Допоможи підроздлам ЗС України, задіяним в обороні Кривого Рогу і Дніпропетровської області!
 
>>

Стаття 1

Інформація актуальна на 20.09.2016
завантажити документ, актуальний на поточний час

Визначення

У цьому Меморандумі наведені нижче терміни мають такі значення:

1. "Катастрофа" означає хімічну, біологічну, радіологічну та ядерну події, випадкові чи інші, а також природні або техногенні лиха, наслідки яких потребують надання допомоги.

2.

"Рятувальний персонал" означає, зокрема, цивільних осіб, групи цивільних осіб, команди й створені підрозділи одного Учасника, які йому підпорядковані й відряджені на територію іншого Учасника або через неї для ліквідації наслідків катастрофи та які визнані відповідними Учасниками.

3. "Оснащення" означає будь-яке обладнання, транспортні засоби та речі, що використовуються стосовно цивільного співробітництва, здійснюваного в рамках ліквідації наслідків катастрофи, у тому числі обладнання, транспортні засоби та речі, необхідні рятувальному персоналові для особистого використання.

4. "Нагальне цивільне перевезення" означає перевезення, у тому числі транзитне, персоналу та оснащення від Учасника, що надає допомогу, до Учасника, що звертається по допомогу, водним, наземним або повітряним транспортом, які необхідні для задоволення нагальних потреб постраждалого населення для ліквідації наслідків катастрофи.

5. "Учасник, що звертається по допомогу" означає Учасника, уповноважені органи якого звертаються по допомогу з боку іншого Учасника в галузях ліквідації наслідків катастрофи та які погоджуються на таку допомогу.

6. "Учасник, що надає допомогу" означає Учасника, який відряджає рятувальний персонал та надає іншу допомогу, запитувану й погоджену Учасником, що звертається по допомогу, для ліквідації наслідків катастрофи.

7. "Транзитне перевезення" означає будь-яке перетинання території Учасника, у тому числі його повітряного простору й територіальних вод, рятувальним персоналом й оснащенням Учасника, що надає допомогу, у тому числі необхідну допомогу транспортованим підрозділам, тобто допомогу персоналові, медичну допомогу, поповнення запасів, технічну допомогу та матеріально-технічне забезпечення для ліквідації наслідків катастрофи.

| >>
Законодавчий акт: Меморандум про взаєморозуміння стосовно сприяння нагальним цивільним транскордонним перевезенням "Дата підписання: 13.09.2006"Дата підписання від імені України: 06.10.2008. НАТО. 2006

= завантажити законодавчий акт, актуальний на поточний час =

Стаття 1

- АОВЦСЄ - Всесвітній поштовий союз - Всесвітня медична асоціація - Всесвітня митна організація - Всесвітня організація інтелектуальної власності - Всесвітня організація охорони здоров'я - Всесвітня психіатрична асоціація - Всесвітня туристична організація - Гаазька конференція з міжнародного приватного права - ГУАМ - Дунайська Комісія - Економічний Союз Бенілюкс - Європейська організація з безпеки аеронавігації (Євроконтроль) - Інтернет-корпорація з призначення доменних імен та номерів (ICANN) - Ліга арабських держав - Ліга Націй - Міжнародна асоціація академій наук (МААН) - Міжнародна асоціація органів страхового нагляду (МАОСН (IAIS)) - Міжнародна Асоціація Повітряного Транспорту (IATA) - Міжнародна гідрографічна організація (МГО) - Міжнародна комісія з цивільного стану (СІЕС) - Міжнародна конфедерація вільних профспілок - Міжнародна морська організація - Міжнародна організація виноградарства та виноробства (МОВВ) - Міжнародна організація кримінальної поліції (Інтерпол) - Міжнародна організація міграції (МОМ) - Міжнародна організація по боротьбі з відмиванням грошей (FATF) - Міжнародна організація праці - Міжнародна організація цивільної авіації (ІКАО) - Міжнародна організація цивільної оборони (ICDO) - Міжнародна торговельна палата - Міжнародне агентство з атомної енергії (МАГАТЕ) - Міжнародне агентство з питань відновлюваної енергії (IRENA) - Міжнародне епізоотичне бюро - Міжнародний банк реконструкції і розвитку (МБРР) - Міжнародний валютний фонд - Міжнародний військовий трибунал - Міжнародний інститут уніфікації приватного права (УНІДРУА) - Міжнародний комітет Червоного Хреста та Червоного напівмісяця - Міжнародний союз (асоціація) суддів - Міжнародний союз автомобільного транспорту - Міжнародний союз електрозв'язку - Міжнародний союз залізниць - Міжнародний союз патентної кооперації - Міжнародні правові акти ООН - Міжнародні суди - НАТО - Національна Асоціація членів комісій з регулювання комунальних підприємств - Об'єднаний інститут ядерних досліджень - Організація економічного співробітництва та розвитку - Організація об'єднаних націй з питань освіти, науки та культури (ЮНЕСКО) - Організація співробітництва залізничних шляхів (железных дорог) (ОСЖД) - Північна Екологічна Фінансова Корпорація (НЕФКО) - Рада економічної взаємодопомоги (РЕВ) - Рада з Міжнародних стандартів бухгалтерського обліку (IASB) - Рада Митного Співробітництва - Світова організація торгівлі (СОТ) - Співдружність незалежних держав (СНД) - Фундаментальне міжнародне право - Чорноморське Економічне Співробітництво (ЧЕС) - Чорноморський Банк Торгівлі та Розвитку (ЧБТР) -