>>

ІНСТРУКЦІЯ про порядок поглибленого психологічного обстеження кандидатів на керівні посади органів внутрішніх справ України. 2004

Інформація актуальна на 10.04.2018
завантажити документ, актуальний на поточний час

                                                          

МІНІСТЕРСТВО ВНУТРІШНІХ СПРАВ УКРАЇНИ

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ МВС України

28.07.2004 N 842

( z1365-04 )

Зареєстровано в Міністерстві

юстиції України

27 жовтня 2004 р.

за N 1371/9970

ІНСТРУКЦІЯ

про порядок поглибленого психологічного

обстеження кандидатів на керівні посади

органів внутрішніх справ України

{ Із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства

внутрішніх справ

N 652 ( z1311-13 ) від 08.07.2013 }

{ У тексті Інструкції слова "центри практичної психології при

ГУМВС, УМВС" в усіх відмінках замінено словами "відділи

(відділення, сектори) психологічного забезпечення управлінь

(відділів) кадрового забезпечення ГУМВС, УМВС" у відповідних

відмінках;

слова "Центру практичної психології при МВС України"

замінено словами "відділу психологічного забезпечення

УСГПР ДКЗ МВС України";

слова "ЦПП при МВС України" замінено словами "ВПЗ УСГПР ДКЗ

МВС України";

слова "Центру практичної психології при ГУМВС, УМВС"

замінено словами "відділу (відділення, сектору)

психологічного забезпечення управлінь (відділів) кадрового

забезпечення ГУМВС, УМВС" згідно з Наказом Міністерства

внутрішніх справ N 652 ( z1311-13 ) від 08.07.2013 }

1.

Загальні положення

1.1. Поглиблене психологічне обстеження кандидатів на керівні

посади органів та підрозділів внутрішніх справ України (далі -

кандидати) здійснюється з метою поліпшення якості відбору

керівників шляхом глибокого вивчення і врахування їх

індивідуально-психологічних властивостей.

1.2. Поглиблене психологічне обстеження здійснюється

в обов'язковому порядку при формуванні резерву кадрів на висунення

та при призначенні кандидатів на керівні посади.

1.3. Поглиблене психологічне обстеження кандидатів

здійснюється працівниками служби психологічного забезпечення

у відповідності до Положення про службу психологічного

забезпечення оперативно-службової діяльності органів внутрішніх

справ України ( z1365-04 ) та згідно із затвердженими МВС України

методиками.

1.4. Поглиблене психологічне обстеження складається з таких

етапів: 1.4.1. Узагальнення результатів психологічного супроводження

проходження служби. 1.4.2. Визначення соціального статусу кандидата в колективі

та притаманного йому стилю керівництва. 1.4.3. Психологічне діагностування кандидата. 1.4.4. Узагальнення результатів психологічного обстеження

та підготовка висновку.

1.5. Технологія поглибленого психологічного обстеження

на кожному з її етапів визначається відповідними методичними

рекомендаціями, затвердженими МВС України.

1.6. За результатами поглибленого психологічного обстеження

психологом складається довідка з одним із варіантів висновку

про психологічну придатність кандидата до здійснення управлінської

діяльності на конкретній керівній посаді: 1.6.1.

Рекомендується. 1.6.2. Рекомендується умовно. 1.6.3. Не рекомендується.

1.7. Відомості про результати поглиблених психологічних

обстежень кандидатів на керівні посади відносяться до переліку

конфіденційної інформації в системі МВС України, якій надається

гриф обмеження доступу "Для службового користування" (далі -

"ДСК").

1.8. За дотримання режиму обмеження доступу до конфіденційної

інформації при здійсненні поглиблених психологічних обстежень

кандидатів на керівні посади, збереження отриманих відомостей

несуть персональну відповідальність працівники служби

психологічного забезпечення та підрозділів по роботі з персоналом,

які безпосередньо з нею працюють.

1.9. За забезпечення умов дотримання режиму обмеження доступу

до конфіденційної інформації при здійсненні поглиблених

психологічних обстежень кандидатів на керівні посади та збереження

отриманих відомостей несуть персональну відповідальність керівники

органів та підрозділів внутрішніх справ.

2. Порядок визначення соціального статусу

кандидата в колективі та притаманного йому

стилю керівництва

2.1. Визначення соціального статусу кандидата в колективі

та притаманного йому стилю керівництва здійснюється працівниками

служби психологічного забезпечення за місцем проходження служби

кандидата згідно із затвердженими МВС України методиками

з урахуванням наявного стану соціально-психологічного клімату.

2.2. Результати визначення соціального статусу кандидата

в колективі та притаманного йому стилю керівництва узагальнюються

і враховуються працівниками служби психологічного забезпечення

у висновку про психологічну придатність кандидата до здійснення

управлінської діяльності на конкретній керівній посаді.

3. Порядок узагальнення результатів

психологічного супроводження та психологічного

діагностування кандидатів на керівні посади

органів та підрозділів внутрішніх справ України

3.1. Поглиблене психологічне обстеження кандидатів на керівні

посади номенклатури ГУМВС, УМВС, навчальних закладів МВС України

здійснюється працівниками відділів (відділеннь, секторів)

психологічного забезпечення управлінь (відділів) кадрового

забезпечення ГУМВС, УМВС та підрозділів психологічного

забезпечення навчальних закладів МВС України.

3.2. При призначенні кандидатів на керівні посади

номенклатури Міністерства внутрішніх справ України до відділу

психологічного забезпечення УСГПР ДКЗ МВС України (далі - ВПЗ

УСГПР ДКЗ МВС України) в установленому порядку, з наданням грифу

обмеження доступу "ДСК", направляються матеріали визначення

соціального статусу кандидата в колективі й притаманного йому

стилю керівництва та узагальнені результати психологічного

супроводження проходження служби кандидата.

3.3. Психологічне діагностування, узагальнення результатів

психологічного обстеження та підготовка висновку про психологічну

придатність кандидата до здійснення управлінської діяльності

на конкретній керівній посаді номенклатури Міністерства внутрішніх

справ України здійснюється працівниками ВПЗ УСГПР ДКЗ МВС України.

3.4. Психологічна діагностика здійснюється в індивідуальному

порядку. У виняткових випадках можуть застосовуватись групові

форми діагностування, але не більш 10 осіб водночас.

3.5. Результати тестувань та відповіді на тестові запитання

кандидати заносять до бланків установленої форми, які зберігаються

в окремих справах з наданням грифу обмеження доступу "ДСК".

3.6. При використанні комп'ютерних версій психодіагностичних

методик результати діагностування в електронному вигляді

зберігаються у відповідних файлах з обмеженим доступом,

у друкованому вигляді - підшиваються до окремих справ з наданням

грифу обмеження доступу "ДСК".

3.7. Облік руху бланків, анкет та кодовані результати

поглибленого психологічного обстеження ведеться в журналі обліку

руху матеріалів результатів поглиблених психологічних обстежень

кандидатів на керівні посади органів та підрозділів внутрішніх

справ України (додаток 1 до Інструкції про порядок поглибленого

психологічного обстеження кандидатів на керівні посади органів

внутрішніх справ України).

4. Узагальнення результатів психологічного

супроводження та поглибленого психологічного

обстеження, врахування результатів

та їх зберігання

4.1. Узагальнення результатів поглибленого психологічного

обстеження кандидата на посаду номенклатури ГУМВС, УМВС,

навчального закладу МВС України та підготовка висновку про

психологічну придатність кандидата до здійснення управлінської

діяльності на конкретній керівній посаді здійснюється працівниками

відділів (відділеннь, секторів) психологічного забезпечення

управлінь (відділів) кадрового забезпечення ГУМВС, УМВС та

підрозділів психологічного забезпечення навчальних закладів МВС

України.

4.2. Довідка з висновком про психологічну придатність

кандидата до здійснення управлінської діяльності на конкретній

керівній посаді номенклатури ГУМВС, УМВС, навчального закладу МВС

України затверджується начальником відділу (відділення, сектору)

психологічного забезпечення управлінь (відділів) кадрового

забезпечення ГУМВС, УМВС, керівником підрозділу психологічного

забезпечення навчального закладу МВС України.

4.3. Узагальнення результатів поглибленого психологічного

обстеження кандидата на посаду номенклатури Міністерства

внутрішніх справ України та підготовка висновку про психологічну

придатність кандидата до здійснення управлінської діяльності

на конкретній керівній посаді здійснюється працівниками ВПЗ УСГПР

ДКЗ МВС України.

4.4. Довідка з висновком про психологічну придатність

кандидата до здійснення управлінської діяльності на конкретній

керівній посаді номенклатури Міністерства внутрішніх справ України

затверджується начальником ВПЗ УСГПР ДКЗ МВС України.

4.5. Довідка про результати поглибленого психологічного

обстеження кандидата на посаду, яку наведено в додатку 2

до Інструкції про порядок поглибленого психологічного обстеження

кандидатів на керівні посади органів внутрішніх справ України,

містить розгорнуту характеристику з висновком у відповідності

до пункту 1.6 цієї Інструкції.

4.6. Довідка про результати поглибленого психологічного

обстеження кандидата на посаду подається керівництву

для ознайомлення та прийняття рішення, після чого залучається

до розділу 7 частини II особової справи кандидата.

4.7. Матеріали визначення соціального статусу кандидата в

колективі та притаманного йому стилю керівництва, узагальнення

результатів психологічного супроводження та результати

психологічного діагностування зберігаються за місцем проведення в

відділах (відділеннях, секторах) психологічного забезпечення

управлінь (відділів) кадрового забезпечення ГУМВС, УМВС,

підрозділах психологічного забезпечення навчальних закладів та ВПЗ

УСГПР ДКЗ МВС України впродовж 5 років.

Начальник Департаменту

роботи з персоналом МВС України

генерал-майор міліції М.Н.Курко

Додаток 1

до п.3.7 Інструкції

про порядок поглибленого

психологічного обстеження

кандидатів на керівні посади

органів внутрішніх справ

України

Для службового користування

ЖУРНАЛ

обліку руху матеріалів результатів поглиблених

психологічних обстежень кандидатів на керівні

посади органів та підрозділів внутрішніх

справ України

Відповідальний за ведення журналу _______________________________

Розпочато _______________________________________________________

Закінчено _______________________________________________________

Інвентарний номер ___________________________________________ дск

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | N | П.І.Б. |Спец. |Посада |Соціальний |Результати|Результати |Висно-|Дата|Викона-|Висно- |Результат | |довідки|кандидата|звання,|на яку |статус та |супровод- |психологічної|вок | |вець |вок |призначен-| | | |займана|призна-|стиль |ження |діагностики | | | |отримав|ня | | | |посада |чається|керівництва| | | | | | | | |-------+---------+-------+-------+-----------+----------+-------------+------+----+-------+-------+----------| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |-------+---------+-------+-------+-----------+----------+-------------+------+----+-------+-------+----------| |-------+---------+-------+-------+-----------+----------+-------------+------+----+-------+-------+----------| |-------+---------+-------+-------+-----------+----------+-------------+------+----+-------+-------+----------| |-------+---------+-------+-------+-----------+----------+-------------+------+----+-------+-------+----------| ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Начальник Департаменту

роботи з персоналом МВС України

генерал-майор міліції М.Н.Курко

Додаток 2

до п.4.5 Інструкції

про порядок поглибленого

психологічного обстеження

кандидатів на керівні посади

органів внутрішніх справ

України

Для службового користування

ЗАТВЕРДЖУЮ

Начальник Центру практичної

психології при _____________

(старший психолог___________ ___________________________)

ДОВІДКА

про результати поглибленого психологічного

обстеження кандидата на посаду _____________________________________

1. Прізвище, ім'я, по батькові, спеціальне звання, наявна

посада.

2. Узагальнені результати психологічного супроводження

проходження служби.

3. Результати визначення соціального статусу кандидата

в колективі та притаманного йому стилю керівництва.

4. Характеристика психологічних рис, якостей та властивостей

кандидата, виявлених у процесі психологічного діагностування

(відповідно до показників, поданих у методичних рекомендаціях).

5. Наявність психологічних рис, якостей та властивостей

кандидата, які можуть негативно вплинути на здійснення кандидатом

управлінської діяльності на конкретній керівній посаді.

6. Загальний висновок:

а) Кандидат _________ за психологічними показниками

для призначення на посаду ________________ рекомендується.

б) Кандидат _________ за психологічними показниками

для призначення на посаду ___________ рекомендується умовно.

З метою розвитку та вдосконалення якостей, необхідних

для ефективної управлінської діяльності, кандидату рекомендується __________________________________________________________________

в) Кандидат _________ за психологічними показниками

для призначення на посаду ________________ не рекомендується.

Підпис посадової особи, яка здійснювала обстеження ______________

Підпис особи, яка проходила обстеження __________________________

Начальник Департаменту

роботи з персоналом МВС України

генерал-майор міліції М.Н.Курко

| >>
Законодавчий акт: ІНСТРУКЦІЯ про порядок поглибленого психологічного обстеження кандидатів на керівні посади органів внутрішніх справ України. МВС України. 2004

= завантажити законодавчий акт, актуальний на поточний час =

ІНСТРУКЦІЯ про порядок поглибленого психологічного обстеження кандидатів на керівні посади органів внутрішніх справ України. 2004

- Антимонопольний комітет - Верховний Суд України - Вищий адміністративний суд України - Вищий господарський суд - Вищий спеціалізований суд - Генеральна прокуратура України - ДА електронного урядування - Державіаслужба України - Державні утворення на території України (1917-1920) - Держатомрегулювання - Держаудитслужба України - Держкомтелерадіо України - Держкордонслужба України - Держнаглядохоронпраці України - Держспецзв’язок - Держспоживстандарт України - Держстат України - Держфінпослуг України - ДКА України - Закони України - Законодавство Української РСР - Кабінет Міністрів України - Кодекси України - Конституційний Суд України - МВС України - МЗС України - Міжнародні документи, ратифіковані Верховною Радою України - Міжнародні угоди України - Мін'юст України - Мінагрополітики України - Мінекономрозвитку України - Міненерговугілля України - Мінінфраструктури України - Мінкультури України - Мінмолодьспорт України - Міноборони України - Мінприроди України - Мінрегіон України - Мінсоцполітики України - Мінфін України - МІП - МНС України - МОЗ України - МОН України - МТОТ - Нацдержслужба України - Національне агентство з питань запобігання корупції - Національне антикорупційне бюро України - Національний банк України - Нацком.енергетики - Нацкомфінпослуг - Нацрада телерадіомовлення - НКРЗІ - НКЦПФР - Основний Закон України - Пенсійний фонд України - Постанови Верховної Ради України - Президент України - РНБО України - Розпорядження Голови ВР України - Розпорядження Кабінета Міністрів України - Служба безпеки України - Служба зовнішньої розвідки - Укрдержархів - Управління державної охорони - Фонд гарант.вкладів фізич.осіб - Фонд державного майна - Фонд соцстраху по безробіттю - Фундаментальне законодавство України - Центрвиборчком України -