Допоможи підроздлам ЗС України, задіяним в обороні Кривого Рогу і Дніпропетровської області!
 

Наказ МВС України від 24.01.2019 № 43 "Про затвердження Інструкції щодо порядку формування коду платежу для оплати послуг". 2019

Інформація актуальна на 13.03.2019
завантажити документ, актуальний на поточний час

МІНІСТЕРСТВО ВНУТРІШНІХ СПРАВ УКРАЇНИ

НАКАЗ

24.01.2019  № 43

Зареєстровано в Міністерстві

юстиції України

13 лютого 2019 р.

за № 161/33132

Про затвердження Інструкції щодо порядку формування коду платежу для оплати послуг

Відповідно до підпунктів 4-6 пункту 5 Положення про Міністерство внутрішніх справ України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 28 жовтня 2015 року № 878, та з метою вдосконалення механізму зарахування, розподілу і перерахування коштів, які надходять як оплата вартості платних послуг, управління бюджетними асигнуваннями апарату МВС, територіальних органів з надання сервісних послуг МВС, закладів, установ, що належать до сфери управління МВС, Національної гвардії України та центральних органів виконавчої влади, діяльність яких спрямовується та координується Кабінетом Міністрів України через Міністра внутрішніх справ, та посилення контролю за їх використанням НАКАЗУЮ:

1.

Затвердити Інструкцію щодо порядку формування коду платежу для оплати послуг, що додається.

2.

Департаменту фінансово-облікової політики МВС (Шевнін С.М.) забезпечити подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

3. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

4. Контроль за виконанням наказу покласти на державного секретаря Тахтая О.В.

Міністр

А.Б. Аваков

ПОГОДЖЕНО:

В.о. Голови Державної прикордонної

служби України

Голова Державної міграційної

служби України

Голова Державної служби України

з надзвичайних ситуацій

Голова Національної поліції України

В.о. Голови Національного

банку України

Т.в.о. командувача Національної

гвардії України

генерал-лейтенант

В. Серватюк

М.Ю. Соколюк

М. Чечоткін

С.М. Князєв

К. Рожкова

М.І. Балан


ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства внутрішніх

справ України

24 січня 2019 року № 43

Зареєстровано в Міністерстві

юстиції України

13 лютого 2019 р.

за № 161/33132

ІНСТРУКЦІЯ

щодо порядку формування коду платежу для оплати послуг

I.

Загальні положення

1. Ця Інструкція визначає порядок формування коду платежу для оплати послуг, установлює порядок його заповнення в реквізиті «Призначення платежу» документів на переказ коштів з метою вдосконалення механізму зарахування, розподілу і перерахування коштів, які надходять як оплата вартості платних послуг, які надаються територіальними органами з надання сервісних послуг МВС, структурними підрозділами апарату МВС, закладами, установами, що належать до сфери управління МВС, Національною гвардією України та центральними органами виконавчої влади, діяльність яких спрямовується і координується Кабінетом Міністрів України через Міністра внутрішніх справ (далі - органи, підрозділи в системі МВС).

2. Для оплати послуг у заяві на переказ готівки, платіжному дорученні в реквізиті «Призначення платежу» зазначається код платежу, вимоги до формування якого визначені в розділі II цієї Інструкції.

3. Органи, підрозділи системи МВС мають забезпечити інформування щодо вимог заповнення коду платежу реквізиту «Призначення платежу» в заяві на переказ готівки, платіжному дорученні шляхом розміщення відповідної інформації на своїх офіційних веб-сайтах, інформаційних дошках тощо.

II. Формування коду платежу

1. Код платежу зазначається в реквізиті «Призначення платежу» у такому форматі:

1) у разі здійснення платежу юридичною особою або її відокремленими підрозділами:

поле № 1:

зазначається символ «*», яким відображено ознаку початку коду платежу;

поле № 2:

зазначається розділовий знак «;»;

зазначається шифр органу, підрозділу в системі МВС (кількість знаків має відповідати шифру органу, підрозділу в системі МВС);

поле № 3:

зазначається розділовий знак «;»;

зазначається код послуги в системі МВС (кількість цифр має відповідати коду платної послуги в системі МВС);

поле № 4:

зазначається розділовий знак «;»;

зазначається кількість послуг, що підлягають оплаті, код яких наведено в полі № 3;

поле № 5:

зазначається розділовий знак «;»;

зазначається ідентифікаційний код юридичної особи в Єдиному державному реєстрі підприємств і організацій України;

поле № 6:

зазначається розділовий знак «;»;

зазначається символ «*», яким відображено ознаку кінця коду платежу;

2) у разі здійснення платежу фізичною особою або законним представником малолітньої (неповнолітньої) особи, які мають реєстраційний номер облікової картки платника податків (далі - РНОКПП):

поле № 1:

зазначається символ «*», яким відображено ознаку початку коду платежу;

поле № 2:

зазначається розділовий знак «;»;

зазначається шифр органу, підрозділу в системі МВС (кількість знаків має відповідати шифру органу, підрозділу в системі МВС);

поле № 3:

зазначається розділовий знак «;»;

зазначається код послуги в системі МВС (кількість цифр має відповідати коду платної послуги в системі МВС);

поле № 4:

зазначається розділовий знак «;»;

зазначається кількість послуг, що підлягають оплаті, код яких наведено в полі № 3;

поле № 5:

зазначається розділовий знак «;»;

зазначається РНОКПП;

поле № 6:

зазначається розділовий знак «;»;

зазначається символ «*», яким відображено ознаку кінця коду платежу;

3) у разі здійснення платежу фізичною особою, яка через свої релігійні переконання відмовилась від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та офіційно повідомила про це відповідний контролюючий орган і має відмітку у паспорті, або законним представником малолітньої (неповнолітньої) особи, яка відповідно до законодавства України не має РНОКПП, іноземцем або особою без громадянства:

поле № 1:

зазначається символ «*», яким відображено ознаку початку коду платежу;

поле № 2:

зазначається розділовий знак «;»;

зазначається шифр органу, підрозділу в системі МВС (кількість знаків має відповідати шифру органу, підрозділу в системі МВС);

поле № 3:

зазначається розділовий знак «;»;

зазначається код послуги в системі МВС (кількість цифр має відповідати коду платної послуги в системі МВС);

поле № 4:

зазначається розділовий знак «;»;

зазначається кількість послуг, що підлягають оплаті, код яких наведено в полі № 3;

поле № 5:

зазначається розділовий знак «;»;

зазначається серія (за наявності) та/або номер одного з таких документів:

паспорта громадянина України (кількість знаків має відповідати серії (за наявності) та/або номеру паспортного документа фізичної особи) або у разі його відсутності (втрати) - свідоцтва про народження (кількість знаків має відповідати серії та/або номеру документа про народження фізичної особи);

паспортного документа іноземця або іншого передбаченого законодавством документа, що посвідчує особу іноземця (кількість знаків має відповідати серії (за наявності) та/або номеру паспортного документа іноземця);

документа, що посвідчує особу без громадянства (кількість знаків має відповідати серії (за наявності) або номеру документа, що посвідчує особу без громадянства);

поле № 6:

зазначається розділовий знак «;»;

зазначається символ «*», яким відображено ознаку кінця коду платежу.

2.

За потреби в реквізиті «Призначення платежу» після коду платежу зазначається інша інформація про платіж у довільній формі.

У реквізиті «Призначення платежу» кількість знаків коду платежу, ураховуючи вищезазначені поля і розділові знаки, обмежено довжиною реквізиту «Призначення платежу» електронного розрахункового документа системи електронних платежів Національного банку України.

3. Приклади формування коду платежу в реквізиті «Призначення платежу» наведені у додатку до цієї Інструкції.

Директор Департаменту

фінансово-облікової

політики Міністерства

внутрішніх справ України

С.М. Шевнін


Додаток

до Інструкції щодо порядку

формування коду платежу

для оплати послуг

(пункт 3 розділу II)

ПРИКЛАДИ

формування коду платежу в реквізиті «Призначення платежу»

1. Оплата послуги юридичною особою:

1

2

3

4

5

6

*

;02001748

;508029

;1

;12345678

;*

* - ознака початку коду платежу;

; - розділовий знак;

02001748 - шифр органу в системі МВС: РСЦ МВС у Вінницькій області;

; - розділовий знак;

508029 - код послуги в системі МВС: реєстрація (перереєстрація) автомобіля, автобуса вітчизняного виробництва та країн СНД з видачею свідоцтва про реєстрацію або його дубліката та номерного знака;

; - розділовий знак;

1 - кількість послуг, що підлягають оплаті;

; - розділовий знак;

12345678 - код ЄДРПОУ юридичної особи;

; - розділовий знак;

* - ознака кінця коду платежу.

2. Оплата послуги фізичною особою, яка відповідно до законодавства України не має РНОКПП:

1

2

3

4

5

6

*

;02001748

;508029

;1

;АА128492

;*

* - ознака початку коду платежу;

; - розділовий знак;

02001748 - шифр органу в системі МВС: РСЦ МВС у Вінницькій області;

; - розділовий знак;

508029 - код послуги в системі МВС: реєстрація (перереєстрація) автомобіля, автобуса вітчизняного виробництва та країн СНД з видачею свідоцтва про реєстрацію або його дубліката та номерного знака;

; - розділовий знак;

1 - кількість послуг, що підлягають оплаті;

; - розділовий знак;

АА128492 - серія та номер паспорта фізичної особи;

; - розділовий знак;

* - ознака кінця коду платежу.

3. Оплата послуги фізичною особою, яка відповідно до законодавства України має РНОКПП:

1

2

3

4

5

6

*

;0501

;027012

;1

;1234567891

;*

* - ознака початку коду платежу;

; - розділовий знак;

0501 - шифр органу в системі МВС: УДМС України у Вінницькій області;

; - розділовий знак;

027012 - код послуги в системі МВС: оформлення (у тому числі замість втраченого) та обмін паспорта громадянина України для виїзду за кордон;

; - розділовий знак;

1 - кількість послуг, що підлягають оплаті;

; - розділовий знак;

1234567891 - РНОКПП фізичної особи, малолітньої або неповнолітньої дитини;

; - розділовий знак;

* - ознака кінця коду платежу.

4. Оплата послуги іноземцем:

1

2

3

4

5

6

*

;0501

;027053

;1

;LD6031785

;*

* - ознака початку коду платежу;

; - розділовий знак;

0501 - шифр органу в системі МВС: УДМС України у Вінницькій області;

; - розділовий знак;

027053 - код послуги в системі МВС: оформлення (у тому числі замість втраченої або викраденої) та обмін посвідки на тимчасове проживання;

; - розділовий знак;

1 - кількість послуг, що підлягають оплаті;

; - розділовий знак;

LD6031785 - серія та номер паспортного документа іноземця;

; - розділовий знак;

* - ознака кінця коду платежу.

5. Оплата послуги особою без громадянства:

1

2

3

4

5

6

*

;0501

;027052

;1

;S1435692

;*

* - ознака початку коду платежу;

; - розділовий знак;

0501 - шифр органу в системі МВС: УДМС України у Вінницькій області;

; - розділовий знак;

027052 - код послуги в системі МВС: оформлення (у тому числі замість втраченої або викраденої) та обмін посвідки на тимчасове проживання;

; - розділовий знак;

1 - кількість послуг, що підлягають оплаті;

; - розділовий знак;

S1435692 - серія та номер документа, що посвідчує особу без громадянства;

; - розділовий знак;

* - ознака кінця коду платежу.

|
Законодавчий акт: Наказ МВС України від 24.01.2019 № 43 "Про затвердження Інструкції щодо порядку формування коду платежу для оплати послуг". МВС України. 2019

= завантажити законодавчий акт, актуальний на поточний час =

Наказ МВС України від 24.01.2019 № 43 "Про затвердження Інструкції щодо порядку формування коду платежу для оплати послуг". 2019

- Антимонопольний комітет - Верховний Суд України - Вищий адміністративний суд України - Вищий господарський суд - Вищий спеціалізований суд - Генеральна прокуратура України - ДА електронного урядування - Державіаслужба України - Державні утворення на території України (1917-1920) - Держатомрегулювання - Держаудитслужба України - Держкомтелерадіо України - Держкордонслужба України - Держнаглядохоронпраці України - Держспецзв’язок - Держспоживстандарт України - Держстат України - Держфінпослуг України - ДКА України - Закони України - Законодавство Української РСР - Кабінет Міністрів України - Кодекси України - Конституційний Суд України - МВС України - МЗС України - Міжнародні документи, ратифіковані Верховною Радою України - Міжнародні угоди України - Мін'юст України - Мінагрополітики України - Мінекономрозвитку України - Міненерговугілля України - Мінінфраструктури України - Мінкультури України - Мінмолодьспорт України - Міноборони України - Мінприроди України - Мінрегіон України - Мінсоцполітики України - Мінфін України - МІП - МНС України - МОЗ України - МОН України - МТОТ - Нацдержслужба України - Національне агентство з питань запобігання корупції - Національне антикорупційне бюро України - Національний банк України - Нацком.енергетики - Нацкомфінпослуг - Нацрада телерадіомовлення - НКРЗІ - НКЦПФР - Основний Закон України - Пенсійний фонд України - Постанови Верховної Ради України - Президент України - РНБО України - Розпорядження Голови ВР України - Розпорядження Кабінета Міністрів України - Служба безпеки України - Служба зовнішньої розвідки - Укрдержархів - Управління державної охорони - Фонд гарант.вкладів фізич.осіб - Фонд державного майна - Фонд соцстраху по безробіттю - Фундаментальне законодавство України - Центрвиборчком України -