>>

Наказ МВС України N 171/51 від 02.03.2001 "Про затвердження Методики визначення розмірів цін на". 2001

Інформація актуальна на 20.09.2016
завантажити документ, актуальний на поточний час

                                                          

МІНІСТЕРСТВО ВНУТРІШНІХ СПРАВ УКРАЇНИ

МІНІСТЕРСТВО ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ

Н А К А З

N 171/51 від 02.03.2001 Зареєстровано в Міністерстві

юстиції України

13 квітня 2001 р.

за N 346/5537

Про затвердження Методики визначення розмірів цін на послуги з охорони об'єктів, що підлягають обов'язковій

охороні підрозділами Державної служби охорони при

Міністерстві внутрішніх справ України

На виконання Указу Президента України від 26 лютого 1999 року

N 219/99 ( 219/99 ) "Про Основні напрями конкурентної політики на

1999 - 2000 роки та заходи щодо їх реалізації",

Н А К А З У Є М О:

Затвердити Методику визначення розмірів цін на послуги з

охорони об'єктів, що підлягають обов'язковій охороні підрозділами

Державної служби охорони при Міністерстві внутрішніх справ України

(додається).

Міністр внутрішніх справ України Ю.Ф.Кравченко

Виконуючий обов'язки

Міністра економіки України В.Кальник

Затверджено

Наказ Міністерства внутрішніх

справ України, Міністерства

економіки України

від 02.03.01 N 171/51

Зареєстровано в Міністерстві

юстиції України

13 квітня 2001 р.

за N 346/5537

Методика визначення розмірів цін на послуги з охорони

об'єктів, що підлягають обов'язковій охороні підрозділами

Державної служби охорони при Міністерстві внутрішніх

справ України

1. Загальні положення

Підставою для надання конкретного виду платних послуг з

охорони об'єктів, майна та із забезпечення особистої безпеки

фізичних осіб, що надаються підрозділами Державної служби охорони

при МВС України, є договір з юридичною або фізичною особою, у

якому визначаються порядок надання послуги, зобов'язання сторін,

розмір та терміни оплати за надану послугу. Вид охорони при її організації (міліцейська, воєнізована,

сторожова, за допомогою спеціалізованих пунктів централізованої

охорони і т.ін.) Державна служба охорони на підставі Положення про

Державну службу охорони при Міністерстві внутрішніх справ,

затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 10 серпня

1993 року N 615 ( 615-93-п ) "Про заходи щодо вдосконалення

охорони об'єктів державної та інших форм власності" (із змінами),

визначає за погодженням з власниками майна або уповноваженими ними

органами та громадянами. Перелік об'єктів, що підлягають обов'язковій охороні

підрозділами Державної служби охорони при Міністерстві внутрішніх

справ України (далі - підрозділи ДСО) за договорами, затверджений

вищевказаною постановою Кабінету Міністрів України ( 615-93-п ).

2. Визначення розмірів цін на послуги з

охорони об'єктів, що підлягають обов'язковій

охороні підрозділами Державної служби охорони

при Міністерстві внутрішніх справ України

2.1.

Розмір ціни за визначений вид послуг охорони підрозділів

ДСО формується, виходячи з принципів самоокупності та відповідно

до законодавства України з ціноутворення. 2.2. Базою для визначення ціни послуги охорони є розрахунок

валових витрат платника податку, безпосередньо пов'язаних із

виконанням послуг охорони за договорами охорони. 2.3. При визначенні валових витрат необхідно керуватись ст. 5

Закону України "Про оподаткування прибутку підприємств"

( 334/94-ВР ), із змінами і доповненнями. Згідно з цим Законом ( 334/94-ВР ) валовими витратами є: 2.3.1. Витрати на оплату праці фізичним особам, що

перебувають у трудових відносинах з платником податку (далі -

працівники), які включають витрати на виплату основної і

додаткової заробітної плати та інших видів заохочень і виплат,

виходячи з тарифних ставок, у вигляді премій, заохочень,

відшкодувань вартості товарів (робіт, послуг), витрати на виплату

авторських винагород та виплат за виконання робіт (послуг) згідно

з договорами цивільно-правового характеру, будь-які інші виплати в

грошовій або натуральній формі, встановлені за домовленістю

сторін. 2.3.2. Внески на соціальні заходи: суми зборів на обов'язкове державне пенсійне страхування та

інші види загальнообов'язкового (в тому числі державного)

соціального страхування працівників, нараховані на виплати,

зазначені в підпункті 2.3.1, за ставками та у порядку,

встановленому законом. 2.3.3. Матеріальні витрати, у т.ч. на придбання матеріалів,

палива, енергії, інструменту, пристроїв, спеціального одягу і

взуття, захисних пристроїв та спеціального харчування у випадках,

передбачених законодавством, проведення поточного ремонту,

технічний огляд і технічне обслуговування основних фондів у

частині, що використовуються для надання послуг охорони. 2.3.4.

Амортизація основних фондів у частині, що

використовуються для надання послуг охорони. 2.3.5. Інші витрати, зокрема: передбачені законодавством витрати, пов'язані з набором

робочої сили, з урахуванням витрат на оплату вартості проїзду

випускникам професійно-технічних закладів освіти і молодим

спеціалістам, які закінчили вищі навчальні заклади, до місця

роботи, а також для надання їм оплачуваної відпустки перед

початком роботи; витрати на перевезення працівників до місця роботи і назад у

напрямках, що не обслуговуються пасажирським транспортом

загального користування, включаючи додаткові витрати на спеціальні

маршрути міського пасажирського транспорту, організовані

відповідно до угод, укладених з транспортними підприємствами

(понад вартість, сплачену працівникам підрозділу ДСО за діючими

тарифами на відповідний вид транспорту або віднесену за рахунок

прибутку, що залишається в розпорядженні підрозділу ДСО); додаткові витрати, пов'язані з виконанням послуг охорони на

віддалених (гірських) територіях, у частині транспортних витрат на

перевезення працівників від місцезнаходження підрозділу ДСО до

місця роботи і назад, а також витрати на експлуатацію та утримання

об'єктів на віддалених (гірських) територіях, що не компенсуються

платою за користування житлом і комунальними послугами; витрати, пов'язані з виплатою або нарахуванням відсотків за

борговими зобов'язаннями (у тому числі за будь-якими кредитами,

депозитами або у вигляді орендної плати), якщо такі виплати або

нарахування здійснюються у зв'язку з веденням господарської

діяльності платника податку; податки, збори, обов'язкові платежі та відрахування,

передбачені чинним законодавством, за винятком тих, які

сплачуються з прибутку; оплата послуг, що надаються сторонніми організаціями в

управлінні охоронною діяльністю, якщо штатним розписом,

затвердженим ГУДСО при МВС України, не передбачені відповідні

функціональні служби; оплата вартості ліцензій та інших державних дозволів для

провадження господарської діяльності; платежі зі страхування майна, комерційного (фінансового)

ризику підрозділів ДСО, а також передбачених законодавством

окремих категорій працівників, зайнятих безпосередньо на роботах з

підвищеною небезпекою для життя і здоров'я; витрати на придбання літератури для інформаційного

забезпечення господарської діяльності платника податку, у тому

числі з питань законодавства і передплати спеціалізованих

періодичних видань, проведення аудиту згідно з чинним

законодавством, включаючи проведення добровільного аудиту за

рішенням платника податку; витрати на службові відрядження працівників за наявності

підтвердних документів, що засвідчують вартість цих витрат; оплата послуг за використання та обслуговування технічних

засобів управління, вузлів зв'язку, обчислювальної техніки,

засобів сигналізації, за тепло, водопостачання, електроенергію

тощо; витрати на проведення рекламних заходів стосовно послуг, що

надаються підрозділами ДСО. Витрати на організацію прийомів,

презентацій і свят, придбання і розповсюдження подарунків,

включаючи безоплатне надання послуг з рекламною метою, але не

більше двох відсотків від оподаткованого прибутку підрозділів ДСО

- платників податку за попередній звітний (податковий) квартал; витрати на перерахування благодійних внесків неприбутковим

організаціям, визначених відповідно до законодавства в сумах, що

не перевищують 4 відсотків оподаткованого прибутку підрозділів ДСО

- платників податків за минулий звітний період (рік, квартал); суми витрат, не врахованих у минулих звітних періодах у

зв'язку з допущенням помилок, виявлених у звітному податковому

періоді в розрахунку податкового зобов'язання.

2.4. До ціни послуги охорони, крім зазначених витрат,

включається прибуток для покриття витрат на забезпечення

соціальних гарантій працівникам охорони, розвиток власної

матеріальної та побутової бази, грошове та господарське

забезпечення працівників вищих органів управління, придбання

обладнання, капітальний ремонт приміщень тощо. Норму прибутку, яка зараховується у ціни на послуги охорони,

щорічно визначає Міністерство внутрішніх справ України.

3. Склад і класифікація витрат, що включаються в

собівартість послуг охорони, які надаються

підрозділами ДСО

За характером участі у здійсненні охоронної діяльності та

способів включення до складу валових витрат послуг охорони витрати

поділяються на: прямі, які безпосередньо пов'язані з виконанням послуг

охорони; непрямі (загальновиробничі), які пов'язані з організацією та

управлінням охоронною діяльністю. Загальновиробничі витрати

включаються до статті "Накладні витрати".

3.1. Прямі витрати поділяються на такі статті: прямі матеріальні витрати; прямі витрати на оплату праці; інші прямі витрати.

3.1.1. До складу прямих матеріальних витрат включається

вартість основних матеріалів, використаних у процесі здійснення

охоронної діяльності, які можуть бути безпосередньо віднесені до

конкретного об'єкта витрат, а саме: електроматеріали, радіодеталі, датчики, кабельно-провідникова

продукція, інструменти тощо; придбання малоцінних та швидкозношуваних предметів,

інструментів, пристроїв; оплата пально-мастильних матеріалів, газу, води, енергоносіїв

усіх видів тощо; проведення поточного ремонту, технічного огляду і технічного

обслуговування власних та орендованих основних засобів:

автотранспорту, пультів централізованої охорони, засобів зв'язку

та приладів охоронно-пожежної сигналізації, що використовуються

під час здійснення послуг охорони; службові відрядження фізичних осіб, що залучені з метою

здійснення послуг охорони; оплата вартості ліцензій та інших спеціальних дозволів на

провадження господарської діяльності. 3.1.2. До складу прямих витрат на оплату праці включається

грошове забезпечення працівників міліції охорони, заробітна плата

та інші виплати вільнонайманим працівникам охорони, які не мають

спеціальних звань рядового і начальницького складу, залученого для

виконання послуг охорони, що можуть бути безпосередньо віднесені

до конкретного об'єкта витрат. Умови та порядок грошового забезпечення працівників міліції

охорони визначаються Указами Президента України та постановами

Кабінету Міністрів України. Вільнонайманим працівникам охорони здійснюється договірне

регулювання заробітної плати, але не нижче її мінімального

розміру, установленого законодавством на підставі Галузевої угоди

між ЦК профспілки працівників держустанов і Головним управлінням

Державної служби охорони при МВС України та колективних договорів,

укладених на підставі Закону України "Про колективні договори і

угоди" ( 3356-12 ). Зазначені витрати складаються з відповідних витрат на основну

та додаткову заробітну плату працівників охорони, у тому числі:

Фонд основної заробітної плати:

основне грошове утримання працівників міліції охорони

(посадовий оклад, оклад за спеціальне звання рядового і

начальницького складу та відсоткова надбавка за вислугу років до

окладу грошового утримання); заробітна плата, нарахована за виконану роботу, відповідно до

встановлених норм часу, обслуговування, посадових обов'язків за

тарифними ставками та посадовими окладами відповідно до форм і

систем оплати праці, прийнятих у Державній службі охорони при МВС

України.

Додаткові види заробітної плати

Додаткові види грошового утримання (заробітної плати)

включають доплати, надбавки, гарантійні і компенсаційні виплати,

передбачені чинним законодавством, премії, пов'язані з виконанням

виробничих завдань і функцій: доплата за роботу в нічний час; надбавка міліціонерам-водіям; доплата за особливі умови служби, кваліфікацію, професійний

ризик та виконання особливо важливих завдань; надбавка за знання та використання в роботі іноземної мови; доплата суми пенсії, яка б могла бути нарахована особам, які

мають право на пенсію за вислугу років згідно з чинним

законодавством і залишені за згодою та в інтересах справи на

службі; премії працівникам охорони, залученим для здійснення заходів

охоронної діяльності; матеріальна допомога; оплата за роботу у вихідні та святкові (неробочі) дні, в

понадурочний час; суми грошового утримання (заробітної плати) працівникам

охорони за час їхнього навчання з відривом від виробництва в

системі підвищення кваліфікації і перепідготовки кадрів; оплата учбових відпусток, наданих працівникам, які навчаються

у вечірніх та заочних вищих і середніх спеціальних навчальних

закладах, для участі в сесії та складання іспитів; оплата щорічних і додаткових відпусток відповідно до

законодавства, грошових компенсацій за невикористану відпустку; виплата вихідної допомоги при звільненні працівників міліції

охорони; суми вихідної допомоги, які виплачуються на період

працевлаштування працівникам охорони, звільненим у зв'язку із

скороченням чисельності чи ліквідацією підрозділу ДСО; виплата відшкодування шкоди, заподіяної працівникові

ушкодженням здоров'я; вартість продовольчого пайка (суми грошових компенсацій) у

межах норм, передбачених законодавством для працівників міліції; вартість безкоштовно наданих предметів, включаючи формений

одяг, обмундирування, спеціальний одяг, взуття, захисні пристрої,

або відшкодування витрат працівникам за придбання ними спецодягу,

спецвзуття та інших засобів індивідуального захисту в разі їх

невидачі адміністрацією; інші передбачені законодавством надбавки, доплати і виплати,

що мають компенсаційний характер. 3.1.3. До складу інших прямих витрат включаються всі інші

витрати, пов'язані з виконанням послуг з охорони, які можуть бути

безпосередньо віднесені до конкретного об'єкта витрат, зокрема -

внески на соціальні заходи (збори на державне соціальне

страхування, державне пенсійне страхування, державне обов'язкове

особисте страхування окремих категорій працівників, зайнятих

безпосередньо на роботах з підвищеною небезпекою для життя і

здоров'я).

3.2. Непрямі витрати До складу загальновиробничих (накладних) витрат включаються: 3.2.1. Витрати, пов'язані з управлінням охоронною діяльністю,

зношенням основних засобів загальногосподарського призначення,

витрати на поліпшення організації охорони, комунальні та

експлуатаційні витрати, пов'язані з обслуговуванням власних і

орендованих приміщень, у частині їх залучення для управління

охоронною діяльністю та інші витрати. 3.2.2. Адміністративно-господарські витрати на основну і

додаткову заробітну плату, включаючи будь-які види грошових і

матеріальних доплат відповідно до штатного розпису та згідно із

законодавством: працівників апарату управління (керівників підрозділу ДСО,

командного складу, спеціалістів, службовців); робітників, які здійснюють господарське обслуговування; операторів електронно-обчислювальних машин, двірників,

прибиральників і т.ін. 3.2.3. Відрахування за встановленими законодавством нормами

на соціальні заходи від загального розміру витрат на оплату праці

адмінуправлінського персоналу. 3.2.4. Витрати, пов'язані з набором робочої сили, а саме -

оплата відпусток перед початком роботи випускникам середніх

спеціальних, професійно-технічних закладів освіти і молодим

спеціалістам, які закінчили вищі та середні спеціальні заклади

освіти, а також вартість їх проїзду до місця роботи. 3.2.5. Витрати на оприлюднення річного звіту у випадках,

передбачених чинним законодавством. 3.2.6. Витрати на дотримання правил техніки безпеки праці,

протипожежної охорони, санітарно-гігієнічних норм та інших

спеціальних вимог, передбачених правилами здійснення охоронної

діяльності. 3.2.7. Витрати на відрядження працівників. 3.2.8. Витрати на придбання літератури для інформаційного

забезпечення господарської діяльності платника податку, у тому

числі з питань законодавства, на передплату спеціалізованих

періодичних видань, а також на проведення аудиту згідно з чинним

законодавством, включаючи проведення добровільного аудиту за

рішенням платника податку. 3.2.9. Витрати, пов'язані з виплатою або нарахуванням

відсотків за борговими зобов'язаннями (у тому числі за будь-якими

кредитами, депозитами або у вигляді орендної плати), якщо такі

виплати або нарахування здійснюються у зв'язку з веденням

господарської діяльності платника податку. 3.2.10. Витрати на утримання та експлуатацію спеціальних

автомобілів, що перебувають на балансі підрозділів ДСО і

орендуються, амортизація легкових автомобілів, зношення і ремонт

автомобільної гуми - у частині їх залучення у заходах охорони. 3.2.11. Зношення і ремонт швидкозношуваного інвентарю, що

використовується в управлінні охоронною діяльністю, відповідно до

затверджених норм їх використання. 3.2.12. Витрати на утримання й експлуатацію всіх технічних

засобів, що перебувають на балансі підрозділів ДСО, оплата послуг

зв'язку, обчислювальних центрів та інших технічних засобів

управління, оплата тепло-, водопостачання, електроенергії,

комунальних послуг тощо, виходячи з технічних характеристик

обладнання та тривалості їх роботи, та в частині їх використання

підрозділами ДСО для управління охоронною діяльністю. 3.2.13. Витрати зі страхування майна, комерційного

(фінансового) ризику підрозділів ДСО. 3.2.14. Податки, збори та інші обов'язкові платежі,

передбачені чинним законодавством, крім тих, що сплачуються за

рахунок прибутку підрозділів ДСО. 3.2.15. Витрати, пов'язані з підготовкою (навчанням) та

перепідготовкою кадрів. 3.2.16. Витрати платника податку на рекламні заходи стосовно

послуг охорони, що надаються такими платниками податків, у

розмірах не більше двох відсотків від оподаткованого прибутку за

попередній звітний період. До змінних загальногосподарських витрат належать витрати на

обслуговування та управління охоронною діяльністю, які змінюються

пропорційно до зміни обсягу реалізованих послуг охорони (підпункти

3.2.10 і 3.2.16)*. ______________

* Тут і далі - посилання на пункти цієї Методики.

До постійних загальногосподарських витрат належать витрати,

які залишаються сталими протягом декількох звітних періодів

(квартал, рік). Перелік таких витрат передбачений підпунктами 3.2.1 - 3.2.9*. Загальновиробничі витрати розподіляються на кожен об'єкт

витрат з використанням бази розподілу (пропорційно прямим витратам

основних виконавців) за кожним видом послуг. При цьому сума

загальновиробничих (накладних) витрат обгрунтовується конкретним

розрахунком і не повинна перевищувати суму фактичних витрат

підрозділу ДСО відповідного звітного періоду (кварталу, року).

4. Визначення ціни послуг з охорони об'єктів, що

підлягають обов'язковій охороні підрозділами Державної

служби охорони при Міністерстві внутрішніх справ України

із залученням працівників міліції охорони

4.1. Прямі витрати Такі витрати складаються з: основного грошового утримання: посадових окладів; окладів за спеціальними званнями; відсоткової надбавки за вислугу років до посадових окладів та

окладів за персонально присвоєними спеціальними званнями;

додаткових видів грошового утримання: доплати за роботу в нічний час; надбавки міліціонерам - водіям охорони; матеріальної допомоги; надбавки за високі досягнення в службі та виконання особливо

важливих завдань; надбавки за знання та використання в роботі іноземної мови; доплати у визначених законодавством розмірах суми пенсії, яка

б могла бути нарахована особам, які мають право на пенсію за

вислугу років згідно з чинним законодавством і залишені за їхньою

згодою та в інтересах справи на службі; премії в межах фонду преміювання, утвореного в розмірі,

визначеному законодавством; підвищень посадових окладів працівникам міліції охорони

підрозділів спеціального і особливого призначення; оплати за працю у вихідні та святкові (неробочі) дні, у

понадурочний час за розцінками, установленими законодавчими

актами; вартість продовольчого пайка (суми грошових компенсацій) у

межах норм, передбачених чинним законодавством, для працівників

міліції охорони; вартість безкоштовно наданих предметів, включаючи формений

одяг, обмундирування, спеціальний одяг, взуття, захисні пристрої,

або відшкодування витрат працівникам за придбання ними спецодягу,

спецвзуття та інших засобів індивідуального захисту в разі

невидачі адміністрацією; інші передбачені законодавством надбавки, доплати і виплати,

що мають компенсаційний характер та передбачені законодавством. 4.2. Відрахування на державне обов'язкове особисте

страхування працівників міліції охорони в розмірі, визначеному

прямим розрахунком, виходячи із середніх фактичних витрат на цю

мету в минулому звітному періоді. 4.3. Витрати на утримання командного складу визначаються

прямим розрахунком, виходячи з фактичних витрат на утримання

командного складу та пропорційно кількості працівників міліції

охорони, підпорядкованих по вертикалі працівникам, віднесеним до

категорії командного складу, у тому числі: командир відділення; командир взводу; командир роти; командир батальйону. 4.4. До ціни на даний вид послуг зараховуються

загальногосподарські витрати та прибуток. Складові цих витрат

наведені в підпунктах 2.4, 3.2. Порядок розподілу загальновиробничих витрат викладено в

останньому абзаці підпункту 3.2.16. 4.5. Кількість працівників міліції охорони на один

цілодобовий пост визначається, виходячи з потреби врахування всіх

функцій і видів послуг охорони, що безпосередньо пов'язані з

організацією охорони об'єктів, дислокацією постів охорони та

кількістю годин охорони за добу (24-годинний, 16-годинний,

12-годинний, 8-годинний пост і т.ін.). 4.6. Ціна даного виду послуг з охорони об'єктів визначається

за одну годину охорони, а саме:

Цілодобовий пост

Вартість утримання чисельність працівників кількість годин

одного працівника х міліції, залучених за : у рік

міліції охорони в договором на охорону

рік об'єктів (5 чол.)

При укладенні договору на охорону при 16-годинному,

8-годинному режимі охорони об'єктів кількість працівників міліції,

залучених для охорони, визначається пропорційно (приклад):

16-годинний пост

5 чол. х

(залучено працівників для (кількість годин охорони

закриття цілодобового в рік при 16-годинному

поста) режимі охорони (366 х 16) ------------------------------------------------------ = одиниці; 8784 (кількість годин охорони на цілодобовому посту)

8-годинний пост

5 х 2928 (кількість годин охорони при 8-му годинному

режимі охорони) ---------------------------------------------------- = 1 одиниця. 8784 (кількість годин у рік)

5. Визначення ціни послуг охорони, що надаються

із залученням працівників воєнізованої і сторожової охорони

5.1. Прямі витрати 5.1.1. Витрати на заробітну плату працівників воєнізованої і

сторожової охорони. До фонду основної заробітної плати включається заробітна

плата, нарахована за виконану роботу відповідно до встановлених

норм праці (норми часу, виробітку, обслуговування, посадові

обов'язки) за відрядними розцінками, тарифними ставками та

посадовими окладами, установленими за домовленістю сторін. До фонду додаткової заробітної плати входять надбавки та

доплати до посадових окладів у розмірах, передбачених чинним

законодавством: відсоткова надбавка за вислугу років; доплата за роботу в нічний час; доплата за високі досягнення у праці або за виконання

особливо важливих завдань керівникам, спеціалістам, службовцям; доплата за роботу у вихідні та святкові (неробочі) дні, у

понадурочний час; премії за виробничі результати; вартість безкоштовно наданих працівникам охорони предметів

(включаючи формений одяг, обмундирування); будь-які інші виплати в грошовій або натуральній формі,

установлені за домовленістю сторін (за фактично надані послуги,

відпрацьований час) у сумах, розрахованих за домовленістю сторін

при укладенні договору на охорону. 5.1.2. Відрахування на обов'язкове державне соціальне

страхування працівників охорони, які перебувають у трудових

відносинах з підрозділом ДСО, за ставками та в порядку,

установленому законодавством. 5.1.3. Відрахування на обов'язкове державне пенсійне

страхування до Пенсійного фонду України, а також відрахування на

додаткове пенсійне страхування. Відрахування на обов'язкове соціальне страхування і

обов'язкове державне пенсійне страхування здійснюється за

встановленими чинним законодавством нормами від загального розміру

витрат на оплату праці працівників вільнонайманого складу. 5.1.4. Обов'язкове особисте страхування працівників

воєнізованої і сторожової охорони, виконання обов'язків яких

пов'язано з ризиком для життя. 5.1.5. Вартість форменого одягу, обмундирування визначається

прямим розрахунком, виходячи із середньої суми фактичних витрат на

цю мету в минулому звітному періоді.

5.2. До ціни на даний вид послуг охорони зараховуються також

загальногосподарські (накладні) витрати та прибуток. Складові цих витрат наведено в підпунктах 2.4, 3.2. Порядок розподілу загальновиробничих витрат викладено в

останньому абзаці підпункту 3.2.16. 5.3. Кількість штатних працівників, які вводяться з метою

здійснення цього виду послуг охорони, визначається, виходячи з

норми тривалості робочого часу в рік (при 40-годинному робочому

тижні), з якого виключається тривалість чергової відпустки,

службової підготовки та час на проведення інструктажу, а також з

дислокації постів на охорону, кількості годин охорони за добу та

загальної кількості годин охорони за договором на рік. 5.4. Вартість послуг охорони із залученням працівників

воєнізованої і сторожової охорони визначається за годину охорони

аналогічно розрахунку, установленому для працівників міліції

охорони (п. 4.7).

6. Визначення ціни послуг охорони, що надаються

за допомогою пунктів централізованої охорони

6.1. Прямі витрати: 6.1.1. Витрати на грошове утримання працівників міліції

охорони груп затримання пунктів централізованої охорони (надалі -

ПЦО) та на грошове утримання (заробітну плату) обслуговувального

персоналу ПЦО (начальників ПЦО, інженерно-технічних працівників,

чергових пульту управління, електромонтерів тощо), а саме: посадовий оклад; оклад за спеціальне звання для працівників міліції охорони; відсоткова надбавка за вислугу років; доплата за особливі умови служби, кваліфікацію, професійний

ризик та виконання особливо важливих завдань у розмірі,

установленому законодавством; виплати на преміювання працівників міліції охорони,

керівникам, спеціалістам, службовцям та вільнонайманому складу в

розмірах, визначених законодавством та за домовленістю сторін при

укладенні договору; оплата за працю у вихідні та святкові (неробочі) дні, у

понадурочний час за розцінками, установленими законодавчими

актами; доплата за роботу в нічний час у розмірах, визначених чинним

законодавством; вартість продовольчого пайка (суми грошових компенсацій у

межах норм, передбачених чинним законодавством, для працівників

міліції охорони); вартість безкоштовно наданих предметів, спеціального одягу,

взуття, захисних пристроїв або відшкодування витрат працівникам за

придбаний ними спецодяг, спецвзуття та інші засоби індивідуального

захисту в разі невидачі адміністрацією; інші передбачені законодавством надбавки, доплати і виплати,

що мають компенсаційний характер. 6.1.2. Відрахування на обов'язкове соціальне страхування і

обов'язкове державне пенсійне страхування, а також на додаткове

пенсійне страхування за встановленими законодавством нормами від

загального розміру на оплату праці вільнонайманих працівників. 6.1.3. Відрахування на обов'язкове особисте страхування

працівників міліції охорони та осіб, які не мають спеціальних

звань рядового і начальницького складу. 6.1.4. Матеріальні витрати на утримання ПЦО, у тому числі

оренда, електроенергія, тепло- і водопостачання, абонентська плата

за використання телефонних ліній для охорони, ремонт та

обслуговування стаціонарних радіостанцій, автомобілів, оргтехніки,

іншого обладнання ПЦО, амортизація основних засобів, залучених для

охорони за допомогою ПЦО, інші витрати. Вартість матеріальних витрат щодо ПЦО обчислюється прямим

розрахунком на основі встановлених чинним законодавством ставок

орендної плати, площ, зайнятих ПЦО, діючих тарифів та порядку

розрахунків за комунальні послуги. Вартість електроенергії, палива, газу, води, телефонних ліній

зв'язку обчислюється, зважаючи на технічні характеристики

обладнання і устаткування, тривалість їх роботи, пов'язаної з

наданням послуг централізованої охорони. Витрати на поточний ремонт та відновлення основних фондів

обраховуються згідно з діючою методикою обчислення амортизаційних

відрахувань та експлуатаційних витрат на поновлення основних

засобів (поточний та капітальний ремонти).

6.2. До ціни на даний вид послуг охорони включаються також

загальновиробничі (накладні) витрати та прибуток. Складові цих

статей витрат викладені в підпунктах 2.4, 3.2. Порядок розподілу загальновиробничих витрат викладено в

останньому абзаці підпункту 3.2.16. 6.3. Чисельність працівників, яка вводиться з метою

здійснення охорони за допомогою ПЦО, визначається, виходячи із

загальної кількості годин охорони об'єктів (відокремлених

приміщень), підключених на ПЦО, кількості приведених умовних

установок засобів охоронного призначення і фактичної ємності ПЦО,

що обслуговуються, та норми годин робочого часу в рік на одного

працівника ПЦО. Відокремлене приміщення - це приміщення, призначене для

зберігання майна, грошових коштів та інших цінностей, яке

відокремлене від решти приміщень архітектурно-будівельними

конструкціями (капітальними або некапітальними стінами),

охороняється за допомогою ПЦО і обладнане системою охоронної

сигналізації з підключенням на окремі вічка (коди) систем

централізованого спостереження. 6.4. Норма годин робочого часу для працівників цього виду

охорони визначається в порядку, наведеному в підпункті 5.3. 6.5. Ціна цього виду послуг охорони визначається за одну

годину охорони:

Загальна сума витрат на Загальна кількість

утримання пункту : годин охорони на рік

централізованої усіх об'єктів (відокремлених

охорони на рік приміщень), підключених на ПЦО.

Прикінцеві положення

Доходи, одержані від надання платних послуг з охорони

об'єктів, що підлягають обов'язковій охороні підрозділами ДСО,

спрямовуються на відшкодування витрат, пов'язаних із наданням цих

послуг, сплату податків, внесків, відрахувань, зборів та інших

обов'язкових платежів згідно з чинним законодавством. Суми перевищення доходів над витратами (прибуток) повинні

спрямовуватись у першу чергу на матеріальне забезпечення

працівників охорони, оплату витрат, пов'язаних із господарським

утримання вищих органів управління, інші невідкладні витрати

підрозділу ДСО. Спрямування прибутку на придбання обладнання, здійснення

капітального ремонту приміщень дозволяється лише за умови повного

забезпечення фінансовими ресурсами вищезазначених невідкладних

витрат підрозділу ДСО. Відповідальність за обгрунтованість розмірів плати за послуги

охорони несуть керівники підрозділів ДСО згідно з чинним

законодавством.

Начальник Головного управління

Державної служби охорони при

Міністерстві внутрішніх справ

України В.І.Шаповал

Керівник департаменту економіки

оборони, правоохоронної діяльності,

техногенної безпеки та державних

закупівель Міністерства економіки

України В.В.Зубарев

| >>
Законодавчий акт: Наказ МВС України N 171/51 від 02.03.2001 "Про затвердження Методики визначення розмірів цін на". МВС України. 2001

= завантажити законодавчий акт, актуальний на поточний час =

Наказ МВС України N 171/51 від 02.03.2001 "Про затвердження Методики визначення розмірів цін на". 2001

- Антимонопольний комітет - Верховний Суд України - Вищий адміністративний суд України - Вищий господарський суд - Вищий спеціалізований суд - Генеральна прокуратура України - ДА електронного урядування - Державіаслужба України - Державні утворення на території України (1917-1920) - Держатомрегулювання - Держаудитслужба України - Держкомтелерадіо України - Держкордонслужба України - Держнаглядохоронпраці України - Держспецзв’язок - Держспоживстандарт України - Держстат України - Держфінпослуг України - ДКА України - Закони України - Законодавство Української РСР - Кабінет Міністрів України - Кодекси України - Конституційний Суд України - МВС України - МЗС України - Міжнародні документи, ратифіковані Верховною Радою України - Міжнародні угоди України - Мін'юст України - Мінагрополітики України - Мінекономрозвитку України - Міненерговугілля України - Мінінфраструктури України - Мінкультури України - Мінмолодьспорт України - Міноборони України - Мінприроди України - Мінрегіон України - Мінсоцполітики України - Мінфін України - МІП - МНС України - МОЗ України - МОН України - МТОТ - Нацдержслужба України - Національне агентство з питань запобігання корупції - Національне антикорупційне бюро України - Національний банк України - Нацком.енергетики - Нацкомфінпослуг - Нацрада телерадіомовлення - НКРЗІ - НКЦПФР - Основний Закон України - Пенсійний фонд України - Постанови Верховної Ради України - Президент України - РНБО України - Розпорядження Голови ВР України - Розпорядження Кабінета Міністрів України - Служба безпеки України - Служба зовнішньої розвідки - Укрдержархів - Управління державної охорони - Фонд гарант.вкладів фізич.осіб - Фонд державного майна - Фонд соцстраху по безробіттю - Фундаментальне законодавство України - Центрвиборчком України -