>>

Наказ МВС України N 306 від 23.04.2001 " Про внесення змін та доповнень до наказу МВС України від 11.01.99 N 17 "Про затвердження Інструкції про порядок видачі міністерствам та іншим центральним органам виконавчої влади, підприємствам, установам, організаціям, господарським об'єднанням та громадянам дозволів на право відкриття та функціонування штемпельно-граверних майстерень, виготовлення печаток і штампів, а також порядок видачі дозволів на оформлення замовлень на виготовлення печаток і штампів, та затвердження Умов і правил провадження діяльності з відкриття та функціонування штемпельно-граверних майстерень, виготовлення печаток і штампів", затверджених цим наказом Інструкції та Умов і правил". 2001

Інформація актуальна на 20.09.2016
завантажити документ, актуальний на поточний час

                                                          

МІНІСТЕРСТВО ВНУТРІШНІХ СПРАВ УКРАЇНИ

Н А К А З

N 306 від 23.04.2001 Зареєстровано в Міністерстві

м.Київ юстиції України

від 16 травня 2001 р.

за N 419/5610

Про внесення змін та доповнень до наказу МВС

України від 11.01.99 N 17 "Про затвердження Інструкції

про порядок видачі міністерствам та іншим центральним

органам виконавчої влади, підприємствам, установам,

організаціям, господарським об'єднанням та громадянам

дозволів на право відкриття та функціонування

штемпельно-граверних майстерень, виготовлення печаток

і штампів, а також порядок видачі дозволів

на оформлення замовлень на виготовлення печаток і

штампів, та затвердження Умов і правил провадження

діяльності з відкриття та функціонування

штемпельно-граверних майстерень, виготовлення печаток

і штампів", затверджених цим наказом Інструкції та Умов і правил

( Із змінами, внесеними згідно з Наказом

Міністерства внутрішніх справ

N 1008 ( z1141-04 ) від 06.09.2004 )

{ Наказ фактично втратив чинність у зв'язку з втратою

чинності Наказу Міністерства внутрішніх справ

N 17 ( z0264-99 ) від 11.01.99, до якого вносились зміни }

Відповідно до Законів України "Про професійні спілки, їх

права та гарантії діяльності" ( 1045-14 ), "Про об'єднання

громадян" ( 2460-12 ), постанов Кабінету Міністрів України від

12 жовтня 1992 р.

N 576 ( 576-92-п ) "Про затвердження Положення

про дозвільну систему", від 5 вересня 1996 р. N 1074

( 1074-96-п ) "Про затвердження Положення про державний вищий

навчальний заклад", від 5 серпня 1998 р. N 1240 ( 1240-98-п ) "Про

затвердження Положення про професійно-технічний навчальний заклад"

Н А К А З У Ю: ( Преамбула із змінами, внесеними згідно з Наказом МВС N 1008

( z1141-04 ) від 06.09.2004 )

1. Унести до наказу МВС України від 11 січня 1999 р. N 17

( z0264-99 ) "Про затвердження Інструкції про порядок видачі

міністерствам та іншим центральним органам виконавчої влади,

підприємствам, установам, організаціям, господарським об'єднанням

та громадянам дозволів на право відкриття та функціонування

штемпельно-граверних майстерень, виготовлення печаток і штампів, а

також порядок видачі дозволів на оформлення замовлень на

виготовлення печаток і штампів, та затвердження Умов і правил

провадження діяльності з відкриття та функціонування

штемпельно-граверних майстерень, виготовлення печаток і штампів"

(далі - наказ), затверджених цим наказом Інструкції та Умов і

правил ( z0265-99 ), зареєстрованих у Міністерстві юстиції України

28.04.99 за N 264/3557 та 265/3558, такі зміни та доповнення: 1.1. У тексті наказу, Інструкції та Умов і правил

( z0265-99 ) слова "ГУМВС України в Криму" замінити словами "ГУМВС

України в Автономній Республіці Крим". 1.2.

В абзаці сьомому пункту 2.3.1 Інструкції слово "службі"

замінити на слово "підрозділі". 1.3. У пункті 2.4.1 Інструкції слова "міліції громадської

безпеки" замінити словами "управлінь, відділів адміністративної

служби міліції". Доповнити вказаний пункт реченням : "Термін

зупинення дії дозволу - від одного до шести місяців". 1.4. Абзац перший підпункту 1 пункту 3.1.2 Інструкції

( z0264-99 ) після слів "представництвам іноземних підприємств,

установ, організацій, зареєстрованих в Україні" доповнити словами

"іноземним організаціям, які пройшли акредитацію як такі, що

забезпечують реалізацію програм і проектів міжнародної технічної

допомоги". 1.5. Із підпункту 3 пункту 3.1.4 Інструкції слова

"об'єднаннями громадян" виключити. 1.6. Підпункт 4 пункту 3.1.4 Інструкції ( z0264-99 ) викласти

в такій редакції: "4) релігійними організаціями, статути яких зареєстровані: - Державним комітетом України у справах релігій (далі -

Комітет) - релігійні центри, управління, монастирі, релігійні

братства, місіонерські товариства (місії) та духовні (релігійні)

навчальні заклади: а) копію свідоцтва про реєстрацію статуту в Комітеті; б) зразки (ескізи) печаток і штампів у двох примірниках,

затверджені Комітетом; - обласними, Київською та Севастопольською міськими

державними адміністраціями - релігійні громади: а) копію свідоцтва про реєстрацію статуту обласною, Київською

та Севастопольською міською державною адміністрацією; б) зразки (ескізи) печаток і штампів у двох примірниках,

затверджені зазначеною державною адміністрацією". 1.7. Пункт 3.1.4 Інструкції ( z0264-99 ) доповнити

підпунктами 7, 8 та 9 такого змісту: "7) іноземними організаціями, які пройшли акредитацію як

такі, що забезпечують реалізацію програм і проектів міжнародної

технічної допомоги: а) свідоцтво про акредитацію організації (оригінал і копію); б) зразки (ескізи) печаток і штампів у двох примірниках,

затверджені керівником; 8) профспілковими організаціями : а) копію свідоцтва про реєстрацію професійної спілки, а для

організаційної ланки - копію листа відповідного управління юстиції

щодо її легалізації та набуття права юридичної особи; б) копію статуту (витяг з нього) із зазначенням права

користування печатками і штампами спілками, організаційними

ланками; в) зразки (ескізи) печаток і штампів у двох примірниках,

затверджені керівником; 9) об'єднаннями громадян: а) документ, який свідчить про легалізацію (офіційне

визнання) об'єднання громадян: - легалізація яких здійснена шляхом реєстрації - свідоцтво

про реєстрацію (оригінал і копію) - легалізація яких здійснена шляхом повідомлення про

заснування - витяг з книги обліку громадських організацій, що

ведеться органом, що здійснює легалізацію; б) зразки (ескізи) печаток і штампів у двох примірниках,

затверджені керівником; в) копію статуту (витяг з нього) із зазначенням права

користування печатками і штампами". 1.8.

Пункт 3.1.9 Інструкції ( z0264-99 ) після слів "про

державну реєстрацію" доповнити словами "іншого документа, який

свідчить про легалізацію, а для організаційних ланок професійних

спілок - листа відповідного управління юстиції", а також виключити

з тексту слова "служби" та "свідоцтво". 1.9. У пункті 3.1.15 Інструкції слово "службі" замінити на

слово "підрозділі". 1.10. Пункт 3.2.1 Інструкції доповнити абзацом другим такого

змісту: "Відповідно до Положення про державні вищі заклади освіти,

затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 5 вересня

1996 р. N 1074 ( 1074-96-п ), та Положення про

професійно-технічний навчальний заклад, затвердженого постановою

Кабінету Міністрів України від 5 серпня 1998 р. N 1240

( 1240-98-п ), державні вищі заклади освіти та професійно-технічні

навчальні заклади України мають право на печатку із зображенням

Державного Герба України". 1.11. У пункті 3.3.2 Інструкції ( z0264-99 ) слово

"затвердженому" замінити на слово "зареєстрованому". 1.12. Пункт 3.3.7 Інструкції викласти в редакції: "3.3.7 На печатках і штампах повинен зазначатись

ідентифікаційний код суб'єкта підприємницької діяльності -

юридичної особи або ідентифікаційний номер фізичної особи". 1.13. Розділ 3.2 Інструкції ( z0264-99 ) доповнити пунктом

3.2.10 такого змісту: "3.2.10. Забороняється ввезення на територію України

самонабірних печаток та штампів, а також їх виготовлення,

реалізація та використання на території держави". 2. Начальникам ГУМВС України в Автономній Республіці Крим,

м. Києві та Київській області, УМВС України в областях,

м. Севастополі та на транспорті з моменту набрання наказом

чинності: 2.1. Організувати вивчення та неухильне виконання положень і

вимог наказу особовим складом органів та підрозділів внутрішніх

справ України. 2.2. Встановити суворий контроль за додержанням вимог діючого

законодавства України з цих питань. У місячний строк прийняти

заліки про знання вимог наказу від працівників, які будуть

виконувати службові обов'язки з видачі дозволів, а також

контролювати цю діяльність. 3. Контроль за виконанням наказу покласти на заступника

Міністра - начальника міліції громадської безпеки

генерал-лейтенанта міліції Харламова О.В. та ГУАСМ (Жука В.О.) МВС

України.

В.о.Міністра

генерал-полковник міліції М.В.Джига

| >>
Законодавчий акт: Наказ МВС України N 306 від 23.04.2001 " Про внесення змін та доповнень до наказу МВС України від 11.01.99 N 17 "Про затвердження Інструкції про порядок видачі міністерствам та іншим центральним органам виконавчої влади, підприємствам, установам, організаціям, господарським об'єднанням та громадянам дозволів на право відкриття та функціонування штемпельно-граверних майстерень, виготовлення печаток і штампів, а також порядок видачі дозволів на оформлення замовлень на виготовлення печаток і штампів, та затвердження Умов і правил провадження діяльності з відкриття та функціонування штемпельно-граверних майстерень, виготовлення печаток і штампів", затверджених цим наказом Інструкції та Умов і правил". МВС України. 2001

= завантажити законодавчий акт, актуальний на поточний час =

Наказ МВС України N 306 від 23.04.2001 " Про внесення змін та доповнень до наказу МВС України від 11.01.99 N 17 "Про затвердження Інструкції про порядок видачі міністерствам та іншим центральним органам виконавчої влади, підприємствам, установам, організаціям, господарським об'єднанням та громадянам дозволів на право відкриття та функціонування штемпельно-граверних майстерень, виготовлення печаток і штампів, а також порядок видачі дозволів на оформлення замовлень на виготовлення печаток і штампів, та затвердження Умов і правил провадження діяльності з відкриття та функціонування штемпельно-граверних майстерень, виготовлення печаток і штампів", затверджених цим наказом Інструкції та Умов і правил". 2001

- Антимонопольний комітет - Верховний Суд України - Вищий адміністративний суд України - Вищий господарський суд - Вищий спеціалізований суд - Генеральна прокуратура України - ДА електронного урядування - Державіаслужба України - Державні утворення на території України (1917-1920) - Держатомрегулювання - Держаудитслужба України - Держкомтелерадіо України - Держкордонслужба України - Держнаглядохоронпраці України - Держспецзв’язок - Держспоживстандарт України - Держстат України - Держфінпослуг України - ДКА України - Закони України - Законодавство Української РСР - Кабінет Міністрів України - Кодекси України - Конституційний Суд України - МВС України - МЗС України - Міжнародні документи, ратифіковані Верховною Радою України - Міжнародні угоди України - Мін'юст України - Мінагрополітики України - Мінекономрозвитку України - Міненерговугілля України - Мінінфраструктури України - Мінкультури України - Мінмолодьспорт України - Міноборони України - Мінприроди України - Мінрегіон України - Мінсоцполітики України - Мінфін України - МІП - МНС України - МОЗ України - МОН України - МТОТ - Нацдержслужба України - Національне агентство з питань запобігання корупції - Національне антикорупційне бюро України - Національний банк України - Нацком.енергетики - Нацкомфінпослуг - Нацрада телерадіомовлення - НКРЗІ - НКЦПФР - Основний Закон України - Пенсійний фонд України - Постанови Верховної Ради України - Президент України - РНБО України - Розпорядження Голови ВР України - Розпорядження Кабінета Міністрів України - Служба безпеки України - Служба зовнішньої розвідки - Укрдержархів - Управління державної охорони - Фонд гарант.вкладів фізич.осіб - Фонд державного майна - Фонд соцстраху по безробіттю - Фундаментальне законодавство України - Центрвиборчком України -