>>

Наказ МВС України від 06.12.2017 № 997 "Про затвердження Порядку використання легкових автомобілів для поїздок, пов’язаних із службовою діяльністю посадових осіб МВС". 2017

Інформація актуальна на 05.04.2018
завантажити документ, актуальний на поточний час

МІНІСТЕРСТВО ВНУТРІШНІХ СПРАВ УКРАЇНИ

НАКАЗ

06.12.2017  № 997


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
29 грудня 2017 р.
за № 1579/31447

Про затвердження Порядку використання легкових автомобілів для поїздок, пов’язаних із службовою діяльністю посадових осіб МВС

Відповідно до пункту 2 постанови Кабінету Міністрів України від 04 червня 2003 року № 848 «Про впорядкування використання легкових автомобілів бюджетними установами та організаціями», пункту 9 Положення про Міністерство внутрішніх справ України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 28 жовтня 2015 року № 878, НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Порядок використання легкових автомобілів для поїздок, пов’язаних із службовою діяльністю посадових осіб МВС, що додається.

2. Департаменту державного майна та ресурсів МВС (Шалієвська Л.І.) забезпечити подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України в установленому порядку.

3. Цей наказ набирає чинності з дня  його офіційного опублікування.

4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на державного секретаря Тахтая О.В.

Міністр

А.Б. АваковЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
внутрішніх справ України
06.12.2017 № 997


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
29 грудня 2017 р.
за № 1579/31447

ПОРЯДОК
використання легкових автомобілів для поїздок, пов’язаних із службовою діяльністю посадових осіб МВС

І. Загальні положення

1. Цей Порядок визначає процедуру використання легкових автомобілів загального та спеціалізованого призначення (далі - службові автомобілі) для поїздок, пов’язаних із службовою діяльністю посадових осіб МВС, підстави використання службових автомобілів у святкові, вихідні дні, у відрядженні та механізм замовлення чергових службових автомобілів.

2. Забезпечення службовими автомобілями посадових осіб МВС здійснюється Державною установою «Центр обслуговування підрозділів Міністерства внутрішніх справ України» (далі - ДУ «ЦОП МВС України») у межах лімітів пробігу, встановлених ДУ «ЦОП МВС України».

3. Службовими автомобілями користуються:

Міністр внутрішніх справ України;

державний секретар МВС;

перший заступник Міністра внутрішніх справ України;

заступники Міністра внутрішніх справ України;

структурні підрозділи апарату МВС.

Перелік структурних підрозділів апарату МВС, за якими закріплюються  службові автомобілі, та кількість таких автомобілів щороку затверджуються наказом ДУ «ЦОП МВС України», проект якого погоджується з МВС.

Використання службового автомобіля для поїздок, не пов'язаних із службовою діяльністю, забороняється.

4. У разі порушення встановленого порядку використання службового автомобіля проводиться службове розслідування.

ІІ. Користування службовими автомобілями у вихідні, святкові дні та у відрядженнях

1. Користування службовими автомобілями, закріпленими за структурними підрозділами апарату МВС, у вихідні та святкові дні здійснюється за погодженням з державним секретарем МВС.

2. Користування черговими службовими автомобілями у вихідні та святкові дні здійснюється за письмовим погодженням з начальником ДУ «ЦОП МВС України» у разі потреби термінового виїзду.

3. Дозвіл на право виїзду службового автомобіля у відрядження за межі міста Києва на відстань, що перевищує 200 кілометрів, надається державним секретарем МВС у формі розпорядчого акта.

ІІI. Транспортне обслуговування черговими службовими автомобілями за викликом

1. Для використання чергового службового автомобіля керівник відповідного структурного підрозділу апарату МВС звертається до диспетчера ДУ «ЦОП МВС України» за телефоном.

2. Транспортне обслуговування черговими службовими автомобілями за викликом здійснюється:

у робочі дні - з 08:00 до 22:00;

у вихідні та святкові дні - з 08:00 до 17:00.

3. Використання чергового службового автомобіля для поїздок, не пов'язаних із службовою діяльністю, забороняється.

ІV. Ліміти пробігу службових автомобілів

1. Щомісячні ліміти пробігу службових автомобілів за формою згідно з додатком 1 до цього Порядку щороку встановлюються наказом ДУ «ЦОП МВС України», проект якого погоджується з МВС.

Для внесення змін до встановлених лімітів пробігу ДУ «ЦОП МВС України» подає відповідне звернення з обґрунтуванням до МВС.

2. Посадові особи, які користуються службовими автомобілями, зобов’язані дотримуватися встановлених лімітів пробігу.

3. Пробіги службових автомобілів у службових відрядженнях не зараховуються до встановлених місячних лімітів пробігу.

4. Збільшення місячного ліміту пробігу допускається з письмового погодження державного секретаря МВС, для отримання якого керівник структурного підрозділу апарату МВС, за яким закріплено службовий автомобіль, звертається до ДУ «ЦОП МВС України».

У разі збільшення місячного ліміту пробігу ДУ «ЦОП МВС України» готує службову записку державному секретарю МВС для отримання відповідного погодження. У разі неможливості збільшення ліміту ДУ «ЦОП МВС України» надає письмову відповідь посадовій особі про відмову у збільшенні ліміту. У разі перевищення місячного ліміту пробігу користування службовим автомобілем припиняється.

5. Облік пробігу здійснюється на підставі даних подорожніх листів за формою згідно з додатком 2 до цього Порядку.

V. Організація обслуговування посадових осіб МВС службовими автомобілями

1. З метою належного обслуговування посадових осіб МВС службовими автомобілями ДУ «ЦОП МВС України»:

1) здійснює технічне обслуговування та ремонт службових автомобілів відповідно до Положення про технічне обслуговування і ремонт дорожніх транспортних засобів автомобільного транспорту, затвердженого наказом Міністерства транспорту України від 30 березня 1998 року № 102, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 28 квітня 1998 року за № 268/2708;

2) організовує облік та звітність роботи службових автомобілів із застосуванням подорожніх листів, впуск/випуск службових автомобілів до/з місця зберігання.

Після кожної поїздки посадова особа, в розпорядження якої надано службовий автомобіль, у подорожньому листі водія підтверджує особистим підписом час закінчення обслуговування;

3) визначає відповідальних працівників ДУ «ЦОП МВС України» за щоденний контроль за:

виїздом та заїздом службових автомобілів з/до місця зберігання;

пробігом кожного автомобіля за попередній день;

використанням паливно-мастильних матеріалів;

4) забезпечує:

дотримання Правил експлуатації колісних транспортних засобів, затверджених наказом Міністерства інфраструктури України від 26 липня 2013 року № 550, зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 22 серпня 2013 року за № 1453/23985;

проведення щоденного медичного огляду водіїв, які здійснюють керування службовими автомобілями;

5) планує потребу ДУ «ЦОП МВС України» в паливно-мастильних матеріалах і здійснює контроль за їх витратами, організовує ведення звітності, запровадження режиму економії і раціонального використання нафтопродуктів відповідно до чинних норм витрат палива і мастильних матеріалів на автомобільному транспорті.

Для нових моделей (модифікацій) автомобілів та автомобілів оригінальної конструкції, щодо яких відсутні встановлені норми витрат палива, для обладнання, що встановлюється на колісних транспортних засобах, технологічних машин і механізмів, автомобілів під час виконання спеціальної роботи або здійснення перевезень у специфічних умовах експлуатації та виконання технологічних операцій встановлюються тимчасові та тимчасові індивідуальні, базові, базові лінійні та диференційовані норми витрат палива з уточненням (за потреби) коефіцієнтів їх коригування, розроблені за заявкою ДУ «ЦОП МВС України» у встановленому порядку;

6) проводить заміну:

шин відповідно до Експлуатаційних норм середнього ресурсу пневматичних шин колісних транспортних засобів і спеціальних машин, виконаних на колісних шасі, затверджених наказом Міністерства транспорту та зв’язку України від 20 травня 2006 року № 488, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 15 червня 2006 року за № 712/12586;

акумуляторів відповідно до Експлуатаційних норм середнього ресурсу акумуляторних свинцевих стартерних батарей колісних транспортних засобів і спеціальних машин, виконаних на колісних шасі, затверджених наказом Міністерства транспорту та зв’язку України від 20 травня 2006 року № 489, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 08 червня 2006 року за № 695/12569;

7) закріплює водіїв, які є працівниками МВС або ДУ «ЦОП МВС України», за службовими автомобілями.

2. Водій має право керування службовим автомобілем у разі наявності  відповідного посвідчення на право керування транспортним засобом та медичної довідки відповідного зразка.

VІ. Місце зберігання службових автомобілів

1. Службові автомобілі в неробочий час зберігаються на території ДУ «ЦОП МВС України» за адресою: вул. Довнар-Запольського, 8, м. Київ, що є їх основним місцем зберігання, крім тих, які мають погодження на зберігання на іншій території.

У разі неповернення службового автомобіля до основного місця зберігання на території ДУ «ЦОП МВС України» до 22:00 (крім тих, які мають погодження на зберігання на іншій території) диспетчер ДУ «ЦОП МВС України» вживає заходів щодо термінового з’ясування його місця розташування, якщо керівник структурного підрозділу апарату МВС, за яким закріплено службовий автомобіль, попередньо не повідомив диспетчера ДУ «ЦОП МВС України».

2. Перебування службових автомобілів у неробочий час не за основним місцем зберігання здійснюється за погодженням державного секретаря МВС на підставі листа керівника структурного підрозділу апарату МВС, зразок якого наведено у додатку 3 до цього Порядку,з урахуванням вимог до використання службових автомобілів, визначених цим Порядком.

Перебування службових автомобілів у неробочий час не за основним місцем зберігання можливе на території територіальних органів з надання сервісних послуг МВС, закладів, установ, що належать до сфери управління МВС, органів (підрозділів) центральних органів виконавчої влади, діяльність яких спрямовується i координується Кабінетом Міністрів України через Міністра внутрішніх справ України.

Директор Департаменту
державного майна
та ресурсів МВСЛ.І. ШалієвськаДодаток 1
до Порядку використання легкових
автомобілів для поїздок, пов’язаних із
службовою діяльністю посадових
осіб МВС
(пункт 1 розділу IV)


ЗАТВЕРДЖЕНО
наказ ДУ «ЦОП МВС України»
від __ __________  № _____

ЩОМІСЯЧНІ ЛІМІТИ
пробігу службових автомобілів, які використовуються для поїздок, пов’язаних із службовою діяльністю посадових осіб МВС

№ з/п

Марка службового автомобіля, модель

Реєстраційний номер службового автомобіля

Найменування структурного підрозділу апарату МВС, П.І.Б. посадових осіб МВС

Ліміт пробігу на місяць, км

1

2

3

4

5

1

2

3

Заступник начальника
ДУ «ЦОП МВС України»


_________________________
(П.І.Б., підпис)Додаток 2
до Порядку використання легкових
автомобілів для поїздок, пов’язаних із
службовою діяльністю посадових
осіб МВС
(пункт 5 розділу IV)

ПОДОРОЖНІЙ ЛИСТ


Додаток 3
до Порядку використання легкових
автомобілів для поїздок, пов’язаних із
службовою діяльністю посадових
осіб МВС
(пункт 2 розділу VI)

ЛИСТ

| >>
Законодавчий акт: Наказ МВС України від 06.12.2017 № 997 "Про затвердження Порядку використання легкових автомобілів для поїздок, пов’язаних із службовою діяльністю посадових осіб МВС". МВС України. 2017

= завантажити законодавчий акт, актуальний на поточний час =

Наказ МВС України від 06.12.2017 № 997 "Про затвердження Порядку використання легкових автомобілів для поїздок, пов’язаних із службовою діяльністю посадових осіб МВС". 2017

- Антимонопольний комітет - Верховний Суд України - Вищий адміністративний суд України - Вищий господарський суд - Вищий спеціалізований суд - Генеральна прокуратура України - ДА електронного урядування - Державіаслужба України - Державні утворення на території України (1917-1920) - Держатомрегулювання - Держаудитслужба України - Держкомтелерадіо України - Держкордонслужба України - Держнаглядохоронпраці України - Держспецзв’язок - Держспоживстандарт України - Держстат України - Держфінпослуг України - ДКА України - Закони України - Законодавство Української РСР - Кабінет Міністрів України - Кодекси України - Конституційний Суд України - МВС України - МЗС України - Міжнародні документи, ратифіковані Верховною Радою України - Міжнародні угоди України - Мін'юст України - Мінагрополітики України - Мінекономрозвитку України - Міненерговугілля України - Мінінфраструктури України - Мінкультури України - Мінмолодьспорт України - Міноборони України - Мінприроди України - Мінрегіон України - Мінсоцполітики України - Мінфін України - МІП - МНС України - МОЗ України - МОН України - МТОТ - Нацдержслужба України - Національне агентство з питань запобігання корупції - Національне антикорупційне бюро України - Національний банк України - Нацком.енергетики - Нацкомфінпослуг - Нацрада телерадіомовлення - НКРЗІ - НКЦПФР - Основний Закон України - Пенсійний фонд України - Постанови Верховної Ради України - Президент України - РНБО України - Розпорядження Голови ВР України - Розпорядження Кабінета Міністрів України - Служба безпеки України - Служба зовнішньої розвідки - Укрдержархів - Управління державної охорони - Фонд гарант.вкладів фізич.осіб - Фонд державного майна - Фонд соцстраху по безробіттю - Фундаментальне законодавство України - Центрвиборчком України -