Допоможи підроздлам ЗС України, задіяним в обороні Кривого Рогу і Дніпропетровської області!
 

Наказ МВС України від 27.05.2020 № 416 "Про затвердження Змін до Інструкції з оформлення поліцейськими матеріалів про адміністративні правопорушення у сфері забезпечення безпеки дорожнього руху, зафіксовані в автоматичному режимі". 2020

Інформація актуальна на 11.06.2020
завантажити документ, актуальний на поточний час

МІНІСТЕРСТВО ВНУТРІШНІХ СПРАВ УКРАЇНИ

НАКАЗ

27.05.2020  № 416

Зареєстровано в Міністерстві

юстиції України

01 червня 2020 р.

за № 485/34768

Про затвердження Змін до Інструкції з оформлення поліцейськими матеріалів про адміністративні правопорушення у сфері забезпечення безпеки дорожнього руху, зафіксовані в автоматичному режимі

Відповідно до Кодексу України про адміністративні правопорушення, постанови Кабінету Міністрів України від 10 листопада 2017 року № 833 «Про функціонування системи фіксації адміністративних правопорушень у сфері забезпечення безпеки дорожнього руху в автоматичному режимі», з метою приведення нормативно-правових актів Міністерства внутрішніх справ України з питань діяльності Національної поліції України у відповідність до законодавства України НАКАЗУЮ:

1.

Затвердити Зміни до Інструкції з оформлення поліцейськими матеріалів про адміністративні правопорушення у сфері забезпечення безпеки дорожнього руху, зафіксовані в автоматичному режимі, затвердженої наказом Міністерства внутрішніх справ України від 13 січня 2020 року № 13, зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 03 лютого 2020 року за № 113/34396, що додаються.

2.

Директорату публічної безпеки, протидії злочинності та забезпечення правопорядку Міністерства внутрішніх справ України (Лизогуб Б.) забезпечити подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України в установленому порядку.

3. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

Міністр

А. Аваков

ПОГОДЖЕНО:

Голова Національної поліції України

І. Клименко


ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства

внутрішніх справ України

27 травня 2020 року № 416

Зареєстровано в Міністерстві

юстиції України

01 червня 2020 р.

за № 485/34768

ЗМІНИ

до Інструкції з оформлення поліцейськими матеріалів про адміністративні правопорушення у сфері забезпечення безпеки дорожнього руху, зафіксовані в автоматичному режимі

1.

У розділі II:

1) абзаци другий, третій пункту 3 викласти в такій редакції:

«Форму постанови про накладення адміністративного стягнення по справі про адміністративне правопорушення у сфері забезпечення безпеки дорожнього руху, зафіксоване в автоматичному режимі, стосовно особи, яка має реєстрацію місця проживання / перебування (місцезнаходження юридичної особи) на території України, наведено в додатку 1 до цієї Інструкції.

Форму постанови про накладення адміністративного стягнення по справі про адміністративне правопорушення у сфері забезпечення безпеки дорожнього руху, зафіксоване в автоматичному режимі, стосовно особи, яка ввезла на територію України транспортний засіб, зареєстрований за її межами, та яка є іноземцем або особою без громадянства, або громадянином, який має постійне місце проживання за кордоном, наведено в додатку 2 до цієї Інструкції.»;

2) пункти 5, 6 виключити.

У зв’язку із цим пункти 7-13 уважати пунктами 5-11 відповідно;

3) підпункт 8 пункту 5 виключити;

4) абзаци третій, четвертий пункту 9 викласти в такій редакції:

«Друк постанови про накладення адміністративного стягнення по справі про адміністративне правопорушення у сфері забезпечення безпеки дорожнього руху, зафіксоване в автоматичному режимі, стосовно особи, яка має реєстрацію місця проживання / перебування (місцезнаходження юридичної особи) на території України, за формою, яку наведено в додатку 1 до цієї Інструкції, здійснюється на паперовому бланку із спеціальними елементами захисту разом з повідомленням про вручення поштового відправлення (рекомендованого листа з адміністративною постановою) та вкладенням у паперовий конверт (крім адміністративних постанов, у які вносяться зміни відповідно до вимог Порядку звернення особи, яка допустила адміністративне правопорушення у сфері забезпечення безпеки дорожнього руху, до уповноваженого підрозділу Національної поліції, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 10 листопада 2017 року № 833 (далі - Порядок).

Бланки адміністративних постанов виготовляються відповідно до Технічного опису бланка постанови про накладення адміністративного стягнення по справі про адміністративне правопорушення у сфері забезпечення безпеки дорожнього руху, зафіксоване в автоматичному режимі, стосовно особи, яка має реєстрацію місця проживання / перебування (місцезнаходження юридичної особи) на території України (додаток 3 до цієї Інструкції)»;

5) абзац другий пункту 10 викласти в такій редакції:

«Адміністративна постанова, винесена стосовно особи, яка ввезла на територію України транспортний засіб, зареєстрований за її межами, та яка є іноземцем або особою без громадянства, або громадянином, який має постійне місце проживання за кордоном, набирає законної сили після вручення копії зазначеної адміністративної постанови, яка роздруковується на папері без спеціальних елементів захисту уповноваженою особою органу Державної прикордонної служби України.»;

6) у пункті 11 слова та цифри «пунктами 9, 10, 12 цього розділу» замінити словами та цифрами «цим розділом (крім пункту 10)».

4.

У розділі IV:

1) у пункті 1:

абзац перший викласти в такій редакції:

«1. Заява особи, яка фактично керувала транспортним засобом на момент учинення адміністративного правопорушення (далі - заява), приймається посадовою особою уповноваженого органу (підрозділу) Національної поліції за умови ідентифікації заявника та незалежно від реєстрації його місця проживання/перебування відповідно до вимог Порядку.»;

після абзацу другого доповнити новим абзацом третім такого змісту:

«Ідентифікація заявника під час подання ним заяви через офіційний вебсайт МВС (онлайн-сервіс «Електронний кабінет водія») здійснюється за допомогою кваліфікованого електронного підпису».

У зв’язку із цим абзаци третій, четвертий уважати відповідно абзацами четвертим, п’ятим;

2) в абзаці першому пункту 2 слова «в цьому підрозділі» замінити словами «в цьому органі (підрозділі)»;

3) в абзаці першому пункту 3 слово «п’яти» замінити словом «десяти».

5. У розділі V:

1) у назві розділу V слова «у вигляді штрафу» виключити;

2) в абзаці другому пункту 3 слово «трьох» замінити словом «десяти», а після слів «надсилає її в письмовій» доповнити словами «або електронній».

6. Додатки 1-4 викласти в нових редакціях, що додаються.

7. У тексті цієї Інструкції слова «підрозділ Національної поліції» та «підрозділ поліції» у всіх відмінках і числах замінити словами «орган (підрозділ) Національної поліції України» у відповідних відмінках і числах, а слова «адміністративна постанова у вигляді штрафу», «адміністративна постанова у вигляді штрафних балів або штрафу» та «адміністративна постанова про накладення штрафу» в усіх відмінках і числах замінити словами «адміністративна постанова» у відповідних відмінках і числах.

Директор Директорату

публічної безпеки, протидії

злочинності та забезпечення

правопорядку Міністерства

внутрішніх справ України

Б. Лизогуб


Додаток 1

до Інструкції з оформлення

поліцейськими матеріалів

про адміністративні правопорушення

у сфері забезпечення безпеки

дорожнього руху, зафіксовані в

автоматичному режимі

(пункт 3 розділу II)

ПОСТАНОВА

про накладення адміністративного стягнення по справі про адміністративне правопорушення у сфері забезпечення безпеки дорожнього руху, зафіксоване в автоматичному режимі, стосовно особи, яка має реєстрацію місця проживання/перебування (місцезнаходження юридичної особи) на території України

Додаток 2

до Інструкції з оформлення

поліцейськими матеріалів

про адміністративні правопорушення

у сфері забезпечення безпеки

дорожнього руху, зафіксовані в

автоматичному режимі

(пункт 3 розділу II)

ПОСТАНОВА

про накладення адміністративного стягнення по справі про адміністративне правопорушення у сфері забезпечення безпеки дорожнього руху, зафіксоване в автоматичному режимі, стосовно особи, яка ввезла на територію України транспортний засіб, зареєстрований за її межами, та яка є іноземцем або особою без громадянства або громадянином, який має постійне місце проживання за кордоном


Додаток 3

до Інструкції з оформлення

поліцейськими матеріалів

про адміністративні правопорушення

у сфері забезпечення безпеки

дорожнього руху, зафіксовані в

автоматичному режимі

(пункт 11 розділу II)

(лицьовий бік)

ТЕХНІЧНИЙ ОПИС

бланка постанови про накладення адміністративного стягнення по справі про адміністративне правопорушення у сфері забезпечення безпеки дорожнього руху, зафіксоване в автоматичному режимі, стосовно особи, яка має реєстрацію місця проживання / перебування (місцезнаходження юридичної особи) на території України

1. Бланк постанови про накладення адміністративного стягнення по справі про адміністративне правопорушення у сфері забезпечення безпеки дорожнього руху, зафіксоване в автоматичному режимі, стосовно особи, яка має реєстрацію місця проживання / перебування (місцезнаходження юридичної особи) на території України (далі - бланк постанови) складається з постанови і відривної квитанції, має вигляд прямокутного аркуша розміром 210 х 297 мм (±0,5 мм) та виготовляється на офсетному папері масою 80 ± 5 г/м-2.

2. Для захисту бланка постанови використані спеціальні елементи захисту у вигляді смуги голограми завширшки 8 мм з деметалізацією, яка розташована вертикально на відстані 3 мм (±1 мм) від лівого краю бланка постанови. Графічний дизайн голограми містить:

барельєфне різнокольорове стилізоване зображення частини малого Державного герба України;

напис НАЦІОНАЛЬНА ПОЛІЦІЯ;

зображення емблеми Національної поліції, яке містить голографічні зображення літер UA;

повнопаралаксне зображення літер UA;

мікрозображення емблеми Національної поліції розміром 0,35 х 0,35 мм;

нанотекстовий орнамент - напис UA з висотою літер 0,012 мм;

кольоровий мікротекст «СЛУЖИТИ І ЗАХИЩАТИ» - девіз Національної поліції України з висотою літер 0,15 мм;

чорний мікротекст «СЛУЖИТИ І ЗАХИЩАТИ» - девіз Національної поліції України з висотою літер 0,05 мм; деметалізований текст «ПОЛІЦІЯ»; нанотекст - абревіатура «НПУ» з висотою літер 5 мкм.

3. З лицьового та зворотного боків бланка постанови способом цифрового друку нанесено текст постанови про накладення адміністративного стягнення по справі про адміністративне правопорушення у сфері забезпечення безпеки дорожнього руху, зафіксоване в автоматичному режимі, стосовно особи, яка має реєстрацію місця проживання / перебування (місцезнаходження юридичної особи) на території України, поштову адресу та індекс одержувача, штриховий кодовий ідентифікатор поштового відправлення.


Додаток 4

до Інструкції з оформлення

поліцейськими матеріалів

про адміністративні правопорушення

у сфері забезпечення безпеки

дорожнього руху, зафіксовані

в автоматичному режимі

(пункт 3 розділу V)

ЗАЯВА

про примусове виконання рішення

|
Законодавчий акт: Наказ МВС України від 27.05.2020 № 416 "Про затвердження Змін до Інструкції з оформлення поліцейськими матеріалів про адміністративні правопорушення у сфері забезпечення безпеки дорожнього руху, зафіксовані в автоматичному режимі". МВС України. 2020

= завантажити законодавчий акт, актуальний на поточний час =

Наказ МВС України від 27.05.2020 № 416 "Про затвердження Змін до Інструкції з оформлення поліцейськими матеріалів про адміністративні правопорушення у сфері забезпечення безпеки дорожнього руху, зафіксовані в автоматичному режимі". 2020

- Антимонопольний комітет - Верховний Суд України - Вищий адміністративний суд України - Вищий господарський суд - Вищий спеціалізований суд - Генеральна прокуратура України - ДА електронного урядування - Державіаслужба України - Державні утворення на території України (1917-1920) - Держатомрегулювання - Держаудитслужба України - Держкомтелерадіо України - Держкордонслужба України - Держнаглядохоронпраці України - Держспецзв’язок - Держспоживстандарт України - Держстат України - Держфінпослуг України - ДКА України - Закони України - Законодавство Української РСР - Кабінет Міністрів України - Кодекси України - Конституційний Суд України - МВС України - МЗС України - Міжнародні документи, ратифіковані Верховною Радою України - Міжнародні угоди України - Мін'юст України - Мінагрополітики України - Мінекономрозвитку України - Міненерговугілля України - Мінінфраструктури України - Мінкультури України - Мінмолодьспорт України - Міноборони України - Мінприроди України - Мінрегіон України - Мінсоцполітики України - Мінфін України - МІП - МНС України - МОЗ України - МОН України - МТОТ - Нацдержслужба України - Національне агентство з питань запобігання корупції - Національне антикорупційне бюро України - Національний банк України - Нацком.енергетики - Нацкомфінпослуг - Нацрада телерадіомовлення - НКРЗІ - НКЦПФР - Основний Закон України - Пенсійний фонд України - Постанови Верховної Ради України - Президент України - РНБО України - Розпорядження Голови ВР України - Розпорядження Кабінета Міністрів України - Служба безпеки України - Служба зовнішньої розвідки - Укрдержархів - Управління державної охорони - Фонд гарант.вкладів фізич.осіб - Фонд державного майна - Фонд соцстраху по безробіттю - Фундаментальне законодавство України - Центрвиборчком України -