Допоможи підроздлам ЗС України, задіяним в обороні Кривого Рогу і Дніпропетровської області!
 

НАКАЗ від 17.12.2020 № 506 "Про затвердження Положення про акредитацію та реєстрацію співробітників дипломатичних і консульських установ іноземних держав, міжнародних організацій та представництв міжнародних організацій, інших іноземних організацій". 2020

Інформація актуальна на 04.03.2021
завантажити документ, актуальний на поточний час

МІНІСТЕРСТВО ЗАКОРДОННИХ СПРАВ УКРАЇНИ

НАКАЗ

17.12.2020  № 506

Зареєстровано в Міністерстві

юстиції України

08 лютого 2021 р.

за № 170/35792

Про затвердження Положення про акредитацію та реєстрацію співробітників дипломатичних і консульських установ іноземних держав, міжнародних організацій та представництв міжнародних організацій, інших іноземних організацій

Відповідно до підпункту 57 пункту 4 Положення про Міністерство закордонних справ України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 30 березня 2016 року № 281, та з метою вдосконалення порядку акредитації та реєстрації співробітників дипломатичних і консульських установ іноземних держав, міжнародних організацій та представництв міжнародних організацій, інших іноземних організацій, а також членів їх сімей НАКАЗУЮ:

1.

Затвердити Положення про акредитацію та реєстрацію співробітників дипломатичних і консульських установ іноземних держав, міжнародних організацій та представництв міжнародних організацій, інших іноземних організацій, що додається.

2.

Визнати таким, що втратив чинність, наказ Міністерства закордонних справ України від 13 січня 2003 року № 11 «Про затвердження Положення про акредитацію співробітників дипломатичних і консульських установ іноземних держав, міжнародних організацій та їхніх представництв, інших міжнародних організацій», зареєстрований в Міністерстві юстиції України 28 січня 2003 року за № 62/7383 (у редакції наказу Міністерства закордонних справ України від 08 вересня 2014 року № 378).

3. Департаменту державного протоколу забезпечити подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України в установленому порядку.

4. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

5. Контроль за виконанням цього наказу покласти на Державного секретаря.

Міністр

Д. Кулеба


ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства

закордонних справ України

17 грудня 2020 року № 506

Зареєстровано в Міністерстві

юстиції України

08 лютого 2021 р.

за № 170/35792

ПОЛОЖЕННЯ

про акредитацію та реєстрацію співробітників дипломатичних і консульських установ іноземних держав, міжнародних організацій та представництв міжнародних організацій, інших іноземних організацій

I.

Загальні положення

1. Цим Положенням визначається порядок акредитації у МЗС іноземців, які є співробітниками дипломатичних і консульських установ іноземних держав, міжнародних організацій та представництв міжнародних організацій, інших іноземних організацій (далі - акредитуючих установ), якщо це передбачено міжнародними договорами України, та членів їх сімей.

2. Документом, який видається за результатами акредитації, є акредитаційна картка визначеного типу, яка засвідчує статус особи, наявність та обсяг привілеїв та імунітетів, передбачених для відповідної категорії осіб міжнародними договорами України.

3. Акредитовані у МЗС співробітники акредитуючих установ реєструються з використанням інформаційних систем МЗС.

II. Порядок акредитації

1. Для здійснення акредитації до структурного підрозділу з питань протоколу МЗС (далі - Протокольного підрозділу) направляється вербальна нота акредитуючої установи з проханням акредитувати новопризначеного співробітника та членів його сім’ї, які прибули разом з ним. У вербальній ноті зазначаються прізвище, ім’я співробітника та членів його сім’ї, посада, дата прибуття і запланований термін перебування в Україні. Зазначена нота надсилається до Протокольного підрозділу не пізніше ніж через п’ять робочих днів після перетинання ними державного кордону України.

2. Разом з вербальною нотою надсилаються:

заповнені та засвідчені підписом керівника та печаткою акредитуючої установи реєстраційні анкети з фотокартками працівника та членів його сім’ї;

скановані копії сторінок паспортного документа з ім’ям та прізвищем, датою народження, строком дії, акредитаційним записом (за наявності), відповідним типом візи, якою передбачається подальша акредитація в МЗС (якщо інше не передбачено чинним міжнародними договорами України) та останньою відміткою про перетинання державного кордону України;

згода на обробку персональних даних;

сканована копія контракту, за яким особа направлена на роботу в Україну, засвідчена підписом керівника та печаткою акредитуючої установи, копія посвідчення міжнародної організації (подають тільки міжнародні організації, представництва міжнародних організацій, інші іноземні організації, якщо це передбачено міжнародними договорами України, додатково до документів, зазначених у абзацах другому - четвертому цього пункту);

на вимогу Протокольного підрозділу, з метою визначення статусу співробітника акредитуючої установи або члена його сім’ї, додатково надсилаються такі документи: підтвердження зовнішньополітичного відомства або штаб-квартири міжнародної організації про направлення співробітника або члена сім’ї спільно зі співробітником на час його відрядження в Україну, документ, що підтверджує факт перебування у шлюбі зі співробітником акредитуючої установи, свідоцтво про народження (або аналогічний документ відповідно до права країни походження), документи, які підтверджують наявність родинних зв’язків зі співробітником акредитуючої установи.

3.

У разі потреби продовження строку акредитації чи заміни акредитаційної картки разом з відповідною вербальною нотою до Протокольного підрозділу надсилаються:

акредитаційна картка, термін дії якої закінчується, або яка підлягає обміну у зв’язку зі зміною прізвища, імені чи посади акредитованої особи;

документи, зазначені у абзацах другому - шостому пункту 2 цього розділу;

у разі викрадення чи втрати акредитаційної картки - документ, який підтверджує факт звернення співробітника акредитуючої установи чи члена його сім’ї із відповідною заявою до правоохоронних органів;

у разі непридатності картки для подальшого використання та потреби її заміни на нову - пошкоджена акредитаційна картка.

4. Посол іноземної держави в Україні, з резиденцією в іншій країні, подає документи, визначені в пункті 2 цього розділу, безпосередньо до Протокольного підрозділу у день вручення копій вірчих грамот в МЗС.

5. Протокольний підрозділ здійснює акредитацію протягом десяти робочих днів. Строк розгляду поданих на акредитацію документів продовжується у разі потреби визначення статусу співробітника акредитуючої установи або члена його сім’ї, але загальний строк розгляду не може перевищувати двадцять робочих днів.

III. Типи акредитаційних карток

1. Картка типу «CD» - підтверджує право особи в’їжджати, законно перебувати на території України та користуватися привілеями та імунітетами, передбаченими Віденською конвенцією про дипломатичні зносини 1961 року для дипломатичних агентів.

2. Картка типу «CС» - підтверджує право особи в’їжджати, законно перебувати на території України та користуватися привілеями та імунітетами, передбаченими Віденською конвенцією про консульські зносини 1963 року для штатних консульських посадових осіб, та/або двосторонніми консульськими конвенціями, стороною яких є Україна.

3. Картка типу «АТ» - підтверджує право особи в’їжджати, законно перебувати на території України, та користуватися привілеями та імунітетами, передбаченими Віденською конвенцією про дипломатичні зносини 1961 року або Віденською конвенцією про консульські зносини 1963 року для членів адміністративно-технічного персоналу.

4. Картка типу «IP» - підтверджує право особи в’їжджати, законно перебувати на території України та користуватися привілеями та імунітетами у передбаченому міжнародними договорами України обсязі залежно від статусу особи.

5. Картка типу «SР» - підтверджує право особи в’їжджати, законно перебувати на території України та користуватися імунітетами, передбаченими Віденською конвенцією про дипломатичні зносини 1961 року або Віденською конвенцією про консульські зносини 1963 року для членів обслуговуючого персоналу.

6. Картка типу «OP» - підтверджує право особи в’їжджати, законно перебувати на території України та користуватись привілеями, якщо це передбачено міжнародними договорами України.

IV. Категорії співробітників акредитуючих установ, які підлягають акредитації

1. Акредитаційна картка типу «CD» оформлюється:

главам та членам дипломатичного персоналу дипломатичних представництв іноземних держав з резиденцією в Україні на підставі дипломатичних паспортних документів, а також членам їх сімей, які направлені акредитуючою стороною та проживатимуть разом з ними в Україні, а саме: іншому з подружжя, неповнолітнім дітям до 18 років, у тому числі неповнолітнім дітям іншого з подружжя, неодруженим повнолітнім дітям з інвалідністю, непрацездатним батькам, які перебувають на утриманні таких співробітників, та іншим особам, які вважаються членами сім’ї відповідно до права акредитуючої сторони (далі - члени сімей);

главам дипломатичних представництв іноземних держав в Україні з резиденцією в іншій країні, а також іншому з подружжя;

військовим аташе іноземних держав в Україні з резиденцією в іншій країні.

2. Акредитаційна картка типу «CС» оформлюється:

штатним консульським посадовим особам консульських установ іноземних держав з резиденцією в Україні: генеральних консульств, консульств, віце-консульств та консульських агентств на підставі дипломатичних паспортних документів, а також членам їх сімей.

3. Акредитаційна картка типу «АТ» оформлюється:

членам адміністративно-технічного персоналу дипломатичних представництв іноземних держав з резиденцією в Україні на підставі службових або прирівняних до службових паспортних документів, а також членам їх сімей;

консульським службовцям консульських установ іноземних держав з резиденцією в Україні на підставі службових або прирівняних до службових паспортних документів, а також членам їх сімей;

4. Акредитаційна картка типу «IP» оформлюється:

главам та персоналу міжнародних організацій, представництв міжнародних організацій, інших іноземних організацій, з якими укладено міжнародні договори України, що передбачають надання цій категорії осіб привілеїв та імунітетів у визначеному відповідними міжнародними договорами обсязі.

5. Акредитаційна картка типу «SP» оформлюється:

членам/працівникам обслуговуючого персоналу дипломатичних представництв та консульських установ іноземних держав з резиденцією в Україні.

6. Акредитаційна картка типу «OP» оформлюється:

особам, які забезпечують роботу міжнародних організацій, представництв міжнародних організацій, інших іноземних організацій відповідно до міжнародних договорів, стороною яких є Україна;

іншим особам, реєстрація яких відповідно до законодавства України або зобов’язань України за міжнародними договорами України здійснюється МЗС.

7. МЗС відмовляє в акредитації:

1) громадян України;

2) осіб, які мають посвідку на постійне/тимчасове проживання в Україні;

3) у випадку подання акредитуючою установою неповного пакету документів та/або неповністю та/або неправильно заповненої реєстраційної анкети свого співробітника або члена його сім’ї, а також у випадку надання таким співробітником/членом його сім’ї недостовірних відомостей;

4) у випадку неповернення акредитуючою установою акредитаційних карток співробітників, які завершили виконання своїх функцій та відбули з території України;

5) за наявності у МЗС підстав вважати, що особою провадиться діяльність, несумісна з функціями співробітника акредитуючої установи, з урахуванням положень статті 9 Віденської конвенції про дипломатичні зносини 1961 року та статті 23 Віденської конвенції про консульські зносини 1963 року.

V. Строк акредитації

1. Акредитація здійснюється на строк, зазначений у вербальній ноті акредитуючої установи, однак не може перевищувати 4 роки або строку дійсності паспортного документа відповідної особи, чи строку дії посвідчення члена міжнародної/іноземної організації, яким підтверджується право особи користуватися привілеями та імунітетами відповідно до міжнародних договорів України.

2. Мінімальний строк акредитації - 30 днів.

3. Акредитацію може бути продовжено на строк, визначений вербальною нотою акредитуючої установи, однак не може перевищувати 4 років або строку дійсності паспортного документа відповідної особи, чи строку дії посвідчення члена міжнародної/іноземної організації, яким підтверджується право особи користуватися привілеями та імунітетами відповідно до міжнародних договорів України.

VI. Завершення акредитації

1. У разі завершення співробітником акредитуючої установи виконання своїх функцій та відбуття з території України, до Протокольного підрозділу акредитуюча установа направляє відповідну вербальну ноту.

2. Вербальна нота разом з акредитаційними картками таких співробітників та членів їхніх сімей надсилається до Протокольного підрозділу у строк не пізніше 15 днів з дати їх виїзду з території України.

Т.в.о. директора Департаменту

державного протоколу

М. Кастран

|
Законодавчий акт: НАКАЗ від 17.12.2020 № 506 "Про затвердження Положення про акредитацію та реєстрацію співробітників дипломатичних і консульських установ іноземних держав, міжнародних організацій та представництв міжнародних організацій, інших іноземних організацій". МЗС України. 2020

= завантажити законодавчий акт, актуальний на поточний час =

НАКАЗ від 17.12.2020 № 506 "Про затвердження Положення про акредитацію та реєстрацію співробітників дипломатичних і консульських установ іноземних держав, міжнародних організацій та представництв міжнародних організацій, інших іноземних організацій". 2020

- Антимонопольний комітет - Верховний Суд України - Вищий адміністративний суд України - Вищий господарський суд - Вищий спеціалізований суд - Генеральна прокуратура України - ДА електронного урядування - Державіаслужба України - Державні утворення на території України (1917-1920) - Держатомрегулювання - Держаудитслужба України - Держкомтелерадіо України - Держкордонслужба України - Держнаглядохоронпраці України - Держспецзв’язок - Держспоживстандарт України - Держстат України - Держфінпослуг України - ДКА України - Закони України - Законодавство Української РСР - Кабінет Міністрів України - Кодекси України - Конституційний Суд України - МВС України - МЗС України - Міжнародні документи, ратифіковані Верховною Радою України - Міжнародні угоди України - Мін'юст України - Мінагрополітики України - Мінекономрозвитку України - Міненерговугілля України - Мінінфраструктури України - Мінкультури України - Мінмолодьспорт України - Міноборони України - Мінприроди України - Мінрегіон України - Мінсоцполітики України - Мінфін України - МІП - МНС України - МОЗ України - МОН України - МТОТ - Нацдержслужба України - Національне агентство з питань запобігання корупції - Національне антикорупційне бюро України - Національний банк України - Нацком.енергетики - Нацкомфінпослуг - Нацрада телерадіомовлення - НКРЗІ - НКЦПФР - Основний Закон України - Пенсійний фонд України - Постанови Верховної Ради України - Президент України - РНБО України - Розпорядження Голови ВР України - Розпорядження Кабінета Міністрів України - Служба безпеки України - Служба зовнішньої розвідки - Укрдержархів - Управління державної охорони - Фонд гарант.вкладів фізич.осіб - Фонд державного майна - Фонд соцстраху по безробіттю - Фундаментальне законодавство України - Центрвиборчком України -