Допоможи підроздлам ЗС України, задіяним в обороні Кривого Рогу і Дніпропетровської області!
 
>>

НАКАЗ від 13.07.2018 № 174-18 "Про затвердження Критеріїв конкурсного відбору виконавців державного замовлення НАДС на підготовку здобувачів вищої освіти за освітнім ступенем магістра за спеціальністю «Публічне управління та адміністрування» галузі знань «Публічне управління та адміністрування» та підвищення кваліфікації державних службовців і посадових осіб місцевого самоврядування". 2018

Інформація актуальна на 29.08.2018
завантажити документ, актуальний на поточний час

НАЦІОНАЛЬНЕ АГЕНТСТВО УКРАЇНИ  З ПИТАНЬ ДЕРЖАВНОЇ СЛУЖБИ

НАКАЗ

13.07.2018  № 174-18

Зареєстровано в Міністерстві

юстиції України

02 серпня 2018 р.

за № 899/32351

Про затвердження Критеріїв конкурсного відбору виконавців державного замовлення НАДС на підготовку здобувачів вищої освіти за освітнім ступенем магістра за спеціальністю «Публічне управління та адміністрування» галузі знань «Публічне управління та адміністрування» та підвищення кваліфікації державних службовців і посадових осіб місцевого самоврядування

Відповідно до Положення про Національне агентство України з питань державної служби, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 01 жовтня 2014 року № 500, Положення про роботу Конкурсної комісії Національного агентства України з питань державної служби з відбору виконавців державного замовлення на підготовку здобувачів вищої освіти за освітнім ступенем магістра за спеціальністю «Публічне управління та адміністрування» галузі знань «Публічне управління та адміністрування» та підвищення кваліфікації державних службовців і посадових осіб місцевого самоврядування, затвердженого наказом Національного агентства України з питань державної служби від 12 квітня 2017 року № 80, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 15 травня 2017 року за № 619/30487, та з метою ефективного розміщення державного замовлення на підготовку магістрів за спеціальністю «Публічне управління та адміністрування» галузі знань «Публічне управління та адміністрування» та підвищення кваліфікації державних службовців і посадових осіб місцевого самоврядування НАКАЗУЮ:

1.

Затвердити Критерії конкурсного відбору виконавців державного замовлення НАДС на підготовку здобувачів вищої освіти за освітнім ступенем магістра за спеціальністю «Публічне управління та адміністрування» галузі знань «Публічне управління та адміністрування» та підвищення кваліфікації державних службовців і посадових осіб місцевого самоврядування, що додаються.

2.

Відділу організації професійного навчання Національного агентства України з питань державної служби в установленому порядку забезпечити подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

3. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на першого заступника Голови Національного агентства України з питань державної служби відповідно до розподілу обов’язків.

В.о. Голови

В.О. Купрій

ПОГОДЖЕНО:

Т.в.о. Міністра освіти і науки України

В.В. Ковтунець


ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Національного

агентства України з питань

державної служби

13 липня 2018 року № 174-18

Зареєстровано в Міністерстві

юстиції України

02 серпня 2018 р.

за № 899/32351

КРИТЕРІЇ

конкурсного відбору виконавців державного замовлення НАДС на підготовку здобувачів вищої освіти за освітнім ступенем магістра за спеціальністю «Публічне управління та адміністрування» галузі знань «Публічне управління та адміністрування» та підвищення кваліфікації державних службовців і посадових осіб місцевого самоврядування

1.

Ці Критерії використовуються для оцінювання конкурсних пропозицій закладів освіти - учасників конкурсу Конкурсною комісією Національного агентства України з питань державної служби з відбору виконавців державного замовлення на підготовку здобувачів вищої освіти за освітнім ступенем магістра за спеціальністю «Публічне управління та адміністрування» галузі знань «Публічне управління та адміністрування» та підвищення кваліфікації державних службовців і посадових осіб місцевого самоврядування (далі - Конкурсна комісія).

2. Критеріями конкурсного відбору виконавців державного замовлення НАДС на підготовку здобувачів вищої освіти за освітнім ступенем магістра за спеціальністю «Публічне управління та адміністрування» галузі знань «Публічне управління та адміністрування» та підвищення кваліфікації державних службовців і посадових осіб місцевого самоврядування є:

наявність ліцензії на право надання освітніх послуг за відповідним освітньо-кваліфікаційним рівнем, сертифіката про акредитацію напряму підготовки (спеціальності);

наявність висновків експертної комісії та експертної ради при акредитаційній комісії, зокрема щодо рівня кадрового забезпечення підготовки фахівців заявлених напрямів підготовки (спеціальностей), матеріально-технічної бази, навчально-методичного та інформаційного забезпечення учасника конкурсу;

наявність проектних показників обсягу державного замовлення, погоджених з територіальними органами НАДС за місцем розташування закладу освіти;

показники економічної ефективності, які підтверджуються розрахунком вартості надання послуг з підготовки здобувачів вищої освіти за освітнім ступенем магістра за спеціальністю «Публічне управління та адміністрування» галузі знань «Публічне управління та адміністрування» / підвищення кваліфікації державних службовців і посадових осіб місцевого самоврядування (додатки 1, 2);

показники якості наукової роботи;

кадрове забезпечення;

міжнародна діяльність;

показники матеріально-технічного забезпечення освітнього процесу;

соціальні показники.

3.

Оцінювання конкурсних пропозицій закладів освіти - учасників конкурсу Конкурсною комісією здійснюється згідно з Таблицею оцінки відповідності критеріям конкурсного відбору виконавців державного замовлення НАДС на підготовку здобувачів вищої освіти за освітнім ступенем магістра за спеціальністю «Публічне управління та адміністрування» галузі знань «Публічне управління та адміністрування» (додаток 3) / Таблицею оцінки відповідності критеріям конкурсного відбору виконавців державного замовлення НАДС на підвищення кваліфікації державних службовців та посадових осіб місцевого самоврядування (додаток 4).

Начальник Відділу

організації професійного

навчання

О.Л. Глазков


Додаток 1

до Критеріїв конкурсного відбору

виконавців державного

замовлення НАДС на підготовку

здобувачів вищої освіти за освітнім

ступенем магістра за спеціальністю

«Публічне управління та адміністрування»

галузі знань «Публічне управління

та адміністрування» та підвищення

кваліфікації державних службовців

і посадових осіб місцевого

самоврядування

(пункт 2)

РОЗРАХУНОК

вартості надання послуг з підготовки здобувачів вищої освіти за освітнім ступенем магістра за спеціальністю «Публічне управління та адміністрування» галузі знань «Публічне управління та адміністрування»

____________________________________________________________________

(найменування закладу вищої освіти)

Показники

І етап

ІІ етап

Усього

Кількість слухачів

×

Кількість місяців навчання

Чисельність слухачів на 1 науково-педагогічного працівника

×

Кількість годин до оплати

Середньорічна чисельність слухачів за приведеним контингентом

×

2111

Заробітна плата

Науково-педагогічний персонал

Фонд оплати праці штатних працівників

Фонд посадових окладів

кількість ставок (на 1 місяць)

×

кількість годин до оплати штатним працівникам

середньозважений розмір посадового окладу

×

обов’язкові надбавки та доплати (розшифрувати)

інші виплати, пов’язані з навчальним процесом (розшифрувати)

Фонд погодинної оплати праці

кількість годин за погодинною оплатою

середньозважений розмір погодинної оплати

Адміністративний персонал

Фонд оплати праці штатних працівників

кількість ставок (на 1 місяць)

×

середньозважений розмір посадового окладу

×

обов’язкові надбавки та доплати (розшифрувати)

інші виплати, пов’язані з навчальним процесом (розшифрувати)

2111

Середні витрати на 1 слухача

2120

Нарахування на оплату праці

2120

Середні витрати на 1 слухача

2210

Предмети, матеріали, обладнання та інвентар

придбання канцтоварів, паперу, конвертів, марок, картриджів тощо

придбання та виготовлення бланків дипломів, свідоцтв тощо

придбання господарських товарів

інші витрати, пов’язані з навчальним процесом (розшифрувати)

2210

Середні витрати на 1 слухача

2240

Оплата послуг (крім комунальних)

послуги зв’язку, Інтернет

послуги сторонніх фахівців

послуги з ремонту і технічного обслуговування обладнання, техніки

експлуатаційні послуги

інші витрати, пов’язані з навчальним процесом (поштові послуги, друк навчально-видаткового матеріалу)

2240

Середні витрати на 1 слухача

2250

Видатки на відрядження

кількість відряджень

кількість осіб

середні витрати 1 особи на 1 відрядження (добові, проїзд, проживання)

2250

Середні витрати на 1 слухача

2270

Оплата комунальних послуг та енергоносіїв

2270

Середні витрати на 1 слухача

2271

теплопостачання

кількість спожитих одиниць

тариф за одиницю

×

кількість днів споживання (людино-днів)

норма споживання на 1 слухача на день

2271

Середні витрати на 1 слухача

2272

водопостачання та водовідведення

кількість спожитих одиниць

тариф за одиницю

×

кількість днів споживання (людино-днів)

норма споживання на 1 слухача на день

2272

Середні витрати на 1 слухача

2273

електроенергії

кількість спожитих одиниць

тариф за одиницю

×

кількість днів споживання (людино-днів)

норма споживання на 1 слухача на день

2273

Середні витрати на 1 слухача

2274

природного газу

кількість спожитих одиниць

тариф за одиницю

×

кількість днів споживання (людино-днів)

норма споживання на 1 слухача на день

2274

Середні витрати на 1 слухача

Усього витрат

Середньорічна вартість підготовки 1 слухача за приведеним контингентом, грн

×

Середні витрати на 1 слухача

____________________________

(посада керівника закладу вищої освіти)

________________

(підпис)

_________________________

(прізвище, ініціали)

____________________________

(посада керівника фінансової

служби закладу вищої освіти)

________________

(підпис)

_________________________

(прізвище, ініціали)

____  ____________ 20___ р.


Додаток 2

до Критеріїв конкурсного відбору

виконавців державного

замовлення НАДС на підготовку

здобувачів вищої освіти за освітнім

ступенем магістра за спеціальністю

«Публічне управління та адміністрування»

галузі знань «Публічне управління

та адміністрування» та підвищення

кваліфікації державних службовців

і посадових осіб місцевого

самоврядування

(пункт 2)

РОЗРАХУНОК

вартості надання послуг з підвищення кваліфікації  державних службовців і посадових осіб місцевого самоврядування

________________________________________________________________

(найменування закладу освіти)

Показники

На базі закладу освіти*

Виїзні*

Усього*

Кількість слухачів за формою, терміном та видом навчання, у тому числі:

форма навчання, вид навчальної програми і термін навчання

Кількість груп, у тому числі:

форма навчання та вид навчальної програми

Середня чисельність слухачів у групі

форма навчання та вид навчальної програми

Кількість годин, які оплачуються викладачам, у тому числі:

форма навчання та вид навчальної програми

Середньорічна кількість слухачів за приведеним контингентом, у тому числі:

форма навчання та вид навчальної програми

2111

Заробітна плата, у тому числі:

форма навчання та вид навчальної програми

Науково-педагогічний персонал

Фонд оплати праці штатних працівників

Фонд посадових окладів

кількість місяців, у яких до навчального процесу залучені штатні працівники

середня кількість ставок на місяць

кількість годин до оплати штатним працівникам

середньозважений розмір посадового окладу

обов’язкові надбавки та доплати (розшифрувати)

інші виплати, пов’язані з навчальним процесом (розшифрувати)

Фонд погодинної оплати праці

кількість годин за погодинною оплатою

середньозважений розмір погодинної оплати

Адміністративний персонал

Фонд оплати праці штатних працівників

Фонд посадових окладів

кількість місяців, у яких до навчального процесу залучені штатні працівники

середня кількість ставок на місяць

середньозважений розмір посадового окладу

обов’язкові надбавки та доплати (розшифрувати)

інші виплати, пов’язані з навчальним процесом (розшифрувати)

2120

Нарахування на оплату праці

форма навчання та вид навчальної програми

2210

Предмети, матеріали, обладнання та інвентар

форма навчання та вид навчальної програми

придбання канцтоварів, паперу, конвертів, марок, картриджів тощо

придбання та виготовлення бланків дипломів, свідоцтв тощо

придбання господарських товарів

інші витрати, пов’язані з навчальним процесом (розшифрувати)

2240

Оплата послуг (крім комунальних)

форма навчання та вид навчальної програми

послуги зв’язку, Інтернет

послуги сторонніх фахівців

послуги з ремонту і технічного обслуговування обладнання, техніки

експлуатаційні послуги

інші витрати, пов’язані з навчальним процесом (розшифрувати)

2250

Видатки на відрядження

форма навчання та вид навчальної програми

кількість відряджень

кількість осіб

середні витрати 1 особи на 1 відрядження (добові, проїзд, проживання)

2270

Оплата комунальних послуг та енергоносіїв

форма навчання та вид навчальної програми

2271

теплопостачання

форма навчання та вид навчальної програми

кількість спожитих одиниць

тариф за одиницю

кількість днів споживання (людино-днів)

норма споживання на 1 слухача на день

2272

водопостачання та водовідведення

форма навчання та вид навчальної програми

кількість спожитих одиниць

тариф за одиницю

кількість днів споживання (людино-днів)

норма споживання на 1 слухача на день

2273

електроенергії

форма навчання та вид навчальної програми

кількість спожитих одиниць

тариф за одиницю

кількість днів споживання (людино-днів)

норма споживання на 1 слухача на день

2274

природного газу

форма навчання та вид навчальної програми

кількість спожитих одиниць

тариф за одиницю

кількість днів споживання (людино-днів)

норма споживання на 1 слухача на день

Усього витрат

Середньорічна вартість навчання 1 слухача за приведеним контингентом, у тому числі:

форма навчання та вид навчальної програми

Середні витрати на 1 слухача, у тому числі:

форма навчання та вид навчальної програми

__________

* Заповнюється за наявності інформації.

__________________________

(посада керівника закладу освіти)

_______________

(підпис)

_________________________

(прізвище, ініціали)

__________________________

(посада керівника фінансової служби закладу освіти)

________________

(підпис)

_________________________

(прізвище, ініціали)

____  ____________ 20___ р.


Додаток 3

до Критеріїв конкурсного відбору

виконавців державного

замовлення НАДС на підготовку

здобувачів вищої освіти за освітнім

ступенем магістра за спеціальністю

«Публічне управління та адміністрування»

галузі знань «Публічне управління

та адміністрування» та підвищення

кваліфікації державних службовців

і посадових осіб місцевого

самоврядування

(пункт 3)

ТАБЛИЦЯ

оцінки відповідності критеріям конкурсного відбору виконавців державного замовлення НАДС на підготовку здобувачів вищої освіти за освітнім ступенем магістра за спеціальністю «Публічне управління та адміністрування» галузі знань «Публічне управління та адміністрування»

_________________________________________________________

(найменування закладу вищої освіти)

Критерії відбору

Показник критерію

Оцінка

1. Наявність ліцензії на право надання освітніх послуг за відповідним освітньо-кваліфікаційним рівнем

так

ні

1 пропозиція

не розглядається

2. Наявність сертифіката про акредитацію напряму підготовки (спеціальності)

так

ні

1 пропозиція

не розглядається*

3. Наявність висновків експертної комісії та експертної ради при акредитаційній комісії, зокрема:

щодо рівня кадрового забезпечення підготовки фахівців заявлених напрямів підготовки (спеціальностей)

так

ні

1 пропозиція

не розглядається**

матеріально-технічної бази

так

ні

1 пропозиція

не розглядається**

навчально-методичного та інформаційного забезпечення учасника конкурсу

так

ні

1 пропозиція

не розглядається**

4. Наявність погоджених з територіальними органами НАДС проектних показників обсягу державного замовлення

так

ні

1 пропозиція

не розглядається

5. Показники економічної ефективності

Чисельність слухачів на одного науково-педагогічного працівника

більше 41

від 26 до 40

від 18 до 25

менше 18

0

6

7

пропозиція не розглядається

Середньозважений розмір посадового окладу / погодинної оплати науково-педагогічного працівника (грн)

до 4546/101

від 4547/102

до 5656/121

від 5657/122

до 6414/160

від 6415/161

0

3

5

7

Середні витрати на одного слухача за І етап

(у дужках вартісний показник, грн)

до 2100

від 2101

до 2800

від 2801

до 3400

більше 3401

2

6

4

пропозиція не розглядається

Середні витрати на одного слухача за ІІ етап

(у дужках вартісний показник, грн)

до 6000

від 6001 до 8400

від 8401 до 10200

більше 10201

1

6

4

пропозиція не розглядається

6. Показники якості наукової роботи

Кількість організованих підрозділом чи кафедрою, відповідальним(ою) за підготовку магістрів, науково-комунікативних заходів у форматі конференцій, конгресів, форумів за останні три роки

3 і більше

1-2

жодного

3

2

0

Кількість виконаних науково-дослідних робіт за галуззю знань «Державне управління» за останні п’ять років

3 і більше

1-2

жодної

3

2

0

7. Кадрове забезпечення

Підрозділ чи кафедру, відповідальний(у) за підготовку магістрів за спеціальністю «Публічне управління та адміністрування», очолює той, хто має:

науковий ступінь доктора наук з державного управління та/або вчене звання

так

ні

4

0

науковий ступінь кандидата наук з державного управління та/або вчене звання

так

ні

2

0

науковий ступінь доктора наук з іншої галузі знань та/або вчене звання

так

ні

3

0

науковий ступінь кандидата наук іншої галузі знань та/або вчене звання

так

ні

1

0

Загальна чисельність залучених викладачів до навчального процесу з підготовки магістрів за спеціальністю «Публічне управління та адміністрування», зокрема

(осіб)

відсоток науково-педагогічних працівників з науковим ступенем та/або вченим званням

(у дужках кількісний показник), з них мають:

науковий ступінь доктора наук та/або вчене звання

(у дужках кількісний показник)

75 % і більше

від 50 % до 74 %

від 25 % до 49 %

до 24 %

9

6

3

0

науковий ступінь кандидата наук та/або вчене звання

(у дужках кількісний показник)

75 % і більше

від 50 % до 74 %

від 25 % до 49 %

до 24 %

6

4

2

0

Відсоток викладачів, які мають практичний досвід роботи в органах державної влади / органах місцевого самоврядування

(у дужках кількісний показник)

75 % і більше

від 50 % до 74 %

від 25 % до 49 %

до 24 %

9

6

3

0

Залучення до освітнього процесу іноземних фахівців

так

ні

3

0

8. Міжнародна діяльність

Наявність міжнародних партнерів, з якими впродовж останніх трьох років закладом вищої освіти укладено офіційні угоди про співпрацю у сфері підготовки магістрів відповідної галузі

так

ні

2

0

Кількість публікацій у галузі «Публічне управління та адміністрування» працівників підрозділу чи кафедри, відповідального(ї) за підготовку магістрів за спеціальністю «Публічне управління та адміністрування», у періодичних виданнях, які на час публікації було включено до науковометричних баз Scopus або Web of Science Core Collection (інших визнаних МОН науковометричних баз)

3 і більше

1-2

жодної

4

2

0

9. Показники матеріально-технічного забезпечення освітнього процесу

Наявність безкоштовного Wi-Fi в межах корпусів закладу вищої освіти для магістрів та викладачів

так

ні

2

0

Власна електронна бібліотека з відкритим доступом до неї магістрів та викладачів

так

ні

2

0

Наявність аудиторій, закріплених за відповідальним(ою) підрозділом чи кафедрою відповідної спеціальності, для проведення занять

(площа аудиторних кабінетів на одного слухача), м-2

менше 2,4

від 2,4 до 6,0

більше 6,0

0

1

2

Відсоток навчальних аудиторій, забезпечених мультимедійним обладнанням

менше 30 %

від 31 % до 75 %

більше 75 %

0

1

2

Забезпеченість слухачів гуртожитком

так

ні

1

0

10. Соціальні показники

Доступність навчальних приміщень, закріплених за відповідальним(ою) підрозділом чи кафедрою відповідної спеціальності, для осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення

так

ні

2

0

Загальна максимальна кількість

-

80

__________

* Крім випадку проходження процедури сертифікації.

** Крім випадку наявності сертифіката про акредитацію напряму підготовки (спеціальності).

Окремі коментарі

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

Висновок (рекомендується / не рекомендується до переліку виконавців державного замовлення на підготовку магістрів)

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

Підписи членів Комісії:

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

Дата _________________


Додаток 4

до Критеріїв конкурсного відбору

виконавців державного

замовлення НАДС на підготовку

здобувачів вищої освіти за освітнім

ступенем магістра за спеціальністю

«Публічне управління та адміністрування»

галузі знань «Публічне управління

та адміністрування» та підвищення

кваліфікації державних службовців

і посадових осіб місцевого

самоврядування

(пункт 3)

ТАБЛИЦЯ

оцінки відповідності критеріям конкурсного відбору виконавців державного замовлення НАДС на підвищення кваліфікації державних службовців та посадових осіб місцевого самоврядування

__________________________________________________________

(найменування закладу освіти)

Критерії відбору

Показник критерію

Оцінка

1. Наявність ліцензії на право надання освітніх послуг за відповідним освітньо-кваліфікаційним рівнем

так

ні

1 пропозиція

не розглядається

2. Наявність сертифіката про акредитацію напряму підготовки

так

ні

1 пропозиція

не розглядається*

3. Наявність висновків експертної комісії та експертної ради при акредитаційній комісії, зокрема:

щодо рівня кадрового забезпечення підготовки фахівців заявлених напрямів підготовки (спеціальностей)

так

ні

1 пропозиція

не розглядається**

матеріально-технічної бази

так

ні

1 пропозиція

не розглядається**

навчально-методичного та інформаційного забезпечення учасника конкурсу

так

ні

1 пропозиція

не розглядається**

4. Наявність погоджених з територіальними органами НАДС проектних показників обсягу державного замовлення

так

ні

1 пропозиція

не розглядається

5. Показники економічної ефективності (розділ заповнюється відповідно до обраного напряму підвищення кваліфікації, зазначеного у заяві на участь у конкурсному відборі виконавців державного замовлення)

Підвищення кваліфікації державних службовців і посадових осіб місцевого самоврядування з питань запобігання корупції

Середні витрати на одного слухача короткострокових семінарів підвищення кваліфікації, грн (гранична вартість до 100 грн)

101 і більше

до 100

пропозиція не розглядається

12

Середні витрати на одного слухача професійної програми підвищення кваліфікації, грн (гранична вартість до 1000 грн)

1001 і більше

до 1000

пропозиція не розглядається

12

Підвищення кваліфікації державних службовців і посадових осіб місцевого самоврядування з питань управління фінансами

Середні витрати на одного слухача тренінгової програми підвищення кваліфікації державних службовців з питань управління фінансами, грн (гранична вартість до 941,50 грн)

942 і більше

до 941,50

пропозиція не розглядається

24

6. Показники якості наукової роботи

Кількість організованих підрозділом чи кафедрою, відповідальним(ою) за підготовку фахівців, науково-комунікативних заходів у форматі конференцій, конгресів, форумів за останні три роки

3 і більше

1-2

жодного

3

2

0

Кількість виконаних науково-дослідних робіт за галуззю знань «Державне управління» за останні п’ять років

3 і більше

1-2

жодної

3

2

0

7. Кадрове забезпечення

Підрозділ чи кафедру, відповідальний(у) за підвищення кваліфікації державних службовців і посадових осіб місцевого самоврядування, очолює той, хто має:

науковий ступінь доктора наук з державного управління та/або вчене звання

так

ні

4

0

науковий ступінь кандидата наук з державного управління та/або вчене звання

так

ні

2

0

науковий ступінь доктора наук з іншої галузі знань та/або вчене звання

так

ні

3

0

науковий ступінь кандидата наук з іншої галузі знань та/або вчене звання

так

ні

1

0

Загальна чисельність викладачів, залучених до підвищення кваліфікації державних службовців і посадових осіб місцевого самоврядування, зокрема

(осіб)

відсоток науково-педагогічних працівників з науковим ступенем та/або вченим званням

(у дужках кількісний показник), з них мають:

науковий ступінь доктора наук та/або вчене звання

(у дужках кількісний показник)

75 % і більше

від 50 % до 74 %

від 25 % до 49 %

до 24 %

9

6

3

0

науковий ступінь кандидата наук та/або вчене звання

(у дужках кількісний показник)

75 % і більше

від 50 % до 74 %

від 25 % до 49 %

до 24 %

6

4

2

0

Відсоток викладачів, які мають практичний досвід роботи в органах державної влади / органах місцевого самоврядування

(у дужках кількісний показник)

75 % і більше

від 50 % до 74 %

від 25 % до 49 %

до 24 %

9

6

3

0

Наявність викладачів у складі підрозділу чи кафедри, відповідального(ї) за підвищення кваліфікації, які мають сертифікати тренерів

так

ні

3

0

8. Міжнародна діяльність

Наявність міжнародних партнерів, з якими впродовж останніх трьох років закладом освіти укладено офіційні угоди про співпрацю з підвищення кваліфікації державних службовців і посадових осіб місцевого самоврядування

так

ні

2

0

9. Показники матеріально-технічного забезпечення освітнього процесу

Наявність безкоштовного Wi-Fi в межах корпусів закладу освіти для слухачів та викладачів

так

ні

2

0

Власна електронна бібліотека з відкритим доступом до неї слухачів та викладачів

так

ні

2

0

Наявність аудиторій, закріплених за відповідальним(ою) підрозділом чи кафедрою, для проведення занять

(площа аудиторних кабінетів на одного слухача), м-2

менше 2,4

від 2,4 до 6,0

більше 6,0

0

1

2

Відсоток навчальних аудиторій, забезпечених мультимедійним обладнанням

менше 30 %

від 31 % до 75 %

більше 75 %

0

1

2

Забезпеченість слухачів гуртожитком

так

ні

1

0

Можливість проведення виїзних занять

так

ні

4

0

10. Соціальні показники

Доступність навчальних приміщень, закріплених за відповідальним(ою) підрозділом чи кафедрою, для осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення

так

ні

2

0

Загальна максимальна кількість

80

__________

* Крім випадку проходження процедури сертифікації.

** Крім випадку наявності сертифіката про акредитацію напряму підготовки.

Окремі коментарі

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

Висновок (рекомендується / не рекомендується до переліку виконавців державного замовлення на підвищення кваліфікації)

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

Підписи членів Комісії:

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

Дата _________________

| >>
Законодавчий акт: НАКАЗ від 13.07.2018 № 174-18 "Про затвердження Критеріїв конкурсного відбору виконавців державного замовлення НАДС на підготовку здобувачів вищої освіти за освітнім ступенем магістра за спеціальністю «Публічне управління та адміністрування» галузі знань «Публічне управління та адміністрування» та підвищення кваліфікації державних службовців і посадових осіб місцевого самоврядування". Нацдержслужба України. 2018

= завантажити законодавчий акт, актуальний на поточний час =

НАКАЗ від 13.07.2018 № 174-18 "Про затвердження Критеріїв конкурсного відбору виконавців державного замовлення НАДС на підготовку здобувачів вищої освіти за освітнім ступенем магістра за спеціальністю «Публічне управління та адміністрування» галузі знань «Публічне управління та адміністрування» та підвищення кваліфікації державних службовців і посадових осіб місцевого самоврядування". 2018

- Антимонопольний комітет - Верховний Суд України - Вищий адміністративний суд України - Вищий господарський суд - Вищий спеціалізований суд - Генеральна прокуратура України - ДА електронного урядування - Державіаслужба України - Державні утворення на території України (1917-1920) - Держатомрегулювання - Держаудитслужба України - Держкомтелерадіо України - Держкордонслужба України - Держнаглядохоронпраці України - Держспецзв’язок - Держспоживстандарт України - Держстат України - Держфінпослуг України - ДКА України - Закони України - Законодавство Української РСР - Кабінет Міністрів України - Кодекси України - Конституційний Суд України - МВС України - МЗС України - Міжнародні документи, ратифіковані Верховною Радою України - Міжнародні угоди України - Мін'юст України - Мінагрополітики України - Мінекономрозвитку України - Міненерговугілля України - Мінінфраструктури України - Мінкультури України - Мінмолодьспорт України - Міноборони України - Мінприроди України - Мінрегіон України - Мінсоцполітики України - Мінфін України - МІП - МНС України - МОЗ України - МОН України - МТОТ - Нацдержслужба України - Національне агентство з питань запобігання корупції - Національне антикорупційне бюро України - Національний банк України - Нацком.енергетики - Нацкомфінпослуг - Нацрада телерадіомовлення - НКРЗІ - НКЦПФР - Основний Закон України - Пенсійний фонд України - Постанови Верховної Ради України - Президент України - РНБО України - Розпорядження Голови ВР України - Розпорядження Кабінета Міністрів України - Служба безпеки України - Служба зовнішньої розвідки - Укрдержархів - Управління державної охорони - Фонд гарант.вкладів фізич.осіб - Фонд державного майна - Фонд соцстраху по безробіттю - Фундаментальне законодавство України - Центрвиборчком України -
- Законодавство Європейського співтовариства - Законодавство України - Міжнародне право -