НАКАЗ від 24.05.2017 № 219 "Про затвердження Положення про обслуговуючий персонал системи органів дипломатичної служби України та Переліку посад працівників обслуговуючого персоналу системи органів дипломатичної служби України". 2017

Інформація актуальна на 15.11.2017
завантажити документ, актуальний на поточний час

МІНІСТЕРСТВО ЗАКОРДОННИХ СПРАВ УКРАЇНИ

НАКАЗ

24.05.2017  № 219


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
16 червня 2017 р.
за № 751/30619

Про затвердження Положення про обслуговуючий персонал системи органів дипломатичної служби України та Переліку посад працівників обслуговуючого персоналу системи органів дипломатичної служби України

Відповідно до Законів України «Про дипломатичну службу», «Про державну службу», постанови Кабінету Міністрів України від 06 квітня 2016 року № 271 «Про затвердження критеріїв визначення переліку посад працівників державних органів, які виконують функції з обслуговування» НАКАЗУЮ:

1. Затвердити такі, що додаються:

1) Положення про обслуговуючий персонал системи органів дипломатичної служби України;

2) Перелік посад працівників, які належать до обслуговуючого персоналу системи органів дипломатичної служби України.

2. Наказ Міністерства закордонних справ України від 05 вересня 2013 року № 224 «Про затвердження Положення про обслуговуючий персонал системи органів дипломатичної служби України», зареєстрований у Міністерстві юстиції України 25 вересня 2013 року за № 1648/24180, визнати таким, що втратив чинність.

3. Департаменту менеджменту персоналу забезпечити подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України в установленому порядку.

4. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

5. Управлінню генерального секретаріату довести цей наказ до відома заступників Міністра, Державного секретаря, керівників структурних підрозділів, представництв МЗС на території України, закордонних дипломатичних установ України.

6. Контроль за виконанням цього наказу покласти на Державного секретаря А.І. Заяця.

Т.в.о.

Міністра

В.В. ПристайкоЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
закордонних справ України
24.05.2017  № 219


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
16 червня 2017 р.
за № 751/30619

ПОЛОЖЕННЯ
про обслуговуючий персонал системи органів дипломатичної служби України

1. Це Положення визначає статус працівників обслуговуючого персоналу системи органів дипломатичної служби України (далі - обслуговуючий персонал), функції обслуговуючого персоналу, процедуру добору працівників обслуговуючого персоналу, а також особливості реалізації трудових правовідносин, пов’язаних з роботою обслуговуючого персоналу.

2. Відносини, що виникають у зв’язку з реалізацією цього Положення, регулюються Конституцією України, Кодексом законів про працю України, Законом України "Про дипломатичну службу", іншими нормативно-правовими актами, прийнятими відповідно до них, а також чинними міжнародними договорами, згода на обов'язковість яких надана Верховною Радою України.

3. Обслуговуючим персоналом є працівники органів дипломатичної служби, на яких покладено функції з обслуговування органів дипломатичної служби, а саме:

комплексне обслуговування та ремонт будинків і споруд;

документальне забезпечення та діловодство (крім документів з обмеженим доступом);

комп’ютерне забезпечення та впровадження інформаційних технологій (крім працівників, до компетенції яких належить адміністрування загальнодержавних реєстрів та баз даних, а також забезпечення захисту інформації);

виконання функцій секретаря, комп’ютерний набір тексту, робота з копіювальною та розмножувальною технікою, запис й опрацювання цифрових даних;

ведення архіву та виконання функцій з бібліотечного обслуговування;

матеріально-технічне та господарське забезпечення;

обслуговування та експлуатація транспортних засобів і технологічного устаткування;

керування транспортними засобами;

збереження майна;

прибирання будинків і прилеглих до них територій, службових приміщень, виконання інших господарських робіт тощо.

4. Працівники, які належать до обслуговуючого персоналу, працюють на контрактній основі на штатних посадах системи органів дипломатичної служби України, що не належать до посад державних службовців.

5. Обслуговуючий персонал МЗС та представництв МЗС на території України формується з громадян України, які мають необхідні професійні та ділові якості, володіють державною мовою.

Обслуговуючий персонал закордонних дипломатичних установ України (далі - ЗДУ) формується з громадян України та/або іноземців, які мають необхідні професійні та ділові якості, володіють державною та/або офіційною мовою країни розміщення ЗДУ.

6. Кандидати на посади обслуговуючого персоналу повинні відповідати кваліфікаційним характеристикам професій працівників, що затверджуються в установленому порядку головним органом у системі центральних органів виконавчої влади з формування та забезпечення реалізації державної політики у сферах зайнятості населення та трудових відносин.

З урахуванням специфіки країни відрядження та характеру роботи МЗС можуть встановлюватись додаткові вимоги до кандидатів на посади обслуговуючого персоналу ЗДУ.

Стан здоров’я кандидатів на посади обслуговуючого персоналу у ЗДУ має відповідати вимогам до стану здоров’я працівників системи органів дипломатичної служби України для ефективного виконання покладених на них обов’язків.

7. З метою здійснення добору на посади обслуговуючого персоналу, на які відсутні кандидати серед працівників МЗС та установ у сфері управління МЗС, Департамент менеджменту персоналу поетапно вживає таких заходів:

1) згідно з Переліком посад працівників, які належать до обслуговуючого персоналу системи органів дипломатичної служби України, формує список посад, які підлягають заповненню, і подає його на затвердження Державному секретареві разом з проектами відповідних публічних оголошень, що містять вимоги до кандидатів;

2) передає затверджений Державним секретарем перелік посад та вимоги до кандидатів до відповідального структурного підрозділу апарату МЗС для розміщення на офіційному веб-сайті Міністерства;

3) опрацьовує отримані заяви кандидатів та перевіряє їх документи на відповідність встановленим вимогам. До участі у подальшому відборі допускаються кандидати, документи яких відповідають встановленим вимогам;

4) направляє кандидатів до відповідних структурних підрозділів апарату МЗС.

8. Керівники структурних підрозділів апарату МЗС вносять пропозиції щодо кандидатур на заміщення вакантних посад для їх розгляду Конкурсною комісією МЗС (далі - Конкурсна комісія).

9. Департамент менеджменту персоналу готує документи, необхідні для розгляду кандидатур Конкурсною комісією.

10. Рекомендації Конкурсної комісії подаються Державному секретареві для прийняття рішення.

11. З особами, затвердженими на заміщення посад обслуговуючого персоналу, при призначенні на посаду укладається контракт.

12. Призначення та звільнення працівників, які належать до обслуговуючого персоналу, здійснюються Державним секретарем у порядку та на підставах, передбачених Кодексом законів про працю України, цим Положенням, а також умовами контракту.

13. Контракт з працівниками обслуговуючого персоналу укладається на строк до чотирьох років.

14. Обсяг прав та обов’язків працівників обслуговуючого персоналу визначається контрактом та функціональними обов’язками, які затверджуються в установленому порядку.

Працівникам, які належать до обслуговуючого персоналу, надається щорічна відпустка відповідно до законодавства.

15. Працівники, які належать до обслуговуючого персоналу ЗДУ, повинні поважати закони, правила і традиції країни перебування.

Директор Департаменту
менеджменту персоналу


Ю.А. Ярмілко


ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
закордонних справ України
24.05.2017  № 219

ПЕРЕЛІК
посад працівників, які належать до обслуговуючого персоналу системи органів дипломатичної служби України

У системі органів дипломатичної служби України встановлюються такі посади працівників, які належать до обслуговуючого персоналу:

провідний референт, референт І категорії, референт ІІ категорії;

провідний інженер, інженер І категорії, інженер ІІ категорії;

провідний документознавець, документознавець І категорії, документознавець ІІ категорії;

завідуючий господарством;

діловод;

механік;

водій;

кухар;

робітник з обслуговування будівель та споруд;

двірник;

прибиральниця;

підсобний робітник.

Директор Департаменту
менеджменту персоналу

Ю.А. Ярмілко

|
Законодавчий акт: НАКАЗ від 24.05.2017 № 219 "Про затвердження Положення про обслуговуючий персонал системи органів дипломатичної служби України та Переліку посад працівників обслуговуючого персоналу системи органів дипломатичної служби України". МЗС України. 2017

= завантажити законодавчий акт, актуальний на поточний час =

НАКАЗ від 24.05.2017 № 219 "Про затвердження Положення про обслуговуючий персонал системи органів дипломатичної служби України та Переліку посад працівників обслуговуючого персоналу системи органів дипломатичної служби України". 2017

- Антимонопольний комітет - Верховний Суд України - Вищий адміністративний суд України - Вищий господарський суд - Вищий спеціалізований суд - Генеральна прокуратура України - ДА електронного урядування - Державіаслужба України - Державні утворення на території України (1917-1920) - Держатомрегулювання - Держаудитслужба України - Держкомтелерадіо України - Держкордонслужба України - Держнаглядохоронпраці України - Держспецзв’язок - Держспоживстандарт України - Держстат України - Держфінпослуг України - ДКА України - Закони України - Законодавство Української РСР - Кабінет Міністрів України - Кодекси України - Конституційний Суд України - МВС України - МЗС України - Міжнародні документи, ратифіковані Верховною Радою України - Міжнародні угоди України - Мін'юст України - Мінагрополітики України - Мінекономрозвитку України - Міненерговугілля України - Мінінфраструктури України - Мінкультури України - Мінмолодьспорт України - Міноборони України - Мінприроди України - Мінрегіон України - Мінсоцполітики України - Мінфін України - МІП - МНС України - МОЗ України - МОН України - МТОТ - Нацдержслужба України - Національне агентство з питань запобігання корупції - Національне антикорупційне бюро України - Національний банк України - Нацком.енергетики - Нацкомфінпослуг - Нацрада телерадіомовлення - НКРЗІ - НКЦПФР - Основний Закон України - Пенсійний фонд України - Постанови Верховної Ради України - Президент України - РНБО України - Розпорядження Голови ВР України - Розпорядження Кабінета Міністрів України - Служба безпеки України - Служба зовнішньої розвідки - Укрдержархів - Управління державної охорони - Фонд гарант.вкладів фізич.осіб - Фонд державного майна - Фонд соцстраху по безробіттю - Фундаментальне законодавство України - Центрвиборчком України -