>>

Наказ МВС України від 08.07.2013 N 652 " Про внесення змін до наказу МВС України від 28 липня 2004 року N 842". 2013

Інформація актуальна на 20.09.2016
завантажити документ, актуальний на поточний час

                                                          

МІНІСТЕРСТВО ВНУТРІШНІХ СПРАВ УКРАЇНИ

Н А К А З

08.07.2013 N 652

Зареєстровано в Міністерстві

юстиції України

2 серпня 2013 р.

за N 1311/23843

Про внесення змін до наказу МВС України

від 28 липня 2004 року N 842

Відповідно до статті 15 Закону України "Про центральні органи

виконавчої влади" ( 3166-17 ), підпункту 44 пункту 4 Положення про

Міністерство внутрішніх справ України, затвердженого Указом

Президента України від 6 квітня 2011 року N 383 ( 383/2011 ), та з

метою приведення нормативно-правових актів у відповідність до

законодавства України Н А К А З У Ю:

1. Унести до наказу Міністерства внутрішніх справ України від

28 липня 2004 року N 842 ( z1365-04 ) "Про подальший розвиток

служби психологічного забезпечення оперативно-службової діяльності

органів внутрішніх справ України", зареєстрованого в Міністерстві

юстиції України 27 жовтня 2004 року за N 1365/9964, такі зміни: 1) пункт 1.1 виключити. У зв'язку з цим пункти 1.2-1.14 вважати відповідно пунктами

1.1-1.13; 2) пункт 1.2 викласти в такій редакції: "1.2.

Положення про відділи (відділення, сектори)

психологічного забезпечення управлінь (відділів) кадрового

забезпечення головних управлінь, управлінь МВС України в

Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві та Севастополі,

на транспорті"; 3) пункт 1.9 викласти в такій редакції: "1.9. Табель матеріально-технічної належності відділів

(відділень, секторів) психологічного забезпечення управлінь

(відділів) кадрового забезпечення головних управлінь, управлінь

МВС України в Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві

та Севастополі, на транспорті"; 4) пункт 2 викласти в такій редакції: "2. Керівникам структурних підрозділів МВС України,

начальникам головних управлінь, управлінь МВС України в Автономній

Республіці Крим, областях, містах Києві та Севастополі, на

транспорті, науково-дослідних установ, ректорам вищих навчальних

закладів системи МВС України:

2.1. З метою навчання особового складу методам профілактики

та подолання негативних психічних станів, прийомам саморегуляції,

розвитку навичок розв'язання проблемних життєвих ситуацій,

формування психологічної упевненості у складних ситуаціях

професійної діяльності використовувати потенціал існуючих в

органах та підрозділах внутрішніх справ, частинах внутрішніх

військ, вищих навчальних закладах МВС психотренінгових комплексів,

кабінетів психоемоційної регуляції та психологічних смуг перешкод.

2.2. Забезпечити проведення з працівниками, які вперше

призначаються на керівні (командні) посади,

інструктивно-методичних занять щодо цілей, форм і методів

здійснення психопрофілактичної роботи в системі МВС, організації

та планування зазначеного напрямку діяльності у підпорядкованих

колективах.

2.3. Організувати проведення занять з особовим складом

органів внутрішніх справ з питань прихильності до здорового

способу життя, попередження травматизму, проявів девіантної

поведінки, соціально-психологічної дезадаптації, суїцидальних

проявів, інших надзвичайних подій серед працівників та

профілактики ВІЛ-інфекції/СНІДу. До проведення занять залучати

підготовлених працівників кадрових апаратів, фахівців служби

психологічного забезпечення, медичних працівників закладів охорони

здоров'я, представників неурядових та громадських організацій."; 5) пункт 3 виключити. У зв'язку з цим пункти 4-6 вважати відповідно пунктами 3-5.

2. Затвердити Зміни до додатків до наказу МВС України

від 28 липня 2004 року N 842 ( z1365-04 ) "Про подальший розвиток

служби психологічного забезпечення оперативно-службової діяльності

органів внутрішніх справ України", зареєстрованого в Міністерстві

юстиції України 27 жовтня 2004 року за N 1365/9964, що додаються.

3. Департаменту кадрового забезпечення МВС України

(Дивак М.М.) забезпечити в установленому законодавством порядку

подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства

юстиції України.

4. Контроль за виконанням наказу покласти на заступника

Міністра - керівника апарату Лекаря С.І.

5. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного

опублікування.

Міністр

генерал внутрішньої

служби України В.Ю.Захарченко

ПОГОДЖЕНО:

Міністр охорони

здоров'я України Р.Богатирьова

Президент Національної

академії наук України

академік НАН України Б.Є.Патон

Заступник Міністра -

керівник апарату

Міністерства освіти

і науки України О.С.Дніпров

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства

внутрішніх справ України

08.07.2013 N 652

Зареєстровано в Міністерстві

юстиції України

2 серпня 2013 р.

за N 1311/23843

ЗМІНИ

до додатків до наказу МВС України

від 28 липня 2004 року N 842 ( z1365-04 )

"Про подальший розвиток служби психологічного

забезпечення оперативно-службової діяльності

органів внутрішніх справ України"

1. Унести до Положення про службу психологічного забезпечення

оперативно-службової діяльності органів внутрішніх справ України,

затвердженого наказом МВС України від 28 липня 2004 року N 842

( z1365-04 ) "Про подальший розвиток служби психологічного

забезпечення оперативно-службової діяльності органів внутрішніх

справ України", зареєстрованого в Міністерстві юстиції України

27 жовтня 2004 року за N 1365/9964, такі зміни: слова "Центр практичної психології при МВС України" у всіх

відмінках замінити словами "відділ психологічного забезпечення

Управління соціально-гуманітарної та психологічної роботи

Департаменту кадрового забезпечення МВС України" у відповідних

відмінках; слова "ЦПП при МВС України" замінити словами "ВПЗ УСГПР ДКЗ

МВС України"; слова "Центри практичної психології при головних управліннях

МВС України в Автономній Республіці Крим, місті Києві та Київській

області, управліннях МВС України в областях, місті Севастополі та

на транспорті" замінити словами "відділи (відділення, сектори)

психологічного забезпечення управлінь (відділів) кадрового

забезпечення головних управлінь, управлінь МВС України в

Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві та Севастополі,

на транспорті"; слова "центри практичної психології при ГУМВС, УМВС" у всіх

відмінках замінити словами "відділи (відділення, сектори)

психологічного забезпечення У(В)КЗ ГУМВС, УМВС" у відповідних

відмінках; слова "Центру практичної психології при ГУМВС (УМВС)"

замінити словами "відділу (відділення, сектору) психологічного

забезпечення У(В)КЗ ГУМВС, УМВС"; слова "Центр практичної психології" замінити словами "відділ

(відділення, сектор) психологічного забезпечення"; слова "Департаменту роботи з персоналом" замінити словами

"Департаменту кадрового забезпечення"; слова "органи, підрозділи по роботі з персоналом" у всіх

відмінках замінити словами "підрозділи кадрового забезпечення" у

відповідних відмінках.

2. Унести до Положення про Центр практичної психології при

головних управліннях МВС України в Автономній Республіці Крим,

місті Києві та Київській області, управліннях МВС України в

областях, місті Севастополі та на транспорті ( z1366-04 ),

затвердженого наказом МВС України від 28 липня 2004 року N 842

( z1365-04 ) "Про подальший розвиток служби психологічного

забезпечення оперативно-службової діяльності органів внутрішніх

справ України", зареєстрованого у Міністерстві юстиції України

27 жовтня 2004 року за N 1366/9965, такі зміни: 1) назву цього Положення ( z1366-04 ) викласти в такій

редакції: "Положення про відділи (відділення, сектори) психологічного

забезпечення управлінь (відділів) кадрового забезпечення головних

управлінь, управлінь МВС України в Автономній Республіці Крим,

областях, містах Києві та Севастополі, на транспорті"; 2) у тексті цього Положення ( z1366-04 ): слова "Центр практичної психології при головних управліннях

МВС України в Автономній Республіці Крим, місті Києві та Київській

області, управліннях МВС України в областях, місті Севастополі та

на транспорті" замінити словами "відділ (відділення, сектор)

психологічного забезпечення управлінь (відділів) кадрового

забезпечення головних управлінь, управлінь МВС України в

Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві та Севастополі,

на транспорті"; слова "ЦПП при МВС України" замінити словами "ВПЗ УСГПР ДКЗ

МВС України"; слова "Центр практичної психології" в усіх відмінках замінити

словами "відділ (відділення, сектор) психологічного забезпечення"

у відповідних відмінках; слова "Центр практичної психології при ГУМВС (УМВС)" у всіх

відмінках замінити словами "відділ (відділення, сектор)

психологічного забезпечення У(В)КЗ ГУМВС, УМВС" у відповідних

відмінках; слова "Департаменту роботи з персоналом" замінити словами

"Департаменту кадрового забезпечення"; 3) у главі 1: пункт 1.2 виключити. У зв'язку з цим пункти 1.3-1.24 вважати відповідно

пунктами 1.2-1.23; пункт 1.8 виключити. У зв'язку з цим пункти 1.9-1.23 вважати відповідно пунктами

1.8-1.22; пункт 1.14 виключити. У зв'язку з цим пункти 1.15-1.22 вважати відповідно пунктами

1.14-1.21; пункт 1.14 викласти в такій редакції: "1.14. Для здійснення професійної діяльності відділу

(відділення, сектору) психологічного забезпечення виділяються

робочі кабінети, персональна електронно-обчислювальна, аудіо-,

відеотехніка відповідно до затвердженого Табеля

матеріально-технічної належності відділів (відділень, секторів)

психологічного забезпечення управлінь (відділів) кадрового

забезпечення головних управлінь, управлінь МВС України в

Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві та Севастополі,

на транспорті"; пункт 1.19 виключити. У зв'язку з цим пункти 1.20, 1.21 вважати відповідно пунктами

1.19, 1.20; 4) підпункт 4.1.2 пункту 4.1 глави 4 виключити. У зв'язку з цим підпункти 4.1.3, 4.1.4 вважати відповідно

підпунктами 4.1.2, 4.1.3; 5) назву глави 5 викласти в такій редакції:

"5. Основні завдання та функції

практичного психолога окремого підрозділу".

3. Унести до Положення про психолого-педагогічне

супроводження навчально-виховного процесу у навчальних закладах

МВС України ( z1367-04 ), затвердженого наказом МВС України

від 28 липня 2004 року N 842 ( z1365-04 ) "Про подальший розвиток

служби психологічного забезпечення оперативно-службової діяльності

органів внутрішніх справ України", зареєстрованого в Міністерстві

юстиції України 27 жовтня 2004 року за N 1367/9966, такі зміни: 1) у тексті цього Положення ( z1367-04 ): слова "проректору по роботі з персоналом навчального закладу

МВС України" замінити словами "проректору навчального закладу МВС

України з кадрового забезпечення та міжнародної діяльності"; слова "проректору навчального закладу МВС України по роботі з

персоналом" замінити словами "проректору навчального закладу МВС

України з кадрового забезпечення та міжнародної діяльності"; слова "проректору навчального закладу по роботі з персоналом"

замінити словами "проректору навчального закладу МВС України з

кадрового забезпечення та міжнародної діяльності"; слова "центрів практичної психології при ГУМВС, УМВС"

замінити словами "відділів (секторів, відділень) психологічного

забезпечення управлінь (відділів) кадрового забезпечення ГУМВС,

УМВС"; слова "ЦПП при МВС України" замінити словами "ВПЗ УСГПР ДКЗ

МВС України"; 2) у главі 1: пункт 1.11 виключити. У зв'язку з цим пункти 1.12-1.21 вважати відповідно пунктами

1.11-1.20; пункт 1.12 виключити. У зв'язку з цим пункти 1.13-1.20 вважати відповідно пунктами

1.12-1.19; пункт 1.13 виключити. У зв'язку з цим пункти 1.14-1.19 вважати відповідно пунктами

1.13-1.18; пункт 1.15 викласти в такій редакції: "1.15. Підрозділи психологічного забезпечення навчальних

закладів МВС України розташовуються у спеціально виділених

приміщеннях із дотриманням відповідних санітарно-гігієнічних вимог

та забезпеченням ефективного функціонування. Вони обладнуються

відповідною обчислювальною та організаційною технікою, допоміжними

технічними засобами відповідно до затвердженого Табеля

матеріально-технічної належності відділів (відділень, секторів)

психологічного забезпечення управлінь (відділів) кадрового

забезпечення головних управлінь, управлінь МВС України в

Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві та Севастополі,

на транспорті".

4. Унести до Положення про групу посиленої психологічної

уваги в органах внутрішніх справ України та навчальних закладах

МВС України ( z1368-04 ), затвердженого наказом МВС України

від 28 липня 2004 року N 842 ( z1365-04 ) "Про подальший розвиток

служби психологічного забезпечення оперативно-службової діяльності

органів внутрішніх справ України", зареєстрованого в Міністерстві

юстиції України 27 жовтня 2004 року за N 1368/9967, такі зміни: слова "Центру практичної психології при ГУМВС України в

Автономній Республіці Крим, м. Києві та Київській області, УМВС

України в областях, м. Севастополі та на транспорті" замінити

словами "відділу (відділення, сектору) психологічного забезпечення

управлінь (відділів) кадрового забезпечення головних управлінь,

управлінь МВС України в Автономній Республіці Крим, областях,

містах Києві та Севастополі, на транспорті"; слова "проректора по роботі з персоналом навчального закладу

МВС України" замінити словами "проректора навчального закладу МВС

України з кадрового забезпечення та міжнародної діяльності".

5. Унести до Інструкції про порядок поглибленого

психологічного обстеження кандидатів на керівні посади органів

внутрішніх справ України ( z1371-04 ), затвердженої наказом МВС

України від 28 липня 2004 року N 842 ( z1365-04 ) "Про подальший

розвиток служби психологічного забезпечення оперативно-службової

діяльності органів внутрішніх справ України", зареєстрованої у

Міністерстві юстиції України 27 жовтня 2004 року за N 1371/9970,

такі зміни: слова "центри практичної психології при ГУМВС, УМВС" в усіх

відмінках замінити словами "відділи (відділення, сектори)

психологічного забезпечення управлінь (відділів) кадрового

забезпечення ГУМВС, УМВС" у відповідних відмінках; слова "Центру практичної психології при МВС України" замінити

словами "відділу психологічного забезпечення УСГПР ДКЗ МВС

України"; слова "ЦПП при МВС України" замінити словами "ВПЗ УСГПР ДКЗ

МВС України"; слова "Центру практичної психології при ГУМВС, УМВС" замінити

словами "відділу (відділення, сектору) психологічного забезпечення

управлінь (відділів) кадрового забезпечення ГУМВС, УМВС".

6. Унести до Інструкції з порядку організації та здійснення

психологічної експрес-діагностики працівників органів внутрішніх

справ України ( z1372-04 ), затвердженої наказом МВС України від

28 липня 2004 року N 842 ( z1365-04 ) "Про подальший розвиток

служби психологічного забезпечення оперативно-службової діяльності

органів внутрішніх справ України", зареєстрованої в Міністерстві

юстиції України 27 жовтня 2004 року за N 1372/9971, такі зміни: слова "Центром практичної психології при МВС України (далі -

ЦПП при МВС України)" замінити словами "відділом психологічного

забезпечення УСГПР ДКЗ МВС України"; слова "центрів практичної психології при ГУМВС, УМВС"

замінити словами "відділів (відділень, секторів) психологічного

забезпечення управлінь (відділів) кадрового забезпечення ГУМВС,

УМВС".

7. Унести до Інструкції щодо застосування комп'ютерних

поліграфів у роботі з персоналом органів внутрішніх справ України

( z1373-04 ), затвердженої наказом МВС України

від 28 липня 2004 року N 842 ( z1365-04 ) "Про подальший розвиток

служби психологічного забезпечення оперативно-службової діяльності

органів внутрішніх справ України", зареєстрованої в Міністерстві

юстиції України 27 жовтня 2004 року за N 1373/9972, такі зміни: слова "ЦПП при МВС України" замінити словами "ВПЗ УСГПР ДКЗ

МВС України"; слова "Центрів практичної психології при ГУМВС, УМВС, УМВСТ"

замінити словами "відділів (відділень, секторів) психологічного

забезпечення управлінь (відділів) кадрового забезпечення ГУМВС,

УМВС".

8. Унести до Інструкції з порядку обліку і звітності служби

психологічного забезпечення оперативно-службової діяльності

органів внутрішніх справ України ( z1374-04 ), затвердженої

наказом МВС України від 28 липня 2004 року N 842 ( z1365-04 ) "Про

подальший розвиток служби психологічного забезпечення

оперативно-службової діяльності органів внутрішніх справ України",

зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 27 жовтня 2004 року

за N 1374/9973, такі зміни: слова "центрів практичної психології при головних управліннях

МВС України в Автономній Республіці Крим, місті Києві та Київській

області, управліннях МВС України в областях, місті Севастополі та

на транспорті" замінити словами "відділів (відділень, секторів)

психологічного забезпечення управлінь (відділів) кадрового

забезпечення головних управлінь, управлінь МВС України в

Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві та Севастополі,

на транспорті"; слова "заступниками начальників ГУМВС, УМВС, ГУВВ, ДСО та

проректорами навчальних закладів у системі МВС України по роботі з

персоналом, заступниками начальників органів, підрозділів

внутрішніх справ по роботі з персоналом" замінити словами

"начальниками управлінь (відділів) кадрового забезпечення ГУМВС,

УМВС, ГУВВ, ДДСО та проректорами навчальних закладів МВС України з

кадрового забезпечення та міжнародної діяльності"; слова "Центру практичної психології при МВС України" замінити

словами "відділу психологічного забезпечення УСГПР ДКЗ МВС

України"; слова "ЦПП при МВС України" замінити словами "ВПЗ УСГПР ДКЗ

МВС України"; слова "ЦПП при ГУМВС, УМВС" замінити словами "В(С)ПЗ У(В)КЗ

ГУМВС, УМВС".

Начальник Департаменту

кадрового забезпечення

МВС України

генерал-майор міліції М.М.Дивак

| >>
Законодавчий акт: Наказ МВС України від 08.07.2013 N 652 " Про внесення змін до наказу МВС України від 28 липня 2004 року N 842". МВС України. 2013

= завантажити законодавчий акт, актуальний на поточний час =

Наказ МВС України від 08.07.2013 N 652 " Про внесення змін до наказу МВС України від 28 липня 2004 року N 842". 2013

- Антимонопольний комітет - Верховний Суд України - Вищий адміністративний суд України - Вищий господарський суд - Вищий спеціалізований суд - Генеральна прокуратура України - ДА електронного урядування - Державіаслужба України - Державні утворення на території України (1917-1920) - Держатомрегулювання - Держаудитслужба України - Держкомтелерадіо України - Держкордонслужба України - Держнаглядохоронпраці України - Держспецзв’язок - Держспоживстандарт України - Держстат України - Держфінпослуг України - ДКА України - Закони України - Законодавство Української РСР - Кабінет Міністрів України - Кодекси України - Конституційний Суд України - МВС України - МЗС України - Міжнародні документи, ратифіковані Верховною Радою України - Міжнародні угоди України - Мін'юст України - Мінагрополітики України - Мінекономрозвитку України - Міненерговугілля України - Мінінфраструктури України - Мінкультури України - Мінмолодьспорт України - Міноборони України - Мінприроди України - Мінрегіон України - Мінсоцполітики України - Мінфін України - МІП - МНС України - МОЗ України - МОН України - МТОТ - Нацдержслужба України - Національне агентство з питань запобігання корупції - Національне антикорупційне бюро України - Національний банк України - Нацком.енергетики - Нацкомфінпослуг - Нацрада телерадіомовлення - НКРЗІ - НКЦПФР - Основний Закон України - Пенсійний фонд України - Постанови Верховної Ради України - Президент України - РНБО України - Розпорядження Голови ВР України - Розпорядження Кабінета Міністрів України - Служба безпеки України - Служба зовнішньої розвідки - Укрдержархів - Управління державної охорони - Фонд гарант.вкладів фізич.осіб - Фонд державного майна - Фонд соцстраху по безробіттю - Фундаментальне законодавство України - Центрвиборчком України -