>>

Наказ МВС України від 04.05.2018 № 371 "Про затвердження Правил з організації пропускного режиму на території та до адміністративних будівель підрозділів Експертної служби Міністерства внутрішніх справ України". 2018

Інформація актуальна на 27.06.2018
завантажити документ, актуальний на поточний час

МІНІСТЕРСТВО ВНУТРІШНІХ СПРАВ УКРАЇНИ

НАКАЗ

04.05.2018  № 371

Зареєстровано в Міністерстві

юстиції України

25 травня 2018 р.

за № 626/32078

Про затвердження Правил з організації пропускного режиму на території та до адміністративних будівель підрозділів Експертної служби Міністерства внутрішніх справ України

Відповідно до статті 69 Кримінального процесуального кодексу України, Закону України "Про судову експертизу", постанови Кабінету Міністрів України від 18 грудня 2013 року № 939, підпунктів 7, 8, 13 пункту 4 Положення про Міністерство внутрішніх справ України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 28 жовтня 2015 року № 878, з метою організації охорони, визначення основних вимог та порядку організації пропускного режиму, порядку допуску до службових приміщень адміністративних будівель підрозділів Експертної служби МВС НАКАЗУЮ:

1.

Затвердити Правила з організації пропускного режиму на території та до адміністративних будівель підрозділів Експертної служби Міністерства внутрішніх справ України, що додаються.

2.

Керівнику Експертної служби МВС Федотову О.А. забезпечити подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України в установленому порядку.

3. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

4. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.

Міністр

А.Б. Аваков

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства

внутрішніх справ України

04.05.2018 № 371

Зареєстровано в Міністерстві

юстиції України

25 травня 2018 р.

за № 626/32078

ПРАВИЛА

з організації пропускного режиму на території та до адміністративних будівель підрозділів Експертної служби Міністерства внутрішніх справ України

I. Загальні положення

1. Ці Правила встановлюють вимоги до організації пропускного режиму на території та до адміністративних будівель і приміщень Державного науково-дослідного експертно-криміналістичного центру Міністерства внутрішніх справ України та науково-дослідних експертно-криміналістичних центрів Міністерства внутрішніх справ України в областях (далі - підрозділи Експертної служби МВС).

2.

Дія цих Правил поширюється на працівників Експертної служби МВС, посадових і службових осіб органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, громадян України, іноземців та осіб без громадянства.

3. У цих Правилах терміни вживаються у значеннях, наведених у Законі України "Про державну таємницю" та постанові Кабінету Міністрів України від 18 грудня 2013 року № 939.

4. Запровадження пропускного режиму до адміністративних будівель, приміщень і територій підрозділів Експертної служби МВС здійснюється з метою запобігання:

розголошенню відомостей, які містять інформацію, що становить державну, комерційну чи іншу охоронювану законом таємницю;

проникненню до адміністративних будівель, приміщень і територій підрозділів Експертної служби МВС сторонніх осіб;

відвіданню без належної потреби адміністративних будівель, приміщень, територій відрядженими особами, а також іншими відвідувачами;

несанкціонованому доступу сторонніх осіб до матеріальних носіїв секретної та службової інформації, приміщень, де проводяться секретні роботи, а також приміщень, де проводяться дослідження (випробування) або зберігаються об'єкти досліджень;

несанкціонованому винесенню (вивезенню) за межі територій підрозділів Експертної служби МВС або з адміністративних будівель і приміщень, а також унесенню (увезенню) до них матеріальних носіїв службової і секретної інформації, сильнодіючих та отруйних речовин, вибухонебезпечних предметів;

занесенню (завезенню) на території підрозділів Експертної служби МВС аудіо-, відео-, фотоапаратури, інших технічних засобів для фіксації інформації без відповідного дозволу.

5.

Організацію пропускного режиму, координацію дій працівників, які задіяні в заходах з охорони адміністративних будівель, приміщень, територій підрозділів Експертної служби МВС, та контроль за дотриманням вимог пропускного режиму здійснює структурний підрозділ або відповідальна особа, визначена керівником відповідного підрозділу Експертної служби МВС.

6. Охорона адміністративних будівель, територій і приміщень підрозділів Експертної служби МВС, приміщень для зберігання об'єктів досліджень і колекцій, дотримання режимних заходів та пропускного режиму забезпечуються відповідно до статті 19 Закону України "Про судову експертизу".

7. Пропускний та внутрішньооб'єктовий режими на території, в адміністративних будівлях та приміщеннях підрозділів Експертної служби МВС може забезпечуватись шляхом встановлення системи контролю доступу, відеоспостереження, фізичної охорони. Використання зазначених заходів окремо чи в комплексі має забезпечувати виконання основного завдання підрозділів Експертної служби МВС.

8. Система контролю доступу, відеоспостереження та фізичної охорони на об'єктах Експертної служби МВС забезпечує:

контроль за переміщенням осіб на підконтрольній території та в приміщеннях;

регулювання доступу осіб на територію, до адміністративних будівель та приміщень;

отримання відео в режимі реального часу з місць контрольованого доступу, а також з місця події в разі несанкціонованого перетинання та за можливості візуальне розпізнавання облич і порівняння їх з базою даних системи контролю доступу;

розмежування доступу до приміщень осіб, створення відповідних правил доступу до визначених приміщень, а також збирання інформації про переміщення всіх осіб в адміністративних будівлях і приміщеннях підрозділів Експертної служби МВС, де встановлено систему контролю доступу.

9. Дотримання режимних заходів з питань забезпечення охорони та пропускного режиму здійснюється шляхом організації контрольно-пропускних пунктів (далі - КПП) чи постів з пропускними функціями на входах (виходах) (далі - пости), а також за допомогою пунктів централізованого спостереження об'єктів.

II. Охорона об'єктів Експертної служби МВС

1. Охорона адміністративних будівель, приміщень і територій підрозділів Експертної служби МВС здійснюється з метою забезпечення належних умов праці працівників, охорони державної таємниці та інформації з обмеженим доступом, техніки та іншого майна, недопущення несанкціонованого проникнення до приміщень сторонніх осіб, ініціаторів (замовників) досліджень (випробувань) без супроводу працівника відповідного підрозділу Експертної служби МВС та відбиття нападу на підрозділи, що охороняються.

2. У разі виникнення в районі місцезнаходження адміністративних будівель Експертної служби МВС порушень громадського порядку або масових заворушень, блокування території об'єктів, спрямованих на дезорганізацію роботи підрозділу Експертної служби МВС, спроби незаконного проникнення на територію, до адміністративних будівель та приміщень підрозділів Експертної служби МВС працівник, який виявив порушення, негайно доповідає керівнику підрозділу Експертної служби МВС або особі, яка виконує його обов'язки, та повідомляє відповідний орган (підрозділ) Національної поліції України.

III. Порядок організації пропускного режиму до адміністративних будівель, приміщень і територій підрозділів Експертної служби МВС

1. До адміністративних будівель, приміщень, територій підрозділів Експертної служби МВС мають право входити:

1) безперешкодно:

Президент України;

Голова Верховної Ради України, Перший заступник Голови Верховної Ради України;

Прем'єр-міністр України, Перший віце-прем'єр-міністр України, віце-прем'єр-міністри України, міністри;

Уповноважений Верховної Ради України з прав людини;

Генеральний прокурор України;

Голова Конституційного Суду України;

Голова Верховного Суду України;

Міністр внутрішніх справ України, перший заступник Міністра внутрішніх справ, заступники Міністра внутрішніх справ та державний секретар Міністерства внутрішніх справ України;

керівник Експертної служби МВС, перший заступник керівника Експертної служби МВС, заступники керівника Експертної служби МВС;

директори науково-дослідних експертно-криміналістичних центрів Міністерства внутрішніх справ України, перші заступники директорів науково-дослідних експертно-криміналістичних центрів Міністерства внутрішніх справ України, заступники директорів науково-дослідних експертно-криміналістичних центрів Міністерства внутрішніх справ України;

2) за пред'явленим службовим посвідченням:

народні депутати України діючого скликання та їх помічники-консультанти;

Секретар Ради національної безпеки і оборони України та його заступники;

Глава Адміністрації Президента України, перший заступник Глави, заступники Глави;

Голова та члени Національного агентства з питань запобігання корупції, уповноважені посадові особи Національного агентства з питань запобігання корупції;

працівники апарату Міністерства внутрішніх справ України, вищих навчальних закладів, установ, підприємств, організацій, що належать до сфери управління Міністерства внутрішніх справ України, центральних органів виконавчої влади, діяльність яких спрямовується та координується Кабінетом Міністрів України через Міністра внутрішніх справ України;

працівники Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України, які доставляють секретну кореспонденцію, під час виконання своїх службових обов'язків при пред'явленні реєстру на доставку секретної документації;

працівники Експертної служби МВС (у тому числі за магнітними перепустками (за наявності));

інші особи, які мають таке право відповідно до вимог законодавства України;

3) відвідувачі, відряджені особи - лише у супроводі працівника структурного підрозділу, до якого вони прибули, та з дозволу керівника підрозділу Експертної служби МВС або його заступників. Керівник структурного підрозділу, до якого прибули відвідувачі та відряджені особи, організовує супровід таких осіб з моменту входу та до моменту виходу з будівлі чи приміщення і забезпечує дотримання ними порядку, правил поведінки та своєчасний їх вихід за межі приміщення та адміністративної будівлі, території відповідного підрозділу Експертної служби МВС. Реєстрація відвідувачів та відряджених осіб здійснюється у відповідному журналі обліку;

4) іноземні делегації, групи, окремі іноземці, особи, що їх супроводжують (перекладачі, консультанти та інші), - з урахуванням вимог постанови Кабінету Міністрів України від 18 грудня 2013 року № 939 щодо міжнародного співробітництва;

5) особи, що прибули для виконання господарських і будівельних робіт, - за окремим списком, підписаним керівником відповідного структурного підрозділу Експертної служби МВС, що відповідає за господарську діяльність;

6) працівники аварійно-рятувальних, аварійних, медичних служб у разі виникнення надзвичайної ситуації природного або техногенного характеру - за усною вказівкою керівника відповідного підрозділу Експертної служби МВС або особи, яка виконує його обов'язки, після пред'явлення документа, що посвідчує особу, в супроводі відповідального працівника;

7) особи, які прибули на наради, семінари, конференції тощо, - за списками, погодженими керівником відповідного підрозділу Експертної служби МВС або особи, яка виконує його обов'язки, після пред'явлення ними службового посвідчення або іншого документа, що посвідчує особу, в супроводі уповноваженого працівника;

8) екскурсійні групи (делегації) пропускаються до приміщень підрозділів Експертної служби МВС у супроводі уповноважених працівників підрозділів Експертної служби МВС на підставі листів з поіменними списками, погодженими керівником (його заступником) відповідного підрозділу Експертної служби МВС, та після інформування режимно-секретного підрозділу (за наявності);

9) представники засобів масової інформації пропускаються до приміщень підрозділів Експертної служби МВС у супроводі уповноважених працівників підрозділів Експертної служби МВС на підставі листів з поіменними списками, погодженими Департаментом комунікації МВС, керівництвом Експертної служби МВС та її відповідного підрозділу.

2. Працівникам Експертної служби МВС магнітні перепустки до підрозділів видаються з дозволу керівника Експертної служби МВС або особи, яка виконує його обов'язки, директорів науково-дослідних експертно-криміналістичних центрів Міністерства внутрішніх справ України або осіб, які виконують їх обов'язки, за відповідними листами їх безпосередніх керівників.

У разі втрати працівником магнітної перепустки він зобов'язаний негайно повідомити про це свого безпосереднього керівника. Така магнітна перепустка блокується і після з'ясування обставин за відповідним листом видається нова.

У разі звільнення, переведення до іншого місця роботи магнітна перепустка здається до структурного підрозділу, який її видав, про що уповноважена посадова особа робить відмітку в обхідному листі.

Особам, яким видано магнітні перепустки, забороняється здійснювати їх передавання іншим особам для використання з метою входу на територію (виходу з території) та пересування в адміністративних будівлях чи приміщеннях.

Магнітні перепустки не дають права їх володільцям проводити через турнікети та двері зі зчитувачами інших осіб, крім тих, яких вони супроводжують.

3. Пропуск на територію, до адміністративних будівель та приміщень здійснюється з урахуванням графіка роботи підрозділів Експертної служби МВС.

У неробочий час, святкові та вихідні дні працівники Експертної служби МВС пропускаються до адміністративних будівель для виконання невідкладних завдань. У разі потреби невідкладного допуску в такі дні на територію та до адміністративних будівель Експертної служби МВС інших осіб пропуск здійснюється за вказівкою керівника відповідного підрозділу Експертної служби МВС або його заступників. Таких осіб супроводжує працівник структурного підрозділу Експертної служби МВС, до якого вони прибули.

4. Забороняється пропуск осіб на територію, до адміністративних будівель і приміщень Експертної служби МВС:

зі зброєю, боєприпасами, спеціальними засобами захисту та активної оборони (крім особового складу підрозділу охорони, що виконує свої функції на території підрозділів Експертної служби МВС, працівників правоохоронних органів, яким дозволено носіння та зберігання зброї в установленому законодавством порядку, працівників Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України та випадків надання ініціаторами (замовниками) зброї для її дослідження (випробування), відстрілу, огляду її технічного стану);

з кіно-, фото-, аудіо- та відеотехнікою, звукопідсилювальною технікою, крім випадків, коли на це надано дозвіл керівника (його заступників) підрозділів Експертної служби МВС та коли особи із зазначеною технікою прибули для отримання адміністративних або платних послуг;

у стані алкогольного, наркотичного сп'яніння;

з отруйними, радіоактивними, легкозаймистими речовинами, небезпечними для життя та здоров'я предметами, які не є об'єктами досліджень;

з вибухо-, радіоактивно-, хімічно-, бактеріологічно-, біологічно-, пожежонебезпечними та наркотичними речовинами, які не є об'єктами досліджень;

із тваринами (крім службових собак правоохоронних органів).

5. Вхід працівників і відвідувачів до службових приміщень Експертної служби МВС і вихід з них із громіздкими предметами, валізами (господарськими сумками, пакунками, ящиками тощо), які перевищують розміри 100 × 50 × 30 см або мають вагу понад 20 кг, предметами, довшими за 150 см, без погодження з відповідним керівником підрозділу Експертної служби МВС або особи, яка виконує його обов'язки, заборонено.

6. Вхід на територію підрозділів Експертної служби МВС дітей віком до 16 років дозволяється лише в супроводі батьків, опікунів, вихователів (викладачів) або адвокатів.

IV. Порядок пропуску транспортних засобів на територію підрозділів Експертної служби МВС, завезення (занесення), вивезення (винесення) матеріальних цінностей

1. Безперешкодний в'їзд (виїзд) на (з) територію(ї) підрозділів Експертної служби МВС дозволяється службовим автомобілям Експертної служби МВС, автотранспорту Президента України, Прем'єр-міністра України, Голови Верховної Ради України та його заступників, народних депутатів.

2. В'їзд (виїзд) на (з) територію(ї) підрозділів Експертної служби МВС особистих автомобілів працівників підрозділів Експертної служби МВС дозволяється за списком, погодженим керівником підрозділу Експертної служби МВС або особою, яка виконує його обов'язки, або за разовим дозволом.

3. В'їзд (виїзд) транспортних засобів, що належать іншим фізичним та юридичним особам, здійснюється тільки у разі службової необхідності з дозволу керівника відповідного підрозділу Експертної служби МВС або його заступників.

4. У разі виникнення надзвичайної ситуації автомобілі аварійно-рятувальних, аварійних, медичних служб пропускаються на територію підрозділів Експертної служби МВС безперешкодно у супроводі уповноваженого працівника з відома керівника відповідного підрозділу Експертної служби МВС або його заступників.

5. Завезення (занесення), вивезення (винесення) речей, матеріальних цінностей, обладнання, технічних засобів на територію (з території) підрозділів Експертної служби Міністерства внутрішніх справ України здійснюються з дозволу керівника відповідного підрозділу Експертної служби МВС або його заступників під контролем керівника структурного підрозділу, що забезпечує контрольно-пропускну або господарську діяльність.

Структурний підрозділ або особа, що забезпечує організацію пропускного режиму, зобов'язаний(а) перевіряти відповідність майна, що завозиться (вивозиться), заноситься (виноситься) на (з) територію(ї) до (з) адміністративної будівлі чи приміщення підрозділу Експертної служби МВС, зазначеному у відповідних документах.

У разі виникнення сумніву щодо вмісту портфелів, сумок, пакунків, що проносяться (провозяться) через КПП чи пости з пропускними функціями, особа, яка забезпечує пропускний режим, має запропонувати особі, яка проносить (провозить) зазначені речі, пред'явити для огляду їх вміст, за винятком спеціальних валіз, у яких транспортуються матеріальні носії секретної інформації, крім випадків, коли такі предмети є речовими доказами в кримінальних провадженнях.

У разі відмови від надання особистих портфелів, сумок, пакунків для огляду їх вмісту особи, які проносять (провозять) зазначені речі, не пропускаються на територію, до адміністративної будівлі чи приміщення підрозділу Експертної служби МВС.

V. Забезпечення пропускного режиму

1. Під час здійснення пропуску через в'їзні ворота, через КПП або до адміністративної будівлі чи приміщень підрозділу Експертної служби МВС працівник, що здійснює охорону, має право перевіряти службові посвідчення працівників або інші документи, що посвідчують особу, на:

1) відповідність документа встановленій формі;

2) належність документа його пред'явнику (відповідність особи зображенню на фотографії);

3) наявність відбитка печатки відповідного закладу та підпису особи, яка видала документ;

4) чинність документа (термін дії);

5) відсутність виправлень або підроблень у документі.

2. У разі виявлення неправильно оформленого документа або підозри щодо його підроблення особа не допускається на територію, до адміністративної будівлі чи приміщення підрозділів Експертної служби МВС.

Про такий факт працівник, що здійснює охорону, негайно доповідає відповідальному працівнику, який, у свою чергу, зобов'язаний негайно доповісти про це керівництву підрозділу Експертної служби МВС і діяти за його вказівкою.

Керівник

Експертної служби МВС -

директор ДНДЕКЦ МВС

О. Федотов

| >>
Законодавчий акт: Наказ МВС України від 04.05.2018 № 371 "Про затвердження Правил з організації пропускного режиму на території та до адміністративних будівель підрозділів Експертної служби Міністерства внутрішніх справ України". МВС України. 2018

= завантажити законодавчий акт, актуальний на поточний час =

Наказ МВС України від 04.05.2018 № 371 "Про затвердження Правил з організації пропускного режиму на території та до адміністративних будівель підрозділів Експертної служби Міністерства внутрішніх справ України". 2018

- Антимонопольний комітет - Верховний Суд України - Вищий адміністративний суд України - Вищий господарський суд - Вищий спеціалізований суд - Генеральна прокуратура України - ДА електронного урядування - Державіаслужба України - Державні утворення на території України (1917-1920) - Держатомрегулювання - Держаудитслужба України - Держкомтелерадіо України - Держкордонслужба України - Держнаглядохоронпраці України - Держспецзв’язок - Держспоживстандарт України - Держстат України - Держфінпослуг України - ДКА України - Закони України - Законодавство Української РСР - Кабінет Міністрів України - Кодекси України - Конституційний Суд України - МВС України - МЗС України - Міжнародні документи, ратифіковані Верховною Радою України - Міжнародні угоди України - Мін'юст України - Мінагрополітики України - Мінекономрозвитку України - Міненерговугілля України - Мінінфраструктури України - Мінкультури України - Мінмолодьспорт України - Міноборони України - Мінприроди України - Мінрегіон України - Мінсоцполітики України - Мінфін України - МІП - МНС України - МОЗ України - МОН України - МТОТ - Нацдержслужба України - Національне агентство з питань запобігання корупції - Національне антикорупційне бюро України - Національний банк України - Нацком.енергетики - Нацкомфінпослуг - Нацрада телерадіомовлення - НКРЗІ - НКЦПФР - Основний Закон України - Пенсійний фонд України - Постанови Верховної Ради України - Президент України - РНБО України - Розпорядження Голови ВР України - Розпорядження Кабінета Міністрів України - Служба безпеки України - Служба зовнішньої розвідки - Укрдержархів - Управління державної охорони - Фонд гарант.вкладів фізич.осіб - Фонд державного майна - Фонд соцстраху по безробіттю - Фундаментальне законодавство України - Центрвиборчком України -
- Законодавство Європейського співтовариства - Законодавство України - Міжнародне право -