Допоможи підроздлам ЗС України, задіяним в обороні Кривого Рогу і Дніпропетровської області!
 
>>

НАКАЗ 15.07.2011 N 183 "Про затвердження Порядку складання кваліфікаційних екзаменів з іноземних мов". 2011

Інформація актуальна на 06.04.2018
завантажити документ, актуальний на поточний час

                                                          

МІНІСТЕРСТВО ЗАКОРДОННИХ СПРАВ УКРАЇНИ

Н А К А З

15.07.2011 N 183

Зареєстровано в Міністерстві

юстиції України

21 жовтня 2011 р.

за N 1224/19962

Про затвердження Порядку складання

кваліфікаційних екзаменів з іноземних мов

{ Із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства

закордонних справ

N 187 ( z1263-13 ) від 08.07.2013 }

Відповідно до частин першої та другої статті 9 Закону України

"Про дипломатичну службу" ( 2728-14 ), Положення про Міністерство

закордонних справ України, затвердженого Указом Президента України

від 06.04.2011 N 381 ( 381/2011 ), підпункту 1 пункту 3 постанови

Кабінету Міністрів України від 09.03.2006 N 268 ( 268-2006-п )

"Про упорядкування структури та умов оплати праці працівників

апарату органів виконавчої влади, органів прокуратури, судів та

інших органів" та пункту 1 постанови Кабінету Міністрів України

від 22.12.2010 N 1223 ( 1223-2010-п ) "Деякі питання оплати праці

працівників закордонних дипломатичних установ України", а також з

метою вивчення і вдосконалення знання іноземних мов працівниками

дипломатичної служби Н А К А З У Ю:

1.

Затвердити Порядок складання кваліфікаційних екзаменів з

іноземних мов, що додається.

2. Скасувати накази МЗС України від 09.02.2011 N 38 "Щодо

затвердження Порядку складання кваліфікаційних іспитів з іноземних

мов на Вищих курсах іноземних мов Дипломатичної академії України

при МЗС України" та від 09.02.2011 N 41 "Про надбавку за знання та

використання в роботі іноземної мови".

3. Здійснювати виплату працівникам апарату МЗС України,

представництв МЗС України на території України, закордонних

дипломатичних установ України надбавки за знання та використання в

роботі іноземної мови у розмірах відповідно до постанови Кабінету

Міністрів України від 09.03.2006 N 268 ( 268-2006-п ) "Про

упорядкування структури та умов оплати праці працівників апарату

органів виконавчої влади, органів прокуратури, судів та інших

органів".

4. Департаменту персоналу привести у відповідність до цього

наказу накази про встановлення надбавок за знання та використання

в роботі іноземної мови працівникам апарату МЗС України,

представництв МЗС України на території України, закордонних

дипломатичних установ України.

5. Управлінню юридичного забезпечення забезпечити подання

цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції

України.

6. Департаменту генерального секретаріату довести цей наказ

до відома структурних підрозділів МЗС України, представництв МЗС

України на території України, закордонних дипломатичних установ

України.

7. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного

опублікування.

8. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.

Т.в.о.

Міністра Р.М.Демченко

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ МЗС України

15.07.2011 N 183

Зареєстровано в Міністерстві

юстиції України

21 жовтня 2011 р.

за N 1224/19962

ПОРЯДОК

складання кваліфікаційних екзаменів

з іноземних мов

1. Цей Порядок встановлює механізм визначення рівня мовної

підготовки працівників системи органів дипломатичної служби та

кандидатів для роботи в системі органів дипломатичної служби

(далі - працівники).

2. Рівень мовної підготовки працівників визначається шляхом

складання кваліфікаційних екзаменів на Вищих курсах іноземних мов

Дипломатичної академії України при МЗС України (далі - ВКІМ).

3. Метою кваліфікаційних екзаменів є визначення рівня

володіння іноземними мовами.

4. Кваліфікаційні екзамени складають кандидати для роботи в

системі органів дипломатичної служби, працівники апарату МЗС

України, представництв МЗС України на території України та

закордонних дипломатичних установ України.

5. Рівнями володіння працівником іноземною мовою є:

початковий, функціональний, оперативний, професійний та

експертний.

6. Кваліфікаційні екзамени приймаються екзаменаційною

комісією, склад якої затверджується наказом МЗС України. До складу

екзаменаційної комісії в обов'язковому порядку входять працівники

апарату МЗС України, які володіють іноземною мовою на професійному

або експертному рівні.

7.

ВКІМ письмово інформує працівника про дату складання

кваліфікаційного екзамену в тижневий строк до його проведення.

8. Екзаменаційні сесії на ВКІМ проводяться в січні і червні

поточного року. Додаткові сесії для працівників проводяться в

квітні, жовтні поточного року за рішенням заступника Міністра -

керівника апарату.

9. Кваліфікаційні екзамени складаються з письмової та усної

частин.

9.1. Письмовий екзамен: переклад статті суспільно-політичного змісту з іноземної на

українську мову; переклад статті суспільно-політичного змісту з української на

іноземну мову. Тривалість письмового екзамену - 4 академічні години.

9.2. Усний екзамен: читання та переклад з іноземної на українську мову статті

суспільно-політичного змісту; переклад з української на іноземну мову статті

суспільно-політичного змісту; аудіювання тексту іноземною мовою з наступним обговоренням

прослуханого тексту; бесіда на суспільно-політичні, юридичні, дипломатичні,

загальноекономічні та побутові теми. Результати складання екзаменів оцінюються за чотирибальною

системою: "відмінно", "добре", "задовільно", "незадовільно". Перерва між складанням письмової та усної частин

кваліфікаційного екзамену не може перевищувати двох місяців.

9.3. За результатами кваліфікаційного екзамену, ВКІМ на

підставі екзаменаційного листка з висновками екзаменаційної

комісії про складання кваліфікаційного екзамену з іноземної мови і

визначеним рівнем володіння нею готує довідку про рівень володіння

іноземною мовою (далі – довідка) та передає її до Департаменту

персоналу. { Пункт 9 доповнено новим підпунктом згідно з Наказом Міністерства

закордонних справ N 187 ( z1263-13 ) від 08.07.2013 }

10. Працівникам, які склали кваліфікаційний екзамен з оцінкою

"відмінно", "добре" чи "задовільно" на оперативному, професійному

або експертному рівні, встановлюється надбавка до посадового

окладу у національній валюті за знання в та використання в роботі

іноземної мови (іноземних мов) відповідно до чинного

законодавства. Накази про встановлення надбавки до посадового окладу за

знання та використання у роботі іноземної мови (іноземних мов)

готує Департамент персоналу на основі довідок, виданих ВКІМ. У разі довготермінового відрядження працівника за кордон,

строк виплати надбавки до посадового окладу за знання та

використання в роботі іноземної мови (іноземних мов) зазначається

у відповідному наказі про таке відрядження. { Пункт 10 в редакції Наказу Міністерства закордонних справ N 187

( z1263-13 ) від 08.07.2013 }

11. Працівник у п'ятиденний строк має право оскаржити

результати складання кваліфікаційного екзамену шляхом подання

письмової заяви із зазначенням причин оскарження на ім'я

заступника Міністра - керівника апарату МЗС України. За результатами розгляду заяви заступник Міністра - керівник

апарату МЗС України протягом 10 робочих днів приймає рішення про

складання кваліфікаційного екзамену екзаменаційній комісії у

новому складі або погоджується з її результатами.

12. Працівникам, які склали екзамени за оперативний,

професійний або експертний рівень, встановлюються такі строки

наступного перескладання кваліфікаційного екзамену та виплати

надбавки до посадового окладу за знання та використання в роботі

іноземної мови (іноземних мов): 4 роки – працівникам, які склали екзамен з оцінкою

"відмінно"; 3 роки – працівникам, які склали екзамен з оцінкою "добре"; 1 рік – працівникам, які склали екзамен з оцінкою

"задовільно". Дострокове перескладання кваліфікаційного екзамену

допускається працівниками, які відряджаються у довготермінове

відрядження, за їх заявою та здійснюється під час екзаменаційної

сесії на ВКІМ, у тому числі додаткової, яка передує такому

відрядженню. Під час перебування працівників у довготерміновому

відрядженні складання/перескладання, у тому числі дострокове,

кваліфікаційного екзамену допускається виключно у разі перебування

таких працівників у відпустці в Україні, за їх заявою та за умови

проведення на момент перебування працівника у відпустці в Україні

екзаменаційної сесії на ВКІМ, у тому числі додаткової. { Пункт 12 в редакції Наказу Міністерства закордонних справ N 187

( z1263-13 ) від 08.07.2013 }

13. Працівники, які чотири рази склали кваліфікаційний

екзамен з іноземної мови з оцінкою "відмінно" за професійний або

експертний рівень, звільняються від наступного складання такого

екзамену із збереженням виплати надбавки за знання і використання

в роботі іноземної мови.

Начальник Управління

юридичного забезпечення І.В.Огнівець

| >>
Законодавчий акт: НАКАЗ 15.07.2011 N 183 "Про затвердження Порядку складання кваліфікаційних екзаменів з іноземних мов". МЗС України. 2011

= завантажити законодавчий акт, актуальний на поточний час =

НАКАЗ 15.07.2011 N 183 "Про затвердження Порядку складання кваліфікаційних екзаменів з іноземних мов". 2011

- Антимонопольний комітет - Верховний Суд України - Вищий адміністративний суд України - Вищий господарський суд - Вищий спеціалізований суд - Генеральна прокуратура України - ДА електронного урядування - Державіаслужба України - Державні утворення на території України (1917-1920) - Держатомрегулювання - Держаудитслужба України - Держкомтелерадіо України - Держкордонслужба України - Держнаглядохоронпраці України - Держспецзв’язок - Держспоживстандарт України - Держстат України - Держфінпослуг України - ДКА України - Закони України - Законодавство Української РСР - Кабінет Міністрів України - Кодекси України - Конституційний Суд України - МВС України - МЗС України - Міжнародні документи, ратифіковані Верховною Радою України - Міжнародні угоди України - Мін'юст України - Мінагрополітики України - Мінекономрозвитку України - Міненерговугілля України - Мінінфраструктури України - Мінкультури України - Мінмолодьспорт України - Міноборони України - Мінприроди України - Мінрегіон України - Мінсоцполітики України - Мінфін України - МІП - МНС України - МОЗ України - МОН України - МТОТ - Нацдержслужба України - Національне агентство з питань запобігання корупції - Національне антикорупційне бюро України - Національний банк України - Нацком.енергетики - Нацкомфінпослуг - Нацрада телерадіомовлення - НКРЗІ - НКЦПФР - Основний Закон України - Пенсійний фонд України - Постанови Верховної Ради України - Президент України - РНБО України - Розпорядження Голови ВР України - Розпорядження Кабінета Міністрів України - Служба безпеки України - Служба зовнішньої розвідки - Укрдержархів - Управління державної охорони - Фонд гарант.вкладів фізич.осіб - Фонд державного майна - Фонд соцстраху по безробіттю - Фундаментальне законодавство України - Центрвиборчком України -