |дія- | | |лах) | | | | | | | |сть) | | | |ли | | | | | | | |ди |вису-| |льно-| | |внут-| | | | | | | | | | | |заня-| | | | | | | | |нення| |сті | | |ріш- | | | | | | | | | | | |ття | | | | | | | | | | |коле-| | |ніх | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |ктиву| | |справ| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |(кі- | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |лькі-| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |сть) | | | | | | | | | | | | | | | | | |------------+------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+----+-------+-----+-----+-----+-----+-------+------+-----+-----+-----+------+------+--------| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |------------+------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+----+-------+-----+-----+-----+-----+-------+------+-----+-----+-----+------+------+--------| |УСЬОГО: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Таблиця 8

Звіти підрозділів служби психологічного

забезпечення ГУВВ МВС України

Кадрове та матеріально-технічне забезпечення

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ | ГУВВ МВС | Кадровий склад служби | Матеріальна база | Організація роботи з психологами | | України |-----------------------------------+-------------------------------+-------------------------------------------------------| | |потрібно|уведено|заміщено| у тому | к-сть |наявність | наявність | к-сть |прове-|проведено|кількість|кількість підготов- | | | ввести | | | числі |окремих | кімнат |психотрені-|автома-|дено |семінарів|проведе- |лених нормативно- | | |посад за| | |фахівцями|службо- |психокоре-|нгових |тизова-|нарад | |них пере-|методичних докумен- | | |наказами| | | |вих |кції та |комплексів |них | | |вірок |тів | | | МВС | | | |кабіне- |регуляції | |робочих| | |діяльнос-| | | |України | | | |тів | | |місць | | |ті психо-| | | |--------+-------+--------+---------| | | | | | |логів | | | | |к-сть|%|к-сть|% |к-сть| % | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |------------+--------+-----+-+-----+--+-----+---+--------+----------+-----------+-------+------+---------+---------+--------------------| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Таблиця 9

Професійно-психологічний відбір, індивідуальна

робота, первинна психопрофілактика

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | ГУВВ МВС | Відбір на службу | Відбір на |Заходи адаптації до умов служби |Індивідуальна робота з працівниками ОВС | | України | |навчання у ВНЗ | | та первинна психопрофілактика | | |----------------------+---------------+-----------------------------------| | | | усього |нега- |усього|усього |негати-|охопле-|звільнено на|к-ть|додаткова| | | |охоплено|тивних|прий- |охопле-|вних |но | 1-му році |кон-|психодіа-|-------------------------------------------------------| | |кандида-|висно-|нято |но |виснов-|праців-| служби |су- |гностика |надано психологічну допомогу|група посиленої|направлено| | |тів |вків |на |канди- |ків |ників | |ль- | | |психологічної |до спеціа-| | | | |службу|датів | |ОВС | |та- | | |уваги |лізованих | | | | | | | | | |цій | |----------------------------| |медичних | | | | | | | | | |нас-| |здійснено|консуль-|заходів | |установ | | | | | | | | | |тав-| |експрес- |тацій |психоко- | | | | | | | | | | | |ни- | |діагнос- | |рекції | | | | | | | | | | | |ків | |тику | | | | | | |--------+------+------+-------+-------+-------+------------| |---------+---------+--------+---------+---------------| | | |к-ть | %|к-ть|%|к-ть|%|к-ть|% |к-ть|% |к-ть|% |к-ть|%|за | |к-ть| % |к-ть| % |к-ть| % |к-ть|% |к-ть | % | | | | | | | | | | | | | | | | | |нега-| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |тив- | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |ними | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |вис- | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |нов- | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |ками | | | | | | | | | | | | | |--------------+-----+--+----+-+----+-+----+--+----+--+----+--+----+-+-----+----+----+----+----+----+----+---+----+----+-----+---------+----------| | |Офіцери, | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |прапорщики | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |-+------------+-----+--+----+-+----+-+----+--+----+--+----+--+----+-+-----+----+----+----+----+----+----+---+----+----+-----+---------+----------| | |Військово- | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |службовці | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |контрактної | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |служби | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |-+------------+-----+--+----+-+----+-+----+--+----+--+----+--+----+-+-----+----+----+----+----+----+----+---+----+----+-----+---------+----------| | |Солдати | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |строкової | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |служби | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |-+------------+-----+--+----+-+----+-+----+--+----+--+----+--+----+-+-----+----+----+----+----+----+----+---+----+----+-----+---------+----------| | |Курсанти | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |-+------------+-----+--+----+-+----+-+----+--+----+--+----+--+----+-+-----+----+----+----+----+----+----+---+----+----+-----+---------+----------| | |Усього | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Таблиця 10

Психологічне супроводження служби

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |ГУВВ МВС | Суїцидів і | Службові | Супроводження служби | Психологічна | Підтримка соціально-психологічного клімату | |України | спроб |розслідування | | підготовка | | | | | | | працівників | | | |-----------------+--------------+-------------------------------------------+---------------------+---------------------------------------------------------| | |закі-|спроб|учас-| участь |розг-|кількість|кількість |кількість |консуль- |к-сть | к-сть |к-сть|чисе-|% від|вивче-| стан | низький | | |нче- |к-ть |ть |психоло-|гля- |поглибле-|поглиблених |поглибле- |тації |заня- |консуль-|про- |льні-|зага-|ння |соціально-психологічного| рейтинг | | |них | |пси- |га у |нуто |них |психологіч- |них |керівни- |ть, |тацій, |веде-|сть |льної|соціа-|клімату в колективі | керівників | | |(кі- | |холо-|службо- |заяв |психоло- |них обстеже-|психологі-|ків щодо |прове-|наданих |них |осіб,|кіль-|льно- | | (к-сть) | | |лькі-| |га в |вих |та |гічних |нь при |чних |організа-|дених |психоло-|тема-| які |кості|психо-|------------------------| | | |сть) | |розс-|розслі- |скарг|обстежень|формуванні |обстежень |ції |психо-|гами |тич- |брали| |логіч-|опти-|пози-|нес-|негати-| | | | | |ліду-|дуваннях|(кі- |при |резерву на |при |професій-|логом |праців- |них |учас-| |ного |маль-|тив- |тій-|вний | | | | | |ванні|(к-сть) |лькі-|призначе-|висунення |призначен-|ної | |никам |тре- |ть у | |кліма-|ний |ний |кий | | | | | | | | |сть) |нні на | |ні на інші|діяльнос-| |ОВС, які|нін- |вив- | |ту | | | | | | | | | | | | |керівні | |посади |ті | |проводи-|гів |ченні| | | | | | | | | | | | | | |посади | | |(к-сть) | |ли | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |заняття | | | | | | | | | | |--------------+-----+-----+-----+--------+-----+---------+------------+----------+---------+------+--------+-----+-----+-----+------+-----+-----+----+-------+-------------| | |Офіцери, | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |прапорщики | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |-+------------+-----+-----+-----+--------+-----+---------+------------+----------+---------+------+--------+-----+-----+-----+------+-----+-----+----+-------+-------------| | |Військово- | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |службовці | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |контрактної | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |служби | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |-+------------+-----+-----+-----+--------+-----+---------+------------+----------+---------+------+--------+-----+-----+-----+------+-----+-----+----+-------+-------------| | |Солдати | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |строкової | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |служби | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |-+------------+-----+-----+-----+--------+-----+---------+------------+----------+---------+------+--------+-----+-----+-----+------+-----+-----+----+-------+-------------| | |Курсанти | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |-+------------+-----+-----+-----+--------+-----+---------+------------+----------+---------+------+--------+-----+-----+-----+------+-----+-----+----+-------+-------------| | |Усього | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Таблиця 11

Звіти підрозділів служби психологічного

забезпечення ДДСО при МВС України

Кадрове та матеріально-технічне забезпечення

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ | ДДСО при | Кадровий склад служби | Матеріальна база | Організація роботи з психологами | |МВС України |-----------------------------------+-------------------------------+-------------------------------------------------------| | |потрібно|уведено|заміщено| у тому | к-сть |наявність | наявність | к-сть |прове-|проведено|перевірки|нормативно-методичні| | | ввести | | | числі |окремих | кімнат |психотрені-|автома-|дено |семінарів|діяльнос-|документи | | |посад за| | |фахівцями|службо- |психокоре-|нгових |тизова-|нарад | |ті |(кількість) | | |наказами| | | |вих |кції та |комплексів |них | | |психоло- | | | | МВС | | | |кабіне- |регуляції | |робочих| | |гів | | | |України | | | |тів | | |місць | | |(кількі- | | | | |-------+--------+---------| | | | | | |сть) | | | | |к-сть|%|к-сть|% |к-сть| % | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |------------+--------+-----+-+-----+--+-----+---+--------+----------+-----------+-------+------+---------+---------+--------------------| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Таблиця 12

Професійно-психологічний відбір, індивідуальна

робота, первинна психопрофілактика

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ |ДДСО при МВС | Відбір на службу | Відбір на |Заходи адаптації до умов служби |Індивідуальна робота з працівніками ОВС | | України | |навчання в училища| | та первинна психопрофілактика | | |----------------------+------------------+-----------------------------------| | | | усього |нега- |усього|усього |негативних|охопле-|звільнено на|к-ть|додаткова| | | |охоплено|тивних|прий- |охопле-|висновків |но | 1-му році |кон-|психодіа-|-------------------------------------------------------| | |кандида-|висно-|нято |но | |праців-| служби |су- |гностика |надано психологічну допомогу|група посиленої|направлено| | |тів |вків |на |канди- | |ників | |ль- | | |психологічної |до ЦПД та | | | | |службу|датів | |ОВС | |та- | | |уваги |ППВ | | | | | | | | | |цій | |----------------------------| | | | | | | | | | | |нас-| |здійснено|консуль-|заходів | | | | | | | | | | | |тав-| |експрес- |тацій |психоко- | | | | | | | | | | | |ни- | |діагнос- | |рекції | | | | | | | | | | | |ків | |тику | | | | | | |--------+------+------+-------+----------+-------+------------| |---------+---------+--------+---------+---------------| | | |к-ть | %|к-ть|%|к-ть|%|к-ть|% |к-ть|% |к-ть|% |к-ть|%|за | |к-ть| % |к-ть| % |к-ть| % |к-ть|% |к-ть | % | | | | | | | | | | | | | | | | | |нега-| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |тив- | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |ними | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |вис- | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |нов- | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |ками | | | | | | | | | | | | | |--------------+-----+--+----+-+----+-+----+--+----+-----+----+--+----+-+-----+----+----+----+----+----+----+---+----+----+-----+---------+----------| | |Атестовані | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |-+------------+-----+--+----+-+----+-+----+--+----+-----+----+--+----+-+-----+----+----+----+----+----+----+---+----+----+-----+---------+----------| | |Вільний | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |найм | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |-+------------+-----+--+----+-+----+-+----+--+----+-----+----+--+----+-+-----+----+----+----+----+----+----+---+----+----+-----+---------+----------| | |Усього | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Таблиця 13

Психологічне супроводження служби

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |ДДСО при МВС | Суїцидів і | Службові | Супроводження служби | Психологічна | Підтримка соціально-психологічного клімату | |України | спроб |розслідування | | підготовка | | | | | | | працівників ОВС | | | |-----------------+--------------+-------------------------------------------+---------------------+---------------------------------------------------------| | |закі-|спроб|учас-| участь |розг-|кількість|кількість |кількість |консуль- |к-сть | к-сть |к-сть|чисе-|% від|вивче-| стан | низький | | |нче- |(к-ст|ть |психоло-|гля- |поглибле-|поглиблених |поглибле- |тації |заня- |консульт|про- |льні-|зага-|ння |соціально-психологічного| рейтинг | | |них | ь) |пси- |га у |нуто |них |психологіч- |них |керівни- |ть, | ацій, |веде-|сть |льної|соціа-|клімату в колективі | керівників | | |(кі- | |холо-|службо- |заяв |психоло- |них обстеже-|психологі-|ків щодо |прове-|наданих |них |осіб,|кіль-|льно- | | (к-сть) | | |лькі-| |га в |вих |та |гічних |нь при |чних |організа-|дених |психоло-|тема-| які |кості|психо-|------------------------| | | |сть) | |розс-|розслі- |скарг|обстежень|формуванні |обстежень |ції |психо-|гами |тич- |брали|осіб |логіч-|опти-|пози-|нес-|негати-| | | | | |ліду-|дуваннях|(кі- |при |резерву на |при |професій-|логом |праців- |них |учас-| |ного |маль-|тив- |тій-|вний | | | | | |ванні|(к-сть) |лькі-|призначе-|висунення |призначен-|ної | |никам |тре- |ть у | |кліма-|ний |ний |кий | | | | | | | | |сть) |нні на | |ні на інші|діяльнос-| |ОВС, які|нін- |вив- | |ту | | | | | | | | | | | | |керівні | |посади |ті | |проводи-|гів |ченні| | | | | | | | | | | | | | |посади | | |(к-сть) | |ли | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |заняття | | | | | | | | | | |--------------+-----+-----+-----+--------+-----+---------+------------+----------+---------+------+--------+-----+-----+-----+------+-----+-----+----+-------+-------------| | |Атестовані | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |-+------------+-----+-----+-----+--------+-----+---------+------------+----------+---------+------+--------+-----+-----+-----+------+-----+-----+----+-------+-------------| | |Вільний | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |найм | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |-+------------+-----+-----+-----+--------+-----+---------+------------+----------+---------+------+--------+-----+-----+-----+------+-----+-----+----+-------+-------------| | |Усього | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Таблиця 14

Звіти підрозділів служби психологічного

забезпечення у відомчих навчальних закладах

МВС України

Кадрове та матеріально-технічне забезпечення

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | Навчальний | Кадровий склад служби | Матеріальна база | Організація роботи з психологами | | заклад | | | | | |-----------------------------------------+----------------------------------------+-------------------------------------------------| | |потрібно| введено | заміщено | у тому | к-сть |наявність | наявність | к-сть |проведе-|проведено|перевірки|нормативно-методичні| | | ввести | | | числі |окремих | кімнат |психотрені-|автомати|но нарад|семінарів|діяльнос-|документи (к-сть) | | |посад за| | |фахівцями|службо- |психокоре-|нгових |-зованих| | |ті | | | |наказами| | | |вих |кції та |комплексів |робочих | | |психоло- | | | | МВС | | | |кабіне- |регуляції | | місць | | |гів | | | |України | | | |тів | | | | | |(к-сть) | | | | |----------+-----------+---------| | | | | | | | | | | |к-сть| % |к-сть | % |к-сть| %| | | | | | | | | |-------------+--------+-----+----+------+----+-----+---+--------+----------+-----------+--------+--------+---------+---------+--------------------| ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Таблиця 15

Професійно-психологічний відбір, індивідуальна

робота, первинна психопрофілактика

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |Навчальний| Відбір на службу | Відбір на | Заходи адаптації до умов служби |Індивідуальна робота та первинна психопрофілактика | |заклад | | навчання | | з працівниками ОВС | | |------------------------+----------------+------------------------------------+-----------------------------------------------------| | | усього |негатив-|усього|усього |негатив-|охоплено|звільнено на|к-сть|додатко-| надано психологічну | група |направлено до| | |охоплено|них |прий- |охопле-|них |праців- |1-му році |кон- |ва | допомогу | посиленої |ЦПД та ППВ | | |кандида-|виснов- |нято |но |виснов- |ників |служби |суль-|псиході-|---------------------------|психологіч-| | | |тів |ків |на |канди- |ків |ОВС | |тацій|агности-|здійснено|консуль-| заходи |ної уваги | | | | | |службу|датів | | | |нас- |ка |експрес- |тацій |психоко-| | | | | | | | | | | |тав- | |діагнос- | |рекції | | | | | | | | | | | |ників| |тику | | | | | | |--------+--------+------+-------+--------+--------+------------| |--------+---------+--------+--------+-----------| | | |к-ть| % |к-ть| % |к-ть|%|к-ть| %|к-ть|% |к-ть|% |к-ть|%| за | |к-ть|% |к-ть| % |К-ть| % |К-ть| %|К-ть| % | | | | | | | | | | | | | | | | | |нега-| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |тив- | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |ними | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |моти-| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |вами | | | | | | | | | | | | | |----------+----+---+----+---+----+-+----+--+----+---+----+---+----+-+-----+-----+----+---+----+----+----+---+----+---+----+------+-------------| | |Постій-| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |ний | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |склад | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |--+-------+----+---+----+---+----+-+----+--+----+---+----+---+----+-+-----+-----+----+---+----+----+----+---+----+---+----+------+-------------| | |Перемі-| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |нний | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |склад | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |--+-------+----+---+----+---+----+-+----+--+----+---+----+---+----+-+-----+-----+----+---+----+----+----+---+----+---+----+------+-------------| | |Усього | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Таблиця 16

Психологічне супроводження служби

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |Навчальний | Суїцидів і спроб | Службові | Супроводження служби | Психологічна | Підтримка соціально-психологічного клімату | | заклад | |розслідування| |підготовка працівників | | | | | | | ОВС | | | |--------------------+-------------+-------------------------------------+-----------------------+------------------------------------------------------------------| | |закін-|спроб |участь|участь|розг- |кількість|кількість|кількість|консу- | к-сть | к-сть | к-сть |чисельні-|% від|вивче-| стан |низький рейтинг | | |чених |(к-ть)|психо-|психо-|лянуто|поглибле-|поглибле-|поглиблен|льтації|занять,|консу- |прове- |сть осіб,|зага-|ння |соціально-психологічного|керівників (к-сть)| | |(к-ть)| |лога у|лога у|заяв |них |них |их |керів- |прове- |льта- |дених |які брали|льної|соціа-| клімату в колективі | | | | | |розс- |служ- |та |психоло- |психоло- |психологі|ників |дених |цій |темати-|участь у |кіль-|льно- | | | | | | |ліду- |бових |скарг |гічних |гічних |чних | щодо |психо- |психо- |чних |вивченні |кості|психо-|------------------------| | | | | |ванні |розс- |психо-|обстежень|обстежень|обстежень|органі-|логом |логами |тренін-| |осіб |логич-|опти-|пози-|нес-|негати-| | | | | | |ліду- |логами|при |при |при |зації | |особам,|гів | | |ного |маль-|тив- |тій-|вний | | | | | | |ваннях|(к-ть)|призначе-|формуван-|призначен|профе- | | які | | | |кліма-|ний |ний |кий | | | | | | | |(к-ть)| |ні на |ні резер-|ні на |сійної | |прово- | | | |ту | | | | | | | | | | | | |керівні |ву на |інші |діяль- | |дили | | | | | | | | | | | | | | | | |посади |висунення|посади |ності | |заняття| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |(к-сть)| | | | | | | | | | | | |------------+------+------+------+------+------+---------+---------+---------+-------+-------+-------+-------+---------+-----+------+-----+-----+----+-------+------------------| | |Постійний| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |склад | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |--+---------+------+------+------+------+------+---------+---------+---------+-------+-------+-------+-------+---------+-----+------+-----+-----+----+-------+------------------| | |Перемін- | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |ний склад| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |--+---------+------+------+------+------+------+---------+---------+---------+-------+-------+-------+-------+---------+-----+------+-----+-----+----+-------+------------------| | |Усього | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Начальник Департаменту

роботи з персоналом МВС України

генерал-майор міліції М.Н.Курко

| >>
Законодавчий акт: ІНСТРУКЦІЯ з порядку обліку і звітності служби психологічного забезпечення оперативно-службової діяльності органів внутрішніх справ України. МВС України. 2004

= завантажити законодавчий акт, актуальний на поточний час =

ІНСТРУКЦІЯ з порядку обліку і звітності служби психологічного забезпечення оперативно-службової діяльності органів внутрішніх справ України. 2004

- Антимонопольний комітет - Верховний Суд України - Вищий адміністративний суд України - Вищий господарський суд - Вищий спеціалізований суд - Генеральна прокуратура України - ДА електронного урядування - Державіаслужба України - Державні утворення на території України (1917-1920) - Держатомрегулювання - Держаудитслужба України - Держкомтелерадіо України - Держкордонслужба України - Держнаглядохоронпраці України - Держспецзв’язок - Держспоживстандарт України - Держстат України - Держфінпослуг України - ДКА України - Закони України - Законодавство Української РСР - Кабінет Міністрів України - Кодекси України - Конституційний Суд України - МВС України - МЗС України - Міжнародні документи, ратифіковані Верховною Радою України - Міжнародні угоди України - Мін'юст України - Мінагрополітики України - Мінекономрозвитку України - Міненерговугілля України - Мінінфраструктури України - Мінкультури України - Мінмолодьспорт України - Міноборони України - Мінприроди України - Мінрегіон України - Мінсоцполітики України - Мінфін України - МІП - МНС України - МОЗ України - МОН України - МТОТ - Нацдержслужба України - Національне агентство з питань запобігання корупції - Національне антикорупційне бюро України - Національний банк України - Нацком.енергетики - Нацкомфінпослуг - Нацрада телерадіомовлення - НКРЗІ - НКЦПФР - Основний Закон України - Пенсійний фонд України - Постанови Верховної Ради України - Президент України - РНБО України - Розпорядження Голови ВР України - Розпорядження Кабінета Міністрів України - Служба безпеки України - Служба зовнішньої розвідки - Укрдержархів - Управління державної охорони - Фонд гарант.вкладів фізич.осіб - Фонд державного майна - Фонд соцстраху по безробіттю - Фундаментальне законодавство України - Центрвиборчком України -