>>

Наказ МВС України від 27.10.2017 № 886 "Про внесення змін до наказу Міністерства внутрішніх справ України від 22 квітня 2016 року № 318". 2017

Інформація актуальна на 05.04.2018
завантажити документ, актуальний на поточний час

МІНІСТЕРСТВО ВНУТРІШНІХ СПРАВ УКРАЇНИ

НАКАЗ

27.10.2017  № 886

Зареєстровано в Міністерстві

юстиції України

22 листопада 2017 р.

за № 1425/31293

Про внесення змін до наказу Міністерства внутрішніх справ України від 22 квітня 2016 року № 318

Відповідно до пунктів 4, 5 Положення про Міністерство внутрішніх справ України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 28 жовтня 2015 року № 878, постанови Кабінету Міністрів України від 18 грудня 2013 року № 939, з метою приведення нормативно-правових актів МВС у відповідність до вимог чинного законодавства та з урахуванням організаційно-штатної структури МВС НАКАЗУЮ:

1.

Унести зміни до наказу Міністерства внутрішніх справ України від 22 квітня 2016 року № 318 “Про затвердження Правил пропускного режиму на території апарату Міністерства внутрішніх справ України”, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 13 травня 2016 року за № 716/28846, замінивши слова “Департамент режимно-секретного та документального забезпечення у всіх відмінках словами “Департамент з питань режиму та службової діяльності” у відповідних відмінках.

2.

Затвердити Зміни до Правил пропускного режиму на території апарату Міністерства внутрішніх справ України, затверджених наказом Міністерства внутрішніх справ України від 22 квітня 2016 року № 318, зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 13 травня 2016 року за № 716/28846, що додаються.

3. Департаменту з питань режиму та службової діяльності Міністерства внутрішніх справ України (Терещенко Ю.В.) забезпечити подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України в установленому порядку.

4. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

Міністр

А.Б. Аваков

ПОГОДЖЕНО:

Голова Державної

міграційної служби України

Голова Державної

прикордонної служби України

генерал-полковник

Командувач Національної гвардії України

генерал-лейтенант

Голова Національної поліції України

Голова Державної служби України

з надзвичайних ситуацій

М.Ю. Соколюк

В.О. Назаренко

Ю.В. Аллеров

С.М. Князєв

М. Чечоткін


ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства

внутрішніх справ України

27.10.2017  № 886

Зареєстровано в Міністерстві

юстиції України

22 листопада 2017 р.

за № 1425/31293

ЗМІНИ

до Правил пропускного режиму на території апарату Міністерства внутрішніх справ України

1.

У розділі І:

1) у пункті 7:

в абзаці третьому слова «адміністративної будівлі № 1» замінити словами «адміністративних будівель МВС»;

в абзаці п’ятому слова «адмінбудівлі № 1» замінити словами «адміністративних будівлях МВС, де встановлена система контролю доступу»;

2) пункті 9 після слів «Національної поліції України» доповнити словами «та Національної гвардії України»;

3) доповнити розділ новим пунктом такого змісту:

«12. Особам, яким видано магнітні перепустки, забороняється здійснювати їх передачу іншим особам для використання з метою входу на територію (виходу з території) апарату МВС та пересування в адміністративних будівлях.

Магнітні перепустки не дають права їх володільцям проводити через турнікети та двері зі зчитувачами інших осіб, крім тих, яких вони супроводжують.».

2. У розділі ІІІ:

1) у пункті 1:

у підпункті 3:

в абзаці п’ятому:

після слів «його першого заступника або заступників» доповнити словами «, державного секретаря МВС або особи, яка виконує його обов’язки,»;

слова «також керівників» замінити словами «а також керівників та їх заступників»;

у підпункті 4:

абзац третій після слів «його першого заступника або заступників» доповнити словами «, державного секретаря МВС або особи, яка виконує його обов’язки,»;

в абзаці шостому:

слова «відповідно до листів керівників» замінити словами «згідно з листами керівників та їх заступників»;

після слів «його першого заступника або заступників» доповнити словами «, державного секретаря МВС або особи, яка виконує його обов’язки,»;

у підпункті 5:

абзац другий після слів «Служби безпеки України» доповнити словами «, інших правоохоронних органів»;

абзац третій після слів «його першого заступника або заступників» доповнити словами «, державного секретаря МВС або особи, яка виконує його обов’язки,»;

доповнити пункт новим абзацом такого змісту:

«керівників Державної установи «Центр обслуговування підрозділів Національної поліції України», робочі місця яких знаходяться в адміністративних будівлях на території апарату МВС (вул.

Богомольця, 10, м. Київ).»;

2) у пункті 3 слова «супроводження до КПП» замінити словами «супроводження за турнікети КПП»;

3) у пункті 4:

після слів «його першим заступником, заступниками» доповнити словами «, державним секретарем МВС або особою, яка виконує його обов’язки»;

доповнити пункт новим абзацом такого змісту:

«Цей список із зазначенням дати, часу перебування на території апарату МВС, місця проведення заходу та посади, прізвища, імені, по батькові, номера контактного телефону відповідальних за супроводження осіб завчасно надсилається до ДПРСД МВС.»;

4) у пункті 5:

після слів «його першим заступником та заступниками,» доповнити словами «державним секретарем або особою, яка виконує його обов’язки,»;

доповнити пункт новим абзацом такого змісту:

«Указані списки із зазначенням дати, часу перебування на території апарату МВС, місця проведення заходу та посади, прізвища, імені, по батькові, номера контактного телефону відповідальних за супроводження осіб завчасно надсилаються до ДПРСД МВС.»;

5) у пункті 6:

після слів «його першим заступником або заступниками,» доповнити словами «державним секретарем або особою, яка виконує його обов’язки,»;

доповнити пункт новим абзацом такого змісту:

«Указані списки із зазначенням дати, часу перебування на території апарату МВС, місця проведення заходу та посади, прізвища, імені, по батькові, номера контактного телефону відповідальних за супроводження осіб завчасно надсилаються до ДПРСД МВС.»;

6) у пункті 7 абзаци перший, четвертий після слів «його першого заступника, заступників,» доповнити словами «державного секретаря або особи, яка виконує його обов’язки,»;

7) у пункті 8 слова «відповідальним по МВС, його заступником, а також» виключити;

8) пункт 9 доповнити новим реченням такого змісту: «Облік доставлених осіб здійснюється Національною поліцією України.».

3. У розділі ІV:

1) пункт 2 викласти в такій редакції:

«2. У разі виявлення неправильно оформленого документа або підозри щодо його підроблення, а також невідповідності особи зображенню на фотографії, що відтворюється на моніторі системи контролю доступу, постовий має право вилучити документ та зобов’язаний негайно доповісти про це черговим ВОПВР РСУ ДПРСД МВС і роти охорони та діяти за їх командою. Пропуск осіб за такими документами та магнітними перепустками не здійснюється.»;

2) доповнити розділ новим пунктом такого змісту:

«3. Працівники ВОПВР РСУ ДПРСД МВС та постові роти охорони мають право перевіряти дотримання вимог цих Правил усіма особами, що перебувають на території апарату МВС, при вході, виході або в’їзді, виїзді цих осіб на автотранспорті, а також їх перепустки та документи, що посвідчують особу.».

4. У розділі V:

1) у пункті 1:

після слів «його першого заступника та заступників» доповнити словами «, державного секретаря або особи, яка виконує його обов’язки,»;

після слів «підприємств, установ і організацій, що належать до сфери управління МВС,» доповнити словами «керівників та їх заступників»;

2) пункт 2 викласти в такій редакції:

«2. В’їзд на територію апарату МВС та виїзд за її межі на автотранспорті дозволяються Президентові України, Прем’єр-міністру України, членам Кабінету Міністрів України, Голові Верховної Ради України та його заступникам, а також (за наявності відповідної перепустки) Міністру внутрішніх справ України та його заступникам, державному секретарю МВС, керівникам структурних підрозділів МВС та їх заступникам, керівникам та заступникам керівників центральних органів виконавчої влади, діяльність яких спрямовується та координується Кабінетом Міністрів України через Міністра внутрішніх справ, керівникам їх самостійних структурних підрозділів та міжрегіональних територіальних органів, народним депутатам України.»;

3) абзаци перший, другий пункту 3 після слів «його першого заступника, заступників,» доповнити словами «державного секретаря МВС або особи, яка виконує його обов’язки,»;

4) пункт 4 викласти в такій редакції:

«4. Завезення (занесення), вивезення (винесення) речей, матеріальних цінностей, обладнання, технічних засобів на територію (з території) МВС здійснюються за перепустками, виданими Державною установою «Центр обслуговування підрозділів Міністерства внутрішніх справ України» на запити керівників структурних підрозділів МВС та Національної поліції України (додаток 5), а в разі завезення (занесення) речових доказів у кримінальних провадженнях - виключно з письмового дозволу посадової особи слідчого підрозділу Національної поліції України.

Постові роти охорони зобов’язані перевіряти відповідність майна, що завозиться, заноситься (вивозиться, виноситься) на територію (з території) апарату МВС, зазначеному в дозволі на його завезення, занесення (вивезення винесення).

У разі виникнення сумніву щодо вмісту портфелів, сумок, пакунків, що проносяться (провозяться) через контрольно-пропускні пункти, постові роти охорони мають запропонувати особі, яка проносить (провозить) зазначені речі, пред’явити для огляду їх вміст, крім спецваліз, у яких транспортуються матеріальні носії секретної інформації, крім випадків, коли такі предмети є речовими доказами в кримінальних провадженнях.

У разі відмови від надання особистих портфелів, сумок, пакунків для огляду їх вмісту особи, які проносять (провозять) зазначені речі, не пропускаються через контрольно-пропускні пункти.»;

5) доповнити розділ новим пунктом такого змісту:

«8. Постові роти охорони у передбачених законодавством України випадках мають право здійснювати поверхневу перевірку транспортних засобів, що заїжджають на територію апарату МВС та виїжджають з території апарату МВС. Водії зобов’язані надавати для перевірки перепустку на в’їзд автомобіля, свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу, документи, що посвідчують особу водія, та сприяти візуальному огляду транспортних засобів. Пасажири зобов’язані пред’явити постовим роти охорони для перевірки службові посвідчення.».

5. У тексті Правил:

слова «Департамент режимно-секретного та документального забезпечення» у всіх відмінках замінити словами «Департамент з питань режиму та службової діяльності» у відповідних відмінках;

слова «відділ пропускного та внутрішньооб’єктового режимів» у всіх відмінках замінити словами «відділ організації пропускного та внутрішньооб’єктового режимів» у відповідних відмінках;

абревіатури «ВПВР РСУ ДРСДЗ» та «ДРСДЗ МВС» замінити відповідно абревіатурами «ВОПВР РСУ ДПРСД» та «ДПРСД МВС»;

слова «сектор оформлення перепусток РСУ» у всіх відмінках замінити словами «сектор розмежування доступу РСУ» у відповідних відмінках;

слова «Департамент забезпечення діяльності Міністра, Департамент забезпечення та зв’язку» у всіх відмінках замінити словами «Департамент організаційно-апаратної роботи, Департамент державного майна та ресурсів у відповідних відмінках».

6. У додатку 2 пункт 7 виключити.

У зв’язку з цим пункти 8-10 вважати відповідно пунктами 7-9.

Директор Департаменту

з питань режиму та службової

діяльності МВС

Ю.В. Терещенко

| >>
Законодавчий акт: Наказ МВС України від 27.10.2017 № 886 "Про внесення змін до наказу Міністерства внутрішніх справ України від 22 квітня 2016 року № 318". МВС України. 2017

= завантажити законодавчий акт, актуальний на поточний час =

Наказ МВС України від 27.10.2017 № 886 "Про внесення змін до наказу Міністерства внутрішніх справ України від 22 квітня 2016 року № 318". 2017

- Антимонопольний комітет - Верховний Суд України - Вищий адміністративний суд України - Вищий господарський суд - Вищий спеціалізований суд - Генеральна прокуратура України - ДА електронного урядування - Державіаслужба України - Державні утворення на території України (1917-1920) - Держатомрегулювання - Держаудитслужба України - Держкомтелерадіо України - Держкордонслужба України - Держнаглядохоронпраці України - Держспецзв’язок - Держспоживстандарт України - Держстат України - Держфінпослуг України - ДКА України - Закони України - Законодавство Української РСР - Кабінет Міністрів України - Кодекси України - Конституційний Суд України - МВС України - МЗС України - Міжнародні документи, ратифіковані Верховною Радою України - Міжнародні угоди України - Мін'юст України - Мінагрополітики України - Мінекономрозвитку України - Міненерговугілля України - Мінінфраструктури України - Мінкультури України - Мінмолодьспорт України - Міноборони України - Мінприроди України - Мінрегіон України - Мінсоцполітики України - Мінфін України - МІП - МНС України - МОЗ України - МОН України - МТОТ - Нацдержслужба України - Національне агентство з питань запобігання корупції - Національне антикорупційне бюро України - Національний банк України - Нацком.енергетики - Нацкомфінпослуг - Нацрада телерадіомовлення - НКРЗІ - НКЦПФР - Основний Закон України - Пенсійний фонд України - Постанови Верховної Ради України - Президент України - РНБО України - Розпорядження Голови ВР України - Розпорядження Кабінета Міністрів України - Служба безпеки України - Служба зовнішньої розвідки - Укрдержархів - Управління державної охорони - Фонд гарант.вкладів фізич.осіб - Фонд державного майна - Фонд соцстраху по безробіттю - Фундаментальне законодавство України - Центрвиборчком України -
- Законодавство Європейського співтовариства - Законодавство України - Міжнародне право -