>>

Наказ МВС України N 292 від 13.04.99 " Про внесення доповнень до Інструкції про порядок виготовлення, придбання, зберігання, обліку, перевезення та використання вогнепальної, пневматичної і холодної зброї, а також боєприпасів до зброї та вибухових матеріалів, затвердженої наказом МВС України від 21.08.98 N 622". 1999

Інформація актуальна на 20.09.2016
завантажити документ, актуальний на поточний час

                                                          

МІНІСТЕРСТВО ВНУТРІШНІХ СПРАВ УКРАЇНИ

Н А К А З

N 292 від 13.04.99 Зареєстровано в Міністерстві

м.Київ юстиції України

11 травня 1999 р.

за N 297/3590

Про внесення доповнень до Інструкції про порядок

виготовлення, придбання, зберігання, обліку,

перевезення та використання вогнепальної,

пневматичної і холодної зброї, а також

боєприпасів до зброї та вибухових матеріалів,

затвердженої наказом МВС України від 21.08.98 N 622

Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від

22 лютого 1999 р. N 256 ( 256-99-п ) "Про внесення доповнень до

Положення про дозвільну систему" Н А К А З У Ю:

1. Внести до Інструкції про порядок виготовлення, придбання,

зберігання, обліку, перевезення та використання вогнепальної,

пневматичної і холодної зброї, а також боєприпасів до зброї та

вибухових матеріалів, затвердженої наказом МВС України від

21.08.98 N 622 ( z0637-98 ) (державний реєстр від 07.10.98 за

N 637/3077), такі доповнення: 1.1. Назву Інструкції після слів: "...холодної зброї" та

назву наказу доповнити словами: "пристроїв вітчизняного

виробництва для відстрілу патронів, споряджених гумовими чи

аналогічними за своїми властивостями метальними снарядами

несмертельної дії, та зазначених патронів", далі - за текстом. 1.2.

Пункт 1.3 після слів у дужках: "(арбалети, мисливські

ножі тощо, надалі - холодна зброя)" доповнити словами: "пристроїв

вітчизняного виробництва для відстрілу патронів, споряджених

гумовими чи аналогічними за своїми властивостями метальними

снарядами несмертельної дії, та зазначених патронів", далі - за

текстом. 1.3. Назву розділу 2 після слів: "...боєприпасів до неї..."

доповнити словами: "пристроїв вітчизняного виробництва для

відстрілу патронів, споряджених гумовими чи аналогічними за своїми

властивостями метальними снарядами несмертельної дії, та

зазначених патронів", далі - за текстом. 1.4. Пункт 2.1 після слів: "...пневматичної зброї" доповнити

словами: "пристроїв вітчизняного виробництва для відстрілу

патронів, споряджених гумовими чи аналогічними за своїми

властивостями метальними снарядами несмертельної дії, та

зазначених патронів", далі - за текстом. 1.5. Пункт 2.3.3 доповнити абзацом 4 такого змісту:

"придбання, зберігання пристроїв вітчизняного виробництва для

відстрілу патронів, споряджених гумовими чи аналогічними за своїми

властивостями метальними снарядами несмертельної дії, та

зазначених патронів правоохоронним органам, а також їх носіння

працівникам цих органів". 1.6. Пункт 2.5 після слів: "...ГУМВС, УМВС, УВСТ" доповнити

словами: "начальником відділу дозвільної системи ГУАСМ МВС",

далі - за текстом. 1.7. Пункт 8.1 після слів: "...пневматичну зброю" доповнити

словами "пристрої вітчизняного виробництва для відстрілу патронів,

споряджених гумовими чи аналогічними за своїми властивостями

метальними снарядами несмертельної дії, та зазначені патрони",

далі - за текстом. 1.8. Пункт 8.12 викласти в новій редакції: "8.12.

До пристроїв для відстрілу патронів, споряджених

гумовими чи аналогічними за своїми властивостями метальними

снарядами несмертельної дії, належать такі пістолети і револьвери

вітчизняного виробництва, які виготовлені у встановленому законом

порядку, конструктивно призначені тільки для відстрілу патронів,

споряджених гумовими чи аналогічними за своїми властивостями

метальними снарядами несмертельної дії, і не можуть

використовуватися для стрільби бойовими патронами. При цьому їхня

конструкція має забезпечувати неможливість взаємозаміни основних

частин бойової і спортивної вогнепальної зброї. До патронів належать патрони, споряджені гумовими чи

аналогічними за своїми властивостями метальними снарядами

несмертельної дії, призначені для відстрілу їх тільки пристроями

вітчизняного виробництва і допущені в установленому порядку до

використання". 1.9. У зв'язку з цим пункт 8.12 вважати пунктом 8.13. 1.10. Абзац 1 пункту 9.1 після слів: "...бойові припаси..."

доповнити словами "пристрої вітчизняного виробництва для відстрілу

патронів, споряджених гумовими чи аналогічними за своїми

властивостями метальними снарядами несмертельної дії, та зазначені

патрони", далі - за текстом. 1.11. Абзац 2 пункту 9.1 після слів: "...вогнепальної

зброї..." доповнити словами: "пристроїв вітчизняного виробництва

для відстрілу патронів, споряджених гумовими чи аналогічними за

своїми властивостями метальними снарядами несмертельної дії, та

зазначених патронів". 1.12. Абзац 8 пункту 9.1 після слів: "...носіння зброї..."

доповнити словами: "пристроїв вітчизняного виробництва для

відстрілу патронів, споряджених гумовими чи аналогічними за своїми

властивостями метальними снарядами несмертельної дії, та

зазначених патронів", далі - за текстом. 1.13.

Пункт 9.2 доповнити абзацом: "З відповідного дозволу

органу внутрішніх справ така зброя і боєприпаси до неї можуть бути

придбані в Головному управлінні військового та

матеріально-технічного забезпечення МВС України". 1.14. Пункт 9.6 після слів: "...холодна зброя" доповнити

словами: "пристрої вітчизняного виробництва для відстрілу

патронів, споряджених гумовими чи аналогічними за своїми

властивостями метальними снарядами несмертельної дії, та зазначені

патрони", далі - за текстом. 1.15. Пункт 9.9 після слів: "...вогнепальної зброї" доповнити

словами: "пристроїв вітчизняного виробництва для відстрілу

патронів, споряджених гумовими чи аналогічними за своїми

властивостями метальними снарядами несмертельної дії", далі - за

текстом. Після слів "лісової охорони" доповнити словами "інших

правоохоронних органів за переліком, установленим Законом України

"Про державний захист працівників суду і правоохоронних органів"

( 3781-12 ), далі - за текстом. 1.16. Абзац 1 пункту 9.17 після слів: "...холодної зброї..."

доповнити словами: "пристроїв вітчизняного виробництва для

відстрілу патронів, споряджених гумовими чи аналогічними за своїми

властивостями метальними снарядами несмертельної дії, та

зазначених патронів", далі - за текстом. 1.17. Пункт 10.1 після слів: "...бойових припасів..."

доповнити словами: "а також пристроїв вітчизняного виробництва для

відстрілу патронів, споряджених гумовими чи аналогічними за своїми

властивостями метальними снарядами несмертельної дії, та

зазначених патронів", далі - за текстом. 1.18. Пункт 10.2 після слів: "...боєприпасів до зброї

армійських зразків..." доповнити словами: "пристроїв вітчизняного

виробництва для відстрілу патронів, споряджених гумовими чи

аналогічними за своїми властивостями метальними снарядами

несмертельної дії, та зазначених патронів", далі - за текстом. 1.19. Пункт 10.4 після слів: "...вогнепальної зброї"

доповнити словами: "пристроїв вітчизняного виробництва для

відстрілу патронів, споряджених гумовими чи аналогічними за своїми

властивостями метальними снарядами несмертельної дії, та

зазначених патронів", далі - за текстом. 1.20. Пункт 11.1 після слів: "...холодна зброя" доповнити

словами: "пристрої вітчизняного виробництва для відстрілу

патронів, споряджених гумовими чи аналогічними за своїми

властивостями метальними снарядами несмертельної дії, та зазначені

патрони", далі - за текстом. Після цифр "11.15" доповнити: цифри

"11.16", далі - за текстом. 1.21. Пункт 11.2 після слів: "...бойових припасів..."

доповнити словами: "пристроїв вітчизняного виробництва для

відстрілу патронів, споряджених гумовими чи аналогічними за своїми

властивостями метальними снарядами несмертельної дії, та

зазначених патронів", далі - за текстом. Після слів: "...номер

кожної одиниці зброї" доповнити словами: "пристроїв вітчизняного

виробництва для відстрілу патронів, споряджених гумовими чи

аналогічними за своїми властивостями метальними снарядами

несмертельної дії, та зазначених патронів", далі - за текстом. 1.22. Пункт 11.3 після слів: "...холодної зброї..." доповнити

словами: "пристроїв вітчизняного виробництва для відстрілу

патронів, споряджених гумовими чи аналогічними за своїми

властивостями метальними снарядами несмертельної дії, та

зазначених патронів", далі - за текстом. 1.23. Пункт 11.4 після слів: "...холодної зброї..." доповнити

словами: "пристроїв вітчизняного виробництва для відстрілу

патронів, споряджених гумовими чи аналогічними за своїми

властивостями метальними снарядами несмертельної дії, та

зазначених патронів", далі - за текстом. 1.24. Пункт 11.16 після слів: "...боєприпасів до неї..."

доповнити словами: "пристроїв вітчизняного виробництва для

відстрілу патронів, споряджених гумовими чи аналогічними за своїми

властивостями метальними снарядами несмертельної дії, та

зазначених патронів", далі - за текстом. У цьому реченні слово:

"...природоохоронних..." замінити словом "правоохоронних", далі -

за текстом. 1.25. Пункт 11.17 після слів: "...поза об'єктом, що

охороняється" доповнити словами: "працівникам правоохоронних

органів на право зберігання і носіння відомчих пристроїв

вітчизняного виробництва для відстрілу патронів, споряджених

гумовими чи аналогічними за своїми властивостями метальними

снарядами несмертельної дії, та зазначених патронів. При цьому в

дозволі робиться відмітка "відомчий", далі - за текстом. 1.26. Пункт 11.23 після слів: "...боєприпаси" доповнити

словами: "пристрої вітчизняного виробництва для відстрілу

патронів, споряджених гумовими чи аналогічними за своїми

властивостями метальними снарядами несмертельної дії, та зазначені

патрони", далі - за текстом. 1.27. Пункт 11.25 після слів: "...боєприпаси до неї..."

доповнити словами: "пристрої вітчизняного виробництва для

відстрілу патронів, споряджених гумовими чи аналогічними за своїми

властивостями метальними снарядами несмертельної дії, та зазначені

патрони", далі - за текстом.

2. Контроль за виконанням цього наказу покласти на начальника

Головного управління адміністративної служби міліції МВС України

генерал-майора міліції Білоконя М.В.

Міністр

генерал внутрішньої

служби України Ю.Ф.Кравченко

( Виправлення внесені згідно з додатковою інформацією "Офіційного

вісника України" N 21, 2002 р. )

| >>
Законодавчий акт: Наказ МВС України N 292 від 13.04.99 " Про внесення доповнень до Інструкції про порядок виготовлення, придбання, зберігання, обліку, перевезення та використання вогнепальної, пневматичної і холодної зброї, а також боєприпасів до зброї та вибухових матеріалів, затвердженої наказом МВС України від 21.08.98 N 622". МВС України. 1999

= завантажити законодавчий акт, актуальний на поточний час =

Наказ МВС України N 292 від 13.04.99 " Про внесення доповнень до Інструкції про порядок виготовлення, придбання, зберігання, обліку, перевезення та використання вогнепальної, пневматичної і холодної зброї, а також боєприпасів до зброї та вибухових матеріалів, затвердженої наказом МВС України від 21.08.98 N 622". 1999

- Антимонопольний комітет - Верховний Суд України - Вищий адміністративний суд України - Вищий господарський суд - Вищий спеціалізований суд - Генеральна прокуратура України - ДА електронного урядування - Державіаслужба України - Державні утворення на території України (1917-1920) - Держатомрегулювання - Держаудитслужба України - Держкомтелерадіо України - Держкордонслужба України - Держнаглядохоронпраці України - Держспецзв’язок - Держспоживстандарт України - Держстат України - Держфінпослуг України - ДКА України - Закони України - Законодавство Української РСР - Кабінет Міністрів України - Кодекси України - Конституційний Суд України - МВС України - МЗС України - Міжнародні документи, ратифіковані Верховною Радою України - Міжнародні угоди України - Мін'юст України - Мінагрополітики України - Мінекономрозвитку України - Міненерговугілля України - Мінінфраструктури України - Мінкультури України - Мінмолодьспорт України - Міноборони України - Мінприроди України - Мінрегіон України - Мінсоцполітики України - Мінфін України - МІП - МНС України - МОЗ України - МОН України - МТОТ - Нацдержслужба України - Національне агентство з питань запобігання корупції - Національне антикорупційне бюро України - Національний банк України - Нацком.енергетики - Нацкомфінпослуг - Нацрада телерадіомовлення - НКРЗІ - НКЦПФР - Основний Закон України - Пенсійний фонд України - Постанови Верховної Ради України - Президент України - РНБО України - Розпорядження Голови ВР України - Розпорядження Кабінета Міністрів України - Служба безпеки України - Служба зовнішньої розвідки - Укрдержархів - Управління державної охорони - Фонд гарант.вкладів фізич.осіб - Фонд державного майна - Фонд соцстраху по безробіттю - Фундаментальне законодавство України - Центрвиборчком України -