>>

Наказ МВС України від 30.01.2018 № 64/261/5 "Про затвердження Порядку взаємодії Міністерства внутрішніх справ України, Національної поліції України та органів і осіб, які здійснюють примусове виконання судових рішень і рішень інших органів". 2018

Інформація актуальна на 05.04.2018
завантажити документ, актуальний на поточний час

МІНІСТЕРСТВО ВНУТРІШНІХ СПРАВ УКРАЇНИ

МІНІСТЕРСТВО ЮСТИЦІЇ УКРАЇНИ

НАКАЗ

30.01.2018  № 64/261/5

Зареєстровано в Міністерстві

юстиції України

05 лютого 2018 р.

за № 140/31592

Про затвердження Порядку взаємодії Міністерства внутрішніх справ України, Національної поліції України та органів і осіб, які здійснюють примусове виконання судових рішень і рішень інших органів

Відповідно до статті 23 Закону України «Про Національну поліцію», статей 14, 18, 36, 66, 67 та 71 Закону України «Про виконавче провадження», підпункту 18 пункту 4 Положення про Міністерство внутрішніх справ України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 28 жовтня 2015 року № 878, пункту 1 Положення про Міністерство юстиції України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 02 липня 2014 року № 228, а також з метою забезпечення залучення державними, приватними виконавцями працівників органів Національної поліції України до забезпечення публічної безпеки і порядку під час проведення примусового виконання судових рішень і рішень інших органів НАКАЗУЄМО:

1.

Затвердити Порядок взаємодії Міністерства внутрішніх справ України, Національної поліції України та органів і осіб, які здійснюють примусове виконання судових рішень і рішень інших органів, що додається.

2.

Визначити адміністраторами з питань обміну інформацією, які забезпечуватимуть та здійснюватимуть технічне супроводження процедури подання запитів та отримання відповідей, державне підприємство «Національні інформаційні системи», Головний сервісний центр МВС, Департамент інформатизації Міністерства внутрішніх справ України та Національну поліцію України.

3. Державному підприємству «Національні інформаційні системи» разом з Департаментом державної виконавчої служби Міністерства юстиції України, Департаментом інформатизації Міністерства внутрішніх справ України, Головним сервісним центром МВС та Національною поліцією України у тримісячний термін з дня набрання чинності цим наказом забезпечити підготовку та затвердження протоколів обміну інформацією і належне виконання цього наказу.

4. До запровадження взаємодії відповідно до розділів ІІ, ІІІ, VII, VІІІ Порядку взаємодії Міністерства внутрішніх справ України, Національної поліції України та органів і осіб, які здійснюють примусове виконання судових рішень і рішень інших органів, затвердженого цим наказом, обмін документами між державними, приватними виконавцями, Головним сервісним центром МВС та Національною поліцією України здійснюється в паперовому вигляді засобами поштового зв’язку.

5. Визнати таким, що втратив чинність, наказ Міністерства внутрішніх справ України, Міністерства юстиції України від 25 червня 2002 року № 607/56/5 «Про затвердження Інструкції про порядок взаємодії органів внутрішніх справ України та органів державної виконавчої служби при примусовому виконанні рішень судів та інших органів (посадових осіб)», зареєстрований у Міністерстві юстиції України 27 червня 2002 року за № 541/6829 (зі змінами).

6.

Департаменту формування політики щодо підконтрольних Міністрові органів влади та моніторингу МВС (Боднар В.Є.) забезпечити подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України в установленому порядку.

7. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

8. Контроль за виконанням цього наказу залишаємо за собою.

Міністр внутрішніх справ

України

А. Аваков

Перший заступник

Міністра юстиції України

Н. Бернацька


ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства

внутрішніх справ України,

Міністерства юстиції України

30.01.2018  № 64/261/5

Зареєстровано в Міністерстві

юстиції України

05 лютого 2018 р.

за № 140/31592

ПОРЯДОК

взаємодії Міністерства внутрішніх справ України, Національної поліції України та органів і осіб, які здійснюють примусове виконання судових рішень і рішень інших органів

І.

Загальні положення

1. Цей Порядок визначає механізм взаємодії Міністерства внутрішніх справ України, Національної поліції України з державними, приватними виконавцями при проведенні виконавчих дій щодо примусового виконання судових рішень і рішень інших органів.

2. Терміни, що використовуються в цьому Порядку, вживаються в значеннях, наведених у Законах України «Про виконавче провадження» (далі - Закон) та «Про Національну поліцію».

3. Інформаційна взаємодія здійснюється з використанням таких інформаційних систем:

автоматизована система виконавчого провадження (далі - АСВП);

Єдиний державний реєстр МВС (далі - ЄДР);

єдина інформаційна система Міністерства внутрішніх справ України (далі - ЄІС);

інформаційний портал Національної поліції (далі - ІПНП).

4. Формат, структура даних обміну, форма журналу їх обліку, параметри обміну інформацією, вимоги щодо захисту інформації, терміни впровадження програмного забезпечення для взаємообміну інформацією визначаються відповідними спільними рішеннями Міністерства юстиції України та Міністерства внутрішніх справ України, які оформлюються окремими протоколами, підготовленими відповідно до цього Порядку.

5. У разі наявності технічних підстав, що унеможливлюють електронний інформаційний обмін згідно з цим Порядком, інформація надсилається в паперовому вигляді на поштові адреси органів взаємодії відповідно до цього Порядку з подальшим обов'язковим унесенням такої інформації до відповідних інформаційних систем в день усунення причин, що перешкоджали електронному інформаційному обміну.

6. При обміні інформацією згідно з цим Порядком адміністратори з питань обміну інформацією впроваджують організаційно-технічні заходи, які забезпечують захист інформації, що передається.

7. Інформація, що передається, обробляється з урахуванням вимог законодавства про захист персональних даних та використовується органами державної виконавчої служби і приватними виконавцями виключно з метою примусового виконання судових рішень та рішень інших органів (посадових осіб) в порядку, встановленому Законом України «Про виконавче провадження», не може бути передана третій стороні, якщо інше не передбачено законом.

8. Інформаційна взаємодія здійснюється в електронній формі засобами телекомунікаційного зв'язку з дотриманням вимог Законів України «Про електронні документи та електронний документообіг», «Про електронний цифровий підпис», «Про захист інформації в інформаційно-телекомунікаційних системах», «Про захист персональних даних».

ІІ. Інформаційна взаємодія щодо виявлення та арешту транспортних засобів боржника

1. Державне підприємство «Національні інформаційні системи» забезпечує передачу від АСВП до ЄДР запитів про зареєстровані за боржником транспортні засоби, сформованих державними, приватними виконавцями.

2. Головний сервісний центр МВС (далі - ГСЦ МВС) забезпечує передачу відповідей на запити про зареєстровані за боржником транспортні засоби від ЄДР до АСВП.

3. Постанова про арешт майна боржника, винесена під час примусового виконання рішення, надсилається до ЄДР в електронному вигляді з використанням електронного цифрового підпису (далі - ЕЦП) державного, приватного виконавця, який виніс відповідну постанову, через АСВП.

4. Арешт майна боржника припиняється на підставі винесеної державним, приватним виконавцем постанови про:

закінчення виконавчого провадження на підставі пунктів 1-3, 5-7, 9-12, 14, 15 частини першої статті 39 Закону;

повернення виконавчого документа стягувачу на підставі пунктів 1, 3, 11 частини першої статті 37 Закону;

зняття арешту з майна боржника з підстав, передбачених статтею 59 Закону.

Арешт з майна боржника також знімається згідно з постановою начальника відповідного відділу державної виконавчої служби, якому безпосередньо підпорядкований державний виконавець, у разі виявлення порушення порядку накладення арешту, встановленого Законом.

Постанова, на підставі якої припиняється арешт майна боржника, надсилається до ЄДР в електронному вигляді з використанням ЕЦП державного, приватного виконавця, який виніс відповідну постанову, через АСВП.

ІІІ. Порядок взаємодії Національної поліції України з державними, приватними виконавцями під час розшуку транспортних засобів боржника у виконавчому провадженні

1. Підставою для залучення поліцейських до розшуку транспортного засобу боржника є постанова державного, приватного виконавця про такий розшук.

2. До постанови про розшук транспортного засобу за постановою суду про оплатне вилучення транспортного засобу, який не належить боржнику, додається її сканована копія в електронному вигляді .

3. Постанова державного, приватного виконавця про розшук (зняття майна з розшуку) транспортного засобу боржника, постанова начальника відділу державної виконавчої служби про скасування постанови державного виконавця про розшук (зняття майна з розшуку) транспортного засобу боржника надсилається до ІПНП в електронному вигляді з використанням ЕЦП державного, приватного виконавця, який виніс відповідну постанову, через АСВП не пізніше наступного робочого дня з дня її винесення.

4. Про виявлення та затримання транспортного засобу боржника, оголошеного в розшук, поліцейський інформує державного, приватного виконавця шляхом надсилання повідомлення через ІПНП до АСВП.

5. Тимчасове затримання транспортного засобу здійснюється поліцейськими відповідно до Порядку тимчасового затримання та зберігання транспортних засобів на спеціальних майданчиках і стоянках, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 17 грудня 2008 року № 1102.

6. Вилучення тимчасово затриманого транспортного засобу боржника із спеціального майданчика чи стоянки здійснюється державним, приватним виконавцем на підставі вимоги державного, приватного виконавця, яка є обов’язковою для виконання.

7. Після вилучення транспортного засобу боржника кошторис витрат за транспортування і зберігання транспортного засобу на спеціальному майданчику чи стоянці, складений державним підприємством, яке належить до сфери управління Міністерства внутрішніх справ України або Національної поліції України, надсилається до органу державної виконавчої служби, державний виконавець якого ініціював розшук, та приватному виконавцю.

8. Витрати за транспортування і зберігання транспортного засобу боржника на спеціальному майданчику чи стоянці компенсуються органом державної виконавчої служби, приватним виконавцем за рахунок коштів виконавчого провадження в порядку та на умовах, визначених договором про відшкодування витрат за транспортування і зберігання транспортного засобу на спеціальному майданчику чи стоянці, укладеним між Міністерством юстиції України, головними територіальними управліннями юстиції Міністерства юстиції України в Автономній Республіці Крим, в областях, містах Києві та Севастополі, відділами державної виконавчої служби головних територіальних управлінь юстиції Міністерства юстиції України в Автономній Республіці Крим, в областях, містах Києві та Севастополі, приватним виконавцем та державним підприємством, яке належить до сфери управління Міністерства внутрішніх справ України або Національної поліції України.

ІV. Порядок взаємодії поліцейських з державними, приватними виконавцями при проведенні виконавчих дій

1. Поліцейські залучаються державними, приватними виконавцями для забезпечення публічної безпеки і порядку, запобігання, припинення кримінальних та адміністративних правопорушень, ужиття заходів, спрямованих на усунення загроз життю та здоров'ю державних, приватних виконавців, фізичних осіб, що виникли при проведенні виконавчих дій у випадках:

примусового проникнення виконавця до житла чи іншого володіння фізичної особи;

виконання постанови державного, приватного виконавця про розшук транспортного засобу боржника;

примусового виселення боржника;

примусового вселення стягувача;

усунення перешкод у користуванні приміщенням (житлом).

2. Підставою для залучення поліцейських до забезпечення публічної безпеки і порядку при примусовому виконанні судових рішень і рішень інших органів є вмотивована постанова державного, приватного виконавця, що надсилається керівникам міжрегіональних територіальних органів Національної поліції України, територіальних органів Національної поліції України в Автономній Республіці Крим та місті Севастополі, областях та місті Києві, їх територіальних (відокремлених) підрозділів (далі - органи (підрозділи) поліції) за місцем проведення відповідної виконавчої дії, яка повинна містити інформацію про час та місце проведення виконавчих дій, а також опис та мотивоване обґрунтування обставин, що зумовили необхідність залучення поліцейських.

3. Керівником органу (підрозділу) поліції може бути відмовлено у залученні поліцейських для проведення виконавчих дій у разі залучення особового складу до припинення групового порушення публічної (громадської) безпеки і порядку чи масових заходів, а також для подолання наслідків аварій чи інших надзвичайних ситуацій.

4. Постанова державного, приватного виконавця про залучення поліцейських не пізніше ніж за три дні до запланованого часу проведення виконавчих дій надсилається керівнику органу або підрозділу поліції за місцем проведення виконавчої дії.

У разі виникнення потреби у негайному залученні поліцейських у зв'язку із загрозою життю і здоров'ю державного, приватного виконавця, фізичних осіб під час проведення виконавчої дії таке залучення здійснюється шляхом звернення до чергової частини органу (підрозділу) поліції.

5. Керівник органу (підрозділу) поліції залежно від місця проведення виконавчих дій та їх характеру видає у межах своєї компетенції відповідний наказ про виділення необхідної кількості поліцейських для забезпечення публічної безпеки і порядку при проведенні виконавчих дій.

6. Про одержання постанови державного, приватного виконавця та про прийняте рішення щодо відмови у задоволенні постанови державного, приватного виконавця про виділення поліцейських для забезпечення публічної безпеки і порядку при проведенні виконавчих дій керівник органу (підрозділу) поліції письмово повідомляє державного, приватного виконавця не пізніше наступного робочого дня після отримання постанови.

7. Поліцейські у разі залучення до проведення виконавчих дій діють у межах повноважень, визначених Законом України «Про Національну поліцію».

V. Привід боржника в разі нез'явлення його без поважних причин на виклик державного, приватного виконавця

1. Підставою для здійснення приводу боржника є ухвала суду.

2. Привід полягає у примусовому супроводженні боржника, до якого він застосовується, поліцейським, який виконує ухвалу суду про здійснення приводу, до місця його виклику в зазначений в ухвалі час. У разі відмови особи прибути до місця її виклику, якщо застосування превентивних поліцейських заходів не забезпечує виконання поліцейським повноважень, застосовуються поліцейські заходи примусу відповідно до Закону України «Про Національну поліцію».

3. У разі неможливості здійснити привід боржника керівник органу (підрозділу) поліції негайно надсилає до відповідного органу державної виконавчої служби, державний виконавець якого ініціював привід, або приватного виконавця лист з обґрунтуванням причин неможливості здійснення приводу боржника.

4. За рішенням суду та у встановленому законодавством порядку органи (підрозділи) поліції здійснюють розшук боржника чи дитини.

VІ. Розгляд повідомлень державних, приватних виконавців про вчинення боржником або іншими особами кримінального правопорушення

1. У разі наявності в діях боржника або іншої особи ознак кримінального правопорушення при здійсненні виконавчого провадження державний, приватний виконавець звертається до органу (підрозділу) поліції з повідомленням про вчинення кримінального правопорушення у встановленому законом порядку.

2. Розгляд таких звернень органом (підрозділом) поліції здійснюється у порядку, передбаченому законодавством України.

VІІ. Взаємодія з державними виконавцями щодо тимчасового обмеження боржника у праві керування транспортними засобами

1. За наявності заборгованості зі сплати аліментів, сукупний розмір якої перевищує суму відповідних платежів за шість місяців, державний виконавець виносить вмотивовану постанову про встановлення тимчасового обмеження боржника у праві керування транспортними засобами до погашення заборгованості зі сплати аліментів у повному обсязі.

2. Постанова про встановлення тимчасового обмеження боржника у праві керування транспортними засобами надсилається до ЄІС в електронному вигляді з використанням ЕЦП державного виконавця, який виніс відповідну постанову, через АСВП.

3. Тимчасове обмеження боржника у праві керування транспортними засобами припиняється на підставі постанови державного виконавця у разі:

погашення боржником заборгованості зі сплати аліментів у повному обсязі;

закінчення виконавчого провадження на підставі пунктів 1-3, 5, 7, 9, 10 частини першої статті 39 Закону.

Постанова державного виконавця надсилається до ЄІС в електронному вигляді з використанням ЕЦП державного виконавця, який виніс відповідну постанову, через АСВП.

VІІІ. Взаємодія з державними виконавцями щодо тимчасового обмеження боржника у праві користування вогнепальною мисливською, пневматичною та охолощеною зброєю, пристроями вітчизняного виробництва для відстрілу патронів, споряджених гумовими чи аналогічними за своїми властивостями метальними снарядами несмертельної дії

1. За наявності заборгованості зі сплати аліментів, сукупний розмір якої перевищує суму відповідних платежів за шість місяців, державний виконавець виносить вмотивовану постанову про встановлення тимчасового обмеження боржника у праві користування вогнепальною мисливською, пневматичною та охолощеною зброєю, пристроями вітчизняного виробництва для відстрілу патронів, споряджених гумовими чи аналогічними за своїми властивостями метальними снарядами несмертельної дії, до погашення заборгованості зі сплати аліментів у повному обсязі.

2. Постанова про встановлення тимчасового обмеження боржника у праві користування вогнепальною мисливською, пневматичною та охолощеною зброєю, пристроями вітчизняного виробництва для відстрілу патронів, споряджених гумовими чи аналогічними за своїми властивостями метальними снарядами несмертельної дії, надсилається до ЄІС в електронному вигляді з використанням ЕЦП державного виконавця, який виніс відповідну постанову, через АСВП.

3. Тимчасове обмеження боржника у праві користування вогнепальною мисливською, пневматичною та охолощеною зброєю, пристроями вітчизняного виробництва для відстрілу патронів, споряджених гумовими чи аналогічними за своїми властивостями метальними снарядами несмертельної дії, припиняється на підставі постанови державного виконавця у разі:

погашення боржником заборгованості зі сплати аліментів у повному обсязі;

закінчення виконавчого провадження на підставі пунктів 1-3, 5, 7, 9, 10 частини першої статті 39 Закону.

Постанова державного виконавця надсилається до ЄІС в електронному вигляді з використанням ЕЦП державного виконавця, який виніс відповідну постанову, через АСВП.

Т.в.о. Директора Департаменту

формування політики

щодо підконтрольних

Міністрові органів влади

та моніторингу

Міністерства внутрішніх справ

України

С.Є. Житняк

Директор Департаменту

з питань правосуддя

та національної безпеки

Міністерства юстиції України

О.М. Олійник

| >>
Законодавчий акт: Наказ МВС України від 30.01.2018 № 64/261/5 "Про затвердження Порядку взаємодії Міністерства внутрішніх справ України, Національної поліції України та органів і осіб, які здійснюють примусове виконання судових рішень і рішень інших органів". МВС України. 2018

= завантажити законодавчий акт, актуальний на поточний час =

Наказ МВС України від 30.01.2018 № 64/261/5 "Про затвердження Порядку взаємодії Міністерства внутрішніх справ України, Національної поліції України та органів і осіб, які здійснюють примусове виконання судових рішень і рішень інших органів". 2018

- Антимонопольний комітет - Верховний Суд України - Вищий адміністративний суд України - Вищий господарський суд - Вищий спеціалізований суд - Генеральна прокуратура України - ДА електронного урядування - Державіаслужба України - Державні утворення на території України (1917-1920) - Держатомрегулювання - Держаудитслужба України - Держкомтелерадіо України - Держкордонслужба України - Держнаглядохоронпраці України - Держспецзв’язок - Держспоживстандарт України - Держстат України - Держфінпослуг України - ДКА України - Закони України - Законодавство Української РСР - Кабінет Міністрів України - Кодекси України - Конституційний Суд України - МВС України - МЗС України - Міжнародні документи, ратифіковані Верховною Радою України - Міжнародні угоди України - Мін'юст України - Мінагрополітики України - Мінекономрозвитку України - Міненерговугілля України - Мінінфраструктури України - Мінкультури України - Мінмолодьспорт України - Міноборони України - Мінприроди України - Мінрегіон України - Мінсоцполітики України - Мінфін України - МІП - МНС України - МОЗ України - МОН України - МТОТ - Нацдержслужба України - Національне агентство з питань запобігання корупції - Національне антикорупційне бюро України - Національний банк України - Нацком.енергетики - Нацкомфінпослуг - Нацрада телерадіомовлення - НКРЗІ - НКЦПФР - Основний Закон України - Пенсійний фонд України - Постанови Верховної Ради України - Президент України - РНБО України - Розпорядження Голови ВР України - Розпорядження Кабінета Міністрів України - Служба безпеки України - Служба зовнішньої розвідки - Укрдержархів - Управління державної охорони - Фонд гарант.вкладів фізич.осіб - Фонд державного майна - Фонд соцстраху по безробіттю - Фундаментальне законодавство України - Центрвиборчком України -
- Законодавство Європейського співтовариства - Законодавство України - Міжнародне право -