>>

Наказ МВС України від 07.12.2003 N 1490 " Про організаційне забезпечення діяльності МВС України з підтримання миру і безпеки". 2003

Інформація актуальна на 20.09.2016
завантажити документ, актуальний на поточний час

                                                          

МІНІСТЕРСТВО ВНУТРІШНІХ СПРАВ УКРАЇНИ

Н А К А З

07.12.2003 N 1490

Зареєстровано в Міністерстві

юстиції України

3 березня 2004 р.

за N 277/8876

Про організаційне забезпечення діяльності

МВС України з підтримання миру і безпеки

{ Із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства

внутрішніх справ

N 544 ( z1032-13 ) від 03.06.2013 }

{ У тексті Наказу:

слова "миротворчих операціях" у всіх відмінках замінено

словами "операціях з підтримання миру і безпеки" у відповідних

відмінках; слова "відібраних для відрядження для участі в міжнародних

миротворчих операціях" у всіх відмінках замінено словами

"відібраних для участі в міжнародних операціях з підтримання миру

і безпеки" у відповідних відмінках; слова "миротворчий персонал" у всіх відмінках замінено

словами "національний персонал" у відповідних відмінках; слова та абревіатуру "перебувають у відрядженні у складі

миротворчих підрозділів МВС України та підрозділів міжнародної

цивільної поліції в миротворчих місіях Організації Об'єднаних

Націй, Організації з Безпеки та Співробітництва в Європі,

Європейського Союзу, інших міжнародних організацій або тих, що

створені на підставі двосторонніх чи багатосторонніх міжнародних

договорів України" замінено словами "направлені для участі в

міжнародних операціях з підтримання миру і безпеки" згідно з Наказом Міністерства внутрішніх справ N 544 ( z1032-13 ) від 03.06.2013 }

Відповідно до Закону України "Про участь України в

міжнародних операціях з підтримання миру і безпеки" ( 613-14 ) з

метою вдосконалення роботи МВС України із забезпечення участі

працівників органів і підрозділів внутрішніх справ,

військовослужбовців внутрішніх військ МВС України, відібраних для

участі в міжнародних операціях з підтримання миру і безпеки,

Н А К А З У Ю:

1.

Затвердити:

1.1. Положення про національний персонал МВС України

(додається).

1.2. Порядок відбору та направлення працівників органів

внутрішніх справ, військовослужбовців внутрішніх військ МВС

України для участі в міжнародних операціях з підтримання миру і

безпеки ( z0278-04 ) (додається).

1.3. Положення про Комісію МВС України з відбору та

направлення працівників органів внутрішніх справ,

військовослужбовців внутрішніх військ МВС України для участі в

міжнародних операціях з підтримання миру і безпеки ( z0279-04 )

(додається).

1.4. Інструкцію щодо організації проходження служби

працівниками органів внутрішніх справ, військовослужбовцями

внутрішніх військ МВС України, які направлені для участі в

міжнародних операціях з підтримання миру і безпеки ( z0280-04 )

(додається).

{ Підпункт 1.5 пункту 1 виключено на підставі Наказу

Міністерства внутрішніх справ N 544 ( z1032-13 ) від 03.06.2013 }

1.5. Положення про нагрудний знак національного персоналу МВС

України "POLICE OF UKRAINE" та персоніфікаційну табличку

( z0282-04 ) (додається).

2. Скасувати:

2.1. Наказ МВС України від 17.11.2000 N 786.

2.2. Наказ МВС України від 18.04.2001 N 286.

2.3. Наказ МВС України від 25.06.2001 N 489.

3. Контроль за виконанням наказу покласти на заступника

Міністра генерал-майора міліції Жука В.О.

4. Наказ оголосити особовому складу органів і підрозділів

внутрішніх справ України.

Міністр

генерал-лейтенант міліції М.В.Білоконь

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ МВС України

07.12.2003 N 1490

Зареєстровано в Міністерстві

юстиції України

3 березня 2004 р.

за N 277/8876

ПОЛОЖЕННЯ

про національний персонал МВС України

{ У заголовку та тексті Положення слова "миротворчий персонал" у

всіх відмінках замінено словами "національний персонал" у

відповідному відмінку згідно з Наказом Міністерства внутрішніх

справ N 544 ( z1032-13 ) від 03.06.2013 }

{ У тексті Положення:

слова "миротворча операція" та "миротворча місія" в усіх

відмінках замінено словами "операція з підтримання миру і безпеки"

у відповідних відмінках; слова "Національна академія внутрішніх справ України" в усіх

відмінках замінено словами "Національна академія внутрішніх справ"

у відповідних відмінках; слово та абревіатуру "Центру НАВСУ" в усіх відмінках замінено

абревіатурою "СМЦ НАВС"; слова та абревіатуру "Департамент роботи з персоналом МВС" у

всіх відмінках замінено словами та абревіатурою "Департамент

кадрового забезпечення МВС" у відповідному відмінку; абревіатуру "ДРП МВС" замінено абревіатурою "ДКЗ МВС" згідно з Наказом Міністерства внутрішніх справ N 544 ( z1032-13 ) від 03.06.2013 }

1.

Загальні положення

1.1. Це Положення визначає правові та організаційні засади

щодо участі національного персоналу МВС України (далі -

національний персонал) у міжнародних операціях з підтримання миру

і безпеки.

1.2. Національний персонал - це працівники органів внутрішніх

справ України та військовослужбовці внутрішніх військ, що

направлені Україною для участі в міжнародних операціях з

підтримання миру і безпеки і не входять до складу національного

контингенту. { Пункт 1.2 розділу 1 в редакції Наказу Міністерства внутрішніх

справ N 544 ( z1032-13 ) від 03.06.2013 }

1.3. До складу національного персоналу належать працівники

Спеціального миротворчого підрозділу МВС України (далі -

Спецпідрозділ), Кінологічного миротворчого підрозділу МВС України

(далі - Кінологічний підрозділ), інших миротворчих підрозділів МВС

України, а також окремі працівники, направлені для роботи в

підрозділах міжнародної цивільної поліції ООН, інших міжнародних

організацій або тих, що створені на підставі двосторонніх чи

багатосторонніх міжнародних договорів України, як експерти з

поліцейських питань (далі - спостерігачі): 1.3.1. Спецпідрозділ - це окремий підрозділ, який

комплектується та направляється до міжнародної операції з

підтримання миру і безпеки згідно із запитом міжнародної

організації, що здійснює керівництво місією або на підставі

двосторонніх чи багатосторонніх міжнародних договорів України.

Спецпідрозділ комплектується працівниками органів внутрішніх справ

та військовослужбовцями внутрішніх військ МВС України.

Чисельність, порядок матеріально-технічного забезпечення та

структура Спецпідрозділу встановлюються згідно з

нормативно-правовими актами МВС України з урахуванням вимог

міжнародної організації, яка здійснює керівництво місією.

Спецпідрозділ структурно входить до складу Спеціального

миротворчого центру Національної академії внутрішніх справ (далі -

СМЦ НАВС). 1.3.2. Кінологічний миротворчий підрозділ МВС України - це

підрозділ, який комплектується та направляється до місії згідно із

запитом міжнародної організації, що здійснює керівництво місією.

Кінологічний підрозділ комплектується працівниками органів

внутрішніх справ та військовослужбовцями внутрішніх військ МВС

України, переважно представниками підрозділів службового

собаківництва. Чисельність, матеріально-технічне забезпечення та

структура Кінологічного підрозділу встановлюються згідно з

нормативно-правовими актами МВС України з урахуванням вимог

міжнародної організації, яка здійснює керівництво місією.

Кінологічний підрозділ структурно входить до складу СМЦ НАВС. 1.3.3. Спостерігачі - окремі працівники органів внутрішніх

справ України, що направляються до місії згідно із запитом

міжнародної організації, яка здійснює керівництво місією, для

роботи міжнародними експертами з поліцейських питань. На час

перебування в складі місії спостерігачі призначаються на посади

спеціальних співробітників СМЦ НАВС. { Підпункт 1.3.3 пункту 1.3 розділу 1 із змінами, внесеними згідно

з Наказом Міністерства внутрішніх справ N 544 ( z1032-13 ) від

03.06.2013 }

1.4. У своїй діяльності національний персонал керується

міжнародними актами, що визначають правовий статус місії та її

персоналу, актами керівництва місії, загальновизнаними принципами

і нормами міжнародного права, міжнародними договорами та угодами

про статус миротворчих сил, які укладає міжнародна організація -

керівник місії з урядами держав-контриб'юторів операцій з

підтримання миру і безпеки, Конституцією ( 254к/96-ВР ) та

законами України, актами Президента України, Кабінету Міністрів

України, нормативно-правовими актами Міністерства внутрішніх справ

України, а також цим Положенням.

1.5. Відбір та направлення національного персоналу для участі

в міжнародних операціях з підтримання миру і безпеки здійснюються

згідно з Порядком відбору та направлення працівників органів

внутрішніх справ, військовослужбовців внутрішніх військ

( z0278-04 ), затвердженим наказом МВС України від 07.12.2003

N 1490.

1.6. Для роботи в складі національного персоналу та для

участі в операції з підтримання миру і безпеки працівник

звільняється від займаної посади за останнім місцем проходження

служби та призначається на відповідну посаду перемінного складу

СМЦ НАВС. { Пункт 1.6 розділу 1 із змінами, внесеними згідно з Наказом

Міністерства внутрішніх справ N 544 ( z1032-13 ) від 03.06.2013 }

1.7. На період участі у міжнародних операціях з підтримання

миру і безпеки національний персонал перебуває в оперативному

підпорядкуванні Департаменту кадрового забезпечення МВС України

(далі - ДКЗ МВС України). { Пункт 1.7 розділу 1 із змінами, внесеними згідно з Наказом

Міністерства внутрішніх справ N 544 ( z1032-13 ) від 03.06.2013 }

1.8. Для здійснення управління національним персоналом

безпосередньо у місії рішенням керівництва МВС України

призначається командир (старший офіцер) національного персоналу

(командир миротворчого підрозділу МВС України). Командир

національного персоналу призначається наказом МВС України по

особовому складу.

1.9. Порядок організації проходження служби національним

персоналом МВС України на час участі в міжнародних операціях з

підтримання миру і безпеки визначається згідно з Інструкцією щодо

організації проходження служби працівниками органів внутрішніх

справ, військовослужбовцями внутрішніх військ МВС України, які

направлені для участі в міжнародних операціях з підтримання миру і

безпеки, затвердженою наказом МВС України від 07 грудня 2003 року

N 1490, зареєстрованою в Міністерстві юстиції України 03 березня

2003 року за N 280/8879. { Пункт 1.9 розділу 1 в редакції Наказу Міністерства внутрішніх

справ N 544 ( z1032-13 ) від 03.06.2013 }

1.10. Особовому складу національного персоналу видається

нагрудний знак з написом "POLICE OF UKRAINE" та персоніфікаційна

табличка, зовнішній вигляд та використання яких регламентуються

Положенням про нагрудний знак національного персоналу МВС України

"POLICE OF UKRAINE" та персоніфікаційну табличку ( z0282-04 ),

затвердженим наказом МВС України від 07.12.2003 N 1490.

2. Завдання національного персоналу

2.1. Нагляд за дотриманням прав людини згідно з

міжнародно визнаними нормами та мандатом відповідної місії.

2.2. Виконання функцій з підтримання правопорядку та боротьби

зі злочинністю згідно з мандатом відповідної місії.

2.3. Надання консультативних послуг у галузі правоохоронної

діяльності, реформування системи місцевих судових та

правоохоронних органів згідно з мандатом відповідної місії.

2.4. Відбір та підготовка кадрів для місцевих правоохоронних

органів згідно з мандатом відповідної місії.

2.5. Інші завдання, визначені мандатом відповідної місії.

3. Обов'язки командира національного персоналу:

3.1. Представляти інтереси українського національного

персоналу перед керівництвом місії.

3.2. Підтримувати на високому рівні морально-психологічний

клімат та дисципліну серед національного персоналу.

3.3. Знати вимоги нормативно-правових документів місії та МВС

України щодо роботи з персоналом.

3.4. У межах своєї компетенції сприяти виконанню національним

персоналом своїх функціональних обов'язків відповідно до керівних

документів місії.

3.5. У межах своєї компетенції забезпечувати дотримання вимог

мандату місії та не допускати порушень прав людини в частині, що

стосується ставлення до національного персоналу з боку керівництва

структурних підрозділів міжнародної цивільної поліції, органів

влади країни перебування, членів національного персоналу інших

держав.

3.6. У разі проведення службового розслідування стосовно

члена національного персоналу слідкувати за дотриманням вимог

нормативних документів місії з метою неупередженості та

об'єктивності висновків.

3.7. У разі надходження пропозиції керівництва місії щодо

передислокації персоналу в межах місії або до іншої місії негайно

інформувати ДКЗ МВС України та СМЦ НАВС.

3.8. Щомісяця інформувати ДКЗ МВС України та СМЦ НАВС про: оперативну та політичну ситуацію в місії; виконання ввіреним персоналом своїх функціональних

обов'язків; стан дисципліни, дотримання законності,

морально-психологічний клімат та стан здоров'я особового складу; терміни відпусток членів національного персоналу та їх

місцезнаходження під час перебування у відпустках; зміни в службовій діяльності персоналу (переміщення по

службі, зміни місця служби, заохочення, стягнення тощо); зміни в системі тестування та критеріях відбору кандидатів

для участі в міжнародних операціях з підтримання миру і безпеки; загальні та особисті проблеми серед особового складу

національного персоналу. Інформація про надзвичайні події, що сталися з особовим

складом національного персоналу або за їх участю під час

перебування на службі, у відпустці на території місії та за її

межами, міжнародних переїздів з/в України(у) тощо, направляються

до ДКЗ МВС України та СМЦ НАВС негайно.

3.9. Відвідувати місця проходження служби членами

національного персоналу, зустрічатись з їх безпосередніми

керівниками для отримання інформації щодо виконання функціональних

обов'язків.

3.10. Підтримувати постійні контакти з військовими

миротворчими підрозділами Збройних Сил України, дипломатичними

установами України на території місії; у разі потреби надавати їм

допомогу в межах своєї компетенції.

3.11. Регулярно та своєчасно доводити до відома національного

персоналу рішення центральних органів виконавчої влади України,

керівництва МВС України в частині, що стосується працівників

органів внутрішніх справ України під час їх перебування в місії.

3.12. Проводити збори національного персоналу, паради з

нагоди нагородження медалями місії (медальні паради), узгоджуючи

ці питання з керівництвом місії та ДКЗ МВС України.

3.13. Надсилати до ДКЗ МВС України та СМЦ НАВС пропозиції

щодо заохочення або накладення стягнень на осіб зі складу

національного персоналу.

3.14. Готувати службову характеристику на кожного члена

національного персоналу перед закінченням терміну служби в

операції з підтримання миру і безпеки, надавати її до ДКЗ МВС

України та СМЦ НАВС.

3.15. У разі клопотання керівництва місії або звернення

підлеглих щодо продовження терміну їх перебування у складі

національного персоналу готувати необхідні документи, інформувати

СМЦ НАВС та своєчасно направляти їх зі своїми пропозиціями до ДКЗ

МВС України для прийняття остаточного рішення. { Пункт 3.15 розділу 3 із змінами, внесеними згідно з Наказом

Міністерства внутрішніх справ N 544 ( z1032-13 ) від 03.06.2013 }

3.16. Призначати з числа досвідчених осіб керівного складу

старших офіцерів національного персоналу МВС України в

регіональних управліннях місії, де проходять службу декілька

членів національного персоналу, інформуючи про це ДКЗ МВС України

та СМЦ НАВС.

3.17. Контролювати використання та збереження озброєння,

боєприпасів, спеціальних засобів, речового, медичного та іншого

майна ввіреним персоналом, а також їх передавання в установленому

порядку наступному командиру при закінченні строку перебування в

міжнародній операції з підтримання миру і безпеки. { Пункт 3.17 розділу 3 із змінами, внесеними згідно з Наказом

Міністерства внутрішніх справ N 544 ( z1032-13 ) від 03.06.2013 }

3.18. У разі порушень дисципліни з боку підлеглих, вчинення

ними інших правопорушень, а також за кожним фактом відкликання з

місії працівника за негативними мотивами командир є відповідальним

за об'єктивність та неупередженість службових перевірок, що

проводяться службами внутрішніх розслідувань місії.

4. Права командира національного персоналу

4.1. Вносити пропозиції керівництву ДКЗ МВС України та СМЦ

НАВС щодо вдосконалення процесу відбору, підготовки та порядку

направлення до місій працівників органів внутрішніх справ,

військовослужбовців внутрішніх військ МВС України.

4.2. Вимагати від особового складу національного персоналу

додержання норм і правил, які встановлені для міжнародної поліції

місії та працівників органів внутрішніх справ України, вживати

профілактичних заходів щодо попередження та припинення порушень

дисципліни.

4.3. Порушувати клопотання перед керівництвом ДКЗ МВС України

та СМЦ НАВС щодо заохочення або накладення стягнення на членів

національного персоналу.

4.4. У разі грубих порушень службової або особистої

дисципліни, вимог професійної етики поліцейського, нормативних

документів Організації Об'єднаних Націй (в подальшому ООН), інших

нормативних документів місії, скоєння вчинків, які негативно

впливають на імідж працівника органів внутрішніх справ України та

держави в цілому, порушувати клопотання перед ДКЗ МВС України з

інформуванням СМЦ НАВС про дострокове відкликання особи з числа

членів національного персоналу до України. { Пункт 4.4 розділу 4 із змінами, внесеними згідно з Наказом

Міністерства внутрішніх справ N 544 ( z1032-13 ) від 03.06.2013 }

4.5. У разі порушення службової або особистої дисципліни

членами національного персоналу призначати проведення службового

розслідування.

4.6. Направляти керівництву МВС України відповідних

дипломатичних установ України за кордоном запрошення для участі в

церемонії нагородження особового складу медалями ООН та нагородами

інших міжнародних організацій.

4.7. Вимагати від національного персоналу надання звітів про

проходження ними служби та пояснень про пригоди, що трапилися,

конфліктні ситуації, а також інші документи, необхідні для

виконання командиром своїх функціональних обов'язків.

5. Права та обов'язки члена національного персоналу

5.1. Функціональні обов'язки спостерігача під час його

перебування в місії визначаються нормативними документами місії.

Функціональні обов'язки співробітників миротворчих підрозділів МВС

України визначаються командиром підрозділу в кожній місії окремо

із урахуванням умов проходження служби.

5.2. Члени національного персоналу, які проходять службу в

місії, підпорядковуються командиру національного персоналу (за

його відсутності - заступнику командира національного персоналу),

прямому керівнику місії й у своїй діяльності керуються

нормативно-правовими документами місії, що регламентують порядок

проходження служби в ній. Для працівників миротворчих підрозділів

МВС України командир підрозділу є прямим начальником для всього

особового складу підрозділу.

5.3. Після повернення в Україну кожен працівник органів

внутрішніх справ, військовослужбовець внутрішніх військ МВС

України, що має досвід служби в операціях з підтримання миру і

безпеки, може бути залучений до участі в процесі відбору та

підготовки нових кандидатів для направлення до нових місій.

5.4. Член національного персоналу зобов'язаний: гідно представляти свою державу та органи внутрішніх справ

України; ретельно та сумлінно виконувати покладені на нього обов'язки,

дотримуючись вимог професійної етики та норм поведінки працівника

правоохоронних органів; знати положення керівних документів місії та вміло

використовувати їх у повсякденній діяльності; суворо дотримуватися положень керівних документів місії, ООН

та інших миротворчих організацій, що стосуються правоохоронної

діяльності; не допускати порушень службової та особистої

дисципліни; виступати з обґрунтованою ініціативою щодо вдосконалення

діяльності міжнародної поліції на своєму рівні; виявляти чемність, повагу, дипломатичність та професіоналізм

у стосунках з представниками інших держав та місцевим населенням; використовувати набутий професійний досвід під час виконання

своїх функціональних обов'язків у місії; усіляко підтримувати атмосферу взаємодопомоги та розуміння

серед національного персоналу; чітко виконувати розпорядження керівництва національного

персоналу; брати активну участь у заходах, що проводяться в колективі

національного персоналу; заздалегідь інформувати керівництво національного персоналу

про виїзди за територію місії (відпустки, службові відрядження

тощо); негайно інформувати керівництво національного персоналу про

всі події, пригоди, які можуть мати негативні наслідки для

національного персоналу; повідомляти про погіршення стану свого здоров'я та здоров'я

інших членів національного персоналу, необхідність госпіталізації; своєчасно інформувати керівництво національного персоналу про

зміни адреси, місця проходження служби, будь-які проблеми

службового або особистого характеру; здавати в установленому порядку службовий паспорт, службове

майно, спорядження та зброю після повернення з міжнародної

операції. { Абзац шістнадцятий пункту 5.4 розділу 5 із змінами,

внесеними згідно з Наказом Міністерства внутрішніх справ N 544

( z1032-13 ) від 03.06.2013 }

5.5. Член національного персоналу має право: вносити пропозиції командиру національного персоналу щодо

вдосконалення процесу відбору, підготовки та порядку направлення

до місій працівників органів внутрішніх справ, військовослужбовців

внутрішніх військ МВС України; у разі незгоди з позицією командира персоналу з важливих для

національного персоналу питань особисто звертатися в ДКЗ МВС

України та до СМЦ НАВС, попередньо проінформувавши командира

національного персоналу про своє рішення.

5.6. За дисциплінарні проступки та злочини, скоєні під час

перебування в місії, член національного персоналу несе

відповідальність згідно із законодавством України.

5.7. Перед закінченням участі в міжнародній операції з

підтримання миру і безпеки член національного персоналу

зобов'язаний подати командиру національного персоналу письмовий

звіт про результати участі в міжнародній операції з підтримання

миру і безпеки, характеристики з місць проходження служби, на

підставі яких останній готує підсумкову характеристику на

працівника і передає її до ДКЗ МВС України та до СМЦ НАВС для

долучення до особової справи. { Пункт 5.7 розділу 5 із змінами, внесеними згідно з Наказом

Міністерства внутрішніх справ N 544 ( z1032-13 ) від 03.06.2013 }

Начальник ДРП МВС України

генерал-майор міліції М.Н.Курко

| >>
Законодавчий акт: Наказ МВС України від 07.12.2003 N 1490 " Про організаційне забезпечення діяльності МВС України з підтримання миру і безпеки". МВС України. 2003

= завантажити законодавчий акт, актуальний на поточний час =

Наказ МВС України від 07.12.2003 N 1490 " Про організаційне забезпечення діяльності МВС України з підтримання миру і безпеки". 2003

- Антимонопольний комітет - Верховний Суд України - Вищий адміністративний суд України - Вищий господарський суд - Вищий спеціалізований суд - Генеральна прокуратура України - ДА електронного урядування - Державіаслужба України - Державні утворення на території України (1917-1920) - Держатомрегулювання - Держаудитслужба України - Держкомтелерадіо України - Держкордонслужба України - Держнаглядохоронпраці України - Держспецзв’язок - Держспоживстандарт України - Держстат України - Держфінпослуг України - ДКА України - Закони України - Законодавство Української РСР - Кабінет Міністрів України - Кодекси України - Конституційний Суд України - МВС України - МЗС України - Міжнародні документи, ратифіковані Верховною Радою України - Міжнародні угоди України - Мін'юст України - Мінагрополітики України - Мінекономрозвитку України - Міненерговугілля України - Мінінфраструктури України - Мінкультури України - Мінмолодьспорт України - Міноборони України - Мінприроди України - Мінрегіон України - Мінсоцполітики України - Мінфін України - МІП - МНС України - МОЗ України - МОН України - МТОТ - Нацдержслужба України - Національне агентство з питань запобігання корупції - Національне антикорупційне бюро України - Національний банк України - Нацком.енергетики - Нацкомфінпослуг - Нацрада телерадіомовлення - НКРЗІ - НКЦПФР - Основний Закон України - Пенсійний фонд України - Постанови Верховної Ради України - Президент України - РНБО України - Розпорядження Голови ВР України - Розпорядження Кабінета Міністрів України - Служба безпеки України - Служба зовнішньої розвідки - Укрдержархів - Управління державної охорони - Фонд гарант.вкладів фізич.осіб - Фонд державного майна - Фонд соцстраху по безробіттю - Фундаментальне законодавство України - Центрвиборчком України -