>>

НАКАЗ від 20.08.2009 № 169 "Про затвердження Порядку оформлення документа, що дає право іноземцям та особам без громадянства на перетинання державного кордону України в межах місцевого прикордонного руху". 2009

Інформація актуальна на 06.04.2018
завантажити документ, актуальний на поточний час

МІНІСТЕРСТВО ЗАКОРДОННИХ СПРАВ УКРАЇНИ

НАКАЗ

20.08.2009  № 169


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
15 вересня 2009 р.
за № 871/16887

Про затвердження Порядку оформлення документа, що дає право іноземцям та особам без громадянства на перетинання державного кордону України в межах місцевого прикордонного руху

{Із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства
закордонних справ
№ 28 від 08.02.2016}

Відповідно до постанов Кабінету Міністрів України від 20.02.99 № 227 "Про запровадження нового порядку оформлення візових документів для в'їзду в Україну" (із змінами) і від 22.02.2008 № 64 "Питання оформлення документа, що дає право на спрощене перетинання іноземцями та особами без громадянства державного кордону України" (із змінами) НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Порядок оформлення документа, що дає право іноземцям та особам без громадянства на перетинання державного кордону України в межах місцевого прикордонного руху (додається).

2. Департаменту консульської служби МЗС подати цей наказ на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

3. Контроль за виконанням цього наказу покласти на директора Департаменту консульської служби МЗС.

4. Департаменту генерального секретаріату довести цей наказ до відома керівників структурних підрозділів МЗС, представництв МЗС на території України та закордонних дипломатичних установ України.

5. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

Перший заступник Міністра

В.Д. Хандогій

ПОГОДЖЕНО:

Голова Державної прикордонної служби УкраїниМ.М. ЛитвинЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
закордонних справ України
20.08.2009  № 169


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
15 вересня 2009 р.
за № 871/16887

ПОРЯДОК
оформлення документа, що дає право іноземцям та особам без громадянства на перетинання державного кордону України в межах місцевого прикордонного руху

1. Цим Порядком визначається процедура оформлення документа, що дає право на спрощене перетинання державного кордону України в межах місцевого прикордонного руху (далі - документ на спрощене перетинання кордону) іноземцям та особам без громадянства, які проживають у визначених міжнародними договорами України про місцевий прикордонний рух з Польщею, Словаччиною та Угорщиною прикордонних зонах та в'їжджають на територію України для перебування у визначених цими міжнародними договорами прикордонних зонах України.

2. Документ на спрощене перетинання кордону оформлюється:

у Генеральному консульстві України в Любліні - громадянам Республіки Польща та особам без громадянства, які проживають у Республіці Польща;

у Посольстві України в Словацькій Республіці, м. Братислава - громадянам Словацької Республіки та особам без громадянства, які проживають у Словацькій Республіці;

{Абзац третій пункту 2 із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства закордонних справ № 28 від 08.02.2016}

у консульстві України в Ніредьгазі - громадянам Угорської Республіки та особам без громадянства, які проживають у Угорській Республіці;

{Абзац четвертий пункту 2 із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства закордонних справ № 28 від 08.02.2016}

у дипломатичному представництві та консульських установах України в Румунії - громадянам Румунії та особам без громадянства, які проживають у Румунії.

{Пункт 2 доповнено новим абзацом згідно з Наказом Міністерства закордонних справ № 28 від 08.02.2016}

3. Рішення про оформлення документа на спрощене перетинання кордону приймається працівником відповідної закордонної дипломатичної установи України, на якого покладено ці обов'язки відповідним письмовим рішенням МЗС.

4. Документи, що є підставою для оформлення документа на спрощене перетинання кордону, термін розгляду клопотань про його оформлення та терміни його дії для Республіки Польща, зазначені в додатку 1 до цього Порядку.

5. Документи, що є підставою для оформлення документа на спрощене перетинання кордону, термін розгляду клопотань про його оформлення та терміни його дії для Словацької Республіки, зазначені у додатку 2 до цього Порядку.

6. Документи, що є підставою для оформлення документа на спрощене перетинання кордону, термін розгляду клопотань про його оформлення та терміни його дії для Угорської Республіки, зазначені у додатку 3 до цього Порядку.

7. Документи, що є підставою для оформлення дозволу на спрощене перетинання кордону, строк розгляду клопотань про його оформлення та строки його дії для Румунії зазначені у додатку 9 до цього Порядку.

{Порядок доповнено новим пунктом 7 згідно з Наказом Міністерства закордонних справ № 28 від 08.02.2016}

8. Оброблення документів, які подаються для оформлення документа на спрощене перетинання кордону, проводиться за допомогою комп'ютерного обладнання.

9. Документ на перетинання кордону оформлюється на аркуші формату А4 з використанням бланка візової етикетки, яка заповнюється за допомогою комп'ютерного обладнання.

9.1. Для громадян Республіки Польща та осіб без громадянства, які постійно проживають у Республіці Польща, - оформлюється Дозвіл на перетинання кордону в межах місцевого прикордонного руху (додаток 4);

9.2. Для громадян Словацької Республіки та осіб без громадянства, які постійно проживають у Словацькій Республіці, - оформлюється Дозвіл на місцевий прикордонний рух (додаток 5);

9.3. Для громадян Угорської Республіки та осіб без громадянства, які постійно проживають в Угорській Республіці, - оформлюється Дозвіл на спрощений перетин кордону (додаток 6);

9.4. Для громадян Румунії та осіб без громадянства, які постійно проживають в Румунії, оформлюється Дозвіл на спрощений перетин кордону (додаток 10).

{Пункт 9 доповнено новим підпунктом 9.4 згідно з Наказом Міністерства закордонних справ № 28 від 08.02.2016}

10. У разі клопотання про оформлення документа на перетинання кордону відповідальний працівник закордонної дипломатичної установи України повинен:

10.1. Перевірити дійсність документів, що подаються для оформлення документа на спрощене перетинання кордону (відповідність встановленому зразку, правильність заповнення, строк дії, відсутність ознак повної або часткової підробки);

10.2. Перевірити паспортний документ, який подається для оформлення дозволу, за обліками втрачених, викрадених та недійсних документів;

10.3. Перевірити іноземця чи особу без громадянства за списком осіб, яким згідно з чинним законодавством України заборонено в'їзд в Україну;

10.4. Для громадян та осіб без громадянства Республіки Польща видати бланк заяви-анкети на оформлення документа на спрощене перетинання кордону (додаток 7) (анкета заповнюється друкованими літерами);

10.5. Для громадян та осіб без громадянства Угорської Республіки видати бланк заяви-анкети на оформлення документа на спрощене перетинання кордону (додаток 8) (анкета заповнюється друкованими літерами);

10.6. Для громадян та осіб без громадянства Румунії видати бланк заяви-анкети на оформлення дозволу на спрощене перетинання кордону (додаток 11) (заповнюється друкованими літерами);

{Пункт 10 доповнено новим підпунктом 10.6 згідно з Наказом Міністерства закордонних справ № 28 від 08.02.2016}

10.7. Для громадян та осіб без громадянства Словацької Республіки видати заяву на видачу дозволу на місцевий прикордонний рух за зразком, визначеним у додатку 2 до Угоди між Україною та Словацькою Республікою про місцевий прикордонний рух, затвердженої Указом Президента України від 06.08.2008 № 697;

10.8. Прийняти бланк заяви-анкети на оформлення документа на спрощене перетинання кордону (вклеєною фотокарткою розміром 35 х 45 мм) та інші документи, зареєструвати та розглянути клопотання;

10.9. Забезпечити автоматизовану обробку анкети на оформлення документа на спрощене перетинання кордону;

10.10. Прийняти рішення щодо оформлення або відмови в оформленні документа на спрощене перетинання кордону, про що зробити відповідні записи на анкеті в графі "Службові відмітки":

"А" документ на спрощене перетинання кордону оформити або в

оформленні відмовити;

"Б" місце видачі документа на спрощене перетинання кордону;

"В" дата, з якої дійсний документ на спрощене перетинання

кордону;

"Г" дата, до якої дійсний документ на спрощене перетинання

кордону;

"Ґ" зазначити Угоду, в рамках якої виданий документ на

спрощене перетинання кордону;

"Д" прикріпити корінець візової етикетки;

"Е" записати номер візової етикетки, який становитиме номер

документа на спрощене перетинання кордону;

"Є" записати дату видачі документа на спрощене перетинання

кордону;

"Ж" особистий підпис відповідального працівника закордонної

дипломатичної установи України, який оформив документ на

спрощене перетинання кордону;

10.11. Забезпечити заповнення бланка візової етикетки відповідно до Правил оформлення візових документів для в'їзду в Україну, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 20.02.99 № 227, та вклеїти її на спеціальне місце у відповідному Дозволі (додатки 4-6);

10.12. Забезпечити заповнення документа на спрощене перетинання кордону, вклеїти фотокартку заявника на спеціальне місце в документі на спрощене перетинання кордону та засвідчити її та візову етикетку малою мастиковою (випуклою сухою) печаткою закордонної дипломатичної установи України;

10.13. Видати іноземцю чи особі без громадянства документ на спрощене перетинання кордону та повернути усі інші подані для його оформлення документи, крім анкети та квитанції про сплату консульського збору за його оформлення. У разі відмови в оформленні документа на спрощене перетинання кордону консульський збір за його оформлення не повертається;

10.14. Один раз на місяць передавати відомості про видані дозволи до Департаменту консульської служби МЗС.

11. За оформлення документа на спрощене перетинання кордону стягується консульський збір відповідно до міжнародних договорів України про місцевий прикордонний рух.

В.о. директора Департаменту
консульської служби


В.М. Коваленко


Додаток 1
до Порядку оформлення документа,
що дає право іноземцям та особам
без громадянства на перетинання
державного кордону України
в межах місцевого прикордонного руху

ДОКУМЕНТИ,
що є підставою для оформлення документа на спрощене перетинання кордону, термін розгляду клопотань про його оформлення та терміни його дії для Республіки Польща

Документи, що є підставою для оформлення документа на спрощене перетинання кордону

Термін розгляду поданих іноземцями та особами без громадянства документів для оформлення документа на спрощене перетинання кордону

Термін дії документа на спрощене перетинання кордону

1) заява-анкета на оформлення документа на спрощене перетинання кордону;
2) дві фотокартки розміром 3,5 х 4,5 см;
3) дійсний проїзний документ, що дає право на перетинання державного кордону;
4) документи, що підтверджують факт постійного проживання у прикордонній зоні протягом періоду не менше трьох років:
а) посвідчення особи;
б) довідка про постійне місце проживання, видана компетентними органами Польщі;
в) дозвіл на проживання;
5) документи, що підтверджують наявність обґрунтованих підстав для частого перетинання кордону в рамках місцевого прикордонного руху

Документ на спрощене перетинання кордону видається протягом найбільш короткого строку, але не більше ніж через 60 календарних днів з дня прийняття заяви з необхідними підтверджуючими документами. В окремих випадках цей строк може бути продовжено щонайбільше до 90 календарних днів

Перший документ на спрощене перетинання кордону видається жителеві прикордонної зони з терміном дії на 2 роки, але не на довше, ніж на період дійсності проїзного документа. Наступний документ на спрощене перетинання кордону видається на термін 5 років, але на термін, не довший ніж термін дії проїзного документа, за умови, що особа, яка звертається у такій справі, користувалась попереднім документом на спрощене перетинання кордону.


Додаток 2
до Порядку оформлення документа,
що дає право іноземцям та особам
без громадянства на перетинання
державного кордону України
в межах місцевого прикордонного руху

ДОКУМЕНТИ,
що є підставою для оформлення документа на спрощене перетинання кордону, термін розгляду клопотань про його оформлення та терміни його дії для Словацької Республіки

Документи, що є підставою для оформлення документа на спрощене перетинання кордону

Термін розгляду поданих іноземцями та особами без громадянства документів для оформлення документа на спрощене перетинання кордону

Термін дії документа на спрощене перетинання кордону

1) заява-анкета на оформлення документа на спрощене перетинання кордону;
2) дві фотокартки розміром 3 х 3,5 см;
3) проїзний документ, строк дії якого закінчується щонайменше через 15 місяців після дати прийняття заяви;
4) документ, що підтверджує факт постійного проживання у прикордонній зоні протягом періоду не менше трьох років - довідка про постійне проживання;
5) документи, що підтверджують справжні причини для неодноразового перетинання спільного державного кордону в рамках місцевого прикордонного руху; одночасно беруться до уваги попередні неодноразові перетинання спільного державного кордону

Документ на спрощене перетинання кордону видається протягом найбільш короткого строку, проте не пізніше ніж через 60 днів з дати подання заяви; як виняток, цей строк може бути продовжено щонайбільше до 90 днів в особливо складних випадках

Документ на спрощене перетинання кордону видається на термін 1-5 років, але на термін, не довший ніж термін дії проїзного документа


Додаток 3
до Порядку оформлення документа,
що дає право іноземцям та особам
без громадянства на перетинання
державного кордону України
в межах місцевого прикордонного руху

ДОКУМЕНТИ,
що є підставою для оформлення документа на спрощене перетинання кордону, термін розгляду клопотань про його оформлення та терміни його дії для Угорської Республіки

Документи, що є підставою для оформлення документа на спрощене перетинання кордону

Термін розгляду поданих іноземцями та особами без громадянства документів для оформлення документа на спрощене перетинання кордону

Термін дії документа на спрощене перетинання кордону

1) заява-анкета на оформлення документа на спрощене перетинання кордону;
2) дві фотокартки розміром 3,5 х 4,5 см;
3) дійсний проїзний документ, що дає право на перетинання державного кордону;
4) документи, що підтверджують факт постійного проживання у прикордонній зоні протягом періоду не менше трьох років:
а) посвідчення особи (старий вид угорського посвідчення особи);
б) адресна картка (додаток до нового виду угорського посвідчення особи)

Документ на спрощене перетинання кордону видається протягом якомога стислого періоду, але не більше ніж протягом 30 днів з дати подання заяви

Документ на спрощене перетинання кордону видається на термін 1-5 років, але на термін, не довший ніж термін дії проїзного документа


Додаток 4
до Порядку оформлення документа,
що дає право іноземцям та особам
без громадянства на перетинання
державного кордону України
в межах місцевого прикордонного руху

ДОЗВІЛ
на перетинання кордону в межах місцевого прикордонного руху


Додаток 5
до Порядку оформлення документа,
що дає право іноземцям та особам
без громадянства на перетинання
державного кордону України
в межах місцевого прикордонного руху

ДОЗВІЛ
на місцевий прикордонний рух


Додаток 6
до Порядку оформлення документа,
що дає право іноземцям та особам
без громадянства на перетинання
державного кордону України
в межах місцевого прикордонного руху

ДОЗВІЛ
на спрощений перетин кордону


Додаток 7
до Порядку оформлення документа,
що дає право іноземцям та особам
без громадянства на перетинання
державного кордону України
в межах місцевого прикордонного руху

ЗАЯВА-АНКЕТА
на оформлення документа на спрощене перетинання кордону


Додаток 8
до Порядку оформлення документа,
що дає право іноземцям та особам
без громадянства на перетинання
державного кордону України
в межах місцевого прикордонного руху

ЗАЯВА-АНКЕТА
на оформлення документа на спрощене перетинання кордону


Додаток 9
до Порядку оформлення документа,
що дає право іноземцям та особам
без громадянства на перетинання
державного кордону України
в межах місцевого прикордонного руху
(пункт 7)

ДОКУМЕНТИ,
що є підставою для оформлення дозволу на спрощене перетинання кордону, строк розгляду клопотань про його оформлення та строки його дії для Румунії

Документи, що є підставою для оформлення дозволу на спрощене перетинання кордону

Строк розгляду поданих іноземцями та особами без громадянства документів для оформлення дозволу на спрощене перетинання кордону

Строк дії дозволу на спрощене перетинання кордону

1) дійсний паспорт для виїзду за кордон або, залежно від обставин, дійсний проїзний документ дитини;
2) документи, що підтверджують факт проживання на законних підставах у прикордонній зоні протягом принаймні трьох років;
3) документи, що підтверджують наявність обґрунтованих причин для регулярного перетину спільного державного кордону в режимі місцевого прикордонного руху згідно з положеннями додатка 2 до Угоди між Кабінетом Міністрів України та Урядом Румунії про місцевий прикордонний рух, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 31 березня 2015 року № 164

Дозвіл на спрощене перетинання кордону видається протягом якнайкоротшого строку, як правило протягом 30 календарних днів, проте не більше, ніж через 60 календарних днів з дня прийняття заяви з усіма необхідними підтвердними документами

Дозвіл на спрощене перетинання кордону видається на строк від 2 до 5 років, але на строк, не довший ніж термін дії паспорта для виїзду за кордон або, залежно від обставин, проїзного документа дитини

{Порядок доповнено новим Додатком 9 згідно з Наказом Міністерства закордонних справ № 28 від 08.02.2016}


Додаток 10
до Порядку оформлення документа,
що дає право іноземцям та особам
без громадянства на перетинання
державного кордону України
в межах місцевого прикордонного руху
(підпункт 9.4 пункту 9)

ДОЗВІЛ
на спрощений перетин кордону

{Порядок доповнено новим Додатком 10 згідно з Наказом Міністерства закордонних справ № 28 від 08.02.2016}


Додаток 11
до Порядку оформлення документа,
що дає право іноземцям та особам
без громадянства на перетинання
державного кордону України
в межах місцевого прикордонного руху
(підпункт 10.6 пункту 10)

ЗАЯВА-АНКЕТА
на оформлення дозволу на спрощене перетинання кордону

{Порядок доповнено новим Додатком 11 згідно з Наказом Міністерства закордонних справ № 28 від 08.02.2016}

| >>
Законодавчий акт: НАКАЗ від 20.08.2009 № 169 "Про затвердження Порядку оформлення документа, що дає право іноземцям та особам без громадянства на перетинання державного кордону України в межах місцевого прикордонного руху". МЗС України. 2009

= завантажити законодавчий акт, актуальний на поточний час =

НАКАЗ від 20.08.2009 № 169 "Про затвердження Порядку оформлення документа, що дає право іноземцям та особам без громадянства на перетинання державного кордону України в межах місцевого прикордонного руху". 2009

- Антимонопольний комітет - Верховний Суд України - Вищий адміністративний суд України - Вищий господарський суд - Вищий спеціалізований суд - Генеральна прокуратура України - ДА електронного урядування - Державіаслужба України - Державні утворення на території України (1917-1920) - Держатомрегулювання - Держаудитслужба України - Держкомтелерадіо України - Держкордонслужба України - Держнаглядохоронпраці України - Держспецзв’язок - Держспоживстандарт України - Держстат України - Держфінпослуг України - ДКА України - Закони України - Законодавство Української РСР - Кабінет Міністрів України - Кодекси України - Конституційний Суд України - МВС України - МЗС України - Міжнародні документи, ратифіковані Верховною Радою України - Міжнародні угоди України - Мін'юст України - Мінагрополітики України - Мінекономрозвитку України - Міненерговугілля України - Мінінфраструктури України - Мінкультури України - Мінмолодьспорт України - Міноборони України - Мінприроди України - Мінрегіон України - Мінсоцполітики України - Мінфін України - МІП - МНС України - МОЗ України - МОН України - МТОТ - Нацдержслужба України - Національне агентство з питань запобігання корупції - Національне антикорупційне бюро України - Національний банк України - Нацком.енергетики - Нацкомфінпослуг - Нацрада телерадіомовлення - НКРЗІ - НКЦПФР - Основний Закон України - Пенсійний фонд України - Постанови Верховної Ради України - Президент України - РНБО України - Розпорядження Голови ВР України - Розпорядження Кабінета Міністрів України - Служба безпеки України - Служба зовнішньої розвідки - Укрдержархів - Управління державної охорони - Фонд гарант.вкладів фізич.осіб - Фонд державного майна - Фонд соцстраху по безробіттю - Фундаментальне законодавство України - Центрвиборчком України -