Допоможи підроздлам ЗС України, задіяним в обороні Кривого Рогу і Дніпропетровської області!
 

НАКАЗ від 07.05.2021 № 188 "Про затвердження Змін до Положення про акредитацію та реєстрацію співробітників дипломатичних і консульських установ іноземних держав, міжнародних організацій та представництв міжнародних організацій, інших іноземних організацій". 2021

Інформація актуальна на 09.07.2021
завантажити документ, актуальний на поточний час

МІНІСТЕРСТВО ЗАКОРДОННИХ СПРАВ УКРАЇНИ

НАКАЗ

07.05.2021  № 188

Зареєстровано в Міністерстві

юстиції України

03 червня 2021 р.

за № 749/36371

Про затвердження Змін до Положення про акредитацію та реєстрацію співробітників дипломатичних і консульських установ іноземних держав, міжнародних організацій та представництв міжнародних організацій, інших іноземних організацій

Відповідно до підпункту 57 пункту 4 Положення про Міністерство закордонних справ України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 30 березня 2016 року № 281, НАКАЗУЮ:

1.

Затвердити Зміни до Положення про акредитацію та реєстрацію співробітників дипломатичних і консульських установ іноземних держав, міжнародних організацій та представництв міжнародних організацій, інших іноземних організацій, затвердженого наказом Міністерства закордонних справ України від 17 грудня 2020 року № 506, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 08 лютого 2021 року за № 170/35792, що додаються.

2.

Департаменту державного протоколу забезпечити подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України в установленому порядку.

3. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на Державного секретаря.

Міністр

Д. Кулеба

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства

закордонних справ України

07 травня 2021 року № 188

Зареєстровано в Міністерстві

юстиції України

03 червня 2021 р.

за № 749/36371

ЗМІНИ

до Положення про акредитацію та реєстрацію співробітників дипломатичних і консульських установ іноземних держав, міжнародних організацій та представництв міжнародних організацій, інших іноземних організацій

1.

У розділі I:

1) пункт 1 викласти у такій редакції:

«1. Цим Положенням визначається порядок акредитації у МЗС іноземців, які є:

співробітниками дипломатичних і консульських установ іноземних держав, міжнародних організацій та представництв міжнародних організацій, інших іноземних організацій (далі - акредитуючих установ), якщо це передбачено міжнародними договорами України, та членів їх сімей;

приватними домашніми працівниками (робітниками) членів дипломатичного персоналу, консульських посадових осіб та адміністративно-технічного персоналу дипломатичних представництв і консульських установ іноземних держав, посадових осіб міжнародних організацій, які прибули в Україну у службових справах, працівників представництв таких організацій в Україні, працівників представництв держав при міжнародних організаціях, що мають штаб-квартиру в Україні (далі - приватні домашні працівники), а також членами їхніх сімей;

направленими зовнішньополітичними відомствами іноземних держав або штаб-квартирами міжнародних організацій студентами вищих навчальних закладів іноземних держав, які проходять стажування та/або навчальну практику у дипломатичних представництвах і консульських установах іноземних держав, міжнародних організаціях та їх представництвах, представництвах держав при міжнародних організаціях, що мають штаб-квартиру в Україні (далі - студенти, які проходять стажування в акредитуючих установах).»;

2) у пункті 3 слова «співробітники акредитуючих установ» замінити словом «особи».

2.

У розділі II:

1) пункт 1 після слів «запланований термін перебування в Україні.» доповнити новими реченнями такого змісту:

«У разі прибуття співробітника акредитуючої установи разом з приватним домашнім працівником, відомості щодо нього та членів його сім’ї також зазначаються у вербальній ноті. Для акредитації студента, який проходить стажування в акредитуючій установі, у вербальній ноті зазначаються його прізвище, ім’я, дата прибуття та термін, на який цю особу було направлено в Україну.»;

2) у пункті 2:

в абзаці другому слова «працівника, та членів його сім’ї» замінити словами «для кожної особи»;

після абзацу п’ятого доповнити пункт новими абзацами шостим, сьомим такого змісту:

«сканована копія контракту, за яким особа виконуватиме роботу в Україні, засвідчена підписом керівника та печаткою акредитуючої установи, (подається у разі акредитації приватних домашніх працівників, додатково до документів, зазначених у абзацах другому-четвертому цього пункту);

сканована копія відповідного рішення компетентного органу іноземної держави або міжнародної організації, за яким особа направляється в Україну для проходження стажування та/або навчальної практики, засвідчена підписом керівника та печаткою акредитуючої установи, (подається у разі акредитації студентів, які проходять стажування в акредитуючих установах, додатково до документів, зазначених у абзацах другому-четвертому цього пункту);».

У зв’язку з цим абзац шостий вважати абзацом восьмим;

3) у пункті 3:

в абзаці третьому слово «шостому» замінити словом «восьмому»;

в абзаці четвертому слова «співробітника акредитуючої установи чи члена його сім’ї» замінити словами «акредитованої особи»;

4) у пункті 5 слова «співробітника акредитуючої установи або члена його сім’ї» замінити словами «особи, яка підлягає акредитації».

3. У розділі IV:

1) у назві розділу слова «співробітників акредитуючих установ» замінити словом «осіб»;

2) абзац другий пункту 4 після слів «у визначеному відповідними міжнародними договорами обсязі» доповнити словами «, а також членам їхніх сімей, якщо це передбачено відповідними міжнародними договорами України.»;

3) пункт 6 після абзацу другого доповнити новими абзацами третім, четвертим такого змісту:

«приватним домашнім працівникам та членам їхніх сімей;

студентам, які проходять стажування в установах;».

У зв’язку з цим абзац третій вважати абзацом п’ятим;

4) у пункті 7:

у підпункті 3 слова «свого співробітника або члена його сім’ї» замінити словами «особи, яка підлягає акредитації», а слова «таким співробітником / членом його сім’ї» замінити словами «такою особою»;

у підпункті 4 слово «співробітників» замінити словом «осіб».

4. У розділі V:

1) пункт 1 після слова «здійснюється» доповнити словами «та може бути продовжена»;

2) після пункту 1 доповнити розділ новими пунктами другим, третім такого змісту:

«2. Акредитація приватних домашніх працівників та членів їх сімей здійснюється та може бути продовжена на строк, зазначений у вербальній ноті акредитуючої установи, однак не може перевищувати 4 роки або строку дійсності паспортного документа відповідної особи, строку дії контракту, за яким така особа виконуватиме роботу в Україні, чи строку акредитації співробітника акредитуючої установи, з яким укладений такий контракт.

3. Акредитація студентів, які проходять стажування в акредитуючих установах, здійснюється та може бути продовжена на строк, зазначений у відповідній вербальній ноті, однак не може перевищувати 1 рік, строку дійсності паспортного документа відповідної особи або терміну, зазначеного у рішенні компетентного органу іноземної держави або міжнародної організації, за яким особа направляється в Україну.»;

3) пункт 3 виключити.

У зв’язку з цим пункт 2 вважати відповідно пунктом 4.

5. Розділ VI доповнити новими пунктами такого змісту:

«3. Одночасно із завершенням акредитації співробітника акредитуючої установи завершується акредитація відповідного приватного домашнього працівника та членів його сім’ї. Акредитаційні картки, видані таким особам, повертаються одночасно з акредитаційною карткою співробітника акредитуючої установи.

4. Акредитуюча установа повідомляє про завершення терміну, на який було направлено студента, який проходить стажування в акредитуючій установі, та повертає акредитаційну картку такої особи у строк не пізніше 15 днів з дати його виїзду з території України.».

Директор Департаменту

державного протоколу

М. Кастран

|
Законодавчий акт: НАКАЗ від 07.05.2021 № 188 "Про затвердження Змін до Положення про акредитацію та реєстрацію співробітників дипломатичних і консульських установ іноземних держав, міжнародних організацій та представництв міжнародних організацій, інших іноземних організацій". МЗС України. 2021

= завантажити законодавчий акт, актуальний на поточний час =

НАКАЗ від 07.05.2021 № 188 "Про затвердження Змін до Положення про акредитацію та реєстрацію співробітників дипломатичних і консульських установ іноземних держав, міжнародних організацій та представництв міжнародних організацій, інших іноземних організацій". 2021

- Антимонопольний комітет - Верховний Суд України - Вищий адміністративний суд України - Вищий господарський суд - Вищий спеціалізований суд - Генеральна прокуратура України - ДА електронного урядування - Державіаслужба України - Державні утворення на території України (1917-1920) - Держатомрегулювання - Держаудитслужба України - Держкомтелерадіо України - Держкордонслужба України - Держнаглядохоронпраці України - Держспецзв’язок - Держспоживстандарт України - Держстат України - Держфінпослуг України - ДКА України - Закони України - Законодавство Української РСР - Кабінет Міністрів України - Кодекси України - Конституційний Суд України - МВС України - МЗС України - Міжнародні документи, ратифіковані Верховною Радою України - Міжнародні угоди України - Мін'юст України - Мінагрополітики України - Мінекономрозвитку України - Міненерговугілля України - Мінінфраструктури України - Мінкультури України - Мінмолодьспорт України - Міноборони України - Мінприроди України - Мінрегіон України - Мінсоцполітики України - Мінфін України - МІП - МНС України - МОЗ України - МОН України - МТОТ - Нацдержслужба України - Національне агентство з питань запобігання корупції - Національне антикорупційне бюро України - Національний банк України - Нацком.енергетики - Нацкомфінпослуг - Нацрада телерадіомовлення - НКРЗІ - НКЦПФР - Основний Закон України - Пенсійний фонд України - Постанови Верховної Ради України - Президент України - РНБО України - Розпорядження Голови ВР України - Розпорядження Кабінета Міністрів України - Служба безпеки України - Служба зовнішньої розвідки - Укрдержархів - Управління державної охорони - Фонд гарант.вкладів фізич.осіб - Фонд державного майна - Фонд соцстраху по безробіттю - Фундаментальне законодавство України - Центрвиборчком України -