Наказ МВС України від 05.04.2019 № 251 "Про затвердження Інструкції про порядок взаємодії органів Державної прикордонної служби України та Національної поліції України під час виконання завдань у межах зони відчуження та зони безумовного (обов’язкового) відселення". 2019

Інформація актуальна на 24.05.2019
завантажити документ, актуальний на поточний час

МІНІСТЕРСТВО ВНУТРІШНІХ СПРАВ УКРАЇНИ

НАКАЗ

05.04.2019  № 251

Зареєстровано в Міністерстві

юстиції України

22 квітня 2019 р.

за № 421/33392

Про затвердження Інструкції про порядок взаємодії органів Державної прикордонної служби України та Національної поліції України під час виконання завдань у межах зони відчуження та зони безумовного (обов’язкового) відселення

Відповідно до пунктів 2, 9, 11, 20 статті 19 Закону України «Про Державну прикордонну службу України», статей 5, 23 Закону України «Про Національну поліцію», Закону України «Про правовий режим території, що зазнала радіоактивного забруднення внаслідок Чорнобильської катастрофи», постанови Кабінету Міністрів України від 27 липня 1998 року № 1147 «Про прикордонний режим», з метою організації взаємодії органів Державної прикордонної служби України та Національної поліції України під час виконання завдань у межах зони відчуження та зони безумовного (обов’язкового) відселення НАКАЗУЮ:

1.

Затвердити Інструкцію про порядок взаємодії органів Державної прикордонної служби України та Національної поліції України під час виконання завдань у межах зони відчуження та зони безумовного (обов’язкового) відселення, що додається.

2.

Визнати таким, що втратив чинність, наказ Адміністрації Державної прикордонної служби України, Міністерства внутрішніх справ України від 12 січня 2004 року № 27/57 «Про затвердження Інструкції про порядок взаємодії органів Державної прикордонної служби України та Міністерства внутрішніх справ України під час виконання завдань у межах території, яка зазнала радіоактивного забруднення внаслідок Чорнобильської катастрофи», зареєстрований у Міністерстві юстиції України 06 лютого 2004 року за № 166/8765.

3. Управлінню взаємодії з Державною прикордонною службою України Міністерства внутрішніх справ України (Рябий С.М.) забезпечити подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України в установленому порядку.

4. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

5. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра внутрішніх справ України Трояна В.А.

Міністр

А.Б. Аваков

ПОГОДЖЕНО:

Т.в.о. Голови Національної поліції України

Голова Державної прикордонної

служби України

Голова Державного агентства України

з управління зоною відчуження

В.В. Аброськін

П. Цигикал

В. Петрук

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства внутрішніх

справ України

05 квітня 2019 року № 251

Зареєстровано в Міністерстві

юстиції України

22 квітня 2019 р.

за № 421/33392

ІНСТРУКЦІЯ

про порядок взаємодії органів Державної прикордонної служби України та Національної поліції України під час виконання завдань у межах зони відчуження та зони безумовного (обов’язкового) відселення

I.

Загальні положення

1. Ця Інструкція визначає порядок взаємодії органів (підрозділів) Державної прикордонної служби України (далі - органи (підрозділи) Держприкордонслужби) та Національної поліції України (далі - органи (підрозділи) Національної поліції) під час виконання покладених на них законодавством завдань у межах зон відчуження і безумовного (обов’язкового) відселення (далі - ЗВіБ(О)В) у контрольованих прикордонних районах з урахуванням категорій зон радіоактивно забруднених територій та їх правового режиму, визначених законодавством України.

2. Правовою основою діяльності органів (підрозділів) Держприкордонслужби та Національної поліції є Конституція України, Закони України «Про державний кордон України», «Про Державну прикордонну службу України», «Про прикордонний контроль», «Про оперативно-розшукову діяльність», «Про правовий режим території, що зазнала радіоактивного забруднення внаслідок Чорнобильської катастрофи», «Про природно-заповідний фонд України», постанови Кабінету Міністрів України від 27 липня 1998 року № 1147 «Про прикордонний режим», від 10 вересня 2008 року № 831 «Про доплати особам, які працюють у зоні відчуження», Правила радіаційної безпеки при проведенні робіт у зоні відчуження і зоні безумовного (обов’язкового) відселення, затверджені наказом Міністерства охорони здоров’я України, Міністерства України з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи від 04 квітня 2008 року № 179/276, зареєстровані в Міністерстві юстиції України 14 серпня 2008 року за № 754/15445, та інші нормативно-правові акти.

Особовий склад органів (підрозділів) Держприкордонслужби та Національної поліції допускається до виконання завдань у ЗВіБ(О)В після проходження первинного та цільових інструктажів, у тому числі щодо дотримання вимог безпеки під час виконання визначених завдань та щодо надання домедичної допомоги, а також перевірки знань із радіаційної безпеки.

В’їзд/виїзд у/із ЗВіБ(О)В здійснюється через визначені контрольно-пропускні пункти, крім випадків переслідування правопорушників або необхідності припинення виявлених правопорушень.

У разі виїзду із ЗВіБ(О)В за потреби здійснюється дезактивація техніки та одягу у визначених ДАЗВ місцях.

3. Метою взаємодії органів (підрозділів) Держприкордонслужби та Національної поліції є:

виявлення та припинення порушень на державному кордоні, протидію яким законодавством віднесено до компетенції Держприкордонслужби;

припинення збройних конфліктів та інших провокацій на державному кордоні, у контрольованих прикордонних районах;

контроль за дотриманням прикордонного режиму;

участь у боротьбі з організованою злочинністю та незаконною міграцією відповідно до Закону України «Про Державну прикордонну службу України»;

участь у межах компетенції в боротьбі з тероризмом;

виконання інших завдань, передбачених законодавством України.

4. Форми взаємодії:

проведення спільних операцій та інших заходів, спільне розташування прикордонних нарядів та нарядів органів (підрозділів) Національної поліції;

обмін інформацією (у тому числі оперативною) про обстановку в межах ЗВіБ(О)В;

проведення спільних нарад з питань запобігання та протидії порушенням законодавства на державному кордоні та в межах контрольованих прикордонних районів.

5. Взаємодія органів (підрозділів) Держприкордонслужби і Національної поліції здійснюється:

1) на рівні центральних органів виконавчої влади - між Адміністрацією Держприкордонслужби і Національною поліцією;

2) на регіональному рівні:

між Північним регіональним управлінням Держприкордонслужби та головними управліннями Національної поліції в Київській та Житомирській областях;

між структурними підрозділами оперативно-розшукового управління Північного регіонального управління та головними управліннями Національної поліції в Київській та Житомирській областях;

3) на місцевому рівні:

між Чернігівським прикордонним загоном Північного регіонального управління Держприкордонслужби та Головним управлінням Національної поліції в Київській області;

між Житомирським прикордонним загоном Північного регіонального управління Держприкордонслужби та головними управліннями Національної поліції в Київській та Житомирській областях;

між підрозділами охорони державного кордону Держприкордонслужби та органами (підрозділами) Національної поліції, що дислокуються на територіях ЗВіБ(О)В.

6. Взаємодія організовується на підставі спільних планів, які опрацьовуються на рівні відповідних прикордонних загонів, підрозділів Держприкордонслужби, що здійснюють оперативно-розшукову діяльність, та головних управлінь Національної поліції в областях один раз на рік, уточнюються за потреби негайно. Спільні плани погоджуються з ДАЗВ, крім тих, що стосуються проведення оперативно-розшукових або контррозвідувальних заходів.

II. Основні способи взаємодії

1. Органи (підрозділи) Держприкордонслужби та Національної поліції під час виконання завдань у межах зони відчуження та зони безумовного (обов’язкового) відселення періодично здійснюють спільне несення служби:

із використанням авіаційної техніки Держприкордонслужби та Національної поліції;

патрулюванням за визначеними маршрутами у межах ЗВіБ(О)В на автомобільній та бронетанковій техніці, що забезпечує захист особового складу наряду від радіаційного опромінення;

по зовнішньому периметру тилової межі ЗВіБ(О)В та на контрольно-пропускних пунктах (на постах Національної поліції) в’їзду/виїзду у/із ЗВіБ(О)В;

із застосуванням прикордонних катерів органів (підрозділів) Держприкордонслужби, катерів органів (підрозділів) Національної поліції у прилеглих до ЗВіБ(О)В акваторіях річок Дніпро, Прип’ять, Тетерів.

2. Органи (підрозділи) Держприкордонслужби та Національної поліції негайно інформують один одного про:

виявлення ознак незаконного перетинання (підготовки до незаконного перетинання) державного кордону України, а також ознак інших правопорушень, протидія яким належить до компетенції органів (підрозділів) Держприкордонслужби;

виявлення ознак порушення (підготовки до порушення) правового режиму у ЗВіБ(О)В;

проходження та контроль руху суден по річках Прип’ять та Дніпро з Республіки Білорусь в Україну та у зворотному напрямку;

інші дані обстановки, що можуть впливати на виконання завдань з охорони державного кордону, забезпечення дотримання режиму державного кордону та прикордонного режиму, контрольно-пропускного режиму під час в’їзду/виїзду з таких зон, публічної (громадської) безпеки і порядку на територіях ЗВіБ(О)В;

виявлення осіб, у діях яких присутні ознаки вчинення адміністративних правопорушень, протидія яким належить до компетенції органів (підрозділів) Держприкордонслужби та Національної поліції.

Така інформація також передається взаємодіючими сторонами оперативному черговому ДАЗВ.

3. Органи (підрозділи) Держприкордонслужби та Національної поліції, що здійснюють оперативно-розшукову діяльність, взаємодіють з питань:

обміну інформацією щодо протиправної діяльності окремих осіб та груп, відповідальність за яку передбачена Кримінальним кодексом України, з метою припинення правопорушень та в інтересах кримінального судочинства;

припинення злочинної діяльності осіб, причетних до тероризму, в тому числі міжнародного, фінансування, підтримки чи вчинення терористичних актів та злочинів, можливого проникнення у ЗВіБ(О)В диверсійно-розвідувальних груп з метою здійснення терористичних актів на ЧАЕС та інших об’єктах підвищеного ризику;

інформування органів досудового розслідування про виявлення ознак кримінальних правопорушень у ЗВіБ(О)В;

протидії порушенням правил використання об’єктів тваринного світу та природних ресурсів в акваторіях річок Прип’ять та Дніпро.

III. Підготовка та проведення спільних заходів

1. Рішення про проведення спільних заходів приймають керівники органів (підрозділів) Держприкордонслужби та Національної поліції після аналізу обстановки, що склалася на ділянці державного кордону, оцінки стану та можливостей наявних сил і засобів.

Спільні заходи, крім оперативно-розшукових та контррозвідувальних, узгоджуються з ДАЗВ.

2. Підготовка спільних заходів здійснюється завчасно і безпосередньо перед їх проведенням.

3. Завчасна підготовка передбачає:

проведення спільних нарад, планових занять, тренувань та навчань, розроблення й уточнення планів проведення спільних операцій, планів взаємодії та інших документів з питань планування проведення спільних заходів;

проведення спільних рекогносцировок місцевості в районах імовірних дій на різних напрямках державного кордону;

аналіз і узагальнення тактики дій порушників законодавства з охорони державного кордону та розроблення ефективних заходів протидії.

4. Безпосередня підготовка починається не пізніше ніж за 3–5 діб до початку проведення спільних заходів і передбачає:

уточнення рішення про проведення спільних заходів;

уточнення питань взаємодії, управління та забезпечення планового проведення спільних заходів;

підготовку органів управління, особового складу і техніки органів (підрозділів) Держприкордонслужби та Національної поліції до виконання поставлених завдань, проведення додаткових спільних занять та інструктажів;

планування спільних заходів;

створення необхідного угруповання сил і засобів;

займання визначених районів зосередження для висування в район проведення спільних заходів;

контроль за готовністю до виконання запланованих спільних заходів.

5. Підготовка та проведення спільних заходів здійснюються в режимі конфіденційності з обмеженням кола поінформованих осіб та проведенням заходів маскування.

6. За потреби з метою планування та координації дій взаємодіючих сил і засобів у районах проведення спільних заходів створюються спільні оперативні групи (штаби) Держприкордонслужби і Національної поліції.

Начальник

Управління взаємодії з

Державною прикордонною

службою України

Міністерства внутрішніх

справ України

С.М. Рябий

|
Законодавчий акт: Наказ МВС України від 05.04.2019 № 251 "Про затвердження Інструкції про порядок взаємодії органів Державної прикордонної служби України та Національної поліції України під час виконання завдань у межах зони відчуження та зони безумовного (обов’язкового) відселення". МВС України. 2019

= завантажити законодавчий акт, актуальний на поточний час =

Наказ МВС України від 05.04.2019 № 251 "Про затвердження Інструкції про порядок взаємодії органів Державної прикордонної служби України та Національної поліції України під час виконання завдань у межах зони відчуження та зони безумовного (обов’язкового) відселення". 2019

- Антимонопольний комітет - Верховний Суд України - Вищий адміністративний суд України - Вищий господарський суд - Вищий спеціалізований суд - Генеральна прокуратура України - ДА електронного урядування - Державіаслужба України - Державні утворення на території України (1917-1920) - Держатомрегулювання - Держаудитслужба України - Держкомтелерадіо України - Держкордонслужба України - Держнаглядохоронпраці України - Держспецзв’язок - Держспоживстандарт України - Держстат України - Держфінпослуг України - ДКА України - Закони України - Законодавство Української РСР - Кабінет Міністрів України - Кодекси України - Конституційний Суд України - МВС України - МЗС України - Міжнародні документи, ратифіковані Верховною Радою України - Міжнародні угоди України - Мін'юст України - Мінагрополітики України - Мінекономрозвитку України - Міненерговугілля України - Мінінфраструктури України - Мінкультури України - Мінмолодьспорт України - Міноборони України - Мінприроди України - Мінрегіон України - Мінсоцполітики України - Мінфін України - МІП - МНС України - МОЗ України - МОН України - МТОТ - Нацдержслужба України - Національне агентство з питань запобігання корупції - Національне антикорупційне бюро України - Національний банк України - Нацком.енергетики - Нацкомфінпослуг - Нацрада телерадіомовлення - НКРЗІ - НКЦПФР - Основний Закон України - Пенсійний фонд України - Постанови Верховної Ради України - Президент України - РНБО України - Розпорядження Голови ВР України - Розпорядження Кабінета Міністрів України - Служба безпеки України - Служба зовнішньої розвідки - Укрдержархів - Управління державної охорони - Фонд гарант.вкладів фізич.осіб - Фонд державного майна - Фонд соцстраху по безробіттю - Фундаментальне законодавство України - Центрвиборчком України -