Наказ МВС України N 642 від 18.10.93 "Про заходи щодо виконання постанови Кабінету Міністрів України від 7 вересня 1993 р. N 706 "Про затвердження Положення про порядок продажу, придбання, реєстрації, обліку і застосування спеціальних засобів самооборони, заряджених речовинами сльозоточивої та дратівної дії"". 1993

Інформація актуальна на 20.09.2016
завантажити документ, актуальний на поточний час

                                                          

МІНІСТЕРСТВО ВНУТРІШНІХ СПРАВ УКРАЇНИ

Н А К А З

N 642 від 18.10.93 р.

Зареєстровано в Міністерстві

м.Київ юстиції України

28 жовтня 1993 р.

за N 163

Про заходи щодо виконання постанови Кабінету Міністрів України

від 7 вересня 1993 р. N 706 "Про затвердження Положення про

порядок продажу, придбання, реєстрації, обліку і застосування

спеціальних засобів самооборони, заряджених речовинами

сльозоточивої та дратівної дії"

( Із змінами, внесеними згідно з Наказами Міністерства

внутрішніх справ

N 615 ( z0575-02 ) від 26.06.2002

N 1008 ( z1141-04 ) від 06.09.2004 )

( У тексті наказу слова "Міністру Республіки Крим, начальникам

Головного управління внутрішніх справ м. Києва, управлінь

внутрішніх справ областей і м. Севастополя, управлінь

внутрішніх справ на транспорті" замінено словами

"начальникам головних управлінь МВС України в Автономній

Республіці Крим, м. Києві та Київській області, управлінь

МВС України в областях, м. Севастополі та на транспорті

(ГУМВС, УМВС, УМВСТ)" згідно з Наказом Міністерства

внутрішніх справ N 615 ( z0575-02 ) від 26.06.2002 )

З метою виконання постанови Кабінету Міністрів України від 7

вересня 1993 р.

N 706 ( 706-93-п ) "Про порядок продажу,

придбання, реєстрації, обліку і застосування спеціальних засобів

самооборони, заряджених речовинами сльозоточивої та дратівної дії"

(додається) -

НАКАЗУЮ: ( Преамбула із змінами, внесеними згідно з Наказом МВС N 1008

( z1141-04 ) від 06.09.2004 )

1. Начальникам Головних управлінь, самостійних управлінь та

відділів МВС України, начальникам головних управлінь МВС України в

Автономній Республіці Крим, м. Києві та Київській області,

управлінь МВС України в областях, м. Севастополі та на транспорті

(ГУМВС, УМВС, УМВСТ). 1.1. Організувати вивчення постанови Кабінету Міністрів

України від 7 вересня 1993 р. N 706 "Про порядок продажу,

придбання, реєстрації, обліку і застосування спеціальних засобів

самооборони, заряджених речовинами сльозоточивої та дратівної дії"

з особовим складом органів і підрозділів внутрішніх справ та вжити

відповідних заходів щодо виконання її вимог. ( Пункт 1.1 із

змінами, внесеними згідно з Наказом МВС N 1008 ( z1141-04 ) від

06.09.2004 )

( Пункт 1.2 виключено на підставі Наказу МВС N 1008

( z1141-04 ) від 06.09.2004 )

2. Міністру внутрішніх справ Республіки Крим, начальникам

ГУВС м.Києва, УВС областей і м.Севастополя, УВСТ:

2.1. Забезпечити широку роз'яснювальну роботу серед

населення, на підприємствах, в установах, організаціях та

господарських об'єднаннях про порядок продажу, придбання, обміну,

зберігання і застосування спеціальних засобів самооборони,

заряджених речовинами сльозоточивої та дратівної дії.

Організувати

широке висвітлення цих питань у засобах масової інформації.

2.2. До 1 грудня 1993 року виготовити необхідну кількість

примірників Положення про порядок продажу, придбання, реєстрації,

обліку, зберігання і застосування спеціальних засобів самооборони,

заряджених речовинами сльозоточивоїта дратівної дії, а також

службової документації згідно з додатками до цього наказу, та

забезпечити ними підлеглі органи внутрішніх справ. Оснастити

Положенням інформаційні стенди міськрайвідділів внутрішніх справ.

2.3. Забезпечити надходження та використання грошових сум за

послуги, пов'язані з видачею дозволів на придбання і зберігання

газових пістолетів і револьверів, у відповідності з вимогами

спільного наказу Мінфіну і МВС України від 17 серпня 1993 року

N 58/311 ( z0117-93 ) "Про затвердження Порядку внесення та

використання плати за послуги, пов'язані з придбанням,

зберіганням, обліком, перевезенням вогнепальної зброї,

боєприпасів до неї, вибухових матеріалів, а також щодо предметів,

на які поширюється дозвільна система".

2.4. Інформацію про стан роботи по забезпеченню контролю за

дотриманням встановленого порядку виготовлення, продажу,

придбання, обліку, зберігання і застосування спеціальних засобів

самооборони, заряджених речовинами сльозоточивої та дратівної дії

надсилати в Головне управління охорони громадського порядку МВС

України управліннями,відділами охорони громадського порядку МВС

Республіки Крим, ГУВС м.Києва, УВС областей і м.Севастополя із

звітом по лінії служби дозвільної системи щорічно до 5 липня та 5

січня, згідно з додатком N 1.

3. Начальникам міськрайвідділів внутрішніх справ: 3.1.

Забезпечити вивчення Положення про порядок продажу,

придбання, реєстрації, обліку, зберігання і застосування

спеціальних засобів самооборони, заряджених речовинами

сльозоточивої та дратівної дії, з особовим складом

міськрайвідділів внутрішніх справ. Від працівників служби

дозвільної системи, дільничих інспекторів міліції, співробітників

карного розшуку, підрозділів державної служби боротьби із

економічною злочинністю, дізнання та слідчих прийняти заліки про

знання вимог цього Положення.

3.2. Здійснювати у необхідних випадках перереєстрацію газових

пістолетів і револьверів одним власником іншому за місцем обліку

таких засобів, що передаються, працівниками служби дозвільної

системи у присутності власника газового пістолета чи револьвера та

особи, яка має дозвіл органу внутрішніх справ на його придбання.

При цьому вид, система та номер газового пістолета і револьвера,

що продається, вписується у дозвіл на його придбання та у дублікат

такого дозволу. Записи завіряються підписами начальників органів

внутрішніх справ або їх заступниками по службі і скріплюються

гербовою печаткою. Дублікат дозволу повертається новому власнику

газового пістолета чи револьвера для взяття його на облік за

місцем проживання. Одночасно при передачі газового пістолета чи

револьвера вноситься відповідні записи у книгу обліку їх

власників.

3.3. Забезпечити ретельну перевірку за місцем проживання,

оперативними та іншими обліками осіб, які звернулися із заявами на

видачу дозволів на придбання та зберігання газових пістолетів чи

револьверів (додаток N 2,3). Здійснювати облік таких власників у

книзі обліку, згідно з додатком N 4. Облікові справи на вказаних

осіб, з необхідними документами, передбаченими зазначеним

Положенням та цим наказом, а також книги їх обліку зберігати у

міськрайвідділах внутрішніх справ.

3.4. Дозволи на придбання, зберігання і носіння (додатки N 5,

6) газових пістолетів чи револьверів підписувати особисто

начальниками міськрайвідділів внутрішніх справ. Встановити, що

бланки дозволів, облікові справи власників газових пістолетів і

револьверів та книги їх обліку є документами суворої звітності.

( Пункт 3.4 із змінами, внесеними згідно з Наказом МВС N 615

( z0575-02 ) від 26.06.2002 )

3.5. Створити у кожній черговій частині міськрайвідділів

внутрішніх справ картотеки власників газових пістолетів і

револьверів та забезпечити їх регулярне поповнення згідно з

додатком N 7.

3.6. Непридатність газового пістолета чи револьвера до

подальшого використання визначати за підставами відповідності їх

технічним умовам виготовлення, сертифікату встановленого зразка та

згідно з додатком N 8. Про анулювання дозволу на зберігання і

носіння газового пістолета чи револьвера виносити мотивовану

ухвалу (додаток N 9).

3.7. У відповідності з чинним законодавством здійснювати

суворий контроль за додержанням встановленого порядку продажу,

придбання, реєстрації, обліку, зберігання і застосування

спеціальних засобів самооборони, заряджених речовинами

сльозоточивої та дратівної дії.

4. Начальнику Української Академії внутрішніх справ,

начальникам інших учбових закладів МВС України включити до

програми вивчення вказаного Положення.

5. Контроль за виконанням цього наказу покласти на Першого

заступника міністра внутрішніх справ - начальника міліції

громадської безпеки генерал-полковника міліції Недригайло В. М. та

начальника Головного управління охорони громадського порядку МВС

України генерал-майора міліції Корнієнко М. В. Наказ оголосити особовому складу органів та підрозділів

внутрішніх справ України.

Міністр

генерал внутрішньої служби

України А. В. Василишин

|
Законодавчий акт: Наказ МВС України N 642 від 18.10.93 "Про заходи щодо виконання постанови Кабінету Міністрів України від 7 вересня 1993 р. N 706 "Про затвердження Положення про порядок продажу, придбання, реєстрації, обліку і застосування спеціальних засобів самооборони, заряджених речовинами сльозоточивої та дратівної дії"". МВС України. 1993

= завантажити законодавчий акт, актуальний на поточний час =

Наказ МВС України N 642 від 18.10.93 "Про заходи щодо виконання постанови Кабінету Міністрів України від 7 вересня 1993 р. N 706 "Про затвердження Положення про порядок продажу, придбання, реєстрації, обліку і застосування спеціальних засобів самооборони, заряджених речовинами сльозоточивої та дратівної дії"". 1993

- Антимонопольний комітет - Верховний Суд України - Вищий адміністративний суд України - Вищий господарський суд - Вищий спеціалізований суд - Генеральна прокуратура України - ДА електронного урядування - Державіаслужба України - Державні утворення на території України (1917-1920) - Держатомрегулювання - Держаудитслужба України - Держкомтелерадіо України - Держкордонслужба України - Держнаглядохоронпраці України - Держспецзв’язок - Держспоживстандарт України - Держстат України - Держфінпослуг України - ДКА України - Закони України - Законодавство Української РСР - Кабінет Міністрів України - Кодекси України - Конституційний Суд України - МВС України - МЗС України - Міжнародні документи, ратифіковані Верховною Радою України - Міжнародні угоди України - Мін'юст України - Мінагрополітики України - Мінекономрозвитку України - Міненерговугілля України - Мінінфраструктури України - Мінкультури України - Мінмолодьспорт України - Міноборони України - Мінприроди України - Мінрегіон України - Мінсоцполітики України - Мінфін України - МІП - МНС України - МОЗ України - МОН України - МТОТ - Нацдержслужба України - Національне агентство з питань запобігання корупції - Національне антикорупційне бюро України - Національний банк України - Нацком.енергетики - Нацкомфінпослуг - Нацрада телерадіомовлення - НКРЗІ - НКЦПФР - Основний Закон України - Пенсійний фонд України - Постанови Верховної Ради України - Президент України - РНБО України - Розпорядження Голови ВР України - Розпорядження Кабінета Міністрів України - Служба безпеки України - Служба зовнішньої розвідки - Укрдержархів - Управління державної охорони - Фонд гарант.вкладів фізич.осіб - Фонд державного майна - Фонд соцстраху по безробіттю - Фундаментальне законодавство України - Центрвиборчком України -