>>

Наказ МВС України від 25.11.2003 N 1428 "Про організацію матеріально-технічного забезпечення службової діяльності Державної служби охорони при МВС України". 2003

Інформація актуальна на 20.09.2016
завантажити документ, актуальний на поточний час

                                                          

МІНІСТЕРСТВО ВНУТРІШНІХ СПРАВ УКРАЇНИ

Н А К А З

25.11.2003 N 1428

Зареєстровано в Міністерстві

юстиції України

21 квітня 2004 р.

за N 511/9110

Про організацію матеріально-технічного забезпечення

службової діяльності Державної служби охорони

при МВС України

( Із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства

внутрішніх справ

N 1264 ( z1428-04 ) від 26.10.2004 )

З метою вдосконалення організації матеріально-технічного

забезпечення службової діяльності Державної служби охорони при

Міністерстві внутрішніх справ України Н А К А З У Ю:

1. Затвердити Типове положення про автогосподарство

управління, відділу Державної служби охорони при Головному

управлінні Міністерства внутрішніх справ України в Автономній

Республіці Крим, місті Києві, Київській області, Управлінні

Міністерства внутрішніх справ України в областях, місті

Севастополі, Вищого професійного училища, Училища професійної

підготовки працівників охорони Департаменту Державної служби

охорони при Міністерстві внутрішніх справ України, що додається.

2. Установити:

2.1. Норми належності на засоби радіозв'язку для підрозділів

ДСО при МВС України (додаток 1).

2.2. Норми належності засобів телефонного та документального

зв'язку, оповіщення, телеогляду, звукопідсилення для підрозділів

ДСО при МВС України (додаток 2).

2.3. Терміни експлуатації основних засобів зв'язку в

підрозділах ДСО при МВС України (додаток 3).

2.4. Форми "2-Ст-Наявність" та "2-Ст-Належність" на засоби

зв'язку підрозділів ДСО при МВС України (додатки 4, 5).

2.5. Норми належності засобів мобільного зв'язку мережі

загального користування для підрозділів ДСО при МВС України

(додаток 6).

2.6. Перелік засобів матеріально-технічного забезпечення

службової діяльності, що у централізованому порядку придбаваються

Департаментом ДСО при МВС України за кошти підпорядкованих

підрозділів охорони (додаток 7).

3. Установити, що транспортні засоби Державної служби охорони

при МВС України утримуються виключно за рахунок коштів, одержаних

за організацію та здійснення за договорами заходів особистої та

майнової безпеки громадян і юридичних осіб. Фінансування витрат на утримання транспортних засобів

Державної служби охорони при МВС України здійснювати в порядку, що

діє на госпрозрахункових підприємствах (в організаціях) України. Не застосовувати до Державної служби охорони при МВС України

тих положень Настанови з автомобільної служби в органах внутрішніх

справ, затвердженої наказом МВС України від 25.11.96 N 818, які

пов'язані з підпорядкуванням автогосподарств та гаражів ДСО, а

також з нормою табельної належності транспортних засобів

підрозділів охорони, їх штатною розстановкою і нормами

експлуатації.

4. Надати право начальнику Департаменту Державної служби

охорони при МВС України:

4.1. Визначати для кожного управління, відділу Державної

служби охорони при головних управліннях Міністерства внутрішніх

справ України в Автономній Республіці Крим, місті Києві та

Київській області, управліннях Міністерства внутрішніх справ

України в областях, містах Севастополі та Кривому Розі, вищого

професійного училища, училища професійної підготовки працівників

охорони ДДСО при МВС України штатну належність транспортних

засобів на підставі обсягів охоронних послуг, що підтверджені

договорами із замовниками, та з урахуванням найвищої технічно

можливої інтенсивності використання транспорту, порядок їх

експлуатації та списання за нормами, чинними для суб'єктів

господарювання в Україні.

4.2. Здійснювати придбання в централізованому порядку за

кошти підрозділів ДСО засобів зв'язку, виходячи з табелів

належності, складених відповідно до цього наказу і затверджених в

установленому порядку, погоджуючи з Управлінням зв'язку

при МВС України їх тип. ( Підпункт 4.2 пункту 4 в редакції Наказу

Міністерства внутрішніх справ N 1264 ( z1428-04 ) від 26.10.2004 )

5. Контроль за виконанням наказу покласти на Керівника

Апарату Міністра внутрішніх справ України генерал-лейтенанта

міліції Шаповала В.І.

Міністр

генерал-лейтенант міліції М.В.Білоконь

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ МВС України

25.11.2003 N 1428

Зареєстровано в Міністерстві

юстиції України

21 квітня 2004 р.

за N 511/9110

ТИПОВЕ ПОЛОЖЕННЯ

про автогосподарство управління, відділу Державної

служби охорони при Головному управлінні Міністерства

внутрішніх справ України в Автономній Республіці Крим,

місті Києві, Київській області, Управлінні Міністерства

внутрішніх справ України в областях, місті Севастополі,

Вищого професійного училища, Училища професійної

підготовки працівників охорони Департаменту Державної

служби охорони при Міністерстві внутрішніх

справ України

1. Загальні положення

1.1. Це Типове положення розроблене на підставі Настанови з

автомобільної служби в органах внутрішніх справ України.

1.2. Автогосподарство створюється відповідно до наказу

Департаменту Державної служби охорони при Міністерстві внутрішніх

справ України (надалі - ДДСО при МВС України) та є структурним

підрозділом управління, відділу Державної служби охорони при

Головному управлінні Міністерства внутрішніх справ України в

Автономній Республіці Крим, місті Києві, Київській області,

Управлінні Міністерства внутрішніх справ України в областях, місті

Севастополі (надалі - У(В)ДСО), Вищого професійного училища,

Училища професійної підготовки працівників охорони ДДСО при МВС

України (надалі - автогосподарство).

1.3. Автогосподарство безпосередньо підпорядковане відділу

(службі) ресурсного забезпечення У(В)ДСО.

1.4. Автогосподарство у своїй діяльності керується законами

України, постановами і розпорядженнями Кабінету Міністрів України,

нормативними актами МВС України, ДДСО при МВС України, У(В)ДСО та

цим Положенням.

1.5. Автогосподарство утримується за рахунок коштів,

отриманих У(В)ДСО за надані послуги охорони.

1.6. Транспортні засоби, закріплені за територіальними

підрозділами Державної служби охорони (надалі - ДСО) та передані

їм в безоплатну оренду, утримуються на балансі автогосподарства.

1.7. Очолює автогосподарство начальник, який призначається та

звільняється з посади начальником У(В)ДСО.

2. Основні завдання автогосподарства:

2.1. Транспортне забезпечення оперативно-службової та

господарської діяльності підрозділів ДСО.

2.2. Забезпечення високої технічної готовності транспортних

засобів, що перебувають на власному балансі, та організація їх

інтенсивного використання.

2.3. Спільно з керівництвом територіальних підрозділів ДСО: 2.3.1. Організація належної експлуатації, технічного

обслуговування, ремонту, збереження та використання за

призначенням транспортних засобів. 2.3.2. Організація роботи із забезпечення безпеки дорожнього

руху, попередження дорожньо-транспортних подій на транспорті ДСО.

2.4. Дотримання встановленої реєстраційної дисципліни

транспортних засобів.

2.5. Виконання в підрозділах ДСО вимог Настанови з

автомобільної служби в органах внутрішніх справ України,

затвердженої відповідним наказом МВС України.

3. Основні функції автогосподарства:

3.1. Організація своєчасного та якісного виконання вимог

документів з автомобільної служби, передбачених Настановою з

автомобільної служби в органах внутрішніх справ України.

3.2. Розробка річних планів експлуатації, технічного

обслуговування і ремонту транспортних засобів автогосподарств.

3.3. Підготовка проектів кошторисів на утримання

авторемонтних майстерень, а також - виробничо-фінансових планів

пунктів технічного обслуговування автотранспорту гаражів

підрозділів ДСО.

3.4. Розробка пропозицій щодо внутрішнього розпорядку

центрального гаража та гаражів територіальних підрозділів ДСО.

3.5. Планування і виконання заходів з розвитку

матеріально-технічної бази автогосподарств і гаражів підрозділів

ДСО. Організація матеріально-технічного забезпечення власного

автогосподарства і гаражів підрозділів ДСО.

3.6. Розробка проектів Порядку використання транспортних

засобів та Інструкції з їх експлуатації. Організація виконання

вимог цих документів після затвердження.

3.7. Внесення керівництву пропозицій щодо штатної

розстановки, закріплення транспортних засобів за службами

підрозділів ДСО та водіями. Контроль за дотриманням транспортної дисципліни працівниками

підрозділів ДСО.

3.8. Планування та здійснення заходів з раціонального

витрачання паливно-енергетичних, матеріальних та фінансових

ресурсів.

3.9. Підготовка необхідної документації на списання

(передачу) транспортних засобів.

3.10. Ведення паспортизації транспортних засобів та

автогосподарства.

3.11. Планування і виконання заходів щодо забезпечення

безпеки дорожнього руху транспортних засобів, що перебувають на

балансі автогосподарства.

3.12. Виконання вимог з охорони праці, навколишнього

середовища і пожежної безпеки.

3.13. Здійснення перевірки організації діяльності

автомобільної служби в гаражах підрозділів ДСО.

3.14. Організація роботи з підвищення кваліфікації водіїв, що

перебувають у штатах автогосподарств і підрозділів ДСО.

3.15. Припинення експлуатації транспортних засобів, які

виробили встановлені планові місячні і квартальні норми

експлуатації.

3.16. Внесення пропозицій керівництву підрозділів ДСО щодо

поліпшення умов праці та вирішення інших питань соціального

захисту працівників автогосподарства.

3.17. Здійснення систематичного передрейсового медичного

контролю водіїв автогосподарства.

3.18. Ведення обліку та звітності, встановлених Настановою з

автомобільної служби в органах внутрішніх справ.

4. Відповідальність та права начальника автогосподарства

4.1. Начальник автогосподарства несе персональну

відповідальність за належне виконання завдань та функцій,

визначених цим Положенням.

4.2. Начальник автогосподарства має право: 4.2.1. Давати розпорядження з питань автомобільної служби

всім працівникам автогосподарства, розпоряджатися, в установленому

порядку, коштами та майном, закріпленим за автогосподарством. 4.2.2. Затверджувати функціональні обов'язки співробітників

автогосподарства. 4.2.3. Приймати рішення про вилучення з експлуатації

транспортних засобів, які мають несправності, що загрожують

безпеці дорожнього руху. 4.2.4. Не допускати до керування (усувати від керування)

транспортними засобами автогосподарства водіїв, якщо їх стан чи

поведінка ставлять під загрозу безпеку дорожнього руху. 4.2.5. Вносити керівництву У(В)ДСО пропозиції з питань

приймання чи звільнення працівників автогосподарства, заохочення

їх або накладення стягнень.

Начальник ДДСО при МВС України

полковник міліції О.П.Угровецький

Додаток 1

до наказу МВС України

25.11.2003 N 1428

(у редакції наказу

МВС України

від 26.10.2004 N 1264

( z1428-04 )

НОРМИ

належності засобів радіозв'язку

для підрозділів ДСО при МВС України

----------------------------------------------------------------------------- |Найменування|Одиниця|Кількість| Кому належить | Примітка | | техніки |виміру | | | | | зв'язку | | | | | |------------+-------+---------+------------------------+-------------------| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |------------+-------+---------+------------------------+-------------------| |1. |компл. | 2 |черговій частині: |відповідно до | |Радіостанція| | | ДДСО при МВС України, |погодженої з | |УКХ | | |УДСО при ГУМВС України в|центрами зв'язку | |діапазону | | |Автономній Республіці |(ЦЗ) УМВС в | |стаціонарна | | |Крим, м. Києві і |областях та | | | | |Київській області, УДСО,|відділом | | | | |ВДСО при УМВС України в |телекомунікацій | | | | |областях і |(ВТ) ДДСО при МВС | | | | |м. Севастополі, |України схеми | | | | |Криворізького ВДСО УДСО |організації зв'язку| | | | |при УМВС України в | | | | | |Дніпропетровській | | | | | |області; | | | | | | стройових підрозділів | | | | | |міліції або цивільної | | | | | |охорони ДСО; | | | | | | підрозділів | | | | | |СПМО "Титан"; | | | | | | вищих професійних | | | | | |училищ ДСО. | | | |-"- | 2 |Пункту централізованого | | | | | |спостереження, що | | | | | |розташований в окремій | | | | | |від чергової частини | | | | | |стройового підрозділу | | | | | |ДСО будівлі. | | | |-"- | 1 |Спеціалізованому | | | | | |навчальному класу вищого| | | | | |професійного училища | | | | | |ДСО. | | | |-"- | 1 |Пункту централізованого | | | | | |спостереження, що | | | | | |розташований в одній | | | | | |будівлі з черговою | | | | | |частиною стройового | | | | | |підрозділу ДСО. | | | |-"- | 1 |Караульному приміщенню | | | | | |на об'єкті, який | | | | | |охороняється стройовим | | | | | |підрозділом міліції або | | | | | |цивільної охорони ДСО. | | | |-"- | 1 |Стаціонарному посту на | | | | | |особливо важливому | | | | | |об'єкті, який | | | | | |охороняється стройовим | | | | | |підрозділом міліції або | | | | | |цивільної охорони ДСО | | |------------+-------+---------+------------------------+-------------------| |2. |компл. | 1 |на кожний службовий |відповідно до вимог| |Радіостанція| | |автомобіль і |МВС України | |УКХ | | |оперативно-службовий | | |діапазону | | |мотоцикл. | | |автомобільна|-"- | 2 |На кожний гелікоптер, | | | | | |штабний автобус, | | | | | |моторний човен УДСО при | | | | | |ГУМВС України в | | | | | |Автономній Республіці | | | | | |Крим, м. Києві і | | | | | |Київській області, УДСО,| | | | | |ВДСО при УМВС України в | | | | | |областях і | | | | | |м. Севастополі, | | | | | |Криворізькому ВДСО УДСО | | | | | |при УМВС України в | | | | | |Дніпропетровській | | | | | |області | | |------------+-------+---------+------------------------+-------------------| |3. |компл. |40% від |стройовому підрозділу | | |Радіостанція| |чисель- |міліції або цивільної | | |УКХ | |ності |охорони ДСО | | |діапазону | |особового| | | |переносна | |складу | | | | | | | | | | |-"- |70% від |підрозділу | | | | |чисель- |СПМО "Титан" | | | | |ності | | | | | |особового| | | | | |складу | | | |------------+-------+---------+------------------------+-------------------| |4. | | |черговій частині: |забезпечення | |Радіостанція|компл. | 20 | ДДСО при МВС України; |оперативних планів | |УКХ |-"- | 15 | УДСО при ГУМВС |здійснюється | |діапазону | | |України в Автономній |відповідно до | |переносна | | |Республіці Крим |розпорядження по | | | | |і м. Києві; |зв'язку за рахунок | | |-"- | 10 | УДСО при ГУМВС |використання | | | | |України в Київській |радіостанцій | | | | |області, УДСО, ВДСО при |підрозділів, | | | | |УМВС України в областях |задіяних згідно з | | | | |і м. Севастополі, |планами, резерву | | | | |Криворізькому ВДСО УДСО |ДДСО при МВС | | | | |при УМВС України в |України, УДСО при | | | | |Дніпропетровській |ГУМВС України в | | | | |області; |Автономній | | |-"- | 5 | стройовому підрозділу |Республіці Крим, | | | | |міліції або цивільної |м. Києві і | | | | |охорони ДСО |Київській області, | | | | | |УДСО, ВДСО при УМВС| | | | | |України в областях | | | | | |і м. Севастополі | |------------+-------+---------+------------------------+-------------------| |5. |компл. |100% від |підрозділу СПМО "Титан" | | |Радіостанція| |чисель- | | | |УКХ | |ності | | | |діапазону | |особового| | | |потайно- | |складу, | | | |переносна | |що | | | | | |задіяний | | | | | |для | | | | | |охорони | | | | | |фізичних | | | | | |осіб | | | |------------+-------+---------+------------------------+-------------------| |6. |компл. |згідно |ДДСО при МВС України, |забезпечення | |Ретранслятор| |зі |УДСО при ГУМВС України в|стійкого | |УКХ | |схемою |Автономній Республіці |радіообміну: | |(сімплек- | |органі- |Крим, м. Києві і | при закритому | |сний) | |зації |Київській області, УДСО,|радіоканалі; | | | |зв'язку |ВДСО при УМВС України в | при великих | | | | |областях і |відстанях між | | | | |м. Севастополі, |пунктами зв'язку | | | | |Криворізькому ВДСО УДСО |(до 80 км за | | | | |при УМВС України в |наявності прямої | | | | |Дніпропетровській |видимості). | | | | |області; |Відповідно до | | |-"- |згідно |підрозділу СПМО "Титан" |погодженої з ЦЗ | | | |зі | |УМВС в областях та | | | |схемою | |ВТ ДДСО при МВС | | | |органі- | |України схеми | | | |зації | |організації зв'язку| | | |зв'язку | | | |------------+-------+---------+------------------------+-------------------| |7. |компл. |згідно з |ДДСО при МВС України, |зв'язок | |Радіорелейні| |проектом |УДСО при ГУМВС України в|організовується за | |станції всіх| | |Автономній Республіці |наявності | |типів | | |Крим, м. Києві і |дозволених | | | | |Київській області, УДСО,|частотних номіналів| | | | |ВДСО при УМВС України в |та схеми | | | | |областях і |організації | | | | |м. Севастополі, |зв'язку, погодженої| | | | |Криворізькому ВДСО УДСО |з ЦЗ УМВС в | | | | |при УМВС України в |областях та ВТ ДДСО| | | | |Дніпропетровській |при МВС України | | | | |області | | |------------+-------+---------+------------------------+-------------------| |8. |компл. | 1 |на кожний службовий |відповідно | |Сигнальний | | |автомобіль і |до вимог | |гучномовний | | |оперативно-службовий |МВС України | |пристрій | | |мотоцикл | | |------------+-------+---------+------------------------+-------------------| |9. |компл. |згідно з |ДДСО при МВС України, |належність і | |Пейджинговий| |проектом |УДСО при ГУМВС України в|кількість пейджерів| |зв'язок: | | |Автономній Республіці |визначаються | | базове | | |Крим, м. Києві і |відповідно до схеми| |устаткуван- | | |Київській області, УДСО,|оповіщення | |ня; | | |ВДСО при УМВС України в |особового складу | | термінали | | |областях і | | | | | |м. Севастополі, | | | | | |Криворізькому ВДСО УДСО | | | | | |при УМВС України в | | | | | |Дніпропетровській | | | | | |області | | ----------------------------------------------------------------------------- ( Додаток 1 в редакції Наказу Міністерства внутрішніх справ N 1264

( z1428-04 ) від 26.10.2004 )

Начальник ДДСО при МВС

України полковник міліції О.П.Угровецький

Додаток 2

до наказу МВС України

25.11.2003 N 1428

НОРМИ

належності засобів телефонного та документального

зв'язку, оповіщення, телеогляду, звукопідсилення

для підрозділів ДСО при МВС України

-------------------------------------------------------------------------------- |Найменування техніки | Од. | Кіль-| Кому належить | Примітка | | зв'язку |вим. | кість | | | |---------------------+-----+-------+-----------------------+------------------| |1. Автоматична | | | |Ємність телефонної| |телефонна станція | | | |станції | |адміністративно-гос- | | | |визначається | |подарського зв'язку | | | |відповідно до | |із двостороннім | | | |наказу про штатну | |автоматичним зв'язком| | | |належність | |з мережею зв'язку | | | |телефонів відомчої| |загального | | | |АТС і схеми | |користування (при | | | |організації | |заміні існуючої чи | | | |провідного зв'язку| |впровадженні нової | | | |з урахування до | |допускається | | | |25% резерву на | |встановлення тільки | | | |розвиток та | |цифрової станції): | | | |необхідною | | | | | |кількістю | | | | | |з'єднувальних | | | | | |міжстанційних | | | | | |ліній зв'язку. | | | | | | Тип станції | | | | | |узгоджується із | | | | | |ДДСО при МВС | | | | | |України. | |---------------------+-----+-------+-----------------------+------------------| |1.1. Ємністю до 400 | К-т | 1 |ДДСО при МВС України, | | |портів | | |УДСО, ВДСО при ГУМВС | | | | | |України в Автономній | | | | | |Республіці Крим, | | | | | |м. Києві та Київській | | | | | |області, УМВС України в| | | | | |областях, містах | | | | | |Севастополі та Кривому | | | | | |Розі. | | |---------------------+-----+-------+-----------------------+------------------| |1.2. Ємністю до 200 | -/- | 1 |Стройовому підрозділу | | |портів | | |міліції або цивільної | | | | | |охорони ДСО України | | | | | |(міста Київ та | | | | | |Севастополь). | | | | | |Підрозділу СПМО "Титан"| | | | | |(міста Київ та | | | | | |Севастополь). | | | | | |Вінницькому ВПУ та | | | | | |Рівненському УПППО ДДСО| | | | | |при МВС України. | | |---------------------+-----+-------+-----------------------+------------------| |1.3. Ємністю до 100 | К-т | 1 |Стройовому підрозділу | | |портів | | |міліції або цивільної | | | | | |охорони ДСО України. | | | | | |Підрозділу СПМО | | | | | |"Титан". | | |---------------------+-----+-------+-----------------------+------------------| |2. Електронна | | | |Конкретна ємність | |(цифрова) автоматична| | | | визначається | |телефонна станція | | | | відповідно до | |відомчого | | | |наказу про штатну | |оперативного зв'язку | | | | належність | |або, як виняток, | | | | телефонів | |оскільки встановлена | | | | оперативного | |згідно з попереднім | | | | зв'язку і схеми | |наказом з належності,| | | | організації | |аналогова автоматична| | | | зв'язку з 25% | |станція оперативного | | | | резервом на | |зв'язку із системними| | | | розвиток та | |апаратами з іменною | | | | необхідної | |клавіатурою чи пульт | | | | кількості | |оперативного зв'язку | | | | з'єднувальних | |чергової частини: | | | | міжстанційних | | | | | |ліній зв'язку. За | | | | | |узгодженням з ДДСО| | | | | | при МВС України | | | | | |може суміщатись із| | | | | | цифровою АТС | | | | | |адміністративно- | | | | | | господарського | | | | | | зв'язку. Існуючі | | | | | |аналогові станції | | | | | | (пульти) | | | | | | оперативного | | | | | | зв'язку старого | | | | | | парку | | | | | | використовуються | | | | | | до вироблення | | | | | |ресурсу. | |---------------------+-----+-------+-----------------------+------------------| |2.1. Ємністю до 150 | К-т | 1 |ДДСО при МВС України, | | |номерів (до 400 | | |УДСО, ВДСО при ГУМВС | | |портів) на 4 і більше| | |України в Автономній | | |пультів оперативного | | |Республіці Крим, | | |зв'язку або станції | | |м. Києві та Київській | | |оперативного зв'язку | | |області, УМВС України в| | | | | |областях, містах | | | | | |Севастополі та Кривому | | | | | |Розі. | | |---------------------+-----+-------+-----------------------+------------------| |2.2. Ємністю до 100 | К-т | 1 |Стройовому підрозділу | | |номерів (до 200 | | |міліції або цивільної | | |портів) на 2 і більше| | |охорони ДСО України | | |пультів оперативного | | |(міста Київ, | | |зв'язку або станції | | |Севастополь та Кривий | | |оперативного зв'язку | | |Ріг). Підрозділу СПМО | | | | | |"Титан" (міста Київ та | | | | | |Севастополь). | | | | | |Вінницькому ВПУ та | | | | | |Рівненському УПППО ДДСО| | | | | |при МВС України. | | |---------------------+-----+-------+-----------------------+------------------| |2.3. Ємністю до 60 | -/- | 1 |Стройовому підрозділу | | |номерів (до 80 | | |міліції або цивільної | | |портів) на 2 і більше| | |охорони ДСО України | | |пультів оперативного | | |(при міських | | |зв'язку або станції | | |управліннях УМВС | | |оперативного зв'язку | | |області). Підрозділу | | | | | |СПМО "Титан" (при | | | | | |міських управліннях | | | | | |УМВС області). | | |---------------------+-----+-------+-----------------------+------------------| |2.4. Ємністю до 40 | -/- | 1 |Стройовому підрозділу |Дозволяється | |портів з одним і | | |міліції або цивільної |встановлення | |більше пультами | | |охорони ДСО України |офісної міні-АТС. | |(робочим місцем) | | |(при районних відділах | | |оперативного зв'язку | | |УМВС області). УПППО | | | | | |УДСО, ВДСО при ГУМВС | | | | | |України в Автономній | | | | | |Республіці Крим, | | | | | |м. Києві та Київській | | | | | |області, УМВС України в| | | | | |областях та | | | | | |м. Севастополі. | | |---------------------+-----+-------+-----------------------+------------------| |3. Апаратура | | | |Технічний проект | |ущільнення ліній | | | |для стройових | |зв'язку | | | |підрозділів | |(каналоутворювальна) | | | |міліції, цивільної| |телефонна: | | | |охорони ДСО | | | | | |України | | | | | |узгоджується зі | | | | | |службою зв'язку | | | | | |ГУМВС України в | | | | | |Автономній | | | | | |Республіці Крим, | | | | | |м. Києві та | | | | | |Київській області,| | | | | |УМВС | |---------------------+-----+-------+-----------------------|України в областях| |3.1. Ємністю до 30 | К-т |Визна- |Кожному підрозділу ДСО |та м. Севастополі,| |каналів | |чається|України. |а для УДСО, ВДСО | | | |схемою | |при ГУМВС України | | | |органі-| |в Автономній | | | |зації | |Республіці Крим, | | | |зв'язку| |м. Києві, та | | | | | |Київській області,| | | | | |УМВС України в | | | | | |областях та | | | | | |м. Севастополі - з| | | | | |Управлінням | | | | | |оперативного | | | | | |зв'язку ГШ МВС | | | | | |України. | |---------------------+-----+-------+-----------------------+------------------| |4. Апаратура | -/- | -/- |Кожному підрозділу ДСО |Технічний проект | |узгодження 4- | | |України. |для стройових | |проводових телефонних| | | |підрозділах | |каналів з обладнанням| | | |міліції, цивільної| |телефонного зв'язку | | | |охорони ДСО | | | | | |України | | | | | |узгоджується зі | | | | | |службою зв'язку | | | | | |ГУМВС України в | | | | | |Автономній | | | | | |Республіці Крим, | | | | | |м. Києві та | | | | | |Київській області,| | | | | |УМВС України в | | | | | |областях та | | | | | |м. Севастополі, а | | | | | |для УДСО, ВДСО при| | | | | |ГУМВС України в | | | | | |Автономній | | | | | |Республіці Крим, | | | | | |м. Києві та | | | | | |Київській області,| | | | | |УМВС України в | | | | | |областях та | | | | | |м. Севастополі - з| | | | | |Управлінням | | | | | |оперативного | | | | | |зв'язку ГШ МВС | | | | | |України. | |---------------------+-----+-------+-----------------------+------------------| |5. Телеграфний апарат| Шт. |Визна- |Кожній службі |Необхідність | |(термінал або | |чається|інформаційного |визначається за | |автоматизована | |схемою |забезпечення підрозділу|схемою організації| |абонентська | |органі-|ДСО України. |зв'язку, яка | |установка) | |зації | |узгоджується з | | | |зв'язку| |групою зв'язку | | | | | |ДДСО при МВС | | | | | |України. | |---------------------+-----+-------+-----------------------+------------------| |6. Факсимільний | К-т | 2 |Черговій частині |Телеграфні апарати| |апарат (третьої групи| | |стройового підрозділу |старого парку | |складності) | | |міліції, цивільної |використовуються | | | | |охорони ДСО України. |до вироблення | | | | | |ресурсу. | | | -/- | 5 |ДДСО при МВС України. | | | | | | | | | | -/- | 2 |Управлінню в складі | | | | | |Департаменту ДСО при | | | | | |МВС України. | | | | | | | | | | -/- | 2 |Вінницькому ВПУ та | | | | | |Рівненському УПППО ДДСО| | | | | |при МВС України. | | | | | | | | | | -/- | 4 |УДСО-ВДСО при ГУМВС | | | | | |України в Автономній | | | | | |Республіці Крим, | | | | | |м. Києві та Київській | | | | | |області, УМВС України в| | | | | |областях, містах | | | | | |Севастополі та Кривому | | | | | |Розі. | | | | | | | | | | -/- | 2 |Відділу в складі УДСО, | | | | | |ВДСО при ГУМВС України | | | | | |в Автономній Республіці| | | | | |Крим, м. Києві та | | | | | |Київській області, УМВС| | | | | |України в областях, | | | | | |містах Севастополі та | | | | | |Кривому Розі. | | | | | | | | | | -/- | 2 |Стройовому підрозділу | | | | | |міліції, цивільної | | | | | |охорони ДСО України. | | | | | | | | | | -/- | 1 |Пункту централізованої | | | | | |охорони, розташованому | | | | | |в окремій будівлі від | | | | | |чергової частини | | | | | |стройових підрозділів | | | | | |міліції та цивільної | | | | | |охорони ДСО України. | | |---------------------+-----+-------+-----------------------+------------------| |7. Пристрій | Шт. |Визна- |Черговій частині, |По одному на | |автоматичного | |чається|пункту централізованої |кожний телефонний | |визначення номера | |схемою |охорони підрозділу ДСО |номер мережі | |телефону абонента | |органі-|України. |зв'язку загального| | | |зації | |користування. | | | |зв'язку| | | |---------------------+-----+-------+-----------------------+------------------| |8. Телефонний апарат | -/- | |Кожному підрозділу, |До 120% від | |АТС | | |пункту централізованої |ємності діючих | | | | |охорони, навчальному |телефонних | | | | |закладу ДСО України. |станцій, | | | | | |встановлених | | | | | |номерів відомчих | | | | | |мереж та мережі | | | | | |загального | | | | | |користування. | |---------------------+-----+-------+-----------------------+------------------| |9. Телефонний апарат | -/- | |Кожному підрозділу, |До 120% від | |ЦБ | | |навчальному закладу ДСО|ємності діючих | | | | |України. |станцій | | | | | |оперативного | | | | | |зв'язку та | | | | | |комутаторів | | | | | |адміністративно- | | | | | |директорського | | | | | |зв'язку. | |---------------------+-----+-------+-----------------------+------------------| |10. Система | К-т | |Черговій частині та |Із розрахунку по | |документування мовної| | |пункту централізованої |одному каналу на | |інформації по лініях | | |охорони підрозділів ДСО|кожну лінію | |зв'язку | | |України. |телефону | | | | | |зовнішньої мережі | | | | | |зв'язку робочого | | | | | |місця пульта | | | | | |зв'язку чергової | | | | | |частини, пункту | | | | | |централізованого | | | | | |охорони, телефону | | | | | |довіри, основний | | | | | |канал головної | | | | | |радіостанції | | | | | |проведення | | | | | |радіообміну, | | | | | |атмосфери залу та | | | | | |часу. | |---------------------+-----+-------+-----------------------+------------------| |11. Пристрої | К-т | 1 |На систему засобів |Комплектність, тип| |безперебійного | | |зв'язку та обладнання |та потужність | |живлення | | |приладів охорони пункту|визначаються | | | | |централізованого |згідно з проектом | | | | |нагляду підрозділу ДСО |електроживлення | | | | |України. |засобів зв'язку та| | | | | |апаратури систем | | | | | |охорони (з | | | | | |урахуванням 100 % | | | | | |потужності). | |---------------------+-----+-------+-----------------------+------------------| |12. Агрегати | -/- | 1 |На кожну чергову |Комплектність, тип| |резервного | | |частину та пункт |та потужність | |електроживлення | | |централізованої охорони|визначаються | |апаратури зв'язку та | | |підрозділу ДСО України.|згідно з проектом | |станційної апаратури | | | |електроживлення | |охорони | | | |засобів зв'язку та| | | | | |апаратури систем | | | | | |охорони. | |---------------------+-----+-------+-----------------------+------------------| |13. Батареї |Бата-|Згідно |На систему засобів |Комплектність, тип| |акумуляторні |рея | з |зв'язку та обладнання |та потужність | |стаціонарні, кислотні| |проек- |приладів охорони пункту|визначаються | | | | том |централізованого |згідно з проектом | | | | |нагляду підрозділу ДСО |електроживлення | | | | |України. |засобів зв'язку та| | | | | |апаратури охорони.| |---------------------+-----+-------+-----------------------+------------------| |14. Система | К-т | 1 |На кожну чергову |Кількість | |відеонагляду | | |частину та окремо |відеокамер | | | | |дислокований пункт |визначається | | | | |централізованої охорони|згідно з проектом | | | | |підрозділів ДСО |підрозділу ДСО | | | | |України. |України. | |---------------------+-----+-------+-----------------------+------------------| |15. Радіотрансляційна| -/- | 1 |Кожному підрозділу ДСО |Потужність та | |апаратура оповіщення | | |України. |комплектність | | | | | |визначаються за | | | | | |схемою організації| | | | | |оповіщення. | |---------------------+-----+-------+-----------------------+------------------| |16. Підсилювач | -/- |Визна- |Кожному підрозділу, |У розрахунку один | |озвучення залів | |чається|навчальному закладу ДСО|підсилювач зі 100%| | | |схемою |України. |резервування | | | |органі-| |каналів | | | |зації | |підсилювання на | | | |озвуче-| |кожний зал нарад. | | | | ння | |Потужність та | | | | | |комплектність | | | | | |визначаються за | | | | | |схемою організації| | | | | |озвучення. | --------------------------------------------------------------------------------

Начальник ДДСО при МВС

України полковник міліції О.П.Угровецький

Додаток 3

до наказу МВС України

25.11.2003 N 1428

ТЕРМІНИ ЕКСПЛУАТАЦІЇ

основних засобів зв'язку в підрозділах ДСО

при МВС України

--------------------------------------------------------------------- | Найменування техніки |Нормативний | | | строк | | |експлуатації| | | (у роках) | |-------------------------------------------------------------------| | Засоби проводового зв'язку | |-------------------------------------------------------------------| | 1 |Автоматичні телефонні станції | 20 | | |адміністративно-господарського зв'язку | | | |(координатні, квазіелектронні) ємністю понад 200| | | |номерів | | |-----+------------------------------------------------+------------| | 2 |Автоматичні телефонні станції | 15 | | |адміністративно-господарського зв'язку | | | |(координатні, квазіелектронні) ємністю до 200 | | | |номерів | | |-----+------------------------------------------------+------------| | 3 |Електронні (цифрові) автоматичні станції | 20 | | |оперативного зв'язку ємністю понад 50 портів | | |-----+------------------------------------------------+------------| | 4 |Електронні (цифрові) автоматичні станції | 15 | | |оперативного зв'язку ємністю до 50 портів | | |-----+------------------------------------------------+------------| | 5 |Цифрові телефонні апарати (термінали) АТС | 15 | | |оперативного зв'язку | | |-----+------------------------------------------------+------------| | 6 |Аналогові станції (пульти) оперативного зв'язку | 12 | |-----+------------------------------------------------+------------| | 7 |Аналогові телефонні комутатори директорського | 10 | | |зв'язку, офісні електронні автоматичні телефонні| | | |станції | | |-----+------------------------------------------------+------------| | 8 |Телефонні комутатори міжміського зв'язку | 10 | |-----+------------------------------------------------+------------| | 9 |Польові телефонні комутатори, телефонні апарати | 10 | | |МБ | | |-----+------------------------------------------------+------------| | 10 |Телефонні концентратори, телефонні апарати, | 10 | | |пристрої автоматичного визначення номера | | | |телефону абонента | | |-----+------------------------------------------------+------------| | 11 |Апаратура ущільнення ліній зв'язку | 18 | | |(каналоутворювальна) телефонна | | |-----+------------------------------------------------+------------| | 12 |Апаратура узгодження 4-проводових телефонних |Згідно з ТУ | | |каналів з обладнанням телефонного зв'язку | | |-----+------------------------------------------------+------------| | 13 |Автоматичні телеграфні станції (концентратори) | 20 | | |електронні | | |-----+------------------------------------------------+------------| | 14 |Апаратура ущільнення ліній зв'язку | 15 | | |(каналоутворювальна) телеграфна | | |-----+------------------------------------------------+------------| | 15 |Телеграфні апарати електромеханічні | 10 | |-----+------------------------------------------------+------------| | 16 |Телеграфні апарати електронні, автоматизовані | 12 | | |абонентські установки на базі ЕОМ | | |-----+------------------------------------------------+------------| | 17 |Факсимільні апарати | 10 | |-----+------------------------------------------------+------------| | 18 |Системи документування розмов лініями зв'язку | 8 | | |електромеханічні | | |-----+------------------------------------------------+------------| | 19 |Системи документування розмов лініями зв'язку | 20 | | |електронні | | |-----+------------------------------------------------+------------| | 20 |Апаратура оповіщення телефонною мережею | 15 | | |аналогова | | |-----+------------------------------------------------+------------| | 21 |Апаратура оповіщення телефонною мережею цифрова | 20 | |-----+------------------------------------------------+------------| | 22 |Радіотрансляційна апаратура оповіщення | 10 | |-----+------------------------------------------------+------------| | 23 |Електромегафони | 5 | |-----+------------------------------------------------+------------| | 24 |Сигнально-гучномовні пристрої | 7 | |-----+------------------------------------------------+------------| | 25 |Підсилювачі озвучення залів | 10 | |-----+------------------------------------------------+------------| | 26 |Промтелеустановки охоронні | 15 | |-----+------------------------------------------------+------------| | 27 |Короткохвильові радіостанції потужності від 0,1 | 15 | | |до 1 кВт | | |-----+------------------------------------------------+------------| | 28 |Короткохвильові радіостанції потужності до 0,1 | 10 | | |кВт | | |-----+------------------------------------------------+------------| | 29 |УКХ радіостанції центральні, стаціонарні (у т.ч.| 8 | | |дистанційні), ретранслятори | | |-----+------------------------------------------------+------------| | 30 |УКХ радіостанції автомобільні (у т.ч. | 7 | | |мотоциклетні) | | |-----+------------------------------------------------+------------| | 31 |УКХ радіостанції переносні (у т.ч. | 6 | | |потайнопереносні) | | |-----+------------------------------------------------+------------| | 32 |Радіорелейні станції | 15 | |-----+------------------------------------------------+------------| | |Мобільні засоби зв'язку | | |-----+------------------------------------------------+------------| | 33 |Мобільні телефони стаціонарні | 8 | |-----+------------------------------------------------+------------| | 34 |Мобільні телефони возимі | 7 | |-----+------------------------------------------------+------------| | 35 |Мобільні телефони переносні | 6 | |-----+------------------------------------------------+------------| | 36 |Телефони типу "Алтай" стаціонарні | 8 | |-----+------------------------------------------------+------------| | 37 |Телефони типу "Алтай" возимі | 7 | |-----+------------------------------------------------+------------| | 38 |Транкінгові радіостанції стаціонарні | 8 | |-----+------------------------------------------------+------------| | 39 |Транкінгові радіостанції возимі | 7 | |-----+------------------------------------------------+------------| | 40 |Транкінгові радіостанції переносні | 6 | |-----+------------------------------------------------+------------| | 41 |Базове обладнання пейджингового зв'язку | 8 | |-----+------------------------------------------------+------------| | 42 |Пейджер | 6 | |-----+------------------------------------------------+------------| | |Пересувні засоби зв'язку | | |-----+------------------------------------------------+------------| | 43 |Командно-штабна машина | 10 | |-----+------------------------------------------------+------------| | 44 |Пересувна майстерня зв'язку | 10 | |-----+------------------------------------------------+------------| | |Джерела електроживлення | | |-----+------------------------------------------------+------------| | 45 |Агрегати електроживлення потужністю до 4 кВт | 10 | | |(бензоагрегати) | | |-----+------------------------------------------------+------------| | 46 |Установки електроживлення для вузлів зв'язку | 7 | |-----+------------------------------------------------+------------| | 47 |Випрямлювачі до 3 кВт. | 8 | |-----+------------------------------------------------+------------| | 48 |Випрямлювачі понад 3 кВт | 12 | |-----+------------------------------------------------+------------| | 49 |Батареї акумуляторні стаціонарні кислотні | 10 | | |герметичні | | |-----+------------------------------------------------+------------| | 50 |Батареї акумуляторні стаціонарні кислотні | 15 | | |закриті | | |-----+------------------------------------------------+------------| | 51 |Батареї акумуляторні стаціонарні кислотні | 10 | | |відкриті | | |-----+------------------------------------------------+------------| | 52 |Батареї акумуляторні стаціонарні лужні | 8 | ---------------------------------------------------------------------

Примітка 1. Закінчення нормативного строку служби не є

підставою для списання засобів зв'язку, якщо їх технічні

характеристики відповідають технічним умовам. Примітка 2. Під час експлуатації в умовах моря та морського

узбережжя строк служби засобів зв'язку скорочується на 25%, на

ріках і озерах - на 15%. Примітка 3. Час перебування апаратури на зберіганні в строки

експлуатації не входить.

Начальник ДДСО при МВС

України полковник міліції О.П.Угровецький

Додаток 4

до наказу МВС України

25.11.2003 N 1428

ФОРМА "2-Ст Наявність"

Кому подається _____________

Ким подається ______________

СТАТИСТИЧНА ІНФОРМАЦІЯ

про наявність засобів проводового зв'язку,

ліній та каналів зв'язку для підрозділів

ДСО України

Розділ 2. Відомості про наявність засобів проводового

зв'язку, ліній та каналів зв'язку

Код форми "2-Ст П", розділ 02, рік _________

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |Найменування засобів проводового зв'язку,|Одиниці|Наяв-|Уведе-|Спи- |Пере-|Під- |Наяв- |УДСО, ВДСО| Підрозділи УДСО, ВДСО | | ліній та каналів зв'язку | виміру|вість|но в |сано |дано |лягає|ність |----------+--------------------------------------------------| | | |на |дію в |в |в |спи- |на |Чер-|Слу- | | | | | | | | | | | | | | | |Усьо-| | | |поча-|звіт- |звіт-|звіт-|санню|кінець|гова|жба | | | | | | | | | | | | | | | |го в | | | |ток |ному |ному |ному | |звіт- |час-|зв'я-| | | | | | | | | | | | | | | |під- | | | |звіт-|році |році |році | |ного |тина|зку | | | | | | | | | | | | | | | |роз- | | | |ного | | | | |року | | | | | | | | | | | | | | | | | |ділах| | | |року | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |-----------------------------------------+-------+-----+------+-----+-----+-----+------+----+-----+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+-----| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |11|12|13|14|15|16|17|18|19|20|21|22|23|24|25| 26 | |-----------------------------------------+-------+-----+------+-----+-----+-----+------+----+-----+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+-----| |Автоматичні телефонні станції адмін. - | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |господарського зв'язку, усього | од. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |-----------------------------------------+-------+-----+------+-----+-----+-----+------+----+-----+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+-----| |у тому числі: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |ємністю до 400 портів | -/- | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |-----------------------------------------+-------+-----+------+-----+-----+-----+------+----+-----+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+-----| |у т.ч.: (найменування) | -/- | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |-----------------------------------------+-------+-----+------+-----+-----+-----+------+----+-----+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+-----| | ємністю до 200 портів | -/- | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |-----------------------------------------+-------+-----+------+-----+-----+-----+------+----+-----+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+-----| |у т.ч.: (найменування) | -/- | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |-----------------------------------------+-------+-----+------+-----+-----+-----+------+----+-----+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+-----| | ємністю до 100 портів | -/- | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |-----------------------------------------+-------+-----+------+-----+-----+-----+------+----+-----+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+-----| |у т.ч.: (найменування) | -/- | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |-----------------------------------------+-------+-----+------+-----+-----+-----+------+----+-----+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+-----| |Усього монтажна ємність | номери| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |-----------------------------------------+-------+-----+------+-----+-----+-----+------+----+-----+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+-----| |Електронні (цифрові) АТС відомчого | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |оперативного і міжміського зв'язку, | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |усього | од. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |-----------------------------------------+-------+-----+------+-----+-----+-----+------+----+-----+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+-----| |у тому числі: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ємністю до 400 портів | -/- | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |-----------------------------------------+-------+-----+------+-----+-----+-----+------+----+-----+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+-----| |у т.ч.: (найменування) | -/- | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |-----------------------------------------+-------+-----+------+-----+-----+-----+------+----+-----+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+-----| | ємністю до 200 портів | -/- | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |-----------------------------------------+-------+-----+------+-----+-----+-----+------+----+-----+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+-----| |у т.ч.: (найменування) | -/- | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |-----------------------------------------+-------+-----+------+-----+-----+-----+------+----+-----+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+-----| | ємністю до 80 портів | -/- | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |-----------------------------------------+-------+-----+------+-----+-----+-----+------+----+-----+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+-----| |у т.ч.: (найменування) | -/- | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |-----------------------------------------+-------+-----+------+-----+-----+-----+------+----+-----+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+-----| | ємністю до 40 портів | -/- | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |-----------------------------------------+-------+-----+------+-----+-----+-----+------+----+-----+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+-----| |у т.ч.: (найменування) | -/- | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |-----------------------------------------+-------+-----+------+-----+-----+-----+------+----+-----+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+-----| | Усього монтажна ємність | номери| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |-----------------------------------------+-------+-----+------+-----+-----+-----+------+----+-----+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+-----| |Офісні міні-АТС, усього | од. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |-----------------------------------------+-------+-----+------+-----+-----+-----+------+----+-----+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+-----| |в тому числі: | -/- | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ємністю до 100 портів | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |-----------------------------------------+-------+-----+------+-----+-----+-----+------+----+-----+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+-----| |у т.ч.: (найменування) | -/- | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |-----------------------------------------+-------+-----+------+-----+-----+-----+------+----+-----+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+-----| | ємністю до 80 портів | -/- | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |-----------------------------------------+-------+-----+------+-----+-----+-----+------+----+-----+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+-----| |у т.ч.: (найменування) | -/- | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |-----------------------------------------+-------+-----+------+-----+-----+-----+------+----+-----+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+-----| | ємністю до 60 портів | -/- | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |-----------------------------------------+-------+-----+------+-----+-----+-----+------+----+-----+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+-----| |у т.ч.: (найменування) | -/- | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |-----------------------------------------+-------+-----+------+-----+-----+-----+------+----+-----+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+-----| | ємністю до 40 портів | -/- | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |-----------------------------------------+-------+-----+------+-----+-----+-----+------+----+-----+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+-----| |у т.ч.: (найменування) | -/- | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |-----------------------------------------+-------+-----+------+-----+-----+-----+------+----+-----+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+-----| |Усього монтажна ємність | номери| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |-----------------------------------------+-------+-----+------+-----+-----+-----+------+----+-----+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+-----| |Аналогові станції (пульти) оперативного | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |зв'язку ЧЧ, усього | од. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |-----------------------------------------+-------+-----+------+-----+-----+-----+------+----+-----+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+-----| |у тому числі: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ємністю до 100 номерів | -/- | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |-----------------------------------------+-------+-----+------+-----+-----+-----+------+----+-----+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+-----| |у т.ч.: (найменування) | -/- | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |-----------------------------------------+-------+-----+------+-----+-----+-----+------+----+-----+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+-----| | ємністю до 50 номерів | -/- | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |-----------------------------------------+-------+-----+------+-----+-----+-----+------+----+-----+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+-----| |у т.ч.: (найменування) | -/- | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |-----------------------------------------+-------+-----+------+-----+-----+-----+------+----+-----+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+-----| | ємністю до 20 номерів | -/- | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |-----------------------------------------+-------+-----+------+-----+-----+-----+------+----+-----+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+-----| |у т.ч.: (найменування) | -/- | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |-----------------------------------------+-------+-----+------+-----+-----+-----+------+----+-----+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+-----| |Телефонні комутатори директорського | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |зв'язку, усього | -/- | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |-----------------------------------------+-------+-----+------+-----+-----+-----+------+----+-----+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+-----| |в тому числі: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ємністю до 40 номерів | -/- | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |-----------------------------------------+-------+-----+------+-----+-----+-----+------+----+-----+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+-----| |у т.ч.: (найменування) | -/- | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |-----------------------------------------+-------+-----+------+-----+-----+-----+------+----+-----+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+-----| | ємністю до 30 номерів | -/- | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |-----------------------------------------+-------+-----+------+-----+-----+-----+------+----+-----+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+-----| |у т.ч.: (найменування) | -/- | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |-----------------------------------------+-------+-----+------+-----+-----+-----+------+----+-----+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+-----| | ємністю до 20 номерів | -/- | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |-----------------------------------------+-------+-----+------+-----+-----+-----+------+----+-----+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+-----| |у т.ч.: (найменування) | -/- | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |-----------------------------------------+-------+-----+------+-----+-----+-----+------+----+-----+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+-----| | ємністю до 10 номерів | -/- | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |-----------------------------------------+-------+-----+------+-----+-----+-----+------+----+-----+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+-----| |у т.ч.: (найменування) | -/- | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |-----------------------------------------+-------+-----+------+-----+-----+-----+------+----+-----+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+-----| |Апаратура ущільнення ліній зв'язку | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |(каналоутворювальна) телефонна, усього |комп- | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | лект | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |-----------------------------------------+-------+-----+------+-----+-----+-----+------+----+-----+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+-----| | ємністю до 30 каналів | -/- | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |-----------------------------------------+-------+-----+------+-----+-----+-----+------+----+-----+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+-----| |у тому числі: (найменування) | -/- | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |-----------------------------------------+-------+-----+------+-----+-----+-----+------+----+-----+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+-----| |Апаратура узгодження 4-проводових | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |телефонних каналів з обладнанням | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |телефонного зв'язку | -/- | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |-----------------------------------------+-------+-----+------+-----+-----+-----+------+----+-----+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+-----| |у тому числі: (найменування) | -/- | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |-----------------------------------------+-------+-----+------+-----+-----+-----+------+----+-----+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+-----| |Підсилювачі НУП-ОУП, усього | -/- | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |-----------------------------------------+-------+-----+------+-----+-----+-----+------+----+-----+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+-----| |у тому числі: (найменування) | -/- | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |-----------------------------------------+-------+-----+------+-----+-----+-----+------+----+-----+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+-----| |Ввідно-комутаційне обладнання ЛАЦ, | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |усього | -/- | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |-----------------------------------------+-------+-----+------+-----+-----+-----+------+----+-----+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+-----| |у тому числі: (найменування) | од. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |-----------------------------------------+-------+-----+------+-----+-----+-----+------+----+-----+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+-----| |Телеграфні апарати (термінали), усього | -/- | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |-----------------------------------------+-------+-----+------+-----+-----+-----+------+----+-----+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+-----| |у тому числі: що працюють у мережі МВС | -/- | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |-----------------------------------------+-------+-----+------+-----+-----+-----+------+----+-----+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+-----| |у т.ч.: (найменування) | -/- | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |-----------------------------------------+-------+-----+------+-----+-----+-----+------+----+-----+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+-----| | що працюють у мережі АТ/Телекс | -/- | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |-----------------------------------------+-------+-----+------+-----+-----+-----+------+----+-----+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+-----| |у т.ч.: (найменування) | -/- | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |-----------------------------------------+-------+-----+------+-----+-----+-----+------+----+-----+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+-----| |Факсимільні апарати (третьої групи | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |складності), усього | -/- | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |-----------------------------------------+-------+-----+------+-----+-----+-----+------+----+-----+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+-----| |у тому числі: (найменування) | -/- | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |-----------------------------------------+-------+-----+------+-----+-----+-----+------+----+-----+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+-----| |Пристрої автоматичного визначення номера | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |телефону абонента, усього | -/- | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |-----------------------------------------+-------+-----+------+-----+-----+-----+------+----+-----+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+-----| |у тому числі: (найменування) | -/- | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |-----------------------------------------+-------+-----+------+-----+-----+-----+------+----+-----+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+-----| |ТА АТС, усього | -/- | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |-----------------------------------------+-------+-----+------+-----+-----+-----+------+----+-----+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+-----| |у тому числі: з імпульсним набором номера| -/- | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |-----------------------------------------+-------+-----+------+-----+-----+-----+------+----+-----+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+-----| |у т.ч.: (найменування) | -/- | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |-----------------------------------------+-------+-----+------+-----+-----+-----+------+----+-----+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+-----| | з тональним набором номера | -/- | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |-----------------------------------------+-------+-----+------+-----+-----+-----+------+----+-----+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+-----| |у т.ч.: (найменування) | -/- | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |-----------------------------------------+-------+-----+------+-----+-----+-----+------+----+-----+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+-----| | з цифровим набором номера | -/- | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |-----------------------------------------+-------+-----+------+-----+-----+-----+------+----+-----+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+-----| |у т.ч.: (найменування) | -/- | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |-----------------------------------------+-------+-----+------+-----+-----+-----+------+----+-----+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+-----| |ТА ЦБ, усього | -/- | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |-----------------------------------------+-------+-----+------+-----+-----+-----+------+----+-----+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+-----| |у тому числі: (найменування) | -/- | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |-----------------------------------------+-------+-----+------+-----+-----+-----+------+----+-----+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+-----| |Системи документування мовної інформації | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |(СДМІ) по лініях зв'язку (магнітофони), | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |усього | -/- | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |-----------------------------------------+-------+-----+------+-----+-----+-----+------+----+-----+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+-----| |в тому числі: спеціальні: | -/- | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |-----------------------------------------+-------+-----+------+-----+-----+-----+------+----+-----+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+-----| |у т.ч.: (найменування) | -/- | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |-----------------------------------------+-------+-----+------+-----+-----+-----+------+----+-----+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+-----| | цифрові | -/- | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |-----------------------------------------+-------+-----+------+-----+-----+-----+------+----+-----+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+-----| |у т.ч.: (найменування) | -/- | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |-----------------------------------------+-------+-----+------+-----+-----+-----+------+----+-----+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+-----| | аналогові | од. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |-----------------------------------------+-------+-----+------+-----+-----+-----+------+----+-----+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+-----| |у т.ч.: (найменування) | -/- | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |-----------------------------------------+-------+-----+------+-----+-----+-----+------+----+-----+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+-----| | побутові | -/- | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |-----------------------------------------+-------+-----+------+-----+-----+-----+------+----+-----+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+-----| |у т.ч.: (найменування) | -/- | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |-----------------------------------------+-------+-----+------+-----+-----+-----+------+----+-----+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+-----| |Пристрої безперебійного живлення | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |зв'язку, усього | -/- | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |-----------------------------------------+-------+-----+------+-----+-----+-----+------+----+-----+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+-----| |у тому числі: (найменування) | -/- | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |-----------------------------------------+-------+-----+------+-----+-----+-----+------+----+-----+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+-----| |Випрямне обладнання, усього | -/- | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |-----------------------------------------+-------+-----+------+-----+-----+-----+------+----+-----+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+-----| |у тому числі: (найменування) | -/- | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |-----------------------------------------+-------+-----+------+-----+-----+-----+------+----+-----+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+-----| |Обладнання комутації електроживлення, | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |усього | -/- | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |-----------------------------------------+-------+-----+------+-----+-----+-----+------+----+-----+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+-----| |у тому числі: (найменування) | -/- | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |-----------------------------------------+-------+-----+------+-----+-----+-----+------+----+-----+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+-----| |інвертори, усього | -/- | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |-----------------------------------------+-------+-----+------+-----+-----+-----+------+----+-----+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+-----| |у тому числі: (найменування) | -/- | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |-----------------------------------------+-------+-----+------+-----+-----+-----+------+----+-----+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+-----| |Блоки живлення, усього | -/- | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |-----------------------------------------+-------+-----+------+-----+-----+-----+------+----+-----+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+-----| |у тому числі: (найменування) | -/- | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |-----------------------------------------+-------+-----+------+-----+-----+-----+------+----+-----+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+-----| |Навантажувальний опір, усього | -/- | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |-----------------------------------------+-------+-----+------+-----+-----+-----+------+----+-----+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+-----| |у тому числі: (найменування) | -/- | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |-----------------------------------------+-------+-----+------+-----+-----+-----+------+----+-----+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+-----| |Агрегати резервного електроживлення | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |апаратури зв'язку та станційної | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |апаратури охорони, усього | -/- | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |-----------------------------------------+-------+-----+------+-----+-----+-----+------+----+-----+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+-----| |у тому числі: дизельні | -/- | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |-----------------------------------------+-------+-----+------+-----+-----+-----+------+----+-----+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+-----| |у т.ч.: (найменування) | -/- | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |-----------------------------------------+-------+-----+------+-----+-----+-----+------+----+-----+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+-----| | бензинові | -/- | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |-----------------------------------------+-------+-----+------+-----+-----+-----+------+----+-----+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+-----| |у т.ч.: (найменування) | -/- | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |-----------------------------------------+-------+-----+------+-----+-----+-----+------+----+-----+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+-----| |Батареї акумуляторні стаціонарні | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |кислотні, усього | бат. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |-----------------------------------------+-------+-----+------+-----+-----+-----+------+----+-----+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+-----| |в тому числі: на 60 В | бат. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |-----------------------------------------+-------+-----+------+-----+-----+-----+------+----+-----+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+-----| |у т.ч.: (найменування) | -/- | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |-----------------------------------------+-------+-----+------+-----+-----+-----+------+----+-----+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+-----| | на 48 В | -/- | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |-----------------------------------------+-------+-----+------+-----+-----+-----+------+----+-----+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+-----| |у т.ч.: (найменування) | -/- | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |-----------------------------------------+-------+-----+------+-----+-----+-----+------+----+-----+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+-----| |Системи відеонагляду та охорони | комп- | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | лект | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |-----------------------------------------+-------+-----+------+-----+-----+-----+------+----+-----+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+-----| |у тому числі: (найменування) | -/- | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |-----------------------------------------+-------+-----+------+-----+-----+-----+------+----+-----+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+-----| |Радіотрансляційна апаратура сповіщення, | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |усього | -/- | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |-----------------------------------------+-------+-----+------+-----+-----+-----+------+----+-----+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+-----| |у тому числі: (найменування) | -/- | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |-----------------------------------------+-------+-----+------+-----+-----+-----+------+----+-----+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+-----| |Підсилювачі озвучення залів, усього | од. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |-----------------------------------------+-------+-----+------+-----+-----+-----+------+----+-----+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+-----| |у тому числі: (найменування) | -/- | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |-----------------------------------------+-------+-----+------+-----+-----+-----+------+----+-----+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+-----| |ПЕОМ у підрозділах зв'язку, усього | -/- | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |-----------------------------------------+-------+-----+------+-----+-----+-----+------+----+-----+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+-----| |у тому числі: (найменування) | -/- | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |-----------------------------------------+-------+-----+------+-----+-----+-----+------+----+-----+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+-----| |Фізичні лінії безпосереднього зв'язку, | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |усього | -/- | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |-----------------------------------------+-------+-----+------+-----+-----+-----+------+----+-----+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+-----| |З'єднувальні лінії з АТС, усього | -/- | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |-----------------------------------------+-------+-----+------+-----+-----+-----+------+----+-----+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+-----| |Телефони мережі зв'язку загального | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |користування, усього | -/- | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |-----------------------------------------+-------+-----+------+-----+-----+-----+------+----+-----+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+-----| |Канали зв'язку міські орендовані, усього | -/- | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |-----------------------------------------+-------+-----+------+-----+-----+-----+------+----+-----+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+-----| |в тому числі: телефонні ОЦК | -/- | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |-----------------------------------------+-------+-----+------+-----+-----+-----+------+----+-----+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+-----| | телефонні ТЧ | -/- | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |-----------------------------------------+-------+-----+------+-----+-----+-----+------+----+-----+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+-----| | телеграфні | -/- | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |-----------------------------------------+-------+-----+------+-----+-----+-----+------+----+-----+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+-----| |Канали зв'язку міські власні, усього | -/- | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |-----------------------------------------+-------+-----+------+-----+-----+-----+------+----+-----+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+-----| |у тому числі: телефонні ОЦК | -/- | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |-----------------------------------------+-------+-----+------+-----+-----+-----+------+----+-----+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+-----| | телефонні ТЧ | -/- | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |-----------------------------------------+-------+-----+------+-----+-----+-----+------+----+-----+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+-----| | телеграфні | од. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |-----------------------------------------+-------+-----+------+-----+-----+-----+------+----+-----+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+-----| |Канали зв'язку міжміські (зонові) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |орендовані, усього | -/- | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |-----------------------------------------+-------+-----+------+-----+-----+-----+------+----+-----+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+-----| |у тому числі: телефонні ОЦК | -/- | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |-----------------------------------------+-------+-----+------+-----+-----+-----+------+----+-----+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+-----| | телефонні ТЧ | -/- | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |-----------------------------------------+-------+-----+------+-----+-----+-----+------+----+-----+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+-----| | телеграфні | -/- | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |-----------------------------------------+-------+-----+------+-----+-----+-----+------+----+-----+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+-----| |Канали зв'язку міжміські (зонові) власні,| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |усього | -/- | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |-----------------------------------------+-------+-----+------+-----+-----+-----+------+----+-----+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+-----| |у тому числі: радіорелейні | -/- | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |-----------------------------------------+-------+-----+------+-----+-----+-----+------+----+-----+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+-----| |за допомогою кабельних систем передачі | -/- | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Примітка 1. У колонці 8 зазначаються засоби зв'язку, які

виробили свій ресурс і не підлягають відновленню. Примітка 2. Показник графи 9 дорівнює сумі показників граф

9,10 та 26. Примітка 3. Цю форму підрозділи цивільної охорони заповнюють

окремо.

Начальник УДСО, ВДСО при УМВС України Виконавець

в ______________________ області __________ __________ ___________ __________ _________ _________ (звання) (прізвище) (підпис) (прізвище) (звання) (підпис)

"__"___________ 200 _ року. Службовий телефон

Продовження додатка 4

ФОРМА "2-Ст Наявність"

Кому подається __________________

Ким подається ___________________

СТАТИСТИЧНА ІНФОРМАЦІЯ

про наявність засобів радіозв'язку

підрозділів ДСО України

Розділ 2. Відомості про наявність засобів радіозв'язку

Код форми "2-Ст Р", розділ 02, рік ________

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |Найменування техніки радіозв'язку|Одиниця |Наяв-|Вве- |Спи- |Пере |Під- |Наяв- |УДСО, ВДСО| Підрозділи УДСО, ВДСО | | |виміру |ність|дено |сано |дано |лягає|ність |----------+--------------------------------------------------| | | |на |в дію|в |в |спи- |на |Чер-|Слу- | | | | | | | | | | | | | | | |Усьо-| | | |поча-|в |зві- |зві- |санню|кінець|гова|жба | | | | | | | | | | | | | | | |го в | | | |ток |звіт-|тному|тному| |звіт- |час-|зв'я-| | | | | | | | | | | | | | | |під- | | | |звіт-|ному |році |році | |ного |тина|зку | | | | | | | | | | | | | | | |роз- | | | |ного |році | | | |року | | | | | | | | | | | | | | | | | |ділах| | | |року | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |---------------------------------+--------+-----+-----+-----+-----+-----+------+----+-----+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+-----| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |11|12|13|14|15|16|17|18|19|20|21|22|23|24|25| 26 | |---------------------------------+--------+-----+-----+-----+-----+-----+------+----+-----+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+-----| |Радіостанції УКХ, призначені для | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |організації диспетчерського | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |радіозв'язку, усього |комплект| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |---------------------------------+--------+-----+-----+-----+-----+-----+------+----+-----+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+-----| |у тому числі: центральні | -/- | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |---------------------------------+--------+-----+-----+-----+-----+-----+------+----+-----+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+-----| |у т.ч.: (найменування) | -/- | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |---------------------------------+--------+-----+-----+-----+-----+-----+------+----+-----+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+-----| | стаціонарні | -/- | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |---------------------------------+--------+-----+-----+-----+-----+-----+------+----+-----+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+-----| |у т.ч.: (найменування) | -/- | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |---------------------------------+--------+-----+-----+-----+-----+-----+------+----+-----+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+-----| |автомобільні, що використовуються| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |як стаціонарні | -/- | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |---------------------------------+--------+-----+-----+-----+-----+-----+------+----+-----+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+-----| |у т.ч.: (найменування) | -/- | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |---------------------------------+--------+-----+-----+-----+-----+-----+------+----+-----+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+-----| | автомобільні | -/- | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |---------------------------------+--------+-----+-----+-----+-----+-----+------+----+-----+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+-----| |у т.ч.: (найменування) | -/- | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |---------------------------------+--------+-----+-----+-----+-----+-----+------+----+-----+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+-----| | мотоциклетні | -/- | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |---------------------------------+--------+-----+-----+-----+-----+-----+------+----+-----+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+-----| |у т.ч.: (найменування) | -/- | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |---------------------------------+--------+-----+-----+-----+-----+-----+------+----+-----+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+-----| | переносні | -/- | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |---------------------------------+--------+-----+-----+-----+-----+-----+------+----+-----+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+-----| |у т.ч.: (найменування) | -/- | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |---------------------------------+--------+-----+-----+-----+-----+-----+------+----+-----+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+-----| | потайносимі |комплект| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |---------------------------------+--------+-----+-----+-----+-----+-----+------+----+-----+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+-----| |у т.ч.: (найменування) | -/- | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |---------------------------------+--------+-----+-----+-----+-----+-----+------+----+-----+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+-----| |Ретранслятори УКХ, усього | -/- | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |---------------------------------+--------+-----+-----+-----+-----+-----+------+----+-----+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+-----| |Радіостанції УКХ, призначені | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |для організації транкінгового | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |та псевдотранкінгового | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |радіозв'язку, усього | -/- | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |---------------------------------+--------+-----+-----+-----+-----+-----+------+----+-----+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+-----| |у тому числі: базові | -/- | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |---------------------------------+--------+-----+-----+-----+-----+-----+------+----+-----+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+-----| |у т.ч.: (найменування) | -/- | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |---------------------------------+--------+-----+-----+-----+-----+-----+------+----+-----+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+-----| | стаціонарні | -/- | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |---------------------------------+--------+-----+-----+-----+-----+-----+------+----+-----+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+-----| |у т.ч.: (найменування) | -/- | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |---------------------------------+--------+-----+-----+-----+-----+-----+------+----+-----+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+-----| |авомобільні, що використовуються | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |як стаціонарні | -/- | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |---------------------------------+--------+-----+-----+-----+-----+-----+------+----+-----+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+-----| |у т.ч.: (найменування) | -/- | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |---------------------------------+--------+-----+-----+-----+-----+-----+------+----+-----+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+-----| | автомобільні | -/- | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |---------------------------------+--------+-----+-----+-----+-----+-----+------+----+-----+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+-----| |у т.ч.: (найменування) | -/- | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |---------------------------------+--------+-----+-----+-----+-----+-----+------+----+-----+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+-----| | мотоциклетні | -/- | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |---------------------------------+--------+-----+-----+-----+-----+-----+------+----+-----+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+-----| |у т.ч.: (найменування) | -/- | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |---------------------------------+--------+-----+-----+-----+-----+-----+------+----+-----+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+-----| | переносні | -/- | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |---------------------------------+--------+-----+-----+-----+-----+-----+------+----+-----+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+-----| |у т.ч.: (найменування) | -/- | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |---------------------------------+--------+-----+-----+-----+-----+-----+------+----+-----+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+-----| | потайносимі | -/- | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |---------------------------------+--------+-----+-----+-----+-----+-----+------+----+-----+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+-----| |у т.ч.: (найменування) | -/- | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |---------------------------------+--------+-----+-----+-----+-----+-----+------+----+-----+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+-----| |Радіостанції УКХ (військового | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |парку), усього |комплект| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |---------------------------------+--------+-----+-----+-----+-----+-----+------+----+-----+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+-----| |у тому числі: стаціонарні | -/- | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |---------------------------------+--------+-----+-----+-----+-----+-----+------+----+-----+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+-----| |у т.ч.: (найменування) | -/- | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |---------------------------------+--------+-----+-----+-----+-----+-----+------+----+-----+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+-----| | автомобільні | -/- | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |---------------------------------+--------+-----+-----+-----+-----+-----+------+----+-----+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+-----| |у т.ч.: (найменування) | -/- | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |---------------------------------+--------+-----+-----+-----+-----+-----+------+----+-----+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+-----| | переносні | -/- | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |---------------------------------+--------+-----+-----+-----+-----+-----+------+----+-----+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+-----| |у т.ч.: (найменування) | -/- | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |---------------------------------+--------+-----+-----+-----+-----+-----+------+----+-----+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+-----| |Радіостанції КХ малої потужності | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |(до 100 Вт), усього | -/- | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |---------------------------------+--------+-----+-----+-----+-----+-----+------+----+-----+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+-----| |у тому числі: стаціонарні | -/- | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |---------------------------------+--------+-----+-----+-----+-----+-----+------+----+-----+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+-----| |у т.ч.: (найменування) | -/- | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |---------------------------------+--------+-----+-----+-----+-----+-----+------+----+-----+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+-----| | автомобільні | -/- | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |---------------------------------+--------+-----+-----+-----+-----+-----+------+----+-----+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+-----| |у т.ч.: (найменування) | -/- | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |---------------------------------+--------+-----+-----+-----+-----+-----+------+----+-----+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+-----| | переносні | -/- | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |---------------------------------+--------+-----+-----+-----+-----+-----+------+----+-----+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+-----| |у т.ч.: (найменування) | -/- | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |---------------------------------+--------+-----+-----+-----+-----+-----+------+----+-----+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+-----| |Радіорелейні станції, усього | -/- | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |---------------------------------+--------+-----+-----+-----+-----+-----+------+----+-----+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+-----| |у тому числі: стаціонарні | -/- | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |---------------------------------+--------+-----+-----+-----+-----+-----+------+----+-----+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+-----| | у т.ч.: (найменування) | -/- | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |---------------------------------+--------+-----+-----+-----+-----+-----+------+----+-----+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+-----| | автомобільні | -/- | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |---------------------------------+--------+-----+-----+-----+-----+-----+------+----+-----+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+-----| |у т.ч.: (найменування) | -/- | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |---------------------------------+--------+-----+-----+-----+-----+-----+------+----+-----+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+-----| |Радіорелейні транслятори, | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |усього |комплект| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |---------------------------------+--------+-----+-----+-----+-----+-----+------+----+-----+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+-----| |у тому числі: стаціонарні | -/- | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |---------------------------------+--------+-----+-----+-----+-----+-----+------+----+-----+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+-----| |у т.ч.: (найменування) | -/- | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |---------------------------------+--------+-----+-----+-----+-----+-----+------+----+-----+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+-----| | автомобільні | -/- | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |---------------------------------+--------+-----+-----+-----+-----+-----+------+----+-----+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+-----| |у т.ч.: (найменування) | -/- | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |---------------------------------+--------+-----+-----+-----+-----+-----+------+----+-----+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+-----| |Пересувні майстерні зв'язку | од. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |---------------------------------+--------+-----+-----+-----+-----+-----+------+----+-----+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+-----| |Транкінгова система зв'язку | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |(власна) у складі: |комплект| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |---------------------------------+--------+-----+-----+-----+-----+-----+------+----+-----+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+-----| |протокол обміну (назва) | -/- | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |---------------------------------+--------+-----+-----+-----+-----+-----+------+----+-----+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+-----| |базове обладнання (склад) | -/- | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |---------------------------------+--------+-----+-----+-----+-----+-----+------+----+-----+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+-----| |Псевдотранкінгова система | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |зв'язку (власна) у складі: | -/- | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |---------------------------------+--------+-----+-----+-----+-----+-----+------+----+-----+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+-----| |протокол обміну (назва) | -/- | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |---------------------------------+--------+-----+-----+-----+-----+-----+------+----+-----+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+-----| |базове обладнання (склад) | -/- | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |---------------------------------+--------+-----+-----+-----+-----+-----+------+----+-----+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+-----| |Пейджингова система зв'язку | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |(власна) у складі: | од. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |---------------------------------+--------+-----+-----+-----+-----+-----+------+----+-----+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+-----| |протокол обміну (назва) | -/- | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |---------------------------------+--------+-----+-----+-----+-----+-----+------+----+-----+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+-----| |базове обладнання (склад) | -/- | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |---------------------------------+--------+-----+-----+-----+-----+-----+------+----+-----+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+-----| |Пейджери, усього | -/- | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |---------------------------------+--------+-----+-----+-----+-----+-----+------+----+-----+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+-----| |у тому числі: (найменування) | -/- | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |---------------------------------+--------+-----+-----+-----+-----+-----+------+----+-----+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+-----| |Супутникова система зв'язку у | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |складі | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |---------------------------------+--------+-----+-----+-----+-----+-----+------+----+-----+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+-----| |протокол системи (назва) | -/- | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |---------------------------------+--------+-----+-----+-----+-----+-----+------+----+-----+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+-----| |термінал (тип) | -/- | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |---------------------------------+--------+-----+-----+-----+-----+-----+------+----+-----+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+-----| |Радіо подовжувачі, усього |комплект| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |---------------------------------+--------+-----+-----+-----+-----+-----+------+----+-----+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+-----| |у тому числі: (найменування) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |---------------------------------+--------+-----+-----+-----+-----+-----+------+----+-----+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+-----| |Пристрої живлення радіостанції, | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |усього | -/- | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |---------------------------------+--------+-----+-----+-----+-----+-----+------+----+-----+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+-----| |у тому числі: (найменування) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |---------------------------------+--------+-----+-----+-----+-----+-----+------+----+-----+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+-----| |Пристрої маскування мови, | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |усього | -/- | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |---------------------------------+--------+-----+-----+-----+-----+-----+------+----+-----+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+-----| |у тому числі: (найменування) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |---------------------------------+--------+-----+-----+-----+-----+-----+------+----+-----+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+-----| |Мобільні телефони, усього | -/- | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |---------------------------------+--------+-----+-----+-----+-----+-----+------+----+-----+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+-----| |у тому числі: (найменування) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |---------------------------------+--------+-----+-----+-----+-----+-----+------+----+-----+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+-----| |Електромегафони, усього | -/- | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |---------------------------------+--------+-----+-----+-----+-----+-----+------+----+-----+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+-----| |у тому числі: (найменування) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |---------------------------------+--------+-----+-----+-----+-----+-----+------+----+-----+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+-----| |Сигнально-гучномовні пристрої, | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |усього | -/- | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |---------------------------------+--------+-----+-----+-----+-----+-----+------+----+-----+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+-----| |у тому числі: (найменування) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Примітка 1. Показник графи 8 дорівнює сумі показників граф 9,

10 та 26. Примітка 2. Цю форму підрозділи цивільної охорони заповнюють

окремо.

Начальник УДСО, ВДСО при УМВС України Виконавець

в ______________________ області __________ __________ ___________ __________ _________ _________ (звання) (прізвище) (підпис) (прізвище) (звання) (підпис)

"__"___________ 200 _ року. Службовий телефон

Начальник ДДСО при МВС

України полковник міліції О.П.Угровецький

Додаток 5

до наказу МВС України

25.11.2003 N 1428

ФОРМА "2-Ст"

Кому подається ____________________

Ким подається _____________________

СТАТИСТИЧНА ІНФОРМАЦІЯ

про належність засобів проводового зв'язку,

ліній та каналів зв'язку для підрозділів

ДСО України

Розділ 1. Відомості про належність засобів проводового

зв'язку, ліній та каналів зв'язку

Код форми "2-Ст П", розділ 01, рік _________

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | Найменування засобів проводового |Одиниці | Нале-| УДСО, | Підрозділи УДСО, ВДСО | | зв'язку, ліній та каналів зв'язку | виміру |жність| ВДСО | | | | | у | | | | | |цілому| | | | | | |----------+--------------------------------------------------------------------| | | | |Чер-|Слу- | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |Усього в| | | | |гова|жба | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |підроз- | | | | |час-|зв'я-| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |ділах | | | | |тина|зку | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |--------------------------------------+--------+------+----+-----+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--------| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |6 |7 |8 |9 |10|11|12|13|14|15|16|17|18|19|20|21|22|23|24|25| 26 | |--------------------------------------+--------+------+----+-----+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--------| |Автоматичні телефонні станції | од. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |адміністративно-господарського | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |зв'язку, усього | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |--------------------------------------+--------+------+----+-----+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--------| |у тому числі: ємністю до 400 портів | -/- | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |--------------------------------------+--------+------+----+-----+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--------| |ємністю до 200 портів | -/- | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |--------------------------------------+--------+------+----+-----+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--------| |ємністю до 100 портів | -/- | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |--------------------------------------+--------+------+----+-----+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--------| |Усього монтажна ємність | номери | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |--------------------------------------+--------+------+----+-----+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--------| |Електронні (цифрові) АТС відомчого | од. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |оперативного і міжміського зв'язку, | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |усього | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |--------------------------------------+--------+------+----+-----+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--------| |у тому числі: ємністю до 400 портів | -/- | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |--------------------------------------+--------+------+----+-----+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--------| |ємністю до 200 портів | -/- | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |--------------------------------------+--------+------+----+-----+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--------| |ємністю до 80 портів | -/- | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |--------------------------------------+--------+------+----+-----+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--------| |ємністю до 40 портів | -/- | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |--------------------------------------+--------+------+----+-----+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--------| |Усього монтажна ємність | номери | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |--------------------------------------+--------+------+----+-----+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--------| |Апаратура ущільнення ліній зв'язку |комплект| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |(каналоутворювальна) телефонна, усього| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |--------------------------------------+--------+------+----+-----+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--------| |у тому числі: ємністю до 30 каналів | -/- | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |--------------------------------------+--------+------+----+-----+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--------| |Апаратура узгодження 4-проводових | -/- | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |телефонних каналів з обладнанням | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |телефонного зв'язку | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |--------------------------------------+--------+------+----+-----+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--------| |Телеграфні апарати, усього | од. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |--------------------------------------+--------+------+----+-----+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--------| |у тому числі: що працюють в мережі МВС| -/- | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |--------------------------------------+--------+------+----+-----+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--------| |що працюють в мережі АТ/Телекс | -/- | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |--------------------------------------+--------+------+----+-----+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--------| |Факсимільні апарати (третьої групи | -/- | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |складності) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |--------------------------------------+--------+------+----+-----+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--------| |ТА АТС | -/- | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |--------------------------------------+--------+------+----+-----+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--------| |ТА ЦБ | -/- | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |--------------------------------------+--------+------+----+-----+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--------| |Системи документування мовної | -/- | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |інформації (СДМІ) по лініях зв'язку | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |(магнітофони) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |--------------------------------------+--------+------+----+-----+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--------| |Пристрої безперебійного живлення | -/- | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |зв'язку | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |--------------------------------------+--------+------+----+-----+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--------| |Агрегати резервного електроживлення | од. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |апаратури зв'язку та станційної | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |апаратури охорони, усього | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |--------------------------------------+--------+------+----+-----+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--------| |у тому числі: бензоагрегати резервного| -/- | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |електроживлення | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |--------------------------------------+--------+------+----+-----+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--------| |батареї акумуляторні стаціонарні | бат. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |кислотні, усього | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |--------------------------------------+--------+------+----+-----+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--------| |у тому числі: на 60 В | -/- | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |--------------------------------------+--------+------+----+-----+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--------| |на 48 В | -/- | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |--------------------------------------+--------+------+----+-----+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--------| |Системи відеонагляду |комплект| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |--------------------------------------+--------+------+----+-----+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--------| |Радіотрансляційна апаратура сповіщення| -/- | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |--------------------------------------+--------+------+----+-----+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--------| |Підсилювачі озвучення залів | од. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |--------------------------------------+--------+------+----+-----+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--------| |Фізичні лінії безпосереднього зв'язку | -/- | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |--------------------------------------+--------+------+----+-----+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--------| |З'єднувальні лінії з АТС | -/- | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |--------------------------------------+--------+------+----+-----+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--------| |Телефони мережі зв'язку загального | -/- | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |користування | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |--------------------------------------+--------+------+----+-----+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--------| |Канали зв'язку міжміські (зонові) | од. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |орендовані, усього | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |--------------------------------------+--------+------+----+-----+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--------| |у тому числі: телефонні ОЦК | -/- | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |--------------------------------------+--------+------+----+-----+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--------| |телефонні ТЧ | -/- | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |--------------------------------------+--------+------+----+-----+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--------| |телеграфні | -/- | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |--------------------------------------+--------+------+----+-----+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--------| |Канали зв'язку міжміські (зонові) | -/- | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |власні, усього | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |--------------------------------------+--------+------+----+-----+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--------| |у тому числі: радіорелейні | -/- | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |--------------------------------------+--------+------+----+-----+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--------| |за допомогою кабельних систем передач | -/- | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |--------------------------------------+--------+------+----+-----+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--------| |Канали зв'язку міські орендовані, | -/- | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |усього | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |--------------------------------------+--------+------+----+-----+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--------| |у тому числі: телефонні ОЦК | -/- | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |--------------------------------------+--------+------+----+-----+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--------| |телефонні ТЧ | -/- | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |--------------------------------------+--------+------+----+-----+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--------| |телеграфні | -/- | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |--------------------------------------+--------+------+----+-----+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--------| |Канали зв'язку міські власні, усього | -/- | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |--------------------------------------+--------+------+----+-----+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--------| |у тому числі: телефонні ОЦК | -/- | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |--------------------------------------+--------+------+----+-----+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--------| |телефонні ТЧ | -/- | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |--------------------------------------+--------+------+----+-----+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--------| |телеграфні | -/- | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Примітка 1. Показник графи 3 дорівнює сумі показників граф

4, 5, 26. Примітка 2. Цю форму підрозділи цивільної охорони заповнюють

окремо.

Начальник УДСО, ВДСО при УМВС України Виконавець

в ___________________ області

___________ __________ __________ __________ __________ __________ (звання) (підпис) (прізвище) (звання) (підпис) (прізвище)

"____" _____________ 200 _ року. Службовий телефон

Продовження додатка 5

ФОРМА "2-Ст"

Кому подається ____________________

Ким подається _____________________

СТАТИСТИЧНА ІНФОРМАЦІЯ

про належність засобів радіозв'язку

Розділ 1. Відомості про належність засобів радіозв'язку

Код форми "2-Ст Р", розділ 01, рік _________

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | Найменування засобів проводового |Одиниці|Належ-| УДСО, | Підрозділи УДСО, ВДСО | | зв'язку, ліній та каналів зв'язку | виміру|ність | ВДСО | | | | | у | | | | | |цілому| | | | | | |----------+-------------------------------------------------------------------| | | | |Чер-|Слу- | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |Усього | | | | |гова|жба | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | в | | | | |час-|зв'я-| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |підроз-| | | | |тина|зку | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |ділах | |---------------------------------------+-------+------+----+-----+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+-------| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |6 |7 |8 |9 |10|11|12|13|14|15|16|17|18|19|20|21|22|23|24|25| 26 | |---------------------------------------+-------+------+----+-----+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+-------| |Радіостанції УКХ, призначені для | к-т | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |організації диспетчерського | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |радіозв'язку, усього | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |---------------------------------------+-------+------+----+-----+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+-------| |у тому числі: центральні | -/- | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |---------------------------------------+-------+------+----+-----+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+-------| |стаціонарні | -/- | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |---------------------------------------+-------+------+----+-----+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+-------| |автомобільні | -/- | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |---------------------------------------+-------+------+----+-----+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+-------| |мотоциклетні | -/- | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |---------------------------------------+-------+------+----+-----+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+-------| |переносні | -/- | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |---------------------------------------+-------+------+----+-----+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+-------| |потайпереносні | -/- | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |---------------------------------------+-------+------+----+-----+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+-------| |Радіостанції УКХ, призначені для | -/- | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |організації псевдотранкінгового та | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |транкінгового радіозв'язку, усього | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |---------------------------------------+-------+------+----+-----+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+-------| |у тому числі: базове обладнання | -/- | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |---------------------------------------+-------+------+----+-----+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+-------| |термінали | -/- | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |---------------------------------------+-------+------+----+-----+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+-------| |у т.ч.: автомобільні | -/- | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |---------------------------------------+-------+------+----+-----+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+-------| |у т.ч.: переносні | -/- | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |---------------------------------------+-------+------+----+-----+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+-------| |Ретранслятори УКХ | -/- | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |---------------------------------------+-------+------+----+-----+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+-------| |Пейджинговий зв'язок | -/- | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |---------------------------------------+-------+------+----+-----+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+-------| |базове обладнання | -/- | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |---------------------------------------+-------+------+----+-----+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+-------| |винесене робоче місце | -/- | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |---------------------------------------+-------+------+----+-----+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+-------| |термінали | -/- | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |---------------------------------------+-------+------+----+-----+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+-------| |Сигнально-гучномовний пристрій | к-т | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |---------------------------------------+-------+------+----+-----+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+-------| |Мобільні засоби зв'язку, усього | -/- | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |---------------------------------------+-------+------+----+-----+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+-------| |у тому числі: базове обладнання | -/- | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |---------------------------------------+-------+------+----+-----+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+-------| |мобільні телефони возимі | -/- | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |---------------------------------------+-------+------+----+-----+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+-------| |мобільні телефони переносні | -/- | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |---------------------------------------+-------+------+----+-----+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+-------| |Радіорелейні станції, усього | -/- | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |---------------------------------------+-------+------+----+-----+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+-------| |у тому числі: стаціонарні | -/- | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |---------------------------------------+-------+------+----+-----+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+-------| |автомобільні | -/- | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |---------------------------------------+-------+------+----+-----+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+-------| |Супутниковий зв'язок | -/- | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |---------------------------------------+-------+------+----+-----+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+-------| |термінал | -/- | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Примітка 1. Показник графи 3 дорівнює сумі показників граф

4, 5 та 26. Примітка 2. Цю форму підрозділи цивільної охорони заповнюють

окремо.

Начальник УДСО, ВДСО при УМВС України Виконавець

в ___________________ області

___________ __________ __________ __________ __________ __________ (звання) (підпис) (прізвище) (звання) (підпис) (прізвище)

"____" _____________ 200 _ року. Службовий телефон

Начальник ДДСО при МВС України

полковник міліції О.П.Угровецький

Додаток 6

до наказу МВС України

25.11.2003 N 1428

(у редакції наказу

МВС України

від 26.10.2004 N 1264

( z1428-04 )

ТАБЕЛЬ

належності засобів мобільного зв'язку мережі загального

користування для підрозділів ДСО при МВС України

------------------------------------------------------------------ | Посада | Мобільний | Примітка | | (або призначення телефону) |радіотелефон| | | | (шт.) | | |----------------------------------------+------------+----------| | 1 | 2 | 3 | |----------------------------------------------------------------| | Департамент ДСО при МВС України | |----------------------------------------------------------------| |1. Начальник Департаменту | 2 | | |----------------------------------------+------------+----------| |2. Перший заступник начальника | 1 | | |Департаменту | | | |----------------------------------------+------------+----------| |3. Заступник начальника Департаменту | 1 |кожному | |----------------------------------------+------------+----------| |4. Начальник Штабу Департаменту | 1 | | |----------------------------------------+------------+----------| |5. Начальник управління в складі | 1 |кожному | |Департаменту | | | |----------------------------------------+------------+----------| |6. Заступник начальника управління в | 1 | | |складі Департаменту | | | |----------------------------------------+------------+----------| |7. Начальник відділу в складі управління| 1 |кожному | |----------------------------------------+------------+----------| |8. Начальник сектору СПМО "Титан" | 1 | | |Департаменту | | | |----------------------------------------+------------+----------| |9. Начальник самостійного відділу в | 1 | | |складі Департаменту | | | |----------------------------------------+------------+----------| |10. Начальнику центру при Департаменті | 1 | | |----------------------------------------+------------+----------| |11. Головному ревізору | 1 |кожному | |контрольно-ревізійного відділу | | | |Департаменту | | | |----------------------------------------+------------+----------| |12. Прес-секретар відділу моніторингу | 1* | | |Штабу | | | |----------------------------------------+------------+----------| |13. Оперативний автомобіль чергової | 1 |на кожний | |частини | | | |----------------------------------------+------------+----------| |14. Технологічний **** | 4 | | |----------------------------------------+------------+----------| |15. Виїзний ** | 3 | | |----------------------------------------------------------------| |УДСО при ГУМВС України в Автономній Республіці Крим, м. Києві і | |Київській області, УДСО, ВДСО при УМВС України в областях | |і м. Севастополі, Криворізький ВДСО УДСО при УМВС України в | |Дніпропетровській області | |----------------------------------------------------------------| |16. Начальник | 1 | | |----------------------------------------+------------+----------| |17. Заступник начальника | 1 |кожному | |----------------------------------------+------------+----------| |18. Начальник служби | 1* | | |----------------------------------------+------------+----------| |19. Працівники служби маркетингу | 1* |кожному | |----------------------------------------+------------+----------| |20. Командир СПМО "Титан" | 1 | | |----------------------------------------+------------+----------| |21. Старший групи супроводу СПМО "Титан"| 1 |кожному **| |----------------------------------------+------------+----------| |22. Технологічний **** | 2 | | |----------------------------------------+------------+----------| |23. Оперативний автомобіль чергової | 1 | | |частини | | | |----------------------------------------------------------------| |Міські, районні, міжрайонні відділи, відділення ДСО | |----------------------------------------------------------------| |24. Начальник ВДСО | 1* | | |----------------------------------------+------------+----------| |25. Командир СПМО "Титан" | 1* | | |----------------------------------------+------------+----------| |26. Начальник загону "Варта" | 1* | | |----------------------------------------+------------+----------| |27. Старший групи супроводу СПМО "Титан"| 1 |кожному | |----------------------------------------+------------+----------| |28. Старший групи Служби інкасації *** | 1 |кожному | |----------------------------------------+------------+----------| |29. Віддалені пости (за відсутності | 1 | | |радіозв'язку) | | | |----------------------------------------------------------------| | Вищі професійні училища Департаменту ДСО при МВС України | |----------------------------------------------------------------| |30. Начальник училища | 1 | | |----------------------------------------+------------+----------| |31. Заступник начальника училища | 1* |кожному | ------------------------------------------------------------------ _______________

* Установлюється виходячи з необхідності та за наявності

грошових коштів, окремим дозволом начальника ДДСО при МВС України. ** Видаються з дозволу начальника ДДСО при МВС України для

виїзду у відрядження. *** Установлюється при виїзді за межі дислокації підрозділу. **** Для підключення до цифрової відомчої АТС з дозволу ДДСО

при МВС України та проведення в Дослідно-впроваджувальному центрі

при ДДСО при МВС України лабораторних випробувань систем

централізованого спостереження.

( Додаток 6 в редакції Наказу Міністерства внутрішніх справ N 1264

( z1428-04 ) від 26.10.2004 )

Начальник ДДСО при МВС України

полковник міліції О.П.Угровецький

Додаток 7

до наказу МВС України

25.11.2003 N 1428

ПЕРЕЛІК

засобів матеріально-технічного забезпечення службової

діяльності, що у централізованому порядку придбаваються

Департаментом ДСО при МВС України за кошти

підпорядкованих підрозділів охорони

1. Автотранспорт.

2. Озброєння та набої.

3. Засоби зв'язку.

4. Речове майно.

5. Засоби охоронно-пожежної сигналізації (в тому числі пульти

централізованого нагляду).

6. Комп'ютерна та розмножувальна техніка.

Начальник ДДСО при МВС України

полковник міліції О.П.Угровецький

Додаток 8

до наказу МВС України

25.11.2003 N 1428

МІСЯЧНИЙ ЛІМІТ

на розмови абонентів мобільного зв'язку мережі

загального користування підрозділів ДСО

при МВС України

------------------------------------------------------------------ | Посада (або призначення телефону) |Установлений |Примітка| | |ліміт без | | | |урахування | | | |абонентської | | | |плати (грн.) | | |----------------------------------------+--------------+--------| | 1 | 2 | 3 | |----------------------------------------------------------------| | ДДСО при МВС України | |----------------------------------------------------------------| |1. Начальник Департаменту | 300 | | |----------------------------------------+--------------+--------| |2. Перший заступник начальника | 300 | | |Департаменту | | | |----------------------------------------+--------------+--------| |3. Заступник начальника Департаменту | 300 | | |----------------------------------------+--------------+--------| |4. Начальник Штабу Департаменту | 300 | | |----------------------------------------+--------------+--------| |5. Начальник управління в складі | 300 | | |Департаменту | | | |----------------------------------------+--------------+--------| |6. Начальнику центру при Департаменті | 300 | | |----------------------------------------+--------------+--------| |7. Заступник начальника управління в | 200 | | |складі Департаменту | | | |----------------------------------------+--------------+--------| |8. Начальник відділу в складі управління| 200 | | |----------------------------------------+--------------+--------| |9. Начальник сектору СПМО "Титан" | 200 | | |Департаменту | | | |----------------------------------------+--------------+--------| |10. Начальник самостійного відділу в | 200 | | |складі Департаменту | | | |----------------------------------------+--------------+--------| |11. Головний ревізор | 100 | | |контрольно-ревізійного відділу | | | |Департаменту | | | |----------------------------------------+--------------+--------| |12. Прес-секретар відділу моніторингу | 100 | | |----------------------------------------+--------------+--------| |13. Оперативний автомобіль чергової | 200 | | |частини | | | |----------------------------------------+--------------+--------| |14. Технологічний |без обмежень *| | |----------------------------------------+--------------+--------| |15. Виїзний |без обмежень *| | |----------------------------------------------------------------| |УДСО при ГУМВС України в Автономній Республіці Крим, м. Києві і | |Київській області, УДСО, ВДСО при УМВС України в областях | |і м. Севастополі, Криворізький ВДСО УДСО при УМВС України в | |Дніпропетровській області | |----------------------------------------------------------------| |16. Начальник | 200 | | |----------------------------------------+--------------+--------| |17. Заступник начальника | 150 | | |----------------------------------------+--------------+--------| |18. Начальник служби | 150 | | |----------------------------------------+--------------+--------| |19. Працівник служби маркетингу | 100 | | |----------------------------------------+--------------+--------| |20. Командир СПМО "Титан" | 150 | | |----------------------------------------+--------------+--------| |21. Старший групи супроводу СПМО "Титан"| ** | | |----------------------------------------+--------------+--------| |22. Технологічний |без обмежень *| | |----------------------------------------+--------------+--------| |23. Оперативний автомобіль чергової | ** | | |частини | | | |----------------------------------------------------------------| |Міські, районні, міжрайонні відділи, відділення ДСО | |----------------------------------------------------------------| |24. Начальник ВДСО | 150 | | |----------------------------------------+--------------+--------| |25. Командир СПМО "Титан" | 150 | | |----------------------------------------+--------------+--------| |26. Начальник загону "Варта" | ** | | |----------------------------------------+--------------+--------| |27. Старший групи супроводу СПМО "Титан"| ** | | |----------------------------------------+--------------+--------| |28. Старший групи Служби інкасації | ** | | |----------------------------------------+--------------+--------| |29. На віддаленому посту | ** | | |----------------------------------------------------------------| | Вищі професійні училища Департаменту ДСО при МВС України | |----------------------------------------------------------------| |30. Начальник училища | 200 | | |----------------------------------------+--------------+--------| |31. Заступник начальника училища | 150 | | ------------------------------------------------------------------ _______________

* Граничні витрати на утримання встановлюються відповідною

постановою Кабінету Міністрів України. ** З дозволу начальника ДДСО при МВС України за погодженням з

Фінансово-економічним управлінням ДДСО при МВС України

визначаються форма оплати та ліміт.

( Наказ доповнено Додатком 8 згідно з Наказом Міністерства

внутрішніх справ N 1264 ( z1428-04 ) від 26.10.2004 )

| >>
Законодавчий акт: Наказ МВС України від 25.11.2003 N 1428 "Про організацію матеріально-технічного забезпечення службової діяльності Державної служби охорони при МВС України". МВС України. 2003

= завантажити законодавчий акт, актуальний на поточний час =

Наказ МВС України від 25.11.2003 N 1428 "Про організацію матеріально-технічного забезпечення службової діяльності Державної служби охорони при МВС України". 2003

- Антимонопольний комітет - Верховний Суд України - Вищий адміністративний суд України - Вищий господарський суд - Вищий спеціалізований суд - Генеральна прокуратура України - ДА електронного урядування - Державіаслужба України - Державні утворення на території України (1917-1920) - Держатомрегулювання - Держаудитслужба України - Держкомтелерадіо України - Держкордонслужба України - Держнаглядохоронпраці України - Держспецзв’язок - Держспоживстандарт України - Держстат України - Держфінпослуг України - ДКА України - Закони України - Законодавство Української РСР - Кабінет Міністрів України - Кодекси України - Конституційний Суд України - МВС України - МЗС України - Міжнародні документи, ратифіковані Верховною Радою України - Міжнародні угоди України - Мін'юст України - Мінагрополітики України - Мінекономрозвитку України - Міненерговугілля України - Мінінфраструктури України - Мінкультури України - Мінмолодьспорт України - Міноборони України - Мінприроди України - Мінрегіон України - Мінсоцполітики України - Мінфін України - МІП - МНС України - МОЗ України - МОН України - МТОТ - Нацдержслужба України - Національне агентство з питань запобігання корупції - Національне антикорупційне бюро України - Національний банк України - Нацком.енергетики - Нацкомфінпослуг - Нацрада телерадіомовлення - НКРЗІ - НКЦПФР - Основний Закон України - Пенсійний фонд України - Постанови Верховної Ради України - Президент України - РНБО України - Розпорядження Голови ВР України - Розпорядження Кабінета Міністрів України - Служба безпеки України - Служба зовнішньої розвідки - Укрдержархів - Управління державної охорони - Фонд гарант.вкладів фізич.осіб - Фонд державного майна - Фонд соцстраху по безробіттю - Фундаментальне законодавство України - Центрвиборчком України -