>>

Наказ МВС України від 24.12.2009 N 552 "Про затвердження Порядку взаємодії при обміні інформацією між органами Міністерства внутрішніх справ України та Пенсійного фонду України щодо захисту інтересів держави при нарахуванні та сплаті єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування та інших платежів до Пенсійного фонду України". 2009

Інформація актуальна на 20.09.2016
завантажити документ, актуальний на поточний час

                                                          
МІНІСТЕРСТВО ВНУТРІШНІХ СПРАВ УКРАЇНИ
Н А К А З
24.12.2009 N 552
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
30 березня 2010 р.
за N 261/17556

Про затвердження Порядку взаємодії при обміні інформацією між
органами Міністерства внутрішніх справ України та Пенсійного
фонду України щодо захисту інтересів держави при
нарахуванні та сплаті єдиного внеску на загальнообов'язкове
державне соціальне страхування та інших платежів до
Пенсійного фонду України
{ Із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства
внутрішніх справ
N 437 ( z0974-10 ) від 10.09.2010 }

Відповідно до вимог статті 11 Закону України "Про міліцію"
( 565-12 ), з метою врегулювання питання обміну інформацією між
органами Міністерства внутрішніх справ України та Пенсійного фонду
України щодо захисту інтересів держави при формуванні бюджету та
здійснення профілактики, запобігання і виявлення правопорушень,
пов'язаних з нарахуванням та сплатою єдиного внеску на
загальнообов'язкове державне соціальне страхування та платежів до
Пенсійного фонду України, Н А К А З У Ю: { Преамбула із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства
внутрішніх справ N 437 ( z0974-10 ) від 10.09.2010 }
1. Затвердити Порядок взаємодії при обміні інформацією між
органами Міністерства внутрішніх справ України та Пенсійного фонду
України щодо захисту інтересів держави при нарахуванні та сплаті
єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне
страхування та інших платежів до Пенсійного фонду України
(додається). { Пункт 1 із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства
внутрішніх справ N 437 ( z0974-10 ) від 10.09.2010 }
2. Департаменту Державної служби боротьби з економічною
злочинністю МВС (Скалозуб Л.П.), начальникам головних управлінь,
управлінь МВС України в Автономній Республіці Крим, областях,
містах Києві та Севастополі забезпечити конфіденційність одержаних
у ході обміну інформацією відомостей.
3. Департаменту Державної служби боротьби з економічною
злочинністю МВС (Скалозуб Л.П.) забезпечити в установленому
порядку подання наказу на державну реєстрацію до Міністерства
юстиції України.
4. Наказ набирає чинності з дня його офіційного
опублікування.
5. Контроль за виконанням наказу покласти на заступника
Міністра внутрішніх справ України генерал-полковника міліції
Євдокимова В.М.
6. Наказ надіслати за належністю.
Міністр Ю.В.Луценко
ПОГОДЖЕНО:
Міністр праці та соціальної
політики України Л.Денісова

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
внутрішніх справ України
24.12.2009 N 552,
Постанова правління
Пенсійного фонду України
24.12.2009 N 28-2
( za261-10 )
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
30 березня 2010 р.
за N 261/17556

ПОРЯДОК
взаємодії при обміні інформацією між органами
Міністерства внутрішніх справ України
та Пенсійного фонду України щодо захисту інтересів
держави при нарахуванні та сплаті єдиного внеску на
загальнообов'язкове державне соціальне страхування
та інших платежів до Пенсійного фонду України
{ Заголовок Порядку із змінами, внесеними згідно з Наказом
Міністерства внутрішніх справ N 437 ( z0974-10 ) від 10.09.2010 }
I. Загальні положення
1.1. Цей Порядок розроблено згідно із Законами України "Про
міліцію" ( 565-12 ), "Про збір та облік єдиного внеску на
загальнообов'язкове державне соціальне страхування" ( 2464-17 ),
"Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування"
( 1058-15 ), "Про інформацію" ( 2657-12 ) з метою здійснення
профілактики, запобігання і виявлення правопорушень у сфері оплати
праці та соціального страхування шляхом обміну інформацією між
органами внутрішніх справ України (далі - органи МВС) та
управліннями Пенсійного фонду України в районах, містах та районах
у містах (далі - територіальні органи Пенсійного фонду). { Пункт 1.1 із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства
внутрішніх справ N 437 ( z0974-10 ) від 10.09.2010 }
1.2. Суб'єктами інформаційного обміну, що здійснюється
відповідно до цього Порядку, є територіальні органи Пенсійного
фонду та органи МВС.
1.3. Структура, формат відомостей, вимоги до їх контролю,
порядок інформаційного обміну, зміни до них визначатимуться
суб'єктами інформаційного обміну в окремих спільних протоколах,
підготовлених на підставі цього Порядку.
II. Порядок обміну інформацією
між суб'єктами інформаційного обміну
2.1. Обмін інформацією здійснюється щодо платників єдиного
внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування (далі
- платники єдиного внеску), у тому числі стосовно платників
єдиного внеску, які мають заборгованість зі сплати єдиного внеску
на загальнообов'язкове соціальне страхування (далі - єдиний
внесок), страхових внесків та/або щодо яких виявлені порушення у
сфері оплати праці та соціального страхування, під час виконання
покладених на суб'єктів інформаційного обміну функцій. { Абзац
перший пункту 2.1 в редакції Наказу Міністерства внутрішніх справ
N 437 ( z0974-10 ) від 10.09.2010 } Обмін здійснюється у форматі запит/відповідь шляхом надання
відповідної інформації на паперових та/або електронних носіях з
дотриманням вимог законодавства про інформацію.
2.2. Територіальні органи Пенсійного фонду в разі виявлення
даних, що свідчать про порушення, зазначені в пункті 2.1 цього
Порядку, направляють запит органам МВС із зазначенням відомостей
про виявлені порушення (реквізити платників єдиного внеску, дані,
що свідчать про порушення). { Пункт 2.2 із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства
внутрішніх справ N 437 ( z0974-10 ) від 10.09.2010 }
2.3. На запит територіальних органів Пенсійного фонду органи
МВС протягом місяця надають відповідь із зазначенням інформації
про прийняте рішення щодо виявлених фактів порушення чинного
законодавства платниками єдиного внеску (у разі необхідності
надають допомогу щодо встановлення фактичного місцезнаходження
суб'єктів пенсійного страхування та бухгалтерської документації).
{ Пункт 2.3 із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства
внутрішніх справ N 437 ( z0974-10 ) від 10.09.2010 }
2.4. Органи МВС у разі встановлення даних, що свідчать про
порушення, зазначені в пункті 2.1 цього Порядку, відповідно до
пункту 17 статті 11 Закону України "Про міліцію" ( 565-12 )
направляють запит територіальним органам Пенсійного фонду, у якому
зазначають реквізити платників єдиного внеску, відносно яких
необхідна інформація, дати початку та закінчення періоду, за який
необхідно надати інформацію. { Пункт 2.4 із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства
внутрішніх справ N 437 ( z0974-10 ) від 10.09.2010 }
2.5. На запит органів МВС територіальні органи Пенсійного
фонду протягом місяця надають відповіді. Для підвищення ефективності запобігання і виявлення
правопорушень територіальні органи Пенсійного фонду щокварталу не
пізніше ніж до 25 числа останнього місяця, що настає за звітним
періодом, направляють органам МВС інформацію щодо платників
єдиного внеску, які мають найбільші суми заборгованості зі сплати
єдиного внеску. { Пункт 2.5 із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства
внутрішніх справ N 437 ( z0974-10 ) від 10.09.2010 }
2.6. Органи МВС та територіальні органи Пенсійного фонду, які
надають запити та відповіді, ведуть журнали їх реєстрації.
III. Окремі питання щодо обміну інформацією
3.1. Усі відомості, що містяться в запитах та відповідях на
них, є інформацією з обмеженим доступом і не можуть надаватися
третім особам.
3.2. Виконавці, відповідальні за організацію та виконання
взаємообміну згідно з цим Порядком, визначаються у відповідних
протоколах.
3.3. Суб'єкти інформаційного обміну зобов'язуються терміново
інформувати один одного про обставини, які мають значення для
виконання вимог цього Порядку.
Начальник Департаменту
ДСБЕЗ МВС України Л.П.Скалозуб
Директор Департаменту
надходжень доходів
Пенсійного фонду України В.В.Литвиненко

| >>
Законодавчий акт: Наказ МВС України від 24.12.2009 N 552 "Про затвердження Порядку взаємодії при обміні інформацією між органами Міністерства внутрішніх справ України та Пенсійного фонду України щодо захисту інтересів держави при нарахуванні та сплаті єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування та інших платежів до Пенсійного фонду України". МВС України. 2009

= завантажити законодавчий акт, актуальний на поточний час =

Наказ МВС України від 24.12.2009 N 552 "Про затвердження Порядку взаємодії при обміні інформацією між органами Міністерства внутрішніх справ України та Пенсійного фонду України щодо захисту інтересів держави при нарахуванні та сплаті єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування та інших платежів до Пенсійного фонду України". 2009

- Антимонопольний комітет - Верховний Суд України - Вищий адміністративний суд України - Вищий господарський суд - Вищий спеціалізований суд - Генеральна прокуратура України - ДА електронного урядування - Державіаслужба України - Державні утворення на території України (1917-1920) - Держатомрегулювання - Держаудитслужба України - Держкомтелерадіо України - Держкордонслужба України - Держнаглядохоронпраці України - Держспецзв’язок - Держспоживстандарт України - Держстат України - Держфінпослуг України - ДКА України - Закони України - Законодавство Української РСР - Кабінет Міністрів України - Кодекси України - Конституційний Суд України - МВС України - МЗС України - Міжнародні документи, ратифіковані Верховною Радою України - Міжнародні угоди України - Мін'юст України - Мінагрополітики України - Мінекономрозвитку України - Міненерговугілля України - Мінінфраструктури України - Мінкультури України - Мінмолодьспорт України - Міноборони України - Мінприроди України - Мінрегіон України - Мінсоцполітики України - Мінфін України - МІП - МНС України - МОЗ України - МОН України - МТОТ - Нацдержслужба України - Національне агентство з питань запобігання корупції - Національне антикорупційне бюро України - Національний банк України - Нацком.енергетики - Нацкомфінпослуг - Нацрада телерадіомовлення - НКРЗІ - НКЦПФР - Основний Закон України - Пенсійний фонд України - Постанови Верховної Ради України - Президент України - РНБО України - Розпорядження Голови ВР України - Розпорядження Кабінета Міністрів України - Служба безпеки України - Служба зовнішньої розвідки - Укрдержархів - Управління державної охорони - Фонд гарант.вкладів фізич.осіб - Фонд державного майна - Фонд соцстраху по безробіттю - Фундаментальне законодавство України - Центрвиборчком України -