Наказ МВС України від 13.04.2021 № 266 "Про затвердження Інструкції з придбання, зберігання, обліку, перевезення та використання зброї, боєприпасів закладами вищої освіти із специфічними умовами навчання, що належать до сфери управління Міністерства внутрішніх справ України". 2021

Інформація актуальна на 07.07.2021
завантажити документ, актуальний на поточний час

МІНІСТЕРСТВО ВНУТРІШНІХ СПРАВ УКРАЇНИ

НАКАЗ

13.04.2021  № 266

Зареєстровано в Міністерстві

юстиції України

07 червня 2021 р.

за № 760/36382

Про затвердження Інструкції з придбання, зберігання, обліку, перевезення та використання зброї, боєприпасів закладами вищої освіти із специфічними умовами навчання, що належать до сфери управління Міністерства внутрішніх справ України

Відповідно до пунктів 1, 4 частини четвертої статті 13 Закону України «Про вищу освіту», пункту 11 Положення про дозвільну систему, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 12 жовтня 1992 року № 576 (із змінами), та з метою впорядкування забезпечення закладів вищої освіти із специфічними умовами навчання, що належать до сфери управління Міністерства внутрішніх справ України, зброєю, боєприпасами для навчальних потреб НАКАЗУЮ:

1.

Затвердити Інструкцію з придбання, зберігання, обліку, перевезення та використання зброї, боєприпасів закладами вищої освіти із специфічними умовами навчання, що належать до сфери управління Міністерства внутрішніх справ України, що додається.

2.

Департаменту персоналу (Доскевич Г.) забезпечити подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України в установленому порядку.

3. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра відповідно до розподілу обов’язків.

Міністр

А. Аваков

ПОГОДЖЕНО:

Голова Національної поліції України

І. Клименко

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства внутрішніх

справ України

13 квітня 2021 року № 266

Зареєстровано в Міністерстві

юстиції України

07 червня 2021 р.

за № 760/36382

ІНСТРУКЦІЯ

з придбання, зберігання, обліку, перевезення та використання зброї, боєприпасів закладами вищої освіти із специфічними умовами навчання, що належать до сфери управління Міністерства внутрішніх справ України

I.

Загальні положення

1. Ця Інструкція встановлює порядок придбання, зберігання, обліку, перевезення та використання закладами вищої освіти із специфічними умовами навчання, що належать до сфери управління Міністерства внутрішніх справ України (далі - ЗВО МВС), вогнепальної зброї невійськового призначення, основних частин та боєприпасів до неї, а також охолощеної, спортивної, пневматичної, нейтралізованої, холодної зброї (далі - зброя, боєприпаси) для забезпечення навчальних потреб.

2. З працівниками ЗВО МВС, які відповідно до функціональних обов’язків відповідають за придбання, зберігання, облік, перевезення, використання, обслуговування (ремонт) зброї, боєприпасів укладаються договори про повну матеріальну відповідальність.

3. Список працівників, які мають доступ до зброї, боєприпасів, затверджується ректором ЗВО МВС.

4. При поводжені із зброєю, боєприпасами працівники та здобувачі освіти ЗВО МВС керуються Інструкцією із заходів безпеки при поводженні зі зброєю, затвердженою наказом Міністерства внутрішніх справ України від 01 лютого 2016 року № 70, зареєстрованою в Міністерстві юстиції України 17 лютого 2016 року за № 250/28380 (далі - Інструкція із заходів безпеки при поводженні зі зброєю).

5. За стан обліку, зберігання і використання зброї, боєприпасів відповідає ректор ЗВО МВС. У разі їх втрати ЗВО МВС негайно інформує про це територіальний орган поліції.

II. Порядок придбання зброї, боєприпасів

1. Придбання зброї, боєприпасів здійснюється ЗВО МВС для забезпечення навчальних потреб, які формуються з урахуванням змісту освітніх (навчальних) програм, навчально-тематичних планів, кількості здобувачів освіти, підготовки та участі у спортивних змаганнях.

2.

Придбання зброї, боєприпасів ЗВО МВС здійснюється в порядку, визначеному главою 9 розділу II Інструкції про порядок виготовлення, придбання, зберігання, обліку, перевезення та використання вогнепальної, пневматичної, холодної і охолощеної зброї, пристроїв вітчизняного виробництва для відстрілу патронів, споряджених гумовими чи аналогічними за своїми властивостями метальними снарядами несмертельної дії, та патронів до них, а також боєприпасів до зброї, основних частин зброї та вибухових матеріалів, затвердженої наказом Міністерства внутрішніх справ України від 21 серпня 1998 року № 622, зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 07 жовтня 1998 року за № 637/3077 (далі - Інструкція, затверджена наказом МВС № 622).

3. Для забезпечення принципу безперервності освітнього процесу керівник підрозділу, що здійснює вогневу підготовку, завчасно інформує керівництво ЗВО МВС про потребу у придбанні зброї, боєприпасів.

4. Визначення наявної потреби та необхідної кількості для подальшого придбання зброї, боєприпасів здійснюється підрозділами ЗВО МВС, до компетенції яких віднесено організацію та проведення вогневої підготовки, зберігання, облік, обслуговування (ремонт) зброї, боєприпасів.

5. Кількість зброї, боєприпасів, які необхідно придбати ЗВО МВС, погоджуються з МВС. Для отримання погодження ЗВО МВС надсилає до МВС обґрунтування та розрахунки щодо потреб у придбанні зброї, боєприпасів із зазначенням їх кількості, найменування, виду (класифікації), системи, калібру.

6. Структурний підрозділ апарату МВС, до завдань якого віднесено організацію освітньої діяльності, за результатами опрацювання наданих матеріалів готує на адресу ЗВО МВС проєкт відповіді, який подається на розгляд керівництва МВС для прийняття рішення.

7. Для отримання дозволу на придбання, а також дозволів на зберігання, перевезення зброї, боєприпасів ЗВО МВС звертається до відповідного підрозділу поліції, визначеного пунктом 2.3 глави 2 розділу І Інструкції, затвердженої наказом МВС № 622 (далі - уповноважений підрозділ поліції).

8. Підставою для видачі уповноваженим підрозділом поліції дозволу на придбання ЗВО МВС зброї, боєприпасів є:

заява ректора ЗВО МВС, в якій зазначаються кількість зброї, боєприпасів, що придбаються, номер та строк дії дозволу на право відкриття та функціонування об’єкта дозвільної системи;

завірена ректором ЗВО МВС копія акта про придатність приміщення, де зберігатимуться зброя, боєприпаси, що складається комісією, до складу якої входять представники поліції, ДСНС та ЗВО МВС;

наказ ректора ЗВО МВС про призначення особи, відповідальної за придбання зброї, боєприпасів;

платіжний документ (платіжне доручення, квитанція) з відміткою банку, відділення поштового зв’язку або коду проведеної операції про внесення коштів за надання відповідної платної послуги;

копія листа МВС про погодження кількості придбання зброї, боєприпасів.

III. Порядок зберігання та обліку зброї, боєприпасів

1. Зброя, боєприпаси зберігаються та обліковуються в ЗВО МВС у порядку, установленому главою 11 розділу II Інструкції, затвердженої наказом МВС № 622.

2. Підставою для зберігання зброї, боєприпасів у ЗВО МВС є відповідний дозвіл уповноваженого підрозділу поліції.

3. Для отримання дозволу на право зберігання зброї, боєприпасів ЗВО МВС подає до уповноваженого підрозділу поліції заяву, в якій зазначаються:

кількість, найменування та вид (класифікація) придбаної зброї, боєприпасів, її система, калібр, номер, рік випуску кожної одиниці;

дані про осіб, які відповідають за зберігання і використання зброї, боєприпасів, та осіб, які мають доступ до зброї, боєприпасів (прізвище, ім’я, по батькові (за наявності), дата, місце народження і проживання, відомості про попередню трудову діяльність), медичні довідки, довідки про вивчення матеріальної частини зброї, спеціальних засобів, правил поводження з ними та їх застосування;

наказ ректора ЗВО МВС про призначення особи (осіб), відповідальної(их) за зберігання зброї, боєприпасів;

платіжний документ (платіжне доручення, квитанція) з відміткою банку, відділення поштового зв’язку або коду проведеної операції про внесення коштів за надання відповідної платної послуги.

4. У разі відкриття нового об’єкта дозвільної системи, призначеного для зберігання зброї, боєприпасів, акт про придатність приміщення до зберігання зброї та бойових припасів до неї складається комісією, до складу якої входять представники поліції, ДСНС та ЗВО МВС.

5. Зброя, боєприпаси в ЗВО МВС зберігаються в кімнатах зберігання зброї, які повинні відповідати вимогам, установленим пунктом 11.5 глави 11 розділу II Інструкції, затвердженої наказом МВС № 622.

Від кімнати зберігання зброї і металевих шаф (сейфів) із зброєю, боєприпасами повинно бути два комплекти ключів. Один комплект ключів постійно знаходиться в особи, яка відповідає за зберігання зброї, боєприпасів. Другий комплект ключів зберігається в опечатаному пеналі в ректора ЗВО МВС.

Передачі ключів від кімнати зберігання зброї і металевих шаф (сейфів) із зброєю, боєприпасами передує комісійна перевірка наявності зброї, боєприпасів.

Акти передачі ключів від кімнати зберігання зброї і металевих шаф (сейфів) із зброєю, боєприпасами зберігаються в підрозділах документування службової діяльності ЗВО МВС.

6. Працівники ЗВО МВС, які відповідно до функціональних обов’язків відповідають за придбання, зберігання, облік, перевезення, використання, обслуговування (ремонт) зброї, боєприпасів, зобов’язані:

виконувати вимоги цієї Інструкції;

забезпечувати збереження зброї та боєприпасів;

здійснювати своєчасне та якісне документальне супроводження руху зброї, боєприпасів (прийом, видача, списання тощо);

забезпечити, за потреби, своєчасну евакуацію зброї, боєприпасів.

7. Облік зброї, боєприпасів здійснюється працівником підрозділу озброєння ЗВО МВС.

8. Працівник підрозділу озброєння ЗВО МВС видає зброю, боєприпаси працівнику ЗВО МВС, якого включено до списку, зазначеного в пункті 3 розділу І цієї Інструкції, для:

навчально-тренувальних (спортивних) стрільб;

навчальних занять;

перевезення;

обслуговування, ремонту.

9. Підставою видачі зброї, боєприпасів є наказ ректора ЗВО МВС.

10. Для виконання заходів, зазначених у пункті 8 цього розділу, керівник підрозділу ЗВО МВС, відповідальний за організацію вогневої підготовки, готує заявку про видачу зброї, боєприпасів, яка передається до підрозділу озброєння ЗВО МВС.

11. У заявці про видачу зброї, боєприпасів зазначається:

підстава для видачі зброї, боєприпасів (наказ ректора ЗВО МВС);

назва заходу, дата, місце його проведення;

прізвище, ім’я, по батькові (за наявності), посада особи, якій доручено отримати зброю, боєприпаси, із зазначенням їх кількості, найменування, виду (класифікації), системи, калібру;

дата складання заявки, посада, прізвище, ім’я, підпис особи, яка її склала.

12. Заявка про видачу зброї, боєприпасів підлягає реєстрації в підрозділі документування службової діяльності ЗВО МВС.

13. Працівник підрозділу озброєння ЗВО МВС згідно із заявкою про видачу зброї, боєприпасів робить відповідний запис у книзі обліку видачі і прийняття вогнепальної зброї і боєприпасів, форму якої наведено в додатку 18 до Інструкції, затвердженої наказом МВС № 622, та передає їх особі, зазначеній у заявці.

14. У разі відсутності в ЗВО МВС підрозділу озброєння виконання заходів, зазначених у пунктах 6, 7, 8, 13 цього розділу, наказом ректора ЗВО МВС покладається на працівника іншого підрозділу.

15. Після закінчення заходів, зазначених у пункті 8 цього розділу, особа, яка раніше отримала зброю, боєприпаси, повертає їх до місця зберігання.

16. Спеціальні кімнати для здачі зброї, боєприпасів у ЗВО МВС обладнуються кулеуловлювачами, місцем для чищення зброї, камерами відеоспостереження, наочними матеріалами, які демонструють основні конструктивні елементи вогнепальної зброї, принципи їх взаємодії, заходи безпеки.

IV. Порядок перевезення та використання зброї, боєприпасів

1. Перевезення зброї, боєприпасів для забезпечення навчальних потреб структурних підрозділів ЗВО МВС, що знаходяться за межами міста, району, населеного пункту, в якому розміщено ЗВО МВС, а також для участі у спортивних змаганнях здійснюється на підставі дозволу уповноваженого підрозділу поліції.

Зброя, боєприпаси, що належать ЗВО МВС, на які є дозволи на зберігання, перевозяться в межах міста, району, населеного пункту незалежно від відстані без дозволів уповноважених підрозділів поліції.

2. Для отримання дозволу на перевезення територією України зброї, боєприпасів ЗВО МВС звертається із заявою до уповноваженого підрозділу поліції, в якій зазначаються найменування та кількість вантажу, що буде перевозитися, вид транспорту, маршрут із зазначенням початкового й кінцевого пунктів перевезення, підстава перевезення, строк, відомості про осіб, відповідальних за перевезення і охорону вантажу на шляху руху (прізвище, ім’я, по батькові (за наявності), паспортні дані).

3. До заяви щодо видачі дозволу на перевезення додаються:

копія договору (у разі його укладання відповідно до вимог пункту 10.2 глави 10 розділу II Інструкції, затвердженої наказом МВС № 622);

копія документа, що є підставою для перевезення вантажу;

копія дозволу на право придбання зброї, бойових припасів, основних частин зброї, пристроїв та патронів до них;

копія наказу про призначення особи, відповідальної за перевезення вантажу.

4. Перевезення зброї, боєприпасів здійснюється автомобільним транспортом ЗВО МВС згідно з вимогами законодавства щодо безпеки перевезення небезпечних вантажів цим транспортом.

5. Для перевезення зброя, боєприпаси мають бути упаковані в пристосовану тару, яка опечатується або опломбовується.

6. Зброя, боєприпаси використовуються в ЗВО МВС для забезпечення навчальних потреб шляхом проведення навчальних занять, навчально-тренувальних (спортивних) стрільб.

7. Проведення навчальних занять з використанням зброї, боєприпасів, навчально-тренувальних стрільб здійснюється відповідно до розкладу занять ЗВО МВС.

8. Навчально-тренувальні (спортивні) стрільби проводяться у стрілецьких тирах і стрільбищах ЗВО МВС, на які уповноважений підрозділ поліції видав дозволи про їх відкриття та функціонування.

9. Безпечне поводження із зброєю під час її використання для навчальних потреб забезпечується безумовним виконанням заходів безпеки, визначених Інструкцію із заходів безпеки при поводженні зі зброєю, чіткою організацією заходів, пов’язаних з використанням зброї, боєприпасів, та високим станом дисципліни серед працівників та здобувачів освіти ЗВО МВС.

10. Під час організації практичних занять у ЗВО МВС з використанням зброї, боєприпасів керівник стрільб перевіряє рівень знань учасників стрільб матеріальної частини зброї, правил та порядку її застосування і використання, заходів безпеки при поводженні з нею. Особи, які не засвоїли правил та порядку застосування і використання зброї, заходів безпеки при поводженні з нею, до проведення стрільб не допускаються.

Директор Департаменту

персоналу Міністерства

внутрішніх справ України

Г. Доскевич

|
Законодавчий акт: Наказ МВС України від 13.04.2021 № 266 "Про затвердження Інструкції з придбання, зберігання, обліку, перевезення та використання зброї, боєприпасів закладами вищої освіти із специфічними умовами навчання, що належать до сфери управління Міністерства внутрішніх справ України". МВС України. 2021

= завантажити законодавчий акт, актуальний на поточний час =

Наказ МВС України від 13.04.2021 № 266 "Про затвердження Інструкції з придбання, зберігання, обліку, перевезення та використання зброї, боєприпасів закладами вищої освіти із специфічними умовами навчання, що належать до сфери управління Міністерства внутрішніх справ України". 2021

- Антимонопольний комітет - Верховний Суд України - Вищий адміністративний суд України - Вищий господарський суд - Вищий спеціалізований суд - Генеральна прокуратура України - ДА електронного урядування - Державіаслужба України - Державні утворення на території України (1917-1920) - Держатомрегулювання - Держаудитслужба України - Держкомтелерадіо України - Держкордонслужба України - Держнаглядохоронпраці України - Держспецзв’язок - Держспоживстандарт України - Держстат України - Держфінпослуг України - ДКА України - Закони України - Законодавство Української РСР - Кабінет Міністрів України - Кодекси України - Конституційний Суд України - МВС України - МЗС України - Міжнародні документи, ратифіковані Верховною Радою України - Міжнародні угоди України - Мін'юст України - Мінагрополітики України - Мінекономрозвитку України - Міненерговугілля України - Мінінфраструктури України - Мінкультури України - Мінмолодьспорт України - Міноборони України - Мінприроди України - Мінрегіон України - Мінсоцполітики України - Мінфін України - МІП - МНС України - МОЗ України - МОН України - МТОТ - Нацдержслужба України - Національне агентство з питань запобігання корупції - Національне антикорупційне бюро України - Національний банк України - Нацком.енергетики - Нацкомфінпослуг - Нацрада телерадіомовлення - НКРЗІ - НКЦПФР - Основний Закон України - Пенсійний фонд України - Постанови Верховної Ради України - Президент України - РНБО України - Розпорядження Голови ВР України - Розпорядження Кабінета Міністрів України - Служба безпеки України - Служба зовнішньої розвідки - Укрдержархів - Управління державної охорони - Фонд гарант.вкладів фізич.осіб - Фонд державного майна - Фонд соцстраху по безробіттю - Фундаментальне законодавство України - Центрвиборчком України -