>>

Наказ МВС України від 18.11.2008 N 604 " Про впорядкування умов оплати праці керівних працівників, спеціалістів та службовців органів внутрішніх справ, Національної гвардії України, які не мають спеціальних звань рядового і начальницького складу". 2008

Інформація актуальна на 20.09.2016
завантажити документ, актуальний на поточний час

                                                          

МІНІСТЕРСТВО ВНУТРІШНІХ СПРАВ УКРАЇНИ

Н А К А З

18.11.2008 N 604

Зареєстровано в Міністерстві

юстиції України

23 березня 2009 р.

за N 266/16282

Про впорядкування умов оплати праці керівних

працівників, спеціалістів та службовців органів

внутрішніх справ, Національної гвардії України,

які не мають спеціальних звань

рядового і начальницького складу

{ Заголовок із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства

внутрішніх справ N 1102 ( z1305-14 ) від 20.10.2014 }

{ Із змінами, внесеними згідно з Наказами Міністерства

внутрішніх справ

N 208 ( z0728-11 ) від 18.05.2011

N 1102 ( z1305-14 ) від 20.10.2014 }

На виконання постанов Кабінету Міністрів України від

12.05.2007 N 700 ( 700-2007-п ) "Про внесення змін до постанови

Кабінету Міністрів України від 9 березня 2006 р. N 268", від

06.02.2008 N 34 ( 34-2008-п ) "Про внесення змін до деяких

постанов Кабінету Міністрів України", з метою впорядкування умов

оплати праці працівників, які не мають спеціальних звань рядового

і начальницького складу органів внутрішніх справ, Н А К А З У Ю:

1. Затвердити:

1.1. Схеми посадових окладів керівних працівників,

спеціалістів та службовців органів внутрішніх справ, які не мають

спеціальних звань рядового і начальницького складу, згідно з

додатками 1-10.

1.2. Розміри надбавок за ранги державних службовців згідно з

додатком 11.

1.3. Розмір надбавки за вислугу років керівних працівників,

спеціалістів та службовців апаратів головних управлінь, управлінь

МВС України в Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві

та Севастополі, на залізничному транспорті згідно з додатком 12.

2. Скасувати наказ МВС від 10.02.2008 N 78 "Про встановлення

посадових окладів керівним працівникам, спеціалістам та службовцям

органів внутрішніх справ, які не мають спеціальних звань рядового

і начальницького складу".

3. Контроль за виконанням наказу покласти на заступника

Міністра внутрішніх справ України Хоменка В.П.

4. Наказ і додатки до нього надіслати за належністю.

Міністр Ю.В.Луценко

ПОГОДЖЕНО:

Голова об'єднаного комітету

профспілок МВС України Л.А.Кирилюк

Заступник Міністра

фінансів України В.Матвійчук

Додаток 1

до наказу МВС

18.11.2008 N 604

СХЕМА

посадових окладів керівних працівників

і спеціалістів апарату Міністерства

та Головного управління Національної гвардії

------------------------------------------------------------------ |Найменування посад | Місячний посадовий оклад, | | | гривень | |--------------------------------+-------------------------------| |Директор Департаменту, начальник| 3103-3321 | |Головного управління, керівник | | |Служби Міністра | | |--------------------------------+-------------------------------| |Перші заступники: директора | 2948-3221 | |(начальника) Департаменту, | | |начальника Головного управління | | |Головного штабу, керівника | | |Служби Міністра | | |--------------------------------+-------------------------------| |Заступники: директора | 2886-3155 | |(начальника) Департаменту, | | |начальника Головного управління | | |Головного штабу, керівника | | |Служби Міністра | | |--------------------------------+-------------------------------| |Начальник самостійного | 2793-2948 | |управління | | |--------------------------------+-------------------------------| |Заступник начальника | 2653-2816 | |самостійного управління | | |--------------------------------+-------------------------------| |Дипломатичний радник | 2793 | |--------------------------------+-------------------------------| |Начальник самостійного відділу | 2638-2793 | |--------------------------------+-------------------------------| |Заступник начальника | 2506-2709 | |самостійного відділу | | |--------------------------------+-------------------------------| |Начальник управління у складі | | |Департаменту, Головного | 2482-2638 | |управління, Головного штабу | | |--------------------------------+-------------------------------| |Заступник начальника управління | 2358-2559 | |у складі Департаменту, Головного| | |управління, Головного штабу | | |--------------------------------+-------------------------------| |Начальник відділу у складі | 2327-2482 | |Департаменту, Головного | | |управління, управління, помічник| | |Міністра | | |--------------------------------+-------------------------------| |Заступник начальника відділу у | 2211-2374 | |складі Департаменту, Головного | | |управління, управління | | |--------------------------------+-------------------------------| |Завідувач самостійного сектору; | 2095-2172 | |помічник: першого заступника | | |Міністра, заступника Міністра | | |--------------------------------+-------------------------------| |Завідувач сектору у складі | 1940-2095 | |Департаменту, управління, | | |відділу | | |--------------------------------+-------------------------------| |Головний спеціаліст, консультант| 1707-1785 | |радник Міністра | | |--------------------------------+-------------------------------| |Провідний спеціаліст | 1357-1396 | |--------------------------------+-------------------------------| |Спеціаліст I категорії | 1202-1241 | |--------------------------------+-------------------------------| |Спеціаліст II категорії | 1063-1102 | |--------------------------------+-------------------------------| |Спеціаліст | 970-1009 | ------------------------------------------------------------------

{ Додаток 1 із змінами, внесеними згідно з Наказами Міністерства

внутрішніх справ N 208 ( z0728-11 ) від 18.05.2011, N 1102

( z1305-14 ) від 20.10.2014 }

Директор ДФЗБО

МВС України С.М.Копитов

Додаток 2

до наказу МВС

18.11.2008 N 604

СХЕМА

посадових окладів керівних працівників

і слідчих апарату МВС України,

що займаються розслідуванням кримінальних

справ, посади яких належать до відповідних

категорій посад державних службовців

------------------------------------------------------------------ | Найменування посад | Місячний посадовий оклад, | | | гривень | |--------------------------------+-------------------------------| |Перший заступник, заступник | 3103-3321 | |начальника Головного слідчого | | |управління | | |--------------------------------+-------------------------------| |Начальник управління Головного | 2793-2948 | |слідчого управління | | |--------------------------------+-------------------------------| |Заступник начальника управління | 2653-2860 | |Головного слідчого управління | | |--------------------------------+-------------------------------| |Начальник відділу Головного | 2638-2793 | |слідчого управління | | |--------------------------------+-------------------------------| |Заступник начальника відділу | 2506-2709 | |Головного слідчого управління | | |--------------------------------+-------------------------------| |Начальник відділення Головного | 2482-2561 | |слідчого управління | | |--------------------------------+-------------------------------| |Старший слідчий в особливо | 2327-2482 | |важливих справах | | |--------------------------------+-------------------------------| |Слідчий в особливо важливих | 2172-2327 | |справах | | |--------------------------------+-------------------------------| |Старший слідчий | 2017-2133 | |--------------------------------+-------------------------------| |Слідчий | 1901-1940 | ------------------------------------------------------------------

{ Додаток 2 із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства

внутрішніх справ N 208 ( z0728-11 ) від 18.05.2011 }

Директор ДФЗБО

МВС України С.М.Копитов

Додаток 3

до наказу МВС

18.11.2008 N 604

СХЕМА

посадових окладів керівних працівників

і спеціалістів апарату урядового органу

державного управління

------------------------------------------------------------------ | Найменування посади | Місячний посадовий оклад, | | | гривень | |--------------------------------+-------------------------------| |Керівник урядового органу | 3568 | |державного управління | | |--------------------------------+-------------------------------| |Перший заступник керівника | 3367 | |урядового органу державного | | |управління | | |--------------------------------+-------------------------------| |Заступник керівника урядового | 3258 | |органу державного управління | | |--------------------------------+-------------------------------| |Начальник управління | 2561-2638 | |--------------------------------+-------------------------------| |Заступник начальника управління | 2433-2559 | |--------------------------------+-------------------------------| |Начальник відділу в складі | 2406-2482 | |урядового органу державного | | |управління | | |--------------------------------+-------------------------------| |Заступник начальника відділу в | 2286-2407 | |складі урядового органу | | |державного управління | | |--------------------------------+-------------------------------| |Начальник відділу в складі | 2327-2366 | |управління; помічник керівника | | |--------------------------------+-------------------------------| |Заступник начальника відділу в | 2211-2295 | |складі управління | | |--------------------------------+-------------------------------| |Завідувач сектору в складі | 2017-2056 | |урядового органу державного | | |управління | | |--------------------------------+-------------------------------| |Завідувач сектору в складі | 1862-1901 | |управління, відділу | | |--------------------------------+-------------------------------| |Головний спеціаліст, консультант| 1498-1536 | |радник керівника | | |--------------------------------+-------------------------------| |Провідний спеціаліст | 1288-1327 | |--------------------------------+-------------------------------| |Спеціаліст I категорії | 1156-1195 | |--------------------------------+-------------------------------| |Спеціаліст II категорії | 1016-1056 | |--------------------------------+-------------------------------| |Спеціаліст | 924-961 | ------------------------------------------------------------------

Директор ДФЗБО

МВС України С.М.Копитов

Додаток 4

до наказу МВС

18.11.2008 N 604

СХЕМА

посадових окладів керівних працівників

і спеціалістів апаратів головних управлінь,

управлінь МВС України в Автономній

Республіці Крим, областях, містах Києві

та Севастополі, на залізничному транспорті

------------------------------------------------------------------ | Найменування | Місячний посадовий оклад | | посад | за групами областей, гривень | | |----------------------------------------------| | |поза групою, | I | II | | | м.

Київ | | м. Севастополь | |-----------------+-------------+----------+---------------------| |Начальник ГУМВС, | 2793 | 2638 | 2482 | |УМВС | | | | |-----------------+-------------+----------+---------------------| |Заступник | 2709 | 2559 | 2408 | |начальника ГУМВС,| | | | |УМВС | | | | |-----------------+-------------+----------+---------------------| |Керівник | 2482-2638 |2327-2482 | 2172-2327 | |самостійного | | | | |управління, | | | | |відділу, іншого | | | | |структурного | | | | |підрозділу, який | | | | |є юридичною | | | | |особою | | | | |-----------------+-------------+----------+---------------------| |Начальник | 1595-1755 |1515-1675 | 1436-1595 | |управління, | | | | |самостійного | | | | |відділу | | | | |-----------------+-------------+----------+---------------------| |Заступник | 1515-1667 |1439-1591 | 1364-1515 | |начальника | | | | |управління, | | | | |самостійного | | | | |відділу | | | | |-----------------+-------------+----------+---------------------| |Начальник відділу| 1404-1451 |1340-1436 | 1324-1420 | |у складі | | | | |управління, | | | | |помічник | | | | |начальника ГУМВС,| | | | |УМВС | | | | |-----------------+-------------+----------+---------------------| |Заступник | 1334-1380 |1273-1364 | 1258-1349 | |начальника | | | | |відділу у | | | | |складі управління| | | | |-----------------+-------------+----------+---------------------| |Завідувач | 1108-1151 |1041-1083 | 1015-1057 | |самостійного | | | | |сектору | | | | |-----------------+-------------+----------+---------------------| |Завідувач сектору| 1050-1092 |1032-1074 | 999-1050 | |у складі | | | | |управління, | | | | |відділу | | | | |-----------------+-------------+----------+---------------------| |Головний | 1006-1050 | 973-1015 | 940-982 | |спеціаліст, | | | | |радник начальника| | | | |ГУМВС, УМВС | | | | |-----------------+-------------+----------+---------------------| |Провідний | 871-914 | 838-880 | 803-847 | |спеціаліст | | | | |-----------------+-------------+----------+---------------------| |Спеціаліст | 770-812 | 770-812 | 737-779 | |I категорії | | | | |-----------------+-------------+----------+---------------------| |Спеціаліст | 744 | 737 | 737 | |II категорії | | | | |-----------------+-------------+----------+---------------------| |Спеціаліст | 693 | 677 | 677 | ------------------------------------------------------------------

Директор ДФЗБО

МВС України С.М.Копитов

Додаток 5

до наказу МВС

18.11.2008 N 604

СХЕМА

посадових окладів керівних працівників

і слідчих головних управлінь, управлінь МВС

України в Автономній Республіці Крим, областях,

містах Києві та Севастополі, на залізничному

транспорті, що займаються розслідуванням

кримінальних справ, посади яких належать

до відповідних категорій посад державних службовців

------------------------------------------------------------------ |Найменування посад | Місячний посадовий оклад, гривень | | |--------------------------------------------| | | Автономна | за групами областей | | | Республіка Крим, | | | | поза групою, |------------------------| | | УМВС на | I | II | | | залізничному | |м. Севастополь| | | транспорті, | | | | | м. Київ | | | |-------------------+-------------------+---------+--------------| |Начальник слідчого | 2723 | 2584 | 2482 | |управління, | | | | |слідчого відділу - | | | | |заступник | | | | |начальника ГУМВС, | | | | |УМВС | | | | |-------------------+-------------------+---------+--------------| |Перший заступник, | 2536-2638 |2397-2506| 2311-2406 | |заступник | | | | |начальника слідчого| | | | |управління, | | | | |слідчого відділу | | | | |-------------------+-------------------+---------+--------------| |Начальник відділу, | 2327-2482 |2172-2250| 2095-2172 | |начальник слідчої | | | | |частини (на правах | | | | |відділу) слідчого | | | | |управління | | | | |-------------------+-------------------+---------+--------------| |Начальник | 2095-2172 |1940-2017| 1785-1862 | |відділення, | | | | |начальник слідчої | | | | |частини (на правах | | | | |відділення) | | | | |слідчого управління| | | | |слідчого відділу | | | | |-------------------+-------------------+---------+--------------| |Старший слідчий в | 1588-1627 |1579-1611| 1563-1595 | |особливо важливих | | | | |справах | | | | |-------------------+-------------------+---------+--------------| |Слідчий в особливо | 1524-1563 |1524-1563| 1524-1563 | |важливих справах | | | | |-------------------+-------------------+---------+--------------| |Старший слідчий | 1460-1499 |1460-1499| 1460-1499 | |-------------------+-------------------+---------+--------------| |Слідчий | 1396-1436 |1396-1436| 1396-1436 | ------------------------------------------------------------------

Директор ДФЗБО

МВС України С.М.Копитов

Додаток 6

до наказу МВС

18.11.2008 N 604

СХЕМА

посадових окладів керівних працівників

і спеціалістів міських управлінь, лінійних

управлінь на залізницях УМВС

на залізничному транспорті

------------------------------------------------------------------ |Найменування| Місячний посадовий оклад, гривень | | посад |---------------------------------------------------| | |у містах з | за групами міст | | |чисельністю|---------------------------------------| | | населення | поза | I | II | III | | |понад | групою | | | | | |1 млн.чол.,| міст | | | | | |лінійних | | | | | | |управлінь | | | | | | |на | | | | | | |залізницях | | | | | |------------+-----------+---------+---------+---------+---------| |Начальник | 1467-1508 |1460-1499|1436-1476|1428-1467|1420-1460| |міського, | | | | | | |лінійного | | | | | | |управління | | | | | | |------------+-----------+---------+---------+---------+---------| |Заступник | 1394-1433 |1388-1424|1364-1404|1357-1396|1349-1388| |начальника | | | | | | |міського, | | | | | | |лінійного | | | | | | |управління | | | | | | |------------+-----------+---------+---------+---------+---------| |Начальник | 1180-1221 |1173-1212|1164-1205|1157-1196| 957-998 | |відділу | | | | | | |------------+-----------+---------+---------+---------+---------| |Заступник | 1121-1160 |1114-1151|1106-1145|1099-1136| 909-948 | |начальника | | | | | | |відділу | | | | | | |------------+-----------+---------+---------+---------+---------| |Завідувач | 1015-1057 |999-1041 |982-1024 |964-1006 | 930-973 | |самостійного| | | | | | |сектору | | | | | | |------------+-----------+---------+---------+---------+---------| |Завідувач | 928-961 | 912-953 | 895-937 | 879-919 | 853-895 | |сектору в | | | | | | |складі | | | | | | |відділу | | | | | | |------------+-----------+---------+---------+---------+---------| |Головний | 914-956 | 905-948 | 863-905 | 838-880 | 770-812 | |спеціаліст | | | | | | |------------+-----------+---------+---------+---------+---------| |Провідний | 821-863 | 803-847 | 787-829 | 770-812 | 719-761 | |спеціаліст | | | | | | |------------+-----------+---------+---------+---------+---------| |Спеціаліст I| 753-795 | 737-779 | 728-770 | 711-744 | 693-737 | |категорії | | | | | | |------------+-----------+---------+---------+---------+---------| |Спеціаліст | 719 | 719 | 711 | 677 | 677 | |II категорії| | | | | | |------------+-----------+---------+---------+---------+---------| |Спеціаліст | 693 | 693 | 677 | 642 | 642 | ------------------------------------------------------------------

Директор ДФЗБО

МВС України С.М.Копитов

Додаток 7

до наказу МВС

18.11.2008 N 604

СХЕМА

посадових окладів керівних працівників

і слідчих міських управлінь головних управлінь,

управлінь МВС України в Автономній Республіці

Крим, областях, лінійних управлінь

на залізницях Управління МВС на залізничному

транспорті, що займаються розслідуванням

кримінальних справ, посади яких належать

до відповідних категорій посад державних службовців

------------------------------------------------------------------ | Найменування посади | Місячний посадовий оклад, гривень | | |---------------------------------------| | | у містах з | в інших містах з | | | чисельністю | районним поділом | | |населення понад | | | |1 млн. чоловік (*)| | |------------------------+------------------+--------------------| |Начальник слідчого | 2374 | 2095-2350 | |відділу - заступник | | | |начальника міського, | | | |лінійного управління | | | |------------------------+------------------+--------------------| |Заступник начальника | 2250 | 1947-2281 | |слідчого відділу | | | |------------------------+------------------+--------------------| |Начальник відділення | 1862-2017 | 1630-1785 | |------------------------+------------------+--------------------| |Старший слідчий в | 1556-1595 | 1499-1547 | |особливо важливих | | | |справах | | | |------------------------+------------------+--------------------| |Слідчий в особливо | 1508-1547 | 1460-1499 | |важливих справах | | | |------------------------+------------------+--------------------| |Старший слідчий | 1444-1483 | 1349-1388 | |------------------------+------------------+--------------------| |Слідчий | 1349-1388 | 1317-1356 | ------------------------------------------------------------------

_______________

(*) У тому числі лінійних управлінь на залізницях УМВС на

залізничному транспорті.

Директор ДФЗБО

МВС України С.М.Копитов

Додаток 8

до наказу МВС

18.11.2008 N 604

СХЕМА

посадових окладів керівних працівників

і спеціалістів районних управлінь, міських

та районних відділів, лінійних підрозділів

на залізничному транспорті та відділів,

відділень міліції

------------------------------------------------------------------ | Найменування посад | Місячний посадовий оклад, | | | гривень | | |-----------------------------| | |районні в| інші органи | | |м. Києві | внутрішніх справ | | | |підпорядкованих МВС| |----------------------------------+---------+-------------------| |Начальник відділу у складі органу |1108-1151| 1041-1083 | |внутрішніх справ | | | |----------------------------------+---------+-------------------| |Заступник начальника відділу у |1053-1116| 989-1051 | |складі органу внутрішніх справ | | | |----------------------------------+---------+-------------------| |Завідувач сектору |973-1015 | 905-948 | |----------------------------------+---------+-------------------| |Провідний спеціаліст | 803-847 | 770-812 | |----------------------------------+---------+-------------------| |Спеціаліст I категорії | 737-779 | 719-744 | |----------------------------------+---------+-------------------| |Спеціаліст II категорії | 719 | 711 | |----------------------------------+---------+-------------------| |Спеціаліст | 677 | 677 | ------------------------------------------------------------------

Директор ДФЗБО

МВС України С.М.Копитов

Додаток 9

до наказу МВС

18.11.2008 N 604

СХЕМА

посадових окладів керівних працівників

і слідчих міських, районних, лінійних органів

головних управлінь, управлінь МВС України

в Автономній Республіці Крим, областях, містах

Києві та Севастополі, на залізничному транспорті,

що займаються розслідуванням кримінальних справ,

посади яких належать до відповідних

категорій посад державних службовців

------------------------------------------------------------------ | Найменування посади | Місячний посадовий оклад, | | | гривень | |--------------------------------+-------------------------------| |Начальник слідчого відділу, | 1900-2234 | |слідчого відділення - заступник | | |начальника міського, районного, | | |лінійного органу | | |--------------------------------+-------------------------------| |Заступник начальника слідчого | 1769-2165 | |відділу, слідчого відділення | | |--------------------------------+-------------------------------| |Начальник відділення у складі | 1552-1630 | |слідчого відділу | | |--------------------------------+-------------------------------| |Старший слідчий | 1396-1436 | |--------------------------------+-------------------------------| |Слідчий | 1333-1372 | ------------------------------------------------------------------

Директор ДФЗБО

МВС України С.М.Копитов

Додаток 10

до наказу МВС

18.11.2008 N 604

СХЕМА

посадових окладів службовців органів

внутрішніх справ

------------------------------------------------------------------ | Найменування посад | Місячний посадовий оклад, гривень | | |-----------------------------------| | | МВС України, | інші органи | | | головні | внутрішніх справ | | | управління, |підпорядкованих МВС| | |управління МВС | | | | України в | | | | Автономній | | | |Республіці Крим| | | | областях, | | | | містах Києві | | | |та Севастополі,| | | | на | | | | залізничному | | | | транспорті | | |----------------------------+---------------+-------------------| |Відповідальний черговий | 803-880 | 668-711 | |----------------------------+---------------+-------------------| |Завідувачі: канцелярії | 803-847 | 737-779 | |----------------------------+---------------+-------------------| |Старші: інспектор, касир, | 770-812 | 668-711 | |статистик, інструктор, | | | |архівіст, паспортист, | | | |картотекар, регістратор; | | | |завідувачі: друкарського | | | |бюро, копіювально- | | | |розмножувального бюро | | | |----------------------------+---------------+-------------------| |Інспектор, статистик, | 635-677 | 635-677 | |інструктор, архівіст, | | | |паспортист, касир, кресляр, | | | |ветеринарний фельдшер; | | | |завідувачі: господарства, | | | |складу, | | | |фотолабораторії; картотекар,| | | |регістратор | | | |----------------------------+---------------+-------------------| |Секретар керівника | 635-677 | 635-677 | |----------------------------+---------------+-------------------| |Комендант, диспетчер, | 635-677 | 635-677 | |доглядач будинку, старший | | | |діловод | | | |----------------------------+---------------+-------------------| |Стенографістка I категорії, | 668-711 | 668-711 | |оператор комп'ютерного | | | |набору, оператор | | | |копіювальних та | | | |розмножувальних машин | | | |----------------------------+---------------+-------------------| |Стенографістка II категорії,| 635-677 | 635-677 | |секретар-стенографістка, | | | |друкарка I категорії, | | | |друкарка диктофонної групи | | | |----------------------------+---------------+-------------------| |Друкарка II категорії, | 626-642 | 626-642 | |секретар-друкарка | | | |----------------------------+---------------+-------------------| |Діловод, експедитор | 609 | 609 | ------------------------------------------------------------------

Директор ДФЗБО

МВС України С.М.Копитов

Додаток 11

до наказу МВС

18.11.2008 N 604

РОЗМІР

надбавок за ранги державних службовців

------------------------------------------------------------------ | Ранг державного службовця | Розмір надбавки, гривень | |--------------------------------+-------------------------------| | 1 | 160 | |--------------------------------+-------------------------------| | 2 | 150 | |--------------------------------+-------------------------------| | 3 | 145 | |--------------------------------+-------------------------------| | 4 | 140 | |--------------------------------+-------------------------------| | 5 | 130 | |--------------------------------+-------------------------------| | 6 | 120 | |--------------------------------+-------------------------------| | 7 | 110 | |--------------------------------+-------------------------------| | 8 | 100 | |--------------------------------+-------------------------------| | 9 | 90 | |--------------------------------+-------------------------------| | 10 | 80 | |--------------------------------+-------------------------------| | 11 | 70 | |--------------------------------+-------------------------------| | 12 | 60 | |--------------------------------+-------------------------------| | 13 | 55 | |--------------------------------+-------------------------------| | 14 | 50 | |--------------------------------+-------------------------------| | 15 | 45 | ------------------------------------------------------------------

Директор ДФЗБО

МВС України С.М.Копитов

Додаток 12

до наказу МВС

18.11.2008 N 604

РОЗМІР

надбавки за вислугу років керівних працівників,

спеціалістів та службовців апаратів головних

управлінь, управлінь МВС України в Автономній

Республіці Крим, областях, містах Києві

та Севастополі, на залізничному транспорті

------------------------------------------------------------------ | Вислуга років | Розмір надбавки | |--------------------------------+-------------------------------| | Понад 3 роки | 10 відсотків | |--------------------------------+-------------------------------| | Понад 5 років | 15 відсотків | |--------------------------------+-------------------------------| | Понад 10 років | 20 відсотків | |--------------------------------+-------------------------------| | Понад 15 років | 25 відсотків | |--------------------------------+-------------------------------| | Понад 20 років | 30 відсотків | |--------------------------------+-------------------------------| | Понад 25 років | 40 відсотків | ------------------------------------------------------------------

Директор ДФЗБО

МВС України С.М.Копитов

| >>
Законодавчий акт: Наказ МВС України від 18.11.2008 N 604 " Про впорядкування умов оплати праці керівних працівників, спеціалістів та службовців органів внутрішніх справ, Національної гвардії України, які не мають спеціальних звань рядового і начальницького складу". МВС України. 2008

= завантажити законодавчий акт, актуальний на поточний час =

Наказ МВС України від 18.11.2008 N 604 " Про впорядкування умов оплати праці керівних працівників, спеціалістів та службовців органів внутрішніх справ, Національної гвардії України, які не мають спеціальних звань рядового і начальницького складу". 2008

- Антимонопольний комітет - Верховний Суд України - Вищий адміністративний суд України - Вищий господарський суд - Вищий спеціалізований суд - Генеральна прокуратура України - ДА електронного урядування - Державіаслужба України - Державні утворення на території України (1917-1920) - Держатомрегулювання - Держаудитслужба України - Держкомтелерадіо України - Держкордонслужба України - Держнаглядохоронпраці України - Держспецзв’язок - Держспоживстандарт України - Держстат України - Держфінпослуг України - ДКА України - Закони України - Законодавство Української РСР - Кабінет Міністрів України - Кодекси України - Конституційний Суд України - МВС України - МЗС України - Міжнародні документи, ратифіковані Верховною Радою України - Міжнародні угоди України - Мін'юст України - Мінагрополітики України - Мінекономрозвитку України - Міненерговугілля України - Мінінфраструктури України - Мінкультури України - Мінмолодьспорт України - Міноборони України - Мінприроди України - Мінрегіон України - Мінсоцполітики України - Мінфін України - МІП - МНС України - МОЗ України - МОН України - МТОТ - Нацдержслужба України - Національне агентство з питань запобігання корупції - Національне антикорупційне бюро України - Національний банк України - Нацком.енергетики - Нацкомфінпослуг - Нацрада телерадіомовлення - НКРЗІ - НКЦПФР - Основний Закон України - Пенсійний фонд України - Постанови Верховної Ради України - Президент України - РНБО України - Розпорядження Голови ВР України - Розпорядження Кабінета Міністрів України - Служба безпеки України - Служба зовнішньої розвідки - Укрдержархів - Управління державної охорони - Фонд гарант.вкладів фізич.осіб - Фонд державного майна - Фонд соцстраху по безробіттю - Фундаментальне законодавство України - Центрвиборчком України -