Допоможи підроздлам ЗС України, задіяним в обороні Кривого Рогу і Дніпропетровської області!
 <<
>>

Стаття 5 Імплементація

Інформація актуальна на 10.10.2018
завантажити документ, актуальний на поточний час

АНПП буде надавати підтримку на запит Української Сторони, як Асоційованої держави у Партнерстві з підтримки СУПП, відповідно до положень, передбачених Угодою № 1809 - Угодою про ПП СУПП.

До підписання цієї Угоди, вона потребує погодження зацікавленими центральними органами виконавчої влади України та Наглядовою радою Агенції ОНПП.

5.1. Надання підтримки через партнерство з підтримки спільного управління предметами постачання:

5.1.1. Держави - члени ПП СУПП, за умови схвалення Наглядовою радою Агенції, вирішили, що Українська Сторона може брати участь у ПП СУПП у якості Асоційованої держави на умовах, визначених Статутом ОНПП, Угодою про ПП СУПП № 1809, Програмною директивою ОНПП № 3809 (Програмною директивою про логістичне забезпечення СУПП), Угодою про співробітництво у сфері підтримки та підпорядкованою їй цією Угодою, а також на умовах, визначених будь-якою Функціональною директивою Організації НАТО з матеріально-технічного забезпечення і обслуговування (ОМТЗО), Регламентом Агенції НАТО з матеріально-технічного забезпечення і обслуговування (АМТЗО), Функціональною директивою ОНПП або Регламентом ОНПП, що стосуються ПП СУПП, які наведені у Додатку до цієї Угоди. У випадку прийняття керівного/керівних документу/документів ОНПП, такий/такі документ/документи замінять відповідний/відповідні документ/документи ОМТЗО/АМТЗО.

5.1.2. Після погодження та підписання Сторонами цієї Угоди, Українська Сторона отримає право участі у діяльності ПП СУПП у якості Асоційованої держави на умовах, зазначених вище.

5.1.3. Українська Сторона отримає доступ до тих послуг ПП СУПП, що схвалені АНПП, та щодо яких вона погоджується нести повну фінансову відповідальність.

5.1.4. Зберігаючи незалежність від правосуб'єктності ОНПП, Українська Сторона співпрацює у питаннях розвитку ПП СУПП, у тому числі надає пропозиції під час формування політики Комітетом ПП СУПП.

5.1.5.

Перед прийняттям рішень держави - члени ПП СУПП будуть враховувати пропозиції Української Сторони.

Уповноважені представники Української Сторони зобов'язані в письмовій формі погоджувати питання, що передбачають фінансові витрати з боку Української Сторони. У разі незгоди представників Української Сторони з рішеннями, прийнятими державами - членами ПП СУПП, Українська Сторона не зобов'язана їх виконувати та не зможе користуватися перевагами від використання відповідних послуг.

5.1.6. Якщо Українською Стороною буде прийнято рішення не брати участі у певних заходах та/або проектах ПП СУПП, що визначені державами - членами ПП СУПП, Українська Сторона звільняється від фінансових витрат, пов'язаних із виконанням таких заходів та/або проектів.

5.1.7. Якщо Українською Стороною надається запит на використання активу, оплаченого державами - членами ПП СУПП, держави - члени ПП СУПП будуть вирішувати питання щодо задоволення такого запиту та умов, на яких його буде задоволено.

5.2. Закупівельні контракти.

Відповідно до Правил закупівель ОНПП № 4200, компанії, які розміщені в Україні, для задоволення потреб ПП СУПП, можуть бути включеними до Переліку постачальників АНПП, брати участь у тендерах та мати право на укладення контракту.

<< | >>
Законодавчий акт: "УГОДА між Урядом України та Організацією НАТО з підтримки та постачання про партнерство з підтримки спільного управління предметами постачання". НАТО. 2017

= завантажити законодавчий акт, актуальний на поточний час =

Стаття 5 Імплементація

- АОВЦСЄ - Всесвітній поштовий союз - Всесвітня медична асоціація - Всесвітня митна організація - Всесвітня організація інтелектуальної власності - Всесвітня організація охорони здоров'я - Всесвітня психіатрична асоціація - Всесвітня туристична організація - Гаазька конференція з міжнародного приватного права - ГУАМ - Дунайська Комісія - Економічний Союз Бенілюкс - Європейська організація з безпеки аеронавігації (Євроконтроль) - Інтернет-корпорація з призначення доменних імен та номерів (ICANN) - Ліга арабських держав - Ліга Націй - Міжнародна асоціація академій наук (МААН) - Міжнародна асоціація органів страхового нагляду (МАОСН (IAIS)) - Міжнародна Асоціація Повітряного Транспорту (IATA) - Міжнародна гідрографічна організація (МГО) - Міжнародна комісія з цивільного стану (СІЕС) - Міжнародна конфедерація вільних профспілок - Міжнародна морська організація - Міжнародна організація виноградарства та виноробства (МОВВ) - Міжнародна організація кримінальної поліції (Інтерпол) - Міжнародна організація міграції (МОМ) - Міжнародна організація по боротьбі з відмиванням грошей (FATF) - Міжнародна організація праці - Міжнародна організація цивільної авіації (ІКАО) - Міжнародна організація цивільної оборони (ICDO) - Міжнародна торговельна палата - Міжнародне агентство з атомної енергії (МАГАТЕ) - Міжнародне агентство з питань відновлюваної енергії (IRENA) - Міжнародне епізоотичне бюро - Міжнародний банк реконструкції і розвитку (МБРР) - Міжнародний валютний фонд - Міжнародний військовий трибунал - Міжнародний інститут уніфікації приватного права (УНІДРУА) - Міжнародний комітет Червоного Хреста та Червоного напівмісяця - Міжнародний союз (асоціація) суддів - Міжнародний союз автомобільного транспорту - Міжнародний союз електрозв'язку - Міжнародний союз залізниць - Міжнародний союз патентної кооперації - Міжнародні правові акти ООН - Міжнародні суди - НАТО - Національна Асоціація членів комісій з регулювання комунальних підприємств - Об'єднаний інститут ядерних досліджень - Організація економічного співробітництва та розвитку - Організація об'єднаних націй з питань освіти, науки та культури (ЮНЕСКО) - Організація співробітництва залізничних шляхів (железных дорог) (ОСЖД) - Північна Екологічна Фінансова Корпорація (НЕФКО) - Рада економічної взаємодопомоги (РЕВ) - Рада з Міжнародних стандартів бухгалтерського обліку (IASB) - Рада Митного Співробітництва - Світова організація торгівлі (СОТ) - Співдружність незалежних держав (СНД) - Фундаментальне міжнародне право - Чорноморське Економічне Співробітництво (ЧЕС) - Чорноморський Банк Торгівлі та Розвитку (ЧБТР) -