НАКАЗ від 17.03.2017 № 102 "Про внесення змін до Порядку ротації працівників дипломатичної служби в системі органів дипломатичної служби України". 2017

Інформація актуальна на 15.11.2017
завантажити документ, актуальний на поточний час

МІНІСТЕРСТВО ЗАКОРДОННИХ СПРАВ УКРАЇНИ

НАКАЗ

17.03.2017  № 102

Зареєстровано в Міністерстві

юстиції України

07 квітня 2017 р.

за № 460/30328

Про внесення змін до Порядку ротації працівників дипломатичної служби в системі органів дипломатичної служби України

Відповідно до Закону України «Про державну службу» та з метою удосконалення процедури ротації в системі органів дипломатичної служби НАКАЗУЮ:

1.

Внести до Порядку ротації працівників дипломатичної служби в системі органів дипломатичної служби України, затвердженого наказом Міністерства закордонних справ України від 31 травня 2012 року № 147, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 20 червня 2012 року за № 1016/21328 (зі змінами), такі зміни:

1) у пункті 4:

підпункт 4.4 викласти в такій редакції:

«4.4. Формування проекту Плану ротації та підготовка засідань Конкурсної комісії МЗС, що передбачають направлення кандидатів на заміщення посад у закордонних дипломатичних установах України до Вищих курсів іноземних мов Дипломатичної академії України при МЗС України (у разі необхідності підтвердження рівня володіння іноземними мовами), до Центру підвищення кваліфікації Дипломатичної академії України імені Геннадія Удовенка при Міністерстві закордонних справ для проведення відповідного тестування, до керівництва профільних структурних підрозділів МЗС.»;

підпункти 4.6, 4.7 викласти в такій редакції:

«4.6. Подання Плану ротації з рекомендаціями Конкурсної комісії МЗС Державному секретарю МЗС.

4.7. Затвердження Плану ротації Державним секретарем МЗС за погодженням з Міністром закордонних справ України у частині, що стосується посад, які відповідно до Указу Президента України від 04 червня 2008 року № 513 «Про деякі питання керівництва зовнішньополітичною діяльністю держави» потребують попереднього погодження в установленому порядку з Президентом України.»;

2) у пункті 5 слова «Міністра закордонних справ» замінити словами «Державного секретаря МЗС»;

3) абзац перший пункту 6 викласти у такій редакції:

«6.

Відмова працівника, включеного до затвердженого Плану ротації, від направлення у довготермінове відрядження допускається за наявності об’єктивних причин, що підтверджено документально, за його письмовою заявою.»;

4) пункт 9 викласти у такій редакції:

«9. На посади, що вивільняються в результаті ротації і не можуть бути заміщені працівниками, оголошується конкурс.

З особами, які успішно пройшли конкурс для заміщення посад та спеціальну перевірку, передбачену Порядком проведення спеціальної перевірки стосовно осіб, які претендують на зайняття посад, які передбачають зайняття відповідального або особливо відповідального становища, та посад з підвищеним корупційним ризиком, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 25 березня 2015 року № 171, при прийнятті на дипломатичну службу укладається контракт та проводиться перевірка достовірності відомостей щодо застосування заборон, передбачених Законом України «Про очищення влади».»;

5) у пункті 12:

підпункт 12.1 викласти у такій редакції:

«12.1. Служба управління персоналом МЗС надсилає на персональні службові електронні адреси працівників МЗС та електронні адреси представництв МЗС на території України перелік посад у закордонних дипломатичних установах України, які підлягають ротації у наступному році.»;

підпункт 12.2 виключити.

У зв’язку з цим підпункти 12.3-12.11 вважати відповідно підпунктами 12.2-12.10;

підпункт 12.2 викласти у такій редакції:

«12.2. Працівники МЗС та представництв МЗС на території України, які висловили бажання взяти участь у ротації, подають відповідні заяви на ім’я Державного секретаря МЗС до служби управління персоналом МЗС.

Під час обрання посади на заміщення в закордонній дипломатичній установі України зазначені працівники мають враховувати рівень своєї професійної та мовної підготовки, спеціалізацію, досвід роботи, а також відповідність своєї кандидатури вимогам професійно-кваліфікаційних характеристик до обраної посади.»;

підпункт 12.3 виключити.

У зв’язку з цим підпункти 12.4-12.10 вважати відповідно підпунктами 12.3-12.9;

підпункт 12.3 викласти в такій редакції:

«12.3. Служба управління персоналом МЗС опрацьовує передані подання та заяви, вносить узагальнені пропозиції до проекту Плану ротації на розгляд Конкурсної комісії МЗС, повідомляє працівників, які не відповідають встановленим вимогам, про неможливість розгляду їх кандидатур у рамках цьогорічної ротації.»;

підпункти 12.5, 12.6 викласти в такій редакції:

«12.5. Після розгляду Конкурсною комісією МЗС  проекту Плану ротації на наступний рік служба управління персоналом МЗС подає його Державному секретареві МЗС з відповідними пропозиціями щодо затвердження кандидатів на посади, що підлягають ротації, чи обґрунтованої відмови в такому затвердженні.

План ротації на наступний рік затверджується наказом Міністерства закордонних справ України до 31 грудня поточного року.

12.6. Після підписання Державним секретарем МЗС наказу про затвердження Плану ротації служба управління персоналом МЗС повідомляє працівників про їх включення до цього Плану ротації під підпис.»;

у підпункті 12.7:

підпункт 12.7.1 викласти в такій редакції:

«12.7.1. Доведення списку посад без визначених кандидатів до відома працівників МЗС та представництв МЗС на території України.»;

підпункт 12.7.3 викласти в такій редакції:

«12.7.3. Підготовка відповідних змін до Плану ротації з урахуванням рішення Конкурсної комісії МЗС та внесення їх на затвердження Державним секретарем МЗС.»;

6) у пункті 13:

підпункт 13.3 викласти в такій редакції:

«13.3. Графік виїзду-повернення працівників, які підлягають ротації, а також зміни до нього затверджуються Державним секретарем МЗС.»;

в абзаці третьому підпункту 13.4 слова «Дипломатичної академії України при МЗС України» замінити словами «Центру підвищення кваліфікації Дипломатичної академії України імені Геннадія Удовенка при Міністерстві закордонних справ»;

7) у тексті Порядку:

слова «Рада по роботі з кадрами МЗС України» у всіх відмінках замінити словами «Конкурсна комісія МЗС» у відповідних відмінках;

слова «Департамент персоналу» та «Департамент менеджменту персоналу» у всіх відмінках замінити словами «служба управління персоналом МЗС» у відповідних відмінках.

2. Департаменту менеджменту персоналу забезпечити подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

3. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на Державного секретаря.

Міністр

П.А. Клімкін

|
Законодавчий акт: НАКАЗ від 17.03.2017 № 102 "Про внесення змін до Порядку ротації працівників дипломатичної служби в системі органів дипломатичної служби України". МЗС України. 2017

= завантажити законодавчий акт, актуальний на поточний час =

НАКАЗ від 17.03.2017 № 102 "Про внесення змін до Порядку ротації працівників дипломатичної служби в системі органів дипломатичної служби України". 2017

- Антимонопольний комітет - Верховний Суд України - Вищий адміністративний суд України - Вищий господарський суд - Вищий спеціалізований суд - Генеральна прокуратура України - ДА електронного урядування - Державіаслужба України - Державні утворення на території України (1917-1920) - Держатомрегулювання - Держаудитслужба України - Держкомтелерадіо України - Держкордонслужба України - Держнаглядохоронпраці України - Держспецзв’язок - Держспоживстандарт України - Держстат України - Держфінпослуг України - ДКА України - Закони України - Законодавство Української РСР - Кабінет Міністрів України - Кодекси України - Конституційний Суд України - МВС України - МЗС України - Міжнародні документи, ратифіковані Верховною Радою України - Міжнародні угоди України - Мін'юст України - Мінагрополітики України - Мінекономрозвитку України - Міненерговугілля України - Мінінфраструктури України - Мінкультури України - Мінмолодьспорт України - Міноборони України - Мінприроди України - Мінрегіон України - Мінсоцполітики України - Мінфін України - МІП - МНС України - МОЗ України - МОН України - МТОТ - Нацдержслужба України - Національне агентство з питань запобігання корупції - Національне антикорупційне бюро України - Національний банк України - Нацком.енергетики - Нацкомфінпослуг - Нацрада телерадіомовлення - НКРЗІ - НКЦПФР - Основний Закон України - Пенсійний фонд України - Постанови Верховної Ради України - Президент України - РНБО України - Розпорядження Голови ВР України - Розпорядження Кабінета Міністрів України - Служба безпеки України - Служба зовнішньої розвідки - Укрдержархів - Управління державної охорони - Фонд гарант.вкладів фізич.осіб - Фонд державного майна - Фонд соцстраху по безробіттю - Фундаментальне законодавство України - Центрвиборчком України -
- Законодавство Європейського співтовариства - Законодавство України - Міжнародне право -