>>

Наказ МВС України від 25.06.2002  № 607/56/5 "Про затвердження Інструкції про порядок взаємодії органів внутрішніх справ України та органів державної виконавчої служби при примусовому виконанні рішень судів та інших органів (посадових осіб)". 2002

Інформація актуальна на 20.09.2016
завантажити документ, актуальний на поточний час

МІНІСТЕРСТВО ВНУТРІШНІХ СПРАВ УКРАЇНИ

МІНІСТЕРСТВО ЮСТИЦІЇ УКРАЇНИ

НАКАЗ

25.06.2002  № 607/56/5

Зареєстровано в Міністерстві

юстиції України

27 червня 2002 р.

за № 541/6829

Про затвердження Інструкції про порядок взаємодії органів внутрішніх справ України та органів державної виконавчої служби при примусовому виконанні рішень судів та інших органів (посадових осіб)

{Із змінами, внесеними згідно з Наказами Міністерства внутрішніх справ

№ 747/60/5 від 05.07.2004

№ 82/219/5 від 31.01.2014}

Відповідно до Законів України "Про виконавче провадження", "Про міліцію", "Про державний захист працівників суду і правоохоронних органів" та з метою забезпечення залучення державними виконавцями працівників органів внутрішніх справ для охорони громадського порядку при проведенні примусового виконання рішень судів та інших органів (посадових осіб) НАКАЗУЄМО:

1.

Затвердити Інструкцію про порядок взаємодії органів внутрішніх справ України та органів державної виконавчої служби при примусовому виконанні рішень судів та інших органів (посадових осіб) (додається).

2.

Начальникам ГУМВС України в Автономній Республіці Крим, м. Києві та Київській області, УМВС України в областях, м. Севастополі та на транспорті, начальнику Головного управління юстиції Міністерства юстиції України в Автономній Республіці Крим, начальникам обласних, Київського та Севастопольського міських управлінь юстиції забезпечити вивчення і виконання вимог наказу працівниками відповідних органів і підрозділів.

3. ДГБ (Савченко О.І.) МВС України подати цей наказ на державну реєстрацію відповідно до Указу Президента України від 03.10.92 № 493 "Про державну реєстрацію нормативно-правових актів міністерств та інших органів виконавчої влади" (із змінами і доповненнями).

{Пункт 3 із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства внутрішніх справ № 747/60/5 від 05.07.2004}

4. Контроль за виконанням наказу покласти: у Міністерстві внутрішніх справ України - на заступника Міністра Присяжнюка А.Й., у Міністерстві юстиції України - на заступника Міністра Шупеню М.М.

{Пункт 4 із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства внутрішніх справ № 747/60/5 від 05.07.2004}

Міністр

внутрішніх справ України

Ю.О. Смирнов

Міністр юстиції України

О.В.

Лавринович


ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства

внутрішніх справ України,

Міністерства юстиції України

25.06.2002  № 607/56/5

Зареєстровано в Міністерстві

юстиції України

27 червня 2002 р.

за № 541/6829

ІНСТРУКЦІЯ

про порядок взаємодії органів внутрішніх справ України та органів державної виконавчої служби при примусовому виконанні рішень судів та інших органів (посадових осіб)

1. Загальні положення

1.1. Ця Інструкція розроблена відповідно до Законів України "Про виконавче провадження", "Про міліцію", "Про державний захист працівників суду і правоохоронних органів" з метою забезпечення залучення державними виконавцями працівників органів внутрішніх справ для охорони громадського порядку при проведенні виконавчих дій щодо примусового виконання рішень судів та інших органів (посадових осіб).

1.2.

Інструкція визначає порядок взаємодії органів внутрішніх справ України та органів державної виконавчої служби при примусовому виконанні рішень судів та інших органів (посадових осіб).

1.3. Підставою для залучення працівників органів внутрішніх справ до забезпечення громадського порядку при примусовому виконанні рішень судів та інших органів (посадових осіб) є постанова державного виконавця, затверджена начальником відділу державної виконавчої служби та скріплена печаткою.

2. Порядок взаємодії

2.1. Працівники органів внутрішніх справ у разі необхідності залучаються державними виконавцями для охорони громадського порядку до проведення виконавчих дій при виконанні рішень судів та інших органів (посадових осіб) у випадках:

примусового входження до приміщень та сховищ боржників - юридичних осіб у разі відмови державному виконавцю у добровільному допуску до них;

примусового входження до житла чи іншого володіння боржника - фізичної особи за рішенням суду, у разі відмови державному виконавцю у добровільному допуску до них;

арешту й опису майна боржників, його вилучення;

вселення та виселення;

розшуку у виконавчому провадженні громадянина-боржника, дитини за ухвалою суду або транспортних засобів боржника за постановою державного виконавця;

{Абзац шостий підпункту 2.1 в редакції Наказу Міністерства внутрішніх справ № 747/60/5 від 05.07.2004}

при проведенні інших виконавчих дій, передбачених Законом України "Про виконавче провадження".

Працівники органів внутрішніх справ здійснюють привід боржників, у разі нез'явлення їх без поважних причин на виклик державного виконавця з приводу виконання виконавчих документів, до органів державної виконавчої служби за постановами державних виконавців.

{Підпункт 2.1 доповнено абзацом восьмим згідно з Наказом Міністерства внутрішніх справ № 747/60/5 від 05.07.2004}

2.2. Про залучення працівників органів внутрішніх справ для забезпечення охорони громадського порядку при проведенні виконавчих дій державним виконавцем виноситься постанова, яка затверджується начальником відділу державної виконавчої служби та скріплюється печаткою відділу.

{Пункт 2.2 глави 2 із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства внутрішніх справ № 82/219/5 від 31.01.2014}

2.3. Постанова державного виконавця, крім обов'язкових реквізитів, визначених підпунктом 1.5.1 пункту 1.5 розділу I Інструкції з організації примусового виконання рішень, затвердженої наказом Міністерства юстиції України від 02 квітня 2012 року № 512/5, зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 02 квітня 2012 року за № 489/20802 (із змінами), повинна містити інформацію про час та місце проведення виконавчих дій.

{Пункт 2.3 глави 2 в редакції Наказу Міністерства внутрішніх справ № 82/219/5 від 31.01.2014}

2.4. Постанова державного виконавця про залучення працівників органів внутрішніх справ для охорони громадського порядку при проведенні виконавчих дій не пізніше ніж за три дні до запланованого часу проведення виконавчих дій надсилається начальнику відповідного органу внутрішніх справ.

2.5. Начальник органу внутрішніх справ залежно від місця проведення виконавчих дій та характеру примусових заходів виконання рішення видає розпорядження про направлення необхідної кількості працівників міліції для забезпечення охорони громадського порядку при проведенні виконавчих дій державним виконавцем.

2.6. Про одержання постанови державного виконавця та прийняте рішення щодо виділення працівників міліції для забезпечення охорони громадського порядку при проведенні виконавчих дій начальник органу внутрішніх справ письмово повідомляє державного виконавця не пізніше наступного дня після отримання постанови.

2.7. Працівники органів внутрішніх справ діють при проведенні виконавчих дій у межах компетенції та повноважень, установлених Законом України "Про міліцію".

Працівники органів внутрішніх справ під час проведення виконавчих дій здійснюють свої повноваження виключно у форменому одязі, зразки якого затверджуються Кабінетом Міністрів України.

{Пункт 2.7 глави 2 доповнено новим абзацом згідно з Наказом Міністерства внутрішніх справ № 82/219/5 від 31.01.2014}

3. Розшук громадянина-боржника, дитини або транспортних засобів боржника у виконавчому провадженні

{Пункт 3 в редакції Наказу Міністерства внутрішніх справ № 747/60/5 від 05.07.2004}

3.1. У виконавчому провадженні розшук громадянина-боржника, дитини або транспортних засобів боржника здійснюється органами внутрішніх справ у порядку, встановленому чинним законодавством України.

{Підпункт 3.1 із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства внутрішніх справ № 747/60/5 від 05.07.2004}

3.2. У разі їх виявлення органи внутрішніх справ у триденний термін з моменту виявлення повідомляють ініціатора розшуку про місце знаходження, а транспортні засоби боржника негайно затримують та доставляють на спеціальні майданчики чи стоянки тимчасового зберігання Державтоінспекції.

{Підпункт 3.2 із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства внутрішніх справ № 747/60/5 від 05.07.2004}

4. Привід боржника у разі нез'явлення його без поважних причин на виклик державного виконавця з приводу виконання виконавчих документів до органу державної виконавчої служби за постановою державного виконавця

4.1. Про привід боржника через органи внутрішніх справ державним виконавцем виноситься постанова, яка затверджується в установленому порядку і скріплюється печаткою.

{Пункт 4.1 глави 4 із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства внутрішніх справ № 82/219/5 від 31.01.2014}

4.2. У постанові державного виконавця, крім обов'язкових реквізитів, визначених підпунктом 1.5.1 пункту 1.5 розділу I Інструкції з організації примусового виконання рішень, затвердженої наказом Міністерства юстиції України від 02 квітня 2012 року № 512/5, зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 02 квітня 2012 року за № 489/20802 (із змінами), зазначаються прізвище, ім'я та по батькові боржника, його місце проживання або/та роботи, місцезнаходження органу державної виконавчої служби і час, на який необхідно здійснити привід боржника.

{Пункт 4.2 глави 4 в редакції Наказу Міністерства внутрішніх справ № 82/219/5 від 31.01.2014}

4.3. Постанова державного виконавця про привід боржника через органи внутрішніх справ завчасно, але не пізніше ніж за 3 дні до запланованого заходу надсилається до органу внутрішніх справ за місцем фактичного проживання боржника.

4.4. Начальник органу внутрішніх справ розглядає постанову державного виконавця і дає доручення про направлення необхідної кількості працівників внутрішніх справ для здійснення приводу боржника до органу державної виконавчої служби.

4.5. Привід боржника працівниками органів внутрішніх справ здійснюється в порядку, установленому законодавством.

4.6. У разі неможливості здійснити привід боржника до органу державної виконавчої служби, начальник органу внутрішніх справ негайно направляє до відповідного органу державної виконавчої служби рапорт про причини неможливості здійснення приводу боржника.

4.7. У разі здійснення приводу боржника, який перебував за межами міста, району в області або області, орган внутрішніх справ, який здійснив привід боржника до органу державної виконавчої служби, складає кошторис на транспортні витрати та подає його до органу державної виконавчої служби, який ініціював привід. Орган державної виконавчої служби компенсує транспортні витрати органу внутрішніх справ за рахунок коштів виконавчого провадження з подальшим віднесенням їх до витрат на проведення виконавчих дій.

4.8. За час зберігання транспортного засобу боржника на спеціальних майданчиках чи стоянках посадова особа Державтоінспекції складає кошторис витрат і подає його до органу державної виконавчої служби, який ініціював затримання транспортного засобу. Орган державної виконавчої служби компенсує Державтоінспекції витрати на зберігання транспортного засобу боржника за рахунок коштів виконавчого провадження з подальшим віднесенням їх до витрат на проведення виконавчих дій.

{Інструкцію доповнено пунктом 4 згідно з Наказом Міністерства внутрішніх справ № 747/60/5 від 05.07.2004}

Начальник ГУАСМ

МВС України

генерал-майор міліції

О.І. Савченко

Директор Департаменту

державної виконавчої служби

Л.М. Павлова

Публікації документа

| >>
Законодавчий акт: Наказ МВС України від 25.06.2002  № 607/56/5 "Про затвердження Інструкції про порядок взаємодії органів внутрішніх справ України та органів державної виконавчої служби при примусовому виконанні рішень судів та інших органів (посадових осіб)". МВС України. 2002

= завантажити законодавчий акт, актуальний на поточний час =

Наказ МВС України від 25.06.2002  № 607/56/5 "Про затвердження Інструкції про порядок взаємодії органів внутрішніх справ України та органів державної виконавчої служби при примусовому виконанні рішень судів та інших органів (посадових осіб)". 2002

- Антимонопольний комітет - Верховний Суд України - Вищий адміністративний суд України - Вищий господарський суд - Вищий спеціалізований суд - Генеральна прокуратура України - ДА електронного урядування - Державіаслужба України - Державні утворення на території України (1917-1920) - Держатомрегулювання - Держаудитслужба України - Держкомтелерадіо України - Держкордонслужба України - Держнаглядохоронпраці України - Держспецзв’язок - Держспоживстандарт України - Держстат України - Держфінпослуг України - ДКА України - Закони України - Законодавство Української РСР - Кабінет Міністрів України - Кодекси України - Конституційний Суд України - МВС України - МЗС України - Міжнародні документи, ратифіковані Верховною Радою України - Міжнародні угоди України - Мін'юст України - Мінагрополітики України - Мінекономрозвитку України - Міненерговугілля України - Мінінфраструктури України - Мінкультури України - Мінмолодьспорт України - Міноборони України - Мінприроди України - Мінрегіон України - Мінсоцполітики України - Мінфін України - МІП - МНС України - МОЗ України - МОН України - МТОТ - Нацдержслужба України - Національне агентство з питань запобігання корупції - Національне антикорупційне бюро України - Національний банк України - Нацком.енергетики - Нацкомфінпослуг - Нацрада телерадіомовлення - НКРЗІ - НКЦПФР - Основний Закон України - Пенсійний фонд України - Постанови Верховної Ради України - Президент України - РНБО України - Розпорядження Голови ВР України - Розпорядження Кабінета Міністрів України - Служба безпеки України - Служба зовнішньої розвідки - Укрдержархів - Управління державної охорони - Фонд гарант.вкладів фізич.осіб - Фонд державного майна - Фонд соцстраху по безробіттю - Фундаментальне законодавство України - Центрвиборчком України -
- Законодавство Європейського співтовариства - Законодавство України - Міжнародне право -