>>

Наказ МВС України від 02.12.2008 N 638 " Про затвердження Правил внутрішнього розпорядку в ізоляторах тимчасового тримання органів внутрішніх справ України". 2008

Інформація актуальна на 20.09.2016
завантажити документ, актуальний на поточний час

                                                          

МІНІСТЕРСТВО ВНУТРІШНІХ СПРАВ УКРАЇНИ

Н А К А З

02.12.2008 N 638

Зареєстровано в Міністерстві

юстиції України

12 лютого 2009 р.

за N 137/16153

Про затвердження Правил внутрішнього

розпорядку в ізоляторах тимчасового

тримання органів внутрішніх справ України

{ Із змінами, внесеними згідно з Наказами Міністерства

внутрішніх справ

N 1003 ( z1978-12 ) від 02.11.2012

N 660 ( z1703-13 ) від 10.07.2013 }

Відповідно до Законів України "Про попереднє ув'язнення"

( 3352-12 ), "Про міліцію" ( 565-12 ) та з метою вдосконалення

роботи ізоляторів тимчасового тримання органів внутрішніх справ

України Н А К А З У Ю:

1. Затвердити Правила внутрішнього розпорядку в ізоляторах

тимчасового тримання органів внутрішніх справ України (далі -

Правила) (додаються).

2. Начальникам головних управлінь, управлінь МВС України в

Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві та Севастополі,

на залізничному транспорті:

2.1. Організувати роботу ізоляторів тимчасового тримання та

підрозділів конвойної служби міліції відповідно до вимог Правил.

2.2. Провести з особовим складом органів і підрозділів

внутрішніх справ вивчення Правил та прийняти заліки.

3. Департаменту громадської безпеки (Маєвський В.І.)

забезпечити подання наказу в установленому порядку на державну

реєстрацію до Міністерства юстиції України.

4. Контроль за виконанням наказу покласти на заступника

Міністра генерал-лейтенанта міліції Савченка О.І.

5. Наказ надіслати за належністю.

Міністр Ю.В.Луценко

ПОГОДЖЕНО:

Міністр охорони здоров'я

України В.М.Князевич

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства

внутрішніх справ України

02.12.2008 N 638

Зареєстровано в Міністерстві

юстиції України

12 лютого 2009 р.

за N 137/16153

ПРАВИЛА

внутрішнього розпорядку

в ізоляторах тимчасового тримання

органів внутрішніх справ України

{ У тексті Правил слова "Кримінально-процесуальний кодекс

України" замінено словами "Кримінальний процесуальний

кодекс України ( 4651-17 )", слова "взяті під варту

особи" замінено словами "особи, які тримаються під

вартою", слова "особа або орган, у провадженні якого

перебуває справа" замінено словами "особа або орган,

у провадженні яких перебуває кримінальне провадження",

слова "іноземні громадяни" у всіх відмінках замінено

словом "іноземці" у відповідному відмінку, слово

"постанова" у всіх відмінках виключено на підставі

Наказу Міністерства внутрішніх справ N 1003 ( z1978-12 )

від 02.11.2012 }

1. Загальні положення

1.1. Правила внутрішнього розпорядку в ізоляторах тимчасового

тримання органів внутрішніх справ України (далі - Правила)

розроблено згідно із Законами України "Про попереднє ув'язнення"

( 3352-12 ), "Про міліцію" ( 565-12 ), Кримінальним процесуальним

кодексом України ( 4651-17 ) та іншими нормативно-правовими

актами.

1.2. Правила регламентують діяльність ізоляторів тимчасового

тримання органів внутрішніх справ України (далі - ІТТ) для

затриманих і осіб, які тримаються під вартою визначають завдання,

принципи організації, обов'язки та права працівників міліції й

осіб, які тримаються, регулюють порядок, режим і умови перебування

в ізоляторах тимчасового тримання.

2. Основи діяльності ІТТ

2.1. ІТТ є спеціальними установами міліції для роздільного

тримання: осіб, затриманих за підозрою у вчиненні кримінального

правопорушення; осіб, затриманих на підставі ухвали слідчого судді про дозвіл

на затримання з метою приводу; осіб, стосовно яких застосовано запобіжний захід у вигляді

тримання під вартою на строк до 3 діб (якщо доставляння ув'язнених

до слідчого ізолятора (далі - СІЗО) у цей період неможливе через

віддаленість або відсутність належних шляхів сполучення, вони

можуть утримуватись в ІТТ не більше 10 діб); засуджених, які прибули із СІЗО та установ виконання покарань

у зв'язку з розглядом справи в суді або проведенням з ними слідчих

(розшукових) дій; адміністративно арештованих - за відсутності спеціального

приймальника для утримання осіб, підданих адміністративному

арешту. { Пункт 2.1 глави 2 в редакції Наказу Міністерства внутрішніх

справ N 1003 ( z1978-12 ) від 02.11.2012 }

2.2. Дії працівників міліції щодо охорони затриманих і осіб,

які тримаються під вартою несумісні з тортурами або іншими

формами нелюдського поводження, діями, що завдають фізичних чи

моральних страждань або принижують людську гідність. Ніякі

обставини не можуть бути виправданням для застосування тортур чи

інших жорстоких дій, що принижують гідність людини.

2.3. Діяльність ІТТ ґрунтується на принципах суворого

додержання законності, Конституції України ( 254к/96-ВР ), вимог

Загальної декларації прав людини ( 995_015 ), Європейської

конвенції про захист прав людини і основоположних свобод

( 995_004 ), інших міжнародних норм і стандартів поводження з

ув'язненими та затриманими, Законів України "Про міліцію"

( 565-12 ), "Про попереднє ув'язнення" ( 3352-12 ) та інших

законодавчих актів України, нормативно-правових актів МВС України,

а також цих Правил.

2.4. Нагляд за додержанням законів в діяльності ізоляторів

тимчасового тримання органів внутрішніх справ відповідно до вимог

Закону України "Про прокуратуру" ( 1789-12 ) здійснюють

Генеральний прокурор України та підпорядковані йому прокурори.

2.5. Не допускаються утискання та надання будь-яких пільг чи

привілеїв особам, які тримаються в ІТТ, незалежно від їх расової,

національної приналежності, ставлення до релігії, соціального

стану, політичних поглядів і заслуг перед державою.

2.6. Відповідно до статті 7 Закону України "Про попереднє

ув'язнення" ( 3352-12 ) затримані та особи, які тримаються під

вартою підлягають обшуку, а їхні речі - огляду, про що складається

протокол обшуку. Обшук повинен здійснюватися особою та в присутності понятих

однієї статі з особою, яка обшукується. 2.6.1. Під час обшуку вилучаються: вогнепальна та холодна

зброя, колючо-ріжучі предмети, персні, годинники, ордени, медалі

та інші металеві предмети й цінності; скляний посуд, спиртні

напої, гральні карти, поясні ремені, підтяжки, краватки, шнурки,

шарфи; наркотичні, лікарські засоби та предмети медичного

призначення, не дозволені медичним працівником для вживання й

зберігання в камерах; перець, сіль і продукти харчування понад

установлені норми; гроші, облігації, ощадні книжки, акредитиви та

інші цінні папери; ключі від замків. Вилучені під час обшуку в затриманої або особи, яка

тримається під вартою гроші та цінні речі здаються на зберігання

до фінансової частини органу внутрішніх справ, а особисті речі -

до камери схову ІТТ, про що складається протокол. Особисті

документи, а також цінні папери, листи, записні книжки,

фотокартки, вилучені з обігу предмети та документи, належність

яких не встановлена, передаються слідчому, слідчому судді. { Абзац

другий підпункту 2.6.1 пункту 2.6 глави 2 із змінами, внесеними

згідно з Наказами Міністерства внутрішніх справ N 1003

( z1978-12 ) від 02.11.2012; N 660 ( z1703-13 ) від 10.07.2013 } 2.6.2. Копія квитанції фінансової частини про прийняття

цінностей та копія протоколу (акта) про вилучення заборонених

предметів та речей видаються під розписку особі, у якої вони

вилучені, інша копія долучається до особової справи. У разі

переведення осіб, які тримаються під вартою, та засуджених до

слідчого ізолятора цінні речі, особисті предмети та документи, а

також особисті гроші надсилаються адміністрацією установи до

слідчого ізолятора. { Підпункт 2.6.2 пункту 2.6 глави 2 із

змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства внутрішніх справ

N 660 ( z1703-13 ) від 10.07.2013 } 2.6.3. У прийнятих в ізолятор тимчасового тримання осіб

залишаються тільки ті предмети, речі та продукти харчування, які

їм дозволяється мати при собі і зберігати в камерах, у кількості

та асортименті, установлених зазначеними правилами.

3. Права й обов'язки осіб, які тримаються в ІТТ

3.1. Особи, які тримаються в ІТТ, мають право: 3.1.1. На захист своїх прав всіма не забороненими чинним

законодавством способами. 3.1.2. На ознайомлення з власними правами й обов'язками, які

оголошуються адміністрацією ІТТ під час поміщення до спеціальної

установи. 3.1.3. На щоденну прогулянку тривалістю одна година. Вагітним

жінкам і жінкам, які мають при собі дітей, неповнолітнім, а також

хворим з дозволу лікаря та за їх згодою тривалість щоденної

прогулянки встановлюється до двох годин. 3.1.4. Одержувати передачі або посилки та грошові перекази на

особовий рахунок у порядку, визначеному Законом України "Про

попереднє ув'язнення" ( 3352-12 ). 3.1.5. Купувати за безготівковим розрахунком продукти

харчування та предмети першої необхідності, письмове приладдя,

газети, книги через торговельну мережу, на замовлення відповідно

до чинного законодавства. Продукти харчування й предмети першої необхідності для осіб,

які тримаються, купуються працівниками ІТТ у підприємствах

місцевої торговельної мережі. Затриманим, особам, які тримаються під вартою, та засудженим,

які бажають придбати продукти харчування або предмети першої

необхідності, видаються бланки заяв, які після заповнення здаються

черговому разом з квитанцією фінансової частини про наявність

коштів на їхніх особистих рахунках. Працівникові ІТТ, якому

доручена купівля, затримані та особи, які тримаються під вартою

видають доручення на одержання необхідної суми грошей з їхніх

рахунків у касі фінансової частини органу внутрішніх справ.

{ Абзац третій підпункту 3.1.5 пункту 3.1 глави 3 із змінами,

внесеними згідно з Наказом Міністерства внутрішніх справ N 660

( z1703-13 ) від 10.07.2013 } Видані гроші списуються з рахунку підзвітної особи на

підставі авансового звіту й документів, що підтверджують видачу

придбаних продуктів або предметів першої необхідності особам, які

подали про це заявки. На підставі заяви та розписки про одержання

продуктів і предметів першої необхідності їх вартість списується з

особистих рахунків осіб, які тримаються під вартою, та засуджених

(додаток 1). { Абзац четвертий підпункту 3.1.5 пункту 3.1 глави 3

із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства внутрішніх

справ N 660 ( z1703-13 ) від 10.07.2013 } Про суму грошей, витрачених на придбання продуктів харчування

й предметів першої необхідності для осіб, що перебувають в ІТТ,

робиться відмітка на спеціальному аркуші особової справи. 3.1.6. Користуватися власним одягом і взуттям. 3.1.7. Користуватися телевізорами, малогабаритними

холодильниками, електрокип'ятильниками з дротом, довжиною не

більше 50 см, одержаними від родичів або інших осіб, настільними

іграми, газетами та книгами з бібліотеки ІТТ і придбаними через

торговельну мережу. 3.1.8. Здійснювати віросповідання будь-якої релігії або

висловлювати переконання, пов'язані зі ставленням до релігії, з

обмеженнями, які необхідні для забезпечення ізоляції, передбаченої

чинним законодавством. Відправляти в індивідуальному порядку релігійні обряди та

користуватися релігійною літературою, іншими предметами і

матеріалами релігійного культу, властивими їх віруванню,

виготовленими з малоцінних матеріалів, якщо при цьому не

порушується встановлений в ІТТ порядок та не обмежуються права

інших осіб. Здійснення свободи сповідувати релігію або переконання

підлягає лише тим обмеженням, які необхідні для забезпечення

встановлених вимог режиму в ІТТ. Ніхто не може встановлювати

обов'язкових переконань і світогляду. Не допускається будь-яке

примушування при визначенні особами, що тримаються, свого

ставлення до релігії, до сповідання або відмови від сповідання

релігії. 3.1.9. На восьмигодинний безперервний сон у нічний час (з

22.00 до 06.00), у період якого не допускається залучення до

участі в процесуальних та інших діях, за винятком невідкладних

випадків: - у разі ускладнення обстановки (пожежа або повінь) і в

особливих умовах (у разі землетрусу, виявлення вибухових,

радіоактивних чи інших речовин, небезпечних для життя і здоров'я); - якщо життю та здоров'ю осіб, що тримаються в ІТТ, загрожує

небезпека; - для звільнення з-під варти; - для конвоювання на обмінний пункт; - для припинення протиправних дій серед осіб, які тримаються,

або підготовки до втечі; - для надання невідкладної медичної допомоги. 3.1.10. На медичне та санітарно-протиепідемічне забезпечення,

у тому числі платні медичні послуги за власний рахунок, згідно із

законодавством України. 3.1.11. Звертатися зі скаргами, заявами та листами до

державних органів і службових осіб у порядку, установленому

законодавством України. 3.1.12. Оскаржувати дії особи, яка провадить перевірку,

слідчого або прокурора, керівництва та посадових осіб органів

внутрішніх справ. 3.1.13. На першу вимогу мати захисника і побачення з ним до

першого допиту з дотриманням умов, що забезпечують

конфіденційність спілкування, а також після першого допиту - мати

такі побачення без обмеження їх кількості й тривалості, з моменту

допуску захисника до участі в кримінальному провадженні,

підтвердженого письмовим повідомленням особи або органу, які

здійснюють кримінальне провадження. { Підпункт 3.1.13 пункту 3.1 глави 3 в редакції Наказу

Міністерства внутрішніх справ N 660 ( z1703-13 ) від 10.07.2013 } 3.1.14. З дозволу особи або органу, який здійснює кримінальне

провадження, мати не менше трьох разів на місяць короткочасні

побачення з родичами або іншими особами тривалістю від однієї до

чотирьох годин. { Підпункт 3.1.14 пункту 3.1 глави 3 в редакції Наказу

Міністерства внутрішніх справ N 660 ( z1703-13 ) від 10.07.2013 } 3.1.15. Особи, які тримаються під вартою (віком від 14 до 35

років), мають право на отримування психолого-педагогічної допомоги

від спеціалістів центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та

молоді. { Пункт 3.1 глави 3 доповнено новим підпунктом 3.1.15 згідно з

Наказом Міністерства внутрішніх справ N 660 ( z1703-13 ) від

10.07.2013 }

3.2. Особам, які тримаються в ІТТ, дозволяється мати при собі

та зберігати в камерах: 3.2.1. Одяг, головний убір за сезоном - в одному комплекті. 3.2.2. Натільну білизну, шкарпетки, носові хусточки. 3.2.3. Взуття кімнатне або спортивне - одну пару. 3.2.4. Туалетні речі (туалетне, господарське мило, зубну

щітку, зубний порошок або пасту, пластмасову мильницю, гребінець,

креми для гоління, серветки, туалетний папір, пральний порошок),

бритву механічну чи електричну. 3.2.5. Окуляри, з дозволу лікаря милиці (протези), а також

інше життєзабезпечувальне медичне обладнання (слуховий апарат,

катетер тощо). Лікарські засоби - лише за призначенням лікаря за

необхідності цілодобового невідкладного прийому (не більше добової

норми). { Підпункт 3.2.5 пункту 3.2 глави 3 в редакції Наказу Міністерства

внутрішніх справ N 660 ( z1703-13 ) від 10.07.2013 } 3.2.6. Документи і записи, що стосуються кримінального

провадження. { Підпункт 3.2.6 пункту 3.2 глави 3 в редакції Наказу Міністерства

внутрішніх справ N 660 ( z1703-13 ) від 10.07.2013 } 3.2.7. Папір, поштові конверти, марки та прості олівці,

підручники й учнівське приладдя (для учнів). 3.2.8. Тютюнові вироби - не більше 30 пачок цигарок або

махорки та сірники - не більше 10 коробок, а також продукти

харчування з передач (посилок) або куплені в торговельній мережі,

ліки (з дозволу медичного працівника). 3.2.9. Жінки можуть мати при собі також косинки,

бюстгальтери, рейтузи, пояси, марлю, вату, вазелін, крем, пудру,

губну помаду, засоби індивідуальної гігієни. 3.2.10. Будь-які продукти харчування (за винятком продуктів з

простроченим терміном реалізації, консервованих продуктів із

м'яса, риби, овочів, фруктів, виготовлених у домашніх умовах,

продуктів, що потребують додаткового приготування шляхом термічної

обробки, та тих, що швидко псуються, а також будь-яких алкогольних

напоїв та інших виробів на спиртовій основі). 3.2.11. Предмети для відправляння релігійних обрядів, які не

заборонено до зберігання. 3.2.12. Загальна вага предметів і речей, які належать

затриманій, взятій під варту або підданій адміністративному арешту

особі, не повинна перевищувати 50 кг (з урахуванням тих, що

містяться у кімнаті зберігання особистих речей осіб, що

тримаються). Речі понад встановлену вагу не приймаються та

повертаються родичам або знайомим утримуваних осіб.

3.3. Затримані, особи, які тримаються під вартою, та

засуджені зобов'язані: { Пункт 3.3 глави 3 в редакції Наказу Міністерства внутрішніх

справ N 660 ( z1703-13 ) від 10.07.2013 } 3.3.1. Дотримуватися встановлених правил внутрішнього

розпорядку й санітарно-гігієнічних правил, мати охайний зовнішній

вигляд, постійно підтримувати чистоту в камері. 3.3.2. Дбайливо ставитися до інвентарю, обладнання й іншого

майна ІТТ. 3.3.3. Виконувати законні вимоги керівництва ізолятора, бути

ввічливими один з одним, а також з працівниками ІТТ, не вступати з

ними в суперечки, не принижувати їх гідність, не протидіяти

виконанню ними своїх службових обов'язків. 3.3.4. Виконувати обов'язки чергового по камері за

призначенням керівництва ІТТ.

3.4. Черговий по камері зобов'язаний: 3.4.1. Доповідати про кількість осіб, що перебувають у

камері, якщо до камери зайшли працівники ІТТ, прокуратури, органів

внутрішніх справ та інших правоохоронних органів. 3.4.2. Стежити за збереженням інвентарю, обладнання та іншого

майна, підтримувати чистоту в камері. 3.4.3. Одержувати посуд на час приймання їжі та здавати його. 3.4.4. Прибирати у камері, у тому числі санітарний вузол, а

після закінчення прогулянки - прогулянковий дворик.

3.5. Особам, які перебувають в ІТТ, забороняється: 3.5.1. Порушувати тишу, перемовлятися, перестукуватися з

особами, які тримаються в інших камерах, підбирати й перекидати за

межі дворика для прогулянок будь-які предмети, виявлені на його

території. { Підпункт 3.5.1 пункту 3.5 глави 3 в редакції Наказу Міністерства

внутрішніх справ N 660 ( z1703-13 ) від 10.07.2013 } 3.5.2. Скоювати протиправні дії щодо осіб, які тримаються в

ІТТ. 3.5.3. Підходити впритул до "вічка" дверей камери та затуляти

його, здійснювати інші дії, що ускладнюють нагляд за поведінкою

осіб, які перебувають у камері. 3.5.4. Псувати обладнання ІТТ, робити будь-які написи на

стінах і речах, що видаються для користування, а також наклеювати

на стіни та інвентар фотокартки, малюнки, вирізки з газет і

журналів. 3.5.5. Виготовляти заборонені для використання в камерах

вироби, зберігати при собі гроші та інші цінності. Грати в карти

та інші азартні ігри. 3.5.6. Продавати, дарувати, обмінювати або вилучати іншим

способом на користь інших осіб предмети та речі, що є в особистому

користуванні, змінювати без дозволу керівництва ІТТ індивідуальне

спальне місце. 3.5.7. Порушувати встановлений порядок листування, написання

або надсилання скарг і заяв.

3.6. Керівництво ІТТ зобов'язане ознайомити кожну особу, яка

поміщується до ізолятора, з її правами та обов'язками під підпис у

спеціальному журналі (додаток 2) та забезпечити їх виконання в

повному обсязі.

4. Порядок забезпечення прав осіб, які тримаються в ІТТ

4.1. Порядок розгляду скарг і заяв 4.1.1. Керівництво ІТТ забезпечує розгляд скарг і заяв

затриманих і осіб, які тримаються під вартою, згідно із

законодавством України. Скарги та заяви засуджених розглядаються в

порядку, визначеному Кримінальним процесуальним ( 4651-17 )

Кримінально-виконавчим ( 1129-15 ) кодексами України, Законами

України "Про попереднє ув'язнення" ( 3352-12 ) та "Про звернення

громадян" ( 393/96-ВР ). 4.1.2. Скарги, заяви клопотання та листи (кореспонденція)

затриманих і осіб, які тримаються під вартою, переглядає

адміністрація ІТТ, кореспонденція, адресована Уповноваженому

Верховної Ради України з прав людини, до Європейського суду з прав

людини, а також до інших відповідних органів міжнародних

організацій, членом або учасником яких є Україна, до уповноважених

осіб таких міжнародних організацій, захисникові у кримінальному

провадженні, що здійснює свої повноваження відповідно до положень

Кримінального процесуального кодексу України ( 4651-17 ),

прокуророві та слідчому судді, перегляду не підлягають і

надсилаються адміністрацією установи за адресою протягом доби з

часу їх подання. Кореспонденція, яку особи, які тримаються під

вартою, одержують від зазначених органів та осіб, перегляду не

підлягає та протягом доби вручається адресату під підпис. Затриманим, особам, які тримаються під вартою, дозволяється

одержувати і відправляти листи за свій рахунок без обмеження їх

кількості. У разі відсутності на особовому рахунку цих осіб коштів

відправлення кореспонденції здійснюється за рахунок коштів,

передбачених кошторисом на утримання органів внутрішніх справ. { Підпункт 4.1.2 пункту 4.1 глави 4 в редакції Наказу Міністерства

внутрішніх справ N 660 ( z1703-13 ) від 10.07.2013 } 4.1.3. Заяви осіб з питань оскарження ухвали судді про

обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою або

ухвали про продовження строків тримання під вартою надсилаються

керівництвом ІТТ до визначеного законодавством України суду

протягом доби з часу їх подання. { Підпункт 4.1.3 пункту 4.1 глави 4 в редакції Наказу Міністерства

внутрішніх справ N 660 ( z1703-13 ) від 10.07.2013 } 4.1.4. Інші скарги, заяви, клопотання і листи, пов'язані з

проведенням розслідування в кримінальному провадженні, протягом

однієї доби з часу їх подання надсилаються керівництвом ІТТ особі

або органу, які здійснюють кримінальне провадження. { Підпункт 4.1.4 пункту 4.1 глави 4 в редакції Наказу Міністерства

внутрішніх справ N 660 ( z1703-13 ) від 10.07.2013 } 4.1.5. Скарги та заяви і листи затриманих і осіб, які

тримаються під вартою, якщо в них є відомості, розголошення яких

може завадити встановленню істини в кримінальному провадженні,

протягом доби передаються особі чи органу, які здійснюють

кримінальне провадження, про що повідомляється особа, яка подала

скаргу чи заяву, та сповіщається прокурор, який здійснює нагляд за

додержанням законів під час проведення досудового розслідування у

формі процесуального керівництва досудовим розслідуванням. { Абзац

перший підпункту 4.1.5 пункту 4.1 глави 4 в редакції Наказу

Міністерства внутрішніх справ N 660 ( z1703-13 ) від 10.07.2013 } Питання про наявність у заяві, скарзі таких відомостей та

надсилання їх за належністю вирішує особа або орган, у провадженні

яких перебуває кримінальне провадження. 4.1.6. Скарги та заяви (листи) затриманих і осіб, які

тримаються під вартою, з питань, не пов'язаних з кримінальним

провадженням (матеріалах), розглядаються керівництвом ІТТ, якщо

вони стосуються питань, вирішення яких належить до його

компетенції, або надсилаються за належністю. { Підпункт 4.1.6 пункту 4.1 глави 4 із змінами, внесеними згідно з

Наказом Міністерства внутрішніх справ N 660 ( z1703-13 ) від

10.07.2013 } 4.1.7. Якщо в адресованих у державні установи та громадські

організації скаргах і заявах (листах) затриманих і осіб, які

тримаються під вартою, є звернення, що можуть бути вирішені

керівництвом ІТТ чи органом внутрішніх справ, останні вживають

заходів для їх задоволення, не чекаючи результатів розгляду в цих

інстанціях. 4.1.8. До надісланих у державні органи або громадські

організації скарг і заяв (листів) осіб, які тримаються,

керівництво ІТТ, якщо необхідно, додає довідку з питань, які

стосуються його компетенції. 4.1.9. З відповідями на заяви, скарги та листи керівництво

ознайомлює осіб, що тримаються в ІТТ, під розписки, які додаються

до їхніх особових справ.

4.2. Порядок листування з родичами та іншими особами 4.2.1. Особи, які тримаються в ІТТ, можуть вести листування з

родичами або іншими громадянами, а також підприємствами,

організаціями (здійснюється з письмового дозволу особи або органу,

у провадженні яких перебуває кримінальне провадження (матеріали

перевірки)). Це правило не стосується осіб, підданих

адміністративному арешту. Після набрання вироком законної сили

листування здійснюється відповідно до Кримінально-виконавчого

кодексу України ( 1129-15 ). Скарги, заяви та листи, не пов'язані

з провадженням у кримінальному провадженні, розглядаються

адміністрацією ІТТ або надсилаються за належністю в порядку,

установленому законом. { Підпункт 4.2.1 пункту 4.2 глави 4 із змінами, внесеними згідно з

Наказами Міністерства внутрішніх справ N 1003 ( z1978-12 ) від

02.11.2012, N 660 ( z1703-13 ) від 10.07.2013 } 4.2.2. Листи родичам та іншим особам передаються керівництву

ІТТ особами, які тримаються в ІТТ, у незаклеєних конвертах. Листи осіб, яким дозволено листування, протягом трьох діб

надсилаються керівництвом ІТТ безпосередньо адресатові. 4.2.3. Листи, адресовані співучасникам кримінального

правопорушення, які перебувають на волі, потерпілим, свідкам

злочину, що містять будь-які відомості, які стосуються

кримінального провадження, образи, погрози, заклики до розправи,

учинення кримінального або іншого правопорушення, інформацію про

охорону ІТТ, його персонал, способи передачі заборонених предметів

й інші відомості, які можуть перешкодити встановленню істини в

кримінальному провадженні або сприяти вчиненню кримінального

правопорушення, виконані тайнописом, шифром, містять державну або

іншу таємницю, що охороняється законом, адресату

не відправляються, а передаються особі або органу, які здійснюють

кримінальне провадження, про що оголошується авторові листа.

{ Підпункт 4.2.3 пункту 4.2 глави 4 в редакції Наказу Міністерства

внутрішніх справ N 660 ( z1703-13 ) від 10.07.2013 } 4.2.4. Листи, що надійшли на адресу осіб, яким дозволено

листування, у триденний строк вручаються їм під розпис після

перегляду особою, у провадженні якої перебуває кримінальне

провадження. { Абзац перший підпункту 4.2.4 пункту 4.2 глави 4 із

змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства внутрішніх справ

N 660 ( z1703-13 ) від 10.07.2013 } Листи, що надійшли на адресу осіб, які вибули з ІТТ, не

пізніше трьох днів надсилаються за місцем їх перебування.

4.3. Порядок надання та проведення побачень 4.3.1. Побачення затриманим і особам, які тримаються під

вартою, з родичами або іншими особами надаються керівництвом ІТТ з

письмового дозволу слідчого, слідчого судді, суду, які здійснюють

кримінальне провадження. { Абзац перший підпункту 4.3.1 пункту 4.3

глави 4 в редакції Наказу Міністерства внутрішніх справ N 660

( z1703-13 ) від 10.07.2013 } Побачення особам, підданим адміністративному арешту,

надаються без обмежень. { Абзац другий підпункту 4.3.1 пункту 4.3

глави 4 в редакції Наказу Міністерства внутрішніх справ N 1003

( z1978-12 ) від 02.11.2012 } Засудженим, вирок щодо яких набрав законної сили, а також

переведеним в ІТТ з установ виконання покарань у зв'язку з

розслідуванням або розглядом у суді справи про злочини, учинені

іншими особами, начальником міського, районного, лінійного органу

(далі - міськрайлінорган) дозволяються побачення за нормами,

установленими чинним законодавством України. Іноземцям та особам без громадянства, які тримаються під

вартою, побачення з представниками посольств і консульств

відповідних держав надається за погодженням з Міністерством

закордонних справ України і з письмового дозволу слідчого або

суду, які здійснюють кримінальне провадження. { Абзац четвертий

підпункту 4.3.1 пункту 4.3 глави 4 в редакції Наказу

Міністерства внутрішніх справ N 660 ( z1703-13 ) від 10.07.2013 } Тривалість побачень установлюється за бажанням відвідувачів,

але не більше чотирьох годин.У разі відмови в наданні побачення

про це оголошується особі, яка утримується в ІТТ, а також особі,

яка прибула на побачення, з поясненням причин відмови у письмовому

вигляді. Відмовляється у наданні побачення особам, які прибули на

побачення без документів, що підтверджують їх особу, або не

зазначеним у дозволі, а також у зв'язку із здійсненням карантинних

заходів або ускладненням обстановки в ІТТ. 4.3.2. Дозвіл дійсний лише на одне побачення. На побачення

допускаються дорослі особи, з якими можуть бути неповнолітні

особи. Кількість осіб, які одночасно можуть бути присутні на

побаченні із затриманими і особами, які тримаються під вартою,

визначається залежно від пропускної спроможності приміщень для

надання побачень, а також можливостей забезпечення їх безпеки.

{ Підпункт 4.3.2 пункту 4.3 глави 4 із змінами, внесеними згідно

з Наказом Міністерства внутрішніх справ N 660 ( z1703-13 ) від

10.07.2013 } 4.3.3. Побачення з родичами або іншими особами адміністрація

ІТТ надає лише з письмового дозволу слідчого або суду, які

здійснюють кримінальне провадження. { Підпункт 4.3.3 пункту 4.3 глави 4 в редакції Наказу Міністерства

внутрішніх справ N 660 ( z1703-13 ) від 10.07.2013 } 4.3.4. Побачення з особами, які тримаються в ІТТ,

відбуваються в присутності призначеного для цього працівника

міліції. Розмова під час побачення має вестися зрозумілою цьому

працівникові міліції мовою, а якщо необхідно - запрошується

перекладач. Особам, які братимуть участь у побаченні,

роз'яснюються правила поведінки під час нього. Їм забороняється

передавати один одному будь-які предмети, речі та документи.

Зазначені особи попереджаються також про припинення побачення,

якщо буде помічено порушення згаданих правил поведінки. Якщо виявлено порушення встановлених правил поведінки під час

побачення, працівник міліції попереджає порушників, а в разі

невиконання його вимог припиняє побачення й доповідає про це

черговому. 4.3.5. Для проведення побачень в ІТТ обладнуються спеціальні

кімнати. У кімнату для побачень можуть бути виведені одночасно

декілька осіб, що тримаються в ІТТ, якщо при цьому забезпечується

виконання вимог їх покамерної ізоляції. 4.3.6. Якщо у зв'язку зі здійсненням карантинних заходів або

ускладненням обстановки побачення тимчасово заборонені,

керівництво ІТТ сповіщає про це прокурора, відповідних слідчих і

судові органи, а також поміщує відповідну інформацію на дошку

оголошень для громадян із зазначенням причин та тривалості такого

заходу. 4.3.7. Особи, які виводяться на побачення, повинні мати

охайний зовнішній вигляд. Перед побаченням і після його закінчення

вони обшукуються. Про надання побачення робиться відмітка на

спеціальному аркуші особової справи (матеріалах перевірки), де

зазначаються дата побачення, прізвище, ім'я, по батькові осіб, які

прибули на побачення, та прізвище, посада особи, яка дала дозвіл.

4.4. Порядок приймання і вручення передач, посилок, купівлі

продуктів харчування та предметів першої необхідності 4.4.1. Наказами органів внутрішніх справ визначаються дні,

години прийому передач та коло працівників, які мають право їх

приймати. У кожному ІТТ заводять Журнал обліку приймання передач,

посилок, купівлі продуктів харчування та предметів першої

необхідності, у якому відмічаються дні, години вручення передач,

прізвища працівників, які проводили огляд, та робиться відмітка

особи, яка тримається, про їх отримання. Передачі приймаються на підставі заяви, складеної у двох

примірниках. Перший примірник заяви з підписом особи, яка

тримається, про прийняття передачі черговий повертає особі, яка

передала передачу, а другий додається до особової справи

(матеріалів) особи, яка тримається. 4.4.2. Огляд посилок здійснюється комісією в складі не менше

двох працівників міліції, про що робиться відмітка у заяві, яка

оголошується під розписку особі, яка тримається під вартою, та

додається до її особової справи. 4.4.3. Усі продукти харчування, прийняті в передачі або в

посилці, до вручення їх особі, що тримається в ІТТ, підлягають

огляду й перевірці. Хлібні вироби розрізаються на декілька частин;

рідкі продукти переливаються в посуд ІТТ; консерви відкриваються і

перекладаються в інший посуд; оселедці, ковбасні вироби

розрізаються на декілька частин; сипучі предмети та продукти

харчування (тютюн, цукор тощо) пересипаються; цукерки, вафлі,

печиво тощо приймаються лише в розгорнутому вигляді без обгорток.

Продукти, що швидко псуються, повинні зберігатися згідно із

санітарними нормами. Виявлені в передачі речі та предмети, що можуть бути

використані для вчинення втечі, нападу на охорону, заподіяння

шкоди собі або оточенню, вилучаються, про що складається протокол

(акт) у трьох примірниках, один з яких надсилається органу або

особі, яка здійснює кримінальне провадження (матеріали), другий -

прокурору, який здійснює нагляд за додержанням законів в ІТТ,

третій - додається до особової справи особи, яка тримається під

вартою, та засудженої. { Абзац другий підпункту 4.4.3 пункту 4.4

глави 4 в редакції Наказу Міністерства внутрішніх справ N 660

( z1703-13 ) від 10.07.2013 } 4.4.4. Продукти харчування, речі та предмети, що надійшли в

посилках і не підлягають врученню адресатам, на їхнє бажання

можуть бути повернені за їхній рахунок або післяплатою

відправникам. 4.4.5. Передача затриманим і особам, які тримаються під

вартою, у камери їжі, ліків та інших дозволених для використання

предметів і речей проводиться через дверні кватирки. 4.4.6. Не допускається обмеження ваги передач, прийнятих для

хворих, що страждають захворюваннями, підтвердженими медичним

висновком лікаря, вагітних жінок і жінок, що мають при собі дітей,

а також неповнолітніх. { Пункт 4.4 глави 4 доповнено новим підпунктом згідно з Наказом

Міністерства внутрішніх справ N 660 ( z1703-13 ) від 10.07.2013 }

4.5. Порядок проведення прогулянок 4.5.1. Прогулянки надаються затриманим, особам, які

тримаються під вартою, засудженим та особам, підданим

адміністративному арешту. На прогулянку не виводяться особи, які

відмовилися від неї у разі поганого самопочуття або за

рекомендаціями медичних працівників. { Підпункт 4.5.1 пункту 4.5 глави 4 із змінами, внесеними згідно з

Наказом Міністерства внутрішніх справ N 1003 ( z1978-12 ) від

02.11.2012 } 4.5.2. Виведення на прогулянку здійснюється відповідно до

вимог цих Правил у денний час, за графіком, складеним начальником

ІТТ, що виключає порушення правил ізоляції різних категорій осіб,

які тримаються в ІТТ. 4.5.3. На прогулянку виводяться одночасно всі затримані,

особи, які тримаються під вартою, засуджені та особи, піддані

адміністративному арешту, які тримаються в одній камері. У разі

потреби видається одяг та взуття, які зберігаються у кімнаті

зберігання речей осіб, що тримаються. { Підпункт 4.5.3 пункту 4.5 глави 4 із змінами, внесеними згідно з

Наказом Міністерства внутрішніх справ N 1003 ( z1978-12 ) від

02.11.2012 } 4.5.4. Прогулянка може бути скасована або скорочена за

розпорядженням начальника ІТТ у зв'язку з несприятливими

метеорологічними умовами, а також на період ліквідації

надзвичайних подій (утечі, самогубства та ін.), ускладнення

обстановки і в особливих умовах (стихійне лихо, пожежа та ін.). 4.5.5. Особи, які порушують правила поведінки під час

прогулянки, зокрема підбирають і перекидають за межі

прогулянкового дворика будь-які предмети, виявлені на його

території, за розпорядженням начальника ІТТ, а в разі його

відсутності - чергового по ІТТ повертаються до камери. 4.5.6. Особи, що перебувають в ІТТ, несуть матеріальну

відповідальність за заподіяну під час тримання шкоду в розмірах та

порядку відповідно до статті 17 Закону України "Про попереднє

ув'язнення" ( 3352-12 ).

5. Порядок застосування заходів заохочення і стягнення до

осіб, які тримаються під вартою, та засуджених { Назва глави 5 в редакції Наказу Міністерства внутрішніх справ

N 660 ( z1703-13 ) від 10.07.2013 }

5.1. Підстави та порядок застосування заходів заохочення та

стягнення до осіб, які тримаються під вартою, та засуджених,

вироки щодо яких не набрали законної сили, засуджених, тимчасово

залишених або переведених в ІТТ регулюються Законом України "Про

попереднє ув'язнення" ( 3352-12 ). { Пункт 5.1 глави 5 із змінами, внесеними згідно з Наказом

Міністерства внутрішніх справ N 660 ( z1703-13 ) від 10.07.2013 }

5.2. До осіб, які тримаються під вартою, у разі їх зразкової

поведінки керівництво ІТТ може застосовувати такі заходи

заохочення: { Пункт 5.2 глави 5 із змінами, внесеними згідно з Наказом

Міністерства внутрішніх справ N 660 ( z1703-13 ) від 10.07.2013 } 5.2.1. Оголошення подяки. 5.2.2. Дострокове зняття раніше накладеного стягнення. 5.2.3. Збільшення тривалості прогулянки на одну годину. 5.2.4. Дозвіл на додаткове придбання продуктів харчування та

предметів першої необхідності в межах 25% від розміру однієї

мінімальної заробітної плати.

5.3. До взятих під варту й засуджених осіб, які порушують

вимоги режиму, керівництво ІТТ може застосовувати такі заходи

стягнення: 5.3.1. Попередження або догану. 5.3.2. Позачергове залучення до прибирання приміщення. 5.3.3. Особи, які злісно порушують вимоги режиму, зокрема не

дотримуються встановлених правил внутрішнього розпорядку, не

виконують вимоги адміністрації ІТТ, принижують гідність

працівників міліції, протидіють виконанню ними своїх обов'язків,

завдають шкоди інвентарю, обладнанню та іншому майну спецустанови

у виняткових випадках за мотивованою постановою начальника ІТТ

можуть бути поміщені до карцеру на строк до десяти діб, а

неповнолітні - на строк до п'яти діб із санкції прокурора. Поміщення до карцеру не повинно поєднуватися з погіршенням

установлених норм харчування, матеріально-побутового та медичного

забезпечення. Вагітні жінки та жінки, які мають при собі дітей, поміщенню

до карцеру не підлягають.

5.4. До засуджених, доставлених з установ виконання покарань

або тимчасово залишених в ІТТ після набуття вироком законної сили,

застосовуються заходи заохочення та стягнення, установлені

законодавством України та цими Правилами.

5.5. Заходи заохочення й стягнення застосовуються начальником

ІТТ або виконуючим його обов'язки. Застосовані заходи стягнення

повинні відповідати тяжкості та характеру порушення. За кожним

фактом його скоєння проводиться перевірка та береться пояснення у

винної особи.

5.6. Стягнення може бути накладено в строк, що не перевищує

терміну тримання в ІТТ, а в разі переведення особи, яка

тримається, до слідчого ізолятора робиться відповідна відмітка в

особовій справі для виконання стягнення в умовах зазначеної

установи. Накладене стягнення виконується негайно або не пізніше одного

місяця з дня його винесення.

5.7. Кожний випадок застосування заходів заохочення і

стягнення оформлюється постанова (додаток 3) начальника ІТТ або

особою, що його заміщує, та реєструється в Книзі обліку стягнень

та заохочень осіб, які тримаються в ІТТ. Постанови про стягнення оголошуються під розписку особам,

щодо яких вони винесені. Копії постанов разом з матеріалами

перевірки додаються до особових справ порушників.

5.8. Поміщення до карцеру здійснюється лише за мотивованою

постановою про поміщення особи, яка тримається в ІТТ, до карцеру

при наявності медичної довідки та відсутності протипоказань

лікарів щодо її тримання в таких умовах.

6. Підстави та порядок звільнення осіб з ІТТ

6.1. Підставами для звільнення з-під варти є: скасування запобіжного заходу; зміна запобіжного заходу; внесення застави, визначеної слідчим суддею, судом в ухвалі

про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою; закінчення строку дії ухвали слідчого судді, суду про

тримання під вартою або закінчення передбаченого законом строку

тримання під вартою як запобіжного заходу, якщо цей строк

не продовжено в установленому законом порядку; закінчення максимального строку тимчасового або

екстрадиційного арешту, передбаченого Кримінальним процесуальним

кодексом України ( 4651-17 ); припинення (скасування) тимчасового або екстрадиційного

арешту; звільнення особи з-під екстрадиційного арешту судом. { Пункт 6.1 глави 6 в редакції Наказу Міністерства внутрішніх

справ N 1003 ( z1978-12 ) від 02.11.2012 }

6.2. Особа є затриманою з моменту, коли вона силою або через

підкорення наказу змушена залишатися поряд із уповноваженою

службовою особою чи в приміщенні, визначеному уповноваженою

службовою особою. Строк затримання особи без ухвали слідчого

судді, суду не може перевищувати шістдесяти годин з моменту

затримання. Затримана без ухвали слідчого судді, суду особа

не пізніше шістдесяти годин з моменту затримання повинна бути

звільнена з ІТТ або доставлена до суду для розгляду клопотання про

обрання стосовно неї запобіжного заходу. { Пункт 6.2 глави 6 в редакції Наказу Міністерства внутрішніх

справ N 1003 ( z1978-12 ) від 02.11.2012 }

6.3. Якщо до ІТТ надійшло належним чином оформлене рішення

слідчого, прокурора, слідчого судді чи суду, у провадженні яких

перебуває кримінальне провадження, про скасування тимчасового

запобіжного заходу, начальник ІТТ, а в разі його відсутності -

черговий по ІТТ зобов'язаний негайно звільнити цю особу. { Пункт 6.3 глави 6 із змінами, внесеними згідно з Наказами

Міністерства внутрішніх справ N 1003 ( z1978-12 ) від 02.11.2012,

N 660 ( z1703-13 ) від 10.07.2013 }

6.4. Про закінчення строку тримання в ІТТ затриманої за

підозрою в учиненні кримінального правопорушення особи начальник

ІТТ або черговий завчасно, але не пізніше ніж за 12 годин,

письмово повідомляє особу або орган, які здійснюють кримінальне

провадження, а також прокурора, який здійснює нагляд за

додержанням законів під час провадження досудового розслідування у

формі процесуального керівництва досудовим розслідуванням, і якщо

в установлений законом строк не надійде ухвала слідчого судді,

суду про застосування до затриманого запобіжного заходу у вигляді

тримання під вартою, звільняє затриманого, про що складає протокол

про звільнення особи, яку утримували в ІТТ, та надсилає

прокуророві відповідне письмове повідомлення і копію протоколу. { Пункт 6.4 глави 6 в редакції Наказу Міністерства внутрішніх

справ N 660 ( z1703-13 ) від 10.07.2013 }

6.5. У разі звільнення осіб з ІТТ у зв'язку із закінченням

передбаченого законом строку тримання під вартою як запобіжного

заходу, якщо цей строк не продовжений у встановленому законом

порядку, начальник ІТТ зобов'язаний негайно звільнити з-під варти

підозрюваного у вчиненні злочину та обвинуваченого, щодо якого

ухвала судді про продовження строку тримання під вартою на день

закінчення строку тримання під вартою, передбаченого статтею 219

Кримінального процесуального кодексу України ( 4651в-17 ),

не надійшла. При цьому він надсилає повідомлення особі чи органу,

у провадженні яких перебуває кримінальне провадження, та

відповідному прокуророві, який здійснює нагляд за розслідуванням.

{ Абзац перший пункту 6.5 глави 6 із змінами, внесеними згідно з

Наказом Міністерства внутрішніх справ N 660 ( z1703-13 ) від

10.07.2013 } Звільнення осіб з-під варти проводиться відповідно до

статті 202 Кримінального процесуального кодексу України

( 4651б-17 ). { Пункт 6.5 глави 6 в редакції Наказу Міністерства внутрішніх

справ N 1003 ( z1978-12 ) від 02.11.2012 }

6.6. Вирок або ухвала про звільнення особи, яка тримається

під вартою, підлягає виконанню негайно після їх надходження до

ІТТ. { Абзац перший пункту 6.6 глави 6 із змінами, внесеними

згідно з Наказом Міністерства внутрішніх справ N 660 ( z1703-13 )

від 10.07.2013 } Перед звільненням особи, яка трималася в ІТТ, начальник ІТТ,

а при його відсутності - черговий повинен звірити вирок, ухвалу

суду про звільнення з-під варти з документами, на підставі яких ця

особа була поміщена до ІТТ, і пересвідчитися в особі того, хто

звільняється.

6.7. Звільненим з ІТТ особам на їх прохання може бути видана

довідка про час тримання в ІТТ. Речі, цінності, документи, а також

гроші, що їм належать і зберігаються на особистих рахунках або в

чергового, повертаються під розписку.

6.8. Звільнення з-під варти в залі суду проводиться негайно

згідно з вироком (ухвалою) суду.

6.9. Затримана або взята під варту особа, яка захворіла на

час звільнення з ІТТ, передається родичам або направляється до

лікувального закладу органів охорони здоров'я.

6.10. Особи, піддані адміністративному арешту, звільняються з

ІТТ у разі закінчення строку тримання або направлення до

лікувального закладу. Після звільнення у разі потреби видається

довідка про час перебування в установі. Речі, цінності, документи,

а також гроші, що належать зазначеним особам і зберігаються на

особистих рахунках або в чергового, повертаються під розписку. { Пункт 6.10 глави 6 із змінами, внесеними згідно з Наказом

Міністерства внутрішніх справ N 1003 ( z1978-12 ) від 02.11.2012 }

7. Обов'язки керівництва ІТТ щодо виконання окремих норм

кримінального процесуального законодавства і вимог осіб або

органу, які здійснюють кримінальне провадження { Назва глави 7 в редакції Наказу Міністерства внутрішніх справ

N 660 ( z1703-13 ) від 10.07.2013 }

7.1. Керівництво ІТТ зобов'язано: 7.1.1. Згідно із заявками осіб або органу, які здійснюють

кримінальне провадження, забезпечити видачу конвоям затриманих і

осіб, які тримаються під вартою, для конвоювання їх у судові

засідання та проведення слідчих дій за межами ІТТ, а також для

інших цілей відповідно до законодавства. { Підпункт 7.1.1 пункту 7.1 в редакції Наказу Міністерства

внутрішніх справ N 660 ( z1703-13 ) від 10.07.2013 } 7.1.2. У день одержання із суду копії обвинувального висновку

або копії вироку вручити документ під розписку особі, яка

тримається в ІТТ, а розписку повернути в суд. 7.1.3. У разі надходження від засудженого апеляційної скарги

зареєструвати її та того самого дня, але не пізніше наступного

дня, надіслати до суду, що виніс вирок. Якщо строк, визначений для

оскарження вироку, був пропущений засудженим з поважної причини,

керівництво ІТТ, надсилаючи в суд його апеляцію, додає до неї

документи, що підтверджують причину пропуску засудженим цього

строку. 7.1.4. Копії супровідних документів, розписки про вручення

копії обвинувального висновку й апеляції долучаються до особової

справи особи, яка тримається під вартою.

8. Матеріально-побутове забезпечення та медичне

обслуговування осіб, які тримаються в ІТТ

8.1. Матеріально-побутове забезпечення, лікувальна та

санітарно-профілактична допомога особам, які перебувають в ІТТ,

здійснюється відповідно до чинного законодавства України.

8.2. Поміщені до ІТТ особи тримаються в камерах з повним

інженерним обладнанням, природним та штучним освітленням згідно із

санітарними нормами з розрахунку не менше 4 кв. м корисної площі

на особу. Вагітні жінки та жінки, які мають при собі дітей,

розміщуються в найбільш освітлених камерах з розрахунку 7 кв. м

корисної площі на особу.

8.3. Особи, які тримаються в ІТТ, розміщуються в камерах,

обладнаних одноярусними або двоярусними ліжками. У камерах мають

бути столи для приймання їжі, лави (стільці), ніші або настінні

шафи для зберігання продуктів харчування й особистих речей.

Утримувані забезпечуються постільними речами та столовими наборами

відповідно до норм відповідно до законодавства України. В

опалювальний період у камерах та приміщенні ІТТ повинна

підтримуватися температура не нижче +18 град. С.

8.4. Особи, що тримаються в ІТТ, забезпечуються триразовим

гарячим харчуванням відповідно до постанови Кабінету Міністрів

України від 16 червня 1992 року N 336 ( 336-92-п ) "Про норми

харчування осіб, які тримаються в установах виконання покарань,

слідчих ізоляторах Державної кримінально-виконавчої служби,

ізоляторах тимчасового тримання, приймальниках-розподільниках та

інших приймальниках Міністерства внутрішніх справ". На сніданок та вечерю дають одну страву, на обід - дві.

Готову їжу доставляють в ІТТ з підприємств громадського харчування

за договором.

8.5. Затримані й особи, які тримаються під вартою носять

власний одяг (верхній одяг, костюм, сорочка, сукня, натільна

білизна, шкарпетки панчохи, шапка чи кашкет) і взуття. { Абзац

перший пункту 8.5 глави 8 із змінами, внесеними згідно з Наказом

Міністерства внутрішніх справ N 660 ( z1703-13 ) від 10.07.2013 } За відсутності в них необхідного одягу і взуття та

неможливості своєчасно отримати його від родичів чи інших осіб їм

безкоштовно видаються одяг і взуття.

8.6. Санітарна обробка осіб в ІТТ проводиться за затвердженим

начальником установи графіком один раз на сім днів зі зміною

натільної та постільної білизни. Особи, що перебувають в одній

камері, проходять санітарне оброблення одночасно. У разі виявлення

педикульозу проводиться спеціальна санітарна обробка з

обов'язковим дезкамерним обробленням одягу, особистих та

постільних речей. Особам, які тримаються, дозволяється самостійне гоління

безпечною, електричною або механічною бритвою - як особистою, так

і виданою керівництвом ІТТ, але обов'язково під наглядом постового

міліціонера. Леза до безпечних бритв можуть використовуватися лише

один раз, після чого повертаються черговому для наступного

дезінфекційного оброблення та утилізації. Особам, підозрюваним у

вчиненні особливо тяжких злочинів та схильним до членоушкодження,

безпечні бритви та леза не видаються. Особам, що перебувають в ІТТ, використовувати небезпечні

бритви для гоління забороняється.

8.7. Черговий по ІТТ у разі скарг особи, яка тримається, на

поганий стан здоров'я або виявлення у неї ознак захворювання для

надання медичної допомоги викликає працівників територіальних

лікувальних закладів органів охорони здоров'я, у разі необхідності

вживає заходів щодо конвоювання таких осіб до медичних закладів.

8.8. Використання затриманих і взятих під варту осіб на

посадах медичного персоналу, якщо такі є в ІТТ, забороняється.

8.9. Особи, піддані адміністративному арешту, тримаються

окремо від осіб, затриманих за підозрою у вчиненні злочинів, осіб,

які тримаються під вартою, та засуджених. { Пункт 8.9 глави 8 в редакції Наказу Міністерства внутрішніх

справ N 1003 ( z1978-12 ) від 02.11.2012 }

9. Порядок медичного та санітарно-протиепідемічного

забезпечення в ІТТ

9.1. Екстрена медична допомога утримуваним особам надається

бригадами швидкої допомоги лікувально-профілактичних закладів

місцевих органів охорони здоров'я за викликом чергового по ІТТ чи

ОВС.

9.2. Державний попереджувальний та поточний санітарний нагляд

за ІТТ здійснюється санітарно-епідеміологічними станціями головних

управлінь, управлінь МВС України в Автономній Республіці Крим,

областях та місті Києві. Відповідальним за додержання санітарно-протиепідемічного

режиму в ІТТ є керівництво установи. Результати контролю

відображаються у Журналі реєстрації санітарного стану ІТТ.

9.3. Затриманим та особам, стосовно яких обрано запобіжний

захід у вигляді тримання під вартою, перед доставлянням в ІТТ

проводиться первинний медичний огляд у закладах охорони здоров'я

системи Міністерства охорони здоров'я України державної або

комунальної форми власності з метою виявлення осіб, яким заподіяно

тілесні ушкодження та які становлять епідемічну загрозу для

оточення або потребують невідкладної медичної допомоги. У разі

виявлення у них тілесних ушкоджень необхідно негайно, але не

пізніше доби, письмово повідомляти органи прокуратури. Перед

розміщенням їх у камерах вони повинні пройти комплексну санітарну

обробку, що включає в себе миття, обробку одягу в дезкамері.

Підстригання волосся на голові чоловіків, гоління бороди і вусів

здійснюються на підставі поданої затриманим або особою, яка

тримається під вартою, письмової заяви та після отримання на це

погодження (дозволу) особи, яка здійснює кримінальне провадження.

{ Абзац перший пункту 9.3 глави 9 в редакції Наказу Міністерства

внутрішніх справ N 1003 ( z1978-12 ) від 02.11.2012; із змінами,

внесеними згідно з Наказом Міністерства внутрішніх справ N 660

( z1703-13 ) від 10.07.2013 } Особи, які поміщуються до ІТТ, обстежуються фельдшером

ізолятора, у разі відсутності такої посади опитуються особою,

відповідальною за перебування затриманих, черговим по установі про

стан здоров'я, оглядаються на наявність педикульозу чи корости.

Якщо така особа скаржиться на поганий стан здоров'я або в неї

виявлені ознаки захворювання, черговий по ІТТ зобов'язаний негайно

викликати бригаду швидкої медичної допомоги. { Абзац другий пункту

9.3 глави 9 із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства

внутрішніх справ N 1003 ( z1978-12 ) від 02.11.2012 } Про результати опитування затриманих і взятих під варту осіб

щодо виявлених при цьому скарг на стан здоров'я, характер наданої

медичної допомоги особам, які її потребують, робляться відповідні

записи в Журналі первинного обстеження осіб, які поміщаються в ІТТ

(додаток 4), та Журналі надання медичної допомоги особам, які

тримаються в ІТТ (додаток 5), що постійно зберігаються в чергового

ІТТ. Відомості про відсутність або наявність скарг на стан

здоров'я особа, яка тримається, власноруч записує у зазначений

журнал.

9.4. Особи, які тривало кашляють, повинні бути обстежені на

ймовірність захворювання на туберкульоз шляхом проведення

мікроскопії мазка мокротиння.

9.5. Якщо за висновком медпрацівника бригади швидкої і

невідкладної медичної допомоги затримана або взята пвд варту особа

потребує стаціонарного лікування, її направляють під охороною у

відповідний лікувально-профілактичний заклад місцевих органів

охорони здоров'я. Не дозволяється тримати в ІТТ хворих на психічні та

інфекційні захворювання, а також осіб з ознаками гострих

захворювань, за наявності відповідних медичних документів.

9.6. Лікарські засоби, призначені медичними працівниками

бригади швидкої та невідкладної медичної допомоги затриманим і

взятим під варту особам, зберігаються в чергового ІТТ та

приймаються хворим тільки в його присутності.

9.7. В ІТТ повинні бути універсальні (медичні) аптечки з

розрахунку одна на кожну камеру.

9.8. Працівники міліції у необхідних випадках надають першу

медичну допомогу затриманим і взятим під варту особам, у у тому

числі тим, які одержали травми чи намагалися покінчити життя

самогубством (через повішання, розрізування вен, уживання отруйних

речовин тощо). При оголошенні утримуваною особою голодування начальник ІТТ

або особа, що виконує його обов'язки, повинні особисто провести з

нею бесіду з метою з'ясування причин такого вчинку, скласти акт, у

якому під підпис роз'яснити негативні наслідки голодування для її

здоров'я, та посилити нагляд за поведінкою цієї особи, негайно

письмово повідомити прокурора, особу або орган, які здійснюють

кримінальне провадження. { Пункт 9.8 глави 9 доповнено новим

абзацом згідно з Наказом Міністерства внутрішніх справ N 660

( z1703-13 ) від 10.07.2013 } Протягом доби після фактичної відмови особи вживати їжу вона

переводиться в окреме приміщення, де тримається на загальних

підставах, ізольовано від інших, і перебуває під посиленим

наглядом; щодня проводиться її медичний огляд. { Пункт 9.8 глави 9

доповнено новим абзацом згідно з Наказом Міністерства внутрішніх

справ N 660 ( z1703-13 ) від 10.07.2013 } У визначений час голодувальнику доставляють сніданок, обід та

вечерю за встановленою нормою. У разі відмови через дві години їжу

забирають, про що начальник ІТТ (черговий по ІТТ) складає

відповідний рапорт, який долучається до особової справи

утримуваної особи. { Пункт 9.8 глави 9 доповнено новим абзацом

згідно з Наказом Міністерства внутрішніх справ N 660 ( z1703-13 )

від 10.07.2013 } Амбулаторне лікування та невідкладна медична допомога такій

особі надаються в приміщенні, де вона тримається, якщо немає

потреби в стаціонарному лікуванні. Санітарну обробку вона

проходить окремо від інших. { Пункт 9.8 глави 9 доповнено новим

абзацом згідно з Наказом Міністерства внутрішніх справ N 660

( z1703-13 ) від 10.07.2013 } За наявності медичних показань конвоювання здійснюється в

супроводі медпрацівника. { Пункт 9.8 глави 9 доповнено новим

абзацом згідно з Наказом Міністерства внутрішніх справ N 660

( z1703-13 ) від 10.07.2013 }

9.9. Усі доставлені для тримання в ІТТ особи, які

триматимуться у спеціальних карантинних камерах, при поміщенні

проходять санітарну обробку, про що робиться відмітка у журналі

первинного обстеження і реєстрації медичної допомоги особам, які

тримаються в ІТТ, із зазначенням дати та часу. Надалі санітарна

обробка взятих під варту осіб повинна проводитися не менше одного

разу на тиждень. Якщо в доставленої до ІТТ особи виявлено інфекційну хворобу

(педикульоз, коросту тощо), черговий ізолятора зобов'язаний

повідомити про це санітарно-епідеміологічну станцію ГУМВС, УМВС,

ужити відповідних заходів, у тому числі щодо проведення

дезінфекційного оброблення одягу, особистих і постільних речей. { Пункт 9.9 глави 9 із змінами, внесеними згідно з Наказом

Міністерства внутрішніх справ N 1003 ( z1978-12 ) від 02.11.2012 }

9.10. В ІТТ щоденно робиться вологе прибирання камер та інших

приміщень ізолятора з використанням дезінфекційних засобів

особами, які тримаються в установі. Провітрювання, освітлення та оздоблення приміщень різного

призначення повинно здійснюватися згідно із чинними

санітарно-гігієнічними вимогами.

9.11. Постачання їжі для затриманих і взятих під варту осіб

здійснюється працівниками чергового наряду ІТТ. Особи, що

тримаються в ІТТ, приймають їжу в камерах чи покамерно в

спеціально обладнаних для цього приміщеннях ІТТ. Роздачу їжі

здійснюють працівники, які мають санітарну книжку. Оброблення й

миття посуду проводиться в кімнаті для підігрівання їжі, яка

обладнується ваннами на три гнізда з підведенням проточної

холодної та гарячої води, з обов'язковим застосуванням мийних і

дезінфекційних засобів та дотриманням санітарно-гігієнічних вимог. Контроль за якістю їжі, станом здоров'я та зовнішнім виглядом

зазначених працівників покладається на фельдшера установи, а у

разі його відсутності - на чергового ІТТ.

Начальник Департаменту

громадської безпеки МВС України

генерал-майор міліції В.І.Маєвський

Додаток 1

до Правил внутрішнього

розпорядку в ізоляторах

тимчасового тримання

органів внутрішніх справ

України

На особистому рахунку є Камера N ____ N квитанції ____ _____ грн. _____ коп. ______________________________ __________ 200 __ року (прізвище, ім'я, по батькові

особи, яка тримається)

ЗАЯВА

Прошу придбати зазначені нижче продукти харчування і предмети

першої необхідності: ------------------------------------------------------------------ | N з/п| Назва продуктів | Скільки | Відпущено | | | або предметів | необхідно |---------------------------| | | | придбати |кількість | ціна | | | | |(вага) |-------------| | | | | |грн. | коп. | |----------------------------------------------------------------| |Усього: | ------------------------------------------------------------------ _________________________________

(підпис особи, яка тримається)

Розписка про одержання

Продукти й предмети першої необхідності на суму ______________

(словами) _________________________________________________________________

одержав. Прошу зазначену суму зняти з мого особистого рахунка.

______________________________

(підпис особи, яка тримається)

________________ 200 __ року

Додаток 2

до Правил внутрішнього

розпорядку в ізоляторах

тимчасового тримання органів

внутрішніх справ України

ЖУРНАЛ

ознайомлення осіб, які поміщуються

до ізолятора, з їх правами та обов'язками

------------------------------------------------------------------ |N |Прізвище,|Дата і час поміщення до |Підпис поміщеної до ІТТ | |з/п |ім'я, по | ІТТ |особи про ознайомлення з| | |батькові | | її правами та | | |поміщеної| | обов'язками | | | до ІТТ | | | | | особи | | | |----+---------+------------------------+------------------------| | 1 | 2 | 3 | 4 | |----+---------+------------------------+------------------------| | | | | | |----+---------+------------------------+------------------------| | | | | | |----+---------+------------------------+------------------------| | | | | | |----+---------+------------------------+------------------------| | | | | | ------------------------------------------------------------------

Додаток 3

до Правил внутрішнього

розпорядку в ізоляторах

тимчасового тримання органів

внутрішніх справ України

ЗАТВЕРДЖУЮ

Начальник ____________ _____________ міськрайліноргану _________________________

(підпис, прізвище) ______ 200__ року

ПОСТАНОВА

про ___________________________________________

(застосування заходів заохочення чи стягнення)

__________________________________________________________________

(прізвище, ім'я, по батькові особи, яка тримається, рік

народження) __________________________________________________________________

(час, обставини, характер вчинку) __________________________________________________________________ __________________________________________________________________ __________________________________________________________________

ПОСТАНОВИВ: __________________________________________________________________

(прізвище, ім'я, по батькові особи, яка тримається) __________________________________________________________________

Начальник ____________ІТТ ________________________

_____________ 200___ року

З постановою ознайомлений ____________________________________

(дата, підпис особи, яка тримається)

Поміщений до карцеру ____________________________________________

(час, дата поміщення)

Черговий _____________ міськрайліноргану (ІТТ)

Звільнений з карцеру ____________________________________________

(час, дата звільнення)

Черговий _____________ міськрайліноргану (ІТТ)

Додаток 4

до Правил внутрішнього

розпорядку в ізоляторах

тимчасового тримання органів

внутрішніх справ України

ЖУРНАЛ

первинного обстеження осіб,

які поміщаються в ІТТ

------------------------------------------------------------------ |N з/п | Прізвище, ім'я | Дата поміщення |Скарги| Під час | | |по батькові, |до ІТТ | |обстеження | | |рік народження | | |виявлено | |------+----------------+----------------+------+----------------| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ------------------------------------------------------------------

Продовження

------------------------------------------------------------------ | Вжиті заходи |Підпис | |----------------------------------------------------|чергового | |час виклику та| характер |рекомендації|ужиті заходи| | | прибуття | наданої | лікарів | | | |медпрацівників| медичної | | | | | | допомоги | | | | |--------------+-----------+------------+------------+-----------| | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ------------------------------------------------------------------

Додаток 5

до Правил внутрішнього

розпорядку в ізоляторах

тимчасового тримання органів

внутрішніх справ України

ЖУРНАЛ

надання медичної допомоги особам,

які тримаються в ІТТ

------------------------------------------------------------------ |N з/п | Прізвище, ім'я | Дата поміщення |Скарги| Під час | | |по батькові, |до ІТТ | |обстеження | | |рік народження | | |виявлено | |------+----------------+----------------+------+----------------| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ------------------------------------------------------------------

Продовження

------------------------------------------------------------------ | Вжиті заходи |Підпис | |----------------------------------------------------|чергового | |час виклику та| характер |рекомендації|ужиті заходи| | | прибуття | наданої | лікарів | | | |медпрацівників| медичної | | | | | | допомоги | | | | |--------------+-----------+------------+------------+-----------| | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ------------------------------------------------------------------

| >>
Законодавчий акт: Наказ МВС України від 02.12.2008 N 638 " Про затвердження Правил внутрішнього розпорядку в ізоляторах тимчасового тримання органів внутрішніх справ України". МВС України. 2008

= завантажити законодавчий акт, актуальний на поточний час =

Наказ МВС України від 02.12.2008 N 638 " Про затвердження Правил внутрішнього розпорядку в ізоляторах тимчасового тримання органів внутрішніх справ України". 2008

- Антимонопольний комітет - Верховний Суд України - Вищий адміністративний суд України - Вищий господарський суд - Вищий спеціалізований суд - Генеральна прокуратура України - ДА електронного урядування - Державіаслужба України - Державні утворення на території України (1917-1920) - Держатомрегулювання - Держаудитслужба України - Держкомтелерадіо України - Держкордонслужба України - Держнаглядохоронпраці України - Держспецзв’язок - Держспоживстандарт України - Держстат України - Держфінпослуг України - ДКА України - Закони України - Законодавство Української РСР - Кабінет Міністрів України - Кодекси України - Конституційний Суд України - МВС України - МЗС України - Міжнародні документи, ратифіковані Верховною Радою України - Міжнародні угоди України - Мін'юст України - Мінагрополітики України - Мінекономрозвитку України - Міненерговугілля України - Мінінфраструктури України - Мінкультури України - Мінмолодьспорт України - Міноборони України - Мінприроди України - Мінрегіон України - Мінсоцполітики України - Мінфін України - МІП - МНС України - МОЗ України - МОН України - МТОТ - Нацдержслужба України - Національне агентство з питань запобігання корупції - Національне антикорупційне бюро України - Національний банк України - Нацком.енергетики - Нацкомфінпослуг - Нацрада телерадіомовлення - НКРЗІ - НКЦПФР - Основний Закон України - Пенсійний фонд України - Постанови Верховної Ради України - Президент України - РНБО України - Розпорядження Голови ВР України - Розпорядження Кабінета Міністрів України - Служба безпеки України - Служба зовнішньої розвідки - Укрдержархів - Управління державної охорони - Фонд гарант.вкладів фізич.осіб - Фонд державного майна - Фонд соцстраху по безробіттю - Фундаментальне законодавство України - Центрвиборчком України -