Наказ МВС України від 31.07.2019 № 639 "Про участь національного персоналу в міжнародних операціях з підтримання миру і безпеки". 2019

Інформація актуальна на 30.10.2019
завантажити документ, актуальний на поточний час

МІНІСТЕРСТВО ВНУТРІШНІХ СПРАВ УКРАЇНИ

НАКАЗ

31.07.2019  № 639

Зареєстровано в Міністерстві

юстиції України

08 жовтня 2019 р.

за № 1088/34059

Про участь національного персоналу в міжнародних операціях з підтримання миру і безпеки

Відповідно до статей 5-7 Закону України «Про участь України в міжнародних операціях з підтримання миру і безпеки», частини третьої статті 4 Закону України «Про Національну поліцію», частини четвертої статті 2 Закону України «Про Національну гвардію України», підпункту 27 пункту 4 Положення про Міністерство внутрішніх справ України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 28 жовтня 2015 року № 878 (із змінами), з метою забезпечення участі поліцейських, військовослужбовців Національної гвардії України в міжнародних операціях з підтримання миру і безпеки НАКАЗУЮ:

1.

Затвердити такі, що додаються:

1) Положення про національний персонал із числа поліцейських, військовослужбовців Національної гвардії України;

2) Інструкцію з організації проходження служби у складі міжнародних операцій з підтримання миру і безпеки національним персоналом із числа поліцейських, військовослужбовців Національної гвардії України;

3) Положення про Комісію Міністерства внутрішніх справ України з відбору та направлення поліцейських, військовослужбовців Національної гвардії України для участі в міжнародних операціях з підтримання миру і безпеки;

4) Порядок визначення чисельності, якісного складу, тестування, відбору та підготовки поліцейських, військовослужбовців Національної гвардії України для участі в міжнародних операціях з підтримання миру і безпеки.

2.

Визнати таким, що втратив чинність, наказ Міністерства внутрішніх справ України від 07 грудня 2003 року № 1490 «Про організаційне забезпечення діяльності МВС України з підтримання миру і безпеки», зареєстрований у Міністерстві юстиції України 03 березня 2004 року за № 277/8876 (зі змінами).

3. Департаменту персоналу, організації освітньої та наукової діяльності Міністерства внутрішніх справ України (Доскевич Г.О.) забезпечити подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України в установленому порядку.

4. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

5. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.

Міністр

А.Б. Аваков

ПОГОДЖЕНО:

В.о. командувача Національної гвардії України

генерал-лейтенант

Голова Національної поліції України

Міністр оборони України

Міністр закордонних справ України

М.І. Балан

І. Клименко

А. Загороднюк

В. Пристайко


ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства

внутрішніх справ України

31 липня 2019 року № 639

Зареєстровано в Міністерстві

юстиції України

08 жовтня 2019 р.

за № 1088/34059

ПОЛОЖЕННЯ

про національний персонал із числа поліцейських, військовослужбовців Національної гвардії України

I.

Загальні положення

1. Це Положення визначає основні завдання, права, обов’язки та організаційні засади участі національного персоналу із числа поліцейських, військовослужбовців Національної гвардії України (далі - національний персонал) у міжнародних операціях з підтримання миру і безпеки (далі - місії).

2. До національного персоналу належать поліцейські, військовослужбовці Національної гвардії України, які направлені Україною для участі в місіях і не входять до складу національного контингенту.

3. У своїй діяльності національний персонал керується міжнародними актами, що визначають правовий статус місій та їх персоналу, актами керівництва місіями та органів міжнародної організації, загальновизнаними принципами і нормами міжнародного права, міжнародними договорами та угодами про статус миротворчих сил, які укладає міжнародна організація - керівник місії з урядами країн-контриб’юторів місій, Конституцією України та законами України, актами Президента України, Кабінету Міністрів України, іншими нормативно-правовими актами, а також цим Положенням.

4. За функціональним призначенням та напрямами діяльності відповідно до запитів міжнародних організацій формуються:

1) Спеціальний зведений миротворчий підрозділ (далі - СЗМП) - окремий підрозділ, що створюється та направляється до місії згідно із запитом міжнародної організації, що здійснює керівництво місією, або на підставі двосторонніх чи багатосторонніх міжнародних договорів України. СЗМП комплектується поліцейськими і військовослужбовцями Національної гвардії України. Чисельність, порядок матеріально-технічного забезпечення та структура СЗМП визначаються МВС з урахуванням вимог міжнародної організації, що здійснює керівництво місією;

2) Кінологічний миротворчий підрозділ (далі - КМП) - підрозділ, що створюється та направляється до місії згідно із запитом міжнародної організації, що здійснює керівництво місією.

КМП комплектується поліцейськими і військовослужбовцями Національної гвардії України, переважно представниками кінологічних підрозділів. Чисельність, матеріально-технічне забезпечення та структура КМП визначаються МВС з урахуванням вимог міжнародної організації, що здійснює керівництво місією;

3) Спеціалізований миротворчий підрозділ (далі - СМП) - окремий підрозділ, що комплектується фахівцями певного напряму (спеціалізації) із числа поліцейських і військовослужбовців Національної гвардії України та направляється до місії згідно із запитом міжнародної організації, що здійснює керівництво місією, або на підставі двосторонніх чи багатосторонніх міжнародних договорів України. Фаховий склад, чисельність, порядок матеріально-технічного забезпечення та структура СМП визначаються МВС з урахуванням вимог міжнародної організації, яка здійснює керівництво місією.

5. До складу національного персоналу входять особи, які направляються до місії або до міжнародної організації в індивідуальному порядку для здійснення експертно-консультаційних (дорадчих) та інших функцій із правоохоронних (цивільних) питань (далі - спостерігачі).

6. Відбір кандидатів до складу національного персоналу для участі в місіях здійснюється згідно із затвердженим цим наказом Порядком визначення чисельності, якісного складу, тестування, відбору та підготовки поліцейських, військовослужбовців Національної гвардії України для участі в міжнародних операціях з підтримання миру і безпеки.

7. На час перебування у складі національного персоналу в місії або в міжнародній організації поліцейські залишаються в штатах Національної поліції України, військовослужбовці Національної гвардії України залишаються в списках особового складу військової частини й утримуються за рахунок коштів, передбачених на її утримання.

8. Для забезпечення управління національним персоналом наказом МВС у кожній місії призначаються командири національного персоналу із числа спостерігачів, а також командири відповідних миротворчих підрозділів.

9. Порядок направлення кандидатів до складу місій та проходження служби національним персоналом визначається згідно із затвердженою цим наказом Інструкцією з організації проходження служби у складі міжнародних операцій з підтримання миру і безпеки національним персоналом із числа поліцейських, військовослужбовців Національної гвардії України.

10. Координація та планування діяльності національного персоналу здійснюються Департаментом персоналу, організації освітньої та наукової діяльності МВС (далі - ДПООНД) разом з Департаментом міжнародного співробітництва та європейської інтеграції МВС (далі - ДМСЄІ), за участю Національної академії внутрішніх справ (далі - НАВС) та у взаємодії з Національною поліцією України і Головним управлінням Національної гвардії України.

II. Завдання національного персоналу

1. Основними завданнями національного персоналу є:

1) нагляд за дотриманням прав людини згідно з міжнародно визнаними нормами та мандатом відповідної місії;

2) виконання функцій з підтримання правопорядку та боротьби зі злочинністю згідно з мандатом відповідної місії;

3) надання консультативних послуг у галузі правоохоронної діяльності, реформування системи місцевих судових та правоохоронних органів згідно з мандатом відповідної місії;

4) відбір та підготовка кадрів для місцевих правоохоронних органів згідно з мандатом відповідної місії.

2. Національний персонал виконує інші завдання, визначені мандатом відповідної комісії.

III. Командир національного персоналу

1. Права і обов’язки командира національного персоналу:

1) представляє Україну на міжнародному рівні, постійно зміцнює її позитивний імідж та вимагає цього від підлеглих;

2) представляє інтереси національного персоналу перед керівництвом місії;

3) підтримує на високому рівні морально-психологічний стан і дисципліну в колективі національного персоналу;

4) дотримується вимог нормативно-правових документів місії та МВС щодо роботи з національним персоналом;

5) сприяє в межах компетенції виконанню національним персоналом функціональних обов’язків відповідно до керівних документів місії;

6) забезпечує дотримання вимог мандата місії та в межах компетенції, визначеної нормативними документами відповідної місії, реагує на порушення прав членів національного персоналу, можливі дискримінаційні дії керівництва місії, структурних підрозділів міжнародної поліції, органів влади країни перебування, представників інших держав тощо;

7) здійснює в разі проведення службового розслідування щодо членів національного персоналу з метою забезпечення неупередженості та об’єктивності висновків контроль за дотриманням порядку і правил проведення розслідування, а також представляє інтереси членів національного персоналу згідно з вимогами нормативних документів місії;

8) інформує МВС про:

надходження пропозиції керівництва місії щодо передислокації національного персоналу в межах місії або до іншої місії;

надзвичайні події, що сталися з національним персоналом або за участю його окремих членів під час перебування на службі, у відпустці на території місії та за її межами, міжнародних переїздів з/в України(у) тощо;

час повернення національного персоналу після закінчення строку перебування в місії;

9) інформує МВС щодо стану діяльності національного персоналу в місії шляхом надсилання щотижня Звіту командира національного персоналу в міжнародній операції з підтримання миру і безпеки (додаток 1) та щомісяця Звіту командира національного персоналу в міжнародній операції з підтримання миру і безпеки (додаток 2) про:

оперативну, політичну та криміногенну ситуацію в місії, а також перспективи її розвитку;

виконання членами національного персоналу своїх функціональних обов’язків;

стан службової дисципліни;

морально-психологічний клімат і стан здоров’я національного персоналу;

заплановані відпустки національного персоналу, місцезнаходження під час перебування у відпустках та маршрути прямування до місць проведення відпусток та повернення з них;

зміни в службовій діяльності національного персоналу (переміщення по службі, зміна місця служби, заохочення, стягнення тощо);

зміни вимог до кандидатів у конкретній місії та до їх спорядження (підготовки), зміни в системі тестування або критеріях відбору кандидатів для участі в місіях;

проблеми національного персоналу та пропозиції щодо можливих шляхів їх розв’язання;

взаємодію і стосунки з представниками інших держав та проблеми в цій сфері діяльності;

інформацію щодо ситуації в країні перебування та стану діяльності національного персоналу;

10) інформує МВС і організовує розслідування нещасного випадку із представниками національного персоналу відповідно до вимог нормативно-правових актів МВС, якщо іншого не передбачено нормативними документами місії або міжнародними документами;

11) відвідує місця проживання та проходження служби членами національного персоналу, зустрічається з їх безпосередніми керівниками для отримання об’єктивної інформації про побутові умови, виконання функціональних обов’язків, наявність проблем;

12) підтримує контакти з представниками національного контингенту і національного персоналу Збройних Сил України, дипломатичними установами України на території місії, у межах своєї компетенції надає їм допомогу та сприяння;

13) доводить до відома національного персоналу рішення органів державної влади України, керівництва МВС у частині, що стосується діяльності національного персоналу;

14) організовує за потреби загальні збори національного персоналу для вирішення організаційно-управлінських чи інших питань або з нагоди нагородження відзнаками місії, погоджуючи ці питання з керівництвом місії та МВС;

15) готує службові характеристики та інші документи щодо членів національного персоналу (у разі закінчення строку перебування в місії, для розгляду клопотання про продовження строку перебування в місії тощо).

Підсумкова характеристика та службова характеристика з місця проходження служби (оригінал та переклад) передаються разом до ДПООНД для організації долучення до особової справи члена національного персоналу. Копії передаються до НАВС для долучення до виїзної справи;

16) призначає із числа досвідчених членів національного персоналу заступника(ів) командира і відповідальних (старших) у регіональних структурних підрозділах місії, де проходять службу декілька членів національного персоналу, інформуючи про це ДПООНД. Зазначені члени національного персоналу наділяються правами та обов’язками, що забезпечують керованість національного персоналу, а також збирання та аналіз інформації, потрібної командиру персоналу для здійснення ним своїх функціональних обов’язків;

17) контролює використання та збереження техніки, озброєння, боєприпасів, спеціальних засобів, засобів зв’язку, речового, медичного та іншого майна національним персоналом, а також їх передавання в установленому порядку наступному командиру в разі закінчення строку перебування в місії;

18) подає, у разі порушення підлеглими особами дисципліни, учинення ними інших правопорушень, а також за кожним фактом відкликання з місії членів національного персоналу за негативними мотивами, до ДПООНД та інших заінтересованих органів об’єктивну та неупереджену інформацію про службові перевірки, які проводяться службами внутрішніх розслідувань місій.

Командир не повинен втручатися в проведення службових розслідувань місії, оскільки в разі конфлікту норм, які встановлюються для місії, та зазначеного положення, пріоритетними є правила відповідної місії, якщо іншого не встановлено відповідними договорами між Урядом України та міжнародною організацією;

19) вносить пропозиції щодо вдосконалення процесу відбору, підготовки та порядку направлення до місій національного персоналу;

20) вимагає додержання норм і правил, які встановлені для міжнародної поліції в місії та національного персоналу, уживає необхідних заходів із запобігання виникненню та припинення конфліктів чи порушень дисципліни;

21) порушує клопотання щодо заохочення або накладення дисциплінарного стягнення на членів національного персоналу, складає характеристики та надає пропозиції стосовно доцільності або недоцільності продовження строку перебування національного персоналу в місії тощо;

22) порушує клопотання про дострокове відкликання (повернення) особи з місії та відрахування її з національного персоналу у разі грубих порушень службової дисципліни, вимог професійної етики, нормативних документів міжнародних організацій, скоєння вчинків, які негативно позначаються на іміджі України;

23) вимагає письмові пояснення для подальшого інформування МВС у разі порушення службової дисципліни членами національного персоналу;

24) надсилає керівництву МВС, Національної поліції України, командувачу Національної гвардії України, відповідним дипломатичним установам України за кордоном запрошення щодо участі в церемонії нагородження національного персоналу відзнаками ООН та інших міжнародних організацій;

25) вимагає від членів національного персоналу надання звітів про проходження служби, проведення відпусток та пояснень про події, що сталися, конфліктні ситуації, а також іншу потрібну інформацію та документи.

2. Командир виконує інші функції згідно з чинним законодавством.

IV. Представник національного персоналу

1. Функціональні обов’язки представників національного персоналу миротворчих підрозділів визначаються командирами підрозділів у кожній місії окремо з урахуванням умов проходження служби, мандата місії та інших нормативних документів міжнародних організацій.

Функціональні обов’язки спостерігача під час його перебування в місії визначаються нормативними документами міжнародної організації та керівництва відповідної місії.

2. Спостерігачі підпорядковуються керівництву національного персоналу в місії, прямим керівникам у місії та безпосередньому керівнику, у своїй службовій діяльності керуються нормативно-правовими документами місії, що регламентують порядок проходження служби в ній.

Командир миротворчого підрозділу є прямим начальником для всього національного персоналу відповідного підрозділу.

3. Після повернення в Україну представники національного персоналу за потреби залучаються до відбору та підготовки кандидатів до місій.

4. Представник національного персоналу:

1) представляє Україну на міжнародному рівні, дбає про її позитивний імідж;

2) виконує покладені на нього функціональні обов’язки, дотримуючись професійної етики та встановлених норм поведінки, дотримується положень керівних документів місії, які встановлюють правила проходження служби в місії, не допускає порушень службової дисципліни;

3) виявляє повагу, дипломатичність і професіоналізм у стосунках з колегами, представниками інших держав та місцевим населенням;

4) надає допомогу представникам національного персоналу зі службових, побутових чи інших питань, бере участь у заходах, що проводяться в колективі;

5) виконує законні вимоги керівництва національного персоналу своєчасно та в повному обсязі;

6) інформує рапортом керівництво національного персоналу про виїзди за територію та в межах території місії, зазначаючи мету (відпустка, службове відрядження), строки, маршрути, способи зв’язку, зміну адреси, місця проходження служби, проблеми службового чи особистого характеру тощо;

7) повідомляє МВС та відповідно Національну поліцію України, Головне управління Національної гвардії України про прибуття в Україну у відпустку чи з інших причин та від’їзд з України;

8) інформує керівництво національного персоналу про всі події, які можуть мати негативні наслідки для національного персоналу, про погіршення стану здоров’я та госпіталізацію як себе особисто, так і інших членів національного персоналу;

9) дотримується рекомендацій щодо профілактики та запобігання поширенню карантинних інфекційних і паразитарних захворювань та інфекційних хвороб, які мають міжнародне значення, про необхідність хіміопрофілактики, заходів особистої гігієни і захисту, а також своєчасного звернення по медичну допомогу;

10) повідомляє після повернення в Україну медичну установу за місцем обслуговування (проживання) про прибуття з тропічних країн;

11) здає після повернення в Україну в установленому порядку документи, озброєння, спорядження, інвентарне та інше майно (у разі отримання);

12) вносить командиру національного персоналу пропозиції щодо вдосконалення процесу відбору, підготовки та порядку направлення до місій;

13) звертається особисто у разі незгоди з позицією командира з важливих для національного персоналу питань до керівництва МВС, Національної поліції України, командувача Національної гвардії України, з яких вони направлені в місію, поінформувавши командира про своє рішення;

14) виступає з обґрунтованою ініціативою щодо вдосконалення діяльності національного персоналу та міжнародної поліції;

15) подає перед закінченням строку перебування в місії командиру національного персоналу письмовий звіт про результати перебування (служби) в місії та службову характеристику з місця проходження служби (оригінал та переклад).

Директор

Департаменту персоналу,

організації освітньої

та наукової діяльності

Міністерства внутрішніх

справ України

Г.О. Доскевич

Додаток 1

до Положення про національний

персонал із числа поліцейських,

військовослужбовців

Національної гвардії України

(підпункт 9 пункту 1 розділу III)

ЗРАЗОК

ЗВІТ

командира національного персоналу

в міжнародній операції з підтримання миру і безпеки

_______________________________________________

за тиждень

від ________________ до ________________ 20___ р.

1. Суспільно-політична та економічна ситуація (коротко про основні події, зміни, факти; власна оцінка ситуації в країні перебування за минулий тиждень).

2. Статус національного персоналу:

1) структура міжнародної поліції місії із зазначенням посад національного персоналу, регіону, підрозділу тощо;

2) переведення, нові призначення, динаміка професійного росту;

3) заплановані відпустки із зазначенням дати від’їзду та повернення, місця проведення, маршруту руху та виду транспорту;

4) стан здоров’я, службової дисципліни національного персоналу.

3. Завдання, одержані від МВС та НАВС, і стан їх виконання (завдання національному персоналу за звітний період, що зроблено з метою їх виконання, які з них виконано повністю, які не виконано і з яких причин).

4. Наявні проблеми, невирішені питання, прохання, побажання (проблеми взаємовідносин з персоналом місії, проблеми взаємовідносин з керівництвом місії, особисті проблеми персоналу тощо).

5. Додатки (цифрові фото, що відображають повсякденну службову діяльність персоналу, документи, інші матеріали).

Підпис командира національного персоналу


Додаток 2

до Положення про національний

персонал із числа поліцейських,

військовослужбовців

Національної гвардії України

(підпункт 9 пункту 1 розділу III)

ЗРАЗОК

ЗВІТ

командира національного персоналу

в міжнародній операції з підтримання миру і безпеки

______________________________________________

за _______________________ ________ року

(місяць)

1. Структура місії:

1) організаційна структура та останні зміни в ній;

2) керівництво місії (голова, заступники);

3) кількість і розподіл за посадами національного персоналу;

4) загальна кількість (за штатом та фактично) персоналу поліції з інших країн.

2. Аналіз суспільно-політичної та економічної ситуації (основні факти, події, зміни, власна оцінка ситуації в країні перебування за звітний період).

3. Перспективи та прогнози розвитку ситуації:

1) висновки, обґрунтовані офіційними джерелами інформації та оцінками адміністрації місії, міжнародної організації тощо;

2) власне бачення ситуації, як ситуація може вплинути на національний персонал (статус, кількість, безпека тощо) та перспективи місії.

4. Основні завдання, над якими працює місія в поточний період (суть завдань, шляхи їх вирішення, успіхи, проблеми, труднощі, основні події в діяльності місії).

5. Статус національного персоналу (чисельність, місце дислокації, посади, функції, динаміка професійного росту, графік запланованих відпусток на наступний місяць, стан дисципліни особового складу).

6. Завдання, одержані від МВС та НАВС, і стан їх виконання (завдання національному персоналу за звітний період (що виконано, ступінь виконання - повністю, частково, не виконано, з яких причин)).

7. Наявні проблеми, невирішені питання, прохання, побажання (проблеми взаємовідносин з персоналом місії, проблеми взаємовідносин з керівництвом місії, особисті проблеми персоналу тощо).

8. Додатки (цифрові фото, що відображають повсякденну службову діяльність національного персоналу, документи, інші матеріали).

Підпис командира національного персоналу

|
Законодавчий акт: Наказ МВС України від 31.07.2019 № 639 "Про участь національного персоналу в міжнародних операціях з підтримання миру і безпеки". МВС України. 2019

= завантажити законодавчий акт, актуальний на поточний час =

Наказ МВС України від 31.07.2019 № 639 "Про участь національного персоналу в міжнародних операціях з підтримання миру і безпеки". 2019

- Антимонопольний комітет - Верховний Суд України - Вищий адміністративний суд України - Вищий господарський суд - Вищий спеціалізований суд - Генеральна прокуратура України - ДА електронного урядування - Державіаслужба України - Державні утворення на території України (1917-1920) - Держатомрегулювання - Держаудитслужба України - Держкомтелерадіо України - Держкордонслужба України - Держнаглядохоронпраці України - Держспецзв’язок - Держспоживстандарт України - Держстат України - Держфінпослуг України - ДКА України - Закони України - Законодавство Української РСР - Кабінет Міністрів України - Кодекси України - Конституційний Суд України - МВС України - МЗС України - Міжнародні документи, ратифіковані Верховною Радою України - Міжнародні угоди України - Мін'юст України - Мінагрополітики України - Мінекономрозвитку України - Міненерговугілля України - Мінінфраструктури України - Мінкультури України - Мінмолодьспорт України - Міноборони України - Мінприроди України - Мінрегіон України - Мінсоцполітики України - Мінфін України - МІП - МНС України - МОЗ України - МОН України - МТОТ - Нацдержслужба України - Національне агентство з питань запобігання корупції - Національне антикорупційне бюро України - Національний банк України - Нацком.енергетики - Нацкомфінпослуг - Нацрада телерадіомовлення - НКРЗІ - НКЦПФР - Основний Закон України - Пенсійний фонд України - Постанови Верховної Ради України - Президент України - РНБО України - Розпорядження Голови ВР України - Розпорядження Кабінета Міністрів України - Служба безпеки України - Служба зовнішньої розвідки - Укрдержархів - Управління державної охорони - Фонд гарант.вкладів фізич.осіб - Фонд державного майна - Фонд соцстраху по безробіттю - Фундаментальне законодавство України - Центрвиборчком України -