Допоможи підроздлам ЗС України, задіяним в обороні Кривого Рогу і Дніпропетровської області!
 
>>

НАКАЗ 14.06.2011 N 148 "Про затвердження Порядку проведення виїзних консульських обслуговувань громадян України консульськими посадовими особами закордонних дипломатичних установ України". 2011

Інформація актуальна на 06.04.2018
завантажити документ, актуальний на поточний час

                                                          

МІНІСТЕРСТВО ЗАКОРДОННИХ СПРАВ УКРАЇНИ

Н А К А З

14.06.2011 N 148

Зареєстровано в Міністерстві

юстиції України

4 липня 2011 р.

за N 803/19541

Про затвердження Порядку проведення

виїзних консульських обслуговувань

громадян України консульськими

посадовими особами закордонних

дипломатичних установ України

Відповідно до Положення про Міністерство закордонних справ

України, затвердженого Указом Президента України від 06.04.2011

N 381 ( 381/2011 ), Консульського статуту України, затвердженого

Указом Президента України від 02.04.94 N 127 ( 127/94 ), а також з

метою забезпечення закордонними дипломатичними установами України

належного захисту прав і законних інтересів громадян України у

місцях їх компактного проживання чи перебування за кордоном,

надання їм сприяння у реалізації своїх прав та інтересів,

проведення інформаційно-роз'яснювальної роботи Н А К А З У Ю:

1. Затвердити Порядок проведення виїзних консульських

обслуговувань громадян України консульськими посадовими особами

закордонних дипломатичних установ України, що додається.

2. Департаменту консульської служби забезпечити подання цього

наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

3. Департаменту генерального секретаріату довести цей наказ

до відома заступників Міністра закордонних справ України,

керівників структурних підрозділів Міністерства закордонних справ

України, представництв Міністерства закордонних справ України на

території України та закордонних дипломатичних установ України.

4. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного

опублікування.

5. Контроль за виконанням цього наказу покласти на Директора

Департаменту консульської служби.

Міністр К.І.Грищенко

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства

закордонних справ України

14.06.2011 N 148

Зареєстровано в Міністерстві

юстиції України

4 липня 2011 р.

за N 803/19541

ПОРЯДОК

проведення виїзних консульських обслуговувань

громадян України консульськими

посадовими особами закордонних

дипломатичних установ України

1. Цей Порядок визначає процедуру, мету та критерії

здійснення консульськими посадовими особами закордонних

дипломатичних установ України (далі - ЗДУ) виїзних консульських

обслуговувань громадян України, а також форму та терміни

звітування про їх проведення.

2. Виїзні консульські обслуговування здійснюються відповідно

до Положення про Міністерство закордонних справ України,

затвердженого Указом Президента України від 06.04.2011 N 381

( 381/2011 ), Консульського статуту України, затвердженого Указом

Президента України від 02.04.94 N 127 ( 127/94 ), та цього

Порядку.

3. Виїзне консульське обслуговування полягає у здійсненні

консульськими посадовими особами прийому громадян України з

консульських питань поза межами закордонної дипломатичної установи

України на території її консульського округу у термін та місці,

визначені відповідно до графіка проведення виїзних консульських

обслуговувань.

4. Метою виїзного консульського обслуговування є забезпечення

ЗДУ належного захисту прав і законних інтересів громадян України у

місцях їх компактного проживання чи перебування, надання їм

сприяння у реалізації своїх прав та інтересів, проведення

інформаційно-роз'яснювальної роботи.

5. Доцільність здійснення та періодичність проведення

виїзного консульського обслуговування визначаються щорічно на

підставі аналізу звернень громадян України та відповідно до таких

критеріїв: компактність проживання та кількість громадян України у

місцях проведення виїзного консульського обслуговування; віддаленість місць компактного проживання чи перебування

громадян України від ЗДУ; наявність приміщень, придатних для проведення прийому

відвідувачів (приміщення почесних консульств України, українських

громадських організацій, органів регіональної влади країни

перебування тощо); фінансова доцільність проведення виїзного консульського

обслуговування; безпекова ситуація в країні перебування та безпосередньо у

місці запланованого проведення виїзного консульського

обслуговування.

6. Рішення про проведення виїзного консульського

обслуговування приймається керівником ЗДУ.

7. Консульська посадова особа складає графік проведення

виїзних консульських обслуговувань протягом року (далі - Графік). Графік затверджується керівником ЗДУ та завчасно доводиться

до відома громадян через засоби масової інформації, веб-сторінку

установи, організації української громади, а також в інший спосіб

у контексті проведення інформаційно-роз'яснювальної роботи серед

громадян України в країні перебування. Графік проведення виїзних консульських обслуговувань

надсилається в електронному вигляді на адресу відділу аналізу та

планування Департаменту консульської служби МЗС України до

10 січня кожного року. За рішенням керівника ЗДУ до Графіка можуть вноситися зміни

щодо періодичності та місць проведення виїзного консульського

обслуговування, про що інформується МЗС України.

8. Підставою для здійснення виїзного консульського

обслуговування є наказ по установі, в якому зазначаються мета,

терміни, підстави та місце проведення обслуговування, відомості

про консульську посадову особу, що відряджається з цією метою.

9. При плануванні виїзного консульського обслуговування

необхідно виходити з такого: прийом громадян під час виїзного консульського обслуговування

здійснюється протягом одного дня; вчинені консульські дії під час виїзного консульського

обслуговування мають відображатися у Книзі обліку консульських

зборів; стягнення консульського збору за вчинення консульських дій

здійснюється виключно у безготівковій формі та з дотриманням вимог

Положення про консульський збір України, затвердженого наказом МЗС

України від 05.01.2011 N 3 ( z0131-11 ), зареєстрованого в

Міністерстві юстиції України 31.01.2011 за N 131/18869; вчинення консульських дій під час виїзного консульського

обслуговування допускається виключно на підставі особистих

звернень громадян, стосовно яких вчинюється консульська дія, чи їх

законних представників та з дотриманням вимог чинного

законодавства у консульській сфері.

10. За результатами проведення виїзного консульського

обслуговування консульська посадова особа готує звіт про

проведення виїзного консульського обслуговування громадян України

за формою, визначеною у додатку до цього Порядку. Звіт протягом п'яти робочих днів після проведення

обслуговування надсилається в електронному вигляді на адресу

відділу аналізу та планування Департаменту консульської служби МЗС

України. Інформація про проведення протягом року виїзного

консульського обслуговування з відповідними висновками і

пропозиціями відображається у річному звіті про виконання

консульських функцій дипломатичним представництвом України за

кордоном або у річному звіті про роботу Генерального консульства

України за кордоном у розділі "Організація роботи з громадянами".

Т.в.о. Директора Департаменту

консульської служби В.В.Вахрушев

Додаток

до Порядку проведення

виїзних консульських

обслуговувань громадян

України консульськими

посадовими особами

закордонних дипломатичних

установ України

ЗАТВЕРДЖУЮ

____________________________

(посада, прізвище

та ініціали керівника ЗДУ)

"_____" _______________ року

ЗВІТ

про проведення виїзного консульського

обслуговування громадян України

(дата та реєстраційний номер*)

__________________________________________

(посада, прізвище та ініціали консульської

посадової особи, яка здійснювала

виїзне консульське обслуговування

громадян України)

------------------------------------------------------------------------------- | Дата, | Загальна | Вчинені |Загальна |Загальна сума| Проблемні | | місто та | кількість | консульські дії |кількість|консульського| питання, | | місце |відвідувачів|-----------------|вчинених | збору | пов'язані | |проведення| |вид дії|кількість|консуль- |(дол. США)** | з | | заходу | | | |ських дій| |проведенням| | | | | | | | заходу, | | | | | | | | висновки | | | | | | | | та | | | | | | | |пропозиції | |----------+------------+-------+---------+---------+-------------+-----------| | | | | | | | | -------------------------------------------------------------------------------

_________________________

(підпис підзвітної особи)

_______________

* Відповідно до журналу реєстрації вихідної кореспонденції

ЗДУ.

** За результатами звірки, здійсненої спеціалістом з

фінансових питань ЗДУ.

| >>
Законодавчий акт: НАКАЗ 14.06.2011 N 148 "Про затвердження Порядку проведення виїзних консульських обслуговувань громадян України консульськими посадовими особами закордонних дипломатичних установ України". МЗС України. 2011

= завантажити законодавчий акт, актуальний на поточний час =

НАКАЗ 14.06.2011 N 148 "Про затвердження Порядку проведення виїзних консульських обслуговувань громадян України консульськими посадовими особами закордонних дипломатичних установ України". 2011

- Антимонопольний комітет - Верховний Суд України - Вищий адміністративний суд України - Вищий господарський суд - Вищий спеціалізований суд - Генеральна прокуратура України - ДА електронного урядування - Державіаслужба України - Державні утворення на території України (1917-1920) - Держатомрегулювання - Держаудитслужба України - Держкомтелерадіо України - Держкордонслужба України - Держнаглядохоронпраці України - Держспецзв’язок - Держспоживстандарт України - Держстат України - Держфінпослуг України - ДКА України - Закони України - Законодавство Української РСР - Кабінет Міністрів України - Кодекси України - Конституційний Суд України - МВС України - МЗС України - Міжнародні документи, ратифіковані Верховною Радою України - Міжнародні угоди України - Мін'юст України - Мінагрополітики України - Мінекономрозвитку України - Міненерговугілля України - Мінінфраструктури України - Мінкультури України - Мінмолодьспорт України - Міноборони України - Мінприроди України - Мінрегіон України - Мінсоцполітики України - Мінфін України - МІП - МНС України - МОЗ України - МОН України - МТОТ - Нацдержслужба України - Національне агентство з питань запобігання корупції - Національне антикорупційне бюро України - Національний банк України - Нацком.енергетики - Нацкомфінпослуг - Нацрада телерадіомовлення - НКРЗІ - НКЦПФР - Основний Закон України - Пенсійний фонд України - Постанови Верховної Ради України - Президент України - РНБО України - Розпорядження Голови ВР України - Розпорядження Кабінета Міністрів України - Служба безпеки України - Служба зовнішньої розвідки - Укрдержархів - Управління державної охорони - Фонд гарант.вкладів фізич.осіб - Фонд державного майна - Фонд соцстраху по безробіттю - Фундаментальне законодавство України - Центрвиборчком України -