>>

Наказ МВС України від 31.12.2007  № 499 "Про впорядкування структури та умов грошового забезпечення осіб рядового і начальницького складу органів внутрішніх справ". 2007

Інформація актуальна на 20.09.2016
завантажити документ, актуальний на поточний час

МІНІСТЕРСТВО ВНУТРІШНІХ СПРАВ УКРАЇНИ

НАКАЗ

31.12.2007  № 499

Зареєстровано в Міністерстві

юстиції України

12 березня 2008 р.

за № 205/14896

Про впорядкування структури та умов грошового забезпечення осіб рядового і начальницького складу органів внутрішніх справ

{Додатково див.

Постанову Окружного адміністративного суду
№ 2/582 від 28.05.2009}

{Із змінами, внесеними згідно з Наказами Міністерства внутрішніх справ

№ 185 від 29.04.2009

№ 524 від 17.12.2009}

{Додатково див. Ухвалу Київського апеляційного адміністративного суду № 2/582 від 11.05.2010}

{Із змінами, внесеними згідно з Наказами Міністерства внутрішніх справ

№ 230 від 08.06.2010

№ 207 від 18.05.2011

№ 541 від 09.08.2011

№ 288 від 05.04.2012}

{Додатково див. Ухвалу Київського апеляційного адміністративного суду № 2а-19229/10/2670 від 20.03.2012}

{Додатково див. Постанову Вищого адміністративного суду № К-28442/10 від 22.05.2013}

{Із змінами, внесеними згідно з Наказами Міністерства внутрішніх справ

№ 557 від 06.06.2013

№ 1254 від 23.12.2013

№ 231 від 21.03.2014

№ 1126 від 23.10.2014

№ 125 від 03.02.2015

№ 453 від 20.04.2015}

На виконання постанови Кабінету Міністрів України від 07.11.2007 № 1294 "Про упорядкування структури та умов грошового забезпечення військовослужбовців, осіб рядового і начальницького складу" (далі - постанова) та з метою впорядкування структури та умов грошового забезпечення осіб рядового і начальницького складу органів внутрішніх справ НАКАЗУЮ:

1.

Затвердити та ввести в дію з 1 січня 2008 року Інструкцію про порядок виплати грошового забезпечення особам рядового і начальницького складу органів внутрішніх справ (далі - Інструкція) що додається.

2. Затвердити:

2.1. Схему посадових окладів для курсантів навчальних закладів органів внутрішніх справ згідно з додатком 1.

2.2. Оклади за спеціальними званнями осіб рядового і начальницького складу органів внутрішніх справ згідно з додатком 2.

2.3. Розміри надбавки за вислугу років особам рядового і начальницького складу органів внутрішніх справ згідно з додатком 3.

2.4. Схеми посадових окладів осіб начальницького складу органів внутрішніх справ згідно з додатками 4-20.

{Підпункт 2.4 пункту 2 із змінами, внесеними згідно з Наказами Міністерства внутрішніх справ № 557 від 06.06.2013, № 125 від 03.02.2015}

2.5. Схеми посадових окладів осіб рядового і молодшого начальницького складу органів внутрішніх справ згідно з додатком 21.

{Підпункт 2.5 пункту 2 із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства внутрішніх справ № 557 від 06.06.2013, № 125 від 03.02.2015}

2.6. Додаткові види грошового забезпечення осіб рядового і начальницького складу органів внутрішніх справ згідно з додатком 22.

{Підпункт 2.6 пункту 2 із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства внутрішніх справ № 557 від 06.06.2013, № 125 від 03.02.2015}

3. Установити, що грошове забезпечення осіб рядового і начальницького складу складається з посадового окладу, окладу за спеціальним званням, щомісячних (підвищення посадового окладу, надбавки, доплати, винагороди, які мають постійний характер, премії) та одноразових додаткових видів грошового забезпечення.

4. Виплату грошового забезпечення особам рядового і начальницького складу здійснювати в порядку, затвердженому Інструкцією.

5. У разі зменшення у зв'язку з прийняттям постанови розміру грошового забезпечення (без премії) в окремих осіб рядового і начальницького складу на період їх служби на займаній посаді та в осіб рядового і начальницького складу, яким передбачено збереження умов грошового забезпечення за попередньою посадою, установлюється щомісячна доплата, розмір якої визначається як різниця між розміром грошового забезпечення (без премії), установленим до набрання чинності постановою, і грошовим забезпеченням, установленим за новими умовами.

6. Видатки, пов'язані з набранням чинності цього наказу, здійснюються в межах асигнувань на грошове забезпечення, передбачених у державному бюджеті для утримання Міністерства внутрішніх справ України.

7. Скасувати Методичні рекомендації про порядок застосування нормативно-правових актів з питань грошового забезпечення осіб рядового і начальницького складу органів внутрішніх справ та умов оплати праці працівників, які не мають спеціальних звань рядового і начальницького складу, затверджені Міністром внутрішніх справ України 30.06.2005.

8. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра Хоменка В.П.

9. Цей наказ надіслати за належністю.

Міністр

Ю.В.Луценко

ПОГОДЖЕНО:

Заступник Міністра праці

та соціальної політики України

Голова об'єднаної профспілкової організації

атестованих працівників МВС України

В.М. Онищук

А.С. Онищук


ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ МВС

31.12.2007  № 499

Зареєстровано в Міністерстві

юстиції України

12 березня 2008 р.

за № 205/14896

ІНСТРУКЦІЯ

про порядок виплати грошового забезпечення особам рядового і начальницького складу органів внутрішніх справ

I. Загальні положення

1.1. Ця Інструкція визначає порядок та умови виплати грошового забезпечення особам рядового і начальницького складу органів внутрішніх справ.

1.2. Ця Інструкція розроблена відповідно до Постанови Верховної Ради України від 16 грудня 1993 року № 3720-XII "Про затвердження Положення про порядок комплектування, матеріально-технічного, військового, фінансового та соціально-побутового забезпечення спеціальних підрозділів по боротьбі з організованою злочинністю Міністерства внутрішніх справ України", постанов Кабінету Міністрів України від 15 червня 1994 року № 414 "Про види, розміри і порядок надання компенсації громадянам у зв'язку з роботою, яка передбачає доступ до державної таємниці", від 11 серпня 1995 року № 648 "Про умови оплати праці осіб, які працюють в гірських районах", від 20 січня 1997 року № 30 "Про допомогу на поховання", від 17 липня 2003 року № 1078 "Про затвердження Порядку проведення індексації грошових доходів населення", від 07 листопада 2007 року № 1294 "Про упорядкування структури та умов грошового забезпечення військовослужбовців, осіб рядового і начальницького складу та деяких інших осіб" та від 03 січня 2013 року № 2 "Про встановлення надбавок до посадових окладів державних експертів з питань таємниць та фахівців, які залучаються до підготовки рішень та висновків державних експертів з питань таємниць.

{Пункт 1.2 розділу I в редакції Наказів Міністерства внутрішніх справ № 288 від 05.04.2012, № 557 від 06.06.2013}

1.3. Грошове забезпечення осіб рядового і начальницького складу органів внутрішніх справ визначається залежно від посади, спеціального звання, наукового ступеня і вченого звання, тривалості та умов служби.

1.4. Грошове забезпечення виплачується особам рядового, молодшого, середнього, старшого та вищого начальницького складу, які призначені на штатні посади в апараті Міністерства внутрішніх справ України, головних управліннях, управліннях МВС в Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві та Севастополі, на залізницях, їм підпорядкованих органах, вищих навчальних закладах, науково-дослідних установах, Державній службі охорони при МВС, на підприємствах, в установах, організаціях і підрозділах системи МВС та які навчаються в навчальних закладах системи МВС або зараховані в розпорядження відповідного органу внутрішніх справ.

{Пункт 1.4 із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства внутрішніх справ № 230 від 08.06.2010}

1.5. Підставою для виплати грошового забезпечення є наказ начальника органу внутрішніх справ про призначення на штатну посаду, яка входить у його номенклатуру, наказ ректора вищого навчального закладу про зарахування на навчання або наказ про зарахування в розпорядження відповідного органу та встановлення конкретного розміру окладів, надбавок, доплат тощо.

1.6. Грошове забезпечення осіб рядового і начальницького складу органів внутрішніх справ виплачується за місцем служби і виключно в межах асигнувань, затверджених кошторисом доходів і видатків органу, підрозділу, закладу чи установи МВС на грошове забезпечення осіб рядового і начальницького складу органів внутрішніх справ.

За час відсутності особи рядового чи начальницького складу органів внутрішніх справ на службі без поважних причин (прогул) грошове забезпечення не виплачується.

{Пункт 1.6 доповнено абзацом другим згідно з Наказом Міністерства внутрішніх справ № 230 від 08.06.2010}

Підставою припинення виплати грошового забезпечення особі рядового чи начальницького складу органів внутрішніх справ є матеріали службового розслідування на підставі мотивованого рапорту безпосереднього керівника про обставини невиходу на службу та наказ начальника органу внутрішніх справ, у якому вказується, за який період припиняється виплата грошового забезпечення.

{Пункт 1.6 доповнено абзацом третім згідно з Наказом Міністерства внутрішніх справ № 230 від 08.06.2010}

Крім цього, виплата грошового забезпечення припиняється з підстав, визначених у підпункті 3.4.8 пункту 3.4 та пункті 3.8 розділу ІІІ цієї Інструкції.

{Пункт 1.6 доповнено новим абзацом згідно з Наказом Міністерства внутрішніх справ № 453 від 20.04.2015}

1.7. При виплаті особі рядового чи начальницького складу грошового забезпечення за неповний місяць розмір виплати за кожний календарний день визначається шляхом ділення суми грошового забезпечення за повний місяць на кількість календарних днів у місяці, за який здійснюється виплата.

1.8. У разі виникнення в особи рядового чи начальницького складу права на отримання (зміну розмірів) якогось з видів грошового забезпечення зазначені виплати проводяться з урахуванням указаних з дня набуття особою такого права.

1.9. Особам рядового і начальницького складу органів внутрішніх справ, які відбувають у відрядження (відпустку), якщо вони повертаються до місця служби пізніше строку виплати грошового забезпечення, дозволяється здійснювати виплату грошового забезпечення раніше встановленого строку, у тому числі за наступні місяці. Належне грошове забезпечення при вибутті у відрядження чи відпустку може бути виплачене не раніше як за три дні до дня вибуття у відрядження чи відпустку, не враховуючи вихідних та святкових днів, але не пізніше дня вибуття у відрядження чи відпустку.

1.10. При переведенні по службі, пов'язаному з переїздом до іншого населеного пункту, у тому числі при відбутті до вищих навчальних закладів МВС з увільненням від посади, грошове забезпечення за попереднім місцем служби виплачується до дня відбуття до нового місця служби (навчання), зазначеного в наказі про направлення до іншого підрозділу органу внутрішніх справ.

1.11. Особам рядового і начальницького складу органів внутрішніх справ, відрядженим до державних органів, установ і організацій, які виконують завдання в інтересах оборони держави та її безпеки (далі - державні органи) із залишенням у кадрах Міністерства внутрішніх справ України, грошове забезпечення виплачується в державних органах до дня відкомандирування і за час дороги до нового місця роботи в розмірах і порядку, що встановлюються чинним законодавством України.

1.12. Грошове забезпечення, виплачене особі рядового чи начальницького складу несвоєчасно або виплачене їй у меншому розмірі, ніж належало, виплачується за весь період, що передував моменту звернення за одержанням недоотриманого грошового забезпечення, протягом якого особа мала на нього право.

1.13. Звернення осіб рядового і начальницького складу щодо неправильної виплати грошового забезпечення розглядаються у встановленому законодавством порядку.

1.14. Індексація грошового забезпечення особам рядового і начальницького складу МВС здійснюється в порядку та розмірах, установлених законодавством.

1.15. Виплата грошового забезпечення особам рядового і начальницького складу здійснюється щомісяця з 20 до 25 числа за поточний місяць. Виплата грошового забезпечення особам рядового і начальницького складу підрозділів Державної служби охорони здійснюється щомісяця до 5 числа за минулий місяць.

{Пункт 1.15 із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства внутрішніх справ № 185 від 29.04.2009}

1.16. У разі коли день виплати грошового забезпечення збігається з вихідним, святковим або неробочим днем, грошове забезпечення виплачується напередодні.

{Пункт 1.16 розділу I в редакції Наказу Міністерства внутрішніх справ № 288 від 05.04.2012}

1.17. Особам рядового і начальницького складу органів внутрішніх справ, відрядженим до органів державної влади, на підприємства, в установи, організації, прикомандированим до Верховної Ради України, Верховної Ради Автономної Республіки Крим, органів місцевого самоврядування або сформованих ними органів із залишенням на службі, а також які направлені для проходження служби в інші правоохоронні органи, якщо вони до дня відрядження (прикомандирування, направлення) не отримали грошове забезпечення за поточний місяць, виплата належного грошового забезпечення здійснюється до дня виключення зі списків особового складу у зв'язку з відрядженням (прикомандируванням, направленням) включно з урахуванням часу, необхідного для проїзду до нового місця служби.

Грошове забезпечення (заробітна плата) цим особам виплачується за місцем відрядження, служби (прикомандирування) у порядку та розмірах, визначених законодавством.

{Пункт 1.17 розділу I в редакції Наказу Міністерства внутрішніх справ № 288 від 05.04.2012}

1.18. При прийнятті на службу до органів внутрішніх справ грошове забезпечення особам рядового і начальницького складу нараховується з дня призначення на посаду. У разі звільнення зі служби грошове забезпечення особі рядового чи начальницького складу виплачується до дня виключення зі списків особового складу включно.

1.19. При призначенні особи рядового чи начальницького складу на іншу посаду грошове забезпечення виплачується за новою посадою з дня призначення на посаду, указану в наказі про особовий склад. Якщо в наказі про особовий склад дата призначення на посаду не зазначена, грошове забезпечення виплачується з дня підписання цього наказу.

1.20. Особам рядового і начальницького складу за час перебування в службових відрядженнях зберігається грошове забезпечення в розмірі, який особа одержувала на день вибуття у відрядження.

{Пункт 1.20 в редакції Наказу Міністерства внутрішніх справ № 230 від 08.06.2010}

1.21. Невикористані залишки підзвітних сум, а також неповернені в установлений строк аванси утримуються з осіб рядового і начальницького складу повністю при наступній виплаті грошового забезпечення.

1.22. Особам начальницького складу, які ведуть у дозволених випадках педагогічну роботу на умовах погодинної оплати, оплата провадиться в порядку, установленому чинним законодавством, у межах визначених обсягів педагогічної роботи.

1.23. Особам начальницького складу, які працюють за сумісництвом на медичних посадах у лікувальних установах МВС, оплата праці сумісників проводиться за фактично відпрацьований час у порядку, установленому законодавством.

{Пункт 1.23 в редакції Наказу Міністерства внутрішніх справ № 230 від 08.06.2010}

1.24. У випадках, коли будуть підтверджені раніше не відомі та не враховані в особових справах періоди служби, грошове забезпечення, яке буде встановлено в нових розмірах, виплачується з дня видання наказу органу про підтвердження раніше не врахованої вислуги років.

1.25. Грошове забезпечення, виплачене за правилами і нормами, які діяли на момент виплати, поверненню не підлягає.

II. Грошове забезпечення

2.1. Оклади за спеціальними званнями

2.1.1. Особам рядового і начальницького складу виплачуються оклади за спеціальними званнями в розмірах, затверджених додатком 24 до постанови Кабінету Міністрів України від 07.11.2007 № 1294 "Про упорядкування структури та умов грошового забезпечення військовослужбовців, осіб рядового і начальницького складу", крім курсантів вищих навчальних закладів МВС, прийнятих на навчання з числа цивільних осіб.

{Підпункт 2.1.1 пункту 2.1 із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства внутрішніх справ № 230 від 08.06.2010}

2.1.2. Особам рядового і начальницького складу, яким спеціальне звання присвоєно одночасно з прийняттям на службу, оклади за спеціальними званнями виплачуються з дня призначення на посаду.

2.1.3. У разі присвоєння спеціального звання під час проходження служби в органах внутрішніх справ оклад за спеціальним званням особі рядового чи начальницького складу виплачується з дня указаного в наказі про присвоєння відповідного спеціального звання, а в разі, якщо дата не вказується, - з дня підписання цього наказу.

2.2. Посадові оклади осіб рядового і начальницького складу органів внутрішніх справ

2.2.1. Посадові оклади встановлюються залежно від штатних посад у розмірах, визначених схемами посадових окладів, затверджених наказом МВС від 31.12.2007 № 499 "Про впорядкування структури та умов грошового забезпечення осіб рядового і начальницького складу органів внутрішніх справ", для курсантів навчальних закладів органів внутрішніх справ згідно з додатком 1, для осіб начальницького складу органів внутрішніх справ згідно з додатками 4-19, рядового і молодшого начальницького складу органів внутрішніх справ згідно з додатком 20.

2.2.2. Конкретний розмір посадового окладу особі рядового чи начальницького складу встановлюється наказом про особовий склад одночасно з призначенням на відповідну посаду.

Особам рядового і начальницького складу, призначеним на посади, за якими встановлені посадові оклади від мінімуму до максимуму, конкретні розміри посадових окладів установлюються або змінюються (підвищуються або знижуються) у межах зазначених розмірів наказом начальника органу, установи, організації чи підрозділу системи МВС залежно від складності, обсягу, досвіду роботи і ставлення до виконання службових обов'язків.

{Підпункт 2.2.2 пункту 2.2 доповнено абзацом другим згідно з Наказом Міністерства внутрішніх справ № 230 від 08.06.2010}

При цьому особам рядового і начальницького складу, які одержували за раніше займаними посадами оклади в розмірах, передбачених у межах окладів від мінімуму до максимуму, призначеним на однойменні чи рівні (з однаковими окладами) або вищі посади, посадові оклади за новими посадами встановлюються на загальних підставах, але не менше розміру окладів, які їм виплачувалися за попередніми посадами.

{Підпункт 2.2.2 пункту 2.2 доповнено абзацом третім згідно з Наказом Міністерства внутрішніх справ № 230 від 08.06.2010}

2.2.3. Особам рядового і начальницького складу, що обіймають штатні посади, на яких у встановленому порядку покладено тимчасове виконання обов'язків за іншими посадами з вищими посадовими окладами в тому самому органі, виплачуються посадові оклади за посадами, що тимчасово виконуються.

Строк тимчасового виконання обов'язків за посадою обчислюється з дня видання керівником органу внутрішніх справ наказу про призначення особи рядового або начальницького складу до тимчасового виконання обов'язків за посадами і до дня видачі наказу про звільнення від виконання обов'язків за посадою.

Штатним заступникам незалежно від їх службових обов'язків під час тимчасового виконання ними обов'язків за невакантними посадами своїх безпосередніх начальників виплата грошового забезпечення проводиться за їх штатною посадою.

Різниця в окладах за основною посадою і посадою, за якою тимчасово виконуються обов'язки, виплачується за минулий місяць одночасно з виплатою грошового забезпечення за поточний місяць.

Безперервний строк тимчасового виконання обов'язків за вакантною посадою не повинен перевищувати двох місяців, а за невакантною - чотирьох місяців.

Строк тимчасового виконання обов'язків за невакантними посадами не обмежується, якщо ці посади займають особи рядового і начальницького складу органів внутрішніх справ, що перебувають у відпустці для догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку (шестирічного віку - за медичними показниками).

{Підпункт 2.2.3 пункту 2.2 розділу II доповнено новим абзацом згідно з Наказом Міністерства внутрішніх справ № 288 від 05.04.2012}

{Підпункт 2.2.3 пункту 2.2 в редакції Наказу Міністерства внутрішніх справ № 230 від 08.06.2010}

2.2.4. За особами рядового і начальницького складу з числа осіб, віднесених до першої або другої категорії, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, а з числа учасників ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС - і осіб, віднесених до третьої категорії, призначених у зв'язку зі скороченням штатів або проведенням організаційних заходів на посади з меншими посадовими окладами, на новій посаді зберігаються протягом одного року посадові оклади за попередньою посадою відповідно до Закону України "Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи".

{Підпункт 2.2.4 пункту 2.2 в редакції Наказу Міністерства внутрішніх справ № 230 від 08.06.2010}

2.2.5. У разі звільнення зі служби виплата посадового окладу за займаною посадою припиняється з дня, наступного за днем виключення особи рядового чи начальницького складу зі списків особового складу органу, підрозділу, закладу чи установи органів внутрішніх справ.

2.2.6. При звільненні з посади в разі призначення на іншу штатну посаду посадовий оклад за попередньою посадою виплачується особі рядового чи начальницького складу до дня призначення на нову штатну посаду.

{Підпункт 2.2.7 пункту 2.2 розділу II виключено на підставі Наказу Міністерства внутрішніх справ № 288 від 05.04.2012}

2.3. Підвищення посадових окладів

2.3.1. Підвищення посадових окладів у кожному випадку обчислюється з основного посадового окладу та в кожному разі утворює нові розміри посадових окладів, на які нараховуються надбавки, доплати тощо.

2.3.2. Особам рядового і начальницького складу органів внутрішніх справ, які проходять службу на території населених пунктів, яким надано статус гірських, посадові оклади підвищуються на 25 відсотків.

2.3.3. Установлення підвищень здійснюється шляхом видання письмового наказу.

2.4. Надбавка за вислугу років

2.4.1. Особам рядового і начальницького складу органів внутрішніх справ виплачується надбавка за вислугу років у відсотках до посадового окладу з урахуванням окладу за спеціальним званням у розмірах, затверджених додатком 29 до постанови Кабінету Міністрів України від 07.11.2007 № 1294 "Про упорядкування структури та умов грошового забезпечення військовослужбовців, осіб рядового і начальницького складу".

2.4.2. Обчислення вислуги років для виплати надбавки за вислугу років особам рядового і начальницького складу органів внутрішніх справ проводиться підрозділами кадрового забезпечення (за матеріалами особової справи особи рядового чи начальницького складу).

До вислуги років для виплати їм надбавки за вислугу років зараховуються періоди, які визначені пунктами 1 та 2 постанови Кабінету Міністрів України від 17 липня 1992 року № 393 "Про порядок обчислення вислуги років, призначення та виплати пенсій і грошової допомоги особам офіцерського складу, прапорщикам, мічманам, військовослужбовцям надстрокової служби та військової служби за контрактом, особам начальницького і рядового складу органів внутрішніх справ та членам їх сімей.

{Підпункт 2.4.2 пункту 2.4 розділу II в редакції Наказу Міністерства внутрішніх справ № 288 від 05.04.2012}

2.4.3. Особам рядового і начальницького складу органів внутрішніх справ, яким відповідно до цієї Інструкції передбачено підвищення посадового окладу, надбавка за вислугу років нараховується з нового посадового окладу в підвищеному розмірі та окладу за спеціальним званням.

2.5. Надбавка за виконання особливо важливих завдань під час проходження служби

2.5.1. Особам рядового і начальницького складу органів внутрішніх справ установлюється надбавка за виконання особливо важливих завдань під час проходження служби в розмірі до 50 відсотків посадового окладу з урахуванням окладу за спеціальним званням та надбавки за вислугу років, а тим, що безпосередньо розробляють, проводять експертизу проектів нормативно-правових актів, які передбачено положеннями про відповідні структурні підрозділи, особам рядового і начальницького складу за виконання спеціальних завдань, пов'язаних з антитерористичною діяльністю, особам начальницького складу слідчих підрозділів органів внутрішніх справ за службу на посадах слідчих, особам рядового і начальницького складу підрозділів міліції громадської безпеки за службу на посадах старших дільничних, дільничних і помічників дільничних інспекторів міліції та підрозділів з керівництва дільничними інспекторами міліції - у розмірі до 100 відсотків посадового окладу з урахуванням окладу за спеціальним званням та надбавки за вислугою років.

2.5.2. Порядок та умови виплати такої надбавки визначаються залежно від якості, складності, обсягу та важливості виконуваних завдань. У разі несвоєчасного або низькоякісного виконання завдань надбавка скасовується або розмір її зменшується.

2.5.3. Під розробленням проекту нормативно-правового акта слід розуміти як самостійне, так і спільне з іншими визначеними виконавцями безпосереднє опрацювання проекту акта, його погодження (візування), здійснення фінансово-економічного та правового обґрунтування, супроводження та здійснення інших заходів, спрямованих на прийняття та введення в дію нормативно-правового акта.

Експертизою проекту нормативно-правового акта уважається правова експертиза проекту нормативно-правового акта, що надійшов на погодження (візування) до структурного підрозділу.

{Пункт 2.5 розділу II доповнено новим підпунктом 2.5.3 згідно з Наказом Міністерства внутрішніх справ № 288 від 05.04.2012}

2.6. Надбавка за оперативно-розшукову, розвідувальну чи контррозвідувальну діяльність та інформаційно-аналітичне забезпечення органів державної влади і оперативно-службову діяльність

2.6.1. Особам середнього, старшого і вищого начальницького складу органів внутрішніх справ, які провадять оперативно-розшукову, розвідувальну чи контррозвідувальну діяльність та інформаційно-аналітичне забезпечення органів державної влади і оперативно-службову діяльність, установлюється надбавка в розмірі до 50 відсотків посадового окладу.

2.6.2. Розмір надбавок установлюється індивідуально особам середнього, старшого і вищого начальницького складу керівниками органів, підрозділів, закладів та установ органів внутрішніх справ на підставі мотивованого подання керівника структурних підрозділів та оголошується наказом.

2.6.3. Керівникам органів, підрозділів, закладів та установ органів внутрішніх справ надбавки за виконання особливо важливих завдань під час проходження служби та за оперативно-розшукову, розвідувальну чи контррозвідувальну діяльність та інформаційно-аналітичне забезпечення органів державної влади і оперативно-службову діяльність установлюються Міністром внутрішніх справ України.

2.6.4. У разі несвоєчасного або неналежного виконання завдань, зниження результатів оперативно - службової діяльності розмір установлених раніше надбавок за поданням керівництва органу може бути зменшено або взагалі скасовано, про що оголошується наказом.

2.6.5. Виплата цієї надбавки проводиться з дня, указаного в наказі про особовий склад, але не раніше дня призначення на відповідну посаду або дня вступу в тимчасове виконання посадових обов'язків.

2.7. Надбавка за безперервний стаж на шифрувальній роботі.

2.7.1. Особам рядового і начальницького складу, які безпосередньо зайняті на шифрувальній роботі, виплачується щомісячна надбавка до посадових окладів за безперервний стаж на шифрувальній роботі в таких розмірах:

від 1 до 3 років - 10 відсотків;

від 3 до 5 років - 15 відсотків;

понад 5 років - 20 відсотків.

2.7.2. Виплата надбавки особам рядового і начальницького складу, які безпосередньо зайняті на шифрувальній роботі, виплачується за умови наявності в цих осіб допуску до шифрів, який надається відповідно до вимог чинного законодавства.

2.7.3. У безперервний стаж на шифрувальній роботі для виплати надбавки зараховуються періоди безперервної шифрувальної роботи на штатних посадах, а також документально підтверджена шифрувальна робота осіб у центральних органах виконавчої влади, інших державних органах або військових формуваннях за умови перерви між призначеннями на посади не більше ніж 6 місяців.

2.7.4. Надбавка особам рядового і начальницького складу, які безпосередньо зайняті на шифрувальній роботі, установлюється наказом про особовий склад на підставі подання керівників підрозділів спеціального зв'язку і виплачується одночасно з виплатою грошового забезпечення за поточний місяць. У поданні зазначається дата оформлення допуску до шифрів.

2.7.5. Виплата надбавки припиняється з дня скасування допуску до шифрів відповідно до вимог чинного законодавства.

2.7.6. У разі направлення осіб рядового і начальницького складу, які мають право на отримання надбавки, на навчання в навчальні заклади без збереження за ними штатних посад за місцем служби або зарахування їх у розпорядження відповідних органів, безперервний стаж на шифрувальній роботі не переривається, якщо вони безпосередньо після закінчення навчання або перебування в розпорядженні призначені на посади, за якими була встановлена виплата надбавки.

2.7.7. Період перебування осіб рядового і начальницького складу на навчанні без збереження посад за місцем служби та в розпорядженні відповідних органів у безперервний стаж на шифрувальній роботі не зараховується, надбавка за цей період не виплачується.

2.7.8. Виплата надбавки зберігається в разі звільнення осіб від служби через хворобу на підставі листків непрацездатності, особам, які відповідно до законодавства України перебувають у відпустках (чергових та додаткових, через хворобу) або тимчасово вибувають із збереженням за ними штатних посад за місцем проходження служби на короткострокові курси підготовки, перепідготовки та вдосконалення кваліфікації фахівців спеціального зв'язку, із збереженням грошового забезпечення, на стажування, а також у службові відрядження.

{Розділ II доповнено новим пунктом 2.7 згідно з Наказом Міністерство внутрішніх справ № 557 від 06.06.2013}

2.8. Надбавка державним експертам з питань таємниць

2.8.1. Особам начальницького складу органів внутрішніх справ, які виконують функції державних експертів з питань таємниць, установлюється надбавка в розмірі 20 відсотків посадового окладу.

2.8.2. Виплата цієї надбавки здійснюється на підставі наказу про особовий склад.

2.9. Надбавка за службу в умовах режимних обмежень

2.9.1. Особам рядового і начальницького складу, які проходять службу в умовах режимних обмежень, виплачується надбавка до посадових окладів залежно від ступеня секретності інформації:

відомості та їх носії, що мають ступінь секретності "особливої важливості", - 20 відсотків;

відомості та їх носії, що мають ступінь секретності "цілком таємно", - 15 відсотків;

відомості та їх носії, що мають ступінь секретності "таємно", - 10 відсотків.

2.9.2. Особам начальницького складу, які проходять службу в умовах режимних обмежень і безпосередньо виконують науково-дослідні та дослідно-конструкторські роботи, що містять державну таємницю і передбачені державним замовленням (контрактом) Міністром внутрішніх справ України або його заступниками згідно з розподілом функціональних обов'язків установлюється надбавка до посадових окладів залежно від ступеня секретності та обсягу інформації.

2.9.3. Виплата надбавки особам рядового і начальницького складу за службу в умовах режимних обмежень здійснюється на підставі затверджених керівниками органів, підрозділів, закладів та установ органів внутрішніх справ номенклатури посад осіб рядового і начальницького складу, які підлягають оформленню на допуск до державної таємниці.

2.9.4. Надбавка за службу в умовах режимних обмежень установлюється особам рядового і начальницького складу за займаною посадою наказом про особовий склад на підставі мотивованих рапортів керівників структурних підрозділів, погоджених з режимно-секретним підрозділом.

2.9.5. У рапорті зазначаються: дата оформлення допуску особи рядового чи начальницького складу до державної таємниці, форма допуску, ступінь секретності відомостей, що становлять державну таємницю, з якими за функціональними обов'язками за посадою постійно працює особа рядового чи начальницького складу, номер номенклатури посад, що підлягають оформленню на допуск до державної таємниці.

2.9.6. Проект наказу про особовий склад погоджується з фінансовим та режимно-секретним підрозділами органів, підрозділів, закладів та установ органів внутрішніх справ.

2.9.7. Надбавка за службу в умовах режимних обмежень виплачується особі рядового чи начальницького складу з дня призначення на посаду, яку включено до номенклатури посад, що підлягають оформленню на допуск до державної таємниці, але не раніше дня оформлення допуску до державної таємниці.

2.9.8. При призначенні на іншу штатну посаду або покладенні на особу рядового чи начальницького складу тимчасового виконання обов'язків надбавка за службу в умовах режимних обмежень переустановлюється з дотриманням вимог цієї Інструкції.

2.9.9. Виплата надбавки за роботу в умовах режимних обмежень припиняється:

з дня призначення на посаду, за якою вона не встановлена;

з дня скасування допуску до державної таємниці;

з дня закінчення науково-дослідних та науково-конструкторських робіт.

2.9.10. Поновлення виплати вказаної надбавки здійснюється в порядку для її встановлення.

{Пункт 2.10 розділу II виключено на підставі Наказу Міністерства внутрішніх справ № 125 від 03.02.2015}

2.10. Надбавка за знання та використання іноземної мови

2.10.1. Особам рядового і начальницького складу органів внутрішніх справ, які займають посади, що потребують знання та використання іноземної мови, установлюється надбавка за знання та використання в роботі однієї європейської мови в розмірі 10 відсотків, однієї східної, угро-фінської або африканської - 15, двох і більше мов - 25 відсотків посадового окладу.

2.10.2. Надбавка за знання та використання в роботі іноземних мов установлюється особам рядового і начальницького складу відповідно до займаних посад керівниками органів, підрозділів, закладів та установ органів внутрішніх справ за мотивованими рапортами керівників структурних підрозділів, погодженими з підрозділами кадрового забезпечення.

2.10.3. Надбавка виплачується з дня, указаного в наказі про особовий склад, а якщо дата в наказі не зазначена, надбавка виплачується з дня його підписання.

2.11. Надбавка за почесні звання "заслужений", "народний"

2.11.1. Особам рядового і начальницького складу апарату органів внутрішніх справ, їх регіональних (територіальних) управлінь виплачується надбавка за почесне звання "заслужений" - у розмірі 5 відсотків посадового окладу.

{Підпункт пункту розділу II із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства внутрішніх справ № 207 від 18.05.2011}

2.11.2. Іншим особам рядового і начальницького складу за звання "заслужений" - у розмірі 20 відсотків, за почесне звання "народний" - 40 відсотків посадового окладу.

2.11.3. Надбавка за почесні звання "заслужений" і "народний" виплачується особам рядового і начальницького складу в разі, коли виконання ними службових обов'язків згідно з посадами збігається за профілем з почесним званням.

2.11.4. Надбавка за почесні звання виплачується особам рядового і начальницького складу за займаною посадою на підставі наказу про особовий склад.

2.11.5. У разі присвоєння почесного звання в період проходження служби на посаді, профіль діяльності за якою збігається з почесним званням, указана надбавка виплачується з дня присвоєння почесного звання.

2.12. Надбавка за спортивні звання

2.12.1. Особам рядового і начальницького складу органів внутрішніх справ, які мають спортивні звання, установлюється надбавка від посадового окладу в таких розмірах: "Заслужений тренер", "Заслужений майстер спорту" - 20 відсотків; "Майстер спорту міжнародного класу" - 15 відсотків; "Майстер спорту" - 10 відсотків.

2.12.2. Надбавка за спортивні звання виплачується, якщо зазначені особи є чи були членами національної збірної команди України або членами національних збірних команд СРСР, країн СНД та Балтії не менше як один рік, а їх діяльність відповідає за профілем спортивним званням. За наявності двох і більше звань надбавка до посадового окладу виплачується за одним (вищим) званням.

2.12.3. Надбавка за спортивні звання виплачується особам рядового і начальницького складу за займаною посадою на підставі наказу про особовий склад.

2.13 Доплата за науковий ступінь

2.13.1. Особам рядового і начальницького складу виплачується доплата за науковий ступінь кандидата або доктора наук з відповідної спеціальності, якщо діяльність за профілем відповідає науковому ступеню:

особам рядового і начальницького складу центрального апарату, його регіональних управлінь - у розмірі відповідно 5 і 10 відсотків посадового окладу;

іншим особам рядового і начальницького складу - у розмірі відповідно 15 і 25 відсотків посадового окладу.

2.13.2. За наявності двох наукових ступенів доплата встановлюється за одним (вищим) науковим ступенем.

2.13.3. Доплата за науковий ступінь особам рядового і начальницького складу здійснюється на підставі наказу про особовий склад.

2.13.4. Особам рядового і начальницького складу, які до дня призначення на посаду мали науковий ступінь, указана доплата виплачується з дня призначення на посаду, профіль діяльності за якою збігається з науковим ступенем.

2.13.5. Особам рядового і начальницького складу, які займають посади, що за профілем діяльності збігаються з науковим ступенем, і які одержали науковий ступінь у період виконання обов'язків за цими посадами, у тому числі вперше, зазначена доплата виплачується:

а) у разі присудження наукового ступеня кандидата наук - з дня рішення спеціалізованої вченої ради після прийняття рішення Вищою атестаційною комісією України про видачу диплома кандидата наук;

б) у разі присудження наукового ступеня доктора наук - з дня рішення спеціалізованої вченої ради після затвердження Вищою атестаційною комісією України.

2.14. Доплата за вчене звання

2.14.1. Особам начальницького складу, які займають посади, пов'язані з педагогічною або науковою діяльністю і мають учене звання доцента (старшого наукового співробітника), у розмірі 25 відсотків, професора - 33 відсотки посадового окладу.

2.14.2. За наявності двох або більше вчених звань доплата встановлюється за одним (вищим) званням.

2.14.3. Доплата за вчене звання особам начальницького складу здійснюється на підставі наказу про особовий склад.

2.14.4. Особам начальницького складу, які до дня призначення на посаду мали вчене звання, указана доплата виплачується з дня призначення на посаду, пов'язану з педагогічною або науковою роботою.

2.14.5. Особам начальницького складу, які займають посади, що пов'язані з педагогічною та науковою роботою, і які одержали вчене звання в період виконання обов'язків за цими посадами, у тому числі вперше, зазначена доплата здійснюється:

а) у разі присудження вченого звання доцента (старшого наукового співробітника) - з дня рішення вченої ради після прийняття рішення про видачу атестата Міністерством освіти і науки України або Вищою атестаційною комісією України;

б) у разі присудження вченого звання професора - з дня рішення вченої ради після затвердження Міністерством освіти і науки України.

2.15. Преміювання

2.15.1. Преміювання осіб рядового і начальницького складу органів внутрішніх справ здійснюється відповідно до їх особистого вкладу в загальний результат служби у межах фонду преміювання, утвореного в розмірі не менш як 10 відсотків посадових окладів, та економії фонду грошового забезпечення.

Індивідуальні розміри премії не обмежуються максимальними розмірами та встановлюються за рішенням керівника підрозділу в межах фонду преміювання.

{Підпункт пункту розділу II доповнено новим абзацом згідно з Наказом Міністерства внутрішніх справ № 288 від 05.04.2012}

2.15.2. Преміювання осіб рядового і начальницького складу органів внутрішніх справ здійснюється відповідно до положення про преміювання, розробленого з метою визначення порядку матеріального заохочення осіб рядового і начальницького складу органів внутрішніх справ, з урахуванням специфіки та особливостей виконання покладених на них службових обов'язків, своєчасності і точності виконання рішень державних органів та розпоряджень і вказівок керівників підрозділів.

2.15.3. Зменшення розміру премії, позбавлення її проводяться відповідно до положення про преміювання.

2.15.4. Виплата премії за минулий місяць проводиться в поточному місяці разом з виплатою грошового забезпечення.

2.15.5. Виплата премій особам рядового і начальницького складу, зменшення її розміру або позбавлення в повному розмірі здійснюються за наказами керівників органів і підрозділів, закладів та установ Міністерства внутрішніх справ України. Накази про преміювання осіб рядового і начальницького складу видаються до 10-го числа кожного місяця на підставі мотивованих рапортів начальників структурних підрозділів, погоджених з фінансовим підрозділом у частині розміру фонду преміювання. У рапортах з клопотанням про позбавлення премії чи зменшення її розмірів зазначаються конкретні причини, які стали підставою для цього.

2.15.6. Премія не виплачується особам рядового і начальницького складу органів внутрішніх справ:

які звільняються зі служби за порушення дисципліни, за дискредитацію звання особи начальницького складу, через службову невідповідність або у зв'язку з обвинувальним вироком суду, що набрав законної сили в місяці звільнення;

направленим за кордон для виконання обов'язків у складі миротворчих контингентів і миротворчого персоналу - за весь період перебування за кордоном, якщо інший порядок виплати не передбачений законодавством України.

{Пункт розділу II доповнено новим підпунктом згідно з Наказом Міністерства внутрішніх справ № 288 від 05.04.2012}

2.16. Матеріальна допомога

2.16.1. Особам рядового і начальницького складу органів внутрішніх справ надається матеріальна допомога у межах асигнувань що виділяються на їх утримання, для вирішення соціально-побутових питань у розмірі, що не перевищує місячного грошового забезпечення на день виплати, та один раз на рік - допомога для оздоровлення в розмірі, що не перевищує місячного грошового забезпечення.

{Підпункт пункту в редакції Наказу Міністерства внутрішніх справ № 230 від 08.06.2010; із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства внутрішніх справ № 125 від 03.02.2015}

2.16.2. Матеріальна допомога для вирішення соціально-побутових питань особам рядового і начальницького складу надається протягом року за мотивованим рапортом особи рядового чи начальницького складу у розмірі, що не перевищує місячного грошового забезпечення, яке особа отримувала на день виплати.

Особам рядового і начальницького складу органів внутрішніх справ, які перебувають у відпустці по догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку, а в дозволених законодавством випадках - до шести років, матеріальна допомога не надається.

{Підпункт пункту розділу II доповнено новим абзацом згідно з Наказом Міністерства внутрішніх справ № 288 від 05.04.2012}

{Підпункт пункту в редакції Наказу Міністерства внутрішніх справ № 230 від 08.06.2010; із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства внутрішніх справ № 288 від 05.04.2012}

2.16.3. Допомога для оздоровлення особам рядового і начальницького складу надається у розмірі, що не перевищує грошового забезпечення, яке особа отримувала на день виплати.

{Підпункт пункту в редакції Наказу Міністерства внутрішніх справ № 230 від 08.06.2010; із змінами, внесеними згідно з Наказами Міністерства внутрішніх справ № 288 від 05.04.2012, № 125 від 03.02.2015}

{Підпункт 2.16.4 пункту 2.16 розділу II виключено на підставі Наказу Міністерства внутрішніх справ № 125 від 03.02.2015}

2.16.4. Фактичні витрати на матеріальну допомогу відповідно до вимог бюджетного законодавства проводяться тільки в межах затвердженого кошторисом фонду грошового забезпечення.

2.17. Грошове забезпечення слухачів, курсантів, докторантів, ад'юнктів та магістрів

2.17.1. Працівникам органів внутрішніх справ, які зараховані до очної докторантури, ад'юнктури, магістратури, а також курсантам і слухачам з числа осіб рядового і начальницького складу вищих навчальних закладів системи МВС виплата грошового забезпечення проводиться в розмірах, які вони отримували за основною штатною посадою до вступу на навчання, крім премії, підвищення посадового окладу за особливі умови служби, пов'язані з підвищенням ризику для життя, надбавок за оперативно-розшукову, розвідувальну чи контррозвідувальну діяльність та інформаційно-аналітичне забезпечення органів державної влади і оперативно-службову діяльність та за службу в умовах режимних обмежень.

{Підпункт пункту із змінами, внесеними згідно з Наказами Міністерства внутрішніх справ № 230 від 08.06.2010, № 125 від 03.02.2015}

2.17.2. Перерахунок грошового забезпечення вказаних осіб здійснюється в разі зміни в період навчання надбавки за вислугу років, присвоєння чергового спеціального звання або збільшення розмірів окладів за спеціальним званням відповідно до чинного законодавства.

У разі збільшення розмірів посадових окладів відповідно до чинного законодавства підставою для зміни їх розмірів, указаних у грошовому атестаті на час вступу до вищого навчального закладу, є довідка фінансового підрозділу з останнього місця проходження служби про визначення розміру посадового окладу за посадою, яку особа займала до вступу на навчання.

Якщо за посадою, яку особа займала до вступу на навчання, посадові оклади визначені від мінімуму до максимуму, для їх перерахунку встановлюються посадові оклади в мінімальних розмірах.

{Підпункт пункту в редакції Наказу Міністерства внутрішніх справ № 230 від 08.06.2010}

2.17.3. Особам, які закінчили вищі навчальні заклади і направлені за розподілом на службу до відповідних органів внутрішніх справ, до дня їхнього призначення на штатну посаду виплачується грошове забезпечення навчальним закладом у розмірі, у якому вони одержували в навчальному закладі.

2.17.4. Після призначення цих осіб на штатні посади відповідно до отриманої ними фахової підготовки в підрозділах за місцем подальшого проходження служби строком до кінця року їм надається чергова відпустка, тривалість якої визначається відповідно до чинного законодавства, та виплачується грошове забезпечення в розмірі, установленому за основною штатною посадою на день відбуття у відпустку.

2.18. Порядок та умови збереження грошового забезпечення

2.18.1. Особам середнього, старшого і вищого начальницького складу органів внутрішніх справ, призначеним на керівну та педагогічну роботу зі спеціальних дисциплін у вищі навчальні заклади МВС, у кожному конкретному випадку можуть бути збережені посадові оклади за останніми до призначення в навчальні заклади основними (які виконуються не тимчасово) штатними посадами Міністром внутрішніх справ України.

2.18.2. Обмеження розміру посадового окладу, що зберігається, не поширюється на осіб, які призначаються на посади ректорів навчальних закладів та проректорів з наукової і навчальної роботи.

2.18.3. Виплата збереженого посадового окладу припиняється в разі пониження в посаді, а також при переміщенні на посаду, за якою не передбачено збереження посадового окладу.

2.18.4. У такому самому порядку можуть бути збережені посадові оклади за останньою штатною посадою особам середнього, старшого і вищого начальницького складу, призначеним на керівну та педагогічну роботу зі спеціальних дисциплін у вищих училищах професійної підготовки та навчальних центрах підготовки працівників органів внутрішніх справ.

III. Виплата грошового забезпечення

3.1. Виплата грошового забезпечення за час перепідготовки, удосконалення та підвищення кваліфікації

3.1.1. Особам рядового і начальницького складу, які тимчасово відбувають із збереженням штатної посади на короткострокові курси перепідготовки та вдосконалення до навчальних підрозділів, за час навчання, а також за час дороги до місця навчання і назад виплачується грошове забезпечення, яке вони отримували за основною штатною посадою.

3.1.2. Якщо в період навчання змінився посадовий оклад за тією посадою, що зберігається, виплата грошового забезпечення здійснюється з урахуванням нового окладу з моменту його встановлення.

3.2. Виплата грошового забезпечення за час хвороби

3.2.1. Особам рядового і начальницького складу, що звільнені від служби через хворобу на підставі листків непрацездатності або перебувають у відпустці через хворобу, зберігається виплата грошового забезпечення в розмірі, одержуваному на день хвороби, але не більш ніж за чотири місяці, крім випадків, коли законодавством України передбачені більш тривалі строки перебування на лікуванні.

3.2.2. Особам рядового і начальницького складу органів внутрішніх справ, які перебувають на лікуванні у зв'язку з пораненням, контузією чи каліцтвом, отриманими під час виконання ними службових обов'язків, грошове забезпечення виплачується за весь час перебування на лікуванні аж до вступу їх у виконання обов'язків за посадою або звільнення з органів внутрішніх справ.

3.2.3. Виплата грошового забезпечення за час хвороби понад строки, зазначені в підпункті 3.2.1 цієї Інструкції, допускається залежно від висновку військово-лікарської комісії щодо придатності особи рядового і начальницького складу до подальшої служби в органах внутрішніх справ з дозволу Міністра внутрішніх справ України.

3.2.4. Якщо в період перебування на лікуванні (обстеженні) чи у відпустці через хворобу в особи рядового і начальницького складу змінено оклад за займаною посадою, виникло право на збільшення надбавки за вислугу років або їй присвоєно чергове спеціальне звання начальницького складу, виплата грошового забезпечення в нових розмірах провадиться з моменту виникнення згаданого права.

3.2.5. Особам рядового і начальницького складу, працюючим у дозволених випадках за сумісництвом, оплата за час хвороби провадиться лише за основною посадою.

3.3. Виплата грошового забезпечення при зміні штату органу внутрішніх справ

3.3.1. При зміні штату (повністю чи частково) особам рядового і начальницького складу, призначеним на посади за зміненим штатом, оклади за цими посадами виплачуються з дня підписання наказу про призначення на посаду, якщо в ньому не вказана інша дата.

3.3.2. Якщо найменування посад, які обіймають особи рядового і начальницького складу, у новому штаті залишилися без змін, але змінилися розміри посадових окладів відповідно до законодавства, нарахування та виплата грошового забезпечення за новими розмірами посадових окладів здійснюються з дня видання наказу органу про встановлення нових розмірів посадових окладів, якщо в ньому не вказаний інший строк виплати.

3.4. Виплата грошового забезпечення за час перебування в розпорядженні органу внутрішніх справ та в разі звільнення з посади (скорочення штатної посади)

{Абзац перший пункту 3.4 розділу III із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства внутрішніх справ № 453 від 20.04.2015}

3.4.1. При здійсненні організаційно-штатних заходів особи начальницького складу зараховуються в розпорядження органу внутрішніх справ на строк не більше 15 діб.

3.4.2. У виняткових випадках, пов'язаних з особливими обставинами, перебування в розпорядженні органу внутрішніх справ понад 15 діб, але не більше двох місяців, допускається з дозволу Міністра внутрішніх справ України. Підставою для продовження строку перебування особи в розпорядженні понад 15 діб, але не більше двох місяців, є наказ або письмовий дозвіл Міністра на клопотанні начальника органу про продовження строку перебування в розпорядженні особи начальницького складу, де зазначається конкретна дата, але не більше двох місяців. До цього строку не зараховується період перебування у відпустках та на лікуванні (обстеженні) у лікувальних закладах.

{Підпункт 3.4.2 пункту 3.4 із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства внутрішніх справ № 230 від 08.06.2010}

3.4.3. Керівниками підрозділів здійснюється облік робочого часу осіб, які перебувають у розпорядженні за відповідними посадами.

Виплата грошового забезпечення вказаним особам проводиться з розрахунку посадового окладу за останньою основною штатною посадою окладу за спеціальним званням, надбавки за вислугу років та щомісячних додаткових видів грошового забезпечення постійного характеру, крім премії та одноразових додаткових видів грошового забезпечення, протягом строку, установленого Положенням про проходження служби рядовим і начальницьким складом органів внутрішніх справ.

Особам, які перебувають у розпорядженні і не виходять на службу без поважних причин або стосовно яких до фінансових підрозділів не надано відомості про облік їх робочого часу, грошове забезпечення не виплачується.

{Підпункт 3.4.3 пункту 3.4 в редакції Наказу Міністерства внутрішніх справ № 230 від 08.06.2010}

3.4.4. При здійсненні організаційно-штатних заходів, які тягнуть за собою зарахування осіб рядового і начальницького складу органів внутрішніх справ у розпорядження відповідного органу на строк до двох місяців, таким особам встановлюється премія за мотивованими рапортами начальників структурних підрозділів.

Підставою для виплати премії цим особам є наказ керівника органу про покладання на особу тимчасового виконання обов'язків на термін скасування старого та набрання чинності нового штатного розпису.

{Пункт 3.4 розділу III доповнено новим підпунктом 3.4.4 згідно з Наказом Міністерства внутрішніх справ № 288 від 05.04.2012}

3.4.5. Днем зарахування в розпорядження вважається день підписання наказу про зарахування в розпорядження або день, зазначений у наказі.

3.4.6. При виплаті грошового забезпечення в період перебування в розпорядженні не зараховується:

час перебування в черговій відпустці;

час перебування на стаціонарному лікуванні;

час тимчасового виконання обов'язків за вакантною посадою;

час перебування в дорозі від місця попередньої служби до відповідного органу внутрішніх справ;

час перебування на навчально-екзаменаційних сесіях заочних, вечірніх відділень вищих навчальних закладів МВС;

час перебування під арештом у зв'язку з притягненням до кримінальної відповідальності в разі закриття кримінальної справи або винесення виправдувального вироку - з дня арешту до дня звільнення включно.

3.4.7. Якщо в період перебування в розпорядженні особа начальницького складу згідно з графіком відпусток виявила бажання використати чергову відпустку або перебуває на стаціонарному лікуванні в лікувальному закладі, їй виплачується грошове забезпечення з розрахунку посадового окладу за останньою основною штатною посадою, окладу за спеціальним званням, надбавки за вислугу років та додаткових видів грошового забезпечення, тобто без премії.

{Підпункт пункту 3.4 в редакції Наказу Міністерства внутрішніх справ № 230 від 08.06.2010}

3.4.8. Особам рядового і начальницького складу, звільненим з посад у зв’язку з скороченням штатної посади, з дня, наступного за днем звільнення із займаних посад (скорочення штатної посади), протягом двох місяців виплачується грошове забезпечення, яке особа отримувала за штатною посадою на день звільнення з посади (скорочення).

Грошове забезпечення в цьому випадку обчислюється, виходячи з окладу за спеціальним званням, посадового окладу, надбавки за вислугу років, щомісячних додаткових видів грошового забезпечення та премії, розмір якої визначається за рішенням керівника та оголошується наказом.

Після закінчення двох місяців грошове забезпечення виплачується тільки за рішенням Міністра внутрішніх справ України.

Після закінчення перших двох місяців (та в разі неприйняття відповідних рішень щодо продовження виплати грошового забезпечення) особам рядового і начальницького складу виплачуються тільки оклади за спеціальними званнями.

Під час визначення права на грошове забезпечення у строки, передбачені цією Інструкцією, не зараховуються періоди перебування особи на стаціонарному лікуванні в закладах охорони здоров’я.

За бажанням особи їй надається чергова відпустка або виплачується компенсація за невикористану відпустку в разі звільнення з органів внутрішніх справ відповідно до законодавства.

{Пункт 3.4 розділу III доповнено новим підпунктом згідно з Наказом Міністерства внутрішніх справ № 453 від 20.04.2015}

3.5. Виплата грошового забезпечення особам, відстороненим від виконання службових обов'язків

3.5.1. Особа рядового і начальницького складу, щодо якої проводиться службове розслідування, може бути відсторонена від виконання службових обов'язків за займаною посадою зі збереженням посадового окладу, окладу за спеціальним званням, надбавки за вислугу років та інших надбавок і доплат.

Рішення про відсторонення особи від посади можуть приймати начальники, яким надано право прийняття на службу або призначення її на посаду, шляхом видання письмового наказу.

3.5.2. Особам рядового і начальницького складу, звільненим з органів внутрішніх справ, а потім поновленим на службі у зв'язку з визнанням звільнення незаконним, грошове забезпечення за час вимушеного прогулу з дня звільнення виплачується за посадою, з якої вони були звільнені, але не більше як за один рік.

{Підпункт 3.5.2 пункту 3.5 розділу III із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства внутрішніх справ № 288 від 05.04.2012}

3.5.3. Особам рядового і начальницького складу органів внутрішніх справ, відстороненим від посад відповідно до Кримінально-процесуального кодексу України, з наступного дня після відсторонення від посад за період, протягом якого вони не перебували на посаді, виплачуються оклади за спеціальними званнями та надбавка за вислугу років.

{Пункт 3.5 розділу III доповнено новим підпунктом 3.5.3 згідно з Наказом Міністерства внутрішніх справ № 288 від 05.04.2012}

3.5.4. Особам рядового і начальницького складу органів внутрішніх справ, відповідно до яких обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою, виплата грошового забезпечення призупиняється з дня арешту.

У разі якщо до осіб рядового і начальницького складу органів внутрішніх справ, відсторонених від посад, яких утримували під вартою, обрано інший запобіжний захід, а не утримання під вартою, з дня прибуття до органу (підрозділу) внутрішніх справ і до дня отримання повідомлення суду про набрання вироком законної сили про засудження особи рядового і начальницького складу органів внутрішніх справ до позбавлення волі грошове забезпечення виплачується в порядку, передбаченому підпунктом 3.5.3 пункту 3.5 цього розділу.

{Пункт 3.5 розділу III доповнено новим підпунктом 3.5.4 згідно з Наказом Міністерства внутрішніх справ № 288 від 05.04.2012}

3.6. Виплата грошового забезпечення за час відпустки

3.6.1. Особам рядового і начальницького складу органів внутрішніх справ, які відповідно до законодавства України мають право на відпустки (чергові та додаткові, короткострокові, соціальні, у зв'язку з вагітністю та пологами), виплата грошового забезпечення здійснюється в розмірі, встановленому за основною (а не тимчасовою) штатною посадою на день вибуття у відпустку.

Якщо в період перебування в цих відпустках в особи рядового або начальницького складу органів внутрішніх справ змінено оклад за займаною посадою, виникло право на збільшення надбавки за вислугу років або їй присвоєно чергове спеціальне звання начальницького складу, то після повернення з відпустки провадиться відповідний перерахунок.

{Підпункт 3.6.1 пункту 3.6 розділу III в редакції Наказу Міністерства внутрішніх справ № 288 від 05.04.2012}

3.6.2. Особам рядового і начальницького складу за час перебування у відпустці по догляду за дитиною грошове забезпечення не виплачується. Таким особам призначається державна допомога по догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку згідно із Законом України "Про державну допомогу сім'ям з дітьми".

3.6.3. Особам рядового і начальницького складу органів внутрішніх справ, яким відповідно до законодавства надано додаткові відпустки без збереження грошового забезпечення, за час перебування в цих додаткових відпустках грошове забезпечення не виплачується.

{Підпункт 3.6.3 пункту 3.6 в редакції Наказів Міністерства внутрішніх справ № 230 від 08.06.2010, № 288 від 05.04.2012}

3.6.4. Особам рядового і начальницького складу органів внутрішніх справ на період проведення конкурсу (вступних випробувань, проведення співбесіди) до вищих навчальних закладів Міністерства внутрішніх справ, а також особам, які є слухачами вищих навчальних закладів і одержали довідку-виклик, надається додаткова відпустка (крім чергової) зі збереженням грошового забезпечення з розрахунку посадового окладу за останньою основною штатною посадою, окладу за спеціальним званням, надбавки за вислугу років та додаткових видів грошового забезпечення, крім премії.

{Пункт 3.6 доповнено підпунктом 3.6.4 згідно з Наказом Міністерства внутрішніх справ № 230 від 08.06.2010}

3.7. Компенсація за службу в понаднормовий час, у дні щотижневого відпочинку та святкові дні

3.7.1. При залученні осіб рядового і начальницького складу органів внутрішніх справ до несення служби понад установлений законодавством робочий час виплата грошового забезпечення проводиться з розрахунку посадового окладу й окладу за спеціальним званням.

3.7.2. Годинна ставка обчислюється шляхом поділу місячного посадового окладу та окладу за спеціальним званням на кількість годин робочого часу в поточному місяці. При цьому понаднормові роботи не повинні перевищувати для кожного працівника чотирьох годин протягом двох днів поспіль і 120 годин на рік.

3.7.3. Служба осіб рядового і начальницького складу у дні щотижневого відпочинку та святкові дні може компенсуватися за їхньою згодою шляхом надання їм іншого дня відпочинку або в грошовій формі. Компенсація понаднормових робіт шляхом надання відгулів не допускається.

3.7.4. Підставою для залучення працівників органів внутрішніх справ до понаднормової служби чи в дні щотижневого відпочинку та святкові дні є:

а) письмові накази керівників органів внутрішніх справ;

б) графіки нарядів чергувань, затверджені керівниками органів внутрішніх справ.

3.7.5. Облік робочого часу здійснюється шляхом ведення щомісячного табеля з обов'язковою відміткою в ньому кількості відпрацьованих годин.

3.7.6. Службою в нічний час вважається виконання особами рядового і начальницького складу органів, підрозділів установ і навчальних закладів внутрішніх справ службових обов'язків у період з 22.00 до 06.00.

Особам, які несуть службу в нічний час, надається перерва для відпочинку та харчування тривалістю не більше двох годин. Перерва для відпочинку і харчування не включається в робочий час.

Особам добового наряду під час чергування почергово надаються перерви для вживання їжі та короткочасного відпочинку. Загальна тривалість такої перерви становить 4 години (2 години вдень і 2 години вночі), яка не враховується в робочий час.

{Пункт 3.7 доповнено підпунктом 3.7.6 згідно з Наказом Міністерства внутрішніх справ № 230 від 08.06.2010}

3.8. Виплата грошового забезпечення в разі смерті (загибелі) особи рядового і начальницького складу

3.8.1. У разі смерті (загибелі) особи рядового і начальницького складу спадкоємцям виплачується в установленому законодавством порядку грошове забезпечення повністю за той місяць у якому сталася смерть, а також провадяться інші виплати, право на які виникло на день смерті, та грошова компенсація за невикористану чергову відпустку.

3.8.2. Сім'ям або особам, які здійснювали поховання осіб рядового і начальницького складу, що загинули (померли) під час проходження служби, надається допомога на поховання та компенсація матеріальних витрат на ритуальні послуги і спорудження надгробків у загальному розмірі 500 грн.

IV. Грошові атестати

4.1. При переміщенні, переведенні, а також звільненні осіб рядового і начальницького складу фінансовий апарат (бухгалтерія) зобов'язаний задовольнити їх усіма належними видами грошового та дорожнього забезпечення і про виплачені суми зробити відповідні записи в грошовому атестаті, зразок якого наведено у додатку до цієї Інструкції.

4.2. Грошовий атестат особам рядового і начальницького складу видається:

а) в усіх випадках переміщення з одного органу внутрішніх справ до іншого, у тому числі при направленні до вищих навчальних закладів МВС для навчання. У разі, якщо грошовий атестат з будь-яких причин при відбутті виданий не був, фінансовий апарат (бухгалтерія) зобов'язаний надіслати цей атестат за новим місцем служби вибулого протягом десяти днів;

б) при переведенні з органів внутрішніх справ до Збройних Сил України і Служби безпеки України та інших військових формувань, утворених відповідно до законодавства України;

в) при відрядженні осіб начальницького складу органів внутрішніх справ до інших центральних органів виконавчої влади або підвідомчих їм установ, підприємств та організацій із залишенням у кадрах Міністерства внутрішніх справ України у випадках, коли за відрядженими зберігаються права, пільги та переваги, якими користуються відповідно до чинного законодавства особи начальницького складу, що проходять службу в органах внутрішніх справ.

4.3. Особам, які звільняються з призначенням пенсії, грошовий атестат на руки не видається, а передається разом з іншими документами до уповноваженого структурного підрозділу органу внутрішніх справ з підготовки та подання до органів, що призначають пенсії, необхідних для призначення пенсії документів.

4.4. У журналі, де реєструються грошові атестати, зазначаються:

номер і дата оформлення грошового атестата;

прізвище, ім'я та по батькові власника грошового атестата, займана ним посада, спеціальне звання;

куди вибув власник атестата;

до якого часу виплачено грошове забезпечення, з якого окладу і які виплачені надбавки.

4.5. Грошові атестати розбірливо заповнюються і підписуються керівником органу внутрішніх справ та начальником фінансового апарату (бухгалтерії), після чого скріплюються печаткою.

4.6. Види грошового забезпечення вказуються в національній валюті України - гривні.

4.7. Не дозволяється заповнення грошових атестатів олівцем. Грошові атестати без печатки чи підпису, з підчистками або із виправленнями, а також неправильно заповнені вважаються недійсними.

4.8. У грошовому атестаті має бути підпис його власника, що підтверджує правильність записів за проведеними розрахунками.

Директор ДФЗБО МВС

С.М. Копитов


Додаток

до Інструкції про порядок виплати

грошового забезпечення особам

рядового і начальницького складу

органів внутрішніх справ

ГРОШОВИЙ АТЕСТАТ

{Додаток із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства внутрішніх справ № 230 від 08.06.2010}


Додаток 1

до наказу МВС

31.12.2007  № 499

СХЕМА

посадових окладів для курсантів навчальних закладів органів внутрішніх справ

(гривень)

Категорія курсантів

Розмір посадового окладу

Курсанти з числа осіб, які не перебували на службі в органах внутрішніх справ перед зарахуванням на навчання: що навчаються за програмами з освітньо-кваліфікаційним рівнем "магістр", "спеціаліст", "бакалавр":

першого і другого курсу навчання

208

третього курсу навчання

245

четвертого і кожного наступного курсу навчання

281

що навчаються за програмами з освітньо-кваліфікаційним рівнем "молодший спеціаліст":

 

першого і другого курсу навчання

172

третього і кожного наступного курсу навчання

208

Курсанти з числа дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування: що навчаються за програмами з освітньо-кваліфікаційним рівнем "магістр", "спеціаліст", "бакалавр":

першого і другого курсу навчання

281

третього курсу навчання

299

четвертого і кожного наступного курсу навчання

317

що навчаються за програмами з освітньо-кваліфікаційним рівнем "молодший спеціаліст":

першого і другого курсу навчання

245

третього і кожного наступного курсу навчання

281

Директор ДФЗБО МВС

С.М. Копитов


Додаток 2

до наказу МВС

31.12.2007  № 499

ОКЛАДИ

за спеціальними званнями осіб рядового і начальницького складу органів внутрішніх справ

Спеціальні звання

Розмір окладу

Генерал внутрішньої служби України

160

Генерал-полковник міліції

150

Генерал-лейтенант міліції

145

Генерал-майор міліції

140

Полковник міліції

135

Підполковник міліції

130

Майор міліції

125

Капітан міліції

120

Старший лейтенант міліції

115

Лейтенант міліції

110

Молодший лейтенант міліції

105

Старший прапорщик міліції

65

Прапорщик міліції

60

Старшина міліції

55

Старший сержант міліції

50

Сержант міліції

45

Молодший сержант міліції

40

Рядовий міліції

30

Директор ДФЗБО МВС

С.М. Копитов

{Додаток 2 із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства внутрішніх справ № 557 від 06.06.2013}


Додаток 3

до наказу МВС

31.12.2007  № 499

РОЗМІРИ

надбавки за вислугу років особам рядового і начальницького складу органів внутрішніх справ

Вислуга років

Розмір надбавки, відсотків посадового окладу з урахуванням окладу за спеціальним званням

Від 1 до 2 років

5

Від 2 до 5 років

10

Від 5 до 10 років

20

Від 10 до 15 років

25

Від 15 до 20 років

30

Від 20 до 25 років

35

25 і більше

40

Директор ДФЗБО МВС

С.М. Копитов


Додаток 4

до наказу МВС

31.12.2007  № 499

(у редакції наказу МВС України

від 09.08.2011 № 541)

СХЕМА

посадових окладів осіб начальницького складу органів внутрішніх справ для апарату МВС

(гривень)

Найменування посади

Розмір посадового окладу

1

2

Начальник: Департаменту, Головного штабу, Головного управління; керівник: Робочого апарату Укрбюро Інтерполу, Патронатної служби Міністра

2000 - 2140

Перший заступник: начальника (директора) Департаменту, Головного штабу, Головного управління, керівника Робочого апарату Укрбюро Інтерполу; радник Міністра

1940 - 2076

Заступник: начальника (директора) Департаменту, Головного штабу, Головного управління, керівника Робочого апарату Укрбюро Інтерполу, керівника Патронатної служби Міністра; помічник Міністра; начальник головного управління у складі Департаменту

1900 - 2000

Перший заступник начальника головного управління у складі Департаменту

1843 - 1940

Заступник начальника головного управління у складі Департаменту

1824 - 1920

Начальник самостійного управління

1800 - 1900

Заступник начальника самостійного управління

1710 - 1820

Начальник управління; начальник самостійного відділу

1700 - 1800

Заступник начальника управління; заступник начальника самостійного відділу

1649 - 1746

Начальник відділу; помічник першого заступника Міністра, заступника Міністра; головний інспектор: Патронатної служби Міністра, Головного штабу, Департаменту юридичного забезпечення; головний оперуповноважений-інспектор Департаменту внутрішньої безпеки; заступник начальника чергової частини Головного штабу

1500 - 1600

Заступник начальника відділу

1450 - 1550

Начальник самостійного сектору (відділення)

1350 - 1400

Начальник сектору (відділення)

1250 - 1350

Головний: інспектор, оперуповноважений-інспектор

1230 - 1300

Помічник з кадрового забезпечення: начальника (директора) Департаменту, Головного управління, Головного штабу, самостійного управління, керівника Робочого апарату Укрбюро Інтерполу; помічник начальника чергової частини - оперативний черговий; старший слідчий в особливо важливих справах

1200 - 1250

Головний: спеціаліст, психолог; старші: оперуповноважений в особливо важливих справах, оперуповноважений з особливих доручень, інспектор з особливих доручень, референт з особливих доручень, слідчий; слідчий в особливо важливих справах

1150 - 1200

Старший: оперуповноважений, інспектор-черговий; оперуповноважений в особливо важливих справах

1050 - 1150

Оперуповноважений, інспектор-черговий; старший: інспектор, інженер, референт

900 - 950

Інспектор, інженер, референт

750 - 850

{Додаток 4 із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства внутрішніх справ № 230 від 08.06.2010; в редакції Наказів Міністерства внутрішніх справ № 207 від 18.05.2011, № 541 від 09.08.2011; із змінами, внесеними згідно з Наказами Міністерства внутрішніх справ № 557 від 06.06.2013, № 1126 від 23.10.2014}

Директор ДФЗБО МВС

С.М. Копитов

{Додаток 5 виключено на підставі Наказу Міністерства внутрішніх справ № 557 від 06.06.2013}


Додаток 5

до наказу МВС

31.12.2007  № 499

СХЕМА

посадових окладів осіб начальницького складу органів внутрішніх справ для підрозділів, що діють при МВС та йому підпорядковані

(гривень)

Найменування посади

Розмір посадового окладу

Центр безпеки дорожнього руху та автоматизованих систем

Начальник Центру

1650 - 1750

Заступник начальника Центру

1600 - 1700

Начальник відділу

1450 - 1550

Заступник начальника відділу

1350 - 1450

Начальник сектору

1250 - 1350

Головний спеціаліст, старший інспектор з особливих доручень

1150 - 1200

Старші: інженер, інспектор

900 - 950

Інженер, інспектор

750 - 850

Спеціальний центр (підпорядкований Головному управлінню боротьби з організованою злочинністю)

Начальник Центру

1500 - 1600

Заступник начальника Центру

1450 - 1550

Старший інспектор

900 - 950

Інспектор

750 - 850

Спеціальний загін дорожньо-патрульної служби особливого призначення

Начальник загону

1350 - 1400

Заступник начальника загону

1300 - 1350

Помічник начальника штабу, начальник відділення, командир роти

1050 - 1150

Заступник командира роти

1000 - 1070

Командир взводу

950 - 1000

Заступник командира взводу, старший зміни супроводження

850 - 950

Старші: інспектор, інженер, юрисконсульт, психолог

800 - 850

Інспектор, інженер, юрисконсульт, психолог, старший інспектор дорожньо-патрульної служби

700 - 750

Центральна база ресурсного забезпечення

Начальник бази

1500 - 1600

Заступник начальника бази

1450 - 1550

Заступник начальника філії

1400 - 1450

Начальник відділу

1350 - 1400

Заступник начальника відділу, начальник відділення

1250 - 1350

Начальник майстерні, старші: інспектор, інженер, юрисконсульт

900 - 950

Інспектор, інженер, юрисконсульт

750 - 850

Автогосподарство МВС

Начальник автогосподарства

1450 - 1550

Заступник начальника автогосподарства

1400 - 1500

Головний енергетик; начальник фінансової частини

1150 - 1200

Начальник майстерні, старші: інспектор, інженер

900 - 950

Інспектор, інженер, командир взводу

750 - 850

Автогосподарство Державтоінспекції

Начальник автогосподарства

1050 - 1150

Заступник начальника автогосподарства

950 - 1050

Старший інженер

900 - 950

Інженер

750 - 850

Центр обслуговування підрозділів Міністерства

Начальник Центру

1500 - 1600

Заступник начальника Центру

1400 - 1500

Начальник відділу

1350 - 1400

Заступник начальника відділу

1300 - 1350

Старші: інженер, інспектор

900 - 950

Інженер, інспектор

750 - 850

Казенне науково-виробниче об'єднання "Форт"

Начальник об'єднання

1750 - 1840

Заступник начальника об'єднання

1650 - 1750

Начальник відділу

1350 - 1400

Заступник начальника відділу

1250 - 1350

Командир роти; старші: інженер, інспектор

900 - 950

Заступник командира роти

850 - 900

Старший інспектор зі службової підготовки (у складі роти)

800 - 850

Інженер, інспектор, командир взводу

750 - 800

Будинки відпочинку

Начальник будинку відпочинку

1000 - 1100

Заступник начальника будинку відпочинку - начальник філії

850 - 950

{Додаток із змінами, внесеними згідно з Наказами Міністерства внутрішніх справ № 230 від 08.06.2010, № 288 від 05.04.2012, № 557 від 06.06.2013}

Директор ДФЗБО МВС

С.М. Копитов


Додаток 6

до наказу МВС

31.12.2007  № 499

СХЕМА

посадових окладів осіб начальницького складу органів внутрішніх справ для апарату Головного управління МВС України в місті Києві

(гривень)

Найменування посади

Розмір посадового окладу

Начальник Головного управління

1900

Перший заступник начальника Головного управління

1800

Заступник начальника Головного управління

1700

Начальник: управління, самостійного відділу; помічник (радник) начальника ГУМВС

1400 - 1500

Перший заступник начальника управління, заступник начальника управління, самостійного відділу (підрозділу на правах управління, самостійного відділу)

1358 - 1455

Начальник відділу (підрозділу на правах відділу) у складі управління; начальник самостійних: сектору (відділення), служби; помічник начальника управління з організаційно-штатної роботи

1200 - 1300

Заступник начальника відділу (підрозділу на правах відділу) у складі управління

1160 - 1260

Начальник сектору, відділення (підрозділу на правах сектору, відділення) у складі управління, відділу, помічник начальника відділу з організаційно-штатної роботи, помічник начальника управління Державтоінспекції, начальник фінансової частини, старший слідчий в особливо важливих справах

1100 - 1200

Головний спеціаліст, психолог; старші: державтоінспектор з особливих доручень, інспектор з особливих доручень; помічник коменданта гарнізону, помічник начальника чергової частини - оперативний черговий; старші: оперуповноважений з особливо важливих справ, слідчий, оперуповноважений з особливих доручень; слідчий з особливо важливих справ

1000 - 1100

Старші: оперуповноважений, інспектор - черговий оперативних служб; слідчий, оперуповноважений з особливо важливих справ

900 - 1000

Оперуповноважений, інспектор - черговий оперативних служб; старші: інспектор, інженер, інженер-програміст, інженер-електронник, юрисконсульт, державтоінспектор, референт, психолог

750 - 850

Інспектор, інженер, інженер - програміст, інженер-електронник, юрисконсульт, державтоінспектор, референт, психолог

650 - 750

{Додаток із змінами, внесеними згідно з Наказами Міністерства внутрішніх справ № 230 від 08.06.2010, № 557 від 06.06.2013}

Директор ДФЗБО МВС

С.М. Копитов


Додаток 7

до наказу Міністерства

внутрішніх справ України

31.12.2007  № 499

(у редакції наказу МВС України

23.12.2013 № 1254)

СХЕМА

посадових окладів осіб начальницького складу органів внутрішніх справ для підрозділів і установ, що підпорядковані Головному управлінню МВС України в місті Києві

(гривень)

Найменування посади

Розмір посадового окладу

Приймальники-розподільники для дітей

Начальник приймальника-розподільника

1100 - 1200

Заступник начальника приймальника-розподільника

1050 - 1100

Старший інспектор

750 - 800

Старший вихователь

650 - 750

Інспектор, психолог

650 - 750

Вихователь

600 - 700

Спеціальні установи

Начальник: спеціального приймальника, ізолятора

1100 - 1200

Заступник начальника: спеціального приймальника, ізолятора

1050 - 1100

Старший інспектор

750 - 850

Інспектор

650 - 750

Відділи Державтоінспекції з обслуговування адміністративної території районів у місті Києві

Начальник відділу

1100 - 1200

Заступник начальника відділу

1050 - 1100

Начальник сектору

950 - 1000

Старші: інспектор, інженер, юрисконсульт

750 - 850

Інспектор, інженер, юрисконсульт

650 - 750

Інші підрозділи Державтоінспекції

Начальник автогосподарства

1000 - 1100

Начальник станції діагностики

850 - 930

Автогосподарство ГУМВС

Начальник автогосподарства

1100 - 1150

Заступник начальника автогосподарства

1050 - 1100

Начальник відділення

950 - 970

Старші: інспектор, інженер

750 - 850

Інспектор, інженер

650 - 750

Оркестр

Начальник оркестрової служби - диригент оркестру

750 - 800

Старший інспектор

730 - 770

Інспектор

700 - 750

Кінологічний центр

Начальник Центру

1100 - 1200

Заступник начальника Центру

1050 - 1100

Старший інспектор-кінолог

750 - 850

Інспектор-кінолог

650 - 750

Тренінговий центр

Начальник Центру

1060-1100

Заступник начальника Центру

950-1000

Начальник спортивної команди

850-900

Старший інспектор

650-700

Інспектор, старший інструктор

600-650

Склади непорушного запасу

Начальник складу

700 - 750

{Додаток із змінами, внесеними згідно з Наказами Міністерства внутрішніх справ № 230 від 08.06.2010, № 557 від 06.06.2013; в редакції Наказу Міністерства внутрішніх справ № 1254 від 23.12.2013; із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства внутрішніх справ № 1126 від 23.10.2014}

Директор ДФЗБО МВС

С.М. Копитов


Додаток 8

до наказу МВС

31.12.2007  № 499

СХЕМА

посадових окладів осіб начальницького складу органів внутрішніх справ для апарату головних управлінь, управлінь МВС в Автономній Республіці Крим, областях, місті Севастополі

(гривень)

ГУМВС, УМВС у (в)

Розміри посадових окладів

начальник ГУМВС, УМВС

перший заступник начальника ГУМВС, УМВС

заступник начальника ГУМВС, УМВС

поза групою

I група

II група

поза групою

I група

II група

поза групою

I група

II група

Автономній Республіці Крим

1880

 

1690

 

 

1600

 

 

Вінницькій обл.

 

1775

 

1600

 

 

1550

 

Волинській обл.

 

 

1670

 

 

1505

 

 

1500

Дніпропетровській обл.

1880

 

 

1690

 

 

1600

 

 

Донецькій обл.

1880

 

 

1690

 

 

1600

 

 

Житомирській обл.

 

1775

 

 

1600

 

 

1550

 

Закарпатській обл.

 

1775

 

 

1600

 

 

1550

 

Запорізькій обл.

1880

 

 

1690

 

 

1600

 

 

Івано-Франківській обл.

 

1775

 

 

1600

 

 

1550

 

Київській обл.

1880

 

 

1690

 

1600

 

 

Кіровоградській обл.

 

 

1670

 

1505

 

 

1500

Луганській обл.

1880

 

 

1690

 

1600

 

 

Львівській обл.

1880

 

 

1690

 

1600

 

 

Миколаївській обл.

 

1775

 

 

1600

 

 

1550

 

Одеській обл.

1880

 

 

1690

 

 

1600

 

 

Полтавській обл.

 

1775

 

 

1600

 

 

1550

 

Рівненській обл.

 

1775

 

 

1600

 

 

1550

 

м. Севастополі

 

 

1670

 

 

1505

 

 

1500

Сумській обл.

 

1775

 

 

1600

 

 

1550

 

Тернопільській обл.

 

1775

 

 

1600

 

 

1550

 

Харківській обл.

1880

 

 

1690

 

 

1600

 

 

Херсонській обл.

 

1775

 

 

1600

 

 

1550

 

Хмельницькій обл.

 

1775

 

 

1600

 

 

1550

 

Черкаській обл.

 

1775

 

 

1600

 

 

1550

 

Чернігівській обл.

 

1775

 

 

1600

 

 

1550

 

Чернівецькій обл.

 

 

1670

 

 

1505

 

 

1500

Директор ДФЗБО МВС

С.М. Копитов


Додаток 9

до наказу МВС

31.12.2007  № 499

СХЕМА

посадових окладів осіб начальницького складу органів внутрішніх справ для апарату головних управлінь, управлінь МВС України в Автономній Республіці Крим, областях, місті Севастополі та на залізницях

(гривень)

Найменування посади

Розмір посадового окладу

Начальник управління МВС на залізниці

1670

Перший заступник начальника управління МВС на залізниці

1505

Заступник начальника управління МВС на залізниці

1500

Начальник: управління, самостійного відділу; помічник (радник) начальника ГУМВС, УМВС

поза групою і в Автономній Республіці Крим

1350 - 1450

I група

1250 - 1350

II група і в управліннях МВС на залізницях

1150 - 1250

Перший заступник начальника управління, заступник начальника: управління, самостійного відділу (підрозділу на правах управління, самостійного відділу)

поза групою і в Автономній Республіці Крим

1310 - 1407

I група

1210 - 1310

II група і в лінійних управліннях на залізницях

1116 - 1210

Начальник відділу (підрозділу на правах відділу) у складі управління, начальник самостійних: сектору (відділення), служби; помічник начальника управління з організаційно-штатної роботи

1100 - 1150

Заступник начальника відділу (підрозділу на правах відділу) у складі управління

1067 - 1116

Начальник сектору, відділення (підрозділу на правах сектору, відділення) у складі управління, відділу, помічник начальника відділу з організаційно-штатної роботи, помічник начальника управління Державтоінспекції, начальник фінансової частини, старший слідчий з особливо важливих справ

1050 - 1100

Головний спеціаліст; старші: державтоінспектор з особливих доручень, інспектор з особливих доручень; помічник коменданта гарнізону; помічник начальника чергової частини - оперативний черговий; старші: оперуповноважений з особливо важливих справ, слідчий, оперуповноважений з особливих доручень; слідчий з особливо важливих справ

900 - 950

Старші: оперуповноважений, інспектор - черговий оперативних служб; слідчий, оперуповноважений з особливо важливих справ

800 - 900

Оперуповноважений, інспектор - черговий оперативних служб

700 - 750

Старші: інспектор, інженер, інженер - програміст, інженер-електронник, юрисконсульт, державтоінспектор, референт, психолог, інспектор-лікар

700 - 750

Інспектор, інженер, інженер-програміст, інженер-електронник, юрисконсульт, державтоінспектор, референт, психолог, інспектор-лікар

650 - 700

{Додаток із змінами, внесеними згідно з Наказами Міністерства внутрішніх справ № 230 від 08.06.2010, № 557 від 06.06.2013}

Директор ДФЗБО МВС

С.М. Копитов


Додаток 10

до наказу Міністерства

внутрішніх справ України

31.12.2007  № 499

(у редакції наказу МВС України

23.12.2013 № 1254)

СХЕМА

посадових окладів осіб начальницького складу органів внутрішніх справ для підрозділів та установ, що підпорядковані головним управлінням, управлінням МВС України в Автономній Республіці Крим, областях, місті Севастополі, на транспорті, міськрайлінорганам

(гривень)

Найменування посади

Розмір посадового окладу

ГУМВС, УМВС

Міськрайліноргани

Приймальники-розподільники для дітей

Начальник приймальника-розподільника

1050 - 1100

900 - 950

Заступник начальника приймальника-розподільника

1000 - 1050

800 - 900

Старший інспектор

650 - 700

600 - 650

Старший вихователь

600 - 700

550 - 650

Вихователь

550 - 650

500 - 600

Інспектор, психолог

600 - 650

550 - 600

Спеціальні установи

Начальник об'єднаної установи

1100 - 1150

Заступник начальника об'єднаної установи

1070 - 1120

Начальник: спеціального приймальника, ізолятора

1050 - 1100

900 - 950

Заступник начальника: спеціального приймальника, ізолятора

1000 - 1050

800 - 900

Старший інспектор

650 - 700

600 - 650

Інспектор

600 - 650

550 - 600

Відділи, відділення Державтоінспекції з обслуговування адміністративних територій міст, районів, районів у містах

Начальник відділу

1050 - 1100

Заступник начальника відділу, начальник відділення

1000 - 1050

Начальник сектору, заступник начальника відділення

900 - 950

Старші: інспектор, інженер, юрисконсульт

700 - 750

Інспектор, інженер, юрисконсульт

650 - 700

Інші підрозділи Державтоінспекції

Начальник автогосподарства

950 - 1050

Інженер

650 - 700

Автогосподарства ГУМВС, УМВС

Начальник автогосподарства

1050 - 1100

Заступник начальника автогосподарства

1000 - 1050

Старший інженер

700 - 750

Інженер

650 - 700

Оркестр, ансамбль

Начальник ансамблю, оркестру, диригент оркестру

700 - 750

Старший інспектор

680 - 730

Інспектор

650 - 700

Кінологічний центр

Начальник Центру

1050 - 1100

Заступник начальника Центру

1000 - 1050

Старший інспектор-кінолог

650 - 750

Інспектор-кінолог

650 - 700

Тренінговий центр

Начальник Центру

1060-1100

Заступник начальника Центру

950-1000

Начальник спортивної команди

850-900

Старший інспектор

650-700

Інспектор, старший інструктор

600-650

Центр обслуговування ГУМВС, УМВС

Старший інженер

700 - 750

Інженер, начальник складу непорушного запасу (при штатній чисельності спецформувань понад 900 од.)

650 - 700

{Додаток із змінами, внесеними згідно з Наказами Міністерства внутрішніх справ № 230 від 08.06.2010, № 288 від 05.04.2012, № 557 від 06.06.2013; в редакції Наказу Міністерства внутрішніх справ № 1254 від 23.12.2013; із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства внутрішніх справ № 1126 від 23.10.2014}

Директор ДФЗБО МВС

С.М. Копитов


Додаток 11

до наказу МВС

31.12.2007  № 499

СХЕМА

посадових окладів осіб начальницького складу органів внутрішніх справ для апаратів міських управлінь

(гривень)

Найменування посади

Розмір посадового окладу

Начальник міського управління:

I кат.

1400

II кат.

1350

III кат.

1300

Перший заступник начальника міського управління:

I кат.

1350

II кат.

1300

III кат.

1250

Заступник начальника міського управління:

I кат.

1300

II кат.

1250

III кат.

1200

Начальник відділу міського управління:

I кат.

1200

II кат.

1150

III кат.

1100

Заступник начальника відділу міського управління:

I кат.

1150

II кат.

1100

III кат.

1050

Начальник самостійного сектору (відділення)

1050 - 1150

Начальник сектору (відділення) у складі відділу, старший слідчий з особливо важливих справ

1000 - 1050

Помічник начальника чергової частини - оперативний черговий, помічник коменданта гарнізону, старший слідчий

900 - 950

Старші: оперуповноважений, інспектор - черговий оперативних служб; слідчий

850 - 900

Старші: інспектор, юрисконсульт, психолог, інженер; оперуповноважений, інспектор - черговий оперативних служб

700 - 750

Інспектор, юрисконсульт, психолог, інженер

650 - 700

{Додаток із змінами, внесеними згідно з Наказами Міністерства внутрішніх справ № 557 від 06.06.2013№ 1254 від 23.12.2013}

Директор ДФЗБО МВС

С.М. Копитов


Додаток 12

до наказу МВС

31.12.2007  № 499

СХЕМА

посадових окладів осіб начальницького складу органів внутрішніх справ для районних, лінійних управлінь Головного управління МВС в місті Києві

(гривень)

Найменування посади

Розмір посадового окладу

Начальник управління

1250 - 1350

Перший заступник начальника управління

1200 - 1300

Заступник начальника управління

1150 - 1250

Начальник відділу міліції

1100 - 1200

Заступник начальника відділу міліції

1023 - 1116

Начальник: відділу, самостійного сектору (відділення)

1000 - 1100

Заступник начальника відділу, самостійного сектору (відділення), помічник начальника управління

970 - 1067

Начальник сектору (відділення) у складі відділу, помічник начальника відділу з кадрового забезпечення

950 - 1000

Заступник начальника сектору (відділення) у складі відділу, помічник начальника відділу (чергової частини) - оперативний черговий

920 - 970

Старший слідчий

850 - 900

Старші: оперуповноважений, інспектор - черговий оперативних служб; слідчий

800 - 850

Старший дільничний інспектор міліції

750 - 800

Оперуповноважений, інспектор - черговий оперативних служб; старші: інспектор, інженер, психолог, юрисконсульт

650 - 700

Дільничний інспектор міліції

630 - 670

Інспектор, інженер, психолог, юрисконсульт

600 - 650

{Додаток із змінами, внесеними згідно з Наказами Міністерства внутрішніх справ № 230 від 08.06.2010, № 557 від 06.06.2013, № 1254 від 23.12.2013}

Директор ДФРБО МВС

С.М.Копитов


Додаток 13

до наказу Міністерства внутрішніх

справ України

від 31.12.2007 № 499

СХЕМА

посадових окладів осіб начальницького складу органів внутрішніх справ для підрозділів, підпорядкованих лінійному управлінню в місті Києві

Кінологічний центр

Начальник Центру

1050 - 1100

Заступник начальника Центру

1000 - 1050

Старший інспектор-кінолог

650 - 750

Інспектор-кінолог

650 - 700

{Наказ доповнено новим додатком 13 згідно з Наказом Міністерства внутрішніх справ № 125 від 03.02.2015}


Додаток 14

до наказу МВС

31.12.2007  № 499

СХЕМА

посадових окладів осіб начальницького складу органів внутрішніх справ для міських, районних відділів, лінійних відділів (відділень, пунктів), відділів (відділень) спеціальної міліції, відділів (відділень) міліції

(гривень)

Найменування посади

Розмір посадового окладу

Начальник міського, районного в місті відділу:

I кат.

1300

II кат.

1280

III кат.

1250

Перший заступник (заступник) начальника міського, районного в місті відділу:

I кат.

1150

II кат.

1120

III кат.

1100

Начальник районного, лінійного відділу:

I кат.

1280

II кат.

1250

III кат.

1200

Перший заступник (заступник) начальника районного, лінійного відділу:

I кат.

1120

II кат.

1100

III кат.

1050

Начальник: відділу міліції, відділу спеціальної міліції

1050 - 1150

Заступник начальника: відділу міліції, відділу спеціальної міліції; начальник: відділення міліції, відділення спеціальної міліції, лінійного відділення міліції

1000 - 1100

Начальник відділу, начальник самостійного сектору (відділення)

900 - 1000

Заступник начальника: відділу, самостійного сектору (відділення) Заступник начальника: відділення міліції, відділення спеціальної міліції, лінійного відділення міліції

870 - 970

Начальник сектору (відділення) у складі відділу, помічник начальника відділу - оперативний черговий, помічник начальника відділу із зв'язків з громадськістю, помічник начальника відділу з кадрового забезпечення, начальник служби супроводження, начальник лінійного пункту міліції

850 - 950

Заступник начальника сектору (відділення) у складі відділу

825 - 925

Старший слідчий

800 - 850

Помічник начальника відділу з матеріального забезпечення; старші: оперуповноважений, інспектор - черговий оперативних служб; слідчий; заступник начальника служби супроводження

750 - 800

Старший дільничний інспектор міліції

700 - 750

Оперуповноважений, інспектор - черговий оперативних служб; старші: інспектор, інженер, психолог, юрисконсульт; дільничний інспектор міліції

600 - 650

Інспектор, інженер, психолог, юрисконсульт

550 - 600

{Додаток із змінами, внесеними згідно з Наказами Міністерства внутрішніх справ № 230 від 08.06.2010, № 557 від 06.06.2013, № 1254 від 23.12.2013}

Директор ДФРБО МВС

С.М.Копитов


Додаток 15

до наказу Міністерства

внутрішніх справ України

31.12.2007  № 499

(у редакції наказу МВС України

21.03.2014 № 231)

СХЕМА

посадових окладів осіб начальницького складу органів внутрішніх справ для спеціальних підрозділів міліції та підрозділів міліції громадської безпеки особливого призначення головних управлінь, управлінь МВС України в Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві та Севастополі

(гривень)

Найменування посади

Розмір посадового окладу

м. Київ

крім м. Києва

Командир полку

1200-1300

1150-1200

Заступник командира полку, командир самостійного батальйону

1160-1200

1100-1150

Начальник штабу полку

1100-1160

1050-1100

Заступник командира самостійного батальйону, командир батальйону (у складі полку), помічник командира полку

1050-1100

1000-1050

Заступник командира батальйону (у складі полку), командир самостійної роти, начальник штабу батальйону, помічник начальника штабу полку, начальник відділення, помічник командира батальйону

1000-1050

950-1000

Заступник командира самостійної роти, командир роти (у складі полку, батальйону)

950-1000

900-950

Заступник командира роти (у складі полку, батальйону), командир самостійного взводу, помічник начальника штабу батальйону

900-950

850-900

Старший оперуповноважений

850-900

800-850

Командир взводу (у складі полку, батальйону, роти), заступник командира самостійного взводу; старші: інспектор, інженер, психолог, юрисконсульт

750-850

700-750

Заступник командира взводу (у складі полку, батальйону, роти), оперуповноважений

700-800

650-730

Інспектор, інженер, психолог, інструктор, юрисконсульт

650-750

630-700

{Додаток із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства внутрішніх справ № 557 від 06.06.2013, в редакції Наказу Міністерства внутрішніх справ № 231 від 21.03.2014; із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства внутрішніх справ № 1126 від 23.10.2014}

Директор ДФРБО МВС

С.М.Копитов


Додаток 16

до наказу Міністерства

внутрішніх справ України

31.12.2007  № 499

(у редакції наказу МВС України

23.12.2013 № 1254)

СХЕМА

посадових окладів осіб начальницького складу органів внутрішніх справ для стройових підрозділів міліції, підпорядкованих головним управлінням, управлінням МВС в Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві та Севастополі, на транспорті, міським управлінням, міськрайлінорганам

(гривень)

Найменування посади

Розмір посадового окладу

м. Київ

крім м. Києва

Командир полку

1160 - 1260

1100 - 1150

Заступник командира полку, командир батальйону (самостійного), начальник штабу полку

1100 - 1160

1050 - 1100

Заступник командира батальйону (самостійного), командир батальйону (у складі полку, міськрайліноргану)

1000 - 1100

930 - 1000

Заступник командира батальйону (у складі полку, міськрайліноргану), помічник командира полку, начальник штабу батальйону

950 - 1000

900 - 930

Помічник начальника штабу полку, начальник відділення

900 - 950

850 - 930

Командир роти (самостійної), помічник командира батальйону

850 - 970

830 - 880

Заступник командира роти (самостійної), командир роти (у складі полку, батальйону, міськрайліноргану, відділу, відділення Державтоінспекції)

808 - 922

789 - 836

Заступник командира роти (у складі полку, батальйону, міськрайліноргану, відділу, відділення Державтоінспекції), командир взводу (самостійного)

768 - 876

750 - 794

Заступник командира взводу (самостійного), командир взводу (у складі полку, батальйону, роти, міськрайліноргану, відділу, відділення Державтоінспекції);

старші: інспектор, інженер, психолог, юрисконсульт

700 - 750

670 - 730

Заступник командира взводу (у складі полку, батальйону, відділу, відділення Державтоінспекції)

680 - 720

650 - 700

Інспектор, інженер, психолог, старший інспектор дорожньо-патрульної служби, старший інспектор патрульної служби, юрисконсульт

650 - 700

600 - 650

{Додаток в редакції Наказів Міністерства внутрішніх справ № 557 від 06.06.2013, № 1254 від 23.12.2013}

Директор ДФРБО МВС

С.М. Копитов


Додаток 17

до наказу МВС

31.12.2007  № 499

СХЕМА

посадових окладів осіб начальницького складу органів внутрішніх справ для підрозділів Державної служби охорони

(гривень)

Найменування посади

Розмір посадового окладу

I. Департамент Державної служби охорони при МВС

Начальник Департаменту

2000 - 2140

Перший заступник начальника Департаменту

1940 - 2076

Заступник начальника Департаменту

1900 - 2000

Начальник управління

1700 - 1800

Заступник начальника управління

1649 - 1746

Начальник відділу

1500 - 1600

Заступник начальника відділу

1450 - 1550

Начальник сектору

1250 - 1350

Головний інспектор

1200 - 1250

Помічник начальника Департаменту;

Старший інспектор з особливих доручень; головні: спеціаліст, психолог

1150 - 1200

Старші: інспектор, інженер, психолог, юрисконсульт

900 - 950

Інспектор, інженер, психолог, юрисконсульт

750 - 850

II. Підрозділи, що підпорядковані Департаменту Державної служби охорони при МВС

Начальник управління

1650 - 1700

Заступник начальника управління, начальник відділу (самостійного)

1600 - 1649

Заступник начальника відділу (самостійного)

1520 - 1567

Начальник відділу (у складі управління)

1450 - 1550

Заступник начальника відділу (у складі управління), начальник сектору

1350 - 1450

Головний спеціаліст

1150 - 1200

Старші: інспектор, інженер-інспектор

900 - 950

Інспектор, інженер-інспектор

750 - 850

III. Управління (відділ) Державної служби охорони при ГУМВС, УМВС

Начальник управління, начальник відділу (самостійного):

м. Київ

1400 - 1500

поза групою

1350 - 1450

I група

1250 - 1350

II група

1150 - 1250

Перший заступник начальника управління, заступник начальника управління, заступник начальника відділу (самостійного):

м. Київ

1358 - 1455

поза групою

1310 - 1407

I група

1210 - 1310

II група

1116 - 1210

Начальник відділу:

м. Київ

1200 - 1300

крім м. Києва

1100 - 1150

Заступник начальника відділу:

м. Київ

1160 - 1260

крім м. Києва

1067 - 1116

Начальник сектору:

м. Київ

1100 - 1200

крім м. Києва

1050 - 1100

Головний спеціаліст, старший інспектор з особливих доручень, головний психолог:

м. Київ

1000 - 1100

крім м. Києва

900 - 950

Старші: інспектор, інженер, інспектор-черговий, психолог, юрисконсульт:

 

м. Київ

750 - 850

крім м. Києва

700 - 750

Інспектор, інженер, інспектор-черговий, психолог, юрисконсульт:

 

м. Київ

650 - 750

крім м. Києва

650 - 700

IV. Підрозділи, підпорядковані управлінню (відділу) Державної служби охорони при ГУМВС, УМВС

Центр технічної охорони

Найменування посади

м. Київ

крім м. Києва

Начальник Центру

1300 - 1400

1150 - 1250

Заступник начальника Центру

1209 - 1302

1100 - 1163

Начальник сектору

1100 - 1200

1050 - 1100

Начальник головного пункту централізованого спостереження

950 - 1050

900 - 1000

Начальник пункту централізованого спостереження

850 - 950

800 - 900

Старші: інспектор, інспектор-черговий, інженер-інспектор, інженер-програміст

750 - 850

700 - 800

Інспектор, інспектор-черговий, інженер-інспектор, інженер-програміст

650 - 750

650 - 750

Центр оперативного управління

Найменування посади

м. Київ

крім м. Києва

Начальник центру

1200 - 1300

1100 - 1150

Старший інспектор-черговий

750 - 850

700 - 750

Інспектор-черговий

650 - 750

650 - 700

Міські, районні, міжрайонні відділи, відділення Державної служби охорони при МВС

Найменування посади

м. Київ

крім м. Києва

Начальник відділу

1150 - 1250

1050 - 1150

Заступник начальника відділу, начальник відділення

1070 - 1163

977 - 1070

Заступник начальника відділення

995 - 1082

909 - 995

Начальник сектору

950 - 1000

850 - 950

Заступник начальника сектору

920 - 970

800 - 884

Старші: інспектор, інженер-інспектор, інженер-програміст, психолог, юрисконсульт, начальник загону

650 - 700

600 - 650

Інспектор, інженер-інспектор, інженер-програміст, психолог, юрисконсульт, заступник начальника загону

600 - 650

550 - 600

Пункт (головний пункт) централізованого спостереження

Найменування посади

м. Київ

крім м. Київ

Начальник головного пункту

800 - 900

750 - 850

Начальник пункту

700 - 750

650 - 700

Старші: інспектор-черговий, інженер-програміст, інженер-інспектор

650 - 700

600 - 650

Інспектор-черговий, інженер-програміст, інженер-інспектор

600 - 650

550 - 600

Інші підрозділи

Автогосподарства

Найменування посади

м. Київ

крім м. Києва

Начальник автогосподарства

1100 - 1150

1050 - 1100

Заступник начальника автогосподарства

1050 - 1100

1000 - 1050

Старший інспектор з безпеки дорожнього руху, старший інженер-інспектор

750 - 850

700 - 750

Інспектор з безпеки дорожнього руху, інженер-інспектор

650 - 750

650 - 700

Кінологічні центри

Начальник Центру

1100 - 1200

1050 - 1100

Заступник начальника Центру

1050 - 1116

1000 - 1050

Старші: інспектор, інспектор-кінолог

750 - 850

650 - 750

Інспектор, інспектор-кінолог

650 - 750

650 - 700

{Додаток із змінами, внесеними згідно з Наказами Міністерства внутрішніх справ № 185 від 29.04.2009, № 524 від 17.12.2009, № 230 від 08.06.2010, № 557 від 06.06.2013}

Директор ДФЗБО МВС

С.М. Копитов


Додаток 18

до наказу МВС

31.12.2007  № 499

СХЕМА

посадових окладів осіб начальницького складу органів внутрішніх справ для медичних установ МВС

(гривень)

Найменування посади

Розмір посадового окладу

I. Центральна поліклініка

Начальник поліклініки - лікар

1400 - 1500

Заступник начальника поліклініки - лікар

1350 - 1400

Заступник начальника поліклініки

1300 - 1350

Начальник відділення - лікар

1150 - 1350

Лікар швидкої медичної допомоги

700 - 800

Старший фельдшер (виїзної медичної допомоги)

650 - 700

Фельдшер (виїзної медичної допомоги)

600 - 650

II. Центральний госпіталь

Начальник госпіталю - лікар

1500 - 1600

Заступник начальника госпіталю - лікар

1400 - 1500

Заступник начальника госпіталю

1350 - 1400

Начальник відділення - лікар (хірургічного профілю, анестезіології і реанімації та інтенсивної терапії)

1300 - 1350

Начальник відділення - лікар (інших відділень медичного профілю)

1200 - 1300

Начальник аптеки - провізор

1200 - 1300

Начальник фінансової частини

1200 - 1250

Начальник штабу цивільної оборони

750 - 850

Старший ординатор - лікар (хірургічного відділення)

700 - 800

III. Центральна санітарно-епідеміологічна станція

Начальник станції - лікар

1350 - 1400

IV. Центр психіатричної допомоги та професійного психофізіологічного відбору

Начальник Центру - лікар

1400 - 1500

Заступник начальника Центру

1350 - 1400

V. Центральна військово-лікарська комісія

Голова комісії - лікар

1400 - 1500

Заступник голови комісії - лікар

1350 - 1450

VI. Медичні реабілітаційні центри та лікарня відновного лікування

Найменування посади

Розмір посадового окладу від кількості ліжок

до 100

100 і більше

Начальник МРЦ - лікар, начальник лікарні відновного лікування - лікар

1300 - 1400

1400 - 1500

Заступник начальника: МРЦ з медичних питань - лікар, заступник начальника лікарні відновного лікування - лікар

1200 - 1300

1350 - 1400

Заступник начальника МРЦ

1150 - 1250

1300 - 1350

Незалежно від кількості місць

Заступник начальника МРЦ - начальник філії

1250 - 1300

Інспектор з прийому делегацій

600 - 650

VII. Медичні установи головних управлінь, управлінь МВС в Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві та Севастополі

Найменування посади

Розмір посадового окладу

м. Київ

крім м. Києва

залежно від кількості ліжок

до 100

100 і більше

Госпіталі

Начальник госпіталю - лікар

1100 - 1200

1000 - 1100

1100 - 1150

Заступник начальника госпіталю - лікар

900 - 1100

900 - 1000

1000 - 1050

Начальник відділення - лікар (хірургічного профілю, анестезіології, реанімації та інтенсивної терапії)

900 - 950

850 - 900

Начальник відділення - лікар (для інших відділень)

850 - 900

800 - 850

Військово-лікарська комісія

Найменування посади

Розмір посадового окладу

м. Київ

крім м. Києва

Голова комісії - лікар

1050 - 1150

1000 - 1100

Заступник голови комісії - лікар

1000 - 1100

950 - 1050

Регіональна спеціалізована медична бригада

Найменування посади

Розмір посадового окладу

Начальник регіональної бригади

700 - 750

Лікар

600 - 700

Фельдшер

500 - 550

{Додаток із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства внутрішніх справ № 230 від 08.06.2010}

Директор ДФЗБО МВС

С.М. Копитов


Додаток 19

до наказу Міністерства

внутрішніх справ України

31.12.2007  № 499

СХЕМА

посадових окладів осіб начальницького складу органів внутрішніх справ для науково-дослідних установ МВС

(гривень)

Найменування посади

Розмір посадового окладу

I. Державний науково-дослідний інститут

Начальник Державного інституту

1800 - 1900

Перший заступник начальника Державного інституту

1746 - 1840

Заступник начальника Державного інституту

1710 - 1820

Начальник лабораторії

1700 - 1800

Заступник начальника лабораторії

1581 - 1674

Начальник відділу

1500 - 1600

Заступник начальника відділу, учений секретар

1450 - 1550

Начальник ад'юнктури

1400 - 1550

Головний науковий співробітник

1350 - 1400

Начальник сектору

1250 - 1350

Провідний науковий співробітник, головний спеціаліст

1150 - 1200

Старший науковий співробітник

1130 - 1170

Науковий співробітник

1100 - 1150

Молодший науковий співробітник

1000 - 1050

Старші: інспектор, юрисконсульт, інженер

900 - 950

Інспектор, юрисконсульт, інженер

750 - 850

II. Державний науково-дослідний експертно-криміналістичний центр

Начальник Державного центру

1800 - 1900

Перший заступник начальника Державного центру

1746 - 1840

Заступник начальника Державного центру

1710 - 1820

Начальник лабораторії

1700 - 1800

Заступник начальника лабораторії

1581 - 1674

Начальник відділу

1500 - 1600

Заступник начальника відділу, учений секретар

1450 - 1550

Начальник сектору

1250 - 1350

Помічник начальника Державного центру, провідний науковий співробітник

1200 - 1250

Головні: експерт, спеціаліст

1150 - 1200

Старший науковий співробітник

1130 - 1170

Науковий співробітник, начальник секретаріату

1100 - 1150

Старші: експерт, експерт-вибухотехнік

1050 - 1150

Експерт, експерт-вибухотехнік, старші: інспектор, юрисконсульт

900 - 950

Інспектор, юрисконсульт

750 - 850

III. Науково-дослідний експертно-криміналістичний центр, що діє при Головному управлінні МВС в місті Києві

Начальник Центру

1400 - 1500

Заступник начальника Центру

1358 - 1455

Начальник відділу, начальник лабораторії

1200 - 1300

Заступник начальника відділу

1160 - 1260

Начальник сектору

1100 - 1200

Помічник начальника Центру, головний спеціаліст, головний експерт

1000 - 1100

Старші: експерт, експерт-вибухотехнік

950 - 1000

Експерт, експерт-вибухотехнік; старші: інспектор, юрисконсульт

750 - 850

Інспектор, юрисконсульт

650 - 750

IV. Науково-дослідні експертно-криміналістичні центри, що діють при головних управліннях, управліннях МВС України в Автономній Республіці Крим, областях, місті Севастополі, на залізницях

Начальник Центру

- поза групою та в Автономній Республіці Крим

1350 - 1450

- I група

1250 - 1350

- II група, місті Севастополі та управліннях на залізницях

1150 - 1250

Заступник начальника Центру

- поза групою та в Автономній Республіці Крим

1310 - 1407

- I група

1210 - 1310

- II група, місті Севастополі та управліннях на залізницях

1116 - 1210

Начальник відділу, начальник лабораторії

1100 - 1150

Заступник начальника відділу

1067 - 1116

Начальник сектору

1050 - 1100

Помічник начальника Центру, головний спеціаліст, головний експерт

900 - 950

Старші: експерт, експерт-вибухотехнік

800 - 900

Експерт, експерт-вибухотехнік; старші: інспектор, юрисконсульт

700 - 750

Інспектор, юрисконсульт

650 - 700

{Додаток із змінами, внесеними згідно з Наказами Міністерства внутрішніх справ № 230 від 08.06.2010, № 557 від 06.06.2013}

Директор ДФЗБО МВС

С.М. Копитов


Додаток 20

до наказу МВС

31.12.2007  № 499

СХЕМА

посадових окладів осіб начальницького складу органів внутрішніх справ для навчальних закладів МВС

(гривень)

I. Національна академія внутрішніх справ та національні університети внутрішніх справ

Найменування посад

Розмір посадового окладу

Ректор академії, університету

2070

Перший проректор академії, університету

2008

Проректор академії, університету

1950

Начальник інституту

1800 - 1850

Заступник начальника інституту, начальник: факультету, філії

1746 - 1795

Заступник начальника: факультету, філії

1694 - 1741

Начальник Центру: навчально-методичного, наукового, науково-методичного з історії органів внутрішніх справ, розроблення та використання технічних засобів, спеціального миротворчого

1650 - 1700

Заступник начальника Центру: навчально-методичного, наукового, науково-методичного з історії органів внутрішніх справ, розроблення та використання технічних засобів, спеціального миротворчого

1550 - 1650

Начальник: докторантури та ад'юнктури, відділу, лабораторії, комплексу ресурсного забезпечення, учений секретар, начальник видавничо-редакційного центру

1450 - 1600

Заступник начальника: відділу, лабораторії, комплексу ресурсного забезпечення, видавничо-редакційного центру

1349 - 1552

Помічник ректора з організаційних питань, помічник начальника факультету, інституту

1200 - 1550

Головний науковий співробітник

1200 - 1450

Начальник Центру: післядипломної освіти, спеціальної та фізичної підготовки; провідний науковий співробітник

1200 - 1400

Заступник начальника Центру післядипломної освіти

1150 - 1350

Заступник начальника Центру спеціальної та фізичної підготовки

1150 - 1200

Начальник: відділення, служби, інспекції, курсу, курсів, автогосподарства, відділу у видавничо-редакційному центрі, редакції, навчально-консультаційного пункту; старший науковий співробітник

1100 - 1250

Помічник начальника Центру з матеріально-технічного забезпечення

1050 - 1150

Науковий співробітник, старший редактор, заступник начальника курсу (курсів)

1050 - 1100

Начальник спортивної команди, редактор; старші: інспектор, інженер, психолог, юрисконсульт, викладач-методист, референт-перекладач, референт, інспектор з озброєння - збройовий технік, черговий комендант

900 - 950

Начальник навчального полігона

850 - 900

Молодший науковий співробітник, інспектор, інженер, психолог, юрисконсульт, викладач-методист, референт-перекладач, референт, диригент оркестру; начальник медико-санітарної (медичної) частини - лікар, заступник начальника автогосподарства

750 - 850

Черговий комендант

700 - 800

Командир взводу

650 - 750

Інспектор оркестру

600 - 700

Юридичний ліцей

Начальник ліцею

1350

Заступник начальника (директора) ліцею

1300

Помічник начальника (директора) ліцею

1200

Начальник курсу

900 - 930

Заступник начальника курсу

800 - 850

Викладач-методист, психолог

750 - 800

Командир навчального взводу

650 - 700

Науково-педагогічний склад

Начальник кафедри

1500 - 1600

Заступник начальника кафедри, професор

1450 - 1550

Доцент

1400 - 1450

Старший викладач

1350 - 1400

Викладач

1300 - 1350

Підрозділи початкової підготовки

Начальник циклу

1150 - 1250

Начальник курсу по роботі з кандидатами на посади молодшого начальницького складу

1000 - 1050

Заступник начальника курсу по роботі з кандидатами на посади молодшого начальницького складу

930 - 977

Старший викладач по роботі з кандидатами на посади молодшого начальницького складу

900 - 950

Викладач по роботі з кандидатами на посади молодшого начальницького складу

850 - 900

II. Державні університети внутрішніх справ

Ректор університету

2000

Перший проректор університету

1940

Проректор університету

1900

Начальник інституту

1750 - 1800

Заступник начальника інституту, начальник факультету

1698 - 1746

Заступник начальника факультету

1647 - 1694

Начальник Центру: навчально-методичного, наукового

1600 - 1650

Заступник начальника Центру: навчально-методичного, наукового

1500 - 1600

Начальник: докторантури, ад'юнктури, відділу, лабораторії; учений секретар, начальник видавництва

1400 - 1550

Заступник начальника: відділу, лабораторії, видавництва

1302 - 1500

Начальник Центру: післядипломної освіти, спеціалізації та підвищення кваліфікації; провідний науковий співробітник

1160 - 1350

Начальник: відділення, служби, пункту, курсу, курсів, старший науковий співробітник

1070 - 1200

Заступник начальника курсу, науковий співробітник, старший редактор

1020 - 1070

Заступник начальника Центру післядипломної освіти

1100 - 1300

Начальник навчально-тренувального центру

1000 - 1350

Начальник спортивної команди; старші: інспектор, інженер, юрисконсульт, психолог, референт, референт-перекладач, викладач-методист, черговий комендант, інспектор з озброєння - збройовий технік; редактор

870 - 930

Начальник курсу навчального центру підвищення кваліфікації

870 - 900

Начальник технічної частини з гаражем - начальник гаража

820 - 870

Заступник начальника курсу навчального центру підвищення кваліфікації

770 - 820

Молодший науковий співробітник, інспектор, інженер, юрисконсульт, психолог, референт, референт-перекладач, викладач-методист, начальник медико-санітарної (медичної) частини

730 - 830

Черговий комендант

680 - 780

Командир взводу, диригент оркестру

630 - 730

Науково-педагогічний склад

Начальник кафедри

1450 - 1550

Заступник начальника кафедри, професор

1400 - 1500

Доцент

1350 - 1400

Старший викладач

1300 - 1350

Викладач

1260 - 1300

Підрозділи початкової підготовки

Начальник циклу

1150 - 1250

Начальник курсу по роботі з кандидатами на посади молодшого начальницького складу

1000 - 1050

Заступник начальника курсу по роботі з кандидатами на посади молодшого начальницького складу

930 - 977

Старший викладач по роботі з кандидатами на посади молодшого начальницького складу

900 - 950

Викладач по роботі з кандидатами на посади молодшого начальницького складу

850 - 900

III. Юридичні інститути

Ректор інституту

1910

Перший проректор інституту

1853

Проректор інституту

1850

Начальник факультету

1600 - 1650

Заступник начальника факультету

1550 - 1600

Начальник: відділу, ад'юнктури, лабораторії, вчений секретар

1350 - 1450

Заступник начальника відділу, лабораторії

1300 - 1400

Начальник: Центру, курсу, курсів; старший науковий співробітник

1060 - 1100

Помічник начальника факультету з організації служби, начальник відділення

1000 - 1050

Заступник начальника курсу

950 - 1000

Науковий співробітник, старший редактор

850 - 950

Начальник навчального полігона

800 - 850

Начальник технічної частини з гаражем - начальник гаража

750 - 800

Старші: інспектор, юрисконсульт, інженер, викладач-методист, психолог, черговий комендант; начальник відділення продовольчого забезпечення; начальник медичної частини; редактор

700 - 750

Командир взводу

650 - 750

Молодший науковий співробітник, інспектор, юрисконсульт, інженер, викладач-методист, психолог, черговий комендант, диригент оркестру; старший інспектор з озброєння - збройовий технік

650 - 700

Науково-педагогічний склад

Начальник кафедри

1350 - 1450

Заступник начальника кафедри, професор

1300 - 1400

Доцент

1250 - 1300

Старший викладач

1200 - 1250

Викладач

1150 - 1200

Підрозділи початкової підготовки

Начальник циклу

1150 - 1250

Начальник курсу по роботі з кандидатами на посади молодшого начальницького складу

1000 - 1050

Заступник начальника курсу по роботі з кандидатами на посади молодшого начальницького складу

930 - 977

Старший викладач по роботі з кандидатами на посади молодшого начальницького складу

900 - 950

Викладач по роботі з кандидатами на посади молодшого начальницького складу

850 - 900

IV. Вищі професійні училища

Начальник училища

1500 - 1600

Перший заступник начальника (директора) училища

1450 - 1550

Заступник начальника (директора) училища

1400 - 1500

Начальник циклу

1200 - 1300

Начальник відділення

1110 - 1150

Начальник курсу

1060 - 1100

Заступник начальника курсу

1000 - 1050

Старший викладач

950 - 1000

Викладач

900 - 950

Старші: інспектор, інженер, психолог

700 - 750

Інспектор, інженер, психолог, начальник навчального полігона, старший інспектор з озброєння - збройовий технік, викладач-методист

650 - 700

V. Училища професійної підготовки

Найменування посади

Розмір посадового окладу

I категорія (201 - 360 од.)

II категорія (150 - 200 од.)

Начальник училища

1500

1450

Перший заступник начальника (директора) училища

1450

1400

Заступник начальника (директора) училища

1400

1350

Начальник циклу, начальник відділення методичного забезпечення Київського училища професійної підготовки

1150 - 1250

Начальник відділення

1070 - 1130

Начальник курсу

1000 - 1050

Заступник начальника курсу

930 - 977

Старший викладач, старший викладач-методист Київського училища професійної підготовки

900 - 950

Викладач, викладач-методист Київського училища професійної підготовки

850 - 900

Начальник спортивної команди, помічник начальника училища

850 - 900

Старші: інспектор, інспектор-черговий, інженер, психолог, викладач-методист

650 - 700

Інспектор, інспектор-черговий, інженер, психолог, начальник навчального полігона, викладач-методист

600 - 650

{Додаток із змінами, внесеними згідно з Наказами Міністерства внутрішніх справ № 230 від 08.06.2010, № 288 від 05.04.2012, № 557 від 06.06.2013, № 1126 від 23.10.2014, № 125 від 03.02.2015}

Директор ДФЗБО МВС

С.М. Копитов


Додаток 21

до наказу МВС

31.12.2007  № 499

СХЕМА

посадових окладів осіб рядового і молодшого начальницького складу органів внутрішніх справ

(гривень)

Найменування посади

Розмір посадового окладу

м. Київ

крім м. Києва

Старшина, помічник: слідчого, чергового, оперативного чергового, оперуповноваженого, дільничного інспектора міліції; помічник начальника пункту централізованого спостереження, молодший інспектор супроводження, молодший інспектор групи затримання, молодший інспектор-кінолог групи затримання, молодший інспектор-охоронець, старший технік

720

620

Помічник командира взводу, інспектор дорожньо-патрульної служби, інспектор патрульної служби, молодший інспектор-кінолог, молодший інспектор: охорони, зв'язку, з догляду, автослужби; начальник складу озброєння, збройовий технік, технік-криміналіст, технік з військово-хімічного майна, інструктор, командир відділення, командир катера, технік, технік-сапер, начальник конвою

680

580

Міліціонер: підрозділу спеціального й особливого призначення, підрозділу Державної служби охорони, підрозділу конвойної служби міліції; старший черговий з режиму приймальника-розподільника для дітей, начальник стрільбищ, начальник спортивного полігона

650

560

Черговий з режиму приймальника-розподільника для дітей, начальник складу, завідувач секції

620

530

Міліціонер, фельдшер, старшина (для навчальних закладів), інструктор виробничого навчання з водіння і практичної їзди - водій, начальник служби, молодший інспектор

580

500

Збройовий майстер; начальник: тиру, фотолабораторії, спорткомплексу; помічник чергового коменданта, оператор стрільбища

550

470

Оператор служби "102", контролер КПП

490

460

Водій-співробітник:

1-го класу

580

560

2-го класу

560

530

3-го класу

530

500

Начальник канцелярії

570

540

Музикант:

- вищої категорії

580

560

- I категорії

560

530

- II категорії

530

500

__________

Примітка.

На посадах:

"міліціонер-водій", "міліціонер-моторист", "міліціонер-кінолог", "міліціонер-черговий" оклади встановлюються в розмірах, передбачених у рядках 3 та 5 цього додатка за посадою "міліціонер";

міліціонерам-водіям, а також інспекторам дорожньо-патрульної служби, які проходять службу на автомобілях, виплачується надбавка за класність у розмірах:

за I клас - 10% посадового окладу;

за II клас - 5% посадового окладу.

{Додаток із змінами, внесеними згідно з Наказами Міністерства внутрішніх справ № 524 від 17.12.2009, № 230 від 08.06.2010, № 557 від 06.06.2013}

Директор ДФЗБО МВС

С.М. Копитов


Додаток 22

до наказу МВС

31.12.2007  № 499

ДОДАТКОВІ ВИДИ

грошового забезпечення осіб рядового і начальницького складу органів внутрішніх справ

№ з/п

Вид грошового забезпечення

Розмір, %

Категорія осіб рядового і начальницького складу, найменування органу, установ та підрозділів внутрішніх справ

Щомісячні

1

Підвищення посадового окладу за особливі умови служби, пов'язані з підвищеним ризиком для життя, відсотків посадового окладу

15

Особи підрозділів спеціального і особливого призначення

15

Особи, зайняті в охороні та нагляді в психіатричних лікарнях (відділеннях) з посиленим наглядом

15

Медичні працівники з числа начальницького складу за роботу: у туберкульозних лікарнях і санаторіях, а також туберкульозних відділеннях, палатах і кабінетах лікувальних установ загального типу; у відділеннях і палатах для інфекційних хворих і хворих грибковими захворюваннями та кабінетах інфекційних захворювань лікувальних закладів загального типу; у відділеннях і палатах, призначених виключно для госпіталізації хворих венеричними захворюваннями; у рентгенівських, рентгено- флюорографічних, радіологічних і рентгенорадіологічних відділеннях, кабінетах і лабораторіях; у патолого-анатомічних лабораторіях і відділеннях (прозекторських, моргах); у токсикологічних лабораторіях; лікарі: епідеміологи, анестезіологи-реаніматологи, бактеріологи, вірусологи, радіологи, паразитологи і дезінфекціоністи, які працюють за спеціальністю в лікувальних закладах і санітарно-епідеміологічних станціях

 

25

за роботу в лікувальних установах, відділеннях, палатах, кабінетах, призначених для утримання та лікування психічно хворих: наркологічних відділеннях, кабінетах і палатах лікарі-психіатри, лікарі-психіатри-наркологи, які працюють за спеціальністю, крім лікарів, які працюють в апаратах МВС, головних управлінь, управліннях МВС в Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві та Севастополі; особи, які безпосередньо обслуговують потерпілих у спеціалізованих установах для надання медичної допомоги потерпілим унаслідок аварії на Чорнобильській АЕС

2

Надбавка за кваліфікаційну категорію медичним працівникам з числа начальницького складу, відсотків посадового окладу

Особи, які займають посади лікарів-хірургів, оперують хворих у стаціонарах і мають кваліфікаційну категорію:

20

вищу

15

першу

10

другу

 

 

Особи, які займають інші посади лікарів (крім лікарів-хірургів, які оперують хворих у стаціонарах), працівники з числа середнього медичного персоналу, якщо вони мають кваліфікаційну категорію:

15

вищу

10

першу

5

другу

 

 

Особи, які проходять службу в санітарному взводі (підрозділі) з підбору і транспортування трупів у морг:

15

командир, заступник командира взводу (підрозділу)

25

молодший начальницький склад

3

Надбавка за особливості проходження служби в приймальниках-розподільниках для осіб, затриманих за бродяжництво, в ізоляторах тимчасового тримання затриманих і взятих під варту осіб, у спецприймальниках для тримання осіб, підданих адміністративному арешту, відсотків посадового окладу

10 - 15

Особи рядового і начальницького складу

4

Надбавка за роз'їзний характер роботи (замість добових), відсотків посадового окладу

10

Особи начальницького складу, які займають посади старшого дільничного інспектора та дільничного інспектора міліції Особи начальницького складу кримінальної міліції у справах дітей, робота яких пов'язана із систематичними виїздами за межі постійного місця проживання в межах ділянки, яка обслуговується

5

Доплата за особливі умови служби, відсотків посадового окладу

15

Особи рядового і молодшого начальницького складу, які несуть патрульно-постову службу із службовою собакою, за роботу по догляду за собакою, годуванню і її тренуванню (молодшим інспекторам-кінологам така доплата проводиться в разі, коли вони, крім своїх основних службових обов'язків, половину робочого часу несли патрульно-постову службу із службовою собакою)

10

Особи, які проходять службу в кавалерійських стройових підрозділах, за роботу по догляду за кіньми і спорядженням

6

Доплата за службу в нічний час, відсотків посадового окладу

35

Особам рядового і начальницького складу органів внутрішніх справ

7

Надбавка за кваліфікаційну категорію, відсотків посадового окладу

Міліціонери-водії, інспектори дорожньо-патрульної служби, інспектори патрульної служби, що мають клас:

5

другий

10

перший

8

Підвищення посадового окладу за результатами чергової екзаменаційної сесії, відсотків посадового окладу

Курсанти, які мають за результатами екзаменаційної сесії оцінки:

50

тільки "відмінно" ("5")

25

"добре" та "відмінно" ("4" та "5")

9

Надбавка за безперервний стаж на шифрувальній роботі, відсотків посадового окладу

Особи рядового і начальницького складу органів внутрішніх справ, які безпосередньо зайняті на шифрувальній роботі, при безперервному стажі:

10

Від одного до трьох років

15

Від трьох до п'яти років

20

Понад п'ять років

{Додаток із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства внутрішніх справ № 557 від 06.06.2013}

Директор ДФЗБО МВС

С.М. Копитов

Документи та файли

Сигнальний документ — f258663n487.doc

Публікації документа

| >>
Законодавчий акт: Наказ МВС України від 31.12.2007  № 499 "Про впорядкування структури та умов грошового забезпечення осіб рядового і начальницького складу органів внутрішніх справ". МВС України. 2007

= завантажити законодавчий акт, актуальний на поточний час =

Наказ МВС України від 31.12.2007  № 499 "Про впорядкування структури та умов грошового забезпечення осіб рядового і начальницького складу органів внутрішніх справ". 2007

- Антимонопольний комітет - Верховний Суд України - Вищий адміністративний суд України - Вищий господарський суд - Вищий спеціалізований суд - Генеральна прокуратура України - ДА електронного урядування - Державіаслужба України - Державні утворення на території України (1917-1920) - Держатомрегулювання - Держаудитслужба України - Держкомтелерадіо України - Держкордонслужба України - Держнаглядохоронпраці України - Держспецзв’язок - Держспоживстандарт України - Держстат України - Держфінпослуг України - ДКА України - Закони України - Законодавство Української РСР - Кабінет Міністрів України - Кодекси України - Конституційний Суд України - МВС України - МЗС України - Міжнародні документи, ратифіковані Верховною Радою України - Міжнародні угоди України - Мін'юст України - Мінагрополітики України - Мінекономрозвитку України - Міненерговугілля України - Мінінфраструктури України - Мінкультури України - Мінмолодьспорт України - Міноборони України - Мінприроди України - Мінрегіон України - Мінсоцполітики України - Мінфін України - МІП - МНС України - МОЗ України - МОН України - МТОТ - Нацдержслужба України - Національне агентство з питань запобігання корупції - Національне антикорупційне бюро України - Національний банк України - Нацком.енергетики - Нацкомфінпослуг - Нацрада телерадіомовлення - НКРЗІ - НКЦПФР - Основний Закон України - Пенсійний фонд України - Постанови Верховної Ради України - Президент України - РНБО України - Розпорядження Голови ВР України - Розпорядження Кабінета Міністрів України - Служба безпеки України - Служба зовнішньої розвідки - Укрдержархів - Управління державної охорони - Фонд гарант.вкладів фізич.осіб - Фонд державного майна - Фонд соцстраху по безробіттю - Фундаментальне законодавство України - Центрвиборчком України -
- Законодавство Європейського співтовариства - Законодавство України - Міжнародне право -